Reklama

Reklama

Niedziela 24/2013

Szczegółowy spis treści

2

Wielki kapłan, wielki Polak, wybitny profesor

„KTÓŻ JAK BÓG…”

3

Odszedł wielki przyjaciel „Niedzieli”

Ks. Ireneusz Skubiś

Kiedy otrzymałem wiadomość o śmierci kard. Stanisława Nagyego, przyszła mi na myśl rozmowa z nim sprzed dwóch dni, tj. z 3 czerwca, bardzo ciepła, prowadzona przez Księdza Kardynała z pełną świadomością.

4-5

Przygoda, która stała się życiem

Z kardynałem Stanisławem Nagym SCJ rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

5

Był pasjonatem spraw Kościoła

(KAI)

Jego wykłady są świadectwem głębokiego zaangażowania w życie Kościoła

(KAI)

6-7

Mocarz ducha, mądrości i człowieczeństwa

Lidia Dudkiewicz

Na całe jego życie składało się codzienne credo - pokorne wyznanie wiary w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół.

7

Sięgać po najlepsze wzory

Piotr Sinkiewicz, Paweł Caban

WIELKIE CELEBRACJE EUCHARYSTYCZNE

8

Cały świat ukląkł przed Chrystusem

Włodzimierz Rędzioch

Pod hasłem: „Jeden Pan, jedna wiara” 2 czerwca 2013 r. miała miejsce ogólnoświatowa adoracja Najświętszego Sakramentu, w łączności z papieżem Franciszkiem który przewodniczył modlitwie w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń trwającego obecnie w Kościele Roku Wiary.

9

Sygnały od Pana Boga

Lidia Dudkiewicz

W Roku Wiary powstała wyjątkowa książka, będąca zapisem wielkiej badawczej wyprawy ekipy śledczej Wydawnictwa Rosikon Press, która pozwoliła zbliżyć nas do świata nadprzyrodzonego.

MISTERIUM I TEATR

10-11

Chrześcijanie, na arenę!

Marian Florek

Nasz kontynent poprzez masowe media stał się sceną widowiskową na niespotykaną skalę. Areną, o jakiej nie mógł marzyć antyczny świat.

Z WATYKANU

12

Z Watykanu

ZE ŚWIATA

13

Ze świata

Z JASNEJ GÓRY

14

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Z KRAJU

15

Z kraju

ROZMAWIAMY O POLSCE

16-19

W duchu prawa

O wysiłku naprawiania polskiego wymiaru sprawiedliwości, kryzysie moralnym Europy i potrzebie refleksji nad nauczaniem społecznym Jana Pawła II z Jarosławem Gowinem rozmawia Wiesława Lewandowska.

NIECH PRAWO ZAWSZE PRAWO ZNACZY

20-21

Wierność prawdzie obowiązuje wszystkich

Ks. Mirosław Sitarz

Kard. Stanisław Dziwisz w uroczystość Bożego Ciała powiedział: „Wierność prawdzie obowiązuje wszystkich, również prawodawców. Prawdy nie ustala się przez głosowanie, dlatego nawet parlament nie jest powołany do tworzenia odrębnego porządku moralnego niż ten, który jest wpisany głęboko w serce człowieka, w jego sumienie (…).

21

Czy jesteśmy jeszcze w PRL-u?

Ks. Józef Krukowski

Wobec błędnych i coraz bardziej agresywnych wypowiedzi niektórych polityków i publicystów skierowanych przeciw Kościołowi, Księżom Biskupom i przeciw ludziom wierzącym w Polsce, publikowanych zwłaszcza w „Gazecie Wyborczej”, powstaje konieczność zajęcia jasnego stanowiska.

MÓWI OSTATNI ŚWIADEK MATURY KAROLA WOJTYŁY

22-23

Przed 75 laty w ławkach wadowickiego gimnazjum

Eugeniusz Mróz

Przed 75 laty zasiedliśmy po raz ostatni w ławkach założonego w 1866 r. neoklasycznego Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

MŁODZI NA LEDNICY - 1 VI 2013

24-25

W Imię Ojca…

Piotr Drzewiecki

„Bóg jest Ojcem! Ty masz ojca! Ty sam będziesz ojcem!” - to trzy części, jakie stanowiły trzon tegorocznego Spotkania Młodych na Polach Lednickich. Po raz siedemnasty do źródeł chrzcielnych Polski przyjechało ponad 80 tys. młodych z Polski i z zagranicy.

WSPÓLNOTA EKUMENICZNA

26-27

To dar Trójcy Świętej, a nie sprawa załatwiana w gabinetach

Z ks. prof. Przemysławem Kantyką - dyrektorem Instytutu Ekumenicznego KUL i wiceprezydentem Regionu Polskiego IEF - rozmawia Agnieszka Dziarmaga

9 VI 2013 - BEATYFIKACJE POLSKICH ZAKONNIC

28

Nazywano ją aniołem dobroci

Małgorzata Cichoń

Kto jest dziś najbardziej potrzebujący? Jak mogę mu ulżyć w cierpieniu? To pytania, które zadawała sobie nowa błogosławiona - Małgorzata Łucja Szewczyk

29

Cud beatyfikacyjny Matki Małgorzaty Szewczyk

(KAI)

Nowy numer „L’Osservatore Romano”

Jorge Mario Bergoglio - Papież Franciszek
„Zepsucie i grzech”

30

Nazywana jest krakowską Matką Teresą XVII wieku

(Red.)

Zofia z Maciejowskich Czeska urodziła się w roku 1584. Jej rodzice, Mateusz Maciejowski i Katarzyna z domu Lubowiecka, należeli do średniozamożnej szlachty małopolskiej. Liczne potomstwo - 5 synów i 4 córki - wychowali w religijnej atmosferze.

Cud beatyfikacyjny Matki Zofii Czeskiej

(za KAI)

Uzdrowienie kilkuletniego chłopca z ciężkiego zapalenia mózgu uznano za cud beatyfikacyjny matki Zofii Czeskiej. Wyprasza ona łaski w problemach wychowawczych, wspiera uczniów, ratuje rozpadające się małżeństwa.

WIARA I ŻYCIE

31

Psychologia i łzy

Ks. Mariusz Rosik

Wiele nurtów we współczesnej psychologii zawiera zupełnie świadome odwołania do wiary.

Wybrano najlepszy list na Rok Wiary

Redakcja „Niedzieli” ogłosiła kilka miesięcy temu konkurs nt. „Listy w Roku Wiary - Przekazujmy Ewangelię”.

LITURGIA TYGODNIA

32-33

Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała

Moc przebaczenia i miłości

Ks. Antoni Tatara

Dzisiejsza liturgia słowa koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na grzechu, przebaczeniu i miłości. Stąd też historia króla Dawida, który sprzeniewierzył się Bożemu prawu, podstępem mordując męża Batszeby, by pojąć ją za żonę.

TELEWIZJA TRWAM MUSI TRWAĆ

34

Telewizja Trwam łączy modlitwą

Ks. Ireneusz Skubiś

Programy religijne Telewizji Trwam przybliżają nas do Boga, uczą wspólnie modlić się, doskonalą naszą modlitwę. Łącząc się z innymi widzami, odmawiamy Różaniec, brewiarz, „Anioł Pański”, Apel Jasnogórski, przyswajamy sobie pewne nawyki modlitewne.

SKOK - PARTNER WYDANIA

35-36

SKOK ponad finanse

Z Rafałem Matusiakiem - prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej - rozmawia ks. inf. Ireneusz Skubiś

36-37

Gdy społeczność staje się podmiotem

Ks. Łukasz Jaksik

W dobie krytyki kapitalizmu warto przypomnieć ideę spółdzielczości, która nie tylko spotkała się z przychylnością katolicyzmu, ale wręcz wypłynęła z jego ducha.

38

Stefczyk - uczciwy polityk

Marcin Konik-Korn

Znane jest w historii, tak dawnej, jak i współczesnej, zjawisko polegające na tym, że znane postaci z kręgów akademickich, biznesowych bądź też działacze społeczni decydują się na „próbę sił” w polityce. Nie ominęło to także Franciszka Stefczyka patrona spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

NA GORĄCO

39

Dlaczego atak na SKOK-i?

Z Januszem Szewczakiem - głównym ekonomistą SKOK-ów - o manipulacji raportu Komisji Nadzoru Finansowego i prawdziwych powodach ataku na SKOK-i rozmawia Mariusz Książek

WSPÓŁCZESNE IDEOLOGIE

40-43

Gender - ideologia totalitarna

Z ks. dr. hab. Dariuszem Oko z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie rozmawia Anna Cichobłazińska

FAKTY I KOMENTARZE

44

Ataki pogan w Boże Ciało

Elżbieta Morawiec

Jeśli nie będziemy zdecydowanie, stanowczo bronić zasad katolicyzmu - rozdziobią nas Palikoty, Millery et consortes i pochłonie nas neopogaństwo.

Nowe rozmaitości

(pr)

Z PRASY ZAGRANICZNEJ

Najstarszy zwój Pięcioksięgu

(pr)

Niszczą małżeństwo i rodzinę

(pr)

Bojkot izraelskich firm

(pr)

Grupa reagowania na mowę nienawiści

(pr)

Desakralne kościoły

(pr)

Brakuje wina mszalnego

(pr)

KU WOLNOŚCI I DEMOKRACJI

46-47

Wolne i niezależne

Mateusz Wyrwich

Przed trzydziestu pięciu laty powstały Wolne Związki Zawodowe. Założyła je niewielka grupa pracowników, niezależnie od siebie, w trzech miastach: Katowicach, Gdańsku i Szczecinie.

FAKTY I OPINIE

48

Siła pamięci

Alina Czerniakowska

15 maja minęło 5 lat od dnia, gdy dostałam wiadomość o niespodziewanej śmierci pana Zbyszka Wolaka.

Rodzinne powitanie lata w Tarnowie

Krzysztof Drwal

KOMENTARZE

49

Ostrożnie z odpisem

Jan Maria Jackowski

Rząd Donalda Tuska konsekwentnie zmierza do zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolnym odpisem podatkowym na Kościoły i związki wyznaniowe.

Odwrócone powinności

Krzysztof Czabański

RAPORT Z MIEJSCA POWODZI

50-51

Ciągle ofiarnie pomagają

Ks. Adam Stachowicz

Na czym polega fenomen tych ludzi? Dwoje małżonków artystów Grzegorz i Maria od 26 sierpnia 2010 r. regularnie, w każdy weekend, przemierzają polskie parafie, aby swoim talentem, chwaląc Boga, jednocześnie pomagać poszkodowanej podczas powodzi parafii Trześń.

51

Lepiej dać w dziób?

Zdzisław Skotnicki

Podobno 96 proc. internautów wypowiedziało się za przywróceniem ośmioletniej podstawówki i czteroletniego liceum - z niejaką radością zakomunikował Pan Jasny.

ROZMOWY Z PROF. ANDRZEJEM PÓŁTAWSKIM

52

Filozof z pokolenia Kolumbów

Andrzej Tarwid

Przez kilkadziesiąt lat Karol Wojtyła prowadził dyskusje o filozofii i poezji z jednym człowiekiem - prof. Andrzejem Półtawskim. Już nigdy nie dowiemy się, jak ważne to były rozmowy dla przyszłego Papieża.

SPOTKANIE W AULI „NIEDZIELI”

53

Bajka dla dzieci i… tatusiów

Anna Wyszyńska

O tym, że w auli „Niedzieli” można z powodzeniem wystawić małe formy teatralne, przekonaliśmy się już wcześniej. Dowodem są pamiętne występy Teatru „Źródło” z Radomska, m.in. ze sztukami Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” i „Brat naszego Boga”, czy bajka muzyczna „Co w trawie piszczy” w wykonaniu Częstochowskiego Teatru Tańca.

Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ

54

Ciasto z truskawkami

Jolanta Marszałek

Smaczne, a proste w wykonaniu ciasto polecają Siostry Nazaretanki z Domu Rekolekcyjnego Archidiecezji Częstochowskiej „Święta Puszcza” w Olsztynie. Dom ten położony jest na Szlaku Orlich Gniazd, otoczony pięknym lasem sosnowym. Zaprasza na rekolekcje, dni skupienia lub na wypoczynek. Może pochwalić się dobrą kuchnią.

Kalendarium 16-22 VI 2013

Ewa Aszkiewicz

W świecie krasnoludków

(R.)

NIEDZIELA MŁODYCH

55-56

Lednica. Byliśmy z wami

Sebastian Banasiewicz

56-57

Dotknąć ciszy

„Jeśli będziesz robił to, co lubisz, nie będziesz odczuwał, że jest to praca” - z Julią Kulig, lektorką i tłumaczką polskiego języka migowego, pracownikiem Akademii im. Jana Długosza, rozmawia Olga Utrata

57

Świadkowie nie tylko wakacyjni

Ks. Ireneusz Skubiś

58

Nie przegap

67

Muzyczne DarY

68

Stop ateizacji

W najbliższą niedzielę, 16 czerwca, na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolski Kongres Katolików - Stop Ateizacji. Organizatorami Kongresu są: Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski, Tygodnik Katolicki „Niedziela” oraz Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej.

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Najistotniejszą sprawą jest wiara

Monika Jaworska

Warto w Roku Wiary uświadomić sobie, że wiara to nie tylko uwierzenie, czyli przyjęcie prawdy o Bogu, ale to nade wszystko spotkanie z osobowym Bogiem, zawierzenie Mu, podjęcie trudu dochowania Mu wierności w życiu codziennym.

180 km „wkręcania się w Kościół”

Krzysztof Juraszek

Na przełomie maja i czerwca szosami naszej diecezji przejechała rowerowa pielgrzymka pn. „Wkręć się w Kościół. Szlakami wiary Podbeskidzia”, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji.

Dzieło bł. Małgorzaty trwa

Ks. Piotr Bączek

O beatyfikacji, osobie nowej błogosławionej i dziełach prowadzonych przez Córki Matki Bożej Bolesnej - z s. Magdaleną Cwajdą, przełożoną Prowincji oświęcimskiej serafitek rozmawia ks. Piotr Bączek

Edycja częstochowska

Rok Wiary trwa...

Ks. Ireneusz Skubiś

Czy możesz spać spokojnie w Roku Wiary? Bo ja - powiem szczerze - nie.

Duch nowej ewangelizacji w Zawierciu

Agnieszka Lorek

Po raz pierwszy mówił o niej bł. Jan Paweł II w Nowej Hucie w 1979 r. Powiedział wtedy, że spod postawionego tam krzyża trzeba rozpocząć nową ewangelizację.

Ona wierzyła i uczyła wierzyć…

Zofia Białas

Matka Teresa Janina Kierocińska.

Edycja podlaska

Ze świątyni mamy wychodzić świętszymi

Ks. Artur Płachno

W uroczystość Patronki diecezji drohiczyńskiej - Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła bp Antoni Dydycz dokonał aktu poświęcenia nowej świątyni parafialnej pod tym samym wezwaniem w Ruchnie k. Węgrowa.

Na pielgrzymim szlaku… (cz. II)

Katarzyna Cejmer

Z Mateuszem Gołosiem, prowadzącym diecezjalne Warsztaty Muzyki Liturgicznej, o pielgrzymce do Santiago de Compostela rozmawia Katarzyna Cejmer

W obronie Telewizji Trwam

Robert Gołaszewski – przewodniczący Łochowskiego Klubu GP

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego członkowie Łochowskiego Klubu Gazety Polskiej po raz kolejny wzięli udział w manifestacji w obronie Telewizji Trwam i wolności w mediach, która odbyła się na placu Zamkowym w Warszawie.

Edycja kielecka

Na Sacroexpo nie zabraknie niczego

Agnieszka Dziarmaga

Po raz 14. w halach Targów Kielce będzie można oglądać wszystko to, co dzisiaj jest pomocne czy wręcz niezbędne do funkcjonowania współczesnych parafii, nowoczesnego duszpasterstwa, budowy i ochrony kościołów.

Dla życia i rodziny

Katarzyna Dobrowolska

Blisko 700 osób manifestowało przywiązanie i wartość naturalnej rodziny, uczestnicząc w III Marszu Życia, który przeszedł ulicami Kielc w niedzielę 26 maja.

Oddech Karmelu

Władysław Burzawa

W listopadzie tego roku minie 60 lat pobytu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w parafii w Kroczycach.

Edycja małopolska

Ich charyzmat prowadzi do świętości!

Małgorzata Cichoń

Made in Stryszawa

Fryderyk Warta

Z troski o wychowanie

Maria Fortuna-Sudor

Edycja lubelska

Narodzeni dla Chrystusowego kapłaństwa

Urszula Buglewicz

Abp Stanisław Budzik udzielił święceń prezbiteratu 15 diakonom - wychowankom Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, absolwentom Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Chrystus największym skarbem

Anna Gliwa

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba - słowami pieśni eucharystycznej abp Stanisław Budzik rozpoczął główną procesję, jaka w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wyruszyła z archikatedry na pl. Litewski w Lublinie.

W domu Matki

Urszula Buglewicz

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła Świdniku przeżywała uroczystości odpustowe ku czci swojej patronki.

Koncert Chwały

(buk)

W wieczór Bożego Ciała w centrum Lublina odbył się Koncert Chwały. 11. edycja koncertu, której towarzyszyło hasło „Z wiarą przez życie”, zgromadziła na pl. Litewskim 11 tys. osób

Edycja legnicka

Figura św. Michała Archanioła

Ks. Piotr Nowosielski

Figura święta nawiedziła parafie, w których duszpasterzami są ojcowie michalici w Sobocie i Pławnej. Ostatniego dnia statua przywędrowała na dwie godziny do parafii pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach.

III Bieg Papieski w Legnicy

Monika Łukaszów

W niedzielę 2 czerwca legniczanie na sportowo uczcili 16. rocznicę wizyty bł. Jana Pawła II w piastowskiej Legnicy.

Konsekracja ołtarza i domu Bożego

Artur Grabowski

Data 31 maja 2013 r. na zawsze wpisze się w dzieje miejscowości Ubocze i jej mieszkańców. Jest to największa wieś należąca do parafii pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Rząsinach. Tego dnia bp Marek Mendyk dokonał konsekracji ołtarza i kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

Edycja łódzka

Jubileuszowe dziękczynienie

Henryk Tomczyk

Arcybiskup metropolita łódzki Marek Jędraszewski przyjął święcenia kapłańskie 24 maja 1973 r. w archikatedrze poznańskiej z rąk abp. Antoniego Baraniaka. W tym roku przypada 40. rocznica tego wydarzenia.

Dziękczynienie za kanonizację

S. Janina Sabat USJK

W 10. rocznicę kanonizacji św. Urszuli Ledóchowskiej, w łódzkim kościele pod jej wezwaniem odprawiona została Msza św. pod przewodnictwem bp. Adama Lepy.

Rodzina – szkoła człowieczeństwa i świętości

Henryk Tomczyk

Już po raz osiemnasty rodziny z archidiecezji łódzkiej pielgrzymowały do sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbego w Pabianicach. Tegoroczne spotkanie przypadło w Dzień Matki 26 maja, a jego motywem przewodnim były słowa bł. Jana Pawła II „Przyszłość świata idzie przez rodzinę”.

Edycja przemyska

Maryi zawierzamy nasz los

Adam Łazar

Między Lubaczowem a Przemyślem znajdują się trzy sanktuaria maryjne. W Lubaczowie czczona jest Matka Boża Łaskawa Lwowska, której wizerunek koronował bł. Jan Paweł II w czerwcu 1983 r. na Jasnej Górze.

Ks. Aleksander Pawłowski – proboszcz jodłowski zwany polskim Vianney’em

Ks. Wacław Siwak

Niedaleko Pruchnika znajduje się sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce, gdzie Maryja odbiera cześć w cudownym wizerunku, słynącym wieloma łaskami, które wierni otrzymali od Boga poprzez wstawiennictwo Jodłowskiej Pani. Tu żył i działał, jako pierwszy proboszcz miejscowej wspólnoty, ks. Aleksander Pawłowski.

Niech żyje Jezus!

Ks. Wiesław Szczygieł, moderator diecezjalny

W Krakowie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, 13 marca rozpoczęliśmy Rok Jubileuszowy 150-lecia powstania Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Edycja rzeszowska

Bądźmy razem

S. Joanna Smagacz

Po raz dwudziesty pierwszy Caritas Diecezji Rzeszowskiej zorganizowała festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka pod hasłem „Bądźmy Razem”.

Na progu biskupstwa

Bogusława Wąs

W bazylice archikatedralnej w Przemyślu 20 maja odbyły się uroczystości przyjęcia sakry biskupiej, zaś w Malawie w rodzinnej miejscowości Msza św. prymicyjna bp. Stanisława Jamrozka. Od tego czasu pełni on obowiązki biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej

Biskupie powołanie z Malawy

Z bp. Stanisławem Jamrozkiem nowym biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej pochodzącym z parafii Malawa, rozmawia Bogusława Wąs

Edycja sandomierska

Dom seniora dla kapłanów

Ks. Adam Stachowicz

Poświęcenia kaplicy pw. św. Krzysztofa i ołtarza w Domu Księży Emerytów dokonał 31 maja bp Krzysztof Nitkiewicz. Poświęcenie było zakończeniem etapu budowy nowego gmachu.

Kapliczkowe zloty Legionu Maryi

Kazimiera Malinowska

27 maja miało miejsce majowe spotkanie Legionu Maryi kurii Ostrowiec Świętokrzyski.

Patron tych, co mają serca na swoim miejscu

Katarzyna Woynarowska

Adam Chmielowski, znany bardziej jako Brat Albert, jest dziś świętym Kościoła katolickiego, a Jego wspomnienie obchodzimy 17 czerwca.

Edycja sosnowiecka

Tyś wielką chlubą naszego narodu

Ks. Tomasz Zmarzły

Niecodzienna uroczystość ofiarowania i poświęcenia królewskich insygniów - jabłka i berła, odbyła się 2 czerwca w Będzinie-Koszelewie. Uroczystości przewodniczył pasterz diecezji sosnowieckiej bp Grzegorz Kaszak

Globalna adoracja

Adam Tarnowski

W kościołach naszej diecezji 2 czerwca, punktualnie o godz. 17 rozpoczęła się godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. W sosnowieckiej bazylice katedralnej modlitwie przewodniczył bp Grzegorz Kaszak.

Dla wspólnego dobra

Piotr Lorenc

Obchody 95-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Siemoni miały wyjątkowy charakter. Podczas uroczystości wspominano nie tylko chlubną historię straży; przekazany został lekki wóz strażacki, ale także oddano do użytku nowy parking przed kościołem i plac zabaw.

Edycja świdnicka

Najlepszy prezent na Dzień Dziecka

Przemysław Awdankiewicz

Nie mogliście dostać lepszego prezentu na Dzień Dziecka - takie słowa usłyszały dzieci, które 1 czerwca wzięły udział w pielgrzymce dzieci pierwszokomunijnych i Eucharystycznego Ruchu Młodych diecezji świdnickiej do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie.

Jak przeżywać cierpienie?

Bp Ignacy Dec

Często powinniśmy się modlić, abyśmy znali sens cierpienia, sens naszych udręczeń i z samymi sobą i z naszymi bliźnimi.

Wdowy z Sarepty i z Nain

Ks. Marcin Gęsikowski

Nie mają imion, a ich smutne i odważne postacie ukazują nam się ze szczególną wyrazistością. Chodzi o dwie wdowy, które pojawiają się na scenie podczas Liturgii Słowa 10. niedzieli.

Edycja szczecińsko-kamieńska

Rondo im. Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego

Ks. Grzegorz Wejman

W Policach rondo u zbiegu ulic Stefana Roweckiego i kard. Stefana Wyszyńskiego otrzymało imię Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego.

W służbie młodzieży

Joanna Szubstarska

Z Clarisse Miazza z Międzynarodowego Sekretariatu ACISJF - IN VIA (Association Catholique Internationale de Services pour la Jeunesse – Międzynarodowego Stowarzyszenia Katolickiego w Służbie Młodym) z Genewy rozmawia Joanna Szubstarska

Dni Dużych Rodzin

Przemysław Fenrych

Daleko, ale jadę, bo warto. Od 21 do 23 czerwca br. aż w Grodzisku Mazowieckim odbywać się będą I Ogólnopolskie Dni Dużych Rodzin. Każda rodzina to skarb, a im rodzina większa, tym skarb cenniejszy.

Edycja toruńska

„Zdać się na Boga”

Artur Kośnik

„Zdać się na Boga” - pod tym hasłem już po raz trzeci w Grębocinie k. Torunia odbyło się Spotkanie Młodych Taizé. W dniach 24-26 maja ponad 120 młodych uczestników z całej Polski zgromadziło się, aby wspólnie dzielić się swoim doświadczeniem wiary, a także szukać dróg do odnowienia zaufania do Boga i do siebie nawzajem.

Szlakiem cystersów

Helena Maniakowska

Mimo dżdżystej pogody członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej, wspomagani liczebnie klubem „Karpaty”, w godzinach rannych 25 maja wyjechali na autokarową pielgrzymkę szlakiem cystersów w Wielkopolsce.

„Za Zasługi dla Miasta Torunia”

Helena Maniakowska

W Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu 27 maja odbyły się uroczyste obchody 90-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Torunia (ToMiTo).

Edycja warszawska

Drugi raz w Warszawie

Wojciech Dudkiewicz

Z tej pielgrzymki najbardziej utkwił Polakom pobyt Papieża w stolicy. Mija od tej chwili dokładnie trzydzieści lat.

Niezwykły portret Jubilata

Milena Kindziuk

Dzięki temu, że ks. prof. Józef Mandziuk zaangażował się w życie parafii w Secyminie, mogło tam powstać sanktuarium.

Wakacje z wartościami

Andrzej Tarwid

Turnusy kolonijne dla niemal 1900 dzieci zorganizują w wakacje Caritas archidiecezji warszawskiej i Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Także prowadzący świetlice przygotują specjalne programy dla swoich podopiecznych.

Edycja wrocławska

Noce kościołów 2013

Marta Wilczyńska

Nie ma Europy, nie ma Polski, nie ma Dolnego Śląska i nie ma Ukrainy bez chrześcijaństwa - przypomina, zapraszając na „Noce Kościołów - Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa”, Tomasz Terlikowski.

Hełm coraz bliżej

S. Daria Klich OSU

Wieża na kościele pw. św. Jadwigi przy klasztorze sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, wzniesionym pierwotnie dla klarysek, jeszcze w tym roku odzyska swój piękny barokowy hełm.

Jeżeli szukasz cudów Antoniego

Bożena Sobota

Wspólnocie patronuje dwóch świętych: św. Antoni, który jest patronem świątyni parafialnej oraz św. Mikołaj, będący właściwym patronem parafii. Szczególną opieką otacza to miejsce i wiernych Matka Boża z Jasnej Góry - kopia łaskami słynącego Obrazu znajduje się w kościele parafialnym.

Edycja zamojsko-lubaczowska

Zatrzymaj się!

Ks. Wiesław Banaś

U progu wakacji wielu z nas ma plany i szlaki do przebycia. Gdzie i co warto zobaczyć? Przed czym się zatrzymać? Dokąd i jak długo jeszcze szlaki nas powiodą?

Odsłonięcie Krzyża Powstańczego w Tomaszowie Lubelskim

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski

Z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego 24 maja br. w Tomaszowie Lubelskim odbyły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia miejsca upamiętniającego poległych powstańców i pomordowanych podczas powstania mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego.

Polski warci!

Dorota Łukomska

Jak każdego roku, w ostatnią niedzielę maja, Zwierzyniec gościł kombatantów na dorocznym zjeździe Żołnierzy 9. Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej.

Co Biblia mówi o wróżbiarstwie?

Ks. Grzegorz Szubtarski

Dziś, w czasach narastającego kryzysu, coraz większą popularnością cieszą się wszelakiej maści wróżbici i wróżki. Udzielają rad zarówno w prywatnych gabinetach, jak i w programach telewizyjnych, zarabiając przy tym wielkie pieniądze.

Edycja zielonogórsko-gorzowska

Diecezjalne dziękczynienie i pielgrzymka chorych

Ks. Adrian Put

Cieszę się każdym pielgrzymem

Katarzyna Jaskólska

Nie z teorii, ale z codziennego życia

Z ks. Tadeuszem Kuźmickim, dyrektorem Katolickiego Centrum Studenckiego w Słubicach, rozmawia ks. Adrian Put

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem