Reklama

Panie, przymnóż nam wiary

2013-02-20 12:33

Anna Janowska
Edycja częstochowska 8/2013, str. 4-5

Bożena Sztajner/Niedziela

Wiara jest darem, a Rok Wiary, który trwa w Kościele od 11 października ub.r., jest darem szczególnym. Nie można przejść wobec niego obojętnie

W ciągu minionych 5 miesięcy pojawiły się liczne publikacje tematyczne, artykuły i książki, po które warto sięgać. Warto również rozejrzeć się wokoło, bowiem parafie, stowarzyszenia i bractwa działające w Kościele podejmują w Roku Wiary specjalne inicjatywy, które mają wymiar modlitewny i ewangelizacyjny, a także czynnie angażujący wiernych w dzieła charytatywne i wydarzenia wspólnotowe.

Po pierwsze modlitwa

Wśród wskazań na Rok Wiary przygotowanych przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, a znajdujących się w dokumencie „Żyć Rokiem Wiary”, wiele miejsca zostało poświęcone modlitwie. Jej znaczenie podkreśla również abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, w Liście Pasterskim na Rok Wiary. Krótki sondaż w parafiach naszej archidiecezji pozwala zorientować się, że inicjatyw modlitewnych narodziło się w ostatnich miesiącach wiele.

W parafii pw. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie z inicjatywy Parafialnej Rady Duszpasterskiej przed każdą niedzielną Mszą św. czytane są fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego, natomiast Msze św. w dni powszednie poprzedza modlitwa w intencji Roku Wiary. Zbiór modlitw na Rok Wiary trafił do każdej rodziny w tej parafii podczas tegorocznej wizyty kolędowej. Wydany w starannej oprawie graficznej i niewielkim formacie może być obecny na stałe w torebce lub kieszeni.

Reklama

W parafii pw. Narodzenia Pańskiego w Częstochowie od lutego w każdą pierwszą niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza św. w intencji mieszkańców jednej z ulic na terenie parafii. Polecane są zarówno osobiste intencje tej grupy osób, jak i intencja umacniania parafialnej wspólnoty. Od 25 marca raz w miesiącu w kościele będzie odmawiana Litania do Dzieciątka Jezus, które patronuje parafii, natomiast w trzeci piątek miesiąca będzie nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, bowiem w tym kościele znajdują się relikwie i obraz św. Faustyny.

W parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie w kwietniu rozpoczną się comiesięczne Msze św. w intencji uzdrowienia duchowego i fizycznego dla osób potrzebujących uleczenia. Data Mszy św. została wybrana nieprzypadkowo - 22 dnia każdego miesiąca wiąże się z liturgicznym wspomnieniem bł. Jana Pawła II. Wszystkie wspólnoty modlitewne działające w parafii w każdą środę uczestniczą w nowennie do Matki Bożej. Poszczególne wspólnoty i bractwa podejmują specjalne intencje modlitewne tych nowenn. Dla przykładu Pomocnicy Maryi Matki Kościoła wspierają modlitwą osoby słabsze w wierze w odnajdywaniu drogi do Boga. Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej modli się o nawrócenie grzeszników, Bractwo św. Antoniego o nawrócenie osób, które obrażają Pana Boga grzechami języka. Również inne wspólnoty: Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Rycerstwo Niepokalanej przyjęły specjalne intencje związane z Rokiem Wiary. W parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Myszkowie w pierwsze czwartki miesiąca trwa dwugodzinna Adoracja Najświęteszego Sakramentu w intencji uzdrowienia ciała i duszy oraz o powołania kapłańskie. W trzecim piątek miesiąca odprawiane jest nabożeństwo do Jezusa Miłosierengo, a każdego 16. od godz. 20 do 21.37 trwa Adoracja i modlitwa o kanonizację Jana Pawła II. Co miesiąc w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zawierciu odbywają sie adoracje pn. „Wieczory uwielbienia”. Uczestniczą w nich grupy parafialne z całego rejonu.

Wiara rodzi się ze słuchania

W ślad za inicjatywami modlitewnymi idą działania ewangelizacyjne, mające na celu to, by Słowo Boże miało większy udział w naszym życiu. W parafii pw. św. Stanisława Kostki w Częstochowie trwa seminarium Odnowy Wiary. Co tydzień wierni, którzy chcą w nim uczestniczyć, otrzymują teksty rozważań na każdy dzień. Są to fragmenty Ewangelii oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. W pierwszą niedzielę miesiąca głoszone są katechezy o tematyce związanej z Rokiem Wiary, w ostatną niedziele miesiąca, po wieczornej Mszy św., odbywają się spotkania dyskusyjne.

„Spotkania nad Ewangelią” rozpoczynają się w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Kodrębie. Począwszy od marca będą się one odbywać w pierwszy piątek miesiąca. Temat spotkania inauguracyjnego - „Służba wielkiej misji” dotyczy fragmentu Ewangelii według św. Marka: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Temat drugiego spotkania brzmi: „Wielka ewangelizacja w małym środowisku”. Rozważane będą słowa z fragmentu Ewangelii wg. św. Łukasza: „Wracaj do swego domu i opowiedz, ile to dobrego uczynił ci Bóg”.

Rok Wiary znajdzie swój wyraz także podczas rekolekcji wielkopostnych. Temat ten był podejmowany już w czasie rekolekcje adwentowych, teraz będzie pogłębiany. Np. w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myszkowie rekolekcje adwentowe poświęcone były tematowi: „Wiara, która daje zbawienia”. Mottem rekolekcji wielkopostnych będą słowa: „Wiara daje bogactwo ducha”. Nauki głoszone w czasie kolejnych dni będą podejmować następujące zagadnienia: „Bóg uczyni Cię bogatym”, „Sakramenty moim bogactwem w Roku Wiary”, „Czysta dusza moim bogactwem” oraz „Modlitwa bogactwem ducha”.

Budowa wspólnoty

W wielu parafiach inicjatywy Roku Wiary są skierowane na umocnienie wspólnot. Jest to np. więź z osobami chorymi, odwiedzanie ich w domach i szpitalach.

W parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Myszkowie rozwija się pomoc charytatywna dla mieszkańców parafii. Dwukrotnie wzrosła liczba dzieci objętych pomocą w ramach wspólpracy z holenderska organizacją „Haart voor Polen” z Valkenswaard. Udzielana jest pomoc rodzinom dotkniętym bezrobociem.

Szereg ciekawych inicjatyw podjął w ramach Roku Wiary Zespół ds. Nowej Ewangelizacji rejonu zawierciańskiego. Na placu bł. Jana Pawła II w Zawierciu zorganizowano „Kolędowanie przy fontannie”, jasełka i pokaz ognia. Ciekawe formy ewangelizacji to „Szkoła Pantomimy” odbywająca się raz w miesiącu w auli parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zawierciu oraz zrealizowane, również w tej parafii, przedstawienie pt. „Boski diament”. Zespół realizuje - wspólnie z MOK w Zawierciu - akcję profilaktyczną „Znajdź pomysł na siebie”. 14 lutego grupa ewangelizatorów dostarczała mieszkańcom „Listy miłosne Pana Boga do człowieka”. W maju na placu bł. Jana Pawła II w Zawierciu odbędzie się koncert z nabożeństwem majowym i występem Teatru „Zwierciadło” z Łodzi. 9 czerwca planowany jest koncert ewangelizacyjny na boisku OSiR w Zawierciu.

Nasz obecny sondaż o inicjatywach na Rok Wiary traktujemy jako wstępny. Chętnie napiszemy o kolejnych pomysłach.

Tagi:
Rok Wiary

Przez Maryję do Jezusa

2014-02-05 12:12

Ks. Jan Robakowski
Niedziela Ogólnopolska 6/2014, str. 18

Graziako

Słynna dewiza św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: „Wszystko dla Jezusa przez Maryję”, bo to „droga najłatwiejsza, najkrótsza, najdoskonalsza i najpewniejsza”, jest aktualna szczególnie w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes, gdzie przez swe objawienia Bernadetcie w Grocie Massabielskiej Niepokalana Dziewica szeroko otworzyła bramy prowadzące do nawrócenia grzeszników i umocnienia wiary.

Lourdes bramą wiary

To temat, jaki został zaproponowany w 2013 r. pielgrzymom do rozważań i przeżywania w czasie ich pobytu w tym słynnym sanktuarium Niepokalanej. 24 listopada 2013 r. zakończył się Rok Wiary, ogłoszony jeszcze przez Benedykta XVI. Jednak temat ten będzie zawsze aktualny dla ludzi szukających sensu życia: prawdy i Boga.

Lourdes jest wyjątkowo szeroką i skuteczną bramą prowadzącą do wiary, bo wszystko tu sprzyja nawróceniu i umocnieniu religijności.

Jeżeli pielgrzym stojący przed grotą z pokorą przyznaje w swoim sercu, że jego wiara jest bardzo słaba, ma szczególną okazję prosić w tym miejscu Jezusa, aby przez wstawiennictwo Maryi, która jest błogosławiona, bo uwierzyła, wyleczył go z niedowiarstwa i pozwolił przejść przez bramę prowadzącą do wiary.

Znak krzyża świętego

W czasie objawień w Lourdes Matka Boża nie tylko Bernadettę, ale wszystkich tu przybywających prowadzi do wiary przez wypowiedziane słowa, przez cudowną wodę, przez gesty i znaki pokutne.

Pierwszym gestem uczynionym przez Maryję i powtórzonym przez Bernadettę jest znak krzyża świętego. Matka Boża uczy nas przez Bernadettę, jak należy się żegnać. Kreśląc pobożnie na sobie ten znak, wyznajemy i składamy dziękczynienie Bogu Ojcu, który nas stworzył, Synowi, który nas zbawił, i Duchowi Świętemu, który nas oświeca i uświęca. Jak przypomina Benedykt XVI: „W znaku krzyża zawarta jest synteza naszej wiary”. Pozwólmy, aby Matka Boża z Lourdes nauczyła nas czynić ten znak, bo on ukazuje wiarę Kościoła i wyraża naszą wiarę.

Szczególnie poleca się pielgrzymom przejść Drogę Krzyżową, bo ona przez pobożną modlitwę i medytację każdej stacji prowadzi do najpełniejszego zrozumienia świętości i zbawczej mocy zawartej w znaku krzyża.

Cudowna woda i nawrócenie

Matka Boża mówi do Bernadetty: „Proś Boga o nawrócenie grzeszników”; „Pokuty, pokuty, pokuty”; „Idź do źródła napić się i umyć w nim”. Bernadetta, zawsze posłuszna Pani, na kolanach drąży rękami w głębi groty ziemię w poszukiwaniu wody. Z początku ukazuje się samo błoto. Gdy tylko zamieni się ono w błotnisty płyn, Bernadetta natychmiast, zgodnie z życzeniem Pani, pije go i myje się w nim, przez co jej twarz staje się szkaradnie brudna. Robi to na wszystkich obecnych negatywne wrażenie.

Tymczasem przez tych kilka gestów uczynionych przez Bernadettę Matka Boża ukazuje, jakie spustoszenie w ludzkiej egzystencji powoduje grzech. Przez grzech tracimy naszą przynależność do Boga, a tym samym – nasze podobieństwo do Niego. To właśnie oznaczało błoto na twarzy Bernadetty.

Na szczęście: „Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20b). Błoto w grocie zostaje szybko oczyszczone przez krystalicznie czystą wodę z cudownego źródła, już od 150 lat przypominającą tę, która wytrysnęła z boku Chrystusowego na krzyżu, a która nas oczyściła w sakramencie chrztu św. i nieustannie oczyszcza w sakramencie pokuty.

Cudowna woda z Groty Massabielskiej uzdrowiła nie tylko tysiące chorych na ciele, ale też miliony chorych na duszy.

Chrystus wyraźnie nas zapewnia i zachęca obietnicą: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Dlatego jak najobficiej korzystajmy z naszej pielgrzymki.

Podczas pobytu w Lourdes mamy okazję każdego dnia wspólnie uczestniczyć we Mszy św., w adoracji Najświętszego Sakramentu, w Różańcu uroczyście odmawianym w grocie oraz w procesji chorych, uwieńczonej błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. A wieczorem, na zakończenie dnia, należy i warto wziąć udział w Maryjnej procesji różańcowej z lampionami, która jest niezwykle wzruszającą i niezapomnianą manifestacją wiary wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Francja: biskupi przeciwni in vitro dla lesbijek i samotnych kobiet

2019-09-17 15:28

pb (KAI/tv5monde.com/aleteia.org) / Paryż

Na kilka dni przed parlamentarną dyskusją nad ustawą bioetyczną, która m.in. rozszerza możliwość zapłodnienia pozaustrojowego na pary lesbijskie i samotne kobiety, francuscy biskupi katoliccy zorganizowali 16 września konferencję na ten temat w Kolegium Bernardynów w Paryżu. Wyrazili na niej swój sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań i poparli zaniepokojonych nimi obywateli, którzy 6 października zamierzają uczestniczyć w manifestacji organizowanej w stolicy Francji.

Prylarer/pixabay.com

Nowy przewodniczący Konferencji Biskupów Francji abp Eric de Moulins-Beaufort zauważył, że duża część polityków i parlamentarzystów pozostaje „ślepa na wyzwania” związane z tym, co chcą przegłosować, gdyż „są zafascynowani obietnicami techniki medycznej i techniki prawnej”. Przestrzegł przed „prokreacją wydaną na łup manipulacji medycznej”, ale też przed „majsterkowaniem przy pochodzeniu”, gdyż projekt ustawy zmienia również zasady ustalania rodowodu dziecka. Metropolita Reims wskazał na ryzyko „liberalnej eugeniki”, „rynku” prokreacyjnego, nierówności między dziećmi znającymi swoich rodziców a tymi, którzy nie będą mogli ich poznać, a także przed „poszerzaniem ram eksperymentów na embrionach” ludzkich.

Abp de Moulins-Beaufort wsparł także obywateli zaniepokojonych projektem ustawy i zamierzających dać temu wyraz poprzez uczestnictwo 6 października w manifestacji organizowanej przez 20 stowarzyszeń, w tym La Manif pour tous, która przed kilku laty wyprowadziła na ulice kilka milionów Francuzów w proteście przeciwko legalizacji „małżeństw” jednopłciowych. Przyznał wręcz, że mają oni obowiązek to zrobić. Zaznaczył jednocześnie, że to nie Kościół organizuje tę demonstrację, gdyż nie jest to kościelny sposób działania i że sam nie weźmie w niej udziału.

Episkopat zawarł swe stanowisko w formie pytań do parlamentarzystów w książce „Bioéthique, quel monde voulons-nous ?” (Bioetyka: jakiego świata chcemy?), autorstwa abp. Pierre’a d’Ornellas’a, odpowiedzialnego w konferencji episkopatu za tę dziedzinę, który również przemawiał w Kolegium Bernardynów. Odwołując się do słynnego zdania zdania Martina Luthera Kinga: „I have a dream” (Mam marzenie), metropolita Rennes stwierdził, on także ma marzenie w kwestiach bioetycznych, które żywi się wiarą w Boga. Wyznał, że marzy o bioetyce „przepełnionej szacunkiem dla godności ludzkiej prokreacji”, o „bioetyce oświeconej, która w sposób odpowiedzialny korzysta z techniki” i która „nie wspiera gigantycznego rynku prokreacyjnego”.

- Czy skręcamy w dobrą drogę, gdy pozwalamy na rozwój liberalnej eugeniki, która wydaje się uzasadniona, bo pozwala na nią technika? Czy skręcamy w dobrą drogę, gdy nieprzedyskutowana decyzja polityczna zobowiązuje do niepewnych i pospiesznych zmian w ludzkim rodowodzie? Czy rewolucja w prawie o pochodzeniu proponowana przez ministra sprawiedliwości jest skrętem w dobrą stronę na przyszłość, gdy to prawo ustala, że nie jest już prawdą, iż kobieta, która rodzi jest matką, gdy w małżeństwie ma ona dziecko dzięki technice wspomaganego rozrodu z kimś trzecim - dawcą [spermy]? - pytał abp d’Ornellas.

Głos zabrał także arcybiskup Paryża Michel Aupetit, z zawodu lekarz, który mówił o ewolucji roli medycyny.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Program Forum Młodzieży Szkół Katolickich

2019-09-18 16:04

Zapraszamy młodzież ponadpodstawowych szkół katolickich do udziału w XVIII Forum Młodzieży Szkół Katolickich. Odbędzie się ono 25 września br. na Jasnej Górze.

Mazur/episkopat.pl
Jasna Góra

Pobierz program

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem