Reklama

25 lat parafii

Chrystusa Króla w Łodzi

Henryk Tomczyk
Edycja łódzka 8/2008

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych na osiedlu Retkinia-Karolew w Łodzi, po wysłuchaniu zdania Kapituły Katedralnej Łódzkiej i zainteresowanych osób, niniejszym dekretem eryguję nową parafię pw. Chrystusa Króla w wyżej wymienionym Osiedlu”. Tak brzmi pierwsze zdanie dekretu ustanawiającego parafię Chrystusa Króla w Łodzi, podpisanego dnia 15 lutego 1983 r. przez ówczesnego ordynariusza diecezji łódzkiej bp. Józefa Rozwadowskiego.

Na mocy dekretu oraz za zgodą władz miasta 26 maja 1983 r. na osiedlu Retkinia-Karolew ruszyła budowa tymczasowego ośrodka duszpasterskiego. Po trzech miesiącach, 28 sierpnia 1983 r., poświęcona została kaplica i w ten sposób nowo utworzona parafia zapoczątkowała pracę duszpasterską. 14 września 1985 r. miał miejsce akt poświęcenia terenu pod budowę domu parafialnego, a we wrześniu 1988 r. został poświęcony teren przeznaczony pod przyszły kościół i rozpoczęła się jego budowa.
Już 1 października 2000 r. społeczność parafialna na osiedlu Retkinia-Karolew w Łodzi uczestniczyła w przeniesieniu Najświętszego Sakramentu z tymczasowej kaplicy do nowego kościoła przy ul. Bp. W. Bandurskiego. Od tego dnia świątynia dedykowana Chrystusowi Królowi Wszechświata stała się sercem parafii, a jednocześnie jej wspaniałą wizytówką. Również od tego czasu systematycznie upiększane było wnętrze świątyni. W oknach założono witraże, na ścianach umieszczono stacje drogi krzyżowej, na chórze zainstalowano organy, w prezbiterium umieszczono wykonaną z brązu okazałą figurę Chrystusa Króla. Na 10-lecie parafii wierni ufundowali trzy dzwony, które nazwano „Piotr”, „Paweł”, „Jan”. W ubiegłym roku na Wielkanoc zostały wykonane i poświęcone dwa boczne ołtarze: Matki Bożej Częstochowskiej i Chrystusa Miłosiernego. W tym roku przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej stanie nowa chrzcielnica.
To wszystko stanowi wspaniały dorobek materialny, stwarzający odpowiednie warunki do godnego sprawowania Eucharystii, udzielania sakramentów i prowadzenia nabożeństw liturgicznych. Dobra materialne są ważne, jednak treścią życia każdej parafii jest praca duszpasterska. W tym kontekście należy powiedzieć, że przy kościele Chrystusa Króla działa dziewiętnaście zespołów parafialnych. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18 na Mszy św. w intencji księży posługujących w parafii i z niej pochodzących gromadzi się Wieczernik Modlitwy za Kapłanów. Msze św. sprawowane są również w rocznicę święceń każdego z kapłanów. Wieczernikiem Modlitwy, a także Kręgiem Biblijnym oraz Apostolstwem Dobrej Śmierci i Dziełem Pomocy dla Czyśćca opiekuje się ks. dr Andrzej Kociołek. Nad Żywą Różą, chórem parafialnym, scholą dziecięcą i scholą młodzieżową czuwa ks. dr Jacek Kacprzak. Z kolei ks. Bogdan Marciniak zajmuje się ministrantami i asystą, a ks. Kazimierz Woźniak roztacza duchową pieczę nad Kościołem Domowym Ruchu Światło-Życie, Oazą, Żywą Różą Dziecięcą. W pierwsze piątki i soboty każdego miesiąca trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwszą sobotę miesiąca odprawiana jest Msza św. wynagradzająca Matce Bożej. Dodając do tego katechezę szkolną i parafialną, można powiedzieć, że to wszystko służy prawdziwemu wypełnianiu polecenia Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Od chwili powołania parafii jej proboszczem jest ks. kan. Edward Dudziński.
Za wspaniały dorobek materialny, a nade wszystko za duchowe owoce pracy kapłańskiej dziękowała wspólnota parafialna wraz ze swymi duszpasterzami w niedzielę 3 lutego podczas Mszy św. sprawowanej z racji 25. rocznicy istnienia parafii. W jubileuszowej Liturgii, której przewodniczył abp Władysław Ziółek, uczestniczyło kilkunastu kapłanów, a wśród nich księża obecnie posługujący w parafii Chrystusa Króla, a także ci, którzy niegdyś tu pracowali. W Eucharystii wzięli m.in. udział ks. prał. Ryszard Olszewski, ks. prał. Bartłomiej Rurarz, ks. prał. Ireneusz Kulesza, ks. kan. Bohdan Papiernik, ks. kan. Grzegorz Klimkiewicz, ks. kan. Zbigniew Tracz, ks. kan. Roman Łodwig, ks. Andrzej Chycki, ks. dr Jarosław Pater, ks. prof. Grzegorz Leszczyński, ks. dr Kazimierz Zaleski. Przy ołtarzu obok Metropolity Łódzkiego stanęli ks. inf. Jan Sobczak oraz kanclerz kurii archidiecezji łódzkiej ks. prał. Andrzej Dąbrowski. Piękną oprawę wokalną przygotował chór parafialny „Laudate Deum”.
Gospodarzem uroczystości był miejscowy proboszcz ks. kan. Edward Dudziński. Władze miasta i województwa reprezentowali: wojewoda łódzki Jolanta Chełmińska, prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki oraz dyrektor Delegatury UMŁ Łódź-Polesie Marek Kowalik. Modlitewną intencją objęto parafian i wszystkie sfery życia parafii. Na początku Eucharystii ks. kan. Edward Dudziński przedstawił krótką historię parafii oraz wyraził wdzięczność wobec wszystkich, którzy poprzez modlitwę, ofiary duchowe oraz materialne włączyli się w budowę świątyni i wspólnoty parafialnej. Słowa wdzięczności skierował do kapłanów, katechetów, pracowników świeckich i wszystkich parafian, z którymi współpracował na przestrzeni minionych dwudziestu pięciu lat. Szczególne podziękowania za pomoc w organizowaniu parafii w pierwszych dniach jej istnienia przekazał ks. inf. Janowi Sobczakowi.
W słowie pasterskim Ksiądz Arcybiskup powiedział: „Chcę bardzo gorąco podziękować ks. kan. Edwardowi Dudzińskiemu za jego piękną kapłańską postawę. Za ofiarne oddanie się wielkiej sprawie, jaką jest tworzenie parafii, jaką jest zorganizowanie tego wszystkiego, co jest potrzebne do jej normalnego funkcjonowania w wymiarze materialnym i duchowym. Czcigodny Księże Proboszczu, przyjmij te słowa płynące z głębi serca, bo dzisiaj wobec twojej rodziny parafialnej czuję potrzebę wyrażenia ci takiego podziękowania. Nie umawiałem się, Księże Proboszczu, z twoimi parafianami na te owacje, które w tej chwili słyszymy, ale tym mocniej jestem przekonany, że na nie zasłużyłeś. Ty jeden do końca wiesz, ile włożyłeś tutaj swego poświęcenia, trudu i wysiłku”.

Wspomnienie o śp. Zbigniewie Józefie Dominiaku

W związku z jubileuszem parafii Chrystusa Króla w Łodzi warto przypomnieć postać śp. Zbigniewa Józefa Dominiaka - inżyniera elektronika, fotografa uroczystości kościelnych i prezesa chóru parafialnego. W tej wspólnocie był postacią znaną i cenioną. Z okazji świąt kościelnych i rocznic historycznych wygłaszał ułożone przez siebie utwory poetyckie. Przez dziesięć lat był prezesem chóru „Laudate Deum”. Ukończył kurs dla fotoreporterów kościelnych i fotografował wszystkie ważne wydarzenia w parafii. Podczas uroczystości pogrzebowych ks. Bogdan Marciniak podkreślił, że świat widziany w obiektywie Zbigniewa J. Dominiaka był piękny, a z jego zbiorów fotografii korzystało również Wydawnictwo Archidiecezjalne Łódzkie.
Na pogrzebie Zbigniewa J. Dominiaka 7 listopada 2007 r. obecny był sztandar NSZZ „Solidarność” i Straży Miejskiej. W nekrologu prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki przypomniał, że Zmarły był autorem wielu patentów i działaczem opozycji niepodległościowej. Najbliżsi wspominają, że potrafił wszechstronnie rozwijać swoje zainteresowania, m.in. także grę na dwóch instrumentach, łącząc je z pracą zawodową i obowiązkami dobrego katolika i ojca rodziny. Niech Pan będzie mu nagrodą za wszelkie dobro pozostawione na ziemi.

Joanna Kucharska

Sejm ustanowił Święto Chrztu Polski

2019-02-22 07:03

Biuro Prasowe Prawicy Rzeczypospolitej

22 lutego przed godziną 1 w nocy Sejm przyjął projekt ustawy ustanawiającej Święto Chrztu Polski. Będzie się ono odbywać co roku 14 kwietnia.

pl.wikipedia.org
Jan Matejko "Zaprowadzenie chrześcijaństwa"

Chrzest Polski to kluczowe wydarzenie w dziejach naszego Narodu i Państwa. Poza wymiarem religijnym miał również wymiar strategiczny i polityczny. Dzięki niemu nasza Ojczyzna dołączyła do rodziny narodów europejskich, do kręgu cywilizacji Zachodniej Europy. Bez tego wydarzenia trudno sobie wyobrazić naszą kulturę i tożsamość. Mimo że w roku 2016 obchodziliśmy jego 1050. rocznicę, niestety praktycznie jest on nieobecny w powszechnej świadomości naszego społeczeństwa. Z tych przesłanek wyszła inicjatywa ustawodawcza Prawicy Rzeczypospolitej na rzecz ustanowienia Święta Chrztu Polski. Pod projektem, oprócz przedstawiciela Prawicy Rzeczypospolitej - posła Jana Klawitera - podpisało się także kilkudziesięciu innych posłów z różnych środowisk.

Projekt został złożony do Marszałka Sejmu 29 marca 2017 roku. Jego pierwsze czytanie odbyło się 18 lipca 2018 roku, a drugie czytanie 12 września 2018 roku.

W dzisiejszym głosowaniu projekt poparło 279 posłów - 224 z PiS, 11 z PO-KO, 9 z PSL-UED, 3 z WiS, jak również nie zrzeszeni w klubach posłowie: Adam Andruszkiewicz, Piotr Łukasz Babiarz, Magdalena Błeńska (Porozumienie Jarosława Gowina), Marek Jakubiak (Federacja dla Rzeczypospolitej), Jan Klawiter (Prawica Rzeczypospolitej), Robert Majka, Stanisław Pięta, Janusz Sanocki, Robert Winnicki (Ruch Narodowy).

Przeciw było 125 posłów, a wstrzymało się 14.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

W parafii św. Barbary rozwija się kult św. Rity

2019-02-22 20:52

Zofia Białas

13 grudnia 2018 roku w kościele w parafii św. Barbary w Wieluniu zostały zainstalowane relikwie św. Rity.

Zofia Białas

Św. Rita od razu stała się Patronką parafialnych rekolekcji adwentowych, które w tym dniu się rozpoczynały. Po relikwie świętej Rity, zgodnie z życzeniem proboszcza z Casci, pojechał osobiście ks. Jarosław Boral, proboszcz parafii św. Barbary. Relikwie przybyły do parafii św. Barbary w Wieluniu tuż przed Eucharystią o godzinie 18.00, tuż przed rozpoczęciem rekolekcji. Od tej pory Wieluń stał się kolejnym miejscem w Polsce, gdzie są obecne jej relikwie i gdzie będzie rozwijał się jej kult.

Zobacz zdjęcia: W parafii św. Barbary rozwija się kult św. Rity

Rekolekcje rozpoczęły się ze świadomością obecności relikwii świętej. Tematem rozważań prowadzonych przez ks. dra Krzysztofa Białowąsa – postulatora rzymskiego, tego, który zainteresował parafian postacią świętej i który przywiózł relikwie wraz z ks. Jarosławem, stały się: cierpienie i postać świętej Rity – patronki od spraw beznadziejnych, augustianki, stygmatyczki i jednej z najpopularniejszych świętych Kościoła Katolickiego.

Wraz z przywiezieniem relikwii spełniło się marzenie ks. kanonika Jarosława (święcenia kapłańskie w dniu 22 maja, dzień śmierci świętej Rity) i parafian św. Barbary, którzy na przybycie relikwii przygotowywali się od kilku miesięcy. Znalazł się sponsor relikwiarza i ornatu z wizerunkiem świętej. Jednym z ostatnich elementów przygotowań na przyjęcie relikwii były odwiedziny sióstr augustianek z Krakowa w dniu 29 września 2018 r. Siostry przybyły na zaproszenie, ks. proboszcza Jarosława Borala i przybliżyły parafianom postać świętej. Dzięki siostrom i prelekcjom ks. Krzysztofa Białowąsa oraz filmowi o ostatnich latach życia Świętej, postać ta stała się nam bardzo bliska.

Dziś wiemy, że święta Rita (córka, żona, wdowa, matka, zakonnica) urodziła się w 1380 roku w Rocca Porena, niedaleko Cascia w środkowych Włoszech, w rodzinie włoskich wieśniaków. Jedynaczka, posłuszna rodzicom, nie poszła za głosem powołania do życia konsekrowanego, ale jako czternastoletnia dziewczyna została żoną i pomimo trudnego charakteru męża przeżyła z nim 18 lat. Po śmierci męża i dwóch synów wstąpiła do klasztoru św. Marii Magdaleny w Cascia. Została mniszką. Przez ostatnie 15 lat życia nosiła na czole znak ciernia Męki Pańskiej. Zmarła 22 maja 1457 roku. Cuda, jakie zaczęły się dziać za jej wstawiennictwem przyczyniły się do rozwoju jej kultu. Jej zwłoki, odkryte w 1467 roku okazały się nietknięte. Złożono je w ozdobnym sarkofagu. W roku 1628 papież Urban VIII zatwierdził jej kult, a Leon XIII, 24 maja 1900 r., kanonizował. Święta spoczywa w Cascia. Dziś jest tu Sanktuarium obejmujące jej dom rodzinny, klasztor i kościół. W ikonografii przedstawiana jest w czarnym habicie, białym welonie i cierniem na czole. Jej atrybuty to: dwoje dzieci, krucyfiks, cierń (symbol cierpienia), figa, pszczoły, róża, która zakwitła dla niej w środku zimy (symbol nadziei).

Czy parafia św. Barbary w Wieluniu stanie się miejscem jej kultu? Czy św. Rita wybrała sobie to miejsce?

Dziś parafianie św. Barbary, i nie tylko, mogą powiedzieć – w Wieluniu rodzi się kult św. Rity. Jej relikwie, uroczyście wniesione do kościoła w niedzielę 16 grudnia przez ks. Krzysztofa Białowąsa i oddane ks. Jarosławowi wraz z aktem przekazania od pierwszej chwili doznają czci. Już wtedy poświęcono pierwsze róże i po raz pierwszy relikwie zostały ucałowane.

Pierwsze nabożeństwo odprawione zostało już 22 grudnia, kolejne 22 stycznia i 22 lutego 2019 roku. Na nabożeństwa i Eucharystie, w czasie, których na ołtarzu stoją relikwie św. Rity z Casci, przychodzi coraz więcej ludzi, wielu z różami w dłoni, wielu z prośbami, wielu z podziękowaniami. Każde nabożeństwo i Eucharystia kończy się poświęceniem róż i błogosławieństwem relikwiami świętej. Tak było i 22 lutego, br., ale na tym nabożeństwie i Eucharystii było już wielu przedstawicieli innych parafii wieluńskich, czcicieli św. Rity, którzy tu chcą oddawać jej cześć i prosić o wstawiennictwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem