Reklama

Świat woła o caritas

2013-03-13 12:34

Julia A. Lewandowska
Edycja świdnicka 11/2013, str. 1, 4-5

Bożena Sztajner/Niedziela

Benedykt XVI w encyklice „Deus Caritas est” przypomniał, że „miłość bliźniego zakorzeniona w miłości Boga jest przede wszystkim powinnością każdego poszczególnego wierzącego, ale jest także zadaniem całej wspólnoty kościelnej, i to na każdym jej poziomie: od wspólnoty lokalnej, przez Kościół partykularny, aż po Kościół powszechny w jego wymiarze globalnym”. Kościół bedący wspólnotą powinien wprowadzać miłość w czyn, dlatego też potrzebuje organizacji, aby w sposób uporządkowany mogła służyć wspólnocie.

8 maja 2004 r. ordynariusz świdnicki bp Ignacy Dec powołał do istnienia lokalną Caritas. W dekrecie erekcyjnym przypomniał słowa bł. Jana Pawła II, że „Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie” oraz że „Kościół za swój naczelny obowiązek na każdym, a zwłaszcza na współczesnym etapie dziejów, musi uznać głoszenie i wprowadzanie w życie tajemnicy miłosierdzia objawionej do końca w Jezusie Chrystusie”. Dyrektorem Caritas został mianowany i jest nim do chwili obecnej ks. dr Radosław Kisiel. Siedziba Caritas Diecezji Świdnickiej znajduje się w Świdnicy przy pl. Jana Pawła II 1, biura przy ul. Westerplatte 4-6.

7 stycznia br. bp Dec poświęcił w Świdnicy Centrum Charytatywne, które znajduje się w wyremontowanym budynku Komandorii Krzyżowców. Budynek liczy 746 lat. Pieniądze na remont zabytkowej budowli Caritas Diecezji Świdnickiej pozyskała m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W budynku mieszczą się biura, piekarnia i jadłodajnia dla ubogich. Caritas przygotowuje tutaj ok. 1300 posiłków dziennie. W budynku funkcjonują także dwie świetlice dla dzieci, klub seniora, poradnie pedagogiczna i psychologiczna dla dzieci oraz poradnia dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób Caritas Diecezji Świdnickiej pragnie kontynuować charytatywne dzieło Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, ks. Hugo Simona, Sióstr Jadwiżanek i wielu wrażliwych na ludzką biedę mieszkańców Świdnicy.

Reklama

Caritas prowadzi działalność charytatywną i humanitarną, która wypływa z ewangelicznego przykazania miłości i ma na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Nie sposób pisać o wszystkich podejmowanych akcjach pomocowych, bowiem jest ich naprawdę dużo.

W drugą Niedzielę Wielkanocną, rozpoczynającą Tydzień Miłosierdzia w Polsce, w kościołach na terenie diecezji świdnickiej zbierane są ofiary do puszek na rzecz Caritas.

- Jest to jedyna w roku przeznaczona na cele charytatywne zbiórka, którą prowadzimy - mówi ks. Radosław Kisiel. - Zebranymi ofiarami wspieramy prowadzone przez nas jadłodajnie, świetlice i dwie katolickie szkoły Caritas Diecezji Świdnickiej. Jadłodajnie przygotowują posiłki dla osób, które nie są w stanie z powodu zbyt niskiego dochodu lub jego braku zapewnić sobie wyżywienia. Mamy więc jadłodajnię w Świdnicy, Wałbrzychu, Bielawie, Nowej Rudzie, Piławie Górnej i w Dzierżoniowie. Prawo do korzystania z usług jadłodajni mają osoby, które spełniają określone warunki. Przede wszystkim sytuacja materialna i rodzinna nie pozwala na zapewnienie posiłku i osoba nie korzysta z pomocy w formie posiłku lub środków finansowych na jego zakup z innych instytucji państwowych lub samorządowych. Jadłodajnie oferują jeden gorący posiłek dziennie (od poniedziałku do soboty w godz. 12-13), w Dzierżoniowie są to aż dwa posiłki dziennie dla 200 osób. Ponadto przygotowujemy paczki żywnościowe (suchy prowiant) na soboty, niedziele i święta. Osoby korzystające ze stołówki mogą także uczestniczyć w imprezach okolicznościowych z okazji świąt, organizujemy np. Wigilię.

W okresie Wielkiego Postu - tuż przed Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego - Caritas Polska wraz z diecezjalnymi oddziałami przygotowuje akcję Wielkanocne Dzieło Caritas. Wtedy to parafialne zespoły Caritas i szkolne Koła Caritas zajmują się zbieraniem środków finansowych na swoją działalność, m.in. poprzez rozprowadzanie paschalików, baranków wielkanocnych, „chlebków miłości”, palemek, pocztówek świątecznych itd.

- W różnych diecezjach takie Wielkanocne Dzieło wygląda różnie - mówi Ksiądz Dyrektor. - W niektórych diecezjach rozprowadzane są chlebki, które później są święcone w koszykach wielkanocnych, i paschaliki. U nas w diecezji rozprowadzane są paschaliki wielkanocne. Paschalik to taki symbol, że przy śniadaniu wielkanocnym pamięta się także o osobach biednych, potrzebujących naszej pomocy. Część zebranych środków z ich sprzedaży przeznaczamy na śniadanie wielkanocne albo na paczki świąteczne dla osób ubogich. Paschaliki są wykorzystywane podczas wielkosobotniej liturgii światła. Światło paschalika budzi nadzieję. Do każdego z nich dołączamy informację na temat działalności naszej Caritas wraz z informacją na temat 1 procenta. Zachęcam wszystkich do takiego wspierania Caritas Diecezji Świdnickiej.

Świdnicka Caritas prowadzi dwie szkoły.

- Mamy Niepubliczną Katolicką Szkołę Podstawową w Świdnicy, która rozpoczęła swoją działalność 1 września 2006 r. Działalność dydaktyczna szkoły oparta jest na takich samych prawach jak działalność szkół publicznych, ukierunkowana na wszelkie osiągnięcia uczniów oraz spójność oddziaływań wychowawczych i rodziny - podkreśla ks. Kisiel. - Nauka w szkole jest bezpłatna, dostępna dla wszystkich dzieci bez względu na miejsce zamieszkania i wyznanie, odbywa się jednozmianowo. Szkoła oferuje mało liczne klasy (do 20 uczniów), naukę języka angielskiego i niemieckiego, informatykę od pierwszej klasy, wiele różnych kół zainteresowań: ekologiczne, plastyczne, muzyczne, taneczne, świetlicę oraz bibliotekę, naukę pływania od pierwszej do trzeciej klasy, a także ciepły posiłek dla każdego dziecka.

Drugą szkołą, którą prowadzi Caritas Diecezji Świdnickiej, jest Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wirach. W szkole nauka prowadzona jest w klasach 8 - 16-osobowych. Wiedza dostosowana jest do indywidualnych możliwości każdego ucznia. Na początku roku szkolnego każdy uczeń jest diagnozowany. Jego umiejętności i wiadomości są na bieżąco monitorowane. Na lekcjach jest czas na pracę i z uczniem słabym, i z uczniem zdolnym. W KSP nauczane są dwa języki: angielski i niemiecki. Proponowana jest szeroka oferta zajęć dodatkowych. Co ważne, liczba godzin ze wszystkich przedmiotów jest większa od obowiązującego ramowego planu nauczania o 25-30%. Program wychowawczy jest oparty na życiu i działalności patrona szkoły, Jana Pawła II. Uczniowie uczestniczą w zjazdach szkół imienia Jana Pawła II na Jasnej Górze. Raz w miesiącu w szkole organizowane są ogólnoszkolne bloki zajęć, podczas których to uczniowie wybierają rodzaj zajęć, w których chcą uczestniczyć. Budynek szkolny jest położony w bezpiecznej i pięknej okolicy.

- I najważniejsza informacja: Katolicka Szkoła Podstawowa jest placówką niepubliczną, ale nauka w niej odbywa się bezpłatnie - podkreśla Ksiądz Dyrektor. - Dzieci dowożone są na koszt Caritas Diecezji Świdnickiej. Caritas każdego dnia zapewnia wszystkim uczniom ciepły posiłek, bezpłatne podręczniki dla uczniów klasy I oraz tornister z pełnym wyposażeniem. Szkolny prymus w nagrodę otrzymuje bezpłatny wyjazd na kolonię nad morzem. W czasie ferii zimowych i wakacji organizowane są półkolonie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem.

Sytuacja nie jest łatwa. Jak mówi ks. dr Radosław Kisiel, Caritas Diecezji Świdnickiej na dokarmianie dzieci nie ma żadnych środków z zewnątrz. Rodzice też nie pokrywają kosztów posiłków.

- Spotykamy się często z ubóstwem, niedostatkiem i biedą, niestety, także wśród dzieci, które pochodzą z coraz biedniejszych rodzin. To jest szczególnie bolesne. Pomimo kryzysu i trudnej sytuacji wielu rodzin, a także bezrobocia 1500 osób spożywa codziennie posiłek. Świadczy to o skali ubóstwa. Ale nie brakuje ludzi życzliwych, za co bardzo serdecznie dziękuję. Często przed świętami, czy to Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia przychodzą do nas ludzie, którzy chcą pomóc innym. Jestem im, jako dyrektor Caritas, niezmiernie wdzięczny.

Jadłodajnie Caritas Diecezji Świdnickiej:

ul. Mała 3
58-250 Bielawa

ul. Kilińskiego 8
58-200 Dzierżoniów

ul. Fredry 6
57-400 Nowa Ruda

ul. Westerplatte 4-6
58-100 Świdnica

ul. Limanowskiego 3
58-240 Piława Górna

ul. Pocztowa 10
58-304 Wałbrzych

Tagi:
Caritas Świdnica

Reklama

Słowo Biskupa Świdnickiego w związku z tragiczną śmiercią śp. Kristiny

2019-06-16 15:44

Bp Ignacy Dec

Drodzy diecezjanie,
wszyscy jesteśmy poruszeni i wstrząśnięci tragiczną śmiercią śp. Kristiny należącej do parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mrowinach. Jako wspólnota diecezjalna przekazujemy wyrazy współczucia pogrążonej w bólu najbliższej rodzinie. Zapewniam o swojej modlitwie w intencji śp. Kristiny i Jej bliskich.

Ks. Sławomir Marek

Bardzo proszę, by we wszystkich kościołach diecezji w najbliższą niedzielę w ramach modlitwy wiernych włączyć intencję za śp. Kristinę i Jej rodzinę.

Niech Bóg, Źródło życia i nadziei udzieli pogrążonym w żałobie siły i pociechy w tym trudnym czasie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: Joanna Sadzik dyrektorem zarządzającym w Stowarzyszeniu Wiosna

2019-06-25 09:49

led / Kraków (KAI)

Joanna Sadzik, która do 4 lutego br. była prezesem Stowarzyszenia Wiosna, będzie pełniła funkcję dyrektora zarządzającego – taką uchwałę podjął nowy, wybrany w zeszłym tygodniu zarząd. Zarząd potwierdził też, że nie będzie wyciągać konsekwencji w stosunku do sygnalistów – osób, które w ostatnich miesiącach informowały media o nieprawidłowościach w Stowarzyszeniu.

4zmiana.pl
Joanna Sadzik

W przesłanym oświadczeniu poinformowano, że nowy zarząd Wiosny: prezes Anna Wilczyńska i wiceprezesi: Dominika Langer-Gniłka, Anna Korzycka i Łukasz Słoniowski, podjął w poniedziałek uchwałę, która formalizuje zawarte w środę porozumienie i postanowienie dotyczące zapewnienia reprezentatywności poszczególnych grup prowadzących projekty Stowarzyszenia Wiosna.

Jak zaznaczono w oświadczeniu, „chodzi o zrobienie tego w taki sposób, aby formuła Stowarzyszenia w dojrzały sposób oddawała to, czym Wiosna stała się przez ostatnie lata: ruchem społecznym współtworzonym przez setki tysięcy osób”.

- By zrealizować ten cel, do grona członków Stowarzyszenia dołączą reprezentanci pracowników, wolontariuszy, ekspertów i partnerów. Odbędzie się to w drodze odpowiednich uchwał zarządu podjętych po konsultacjach z dotychczasowymi członkami Stowarzyszenia przed najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniem, tj. w lipcu br. - napisano w oświadczeniu.

Potwierdzono również, że Joanna Sadzik będzie pełniła w Stowarzyszeniu funkcję dyrektora zarządzającego. Podkreślono, że jej „doświadczenie w zarządzaniu organizacją i przeprowadzeniu organizacji przez kryzys jest niekwestionowalne i szczególnie potrzebne dziś”.

Członkowie zarządu Wiosny zapewnili również, że dołożą wszelkich starań, by była ona organizacją „niezmiennie transparentną i godną zaufania”, a wszelkie zawierane umowy będą dostępne do wglądu. - Deklarujemy szacunek i działanie w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, na których Wiosna została zbudowana, apolityczność i stanie na straży takich postaw organizacji – w tym partnerstw, kampanii, przekazów – które nie obrażają niczyich uczuć ani godności oraz nie angażują organizacji w polaryzujące politycznie tematy – brzmi treść uchwały.

Nowy zarząd Wiosny został wybrany w ubiegłym tygodniu, w nocy ze środy na czwartek. Decyzję podjęto po niemal dziewięciogodzinnych obradach.

Kryzys w stowarzyszeniu Wiosna trwał od września ub. r. i powstał po publikacji portalu Onet sugerującej, że lider stowarzyszenia ks. Jacek Stryczek stosował mobbing wobec pracowników. W wyniku publikacji kapłan podał się do dymisji, a w październiku walne zgromadzenie powołało ówczesną szefową Szlachetnej Paczki Joannę Sadzik. Potem prezesem stowarzyszenia został ks. Grzegorz Babiarz. W organizacji trwał jednak konflikt, dlatego krakowski sąd rejonowy ustanowił kuratora dla Stowarzyszenia - radcę prawnego Karola Tatarę, który wraz z wyborem nowego zarządu przestał pełnić swoją rolę.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: świeccy zapraszają na modlitwę za zranionych przez księży

2019-06-25 19:25

dg / Kraków (KAI)

W niedzielę 30 czerwca o godz. 19:00 w kościele św. Idziego w Krakowie odbędzie się modlitwa za „zranionych w Kościele” – za osoby dotknięte przemocą seksualną w Kościele katolickim. W trakcie spotkania zebrani wysłuchają świadectw ludzi, którzy doświadczyli molestowania seksualnego ze strony księży.

Alex Motrenko/fotolia.com

Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie z przedstawicielami inicjatywy „Zranieni w Kościele” (telefonu zaufania i środowiska wsparcia dla osób poszkodowanych) oraz Centrum Ochrony Dziecka (jednostki zajmującej się edukacją i prewencją w tematyce związanej z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich). Będzie istniała możliwość finansowego wsparcia „Zranionych w Kościele”.

Nabożeństwo odbędzie się po Mszy św. o godz. 18:00. Organizatorzy zapraszają wszystkie osoby poruszone sytuacją bliźnich, którzy doznali krzywdy ze strony Kościoła.

- Często otrzymujemy pytanie, czy organizujemy wydarzenie, które powinien zorganizować "Kościół", czyli biskupi i księża. My, świeccy, też jesteśmy Kościołem i śmiało można mówić, że "Kościół" to wydarzenie organizuje. Po prostu pragniemy zrobić coś na rzecz osób zranionych - mówi Karol Wilczyński, jeden z organizatorów spotkania.

Maria Pajor ze Wspólnoty Helena (zajmującej się osobami w kryzysie bezdomności) wskazuje na chęć wsparcia zranionych: "Zależy mi na tym, aby te osoby wiedziały, że nie są same. Jako członek Kościoła katolickiego czuję się za nich odpowiedzialna i wierzę w to, że modlitwa pomoże uleczyć ich z ran, które zostały im zadane, oraz przyniesie nadzieję niosącą życie. O to będę się modlić podczas niedzielnej modlitwy za zranionych w Kościele katolickim".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem