Reklama

Niedziela Częstochowska

Panie, przymnóż nam wiary

Wiara jest darem, a Rok Wiary, który trwa w Kościele od 11 października ub.r., jest darem szczególnym. Nie można przejść wobec niego obojętnie

Niedziela częstochowska 8/2013, str. 4-5

[ TEMATY ]

Rok Wiary

Bożena Sztajner/Niedziela

W ciągu minionych 5 miesięcy pojawiły się liczne publikacje tematyczne, artykuły i książki, po które warto sięgać. Warto również rozejrzeć się wokoło, bowiem parafie, stowarzyszenia i bractwa działające w Kościele podejmują w Roku Wiary specjalne inicjatywy, które mają wymiar modlitewny i ewangelizacyjny, a także czynnie angażujący wiernych w dzieła charytatywne i wydarzenia wspólnotowe.

Po pierwsze modlitwa

Wśród wskazań na Rok Wiary przygotowanych przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, a znajdujących się w dokumencie „Żyć Rokiem Wiary”, wiele miejsca zostało poświęcone modlitwie. Jej znaczenie podkreśla również abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, w Liście Pasterskim na Rok Wiary. Krótki sondaż w parafiach naszej archidiecezji pozwala zorientować się, że inicjatyw modlitewnych narodziło się w ostatnich miesiącach wiele.

W parafii pw. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie z inicjatywy Parafialnej Rady Duszpasterskiej przed każdą niedzielną Mszą św. czytane są fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego, natomiast Msze św. w dni powszednie poprzedza modlitwa w intencji Roku Wiary. Zbiór modlitw na Rok Wiary trafił do każdej rodziny w tej parafii podczas tegorocznej wizyty kolędowej. Wydany w starannej oprawie graficznej i niewielkim formacie może być obecny na stałe w torebce lub kieszeni.

Reklama

W parafii pw. Narodzenia Pańskiego w Częstochowie od lutego w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencji mieszkańców jednej z ulic na terenie parafii. Polecane są zarówno osobiste intencje tej grupy osób, jak i intencja umacniania parafialnej wspólnoty. Od 25 marca raz w miesiącu w kościele będzie odmawiana Litania do Dzieciątka Jezus, które patronuje parafii, natomiast w trzeci piątek miesiąca będzie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, bowiem w tym kościele znajdują się relikwie i obraz św. Faustyny.

W parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie w kwietniu rozpoczną się comiesięczne Msze św. w intencji uzdrowienia duchowego i fizycznego dla osób potrzebujących uleczenia. Data Mszy św. została wybrana nieprzypadkowo - 22 dnia każdego miesiąca wiąże się z liturgicznym wspomnieniem bł. Jana Pawła II. Wszystkie wspólnoty modlitewne działające w parafii w każdą środę uczestniczą w nowennie do Matki Bożej. Poszczególne wspólnoty i bractwa podejmują specjalne intencje modlitewne tych nowenn. Dla przykładu Pomocnicy Maryi Matki Kościoła wspierają modlitwą osoby słabsze w wierze w odnajdywaniu drogi do Boga. Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej modli się o nawrócenie grzeszników, Bractwo św. Antoniego o nawrócenie osób, które obrażają Pana Boga grzechami języka. Również inne wspólnoty: Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Rycerstwo Niepokalanej przyjęły specjalne intencje związane z Rokiem Wiary. W parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Myszkowie w pierwsze czwartki miesiąca trwa dwugodzinna Adoracja Najświęteszego Sakramentu w intencji uzdrowienia ciała i duszy oraz o powołania kapłańskie. W trzecim piątek miesiąca odprawiane jest nabożeństwo do Jezusa Miłosierengo, a każdego 16. od godz. 20 do 21.37 trwa Adoracja i modlitwa o kanonizację Jana Pawła II. Co miesiąc w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zawierciu odbywają sie adoracje pn. „Wieczory uwielbienia”. Uczestniczą w nich grupy parafialne z całego rejonu.

Wiara rodzi się ze słuchania

W ślad za inicjatywami modlitewnymi idą działania ewangelizacyjne, mające na celu to, by Słowo Boże miało większy udział w naszym życiu. W parafii pw. św. Stanisława Kostki w Częstochowie trwa seminarium Odnowy Wiary. Co tydzień wierni, którzy chcą w nim uczestniczyć, otrzymują teksty rozważań na każdy dzień. Są to fragmenty Ewangelii oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. W pierwszą niedzielę miesiąca głoszone są katechezy o tematyce związanej z Rokiem Wiary, w ostatną niedziele miesiąca, po wieczornej Mszy św., odbywają się spotkania dyskusyjne.

„Spotkania nad Ewangelią” rozpoczynają się w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie. Począwszy od marca będą się one odbywać w pierwszy piątek miesiąca. Temat spotkania inauguracyjnego - „Służba wielkiej misji” dotyczy fragmentu Ewangelii według św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Temat drugiego spotkania brzmi: „Wielka ewangelizacja w małym środowisku”. Rozważane będą słowa z fragmentu Ewangelii wg. św. Łukasza: „Wracaj do swego domu i opowiedz, ile to dobrego uczynił ci Bóg”.

Rok Wiary znajdzie swój wyraz także podczas rekolekcji wielkopostnych. Temat ten był podejmowany już w czasie rekolekcje adwentowych, teraz będzie pogłębiany. Np. w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie rekolekcje adwentowe poświęcone były tematowi: „Wiara, która daje zbawienia”. Mottem rekolekcji wielkopostnych będą słowa: „Wiara daje bogactwo ducha”. Nauki głoszone w czasie kolejnych dni będą podejmować następujące zagadnienia: „Bóg uczyni Cię bogatym”, „Sakramenty moim bogactwem w Roku Wiary”, „Czysta dusza moim bogactwem” oraz „Modlitwa bogactwem ducha”.

Budowa wspólnoty

W wielu parafiach inicjatywy Roku Wiary są skierowane na umocnienie wspólnot. Jest to np. więź z osobami chorymi, odwiedzanie ich w domach i szpitalach.

W parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Myszkowie rozwija się pomoc charytatywna dla mieszkańców parafii. Dwukrotnie wzrosła liczba dzieci objętych pomocą w ramach wspólpracy z holenderska organizacją „Haart voor Polen” z Valkenswaard. Udzielana jest pomoc rodzinom dotkniętym bezrobociem.

Szereg ciekawych inicjatyw podjął w ramach Roku Wiary Zespół ds. Nowej Ewangelizacji rejonu zawierciańskiego. Na placu bł. Jana Pawła II w Zawierciu zorganizowano „Kolędowanie przy fontannie”, jasełka i pokaz ognia. Ciekawe formy ewangelizacji to „Szkoła Pantomimy” odbywająca się raz w miesiącu w auli parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zawierciu oraz zrealizowane, również w tej parafii, przedstawienie pt. „Boski diament”. Zespół realizuje - wspólnie z MOK w Zawierciu - akcję profilaktyczną „Znajdź pomysł na siebie”. 14 lutego grupa ewangelizatorów dostarczała mieszkańcom „Listy miłosne Pana Boga do człowieka”. W maju na placu bł. Jana Pawła II w Zawierciu odbędzie się koncert z nabożeństwem majowym i występem Teatru „Zwierciadło” z Łodzi. 9 czerwca planowany jest koncert ewangelizacyjny na boisku OSiR w Zawierciu.

Nasz obecny sondaż o inicjatywach na Rok Wiary traktujemy jako wstępny. Chętnie napiszemy o kolejnych pomysłach.

2013-02-20 12:33

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Przez Maryję do Jezusa

Słynna dewiza św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: „Wszystko dla Jezusa przez Maryję”, bo to „droga najłatwiejsza, najkrótsza, najdoskonalsza i najpewniejsza”, jest aktualna szczególnie w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, gdzie przez swe objawienia Bernadetcie w Grocie Massabielskiej Niepokalana Dziewica szeroko otworzyła bramy prowadzące do nawrócenia grzeszników i umocnienia wiary.

Lourdes bramą wiary

To temat, jaki został zaproponowany w 2013 r. pielgrzymom do rozważań i przeżywania w czasie ich pobytu w tym słynnym sanktuarium Niepokalanej. 24 listopada 2013 r. zakończył się Rok Wiary, ogłoszony jeszcze przez Benedykta XVI. Jednak temat ten będzie zawsze aktualny dla ludzi szukających sensu życia: prawdy i Boga.

Lourdes jest wyjątkowo szeroką i skuteczną bramą prowadzącą do wiary, bo wszystko tu sprzyja nawróceniu i umocnieniu religijności.

Jeżeli pielgrzym stojący przed grotą z pokorą przyznaje w swoim sercu, że jego wiara jest bardzo słaba, ma szczególną okazję prosić w tym miejscu Jezusa, aby przez wstawiennictwo Maryi, która jest błogosławiona, bo uwierzyła, wyleczył go z niedowiarstwa i pozwolił przejść przez bramę prowadzącą do wiary.

Znak krzyża świętego

W czasie objawień w Lourdes Matka Boża nie tylko Bernadettę, ale wszystkich tu przybywających prowadzi do wiary przez wypowiedziane słowa, przez cudowną wodę, przez gesty i znaki pokutne.

Pierwszym gestem uczynionym przez Maryję i powtórzonym przez Bernadettę jest znak krzyża świętego. Matka Boża uczy nas przez Bernadettę, jak należy się żegnać. Kreśląc pobożnie na sobie ten znak, wyznajemy i składamy dziękczynienie Bogu Ojcu, który nas stworzył, Synowi, który nas zbawił, i Duchowi Świętemu, który nas oświeca i uświęca. Jak przypomina Benedykt XVI: „W znaku krzyża zawarta jest synteza naszej wiary”. Pozwólmy, aby Matka Boża z Lourdes nauczyła nas czynić ten znak, bo on ukazuje wiarę Kościoła i wyraża naszą wiarę.

Szczególnie poleca się pielgrzymom przejść Drogę Krzyżową, bo ona przez pobożną modlitwę i medytację każdej stacji prowadzi do najpełniejszego zrozumienia świętości i zbawczej mocy zawartej w znaku krzyża.

Cudowna woda i nawrócenie

Matka Boża mówi do Bernadetty: „Proś Boga o nawrócenie grzeszników”; „Pokuty, pokuty, pokuty”; „Idź do źródła napić się i umyć w nim”. Bernadetta, zawsze posłuszna Pani, na kolanach drąży rękami w głębi groty ziemię w poszukiwaniu wody. Z początku ukazuje się samo błoto. Gdy tylko zamieni się ono w błotnisty płyn, Bernadetta natychmiast, zgodnie z życzeniem Pani, pije go i myje się w nim, przez co jej twarz staje się szkaradnie brudna. Robi to na wszystkich obecnych negatywne wrażenie.

Tymczasem przez tych kilka gestów uczynionych przez Bernadettę Matka Boża ukazuje, jakie spustoszenie w ludzkiej egzystencji powoduje grzech. Przez grzech tracimy naszą przynależność do Boga, a tym samym – nasze podobieństwo do Niego. To właśnie oznaczało błoto na twarzy Bernadetty.

Na szczęście: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20b). Błoto w grocie zostaje szybko oczyszczone przez krystalicznie czystą wodę z cudownego źródła, już od 150 lat przypominającą tę, która wytrysnęła z boku Chrystusowego na krzyżu, a która nas oczyściła w sakramencie chrztu św. i nieustannie oczyszcza w sakramencie pokuty.

Cudowna woda z Groty Massabielskiej uzdrowiła nie tylko tysiące chorych na ciele, ale też miliony chorych na duszy.

Chrystus wyraźnie nas zapewnia i zachęca obietnicą: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Dlatego jak najobficiej korzystajmy z naszej pielgrzymki.

Podczas pobytu w Lourdes mamy okazję każdego dnia wspólnie uczestniczyć we Mszy św., w adoracji Najświętszego Sakramentu, w Różańcu uroczyście odmawianym w grocie oraz w procesji chorych, uwieńczonej błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. A wieczorem, na zakończenie dnia, należy i warto wziąć udział w Maryjnej procesji różańcowej z lampionami, która jest niezwykle wzruszającą i niezapomnianą manifestacją wiary wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów.

CZYTAJ DALEJ

Płock: jutro konferencja prasowa przed 90. rocznicą pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego

2020-02-16 18:44

[ TEMATY ]

Faustyna

miłosierdzie Boże

pl.wikipedia.org

Eugeniusz Kazimirowski, Jezu ufam Tobie, 1934

Konferencja prasowa, zapowiadająca wydarzenia związane z 90. rocznicą pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej - co miało miejsce 22 lutego 1931 roku w Płocku - odbędzie się jutro (17 lutego) na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Św. Faustyna Kowalska przybyła do tego miasta 90 lat temu, w roku 1930.

Konferencję prasową przygotowującą do 90. rocznicy pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej w obrazie „Jezu, ufam tobie”, zaplanowano 17 lutego (poniedziałek) o godz. 11.00, na terenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Ponadto w tym roku przypada 90. rocznica przybycia św. Faustyny Kowalskiej do Płocka.

W programie spotkania dziennikarskiego znajdzie się także wizja lokalna w rozbudowywanym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Na konferencję zapraszają: ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku oraz s. Jolanta Pietrasińska ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku. Uczestniczyć w niej będą również: architekt Jacek Jaśkowiec i kierownik budowy Jacek Dobrzyński.

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy kierować na adres: rzecznik@diecezjaplocka.pl; tel. 502-215-545.

***

Płock, to jedno z miast, poza Krakowem i Wilnem, związanych ze św. siostrą Faustyną Kowalską (1905-1938), jej objawieniami Jezusa Miłosiernego oraz kultem Bożego Miłosierdzia.

Św. s. Faustyna Kowalska, nazwana później „sekretarką Bożego Miłosierdzia”, urodziła się 25 sierpnia 1905 r. we wsi Głogowiec, jako trzecia córka z dziesięciorga dzieci Stanisława i Marianny (z domu Babel). W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Miłosierdzia w Warszawie. Od początku pobytu w zakonie była „obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej i mistycznej”.

W 1930 r. św. Faustyna zamieszkała w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku, spędziła w nim lata 1930-1932. Dnia 22 lutego 1931 r., w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 26-letnia Faustyna miała pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego. Wydarzenie to tak opisała w swym „Dzienniczku”, który powstawał w latach 1934-1938: „Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady /.../. Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie”.

S. Faustyna usłyszała też życzenie, dotyczące ustanowienia w kościele Święta Miłosierdzia Bożego. Wola Pana wypełniła się, gdy powstał słynny obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, a Papież Polak wprowadził nowe święto kościelne - Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

„W myślach przemierzam ten świetlisty szlak, na którym św. Faustyna Kowalska przygotowywała się do przyjęcia orędzia o miłosierdziu - szlak od Łodzi i Warszawy, poprzez Płock, Wilno po Kraków” - te słowa wypowiedział papież Jan Paweł II, który 30 kwietnia 2000 roku w Rzymie wyniósł na ołtarze siostrę Faustynę.

W domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, a w nim kaplica z obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny. Odwiedzają je pielgrzymi z Polski i całego świata. Aktualnie trwa kompleksowa rozbudowa tego sanktuarium. Docelowo powstaje kościół na 1,5 tys. miejsc (w miejscu objawienia Jezusa Miłosiernego, zaplanowano prezbiterium nowego kościoła), 50-osobowy dom pielgrzyma, nowe Muzeum św. Siostry Faustyny.

W 80. rocznicę objawień św. Faustyny, 22 lutego 2011 r., biskup płocki Piotr Libera przyjął w swym herbie biskupim wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido - Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie - Bóg jest Miłością”. W liście pasterskim do wiernych napisał wtedy, że wizerunek Chrystusa z wizji św. Faustyny „ma przypominać, że zawsze jesteśmy objęci czułą Miłością Boga, że ta Miłość, nawet, gdy nie jest kochana, nawet, gdy zostaje odrzucona, wciąż czeka na grzesznika i dla każdego ma otwarte ramiona”.

CZYTAJ DALEJ

Burkina Faso: kolejny krwawy atak na chrześcijan

2020-02-17 16:28

[ TEMATY ]

atak

24 zabitych, w tym protestancki pastor, i 18 rannych, to wciąż prowizoryczny bilans kolejnego ataku na chrześcijan w Burkina Faso. Grupa doskonale uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do kościoła w czasie niedzielnego nabożeństwa i ostrzelała modlących się w nim ludzi. Do zdarzenia doszło w miasteczku Pansi leżącym na pograniczu z Nigrem i Mali.

„Sytuacja chrześcijan w regionie staje się coraz trudniejsza” – stwierdził gubernator prowincji Yagha, w której doszło do ataku. Pułkownik Salfo Kaboré podkreślił, że liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ kilka osób jest w ciężkim stanie. Burkińskie służby bezpieczeństwa przewiozły rannych do szpitala w Dori (leżącego 180 km od miejsca ataku), gdzie otrzymali specjalistyczną pomoc. Świadkowie napadu informują, że zamachowcy najpierw zabili ludzi zmierzających na nabożeństwo (wcześniej świadomie oddzielili miejscowych od przyjezdnych), potem weszli do kościoła, a po wszystkim splądrowali okoliczne sklepy, kradnąc zapasy oleju i ryżu. Porwali też trzech mężczyzn zmuszając ich, by pomogli im wywieźć na motorach zebrane łupy. Na koniec podpalili kościół.

Niepokój budzi to, że kilka dni temu na tym samym terenie zamordowano protestanckiego pastora wraz z czterema jego synami, a drugi pastor został porwany i nie ma o nim żadnych wieści. Od ubiegłego roku w spokojnym dotąd Burkina Faso dochodzi do dramatycznej eskalacji przemocy ze strony islamskich ekstremistów. „Dopóki nie odpowiemy na pytanie skąd pochodzi broń i kto finansuje tych ludzi nic się nie zmieni” – podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim arcybiskup stołecznego Wagadugu. Kard. Philippe Ouédraogo uczestniczył ostatnio w spotkaniu przedstawicieli afrykańskich rządów na temat eskalacji przemocy w krajach Sahelu. Odbyło się ono pod hasłem „Milczenie broni”. „U nas nie ma fabryk uzbrojenia, ktoś pomaga tym terrorystom zabijać. Sami nie jesteśmy w stanie położyć tamy przemocy” – mówi kard. Ouédraogo.

„Potrzebujemy międzynarodowej solidarności, by powstrzymać handel bronią, która pomaga oprawcom zabijać ich braci i siostry zupełnie niepotrzebnie. To błagalny krzyk naszego serca do Europy, gdzie produkuje się broń. Proszę Radio Watykańskie, by stało się głosem tych, którzy głosu nie mają, którzy cierpią i giną w bezsensownych atakach, są to także dzieci. To dla nas bardzo trudne chwile, liczymy na solidarność zarówno samych Burkińczyków, jak i mieszkańców regionu oraz wspólnoty międzynarodowej. To gorące błaganie naszych serc – prosimy, pomóżcie nam znaleźć rozwiązanie tej tragedii“ - mówi papieskiej rozgłośni kard. Ouédraogo.

„Analitycy są zaniepokojeni tym, że ataki na ludność cywilną, w tym chrześcijan, nasilają się w zastraszającym tempie” – podkreśla Corinne Dufka, dyrektor Human Rights Watch w Afryce Zachodniej. Szacuje, że w ubiegłym roku w ukierunkowanych atakach zabitych zostało ponad 1300 cywilów, siedem razy więcej niż rok wcześniej. Pogłębiający się brak bezpieczeństwa doprowadził też do kryzysu humanitarnego. Ponad 760 tys. osób opuściło swe domy szukając schronienia dla swych rodzin. Chrześcijanie uciekają do większych miast i szukają głównie wsparcia w parafiach i na misjach. Odpowiedzialnością za ataki obarcza się islamskich terrorystów związanych z tzw. Państwem Islamskim i Al-Kaidą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję