Reklama

Niedziela Lubelska

Chrystus największym skarbem

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba - słowami pieśni eucharystycznej abp Stanisław Budzik rozpoczął główną procesję, jaka w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej wyruszyła z archikatedry na pl. Litewski w Lublinie. Nawiązując do słów tej pieśni, Metropolita apelował: - Zróbmy Mu miejsce w naszej ojczyźnie, mieście, parafiach, rodzinach, sercach, myślach i uczynkach; dajmy świadectwo o Bogu, który z miłości stał się Człowiekiem, przyjął postać Chleba, by być Bogiem z nami i Bogiem w nas

Wokół Najświętszego Sakramentu zgromadziła się rzesza wiernych, która ze śpiewem i modlitwą przeszła głównymi ulicami miasta. W barwnym orszaku podążały osoby niosące chorągwie i feretrony, służba liturgiczna ołtarza w uroczystych strojach, dzieci sypiące przed Jezusem niezliczone płatki kwiatów, senat akademicki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, władze miasta i regionu, kapituła katedralna i kapłani ze śródmieścia, alumni z Metropolitalnego Seminarium Duchownego oraz kilkadziesiąt sióstr zakonnych. Wypraszając Boże błogosławieństwo dla siebie i swoich bliskich, uczestnicy procesji jednocześnie dawali świadectwo wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Po modlitwie przy czterech ołtarzach, zlokalizowanych przy śródmiejskich kościołach, przy ołtarzu polowym na centralnym placu miasta Metropolita Lubelski przewodniczył Mszy św.

- Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej gromadzi nas na Eucharystii, tajemnicy światła. Chcemy uwielbiać Boskie światło, jakie bije od Chleba, który zstąpił z nieba, aby dać życie światu. To światło rozprasza ciemności ludzkich dróg, wskazuje ścieżkę Bożej prawdy i miłości, przenika mroki i ciemność - mówił Ksiądz Arcybiskup do skąpanej w słońcu rzeszy wiernych. - Ten, który stał się Ciałem, aby zamieszkać wśród ludzi, zstąpił jako Chleb Żywy, aby nas nakarmić swoją obecnością. Zanim nas zaprosi na ucztę w niebie, umacnia nas pokarmem pielgrzymów i wędrowców - podkreślał. Dziękując wszystkim, którzy publicznie zamanifestowali wiarę i pokazali światu skarb największy, Pasterz apelował, by każdy odważył się otworzyć Chrystusowi drzwi swoich serc, domów, szkół i miejsc pracy. Wzywał do budowania domów na skale, którą jest Chrystus. - Nie chcemy budować gmachu naszego szczęścia na ulotnych piaskach złudnych obietnic, jakimi kusi nas współczesny świat. Nie zniechęcamy się widokiem domów, które runęły czy pragnień, które obumarły. Zdajemy sobie sprawę, że budować na Chrystusie, to oprzeć nasze pragnienia, marzenia i plany na Jego nauce, Ewangelii i przykazaniach - mówił abp Budzik.

Reklama

Przywołując naukę bł. Jana Pawła II, Benedykta XVI, a szczególnie papieża Franciszka, Ksiądz Arcybiskup przypominał, że Jezus wzywa swoich uczniów do poświęcenia życia dla bliźnich. - Aby ofiarować swoje życie bliźnim, trzeba mieć się czym podzielić, jak Jezus, który rozdał siebie swoim uczniom. Odczuwamy potrzebę pracy, gdyż jest to szlachetny sposób na ofiarowanie życia w sposób twórczy i siebie samego innym. Nie można ofiarować życia bez dzielenia się chlebem i bez pracy. Jednak nie można również nazwać prawdziwym życia, które nie zakłada codziennego ofiarowywania siebie samego - podkreślał. Zaznaczył, że z Eucharystii płynie wezwanie do miłości we wszystkich jej przejawach: miłości do Boga i człowieka, miłości małżeńskiej, rodzinnej, przyjacielskiej, realizowanej w każdym powołaniu i zawodzie. Przypomniał słowa bł. Jana Pawła II, który mówił, że chrześcijanin, uczestniczący w Eucharystii, z niej uczy się być rzecznikiem komunii, pokoju i solidarności we wszystkich okolicznościach życia. - Rozdarty obraz naszego świata, który wszedł w nowe tysiąclecie z widmem terroryzmu, bardziej niż kiedykolwiek wzywa chrześcijan, aby przeżywali Eucharystię jako wielką szkołę pokoju, gdzie formują się mężczyźni i kobiety na różnych szczeblach zaangażowania w życie społeczne, kulturalne i polityczne, działają na rzecz wspólnego dobra, na rzecz rozwijania dialogu i komunii - mówił Pasterz.- Uczestnicząc w Eucharystii, każdy z nas musi sobie zadać pytanie, czy Słowo Boże, które jest istotną częścią Eucharystii, ma nam coś do powiedzenia w krytycznych momentach naszego życia, w konfliktach rodzinnych, małżeńskich i społecznych, sytuacji zagrożenia naszych interesów, niepowodzeniach życiowych, chorobie, smutku i pokusie rozpaczy, lęku o siebie i przyszłość swoich dzieci - podkreślał.

Abp Stanisław Budzik wzywał chrześcijan, aby byli wzorem dla osób stojących z dala od Kościoła, dla tych, którzy mają trudności w wierze i wątpią, którzy pilnie obserwują wierzących i ich życiowe wybory. - Jeżeli wychodzisz z kościoła zły, przyczyniasz się do kryzysu wiary u innych. Kiedy po wyjściu z kościoła żyjesz Mszą św., żyjesz wezwaniem do miłości, jedności i pokoju, oni to widzą. To dla nich stanowi zaproszenie na ucztę Chrystusa. Każdy człowiek zraniony duchowo potrzebuje umocnienia dobrem drugiego człowieka. Każde nasze dobro, wynikające z wiary w obecność Chrystusa wśród nas, jest dla nich zaproszeniem. Eucharystia staje się dla innych zaproszeniem Boga w takiej mierze, w jakiej będzie stanowiła program rzeczywiście kształtujący nasze życie - wyjaśniał. Zwracając się do zgromadzonych, Ksiądz Arcybiskup apelował, by nie ograniczali się tylko do tego by, być „wielbicielami Chrystusa”. - Nie wystarczy być z Jezusem i przyglądać się temu, co czyni. On poszukuje ludzi, którzy będą żyć Jego słowami. Nie zadowala się jedynie wielbicielami, chce mieć naśladowców. Bóg pragnie, abyśmy Go naśladowali w miłości i trosce o człowieka we wszystkich jego sprawach. Bóg, który w Chrystusie stał się Człowiekiem, stał się Chlebem łamanym dla braci, chce, abyśmy Go miłowali w człowieku. To On w każdym człowieku jest spragniony, głodny, bezrobotny i chory. To On powtarza nieustannie: „Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40) - przypominał Metropolita.

2013-06-12 11:33

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Procesje Bożego Ciała tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego

2020-05-14 15:47

[ TEMATY ]

Boże Ciało

procesje

archidiecezja częstochowska

B.M.Sztajner/Niedziela

Procesje eucharystyczne w Boże Ciało w archidiecezji częstochowskiej mają odbywać się tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego – czytamy w komunikacie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Ołtarze mają być urządzone na placu kościelnym, jeśli to możliwe, z wykorzystaniem także istniejących kaplic lub krzyży. „W procesji, będącej kontynuacją Mszy świętej, mogą wziąć udział tylko uczestnicy poprzedzającej ją Eucharystii, w liczbie, jaka może, stosownie od aktualnych przepisów, gromadzić się wewnątrz kościoła” – przypomina komunikat kurii.

„Jeśli urządzenie procesji nie jest możliwe, po Mszy świętej organizuje się uroczystą adorację eucharystyczną, przedłużoną i poszerzoną o rozważanie Słowa Bożego i teksty mówiące o Eucharystii, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Końcowego błogosławieństwa na cztery strony świata można udzielić sprzed drzwi świątyni” – czytamy w komunikacie.

Również tradycyjne procesje eucharystyczne organizowane z racji dawnej oktawy Bożego Ciała, zarówno w poszczególnej jej dni, jak też na zakończenie, mogą odbyć się wokół kościoła, ale bez urządzania ołtarzy.

Komunikat kurii zaleca, że procesję można także zastąpić adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele. „Warto odnowić tradycję nieszporów eucharystycznych. We wszystkie dni dawnej oktawy można urządzić całodzienne lub przynajmniej kilkugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu” – podkreśla komunikat.

„W związku z obecną sytuacją i takim sposobem celebracji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,nie ma potrzeby ubiegania się o możliwość przejścia procesji po drogach publicznych w odpowiednich urzędach administracji samorządowej” – czytamy.

W komunikacie Kuria Metropolitalna w Częstochowie przypomina, że bieżący rok duszpasterski obchodzimy w Kościele w Polsce pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”. „Jest to dla nas sposobność do odnowienia naszej wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Szczególną okazją do wyrażenia naszej miłości do naszego Pana obecnego w Eucharystii jest coroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa” – podkreśla komunikat.

CZYTAJ DALEJ

Pielgrzymka Służby Zdrowia na Jasną Górę - z udziałem prezydenta

2020-05-24 12:20

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Andrzej Duda

Jasna Góra/Twitter

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy na Jasnej Górze rozpoczęły się w niedzielę główne uroczystości 96. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia. Mszy św. przewodniczy bp Tadeusz Lityński, a homilię wygłosi przewodniczący zespołu KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia bp Romuald Kamiński.

Witając zgromadzonych b. przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra powiedział, że obecność prezydenta - w 5. rocznicę jego wyboru na ten urząd -

"jest wymownym znakiem wdzięczności całej naszej ojczyzny wobec posługujących nam służb medycznych".

"W tym roku lekarze, pielęgniarki i wszystkie służby medyczne szczególnie potrzebują naszej modlitwy. Zaistniała sytuacja związana z epidemią jest dla nich ogromnym wyzwaniem, bo ich praca, ich powołanie, wymaga ogromnego hartu ducha i oddania w służbie człowiekowi" - podkreślił o. Waligóra.

Ze względu na ograniczenia związane z pielgrzymką koronawirusa, w tegorocznej pielgrzymce uczestniczy jedynie reprezentacja środowiska medycznego, a pozostali wierni łączą się z pielgrzymami duchowo, korzystając z transmisji telewizyjnej i internetowej.

Wśród uczestników spotkania są m.in. prezydencki minister Adam Kwiatkowski, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski oraz główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas. Są też delegacje poszczególnych grup zawodowych środowiska medycznego.

"W tym roku chcemy podziękować Bogu za wszystkich odważnych medyków, a więc lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i diagnostów laboratoryjnych, którzy stanęli na pierwszej linii frontu walki o zdrowie i bezpieczeństwo chorych na koronawirusa. Chcemy też, pamiętać o tych osobach z personelu medycznego, którzy sami zachorowali i umarli z tego powodu" – mówił wcześniej Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia bp Romuald Kamiński, zachęcając do duchowego uczestnictwa w niedzielnej pielgrzymce.(PAP)

autor: Marek Błoński

mab/ par/

CZYTAJ DALEJ

Portugalia: wierni mogą powrócić do sanktuarium w Fatimie

2020-05-25 20:08

[ TEMATY ]

Fatima

StockPhotosArt/stock.adobe.com

Od wtorku do sanktuarium w Fatimie mogą powrócić wierni, poinformował w poniedziałek rektorat tego portugalskiego miejsca kultu. Było ono zamknięte dla pielgrzymów od 14 marca z powodu epidemii koronawirusa.

Według władz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w pierwszej kolejności przywrócony zostanie wstęp dla pielgrzymów do części muzealnych. Z kolei w sobotę wznowione zostaną w Fatimie Msze święte z udziałem wiernych. W najbliższych tygodniach większość nabożeństw będzie organizowanych na głównym placu sanktuarium, bądź wewnątrz bazyliki Trójcy Przenajświętszej, która jest największą świątynią Portugalii.

Warunkiem uczestnictwa w nabożeństwach w Fatimie będzie noszenie maseczki ochronnej. Będzie można ją zdjąć tylko w momencie przystępowania do Komunii Świętej. Przyjęcie jej możliwe będzie po położeniu przez kapłana hostii na dłoń osoby przystępującej do Eucharystii.

13 maja odbyły się pierwsze w historii sanktuarium w Fatimie obchody rocznicy objawień z 1917 r. bez udziału pielgrzymów. Wprawdzie rząd Portugalii dopuścił organizację tego wydarzenia, ale władze rektoratu nie zdecydowały się na masowy udział wiernych, tłumacząc, że nie posiadają możliwości spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję