Reklama

Diecezja - wspólne dobro i zadanie

2012-11-19 12:00

Z bp. Adamem Bałabuchem, biskupem pomocniczym diecezji świdnickiej, rozmawia Tomasz Pluta
Edycja świdnicka 12/2009

Tomasz Pluta: - Księże Biskupie, pierwszy Biskup Świdnicki zaprosił Księdza do nowo tworzonej diecezji, prosząc o pomoc i współpracę. Jak z perspektywy upływającego czasu widzi Ksiądz Biskup to dzieło, jakim jest tworzenie Kościoła lokalnego?

Bp Adam Bałabuch: - Osobiście nie byłem zaangażowany w tworzenie struktur diecezji od samego początku, a więc od 25 marca 2004 r., ponieważ wówczas byłem jeszcze księdzem archidiecezji wrocławskiej. Do diecezji świdnickiej przeszedłem dopiero 25 czerwca 2004 r. Zostałem zaproszony przez Księdza Biskupa do tego, aby wziąć udział w kontynuacji tworzenia struktur diecezjalnych i tutaj moja odpowiedzialność plasowała się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza dotyczyła zorganizowania struktur duszpasterskich w diecezji, powołania różnych referatów duszpasterskich, ustanowienia duszpasterzy w poszczególnych sferach działalności duszpasterskiej. Druga płaszczyzna odpowiedzialności dotyczyła organizowania Seminarium Duchownego i studiów teologicznych w Świdnicy. Zanim powstało seminarium i zaczęli studiować tutaj klerycy, to już rok wcześniej rozpoczęli studia studenci zaoczni teologii (2004 r.) przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy na os. Młodych.

- Myślę, że uruchomienie seminarium w tak stosunkowo krótkim czasie, to spory sukces...

- Tak, z jednej strony budynki, baza materialna, ale, żeby seminarium mogło funkcjonować, trzeba przede wszystkim przygotowanych do tego ludzi, którzy mogliby podjąć rolę wychowawców. Tacy księża zostali wybrani przez Księdza Biskupa i powołani do tej roli. Od początku mieliśmy dość znaczną liczbę księży z doktoratami, którzy podjęli posługę wykładowcy. Oczywiście, musieliśmy się posiłkować, i tak jest do dzisiaj, księżmi wykładowcami z Papieskiego Wydziału Teologicznego i Seminarium Wrocławskiego, jak również Seminarium Legnickiego. Jednocześnie posyłaliśmy naszych młodych księży na studia, by przygotowywać własną kadrę naukową. I to zaczyna owocować, ponieważ w tym roku powróci pierwsza grupa księży wysłanych na studia. Organizowanie życia seminaryjnego to duże przedsięwzięcie. Udało się zaprosić do pracy w seminarium siostry jadwiżanki, za co jesteśmy siostrom bardzo wdzięczni. Siostry w seminarium są bardzo potrzebne, dbają o wiele odcinków życia seminaryjnego, organizują zaplecze gospodarcze, kuchenne, ale też troszczą się o kaplicę, porządki. Siostry od samego początku bardzo ładnie włączyły się w funkcjonowanie i życie naszego seminarium.

- Księże Biskupie, to dzieło, które tworzył Ksiądz Biskup od podstaw, dobrze przygotowane przekazał Ksiądz Biskup w ręce nowego rektora seminarium, a wiązało się to z tym, że papież Benedykt XVI powołał Księdza Biskupa na sufragana diecezji świdnickiej. Proszę podzielić się z Czytelnikami, na czym polega rola biskupa pomocniczego?

- Obecny Ksiądz Rektor od samego początku tworzył struktury seminarium i jest dobrze zorientowany w życiu naszego seminarium. Rzeczywiście musiałem zdać funkcję rektora, ponieważ tych funkcji nie można łączyć. Moja obecna funkcja biskupa pomocniczego, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z tym, żeby pomagać biskupowi diecezjalnemu w wypełnianiu jego zadań, w jego pasterskiej trosce o diecezję. Więc moją rolą jest wspomagać Biskupa przede wszystkim w wizytacjach kanonicznych, bo Biskup jest zobowiązany, co pięć lat odwiedzić każdą wspólnotę parafialną. To jest bardzo trudne zadanie dla jednej osoby. Dzielimy się więc tymi obowiązkami. Drugą taką ważną posługą jest sakrament bierzmowania. W naszej diecezji jest sporo parafii, ponad 180. Biskup pomocniczy jest też wikariuszem generalnym, a zatem wspiera biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją. Moją troską jest też piecza nad młodszymi księżmi wikariuszami. Troska o ich posyłanie na taką czy inną placówkę. Biskup pomocniczy jednym słowem wspiera biskupa diecezjalnego w jego posłudze, wszędzie tam, gdzie zachodzi taka konieczność.

- Księże Biskupie, diecezja to taka duża rodzina, w naszym przypadku to ponad 680 tys. mieszkańców, większość z nich nie ma okazji porozmawiać z Księdzem Biskupem osobiście. Jak Ksiądz Biskup zachęciłby ludzi, aby odnawiali więź z Panem Bogiem, tym bardziej, że żyjemy w dobie kryzysu gospodarczego, który często też przekłada się na biedę duchową. W jaki sposób zachęcić ludzi do trwania w wierze?

- Tak, diecezje są duże, ale znacznie mniejsze niż to było kiedyś. Więc stąd też kontakt biskupa z wiernymi jest częstszy, istnieje więc też większa możliwość, by z tymi ludźmi się spotykać, przemawiać do nich, udzielać sakramentów. Te wszystkie spotkania stanowią okazję do tego, by ludzi uwrażliwiać na wartości duchowe. Kryzys, który przeżywamy, ekonomiczny czy gospodarczy, jest najczęściej wynikiem kryzysu człowieka, jego moralności, uczciwości. I dlatego staram się ludziom pokazywać, jak ważny jest wymiar duchowy, budowanie głębokiej więzi z Panem Bogiem, ale też z drugim człowiekiem, który żyje obok. Wtedy łatwiej jest nam, przeciwstawiać się takim niekorzystnym tendencjom, które pojawiają się w życiu społecznym, moralnym. Łatwiej jest wytrwać w pewnej wierności, uczciwości wobec Bożego prawa, ale też łatwiej jest ochronić siebie przed negatywnymi skutkami tych często bardzo liberalnych tendencji, które także w sferze moralnej się pojawiają. Jestem też świadomy, że te moje spotkania z ludźmi są sporadyczne, często jednorazowe, więc tutaj dla mnie bardzo ważne jest spotykanie się z księżmi i uwrażliwianie ich na te wszystkie problemy i sprawy. Biskup często może docierać do wiernych jedynie poprzez swoich współpracowników, jakimi są księża. Dlatego tam, gdzie tylko jest możliwość, to Biskup Ignacy czy też ja, jesteśmy na spotkaniach z księżmi, żeby troszczyć się o ich formację, o ich życie duchowe, bo to będzie się przekładać na życie duchowe wiernych. Piąta rocznica diecezji jest szczególną okazją, żeby zintensyfikować nasze działania oraz spotkania z wiernymi i księżmi, aby uwrażliwiać ich na to, co wiąże się ze sferą życia religijnego, duchowego.

- Trwa Wielki Post, na co powinien zwrócić uwagę współczesny człowiek, żeby mógł przeżyć Triduum Paschalne i Wielkanoc we właściwy sposób?

- Wydaje mi się, że jeżeli człowiek chce jakoś mądrze przeżyć Triduum Paschalne, Wielkanoc, to musi myśleć o tym znacznie wcześniej, nie może przespać okresu Wielkiego Postu. Istotne jest to, w jaki sposób od początku przygotowuje się do tego przeżycia. Jak coś ważnego ma się dziać w naszym życiu, to musimy się przygotować poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia po to, aby gdy przyjdzie właściwy czas, wszystko wypadło jak najlepiej. Jeśli zatem chcemy dobrze przeżyć święta, to musimy się do nich systematycznie przygotowywać. Dlatego ważne jest w okresie Wielkiego Postu zaangażowanie się, chociażby w rekolekcje parafialne, przystąpienie do sakramentu pokuty i częste przyjmowanie Komunii św. W ten sposób powinniśmy przygotować się do owocnego przeżycia Triduum Paschalnego. Będzie ono wówczas dla nas wielkim wydarzeniem. Jeżeli jednak czas Wielkiego Postu prześpimy i dopiero w Wielki Piątek przypomnimy sobie, że trzeba jeszcze iść do spowiedzi, aby w Wielkanoc przyjąć Komunię św., to grozi nam powierzchowność, spełnienie pewnego rytuału czy przykazania. Dobrze, że jest przynajmniej tyle, ale chodziłoby o coś więcej, o to żeby to był proces, który rzeczywiście nas przemienia i owocuje pięknym chrześcijańskim życiem.

- Czy chciałby Ksiądz Biskup przy tej okazji dodać coś do tych udzielonych już odpowiedzi, podzielić się czymś z naszymi Czytelnikami?

- Myślę, że warto zachęcić diecezjan do tego, aby w miarę swoich możliwości wspierali naszą młodą diecezję, angażowali się w różne formy życia religijnego, zwłaszcza w swoich parafiach, gdzie są jakieś ruchy, grupy i stowarzyszenia. Aby próbowali tam formować siebie, ale również, jeżeli mają taką możliwość, aby wspierali swoją ofiarnością wszystkie instytucje i struktury, które się tworzą w diecezji, bo proces budowania struktur jeszcze się nie zakończył. Seminarium potrzebuje dokończenia remontów, w diecezji powstaje dom księży emerytów, myśli się o przygotowaniu budynków na muzeum i archiwum diecezjalne. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do współtworzenia struktur naszej diecezji. Ważną troską jest ta dotycząca powołań kapłańskich i zakonnych, niech więc nie ustaje nasza modlitwa o powołania, bo jest seminarium, ale ważne jest, aby byli młodzi ludzie, którzy będą chcieli do tego seminarium przychodzić. Dlatego klimat życia religijnego w parafii niech temu sprzyja.

Reklama

Znamy laureatów nagrody TOTUS TUUS 2019

2019-10-12 21:32

lk / Warszawa (KAI)

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, kompozytor i śpiewak Piotr Pałka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” oraz Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia i ks. prof. Michał Heller - to tegoroczni laureaci nagrody TOTUS TUUS, której uroczysta gala odbyła się w sobotę na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach centralnych obchodów XIX Dnia Papieskiego.

episkopat.pl

Nagrody TOTUS TUUS przyznawane są przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w czterech kategoriach tematycznych i kategorii specjalnej co roku w ramach Dnia Papieskiego. Wyróżnienia te otrzymują osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji nauczania św. Jana Pawła II lub poprzez swoje działania realizują wezwanie Papieża Polaka do obrony godności człowieka.

Jednym z pomysłodawców Nagrody był biskup radomski Jan Chrapek. Po jego tragicznej śmierci w październiku 2001 r., podczas trzeciej edycji przyznawania Nagród, wręczono również „TOTUS-a Medialnego”, którym honorowane są osiągnięcia w dziedzinie mediów.

Nagroda przyznawana jest w postaci statuetki anioła, której autorem jest rzeźbiarz Wincenty Kućma.

Tegoroczni laureaci to: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie, kompozytor i śpiewak Piotr Pałka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek”, Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia oraz ks. prof. Michał Heller.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obchody 25-lecia istnienia Centralnej Szkoły Państwowej Szkoły Pożarnej

2019-10-14 13:01

W dniu 11 października 2019 roku o godzinie 12.00 na Placu im. dr Władysława Biegańskiego w Częstochowie odbyła się uroczystość ŚLUBOWANIA słuchaczy XXIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej i obchodów XXV-lecia istnienia Centralnej Szkoły PSP, która to 21 października 1994 roku została powołana do życia Zarządzeniem nr 59/94 przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych.

Materiały prasowe

Uroczystości były poprzedzone Mszą Świętą na Jasnej Górze w intencji kadetów i ich rodzin, w której udział wzięła kadra Szkoły, ślubujący, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi słuchaczy. Mszy św. w Bazylice na Jasnej Górze przewodniczył w asyście kapelanów PSP biskup pomocniczy arch. częstochowskiej Ks. Andrzej Przybylski. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów z Jasnej Góry na centralny plac Częstochowy, gdzie odbyła się uroczystość.

Zobacz zdjęcia: Obchody 25-lecia istnienia Centralnej Szkoły Państwowej Szkoły Pożarnej

Na wstępie dowódca uroczystości bryg. Marek Grabałowski złożył meldunek Panu nadbryg. Markowi Jasińskiemu Zastępcy Komendanta Głównego PSP.

Do uroczystej przysięgi przystąpiło 94 słuchaczy w tym dwie kobiety. Po złożeniu Ślubowania wszyscy zostali przyjęci w poczet kadetów Centralnej Szkoły PSP, a tym samym zwiększyli szeregi funkcjonariuszy służby kandydackiej Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Centralnej Szkoły mł. bryg. Piotr Placek przemawiając do Ślubujących strażaków mówił m.in.: … "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem "Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Ślubowanie na sztandar Szkoły ma szczególne znaczenie dla Was i waszych rodzin, które swoją obecnością nadają jej szczególną rangę. Pragnę, aby słowa składanego dzisiaj Ślubowania zapadły Wam głęboko w pamięć i w serca. Musicie mieć świadomość, że bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy".

Zadania, które na co dzień stoją przed formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach akcji ratowniczych. W trudnych i odpowiedzialnych akcjach mogą brać udział jedynie strażacy o odpowiednim poziomie wiedzy i sprawności fizycznej. Dlatego od kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej wymaga się spełnienia szeregu kryteriów, między innymi: dobrego przygotowania z przedmiotów ścisłych, znakomitej sprawności fizycznej oraz odpowiednich predyspozycji.

Składający Ślubowanie spełnili te wymagania. Przeszli niespełna dwumiesięczne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w trudnych polowych warunkach, z dyscypliną służby wewnętrznej.

Okres przygotowawczy to doskonały sprawdzian dla siły charakteru, wytrwałości, współpracy ramię w ramię przyszłych strażaków. Egzamin ten zdali celująco.

Złożenie przysięgi jest momentem szczególnym, składa się ślubowanie pewnym wartościom – przed Komendantem, na sztandar Szkoły, w obecności władz i najbliższych. Od tego dnia, nowo zaprzysiężeni strażacy będą zobowiązani do postępowania w swoim życiu zgodnie ze słowami wypowiedzianej roty.

Niewiele jest zawodów, gdzie składana jest przysięga.

Wypowiada się między innymi słowa „...... być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia .....” - to słowa, które zobowiązują.

Podczas uroczystości niżej wymienieni strażacy zostali wyróżnieni:

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- st. bryg. Tomasz Siemiętowski

- st. bryg. Tomasz Zasępa

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- mł. bryg. Konrad Jóźwiak

- mł. bryg. Artur Szerszeń

- asp. sztab. Rafał Zięba

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej":

- st. kpt. Piotr Ujma

- asp. Michał Bogusz

- asp. Sławomir Kasprzyk

Za szczególne osiągnięcia dla oświaty i wychowania Minister Edukacji Narodowej wyróżnił medalem Komisji Edukacji Narodowej niżej wymienionych:

- bryg. Żuczek Robert

- mł. bryg. Artur Ankowski

Podczas uroczystości Ślubowania Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbryg. Marek Jasiński symbolicznie przekazał kluczyki od nowego samochodu ratowniczego, który będzie kolejnym pojazdem wykorzystywanym w procesie dydaktycznym przez adeptów pożarnictwa.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście w swoich przemówieniach gratulowali ślubującym oraz ich rodzinom. Zostały odczytane również listy gratulacyjne m. in.: Pana Jarosław Zielińskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana generała brygadiera Leszka Suskiego Komendanta Głównego PSP oraz Pani Jadwigi Wiśniewskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Po uroczystym Ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielił ks. st. bryg. dr Jan Krynicki. Na zakończenie uroczystości ulicami Częstochowy odbyła się defilada pododdziałów szkolnych, pojazdów i samochodów ratowniczych. Całą uroczystość i defiladę uświetniła gra Orkiestry Dętej Oddziałów Prewencji Policji w Katowicach na czele z kapelmistrzem asp. sztab. Waldemarem Skotarskim.

Po Ślubowaniu miało miejsce jeszcze jedno wyjątkowe wydarzenie, a mianowicie odsłonięcie tablicy pamiątkowej 7 Pułku Artylerii Lekkiej Wojska Polskiego, która w latach 1919 – 1939 stacjonowała w koszarach na Stradomiu, tu gdzie obecnie znajduje się Centralna Szkoła PSP. Pan Adam Kurus z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, wygłosił prelekcję dotyczącą 7 Dywizji Piechoty w bitwach kampanii obronnej po 1 września 1939 r. Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonali: Zastępca Komendanta Głównego PSP, Z-ca Komendanta WKU w Częstochowie oraz Komendant Centralnej Szkoły.

Ślubowanie zaszczycili swoją obecnością:

• Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbryg. Marek Jasiński

• Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyńska

• Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz Trepka

• Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Ryszard Majer

• Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Artur Warzocha

• II Wice Wojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz

• W imieniu Śląskiego Kuratora Oświaty - Dyrektor delegatury w Częstochowie Pani Alicja Janowska

• Krajowy Kapelan Strażaków Ks. st. bryg. dr Jan Krynicki

• Kapelan Ewangelicko Augsburski Strażaków Ks. mł. bryg. Adam Glajcar

• Kapelan Archidiecezji Przemyskiej Ks. Henryk Psonka

• Proboszcz Parafii pw Najświętszego Serca Jezusowego Ks. Grzegorz Sochacki

• Śląski Kapelan Strażaków Ks. Michał Palowski

• Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie Ks. Grzegorz Szumera

• Administrator Klasztoru Jasnej Góry Ojciec Czesław Brud

• Śląski Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Jacek Kleszczewski

• Opolski Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Krzysztof Kędryk

• Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan st. kpt. Marek Chwała

• Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu Pan st. bryg. Jan Kołdej

• Komendant Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy Pan st. bryg. Jacek Antos

• Komendant Miejski PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Jarosław Piotrowski

• Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie Pan bryg. Sergiusz Wiśniewski

• Komendant Miejski PSP w Gliwicach Pan st. bryg. Roman Klecha

• Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku Pan bryg. Robert Ladra

• Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu Pan bryg. Artur Łągiewka

• Komendant Powiatowy PSP w Tarnowskich Górach Pan bryg. Piotr Krężel

• Komendant Powiatowy PSP w Będzinie Pan st. kpt. Arkadiusz Spera

• Komendant Miejski PSP w Sosnowcu Pan bryg. Radosław Lendor

• Komendant Miejski PSP w Jastrzębiu Zdroju Pan bryg. Wojciech Piechaczek

• Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej Pan bryg. Andrzej Płóciniczak

• Komendant Miejski Policji w Częstochowie Pan insp. Dariusz Atłasik

• Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Pan ml. insp. Michał Strzelecki

• W imieniu Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Pan bryg. Jerzy Ciężki

• W imieniu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego Pan bryg. Piotr Stępień

• Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie Pan mł. insp. Dariusz Kondas

• Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie Pan mjr Paweł Kowalczyk

• W imieniu Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan mjr SG Zygmunt Lubik

• Kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli Szkoły Policji w Katowicach Pan nadkom. Mariusz Milowski

• Szef Sztabu 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej Pan ppłk Sławomir Machniewicz

• Komendant wojskowej straży Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu Pan chorąży Dawid Burzyk

• Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach Pan prof. dr hab. inż. Bohdan Mochnacki

• Prorektor Akademii Polonijnej w Częstochowie Pani prof. dr Paulina Winiarska

• Prorektor ds. nauczania Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Pan prof. dr hab. Inż. Tomasz Popławski

• Prodziekan ds. programowo - organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej Pan dr inż. Marcin Zawada

• W imieniu Prezydent miasta Częstochowy - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Pan Rafał Kusal

• W imieniu Starosty Powiatu Częstochowskiego - Główny specjalista Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Pani Anetta Ujma

• Burmistrz Miasta i Gminy Koziegłowy Pan Jacek Ślęczka

• Przewodniczący Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Pan Damian Kochoń

• Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pani Dorota Kaczmarek

• Przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach Pan Adam Kurus

• W imieniu Kierownika Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE Jaworzno Pani Katarzyna Wyrwas

• Redaktor Naczelna Gazety Częstochowskiej Pani Urszula Giżyńska

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan mł. bryg. mgr Piotr Placek w raz z zastępcą Panem st. bryg. mgr inż. Pawłem Borówką składają serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości Gościom oraz rodzicom i przyjaciołom ślubujących. Podziękowania kierowane są również do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Szkoły za przygotowanie i organizację całej uroczystości Ślubowania i obchodów 25-lecia Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem