Reklama

Konsekracja kościoła św. Jacka w Częstochowie

Na Jackowym Wzgórzu

Jeszcze niedawno wzgórze, nazywane dziś "Jackowym", było bezimienne i znajdowało się poza granicami administracyjnymi Częstochowy. Od 1982 r., kiedy powstała tu parafia pw. św. Jacka, wszystko zaczęło się zmieniać. Na początku listopada abp Stanisław Nowak konsekrował tu świątynię, u stóp której znajduje się osiedle mieszkaniowe, jedno z najnowocześniejszych w Częstochowie, oraz spora dzielnica domków.

Historia parafii

Parafia, erygowana w 1982 r. przez bp. Stefana Barełę, została wydzielona z parafii pw. Opatrzności Bożej. Decyzja ta wychodziła naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, niektórzy z nich bowiem mieli do kościoła 3-4 km. Początkowo rolę kościoła parafialnego spełniała niewielka kaplica pw. św. Jacka. W 1984 r., kiedy Wyczerpy Górne zostały przyłączone do Częstochowy, członkowie tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z mieszkańcami dzielnicy przekazali budynek remizy na potrzeby kaplicy. Jednocześnie trwały, zapoczątkowane przez pierwszego proboszcza - ks. Stanisława Szafrańca, starania o zgodę na budowę świątyni. Władze miasta udzieliły pozwolenia na budowę punktu katechetycznego i małej kaplicy, wskazując jednocześnie teren: znajdujące się w rękach prywatnych właścicieli, pozbawione uzbrojenia pola na oddalonym od głównej ulicy wzgórzu. Dość długo trwały prace przygotowawcze: tworzenie planu koncepcyjnego oraz wykup działek. W lipcu 1986 r. parafię objął obecny proboszcz - ks. Józef Zielonka, który podjął decyzję o zwiększeniu powierzchni kaplicy ze 100 do 350 m. kw. Nim ruszyła budowa, trzeba było doprowadzić elektryczność i wodę, zbudować drogę dojazdową. 14 września 1986 r. abp Stanisław Nowak poświęcił plac budowy, zaś w październiku ruszyły prace. Kaplicę - czyli obecny dolny kościół poświęcono w 1988 r., rok później budynek parafialny. W pobliżu zaczęło powstawać spore osiedle mieszkaniowe i wiadomo było, że kaplica, budowana w czasach, kiedy uzyskanie zezwoleń, kupno materiałów budowlanych stanowiło spory problem, już wkrótce okaże się za mała. Już wtedy powstał zamysł budowy nowego kościoła.

Z myślą o potrzebujących

Okazało się jednak, że nawet na tak niewielkiej powierzchni można prowadzić liczne dzieła dobrze służące Bogu i ludziom. W roku 1990, kiedy lekcje religii przeniesiono do szkół, w salkach katechetycznych powstało Katolickie Przedszkole Parafialne nr 1 im. Matki Marii Teresy. Na początku uczęszczało do niego 12 dzieci, jednak wkrótce było ich już 70. Przedszkole funkcjonowało na zasadach charytatywnych, symboliczne kwoty na pokrycie kosztów wyżywienia wpłacane były dobrowolnie. Trudności finansowe sprawiły, że po 9 latach funkcjonowanie przedszkola zostało zawieszone. Jego praca będzie wznowiona natychmiast, jak tylko zaistnieją sprzyjające warunki.

Przedszkole powstało dzięki pomocy Zakonu "Communio in Christo", który zajmuje się także działalnością poprzez Stowarzyszenie o tej samej nazwie. Zakon powstał w 1984 r. w Niemczech, a jego założycielką była Matka Maria Teresa - mistyczka i charyzmatyczka. Proboszcz parafii ks. Józef Zielonka należy do tego Zakonu od 1989 r. Ponieważ w charyzmacie i działalności zakonu dostrzegł głębokie wartości potrzebne współczesnemu społeczeństwu, przyjął funkcję odpowiedzialnego za "Communio" w całej Polsce. Stowarzyszenie powołało w parafii św. Jacka poradnię dla osób uzależnionych od alkoholu, wydaje również rozprowadzane w całej Polsce pismo Quo vadis Poloniae. W tym samym budynku od kilku lata działa znany w archidiecezji oraz w całym kraju charytatywny punkt wydawania leków zagranicznych, który prowadzi i zaopatruje Stowarzyszenie " Communio in Christo".

Wielki dzień

Do konsekracji świątyni parafianie przygotowywali się duchowo przez 3-dniowe rekolekcje. Wybrana na tę uroczystość niedziela 5 listopada okazała się niezwykle słoneczna i pogodna. Już na długo przed uroczystością przed budynkiem plebanii zaczęli gromadzić się goście: przedstawiciele Senatu i Sejmu, władz województwa śląskiego, radni, sponsorzy i fundatorzy oraz wierni z tej parafii. Punktualnie o godz. 11.30 przedstawiciele Rady Parafialnej - Andrzej Walaszczyk i Elżbieta Bieńkuńska powitali abp. Stanisława Nowaka, zaś proboszcz - ks. Józef Zielonka w imieniu swoich parafian poprosił Księdza Arcybiskupa o konsekrowanie świątyni. "Dziękujemy ludziom, którzy przyczynili się do tego, że stanął tutaj ten piękny kościół i cały ośrodek miłosierdzia chrześcijańskiego - powiedział abp Stanisław Nowak, witając zgromadzonych. - Dziękujemy również bardzo gorliwemu kapłanowi i człowiekowi o wielkim sercu, proboszczowi ks. Józefowi Zielonce. To wzgórze nazywane jest ´Jackowym´, zaś św. Jacek odznaczał się wielką miłością do Boga i ludzi, niech więc to wzgórze, które dzisiaj oddajemy w Boże ręce, służy tym dwóm wielkim sprawom - chwale Boga i miłości człowieka" . Po procesyjnym przejściu do kościoła przedstawiciele Rady Parafialnej wręczyli Księdzu Arcybiskupowi klucze do świątyni. Pierwszymi, którzy przekroczyli progi kościoła, byli abp Stanisław Nowak, zastępca superiora generalnego Zakonu "Communio in Christo" Karla Heinza Hausa - ks. Herman Walch oraz proboszcz ks. Józef Zielonka. Ksiądz Arcybiskup dokonał poświęcenia ołtarza, murów świątyni i wiernych, następnie ukazał zgromadzonym Pismo Święte, aby zawsze w tej świątyni rozbrzmiewało Słowo Boże dla zbawienia człowieka. Najważniejszymi momentami uroczystości były: modlitwa konsekracyjna, umieszczenie w ołtarzu relikwii św. Jozafata oraz namaszczanie ołtarza i ścian świątyni olejami świętymi. W kościele zapłonęły wszystkie światła. Następnie rozpoczęła się Liturgia eucharystyczna, podczas której homilię wygłosił abp Stanisław Nowak. Powiedział on m.in., że zbudowanie świątyni to wielka praca. Dobrze się stało, że tak wielu wspólnotom parafialnym z częstochowskiej archidiecezji udało się ukończyć tę pracę w szczególnym czasie, jakim jest Rok Święty. Podziękował wspólnocie parafialnej pw. św. Jacka, że również tutaj budowa świątyni została zakończona, a konsekracja dopełniona na progu nowego tysiąclecia. Życzył parafianom, aby ta świątynia jeszcze mocniej związała ich z Jezusem.

Podczas uroczystości Ksiądz Arcybiskup erygował drogę krzyżową oraz poświęcił dwie pamiątkowe tablice. Jedna z nich została poświęcona pamięci Matki Marii Teresy, założycielki Zakonu "Communio in Christo", druga jest wyrazem wdzięczności dla Zakonu Kawalerów Maltańskich za okazywaną pomoc. Uroczystość zakończyły podziękowania. Ks. Józef Zielonka szczególnie gorąco dziękował sponsorom i fundatorom, a przede wszystkim wiernym swojej parafii, mówiąc: "Słowa podziękowania pragnę skierować do wszystkich, którzy tę świątynię wznosili. Nie byłoby jej, gdyby nie dobre serca, hojne dłonie, gdyby nie życzliwość i przywiązanie do kościoła, gdyby nie Wasza wiara i pobożność". Gorącymi oklaskami parafianie przyjęli informację Księdza Arcybiskupa o tym, że ich proboszcz - ks. Józef Zielonka został mianowany kanonikiem Kapituły w Radomsku. Na zakończenie głos zabrał zastępca superiora generalnego Zakonu "Communio in Christo" ks. Herman Walch, który wyraził radość z faktu, że grupa "Communio in Christo" w tej parafii rośnie i że należą do niej odpowiedzialni współpracownicy.

Piękna uroczystość konsekracji kościoła św. Jacka na Jackowym Wzgórzu dobiegła końca, pozostała jednak w sercach jej uczestników oraz w sercach tych, którzy budowali tę świątynię Bogu na chwałę, a ludziom na zbawienie.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Rycerze Kolumba przekazują zimowe kurtki dla ukraińskich dzieci

2022-10-02 14:10

[ TEMATY ]

dzieci

Caritas

abp Wacław Depo

Ukraina

Rycerze Kolumba

flickr.com

Rycerze Kolumba od pierwszych dni wojny angażują się w niesienie pomocy humanitarnej osobom poszkodowanym przez rosyjską inwazję na Ukrainę. Oprócz regularnych wysyłek konwojów z żywnością i innymi artykułami dla mieszkańców Ukrainy oraz organizowania pomocy na granicy w czasie największego kryzysu wiosną bieżącego roku, działanie tej międzynarodowej wspólnoty mężczyzn skupia się na potrzebujących przebywających już w Polsce.

By pomóc przeprowadzić kolejną inicjatywę pomocową Rycerzy, do Polski przybył abp William Lori, metropolita Baltimore i Najwyższy Kapelan, czyli duszpasterz całej międzynarodowej wspólnoty Rycerzy Kolumba. Duchowny odwiedził punkty pomocy wspierane przez Rycerzy w diecezji częstochowskiej i przekazał zimowe kurtki dla kilkuset potrzebujących dzieci z Ukrainy mieszkających na terenie parafii św. Wojciecha w Częstochowie, a także dla stu ukraińskich sierot przebywających w ośrodku prowadzonym przez częstochowską Caritas.

CZYTAJ DALEJ

Relikwie świętych rodziców i ich córki w Żórawinie

2022-10-02 18:21

Marzena Cyfert

W parafii św. Józefa w Żórawinie wprowadzone zostały relikwie św. Zelii i św. Ludwika Martin oraz ich córki św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Uroczystości przewodniczył ks. Piotr Milewicz z parafii Odkupiciela Świata we Wrocławiu.

W słowie powitania ks. Cezary Chwilczyński, proboszcz parafii podkreślił, że przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców, którzy stają się właśnie szczególnymi parafianami, chcemy wypraszać wszelkie potrzebne łaski, zwłaszcza świętość dla rodzin wspólnoty parafialnej. – To właśnie dziś rodzina jest tak bardzo zagrożona, tak wiele rodzin przeżywa kryzys, wiele rodzin się rozpada. Trzeba nam nieustannie się modlić, aby rodzina była Bogiem silna, aby w każdej rodzinie panowały miłość i dobroć. I taki cel przyświeca intronizacji tych relikwii – mówił ks. Chwilczyński.

CZYTAJ DALEJ

Poznań: wiemy, kiedy abp Grysa przyjmie sakrę

2022-10-03 10:19

[ TEMATY ]

sakra biskupia

ASD w Poznaniu

Kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, udzieli sakry biskupiej ks. prałatowi Tomaszowi Grysie, kapłanowi archidiecezji poznańskiej i nuncjuszowi apostolskiemu na Madagaskarze w uroczystość Wszystkich Świętych w katedrze w Poznaniu. Współkonsekratorem będzie abp Stanisław Gądecki. Sakra odbędzie się 1 listopada o godz. 11.00.

Papież Franciszek mianował ks. prałata Tomasza Grysę nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze i delegatem apostolskim na Komorach 27 września br. Ojciec Święty obdarzył go także godnością arcybiskupa i przydzielił mu stolicę tytularną Rubikon (w latach 1992-2002 była to stolica tytularna abp. Stanisława Gądeckiego, wówczas biskupa pomocniczego w Gnieźnie).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję