Reklama

Parafialny alfabet „Niedzieli” - Międzylesie

Parafia pw. Bożego Ciała

Przemysław Awdankiewicz
Edycja świdnicka 35/2012

Parafia pw. Bożego Ciała w Międzylesiu znajduje się w dekanacie międzyleskim w diecezji świdnickiej. Była erygowana w XIII stuleciu. Obecnie - od roku 2002 - proboszczem parafii Bożego Ciała w Międzylesiu i dziekanem dekanatu międzyleskiego jest ks. Jan Tracz.

Międzylesie to miasto leżące na ziemi kłodzkiej nad Nysą Kłodzką. Według danych z 31 grudnia 2009 r., miasto miało 2833 mieszkańców. Ośrodek obsługujący ruch tranzytowy między Polską a Czechami, przy międzynarodowej linii kolejowej Wrocław - Praga. Miasto jest ośrodkiem turystyczno-krajoznawczym.
Początki Międzylesia podobnie jak innych miejscowości nie są znane. Pod koniec XI wieku w tym miejscu na pewno istniała już osada, ponieważ w XIII wieku przekształciła się w miasto. Nie wiadomo, kiedy dokładnie miało to miejsce, ale przyjmuje się, że Międzylesie otrzymało prawa miejskie między 1249 a 1290 rokiem. Pewne jest natomiast, że w 1264 r. miejscowość stała się siedzibą dóbr międzyleskich - w wydanym 30 kwietnia 1294 r. dokumencie król Czech Wacław II przekazał bowiem dobra międzyleskie wraz z miastem Międzylesie klasztorowi Cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, poprzedzając to lokacją na prawie niemieckim z tego samego roku.
Międzylesie do dziś zachowało w pełni oryginalny zabytkowy układ urbanistyczny, który został ostatecznie ukształtowany w XVII wieku. Poza ten układ miasto praktycznie nie wyrosło do dzisiaj. Centrum stanowi bardzo wydłużony rynek o kształcie zbliżonym do klina, przy którym znajduje się znaczna większość najcenniejszych zabytków. Jednym z nich jest parafialny kościół pw. Bożego Ciała.
Pierwsza wzmianka o najdawniejszym kościele drewnianym pochodzi z 1384 r. Świątynia ta została spalona w 1428 r. przez husytów. Kościół (drewniany), odbudowany po najeździe husyckim, został w 1595 r. rozebrany przez luteran. W latach 1600-13 wzniesiono kolejny, tym razem murowany kościół, który w roku 1643 podczas wojny trzydziestoletniej został splądrowany doszczętnie przez grasujących Szwedów. Zrujnowana świątynia została odnowiona i przebudowana na początku XVIII wieku (w latach 1699-1713) dzięki finansowemu wsparciu rodziny Althann, głównie zaś Michaela Wenzela Młodszego von Althann (1668-1738), dziedzica majoratu międzyleskiego. Dobudowano m.in. wysoką wieżę od strony zachodniej wg projektu architekta włoskiego Jacopo Carove z 1699 r. Dach i częściowo wnętrza kościoła spłonęły w 1776 r. podczas wielkiego pożaru miasta Międzylesia. Kościół został ponownie odbudowany w latach 1776-79 i połączony krytym przejściem z Zamkiem międzyleskim. W XIX i XX wieku kościół był kilkakrotnie odnawiany i upiększany. We wnętrzach kościoła znajdują się liczne - zachowane w dobrym stanie - zabytkowe elementy wyposażenia. Do najcenniejszych należy ambona w kształcie łodzi z 1760 r. z licznymi płaskorzeźbami: św. Krzysztofa, św. Augustyna, św. Antoniego i proroka Jonasza. Warta zauważenia jest również empora organowa, dwukondygnacyjna, z prospektem organowym na 27 głosów z 1745 r. Jej budowniczym był K. Krause z Międzylesia. Cennym zabytkiem jest także obraz Matki Bożej Sobieskiej (kopia), ofiarowanej parafii międzyleskiej w roku 1733 przez Jakuba Sobieskiego, księcia oławskiego (1691-1737), najstarszego syna króła polskiego Jana III Sobieskiego, w 50. rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem; oryginał obrazu znajduje się obecnie we Wrocławiu, a także polichromie malarza Retmana z Lądka-Zdroju z początku XX wieku oraz rzeźby świętych w prezbiterium, m.in. św. Eligiusza, św. Jana Chrzciciela, św. Jana Ewangelisty, św. Jana Nepomucena.
Latem tego roku zakończono prace remontowe krużganka łączącego kościół pw. Bożego Ciała w Międzylesiu z zamkiem. 21 czerwca br. odbył się odbiór końcowy robót z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uroczyste otwarcie krużganka odbyło się 30 czerwca. Podczas otwarcia można było obejrzeć wystawę pn. „Stare rzeźby na pograniczu polsko-czeskim”, poznać bliżej historię obiektu i znajdującego się w nim cennego zabytku, jakim jest kaflowy piec z 1678 r. z herbami rodu Althannów. Od lipca obiekt został udostępniony zwiedzającym. Zarówno mieszkańcy miasta, jak i turyści mogą nieodpłatnie zwiedzić krużganek i podziwiać z loży wnętrze kościoła.
Parafia - licząca ok. 3300 wiernych - posiada również dwa kościoły pomocnicze: pw. św. Barbary w Międzylesiu oraz poprotestancki pw. bł. Jana Pawła II, a także kościół filialny pw. św. Michała Archanioła w Kamieńczyku (to jedna z czterech najstarszych drewnianych świątyń w Kotlinie Kłodzkiej). Swoim zasięgiem - oprócz samego Międzylesia - obejmuje także okoliczne miejscowości: Dolnik, Kamieńczyk, Nagodzice i Smreczynę.
W parafii prężnie działają rady parafialne, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Żywy Różaniec, Służba Liturgiczna, Towarzystwo Przyjaciół WSD Diecezji Świdnickiej, Towarzystwo Przyjaciół Kamieńczyka, schola oraz Eucharystyczny Ruch Młodych.

Parafia pw. Bożego Ciała

Dekanat: Międzylesie
Adres: Międzylesie, ul. Mickiewicza 1, 57-530 Międzylesie
Filie: Międzylesie - św. Barbary i Kamieńczyk - św. Michała Archanioła
Proboszcz: ks. Jan Tracz
Wikariusz: ks. Robert Krupa
Odpust: uroczystość Bożego Ciała, 4 grudnia (św. Barbary) i 29 września (Kamieńczyk)
Wieczysta adoracja: 3 kwietnia i 3 października
Msze św.: niedziele i święta - Międzylesie - o godz. 8, 11 (dla dzieci), 12 (nie ma jej w wakacje), 17; Kamieńczyk - godz. 9.30

Każdy ma jakąś pustynię

2018-12-05 11:05

O. Stanisław Jarosz OSPPE
Niedziela Ogólnopolska 49/2018, str. 33

Św. Jan, mozaika (XXI wiek)/fot. Graziako

Czas Adwentu jest zaproszeniem do myślenia o powtórnym przyjściu Jezusa, a czytania mszalne są pełne otuchy. Każdy z nas ma jakąś pustynię w sobie, w swoim życiu. Może pustynię niemocy, bezradności, bezsilności? Pustynię zmarnowanego i przegranego życia? Może pustynię samotności, cierpienia? Może wreszcie pustynię upadku i grzechu? Na pustyni nie pomogą pieniądze, godności, układy, wykształcenie.

Św. Jan ogłasza chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Wzywa mnie do nawrócenia, do zmiany myślenia. Na pustyni jestem wezwany, bym poszedł do źródła – do źródła miłosierdzia, którym jest sakrament pokuty. Chcę się nawrócić, chcę przyjąć Boże przebaczenie, chcę się przyodziać w sprawiedliwość pochodzącą od Boga. Chcę prostować ścieżki mojego życia, ponieważ są one często pokręcone, ponieważ często osądzam, oskarżam i jestem egoistą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Orszak św. Mikołaja

2018-12-10 07:58

Urszula Buglewicz

Paweł Wysoki

Ulicami Lublina już po raz 5. przeszedł Orszak św. Mikołaja. Mimo deszczowej pogody wzięło w nim udział aż 2 tys. osób, w tym ponad 700 w czerwono-złotych mitrach. Nakrycia głowy przypominały, że prawdziwy św. Mikołaj był biskupem, który przed wiekami wsławił się wiernością Chrystusowi i dobrocią okazywaną bliźnim.

Orszak św. Mikołaja to inicjatywa ks. Piotra Kawałko, proboszcza parafii pw. św. Mikołaja w Lublinie. Jego pomysł nawiązania do tradycji przedwojennych orszaków św. Mikołaja, a nade wszystko przywrócenia świętemu biskupowi z Miry należnego miejsca, zyskał wsparcie wielu instytucji i uznanie wśród mieszkańców miasta. - Naszym celem jest przybliżenie osoby i dzieła biskupa Mikołaja, który w dzisiejszych czasach jest przedstawiany w krzywym zwierciadle. Chcemy więc ukazać prawdziwe oblicze świętego i jednocześnie pokazać, że był człowiekiem, który odznaczał się niezwykłą wrażliwością wobec ludzi potrzebujących - wyjaśniał ks. Piotr Kawałko. - Odwiedziny św. Mikołaja w Lublinie to symbol dobra, które można czynić przez cały rok, nie tylko 6 grudnia. Pragniemy wszystkim pokazać ile szczęścia kryje się w prostym dawaniu - mówiła Katarzyna Proć z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo.

Niedzielny orszak, jaki ze Starego Miasta przeszedł ulicami na Czwartek, był zwieńczeniem licznych działań wpisanych w program uroczystości odpustowych parafii św. Mikołaja. Wśród nich były m.in. Msza św. pod przewodnictwem bp. Ryszarda Karpińskiego i promocja duchowych prezentów św. Mikołaja. W ramach organizowanej przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo akcji, która swoim zasięgiem przekroczyła granice Polski, zachęcano rodziców i dziadków do modlitwy w intencji swoich dzieci i wnuków. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano konkursy (plastyczny i literacki); zadaniem uczestników było przedstawienie prawdziwego św. Mikołaja i działań, które wśród współczesnych inspiruje ten święty. Zainteresowaniem cieszyło się światowe prawykonanie musicalu o św. Mikołaju w wykonaniu zespołu Scholares Minores Pro Musica Antiqua i młodzieżowego teatru Panopticum. Ważnym punktem były odwiedziny św. Mikołaja wśród chorych i niepełnosprawnych dzieci; parafianie przygotowali dla nich ponad 500 paczek. - Mam tę satysfakcję, że parafia pw. św. Mikołaja chociaż jest jedną z najbiedniejszych w mieście, ma szeroko otwarte serca i bardzo dużo optymizmu. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy sprawy duchowe, a nie materialne - cieszył się ks. Piotr Kawałko. Na upominki mogli liczyć także uczestnicy orszaku; jednym z nich niewątpliwie był koncert góralskiego zespołu dziecięcego im. Klimka Bachledy z Zakopanego. Wydarzeniom towarzyszyła piosenka „O dobrym Świętym (Mikołaju)”; do słów Marcina Wąsowskiego i muzyki Michała Iwanka wykonali ją Monika Kowalczyk i Dziecięcy Chór Gospel ze Świdnika.

By tradycji stało się zadość, orszak pobłogosławił abp Stanisław Budzik. - Mikołaj to święty, który dbał o sprawy nieba i ziemi, o to co duchowe i materialne. Był bardzo uważnym obserwatorem, który dostrzegał ludzkie potrzeby i pomagał wszystkim - mówił Ksiądz Arcybiskup. - Widząc tyle głów w mitrach cieszę się, że ten najbardziej popularny święty ma w Lublinie tylu naśladowców. Idziemy w orszaku, bo chcemy św. Mikołaja naśladować. On łączy różnych ludzi, jednoczy Wschód z Zachodem. Naśladować św. Mikołaja to budować wspólnotę, dostrzegać ludzi potrzebujących pomocy nawet jeśli o nią nie proszą, wychodzić do wszystkich z uśmiechem, wyciągniętą dłonią, darem rozmowy i poświęconego im czasu - mówił Pasterz, zachęcając do czynienia dobra i stawania się świętym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jestem od poczęcia

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem