Reklama

O szczęśliwe Piotrkowice...

O. Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Niedziela Ogólnopolska 36/2008, str. 34


Bp Czesław Kaczmarek błogosławi korony
Archiwum autora

W niedzielę 7 września 2008 r. minie 50 lat od pierwszej w powojennej historii Kościoła w Polsce koronacji figury Matki Bożej. Chodzi o koronację papieskimi koronami Piusa XII łaskami słynącej figury Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach k. Chmielnika w diecezji kieleckiej, patronki regionalnego sanktuarium maryjnego, którym opiekują się karmelici bosi. Koronacji tej, w obecności dziewięciu polskich biskupów, ok. 350 kapłanów, licznych sióstr zakonnych i stutysięcznej rzeszy wiernych - jako wotum za swoje ocalenie ze stalinowskiego więzienia - dokonał bp Czesław Kaczmarek, ordynariusz kielecki.

Historia sanktuarium

O początkach sanktuarium Matki Bożej w Piotrkowicach pisze nieznany z imienia bernardyński historyk z XVIII wieku. Twierdzi on, że w miejscu obecnego klasztoru stała pośród zarośli „Boża Męka”, tj. krzyż z rzeźbionym wizerunkiem Chrystusa, gdzie wierni gromadzili się na modlitwę. Miejscowy proboszcz - ks. Andrzej Gnoiński pragnął położyć kres temu „nadzwyczajnemu zbiegowisku” i polecił pole wokół krzyża zaorać pod zasiewy. Rolnik, któremu to zlecono, niespodziewanie znalazł tam statuetkę Matki Bożej Niepokalanej. Kiedy chciał kontynuować powierzone mu zadanie, jego pług połamał się na części, a wypłoszone woły uwolniły się z jarzma i uciekły. Od tego wydarzenia proboszcz nie zabraniał już ludziom przychodzić na to miejsce. Wierni modlili się tam i otrzymywali różne łaski. Hiacynt Pruszcz w swoim dziele „Morze łaski Bożej”, wydanym w 1662 r.,jako pierwszą z nich wymienia uzdrowienie Zofii Rokszyckiej, miejscowej dziedziczki i kasztelanowej połanieckiej, które miało miejsce w 1627 r. W dowód wdzięczności kasztelanowa ufundowała na tym miejscu drewnianą kaplicę. Nowo wybudowana kaplica i przybywające rzesze pątników wymagały stałej opieki i posługi duchowej, której podjęli się karmelici, przybyli z klasztoru na Piasku w Krakowie. Po kilku latach zastąpili ich jednak zaprzyjaźnieni z Rokszyckimi bernardyni.
Do kaplicy Rokszyccy postanowili przenieść z kościoła parafialnego pw. św. Stanisława czczoną tam gotycką figurę Madonny Loretańskiej z Dzieciątkiem, pochodzącą z XIV wieku. Uzyskali na to zgodę proboszcza, który jednak poprosił, aby w zamian ufundowali do kościoła parafialnego ołtarz. Ołtarz ten zachował się do dziś. U stóp obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, umieszczonego w górnej części tegoż ołtarza, obok świętych Karmelu dostrzegamy też oblicze proboszcza Gnoińskiego i małżonków Rokszyckich z dziećmi.
Uroczyste przeniesienie figury Matki Bożej do nowej kaplicy stało się formalnym początkiem istnienia sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach. Akt ten miał miejsce 15 sierpnia 1628 r. W kaplicy, w ozdobnym relikwiarzu, umieszczono również statuetkę wyoraną na polu przy „Bożej Męce”.
Rozszerzający się kult Matki Bożej Piotrkowickiej i napływ coraz większej liczby pielgrzymów zainspirował Rokszyckich do budowy obszerniejszego kościoła i klasztoru, co rozpoczęto w 1652 r. Ojcowie bernardyni z Piotrkowic słynęli na całą okolicę. Na osi nawy kościoła wznieśli oni późnobarokową kaplicę z domkiem loretańskim, w którym w 1780 r. umieszczono łaskami słynącą figurę Matki Bożej.
Gdy w 1824 r. władze carskie skasowały klasztor bernardynów, opiekę nad sanktuarium objęli redemptoryści, wypędzeni z kościoła św. Benona w Warszawie. W Piotrkowicach zasłynęli ze swej patriotycznej działalności, która skłoniła zaborców do ich rozproszenia po dziesięciu zaledwie latach pobytu w tej miejscowości. W 1834 r. duszpasterzami sanktuarium zostali kapłani diecezjalni.

Uroczystości koronacyjne

Największym wydarzeniem w historii piotrkowickiego sanktuarium była uroczysta koronacja cudownej figury Matki Bożej Loretańskiej papieskimi koronami Piusa XII. Dokonał jej 7 września 1958 r., w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, prześladowany i więziony w latach PRL-u bp Czesław Kaczmarek, ordynariusz kielecki, przy udziale abp. Eugeniusza Baziaka z Krakowa oraz ośmiu innych biskupów, a także w obecności ok. 100 tys. pielgrzymów. Była to pierwsza koronacja po II wojnie światowej w Polsce. W dniu koronacji, wdzięczny za opiekę Matki Bożej, bp Kaczmarek powiedział, że wkłada na skronie Madonny Piotrkowickiej dwie korony: „cierniową koronę własnych cierpień, doznanych w komunistycznym więzieniu, i szczerozłotą koronę wdzięczności za ocalenie Kościoła w trudnym okresie dziejów naszej Ojczyzny”.

Reklama

Pod opieką karmelitów bosych

W 1970 r. bp Jan Jaroszewicz - następca bp. Kaczmarka na stolicy biskupiej w Kielcach - oddał sanktuarium piotrkowickie pod opiekę karmelitom bosym. Zakonnicy rozpowszechniają wśród wiernych nabożeństwo do Matki Bożej, ukazując Maryję jako przykład modlitwy, kontemplacji i zawierzenia Bogu, i propagują nabożeństwo szkaplerzne jako znak szczególnego oddania się Matce Bożej. Z pomocą wiernych dokonali ponadto gruntownej renowacji całego obiektu sakralnego i rozbudowy klasztoru, otwierając w nim dom modlitwy, do którego zapraszają zarówno duchownych, jak i świeckich.
Sanktuarium w Piotrkowicach, znane w rejonie jako lokalne Loreto, przyciągało przez całe stulecia i nadal przyciąga wielu pielgrzymów. Liczne wota oraz prośby kierowane tutaj do Matki Chrystusa są wyrazem wiary w Jej matczyną opiekę i pomoc. Sam sługa Boży Jan Paweł II ofiarował dla sanktuarium pięknie ozdobioną świecę ze swoim herbem „Totus Tuus”.

Zaproszenie na złoty jubileusz koronacji

Karmelici bosi zapraszają pielgrzymów na uroczystości jubileuszowe. Rozpoczną się one w sobotę 6 września Mszą św. o godz. 18, której będzie przewodniczył o. prowincjał Albert Wach OCD z Krakowa. Sumę jubileuszową w sam dzień 50. rocznicy koronacji, tj. w niedzielę 7 września, odprawi o godz. 11 bp Kazimierz Ryczan, ordynariusz kielecki. Nazajutrz, 8 września, odbędą się uroczystości odpustowe Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Centralne nabożeństwo, z poświęceniem wieńców dożynkowych i ziarna pod nowe zasiewy, rozpocznie się o godz. 11.30, a jego głównym celebransem będzie bp Józef Wysocki z Elbląga.
W parafii piotrkowickiej będą równocześnie trwały misje święte, głoszone przez ojców redemptorystów z Warszawy. Przygotują one wiernych na godne przyjęcie w sanktuarium obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, kończącego trwającą od ponad roku peregrynację w diecezji kieleckiej. Wędrująca po Polsce Ikona przybędzie do Piotrkowic w czwartek 11 września, aby w sobotę 13 września o godz. 11, podczas Eucharystii pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika, pożegnać się w Piotrkowicach z całą diecezją kielecką i udać na nawiedzanie parafii diecezji sandomierskiej. Homilię podczas tej pożegnalnej Mszy św. wygłosi bp Józef Zawitkowski z Łowicza.

Reklama

Wyrzucony z Norwegii za obronę polskich dzieci

2019-02-18 07:58

Artur Stelmasiak

W poniedziałek o godz. 17 odbędzie się demonstracja przed ambasadą Norwegii przeciwko antyrodzinnej polityce Oslo, gdzie odbiera się dzieci m. in. polskim rodzinom. Powodem pikiety jest wyrzucenie polskiego dyplomaty konsula dr Sławomira Kowalskiego wbrew stanowisku rządu RP.

Twitter

Norweski MSZ tłumaczy, że konsul podczas swoich interwencji w obronie dzieci nie podporządkował się policji i urzędnikom Barnevernet. Jednak z opinii świadków i nagrań udostępnionych przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jednoznacznie wynika, że to norwescy policjanci i urzędnicy złamali międzynarodowe prawo, a zwłaszcza zapisy Konwencji Wiedeńskiej o prawie konsularnym.

Na filmie ujawnionym na youtube dokładnie widać i słychać, że policjanci zmusili polskiego konsula do opuszczenia budynku, gdzie znajdowały się polskie dzieci. Co więcej, osobie posiadającej immunitet dyplomatyczny policjanci grozili użyciem siły i mówili: "Masz ostatnią szansę żeby stąd wyjść, albo cię wyniesiemy". "Masz wyjść, bo ja tak mówię!". Natomiast rzeczniczka norweskiego MSZ nadal powiela kłamstwa i oskarżenia wobec konsula, że zachowywał się gwałtownie, utrudniał wykonywanie obowiązków i odmówił stosowania się do poleceń policji. - Konsul miał pełne prawo do interwencji, a policja powinna mu w tym pomoc. Nagranie czarno na białym pokazuje, że konsul działał zgodnie z prawem, a prawo łamali norwescy policjanci. To jawne pogwałcenie prawa konsularnego z Konwencji Wiedeńskiej. Mam nadzieję, że te sprawy zostaną postawione na arenie międzynarodowej - mówi mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris, który jest zaangażowany w obronę polskich rodzin w Norwegii.

Konsul Sławomir Kowalski został bardzo brutalnie potraktowany przez norweską dyplomację. W szybkiej odpowiedzi na to polski MSZ w tym samym czasie odwołał norweską panią konsul z Warszawy. W tej sprawie chodzi o ochronę Polaków w Norwegii, których jest tam ok. 200 tys. i są największą mniejszością narodową w tym kraju. - Mam tezę, że w kontekście relatywnie niskiego przyrostu naturalnego w Norwegii, możliwość asymilacji polskich dzieci jest bardzo atrakcyjna dla rządu norweskiego. I dlatego szuka się pretekstu, by polskie dzieci zabrać polskim rodzinom, odciąć je od polskiej kultury i tradycji, by zrobić z nich Norwegów, których dziś tak bardzo brakuje w Norwegii - mówił poseł Jan Dziedziczak i były wiceminister MSZ.

Pikieta rozpocznie się w poniedziałek 18 lutego 2019 roku przed ambasadą Norwegii, al. Armii Ludowej 26 o godz. 17.00

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nowy rektor krakowskiego seminarium

2019-02-20 14:20

archidiecezja krakowska

Decyzją Metropolity Krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, po biskupie Januszu Mastalskim, obowiązki rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie od 1 marca br. obejmie ks. Andrzej Tarasiuk, dotychczasowy ojciec duchowny Seminarium.

cwr-skawina.pl
Ks. Andrzej Tarasiuk był gościem warsztatów psychoedukacyjnych dla kobiet, organizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem