Reklama

Wiadomości z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 1/2003


Fot. PAP/EPA/Filippo Monteforte

Pokój na świecie, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga.
Jan XXIII - papież
(Z encykliki Pacem in terris)

"Anioł Pański" z Papieżem

15 grudnia 2002 r. w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański Jan Paweł II przypomniał o wielkim znaczeniu rodziny i jej godności. Ojciec Święty powiedział, że jest to wspólnota uświęcona miłością Chrystusa i jako pierwsza została przez tę miłość wybrana. Podziękował też braciom i siostrom Chorwatom za choinkę, którą w tym roku ofiarowali dla przyozdobienia bożonarodzeniowej szopki na Placu św. Piotra.
"Boże Narodzenie jest w sposób szczególny świętem rodziny, ponieważ Bóg, rodząc się w ludzkiej rodzinie, wybrał ją jako pierwszą wspólnotę uświęconą Jego miłością" - przypomniał Jan Paweł II. W tym kontekście nawiązał do planowanego na 22-26 stycznia 2003 r. w Manili IV Światowego Spotkania Rodzin i wspomniał trzy poprzednie: w Rzymie w 1994 r. - w Międzynarodowym Roku Rodziny, w Rio de Janeiro w 1997 r. oraz ponownie w Rzymie - z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. "Następne spotkanie będzie miało na celu rzucenie w trzecie tysiąclecie ziarna Ewangelii rodziny" - stwierdził Jan Paweł II.
Spotkanie rodzin w Manili Ojciec Święty zawierzył Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Rodzin. Prosił, aby chroniła rodziny zamieszkujące każdy zakątek świata, a zwłaszcza te, które żyją w trudnej sytuacji materialnej i odczuwają niedostatek.
Jan Paweł II pobłogosławił też "Bambinelli" - figurki Dzieciątka, z którymi tradycyjnie już w trzecią niedzielę Adwentu przybyły licznie na Plac św. Piotra włoskie dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami.

Jan Paweł II do Polaków

"Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis (Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli). Tymi słowami w Noc Betlejemską aniołowie obwieścili przyjście na świat Zbawiciela. Przeżywając tajemnicę Bożego Narodzenia, w pełni radości ochotnie wychodzimy naprzeciw potrzebom innych, łamiemy się opłatkiem, składamy sobie życzenia. I ja już dziś pragnę złożyć Wam, tu obecnym, i wszystkim rodakom w kraju i na świecie najserdeczniejsze życzenia. Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla wszystkich obfity w łaski. Niech przyniesie wszystkim błogosławieństwo pokoju, pomyślności i szczęścia. Niech to błogosławieństwo stale Wam towarzyszy.
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony. Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony! Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Pozdrawiam wszystkich słowami wspaniałej kolędy Franciszka Karpińskiego. Wesołych Świąt!".
Audiencja generalna 18 grudnia 2002 r.

Reklama

Orędzie na 36. Światowy Dzień Pokoju

Encyklika "Pacem in terris" nieustannym zobowiązaniem - taki tytuł nosi zaprezentowane 17 grudnia 2002 r. w Watykanie papieskie Orędzie na 36. Światowy Dzień Pokoju. Nowy przewodniczący Papieskiej Rady "Iustitia et Pax" - abp Renato Raffaele Martino, który do tej pory sprawował urząd stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy nowojorskiej siedzibie ONZ, wyraził radość, że rozpoczyna swą kadencję od przedstawienia dziennikarzom papieskiego Orędzia.
Arcybiskup stwierdził, że przesłanie orędzia Jana Pawła II można podsumować następująco: "Autentyczna jest każda rewolucja, którą rodzi rewolucja duchowa, oparta na przekonaniu, że pokój jest możliwy, jeśli buduje się go na przeświadczeniu o godności każdej istoty ludzkiej i wartościach praw człowieka".
Nawiązując do analizy i oceny przez Jana Pawła II sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Ziemi Świętej, abp Martino stwierdził: "Mamy nadzieję, że orędzie-apel Ojca Świętego do ludzi dobrej woli poruszy serca tych wszystkich, którzy powołani zostali, ażeby budowali pokój, by krzewili i umacniali pokój w tym nowym tysiącleciu, opierając się na poszanowaniu życia, na prawach ludzkich i podstawowych swobodach, oraz by zaprzestali wszelkiego rodzaju przemocy i terroru, a także zobowiązali się na nowo do pokojowego rozwiązywania konfliktów".
Abp Martino powiedział, że "jeśli nowym imieniem pokoju ma być rozwój, rozbrojenie na rzecz rozwoju powinno stać się nakazem każdego dnia. Wystarczy przypomnieć, że każdego dnia na świecie wydaje się na zbrojenia ponad 800 mld dolarów". Dodał, że "po 11 września pokój zagrożony jest także przez nowotwór międzynarodowego terroryzmu, który zagraża w sposób nieprzewidywalny stabilności i bezpieczeństwu na szczeblu krajów, regionów i całego świata. Walka z terroryzmem nie może jednak nigdy odbywać się kosztem praw człowieka".

Boże Narodzenie w Watykanie

wigilijny wieczór

Zgodnie z kilkanaście lat liczącą już tradycją - kilka tysięcy wiernych modliło się w wigilijny wieczór przy szopce na Placu św. Piotra w Rzymie w intencji pokoju na świecie.
Wprowadzenie do modlitwy wygłosił gubernator Państwa-Miasta Watykańskiego - kard. Edmund Szoka. On też na zakończenie odczytał modlitwę Jana Pawła II o pokój na świecie. O godz. 18.30 Papież ukazał się w oknie swego apartamentu w Pałacu Apostolskim i zapalił świeczkę. Pobłogosławił zebranych i zostawił świeczkę na parapecie, po czym - jak się przypuszcza - zasiadł do wieczerzy wigilijnej.
Po raz pierwszy Ojciec Święty zapalił świeczkę w swoim oknie 24 grudnia 1981 r., na znak solidarności z Polakami cierpiącymi z powodu wprowadzonego kilka dni wcześniej stanu wojennego. To samo uczynił wówczas w Białym Domu prezydent Ronald Reagan.

Pasterka

"Niemowlę leżące w ubóstwie żłóbka to znak nadziei dla całej rodziny ludzkiej - stwierdził Jan Paweł II podczas uroczystej Pasterki. - Jest to znak pokoju dla tych, którzy cierpią z powodu wszelkiego rodzaju konfliktów; znak wolności dla biednych i uciśnionych; znak miłosierdzia dla tych, którzy zamknięci są w błędnym kole grzechu; znak miłości i pocieszenia dla każdego, kto czuje się samotny i opuszczony" - powiedział w kazaniu Ojciec Święty.
Pasterka trwała ponad półtorej godziny. Do Bazyliki Ojciec Święty przybył dziesięć minut przed północą, a opuścił ją, gdy zbliżała się godz. 1.30. Przy ołtarzu pod Konfesją św. Piotra towarzyszyli mu kard. Joseph Ratzinger - prefekt Kongregacji Nauki Wiary i od niedawna dziekan Kolegium Kardynalskiego oraz kard. Angelo Sodano - sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Wraz z nimi koncelebrowało jeszcze blisko 30 kardynałów.
Szczególną radość Jana Pawła II wywołała grupa 12 dzieci reprezentujących wszystkie kontynenty - w tym 2 małych Polaków. Dzieci na początku Mszy św. złożyły kwiaty u stóp figurki Dzieciątka Jezus leżącej w żłóbku pod pulpitem pamiętającym czasy obu Soborów Watykańskich.
Przed opuszczeniem Bazyliki Papież odprowadził figurkę do szopki znajdującej się w bocznej nawie.

"Urbi et Orbi"

Z okazji Bożego Narodzenia Ojciec Święty Jan Paweł II wygłosił świąteczne orędzie i udzielił błogosławieństwa "Urbi et Orbi" - Miastu i Światu.
"Z betlejemskiej groty płynie dziś orędzie, by świat nie ulegał podejrzliwości, nieufności, zniechęceniu, nawet jeśli tragiczne zjawisko terroryzmu potęguje niepewność i lęk" - apelował Papież. Podkreślił, że "wierzący wszystkich religii i ludzie dobrej woli są wezwani do budowania pokoju przez odrzucanie jakiejkolwiek formy nietolerancji i dyskryminacji: przede wszystkim w Ziemi Świętej, gdzie nieustannie rozwija się spirala bezsensownej przemocy; w Afryce, gdzie wyniszczające ubóstwo i tragiczne wojny domowe pogarszają i tak już niepewną sytuację całych narodów, mimo iż nie brak optymistycznych sygnałów dochodzących choćby z Demokratycznej Republiki Konga czy z Burundi; w Ameryce Łacińskiej, w Azji i w innych częściach świata, w których kryzysy polityczne, ekonomiczne i społeczne burzą pokój wielu rodzin i narodów". "Oby ludzkość przyjęła przesłanie pokoju, jakie niesie Boże Narodzenie Emmanuela, który przyszedł na świat, aby umrzeć na krzyżu - życzył Papież "Miastu i Światu".
Przed udzieleniem błogosławieństwa "Urbi et Orbi" Jan Paweł II pozdrowił przybyłych licznie pielgrzymów i turystów. Skierował do nich świąteczne życzenia oraz pozdrowienia w 62 językach. Po polsku powiedział: "Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami" (por. J 1,14). W blasku betlejemskiego żłóbka, u progu Nowego Roku, serdecznie pozdrawiam wszystkich moich Rodaków w Polsce i na całym świecie. Życzę, aby orędzie miłości i miłosierdzia, przekazane ludziom przez narodzenie Bożego Syna, stało się źródłem odnowy życia w Ojczyźnie, w polskich rodzinach oraz w życiu osobistym. Wszystkim życzę Wesołych Świąt".
Tegoroczne orędzie Ojciec Święty wygłosił z Placu przed Bazyliką św. Piotra, a nie - jak dotychczas - z głównej loggii świątyni.

Reklama

Watykan: 21 punktów Papieża Franciszka

2019-02-21 17:01

st (KAI) / Watykan

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej opublikowało pewne punkty przedstawione dziś przez Ojca Świętego uczestnikom spotkania przewodniczących episkopatów na temat ochrony małoletnich w Kościele. Jak zaznaczono, zostały one sformułowane przez różne Komisje i Konferencje Episkopatów, by służyć pomocą w refleksji.

Grzegorz Gałązka

1. Opracowanie praktycznego vademecum, w którym określone byłyby kroki jakie należy podjąć przez odpowiednie instytucje we wszystkich momentach w sytuacji nadzwyczajnej danego przypadku.

2. Zapewnienie struktur słuchania, składających się z osób przygotowanych i biegłych, w których dokonywane jest pierwsze rozpoznanie przypadków domniemanych ofiar.

3. Ustanowienie kryteriów bezpośredniego zaangażowania biskupa lub przełożonego zakonnego.

4. Wdrożenie wspólnych procedur rozpatrywania zarzutów, ochrony ofiar i prawa oskarżonego do obrony.

5. Poinformowanie władz cywilnych i wyższych władz kościelnych zgodnie z normami cywilnymi i kanonicznymi.

6. Dokonywanie okresowego przeglądu protokołów i norm, aby zabezpieczyć bezpieczne środowisko dla małoletnich we wszystkich strukturach duszpasterskich; protokoły i normy oparte na zasadach sprawiedliwości i miłości, które należy zintegrować, aby działanie Kościoła również w tej dziedzinie było zgodne z jego misją.

7. Ustanowienie konkretnych norm postępowania w przypadku oskarżeń przeciwko biskupom.

8. Towarzyszenie, chronienie i leczenie ofiar, oferując im wszelkie niezbędne wsparcie potrzebne dla całkowitego uzdrowienia.

9. Podnoszenie świadomości na temat przyczyn i konsekwencji wykorzystywania seksualnego poprzez inicjatywy formacji stałej biskupów, przełożonych zakonnych, duchownych i pracowników duszpasterskich.

10. Przygotowanie programów opieki duszpasterskiej dla wspólnot poszkodowanych z powodu wykorzystywania oraz dróg pokutnych i resocjalizacji dla sprawców.

11. Umocnienie współpracy ze wszystkimi ludźmi dobrej woli i z pracownikami środków masowego przekazu w celu rozpoznania i rozeznania przypadków prawdziwych od fałszywych, oskarżeń od oszczerstw, unikając urazów, insynuacji, pogłosek i zniesławienia. (por. Przemówienie do Kurii Rzymskiej , 21 grudnia 2018 r.).

12. Podnieść minimalnego wieku małżeństwa do szesnastu lat.

13. Ustanowienie przepisów, które uregulowałby i ułatwiły udział ekspertów świeckich w dochodzeniach i na różnych stopniach oceny procesów kanonicznych dotyczących wykorzystywania seksualnego i / lub nadużycia władzy.

14. Prawo do obrony: należy przestrzegać także zasady prawa naturalnego i kanonicznego o domniemaniu niewinności aż do chwili udowodnienia winy oskarżonego. Dlatego też należy zapobiegać publikowaniu list oskarżonych, nawet przez diecezje, przed wstępnym dochodzeniem i ostatecznym skazaniem.

15. Należy przestrzegać tradycyjnej zasady proporcjonalności kary w odniesieniu do popełnionego przestępstwa. Postanowić, że kapłani i biskupi winni molestowania seksualnego małoletnich opuszczą posługę publiczną.

16. Wprowadzenie zasad dotyczących seminarzystów i kandydatów do kapłaństwa lub życia zakonnego. Wprowadzić dla nich programy formacji początkowej i stałej, aby umocnić ich dojrzałość ludzką, duchową i psychoseksualną, a także ich relacje interpersonalne i ich zachowanie.

17. Dokonanie wobec kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego oceny psychologicznej przez wykwalifikowanych i akredytowanych biegłych.

18. Wskazać normy regulujące przeniesienie seminarzysty lub aspiranta do życia zakonnego z jednego seminarium do drugiego; jak również kapłana lub zakonnika z jednej diecezji lub zgromadzenia do innego.

19. Sformułowanie obowiązujących kodeksów postępowania dla wszystkich duchownych, zakonników, personelu obsługi i wolontariuszy, aby określić odpowiednie granice w relacjach osobistych. Określenie niezbędnych wymagań dla personelu i wolontariuszy oraz sprawdzenie ich przeszłości kryminalnej.

20. Wyjaśnienie wszystkich informacji i danych dotyczących zagrożeń związanych z wykorzystywaniem i jego skutkami, jak rozpoznać oznaki wykorzystywania i jak zgłaszać podejrzenie wykorzystywania seksualnego. Wszystko to musi odbywać się we współpracy z rodzicami, nauczycielami, specjalistami i władzami cywilnymi.

21. Konieczne jest ustanowienie, tam gdzie tego dotychczas nie uczyniono organu łatwego dostępu dla ofiar, które chciałby zgłosić ewentualne przestępstwa. Organu, który cieszyłby się autonomią, także w odniesieniu do lokalnej władzy kościelnej i składającego się z doświadczonych osób (duchownych i świeckich), którzy byliby zdolni do wyrażenia wrażliwość Kościoła wobec tych, którzy w tej dziedzinie, można czują się skrzywdzonymi przez niewłaściwe zachowanie ze strony duchownych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Radni przegłosowali zamiar likwidacji szkoły dla niepełnosprawnych

2019-02-21 19:16

Agnieszka Bugała

Agnieszka Bugała

Od godz. 10.00 rodzice uczniów niepełnosprawnych protestowali przed wejściem do wrocławskiego ratusza. Przyszli z transparentami, na których wypisali hasła, których – co podkreślali – nie chcieli wysłuchać urzędnicy. Zdecydowali się przysłuchiwać obradom Rady Miasta korzystając z miejsc dla publiczności.

Dopiero po godz. 15.00 rozpoczęła się dyskusja nad zaproponowanym przez prezydenta Jacka Sutryka 31 stycznia projektem uchwały o zamiarze zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6. Po 16.00 w głosowaniu radni uchwałę przyjęli. Za likwidacją głosowało 23 radnych, 12 (radni PiS) było przeciw.

W uzasadnieniu procedowanej uchwały Jarosław Delewski dyrektor Departamentu Edukacji UM podkreślał, że miasto gwarantuje miejsce dla dzieci w szkołach przy ul. Kamiennej i Parkowej pozostawiając wybór placówki rodzicom dzieci.

W uzasadnieniu w sprawie zamiaru zaprzestania działalności przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 przy ul. ks. Marcina Lutra 6 we Wrocławiu skierowanym do Rady Miasta napisano, że „Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 89 będą mogli od 1 września 2019 r. kontynuować naukę w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Fundację Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra przy ul. ks. M. Lutra 2-8, zgodnie z wolą (deklaracją) rodziców. Podobnie wychowankowie Ośrodka będą mogli kontynuować pobyt w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 przy ul. Parkowej 27 lub w Niepublicznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Specjalnym przy ul. ks. M. Lutra 2-8”.

Uzasadnienie nie zawiera informacji o gwarancji miejsca dla dzieci w szkole przy ul. Kamiennej, wymienia tylko szkołę przy Parkowej i obecną placówkę, podległą od września ewangelickiej fundacji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rodzice opuścili salę zaraz po głosowaniu, byli zdruzgotani, wiele mam miało łzy w oczach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem