Reklama

Niedziela Sandomierska

Podsumowanie roku 2012

Niedziela sandomierska 1/2013, str. 4-5

[ TEMATY ]

podsumowanie

Archiwum „Niedzieli sandomierskiej ”

Podczas pielgrzymki na Jasną Górę

Podczas pielgrzymki na Jasną Górę

Rok 2012 za nami. Pora na podsumowania i przypomnienie sobie najważniejszych w diecezji wydarzeń. Wiele z nich znalazło swojej odbicie na łamach „Niedzieli Sandomierskiej” - oto przegląd niektórych.

Rodzina jest fundamentem

W tej dziedzinie rok 2012 należy uznać za udany. Powstawały bowiem na terenie diecezji sandomierskiej kolejne Centra Pomocy Rodzinie (KCPR). Są to miejsca, w których rodziny w kryzysie, nękane rozmaitymi dramatami mogą znaleźć fachową pomoc. Działają w nich bowiem wolontariusze-specjaliści, którzy wiedzą jak szybko i sensownie dotrzeć do najbardziej zainteresowanych. W tej chwili działa w diecezji 21 Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie.

Reklama

Tematyka rodzinna obecna była podczas sympozjum, jakie 25 lutego odbyło się w katedrze i sandomierskim Domu Katolickim. Zorganizowano je z inspiracji bp. Krzysztofa Nitkiewicza, który wielokrotnie podkreśla znaczenie rodziny w Kościele i ogromną potrzebę niesienia jej pomocy i wsparcia.

W maju zwołano I Diecezjalny Zjazd KCPR. W Radomyślu pojawiło się 300 wolontariuszy działających na rzecz Centrów. Bezinteresownie działają w nich najczęściej lekarze i pielęgniarki, ale są także psycholodzy, prawnicy i nauczyciele.

W Majdanie Królewskim uruchomiono w lipcu Multimedialne Centrum Pomocy Rodzinie „Błękitna Fala”. Nowatorski pomysł polega na tworzeniu portalu integrującego adresy i dane kontaktowe do osób i instytucji, które pomagają rodzinie.

Sfera charytatywna i inicjatywy społeczne

Reklama

To sfera działalności, na którą Kościół zwracał zawsze szczególną uwagę. Pomaganie bliźnim w sytucjach trudnych, zarówno materialnie, jak i duchowo, jest rozpisane na wiele wątków.

W tym roku w Nisku bp Krzysztof Nitkiewicz poświęcił Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego, działające przy tamtejszym KCPR.

15 kwietnia Caritas uczciła swoje święto (zawsze przypada ono w niedzielę Miłosierdzia Bożego) otwarciem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Radość Życia” w Sandomierzu. W ten sposób nasza Caritas rozpoczeła świętowanie 20-lecia istnienia.

Z inicjatywy wikariusza parafii na tarnobrzeskim Serbinowie ks. Mirosława Martyny, zorganizowano z wielkim rozmachem - i to już po raz 4. - „Niedzielę Palmową dla bliźniego”, podczas której zebrano 21 tys. zł dla trójki ciężko chorych dzieci. Centralny punkt stanowiło Misterium Męki Pańskiej, w którym wystąpiło ponad 110 osób.

24 maja w Janowie Lubelskim spotkali się specjaliści z całej Polski, by porozmawiać na temat możliwości pomocy dla rodziny z niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą. Było to niezwykle cenne wydarzenie dla wszystkich zajmujących się tą sferą, a także dla samych rodzin - ponieważ w trakcie 17 wygłoszonych podczas konferencji referatów wiele było fachowej wiedzy i praktycznych rad.

Mniej więcej w tym samym czasie Caritas podsumowywała swój projekt „Długa fala”, skierowany do osób pokrzywdzonych przez powódź. Program trwał od 2010 do 2012 r. i skorzystało z niego 10 tys. osób, a pomoc udzielona powodzianom zamknęła się kwotą 9,5 mln zł.

Od pierwszej niedzieli Adwentu rozprowadzane były caritasowskie świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dla naszej diecezji przygotowano 53 tys. świec. Ile się rozeszło, dowiemy się niebawem z raportu Caritas.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Caritas zorganizowała wieczerze wigilijne dla biednych, samotnych i opuszczonych. Uczestniczyło w nich kilkaset ludzi. Jak co roku ludzie dobrej woli przygotowali też paczki dla potrzebujących.

Protesty i marsze

Na naszych łamach już w jednym ze styczniowych numerów sandomierska Akcja Katolicka opublikowała list protestacyjny w sprawie odmowy koncesji dla Telewizji Trwam i Radia Maryja.

W maju miały miejsce w diecezji marsze protestacyjne, których uczestnicy domagali się równego traktowania wszystkich mediów w Polsce i niedyskryminowania tych katolickich. Marsze przeszły ulicami m.in. Tarnobrzega. W październiku kilka tysięcy ludzi wyszło na ulice Janowa Lubelskiego, przyjechały wtedy do miasta także delegacje z całej diecezji, by zamanifestować swoje niezadowolenie ze sposobu traktowania w Polsce mediów katolickich, zwłaszcza wspomnianych już TV Trwam i Radia Maryja, którym KRRiTV odmawia miejsca na platformie cyfrowej, czyli utrudnia swobodny dostęp do nich.

W listopadzie podobny marsz odbył się w Opatowie. Wzięli w nim udział także przedstawiciele władzy samorządowej. Rada Miejska w Opatowie skierowała do Krajowej Rady specjalny apel w sprawie TV Trwam.

W większych miastach naszej diecezji odbywały się Marsze dla Życia i Rodziny, których uczestnicy manifestowali swoje poparcie dla wartości rodzinnych oraz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

W maju pod hasłem „Rodzina receptą na kryzys” w całej diecezji miały miejsce marsze wpisujące się w coroczne Dni Rodziny. Marsze organizowało Duszpasterstwo Rodzin, a rodzinne maszerowanie miało miejsce w Tarnobrzegu, Staszowie, Stalowej Woli, Sandomierzu i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Kultura i sztuka

Eutrapelia, czyli festiwal kultury chrześcijańskiej, zapewne zaliczy rok 2012 do udanych. Od początku roku w wielu szkołach trwały przesłuchania przed jury. Większość z tych zdarzeń znalazło swoją relację, także fotograficzną, na naszych łamach.

22 stycznia w parafii św. Jadwigi w Ostrowcu Świętokrzyskim zainaugurował działalność Teatr Żywego Słowa, którego artystycznym opiekunem został aktor Jan Krzysztof Szczygieł.

23 lutego bp Edward Frankowski został uhonorowany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski wyróżnieniem „Gratae memoriae signum universitatis”. W tym samym roku KUL odznaczył także socjologa ks. prof. Stanisława Kowalczyka „Medalem za zasługi dla KUL”.

Jubileusze, wydarzenia

Już w listopadzie 2011 r. rozpoczęły się w Zawichoście uroczystości związane 800. rocznicą urodzin bł. Salomei. Przez cały 2012 r. trwała nieustanna modlitwa i organizowano rozmaite przedsięwzięcia mające spopularyzować tę Błogosławioną. Wydarzeniem finalnym było oficjalne ogłoszenie bł. Salomei patronką miasta.

W 2012 r. swoje 18. urodziny obchodził Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”, zajmujący się wspieraniem edukacyjnych inicjatyw społecznych, zwalczaniem wykluczeń społecznych i pomocą niezamożnej młodzieży.

Zimą po diecezji, a konkretnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, Tarnobrzegu, Ożarowie, Sandomierzu i Stalowej Woli, peregrynował obraz Matki Bożej z Guadelupe.

W marcu dziękowaliśmy za 20 lat istnienia diecezji sandomierskiej. W specjalnym liście Biskup Ordynariusz pisał o wyzwaniu przed jakim stoi młoda jeszcze diecezja i o ludziach, którzy położyli fundament pod jej funkcjonowanie.

W kwietniu Caritas Diecezji Sandomierskiej zainaugurowało obchody 20-lecia swej działalności.

11 kwietnia do siedziby sandomierskiego Wyższego Seminarium Duchownego zjechali rektorzy przełożeni seminariów duchownych z Tarnowa, Rzeszowa, Przemyśla i Gródka Podolskiego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i wspólna modlitwa w intencji powołań.

21 kwietnia, z inicjatywy Biskupa Ordynariusza, odbyła się w Sandomierzu konferencja „Wokół Chrześcijańskiego Wschodu. Egipt i Sandomierz biskupa Adama Prospera Burzyńskiego (1755-1830)”. Gościem specjalnym był bp. Adel Zaki OFM, wikariusz apostolski Aleksandrii.

28 kwietnia miała miejsce wielka uroczystość w Zawichoście, ważna dla całej diecezji. 20-lecie biskupiej posługi obchodził bp. senior Wacław Świerzawski - pierwszy ordynariusz nowej diecezji sandomierskiej. W świętowaniu jubileuszu uczestniczył, obok bp. Krzysztofa Nitkiewicza, arcybiskup Lwowa Mieczysław Mokrzycki.

3 czerwca 100 lat obchodziła w Klimontowie tamtejsza Ochotnicza Straż Pożarna. Uroczyste obchody zaszczycił swoją obecnością Biskup Ordynariusz.

9 czerwca, w rocznicę pobytu bł. Jana Pawła II w Sandomierzu, miało miejsce w stolicy diecezji spotkanie ruchów i stowarzyszeń katolickim. Ks. Stanisław Bar powiedział wtedy: - Dziękujmy Bogu za dar uczestnictwa w naszych wspólnotach - nie bierzmy tego jako ciężaru, ale jako szczególny dar od Boga”.

30 czerwca odbył się w Sandomierzu Kongres Mariologiczny Legionu Maryji. W jego trakcie bp Krzysztof Nitkiewicz mówił do uczestników: „Wiara konkretyzuje się w postawie każdego człowieka. Najświętsza Maryja Panna jest właśnie taką konkretyzacją wiary”.

W czerwcu jeździliśmy na rowerach, by także w ten sposób uczcić pamięć bł. Jana Pawła II. Trasa tegorocznego rajdu wiodła przez Sandomierz, Gorzyce, Wrzawy i Radomyśl nad Sanem. Wśród licznego grona uczestników znaleźli się m.in. bp Krzysztof Nitkiewicz oraz trener polskiej kadry kolarskiej, jeden olimpijczyk i wiceprezes PZKol-u.

Pomysłem autorskim naszych kleryków z koła misyjnego jest akcja „Różaniec dla Afryki”. Klerycy zbierali duże różańce, takie które można założyć na szyję, a następnie wysyłali je do Zambii, do misji założonej przez kard. Adama Kozłowieckiego.

We wrześniu przez trzy dni Ostrowiec Świętokrzyski był diecezjalną stolicą młodości. Odbywały się tam bowiem Dni Młodych, w których uczestniczyło ponad 3, 5 tys. osób.

- Przynależność do Kół Różańcowych daje nam poczucie wspólnoty. Już nie sama wołam do Boga, ale czynimy to razem.- mówiła 6 października w Radomyślu nad Sanem Małgorzata Graczak z Waśniowa podczas drugiego już spotkania członków Róż Różańcowych z całej diecezji.

27 października miał miejsce generalny zlot Legionu Maryi z diecezji sandomierskiej, uczestniczyło w nim 200 osób. Legion Maryi, to jedna z najszybciej rozwijających się wspólnot diecezji sandomierskiej, której liczne przedsięwzięcia odnotowujemy na naszych łamach.

W grudniu 100-lecie swego istnienia obchodził kościół św. Mikołaja w Zaleszycach.

Najpewniej najważniejszym wydarzeniem roku jest rozpoczęty jesienią Rok Wiary. Rozpoczęliśmy go w diecezji 11 października Mszą św. celebrowaną w katedrze sandomierskiej przez bp. Krzysztofa Nitkiewicza. A trzy dni później zainaugurowano Rok w każdej naszej parafii. W „Niedzieli sandomierskiej” na bieżąco opisywaliśmy inicjatywy Roku Wiary podejmowane zarówno na poziomie diecezji, jak i w pojedynczych parafiach. I będziemy to robić aż do 24 listopada 2013 r., czyli do chwili jego zakończenia. Ojciec Święty Benedykt XVI, ogłaszając Rok Wiary, miał nadzieję na rozbudzenie „w każdym wierzącym aspiracji do wyznawania wiary w jej pełni”. I to zadanie warto sobie wpisać na pierwszym miejscu listy postanowień noworocznych.

2013-01-07 09:56

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sekretarz Episkopatu: Rok 2017 przeżywaliśmy „pod płaszczem Maryi”

[ TEMATY ]

rok

podsumowanie

episkopat.pl

Do szczególnych cech mijającego roku 2017 bp Artur Miziński zaliczył: maryjność, z okazji 100-lecia Fatimy oraz 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie i 300-lecia koronacji Obrazu Jasnogórskiego; troskę o ubogich z racji Roku Brata Alberta; jak i skoncentrowanie na kwestiach duszpasterstwa młodzieży oraz rodzin, także tych w kryzysie.

- Po poprzednim - 2016 roku - naznaczonym Światowymi Dniami Młodzieży i obecnością papieża Franciszka w Polsce, rok 2017 przeżywaliśmy „pod płaszczem Maryi” – mówi w rozmowie z KAI bp Artur Miziński – obchodząc znamienne rocznice Jej szczególnej obecności w życiu Kościoła: 300-lecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego, 100-lecie objawień fatimskich, 140-rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie i 50. rocznicę koronacji znajdującego się tam obrazu oraz 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Licheńskiej.

CZYTAJ DALEJ

Andrea Tornielli: nowe spojrzenie na spowiedź, sakrament radości

"W centrum przebaczenia jest Bóg, który nas obejmuje, a nie lista grzechów i nasze upokorzenie" - pisze dyrektor wydawniczy mediów watykańskich Andrea Tornielii w swoim najnowszym komentarzu opublikowanym na portalu Vatican News.

Spowiedź jest "sakramentem radości", a nawet "ucztą", zarówno w niebie, jak i na ziemi. We wtorek 14 września, na stadionie w Koszycach, można było odnieść wrażenie, że papież Franciszek patrzy w oczy każdego z młodych ludzi, którzy przyszli go powitać, aby zaprosić ich do przeżywania sakramentu pokuty w nowy sposób. A to, co powiedział do nich Następca Piotra, było pocieszeniem nie tylko dla obecnych, ale dla każdego, kto śledził to spotkanie w telewizji lub w internecie, a nawet gdy tylko przeczytał papieskie przemówienie.

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski: próbuje się stosować perfidne metody nacisku obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa

2021-09-19 14:56

[ TEMATY ]

abp Marek Jędraszewski

Karol Porwich/Niedziela

Próbuje się stosować perfidne metody nacisku obiecując pieniądze za to, abyśmy odeszli od Bożego prawa i przyjęli to w imię tzw. tolerancji; uwłacza to godności człowieka - powiedział w niedzielę na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Ludzi Pracy metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

We mszy św. odprawianej na jasnogórskim szczycie pod przewodnictwem metropolity wrocławskiego arcybiskupa Józefa Kupnego - krajowego duszpasterza Ludzi Pracy - brali udział przedstawiciele różnych branż i zawodów, przede wszystkim członkowie NSZZ „Solidarność”. Jak co roku do Częstochowy przyjechali też członkowie rodziny ks. Jerzego Popiełuszki – patrona „S”, który zainicjował spotkania robotników na Jasnej Górze, a także przedstawiciele rządu, parlamentu oraz regionalnych władz.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję