Reklama

Papież mianował biskupa pomocniczego w Rydze

2019-03-08 13:16

st (KAI) / Watykan

Magdalena Pijewska

Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem pomocniczym archidiecezji ryskiej (Łotwa) liczącego 51 lat ks. Andrisa Kravalisa, dotychczasowego wikariusza generalnego stołecznej metropolii i proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Rydze. Jednocześnie przydzielił jemu stolicę tytularną Migirpa – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ks. Andris Kravalis urodził się 11 czerwca 1967 r. w miejscowości Belava w okręgu Gulbene. W latach 1984- 1987 uczył się w Kolegium Muzycznym w Rzeżycy, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Rydze. od 1993 roku kontynuował studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Instytutu Notre-Dame-de-Vie (powiązanego z Papieskim Uniwersytetem Teresianum w Rzymie) w Venasque we Francji, w diecezji Awinion. Pod koniec studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie 23 sierpnia 1999 r. dla archidiecezji ryskiej i jest członkiem Instytutu Notre-Dame-de-Vie.

Po święceniach kapłańskich był duszpasterzem młodzieży w regionie Inflant Szwedzkich, a w latach 2000- 2003 odpowiedzialnym za ruch „komórek ewangelizacji” parafii archidiecezji. Był profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Rydze i jednocześnie wikariuszem współpracownikiem w katedrze św. Jakuba w Rydze do 2001 roku, a także odpowiedzialnym za ruch „spotkania małżeńskie”.

W latach 2001-2006 był ojcem duchowym Wyższego Seminarium Duchownego. Był też kierownikiem Centrum Informacyjnego Kościoła Katolickiego na Łotwie i Koordynatorem Komitetu Organizacyjnego Konferencji Laikatu.

Reklama

Od 2006 do 2010 roku pełnił posługę kapelana Gimnazjum Katolickiego w Rydze i byłą proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W 2010 roku został mianowany proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Rydze, a w 2013 roku także wikariuszem generalnym.

Na terenie archidiecezji ryskiej mieszka 224 tys. katolików. Obok 64 letniego arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza na terenie tej diecezji mieszka emerytowany metropolita, 88 letni kard. Jānis Pujats oraz emerytowany biskup pomocniczy, 92 letni bp Janis Cakuls.

Tagi:
biskup Łotwa Ryga

Łotwa: w ub. r. było prawie 1,5 mln wiernych, ponad 1,2 tys. duchownych i przeszło 1,1 tys. świątyń

2018-10-31 18:47

kg (KAI/B-I) / Ryga

Na koniec 2017 roku na Łotwie było 1481823 wierzących różnych Kościołów, wyznań i religii, czyli o ok. 41,4 tys. więcej niż rok wcześniej, przy czym prawie połowę tej liczby stanowili luteranie. Pracowało wśród nich 1225 duchownych i 40 kapelanów, ale najwięcej pracowników kultu mieli świadkowie Jehowy. Wspólnoty religijne dysponowały łącznie 1130 świątyniami i obiektami kultu, co oznacza spadek o 10 budynków w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczby te przedstawiło Ministerstwo Sprawiedliwości tego kraju, które prowadzi tego rodzaju statystyki. Ponad połowa takich obiektów należała do dwóch Kościołów: Łotewskiego Ewangelicko-Luterańskiego i katolickiego.

GRAZIAKO

Z danych resortu wynika, że społeczność luterańska liczyła w ub.r. 700 503 wiernych - о 34 więcej niż w 2016. W tym samym czasie o ponad 40 tys. wzrosła też liczba katolików, których obecnie jest w tym kraju 377 474. Według komentatorów wzrost ten mógł się dokonać dlatego, że w ub.r. Kościół przedstawił pełne dane ze wszystkich 4 diecezji, czego nie robił wcześniej. Zdecydowana większość wiernych zamieszkuje archidiecezję ryską - 215 tys., podczas gdy w diecezji rzeżycko-agłońskiej jest ich 85 489, a w diecezjach jelgawskiej i lipawskiej odpowiednio 51 985 i 25 tys.

Trzeci na tej liście Łotewski Kościół Prawosławny (Patriarchatu Moskiewskiego) liczy, podobnie jak w latach ubiegłych, ok. 370 tys. wiernych, a bliski mu doktrynalnie, ale całkowicie odrębny organizacyjnie Staroprawosławny Pomorski Kościół Łotwy Kościół (staroobrzędowy) – 2573 członków. Znamienne, że ten ostatni podał, iż na nabożeństwa w jego świątyni przychodziło w ub.r. 47 476 wiernych (rok wcześniej było ich 53 383). Ponadto na liczebność jego członków ma wpływ zasada, że mogą nimi być jedynie ci parafianie, którzy mają prawo głosu na zebraniach.

Wspólnoty baptystyczne liczyły w ub.r 6859 wiernych, ale tu z kolei pełnoprawnym członkiem może być tylko osoba ochrzczona w wieku dojrzałym. Podobnie jest u adwentystów dnia siódmego, których w tym samym czasie było 3875. Ponadto odnotowano 3274 zielonoświątkowców, 3266 chrześcijan wiary ewangelicznej, ok. 3 tys. członków Kościoła "Nowe Pokolenie", 550 metodystów, 287 żydów, 198 muzułmanów, 158 wajsznawów (krysznaitów), 169 buddystów, 697 tzw. dievturów, czyli pogan, 992 mormonów, 179 członków wspólnot protestanckich wspólnot reformowanych oraz 2250 świadków Jehowy.

Swoich wyznawców mają na Łotwie także Ormiański Kościół Apostolski - 458, Autonomiczny Kościół Prawosławny (opozycyjny wobec Moskwy) - 220, gminy nowoapostolskie - 1302, Armia Zbawienia - 306, hinduizm i inne religie.

Z danych Ministerstwa wynika ponadto, że w minionym roku w tym nadbałtyckim kraju pełniło posługę 1225 duchownych i 40 kapelanów. Najwięcej mieli ich świadkowie Jehowy - 329 (rok wcześniej - 304), następnie luteranie – 213 человек i katolicy - 159 (w 2016 — 186). Dalsze miejsca zajmują baptyści - 102 pastorów i prawosławni - 95, zielonoświątkowcy - 68 служителей, staroobrzędowcy – 41 (46). Inne większe wspólnoty ze znaczną liczbą duchownych to chrześcijanie wiary ewangelicznej - 37, chrześcijanie ewangeliczni - 20, adwentyści – 33, "Nowe Pokolenie" - 20 i metodyści – 12.

Kapelanów najwięcej mają luteranie - 15 (rok wcześniej było ich 13), następnie katolicy - 11 (10) i baptyści – 9. Jest jeszcze 3 kapelanów zielonoświątkowców i 2 staroobrzędowców.

Gdy chodzi o liczbę świątyń, to - według Ministerstwa Sprawiedliwości - luteranie mieli ich w ub.r. 309 (rok wcześniej 297), a katolicy - 247 (o 15 więcej), 128 - prawosławni (o 1 więcej niż w 2016). Kolejne miejsca zajmują baptyści z 96 obiektami, staroobrzędowcy - 70, zielonoświątkowcy - 58 i adwentyści dnia siódmego - 31.

Wspólnotami, które mają przynajmniej kilkanaście miejsc kultu, są jeszcze Kościół "Nowe Pokolenie" (19), chrześcijanie ewangeliczni (23), chrześcijanie wiary ewangelicznej (29), Armia Zbawienia (15), metodyści (13) i wyznawcy rodzimej religii łotewskiej, tzw. dievturowie mający 11 miejsc kultu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Procesja rezurekcyjna - rano czy wieczorem?


Edycja warszawska 16/2006

Paweł Wysoki

W niektórych kościołach Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną. W innych uroczysta procesja rezurekcyjna jest prowadzona w Niedzielę Zmartwychwstania, przed Mszą św. rezurekcyjną. Skąd wynikają takie rozbieżności? Kiedy najlepiej byłoby, aby ta procesja się odbywała?
Władysław z Łowicza

Odpowiada: ks. prał. Zygmunt Malacki
proboszcz parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu

- Liturgicznie procesja rezurekcyjna powinna się odbywać po liturgii Wielkiej Soboty. Ale w tradycji polskiego Kościoła uroczysta procesja w większości parafii poprzedza Mszę św. rezurekcyjną w niedzielny poranek Wielkanocny. To wynika wyłącznie z naszej tradycji, która w Kościele ma szczególne znaczenie. Rzeczywiście jest tak, że w niektórych kościołach, na ogół w dużych miastach, Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę kończy się uroczystą procesją. Uważam, że to bardzo dobrze, że jest taka różnorodność, niemniej cały czas podkreślam, że należy pamiętać o tradycji. Jestem przekonany, że dużo byśmy stracili, gdybyśmy jednoznacznie podjęli decyzję o tym, że procesja musi odbywać się po liturgii sobotniej. Gdyby takie przepisy się pojawiły, powstałby problem, bo i tak w niedzielny poranek wielu wiernych czekałoby na uroczystą procesję, szczególny znak Wielkanocy. Powstałby wielki dylemat, gdybyśmy zaprosili wiernych na procesję rezurekcyjną w późnych godzinach wieczornych. Doskonale wiemy, że liturgia Wigilii Paschalnej to kilkugodzinne nabożeństwo, które dodatkowo kończyłoby się uroczystą procesją. W tym momencie należy postawić pytanie, czy w Wielką Sobotę wierni przyszliby tak masowo do kościoła, jak na poranną procesję i Mszę rezurekcyjną. Czy w sobotni wieczór wytrzymaliby kilka godzin w kościele?
Procesja organizowana w niedzielny poranek wynika z troski duszpasterskiej. Wyraźnie widać tutaj ogromną mądrość Kościoła i troskę o wiernych. Rzeczywiście jest tak, że procesja sobotnia byłaby bardziej zgodna z przepisami liturgicznymi. Są takie głosy wśród księży, że może należałoby poprowadzić Liturgię Wielkosobotnią wieczorem po zmroku i zakończyć ją procesją, co weszłoby na stałe do tradycji, podobnie jak bożonarodzeniowa Pasterka. Przecież już w sobotę śpiewamy Alleluja! Więc to jest moment, w którym głosimy, że Chrystus Zmartwychwstał, śmierć została pokonana i to w tym momencie zakończeniem uroczystości powinna być radosna procesja. Przecież procesja jest niczym innym, niż głoszeniem tej radości na zewnątrz i wyjściem z dobrą nowiną o tym, że Pan Zmartwychwstał. Kościół, zgadzając się na procesję w niedzielę, przedłuża czas radości, pozwala każdemu wziąć udział w tym najważniejszym w życiu każdego chrześcijanina wydarzeniu.

Wysłuchał Remigiusz Malinowski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trzeba przylgnąć do serca Chrystusa

2019-04-23 21:00

mip (KAI/AW) / Warszawa

Nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale w relacji do niego powinniśmy uruchomić to, co nazywamy sferą uczuć, symbolicznie określaną sercem. Trzeba przylgnąć do Jego serca - powiedział bp Piotr Jarecki. Warszawski biskup pomocniczy odprawił we wtorek w stołecznym kościele św. Wojciecha dziękczynną Mszę świętą z okazji 25. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej.

Odnosząc się do odczytanej Ewangelii biskup zwrócił uwagę na to, czego uczy nas dzisiaj Maria Magdalena. Hierarcha wskazał, że jest ona przykładem postawy nieustannego powracania do Chrystusa, przywoływania jego Zmartwychwstania. – Jest ona także świadectwem, że nie wystarczy poznać Chrystusa intelektem, ale w relacji do niego powinniśmy uruchomić to, co nazywamy sferą uczuć, symbolicznie określaną sercem. Trzeba przylgnąć do Jego serca – podkreślił hierarcha.

Bp Jarecki przypomniał również, że Maria Magdalena jest znakiem Bożego miłosierdzia. – Ona osobiście doznała miłosiernej miłości Boga i odpowiedziała na tę miłość. Na miłość odpowiada się miłością – zaznaczył biskup. Hierarcha zaznaczył, że Maria Magdalena uczy nas pogłębionego chrześcijaństwa. – Jest ona dobrym przykładem również dla nas, jak w pogłębionej formie poznać Chrystusa i jak prawdziwie głosić Chrystusa światu – podkreślił biskup. Zachęcił do naśladowania świętej.

Odnosząc się do obchodzonego jubileuszu bp Jarecki wskazał, upływa on w kontekście wielkiego dziękczynienia Bogu i ludziom za dobro, jakiego doświadczył najpierw w życiu kapłańskim, a potem biskupim. Przyznał także, że jest to okazja do wyrażenia pokory, uznania własnej słabości i błagania o przebaczenie, a także do wołania o Bożą łaskę, „bez której człowiek nic nie znaczy”.

Słowa uznania dla posługi biskupa przekazał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. „Przez 13 lat służył pomocą Archidiecezji w czasie pasterzowania kardynała Józefa Glempa, a od 12 lat jest jednym z moich najbliższych współpracowników. Serdecznie dziękuję i zapraszam cały Kościół warszawski do modlitewnego dziękczynienia za biskupa Piotra” – napisał kardynał w komunikacie do wiernych archidiecezji warszawskiej.

Mszę dziękczynną jubilat odprawił w kościele św. Wojciecha na stołecznej Woli. Od lat hierarcha pielgrzymuje tam w dniu swoich święceń, by dziękować i zawierzyć swoje posługiwanie liturgicznemu patronowi tego dnia - świętemu Wojciechowi, biskupowi i męczennikowi, głównemu patronowi Polski.

- To miejsce, z którym jestem szczególnie zżyty. Jeszcze przed święceniami kapłańskimi posługiwałem tutaj jako diakon – przypomniał biskup. Wskazał także na szczególną osobistą cześć wobec patrona świątyni – świętego Wojciecha.

W liturgii uczestniczyli duchowni i świeccy – przyjaciele i współpracownicy biskupa Piotra Jareckiego. Przybyły delegacje Akcji Katolickiej oraz przedstawiciele wspólnot zakonnych z terenu archidiecezji warszawskiej.

***

Bp Piotr Jarecki jest doktorem nauk społecznych, biskupem tytularnym Avissa i pomocniczym archidiecezji warszawskiej.

Urodził się 29 czerwca 1955 roku w Sierpcu na terenie diecezji płockiej. Syn Józefa i Jadwigi z domu Melibruda. 1 czerwca 1980 r. w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego święcenia prezbiteratu. Dwa lata pracował jako wikariusz w par. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie.

Studiował w seminariach duchownych płockim i warszawskim, a także w Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał licencjat z teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej. Studia doktorskie odbył w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Po powrocie z Rzymu był referentem w Sekretariacie Prymasa Polski oraz pełnił obowiązki wykładowcy nauk społecznych w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 1994 r. został desygnowany na urząd zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Ogłoszony biskupem 16 kwietnia 1994 r., konsekrowany został przez kard. Józefa Glempa 23 kwietnia w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Współkonsekratorami byli pierwszy biskup warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Marian Duś oraz sekretarz Kongregacji ds. Biskupów abp Jorge María Mejía. Jako dewizę biskupią bp Jarecki przyjął słowa „Testimonium perhibere veritati” (Dawać świadectwo prawdzie).

Na początku swojej posługi biskupiej bp Jarecki był mocno zaangażowany w reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce. Stąd w latach 1996-2003 był jej Krajowym Asystentem Kościelnym.

Od grudnia 2004 r. do 2012 r. był przewodniczącym Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Unii Europejskiej oraz przedstawicielem polskiego episkopatu w COMECE, której od 2006 r. do 2012 r. był wiceprzewodniczący. Przez dwie kadencje był również członkiem Papieskiej Rady „Iustitia et pax”.

W kurii warszawskiej bp Jarecki, podobnie jak pozostali biskupi pomocniczy, pełni funkcję wikariusza generalnego. Jest archidiakonem Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, członkiem Rady Biskupiej, Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Warszawskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem