Reklama

Myśl na tydzień - abp Andrzej Dzięga

[ TEMATY ]

abp Andrzej Dzięga

Myśl na tydzień

Karol Porwich/Niedziela

Abp Andrzej Dzięga

Abp Andrzej Dzięga

24.01.2023 – 30.01.2023
Warto otworzyć się na charyzmaty Bożego Ducha, warto podjąć jakieś dodatkowe Dzieło w imię Pana, warto czymś więcej służyć Bogu i ludziom.

17.01.2023 – 23.01.2023
Umocnieni przez Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Syna Boga Żywego mamy nadzieję na przekazanie pokoleniom, które przyjdą po nas, niezmiennego skarbu świętej wiary ojców naszych.

10.01.2023 – 16.01.2023
Owocem budowania na Prawdzie, którą jest Jezus Chrystus jest postawa wierności Bogu, postawa świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli.

3.01.2023 – 9.01.2023
Gdy struktury Kościoła na naszej ziemi stały się częścią protestantyzmu, trwała wtedy również, wprawdzie wyciszona, ale głęboko i silnie obecna w sercach, duchowość Maryjna.

27.12.2022 – 2.01.2023
Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, Panu dziejów naszych, za całe wieki historii wiary świętej na naszej ziemi, z pamiętną Misją św. Ottona z Bambergu.

20.12.2022 – 26.12.2022
Chcemy rozjaśnić łaską Pana nasze myślenie, rozumowanie, by jak u Maryi było zgodne z Bożą myślą.

13.12.2022 – 19.12.2022
Owocem budowania na Jezusie Chrystusie jest postawa wierności Bogu, postawa świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli. To jest postawa prawdziwej pobożności, całkowitego zawierzenia.

6.12.2022 – 12.12.2022
Dziękujemy Bogu za jasne świadectwo wiary kapłanów katolickich na naszej ziemi podczas drugiej wojny światowej, na czele ze szczecińskim męczennikiem – błogosławionym księdzem zesłańcem, Karlem Lampertem.

15.11.2022 – 21.11.2022
Umocnieni przez Jezusa Chrystusa, mamy nadzieję na przekazanie pokoleniom, niezmiennego skarbu świętej wiary naszych ojców.

8.11.2022 – 14.11.2022
W różnych okresach dziejów tej ziemi, różna była obfitość tych owoców, bo to zależy przede wszystkim od zbożnego życia i gorliwości każdego pokolenia. A jednak czujemy, że jest to zasiew niezwykle owocny.

1.11.2022 – 7.11.2022
Dziękujemy za rozwój wspólnot katolickich i nowe świątynie w drugiej połowie XIX wieku, ze szczecińską bazyliką św. Jana Chrzciciela na czele, za budowę kolejnych świątyń na początku XX wieku, w wielu przypadkach także dzięki polskim sercom.

25.10.2022 – 31.10.2022
Dziękujemy za mijające 50 lat autonomicznej drogi pastoralnej i duchowej naszej diecezji. Za kolejnych pasterzy naszego Kościoła, za tak wielu gorliwych kapłanów.

18.10.2022 – 24.10.2022
Jezus Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego, nie tylko był przez historię, ale ciągle coraz bardziej jest prawdziwie Panem naszej Ziemi i spraw naszego życia.

11.10.2022 – 17.10.2022
Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej. To jest trudny program. To jest głęboki i piękny program. Ale to jest program możliwy i potrzebny także dzisiaj.

4.10.2022 – 10.10.2022
Owocem budowania na Prawdzie – Jezusie Chrystusie jest postawa wierności Bogu, postawa świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli.

27.09.2022 – 3.10.2022
Prośmy, by Bóg zesłał błogosławieństwo do naszych domów i na naszą Ziemię, byśmy – pośród wszystkich zamętów naszych czasów – trwali wierni słowom Boga.

20.09.2022 – 26.09.2022
Owocem budowania na Prawdzie – Jezusie Chrystusie jest postawa wierności Bogu, postawa świadomego podejmowania i radosnego pełnienia Jego woli. To jest postawa prawdziwej pobożności.

13.09.2022 – 19.09.2022
Każdy i każda z nas zaproszeni zostaliśmy przez Zbawiciela do pracy duchowej nad własnym uświęceniem i do zmagania duchowego o zbawienie wieczne. Ważny jest w tej kwestii dosłownie każdy dzień.

6.09.2022 – 12.09.2022
Skoro Maryja jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być też Bogiem sławny. Maryja uczyła nas poprzez nasze dzieje, abyśmy się Jej zawierzali.

30.08.2022 – 5.09.2022
Niech Bóg będzie uwielbiony, a przez przyczynę Maryi Królowej niech napełnia nas obfitością łask: nawróceń, pocieszeń, uświęcenia rodzin i kapłańskiej świętości.

23.08.2022 – 29.08.2022
Bóg zaś chce prowadzić nas, także jako naród, po swoich drogach niezmiennej Prawdy, Życia, Miłości. To jest Droga Chrystusowa.

16.08.2022 – 22.08.2022
Szliśmy przez dzieje szepcząc: Pod Twoją obronę, szepcząc: Zdrowaś Maryjo, patrząc w wizerunek Częstochowskiej Pani w domach i w chatach, w pałacach i na emigracji.

9.08.2022 – 15.08.2022
Bracia i Siostry – czciciele Najświętszej Maryi Panny, której Wniebowzięcie dzisiaj uroczyście świętujemy wraz z całym Niebem i z całą Ziemią.

2.08.2022 – 8.08.2022
Z całej głębi dawnych i nowych duchowych dziejów chrześcijaństwa nad Odrą i Bałtykiem, w perspektywie nadchodzącego nowego czasu wiary, każdego dnia otaczam Was moją modlitwą i z serca błogosławię.

26.07.2022 – 1.08.2022
Dziękujemy za trwałość wiary katolickiej w życiu rodzin, gdy struktury Kościoła na naszej ziemi stały się częścią protestantyzmu. Trwała wtedy, wprawdzie wyciszona, duchowość maryjna.

19.07.2022 – 25.07.2022
Mamy za co dziękować Panu Bogu. I powinniśmy dziękować. Ale chcemy też prosić Pana o dalszy zasiew Jego łaski i Jego Słowa, o zachowanie Jego prawa w nowym czasie.

12.07.2022 – 18.07.2022
Niech Ziemia nad Odrą i Bałtykiem, przeniknięta błogosławieństwem Boga Najwyższego, pod szczególną opieką Maryi Matki Kościoła i św. Ottona z Bambergu, rozkwita duchowo i pozwoli kolejnym pokoleniom owocnie pełnić zadania w służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

5.07.2022 – 11.07.2022
Jezus Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego, nie tylko był poprzez historię, ale ciągle jest i coraz bardziej jest prawdziwie Panem naszej Ziemi i spraw naszego życia.

28.06.2022 – 4.07.2022
Sam Jezus w Ewangelii świętej przestrzega nas i wzywa do życia po Bożemu, byśmy u kresu ziemskiej drogi nie usłyszeli słów odrzucenia: „Nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości” (Łk 13,27).

21.06.2022 – 27.06.2022
Na te szczególne Dni i wspólną Modlitwę, na zmaganie o Bożą Prawdę i o Bożą Sprawę, z serca Wam błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

14.06.2022 – 20.06.2022
Syn mówi: „Napełnijcie stągwie wodą. Napełnijcie tak, jak potraficie. Ale najpierw się wsłuchajcie w głos Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach, często w modlitwie, w medytacji, a nie w pośpiechu”.

7.06.2022 – 13.06.2022
Święty papież Jan Paweł II 11 czerwca 1987 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie wypowiedział słowa, które stały się wielkim skarbem naszej Ziemi nad Odrą i Bałtykiem.

31.05.2022 – 6.06.2022
Dla zachowania ładu w naturze trzeba przede wszystkim powrotu do Bożej myśli i wierności Bożemu Prawu. Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy, zachował nas od ognia piekielnego.

24.05.2022 – 30.05.2022
Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci, wprowadzając je w świat wartości, kultury i religii. Dzieci natomiast mają prawo być wychowywane przez swoich rodziców, zgodnie z uznanym przez nich systemem wartości.

17.05.2022 – 23.05.2022
Przyjęcie wiary jest sprawą osobistą, bo wymaga indywidualnej akceptacji Boga w życiu danego człowieka, ale życie wiarą woła o wspólnotę i dokonuje się we wspólnocie.

10.05.2022 –16.05.2022
Miał rację Prymas Tysiąclecia mówiąc, że Polska – Matka nasza, Ojczyzna nasza – warta jest tego, by oddać jej do dyspozycji wszystko, co tylko możemy dać, bardziej niż własnej rodzinie czy przyjaciołom, bardziej niż samemu sobie.

3.05.2022 – 9.05.2022
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena. Maryja uczyła nas przez nasze dzieje, abyśmy zawierzali Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

26.04.2022 – 2.05.2022
Na Maryjne pielgrzymowanie przez trudny czas naszego pokolenia oraz na owocny ich udział z serca wszystkim błogosławię.

19.04.2022 – 25.04.2022
Kościół w Polsce trwał i chce trwać z Narodem, aby wspierać wielorakie działania na rzecz wolności i godności każdej osoby, każdej rodziny i Narodu, jako Wspólnoty, która chce trwać przy Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym.

12.04.2022 – 18.04.2022
Pokój jest darem Bożym i tylko po Bożemu należy o niego się zmagać i po Bożemu go bronić.

5.04.2022 – 11.04.2022
Potrzeba nam dzisiaj nowego umocnienia i nowej skuteczności chrześcijańskiej formacji młodego pokolenia. To osoba Jezusa Chrystusa i Jego nauka fascynują ludzi od wieków.

29.03.2022 – 4.04.2022
Uwierzmy dziś na nowo Chrystusowi. Zaufajmy Jego Miłosierdziu. Intronizujmy Go w sercach i w naszym życiu. Pod opieką Królowej Nieba i Ziemi, Królowej Polski, podążajmy jako pielgrzymi drogami obecnego pokolenia.

22.03.2022 – 28.03.2022
Aby powrócić do Bożej myśli i wierności Bożemu Prawu, spójrzmy z wiarą na Krzyż Chrystusa, weźmy do rąk Różaniec św. i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy.

15.03.2022 – 21.03.2022
Przychodzimy do Ciebie Matko Boża. Ty musiałaś ze swoim Synem Jezusem, pod opieką św. Józefa, uchodzić do Egiptu przed przemocą, przed grożącym niebezpieczeństwem.

8.03.2022 – 14.03.2022
Proszę o uczczenie Krzyża Świętego przez Jego adorację w świątyni, przed ołtarzem eucharystycznym, w intencji zachowania wiary w naszych rodzinach i w całej Polsce, oraz w intencji przebłagania Boga za grzechy i zgorszenia w naszej Ojczyźnie i w świecie.

28.02.2022 – 07.03.2022
Świadom mojej duchowej za Was odpowiedzialności, proszę Was, abyście cierpliwie i wytrwale pielęgnowali w Waszych domach prawdziwy obraz Rodziny człowieczej, jaki daje nam Jezus Chrystus.

22.02.2022 – 28.02.2022
Zadbajmy jeszcze serdeczniej także o zdrową, ewangeliczną i polską formację młodego pokolenia. Temu celowi winno być podporządkowane wychowanie w rodzinach katolickich.

15.02.2022 – 21.02.2022
Za modlitwą pójdzie czyn, czyli wytrwałe działanie. Łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej, w służbie ludzkiemu życiu. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego.

8.02.2022 – 14.02.2022
Idziemy przez dzieje świadomi, że tu, pośrodku Europy, ten nasz duch, wyrosły z doświadczeń słowiańskich, jeszcze przedchrześcijańskich, z upodobania wolności, jest prześwietlony i umocniony ewangelicznym prawem miłości i woli współpracy.

1.02.2022 – 7.02.2022
Zmierzamy ku Bogu różnymi drogami, z mniejszą bądź większą świadomością tego, że jeśli ktoś szuka prawdy i piękna, to w gruncie rzeczy szuka Boga i zbliża się do Niego.

25.01.2022 – 31.01.2022
Pragnę przekazać Wam Kochani Diecezjanie słowa pasterskiej nadziei wypływające ze światła Objawienia, z nauczania Kościoła Świętego oraz z codziennej troski o zbawienie każdej duszy.

18.01.2022 – 24.01.2022
Powszechna opinia narodu wprowadza niezmiennie na sztandary słowa: „Bóg – Honor – Ojczyzna”, traktując to jak program przewodni ewangelicznej drogi miłości i współpracy oraz ofiarności w służbie publicznej.

11.01.2022 – 17.01.2022
Ludzie Bożego Ducha stajemy znowu przed wyborem: czy zachować pełną wierność Chrystusowi i Świętemu Kościołowi, czy też zlekceważyć Bożą Prawdę, łaskę sakramentalną, świętą Liturgię i cały kult Boga Najwyższego, a także Kościół Chrystusowy.

4.01.2022 – 10.01.2022
W Nowym Roku pytam Maryi: co mamy czynić dalej? A Maryja odpowiada: czyńcie, co mój Syn wam powie. Ale najpierw musimy wsłuchać się w głos Boga: w wyciszonym sercu, w modlitwie, w medytacji, a nie w pośpiechu.

28.12.2021 – 3.01.2022
Maryjo! – poprzedzająca nas poprzez dzieje na drogach wiary, a w kolejnych objawieniach przypominająca nam o potrzebie powracania w każdym pokoleniu na drogę wierności Bogu.

21.12.2021 – 27.12.2021
Wsłuchujemy się w papieskie słowa z Jasnych Błoni: „Nie można «rozchwiać» tej «małej» wspólnoty, może słabej, może niewystarczającej, która jednak jest u korzenia wszystkich wspólnot” (Jan Paweł II, Szczecin).

14.12.2021 – 20.12.2021
Razem z całym niebem i razem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa. Taką Ją czcimy. A jednocześnie potwierdzamy: Oto Matka i Królowa – poprzedzająca nas przez dzieje na drogach wiary.

7.12.2021 – 13.12.2021
Proszę Was, abyście cierpliwie i wytrwale pielęgnowali w Waszych domach prawdziwy obraz Rodziny człowieczej, jaki daje nam Jezus Chrystus.

30.11.2021 – 6.12.2021
Niech Bóg przez przyczynę Matki Najświętszej napełnia obfitością łask: nawróceń, pocieszeń, uświęcenia rodzin, kapłańskiej świętości i gorliwości, Ducha ewangelizacyjnego i Ducha pojednania.

23.11.2021 – 29.11.2021
Modląc się o zbawienie wieczne, uwielbiamy Boga za wszystkich świętych, prosimy też o nasze uświęcenie i przygotowanie się na spotkanie z Panem.

16.11.2021 – 22.11.2021
Także ciche nawiedzenie grobu, połączone z westchnieniem serca, które bezinteresownie błaga dobrego Boga o pokój wieczny dla zmarłych, ma ogromną wartość.

9.11.2021 – 15.11.2021
Maryi zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni. Maryi zawierzmy Naród, rodziny i każde ludzkie życie.

2.11.2021 – 8.11.2021
Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi! Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem! Nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi! Napełniajmy ten świat miłością.

26.10.2021 – 1.11.2021
Uczniowie głosili Chrystusa siedzącego po prawicy Ojca, a w Jego ręku jest władza, a Jego prawo umacnia narody ziemi. Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale jest także dla tego świata.

19.10.2021 – 25.10.2021
Oto Niewiasta, przeniknięta bólem ale niezmiennie pełna miłości, wierna także pod Krzyżem, przyjęła nas za swoje dzieci, byśmy wkraczali na drogę miłości Boga i człowieka.

11.10.2021 – 18.10.2021
Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae dał nam nową zachętę do tej modlitwy, która staje błaganiem o moc łaski dla nas samych i dla innych potrzebujących duchowej ochrony i umocnienia.

5.10.2021 – 11.10.2021
Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae dał nam nową zachętę do tej modlitwy, która staje się codziennym uwielbieniem Boga wraz z Maryją, przebłaganiem Boga oraz prośbą o oddalenie pokus.

28.09.2021 – 4.10.2021
Jan Paweł II w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae dał nam nową zachętę do tej modlitwy, która staje się dla uczniów Chrystusa drogą codziennej medytacji, szkołą duchowości chrześcijańskiej według duchowości Maryi.

21.09.2021 – 27.09.2021
Proszę Was, abyście cierpliwie i wytrwale pielęgnowali w Waszych domach obraz Rodziny człowieczej, jaki daje nam Jezus Chrystus, Który sam wzrastał w Świętej Rodzinie, u boku Maryi i Józefa.

14.09.2021 – 20.09.2021
Miał rację Prymas Tysiąclecia przypominając nam: „Po Bogu najbardziej umiłowałem Polskę”. Polska dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy ją umiłują po Bogu najbardziej.

06.09.2021 – 13.09.2021
Dla Polski warto pracować i cierpieć. Warto nawet wiele stracić. Prymas Tysiąclecia powtarzał, że po Bogu to Polska jest jego największą miłością.

30.08.2021 – 06.09.2021
Idziemy, już po II wojnie światowej, w nowym czasie, prowadzeni przez wielkiego Proroka tamtego pokolenia – Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Idziemy, powtarzając: Królowo Polski – przyrzekamy!

24.08.2021 – 30.08.2021
1 września będziemy przywołać, opłakiwać i modlić się za wszystkie ofiary II wojny światowej. Będziemy prosić Boga o – zrodzony z wierności Bogu – pokój na świecie.

17.08.2021 – 23.08.2021
Pod opieką Maryi, Królowej Polski, podążajmy jako pielgrzymi drogami obecnego pokolenia. Zadbajmy także o zdrową, ewangeliczną i polską formację młodego pokolenia.

10.08.2021 – 16.08.2021
Razem z całym niebem i razem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa.

2.08.2021 – 9.08.2021
Tu, na Jasnej Górze, podejmujemy każdego dnia na nowo modlitwę, która stała się swoistym świadkiem naszych dziejów i zmagań Narodu, wiązaną jeszcze ze św. Wojciechem – Bogurodzica Dziewica.

27.07.2021 – 2.08.2021
Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego to pamięć o dramatycznym i bohaterskim zrywie polskich serc. Modlimy się o pokój wieczny dla nich a także o pokój dla Ojczyzny oraz narodów Europy i świata.

20.07.2021 – 26.07.2021
Bóg zaś chce prowadzić nas, także jako naród, po swoich drogach niezmiennej Prawdy, Życia, Miłości. To jest Droga Chrystusowa.

13.07.2021 – 19.07.2021
Kościół niezmiennie przypomina Bożą Prawdę, woła o nawrócenie każdego grzesznika i czeka na niego. Próbuje go też szukać. Czeka też z posługą sakramentalną.

05.07.2021 – 12.07.2021
Ludzie Kościoła katolickiego, duchowni i świeccy, często stawali pierwsi w obronie godności każdego człowieka, rodziny i narodu, a także w obronie ewangelicznie rozumianej wolności.

29.06.2021 – 5.07.2021
Pokój jest bowiem darem Bożym i tylko po Bożemu należy o niego się zmagać i po Bożemu go bronić. Ludzie zbożni umacniają pokój, często przez trudne wybory i trudną walkę.

22.06.2021 – 28.06.2021
W kapłańską dojrzałość wchodzą roczniki powołanych w czasie niezwykłego pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II. To chyba On sam wymodlił całej Polsce ten dodatkowy dar wielu powołań, gdyż liczba powołanych w czasie Jego pontyfikatu była co najmniej dwukrotnie większa niż wcześniej.

15.06.2021 – 21.06.2021
To rok naszej gotowości na przyjęcie upragnionej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia – kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wszystko postawił na Maryję.

8.06.2021 – 14.06.2021
Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy, zachował nas od ognia piekielnego i przez nawrócenie zaprowadził wszystkich błądzących do nieba.

1.06.2021 – 7.06.2021
Bez kapłana zachwieje się życie duchowe i sakramentalne, a także przepowiadanie Prawdy Bożej. Kolejne dusze ludzkie znowu będą zagrożone na wieczność, bo zabraknie szafarza łaski sakramentalnej.

25.05.2021 – 31.05.2021
Niech Bóg będzie uwielbiony, a przez przyczynę Maryi Królowej niech się Ziemia nad Odrą i Bałtykiem napełnia obfitością łask.

18.05.2021 – 24.05.2021
Niech Bóg będzie uwielbiony, a przez przyczynę Maryi Królowej niech się Ziemia nad Odrą i Bałtykiem napełnia obfitością łask: nawróceń, pocieszeń, uświęcenia rodzin, kapłańskiej świętości i gorliwości, Ducha ewangelizacyjnego i Ducha pojednania.

11.05.2021 – 17.05.2021
Idziemy przez nasze dzieje świadomi, że jesteśmy pośrodku Europy. Święty Jan Paweł II przepięknie powiedział, że „Europa oddycha na dwa płuca”.

05.05.2021 – 10.05.2021
Medytujemy najgłębszą z tajemnic w niezwykłej modlitwie, którą ukazał i do której nas zachęcał św. Jan Paweł II – w modlitwie Anioł Pański. O tę modlitwę prosił, by ją odmawiać codziennie.

27.04.2021 – 04.05.2021
Jako szczególna tkanka polskiego Narodu, tutaj na Jasnej Górze, jesteście przy Matce i Królowej naszej jako dzieci szczególnie Jej bliskie.

19.04.2021 – 26.04.2021 Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, Bożej miłości, nie ma przemocy. Tam jest Bóg, miłość, tam jest zgoda i współpraca, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

06.04.2021 – 11.04.2021
Nie bójmy się stanąć przed Chrystusem! Nie bójmy się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi! Napełniajmy ten świat miłością.

29.03.2021 – 05.04.2021
Uczniowie głosili Jezusa – umęczonego i wiernego Ojcu Sługę Jahwe, który dla nas jest jednocześnie Zmartwychwstałym Panem panujących i Królem królujących, Panem naszym, którego trzeba słuchać bardziej niż ludzi.

23.03.2021 – 28.03.2021
Potrzeba nam dzisiaj przede wszystkim powrotu do Bożej myśli i wierności Bożemu Prawu. Spójrzmy więc z wiarą na Krzyż Chrystusa.

16.03.2021 – 22.03.2021
Proszę Was wszystkich o modlitwę i post w intencji tych, którzy sprzeciwiali się i sprzeciwiają Chrystusowi, na których nasz Pan Jezus Chrystus patrzył z wysokości swojego Krzyża.

09.03.2021 – 15.03.2021
To jest Krzyż, na którym Jezus Chrystus dokonał naszego zbawienia. Raz dokonane, dokonuje się ono w porządku duchowym ciągle, przede wszystkim sakramentalnie w wielkiej Rodzinie Kościoła Świętego.

01.03.2021 – 08.03.2021
Jan Paweł II w liście apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” zachęca nas do modlitwy różańcowej, która staje się dla uczniów Chrystusa drogą codziennej medytacji.

22.02.2021 – 01.03.2021
Co mamy czynić u progu Wielkiego Postu? Najpierw wsłuchajcie się w głos Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach, w modlitwie, w medytacji.

15.02.2021 – 22.02.2021
Miał rację Prymas Tysiąclecia, przypominając nam, że Polska – nasza matka i ojczyzna – jest warta tego, by oddać jej wszystko, co się posiada.

09.02.2021 – 15.02.2021
Ewangelia, którą na słowiańskie ziemie przynieśli święci Cyryl i Metody, stała się niemal konstytucyjną zasadą.

02.02.2021 – 08.02.2021
Jasnogórska Królowo Polski, u Twoich stóp uczymy się od wieków właściwego rozumienia, co znaczy uznanie Bożej władzy nad człowiekiem i światem.

25.01.2021 – 01.02.2021
Tam jest Bóg, miłość, zgoda i współpraca, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

18.01.2021 – 25.01.2021
Oto, narodzie, twoja Królowa – niewyczerpalne źródło twojej suwerenności.

04.01.2021 – 11.01.2021
Otwórzcie szeroko drzwi Chrystusowi. Jezus, przyjęty w naszym życiu, niczego nam nie odbiera ani nie ogranicza. On nas ubogaca Duchem mądrości i miłości.

28.12.2020 – 04.01.2021 Razem z całym niebem i z Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa.

07.12.2020 – 14.12.2020
Zadbajmy o zdrową, ewangeliczną i polską formację młodego pokolenia. Temu celowi winno być podporządkowane wychowanie w rodzinach katolickich.

30.11.2020 – 07.12.2020
Żyje w nas niezwykły dar modlitwy św. Jana Pawła II za naszą ojczyznę, z jego wołaniem: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.

24.11.2020 – 01.12.2020
Odmawiajmy Różaniec także w ramach podwórkowych kółek różańcowych, w ramach nowenny pompejańskiej lub w innych jeszcze formach tej pięknej modlitwy.

17.11.2020 – 24.11.2020
Odmawiajmy modlitwę różańcową osobiście, w rodzinie, we wspólnotach żywego Różańca, w ramach Jerycha różańcowego i przy wielu innych sposobnościach.

26.10.2020 – 02.11.2020
Zostaliśmy zaproszeni przez Zbawiciela do pracy duchowej nad własnym uświęceniem i do zmagania duchowego o zbawienie wieczne.

12.10.2020 – 19.10.2020
Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi! Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem!

06.10.2020 – 13.10.2020
Wierna Służebnica Pańska, rozmiłowana w Panu, rozważała nieustannie w swoim sercu Jego Słowo w kolejnych tajemnicach swego życia: radości, światła, boleści i chwały.

28.09.2020 – 05.10.2020
Jan Paweł II w Liście Apostolskim „Rosarium Virginis Mariae” zachęca nas do modlitwy różańcowej, która staje się dla uczniów Chrystusa drogą codziennej medytacji.

22.09.2020 – 29.09.2020
Dziękujmy i uwielbiajmy Boga za opiekę Najświętszej Maryi Panny nad naszą ojczyzną, nad polskim narodem i nad naszą ziemią nad Odrą i Bałtykiem.

07.09.2020 – 14.09.2020
Jezus Chrystus patrzył z wysokości swojego krzyża i za tych, którzy sprzeciwiali się Mu, prosił Ojca pełną miłości modlitwą: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią!”.

31.08.2020 – 07.09.2020
Mijają lata, a sprzeciw wobec Prawdy o Rodzinie trwa w świecie, a nawet ciągle narasta.

24.08.2020 – 31.08.2020
W tych dniach ogarniamy modlitwą dzieci i młodzież oraz nauczycieli i rodziców, którzy rozpoczynają nowy rok szkolny.

17.08.2020 – 24.08.2020
W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej myślą i sercem biegniemy do stóp Pani Jasnogórskiej i wypowiadamy pełne miłości słowa duchowego zobowiązania: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

10.08.2020 – 17.08.2020
W polskich sercach, które czują po Bożemu, nie ma miejsca na bezbożnictwo, przemoc, zgorszenia i cywilizację śmierci.

03.08.2020 – 10.08.2020
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wpisała się w nasze polskie świętowanie pod pięknym imieniem Matki Bożej Zielnej.

27.07.2020 – 03.08.2020
To ludzie Kościoła katolickiego, duchowni i świeccy, stawali często pierwsi w obronie godności człowieka, rodziny i narodu oraz w obronie ewangelicznie rozumianej wolności.

20.07.2020 – 27.07.2020
Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy, zachował nas od ognia piekielnego i przez nawrócenie zaprowadził wszystkich błądzących do nieba.

13.07.2020 – 20.07.2020
W Chrystusie zawsze można zaczynać od nowa.

06.07.2020 – 13.07.2020
Jezus, Syn Maryi, Pomazaniec Boży, Mesjasz, Król, posłał swoich uczniów, by głosili: przybliżyło się do was królestwo Boże. A oni poszli i głosili.

29.06.2020 – 06.07.2020
Uwierzmy dzisiaj na nowo Chrystusowi. Zaufajmy Jego miłosierdziu. Intronizujmy Go w sercach i w naszym życiu.

22.06.2020 – 29.06.2020
Kościół w Polsce trwał i chce trwać z narodem, aby wspierać wielorakie działania na rzecz wolności i godności każdej osoby i każdej rodziny.

15.06.2020 – 22.06.2020
Kościół niezmiennie przypomina Bożą Prawdę, woła o nawrócenie każdego grzesznika i czeka na niego. Próbuje go też szukać.

01.06.2020 – 07.06.2020
Święty Jan Paweł II 11 czerwca 1987 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie wypowiedział słowa, które stały się wielkim skarbem naszej ziemi nad Odrą i Bałtykiem, naznaczonej wiarą naszych praojców i duchowym zmaganiem pokoleń powojennych.

25.05.2020 – 31.05.2020
Dla zachowania ładu w naturze, także w naturze człowieka, trzeba przede wszystkim powrotu do Bożej myśli i wierności Bożemu prawu. Spójrzmy więc z wiarą na krzyż Chrystusa.

18.05.2020 – 24.05.2020
Idziemy przez dzieje świadomi, że (...) nasz duch wyrosły z upodobania wolności jest prześwietlony i umocniony ewangelicznym prawem miłości i woli współpracy.

11.05.2020 – 17.05.2020
Papież Jan Paweł II, zanim modlił się o nowe zstąpienie Ducha Bożego na polski Dom i o odnowę tego Domu (…) przypomniał, że dziejów naszej Ojczyzny nie sposób zrozumieć do końca bez Chrystusa.

04.05.2020 – 10.05.2020
Uświadomiłem sobie, że jesteśmy jako naród wyjątkową rodziną. (…) Z naszych polskich dziejów, pokoleń naszych ojców, możemy być dumni.

27.04.2020 – 03.05.2020
Oto daje nam Bóg czas najbardziej szczególnych rekolekcji, odprawianych bardzo osobiście, w głębi własnego serca. To czas na modlitwę, post i jałmużnę.

20.04.2020 – 26.04.2020

Módlmy się za chorych, zarażonych koronawirusem, za ich rodziny, a także za służbę zdrowia oraz zaangażowane w zachowanie ładu i bezpieczeństwa służby publiczne.

6.04.2020 – 13.04.2020
Na te szczególne Dni Świadectwa Wiary, na zmaganie o Bożą Prawdę i o Bożą Sprawę, na czas nawrócenia i rozmodlenia z serca wszystkim Wam błogosławię.

23.03.2020 – 30.03.2020
Eucharystia jest dla nas Życiem i Zdrowiem. Pokarmem dla ciała i dla duszy. Nie lękajcie się Chrystusa, prawdziwie Obecnego w konsekrowanej Hostii.

16.03.2020 – 22.03.2020
Sam Jezus w Ewangelii świętej przestrzega nas i wzywa do życia po Bożemu, byśmy u kresu ziemskiej drogi nie usłyszeli słów odrzucenia: „nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości” (Łk 13, 27).

02.03.2020 – 08.03.2020
Jeśli dzisiaj są w tym Bożym ładzie natury jakieś zakłócenia, to nie z Bożej woli, ale z ludzkich grzechów, czasem dopiero po latach odsłaniających swoje dramatyczne skutki, jak w przypadku wielu szkodliwych dla człowieka eksperymentów technicznych, a nawet medycznych.

24.02.2020 – 01.03.2020
To ludzie Kościoła katolickiego, duchowni i świeccy, stawali często pierwsi w obronie godności każdego człowieka, godności rodziny i narodu, a także w obronie ewangelicznie rozumianej wolności. Przeciwstawiali się złu jako uczniowie Chrystusa – Zbawiciela. Dlatego byli wtrącani do więzień i wywożeni do obozów i łagrów. Dlatego byli poniżani i mordowani.

17.02.2020 – 23.02.2020
To jest krzyż, na którym Jezus Chrystus dokonał naszego zbawienia. Raz dokonane, dokonuje się ono w porządku duchowym ciągle, przede wszystkim sakramentalnie – w wielkiej rodzinie Kościoła świętego, ale także w każdej zwyczajnej ludzkiej rodzinie, gdyż z Bożego ustanowienia jest ona pierwszą wspólnotą wiary.

10.02.2020 – 16.02.2020
Oby nic się nie zmieniało w polskiej duszy przez następne pokolenia, aż do kresu dni, aż do kresu istnienia świata. Będzie tak, jeśli zachowamy wierność Bogu, naszym dziejom, zasadom i wartościom. Jeśli zachowamy miłość i zaufanie dla Najświętszej Panienki.

03.02.2020 – 09.02.2020
Proszę, abyśmy objęli modlitwą ufną, wytrwałą i pełną braterskiej miłości tych wszystkich, którzy dzisiaj w Polsce i w świecie, ale także na naszej ziemi budują cywilizację śmierci, niszcząc naturalny ład Boży.

27.01.2020 – 02.02.2020
Gorąco proszę wszystkich o modlitwę i post w intencji tych, którzy sprzeciwiali się i sprzeciwiają Chrystusowi, na których nasz Pan Jezus Chrystus patrzył z wysokości swojego krzyża i za których prosił Ojca pełną miłości modlitwą: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!”.

20.01.2020 – 26.01.2020
O Chrystusie prorok Symeon powiedział, że jest znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Mijają lata, a ten sprzeciw wobec prawdy o rodzinie trwa w świecie, a nawet ciągle narasta.

13.01.2020 – 19.01.2020
Świadom ciągle narastających zagrożeń duchowych wobec rodziny, świadom także mojej duchowej za was odpowiedzialności, proszę was, abyście cierpliwie i wytrwale pielęgnowali w waszych domach prawdziwy obraz rodziny człowieczej, jaki daje nam Jezus Chrystus, który sam wzrastał w Świętej Rodzinie, u boku Maryi i Józefa.

07.01.2020 – 12.01.2020
Ludzie Bożego Ducha, a właściwie wszyscy ochrzczeni, stajemy więc znowu przed potrzebą dokonania radykalnego, a często także dramatycznego osobistego wyboru etyczno-religijnego: czy zachować pełną wierność Jezusowi Chrystusowi i Jego świętemu Kościołowi, czy też zlekceważyć Bożą prawdę, łaskę sakramentalną, świętą Liturgię i cały kult Boga Najwyższego, a także Kościół Chrystusowy.

31.12.2019 – 06.01.2020
Bóg zaś chce prowadzić nas także jako naród po swoich drogach niezmiennej prawdy, życia, miłości. To jest Droga Chrystusowa. Uwierzmy więc dzisiaj na nowo Chrystusowi. Zaufajmy Jego miłosierdziu.

17.12.2019 – 24.12.2019 Osoba Jezusa Chrystusa i Jego nauka fascynują ludzi od wieków. Tak jak kiedyś Apostołowie, tak również wielu z nas stawia sobie pytanie: Kim On właściwie jest? Najważniejsza prawda chrześcijaństwa głosi, że Jezus Chrystus to Bóg, który nas kocha.

10.12.2019 – 17.12.2019
Bóg zaś chce prowadzić nas, także jako naród, po swoich drogach niezmiennej Prawdy, Życia, Miłości. To jest Droga Chrystusowa.

04.12.2019 – 10.12.2019
Pomóż nam, Maryjo, mówić językiem Ewangelii, językiem miłości.

27.11.2019 – 03.12.2019
Zachowajmy miłość i zaufanie dla Najświętszej Panienki.

19.11.2019 – 26.11.2019
Cierpią, modlą się i pokutują przed Bogiem ludzie wiary świadomej i wyrazistej.

12.11.2019 – 19.11.2019
Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy.

05.11.2019 - 12.11.2019
To moja Ojczyzna, to moja matka, to mój naród, to moja ziemia.

29.10.2019 - 05.11.2019 Zostaliśmy zaproszeni przez Zbawiciela do pracy duchowej nad własnym uświęceniem.

22.10.2019 - 29.10.2019 Bóg zaś chce prowadzić nas, także jako naród, po swoich drogach niezmiennej Prawdy, Życia, Miłości.

15.10.2019 - 22.10.2019
Kościół niezmiennie przypomina Bożą prawdę, woła o nawrócenie każdego grzesznika i czeka na niego.

07.10.2019 - 14.10.2019
Św. Jan Paweł II na Jasnych Błoniach w Szczecinie wypowiedział słowa, które stały się wielkim skarbem ziemi nad Odrą i Bałtykiem.

01.10.2019 - 07.10.2019
Weźmy do rąk różaniec i z Maryją prośmy Jezusa, by przebaczył nam nasze grzechy.

24.09.2019 – 01.10.2019 Modlitwa „Szczecin u stóp Krzyża” będzie przeżywana każdego roku, aż do roku 2033.

17.09.2019 – 24.09.2019 Dlatego gorąco proszę was wszystkich o modlitwę i post w intencji tych, którzy sprzeciwiają się Chrystusowi.

09.09.2019 – 16.09.2019 Spójrzmy z wiarą na krzyż Chrystusa.

02.09.2019 – 09.09.2019 Dzieci mają prawo być wychowywane przez swoich rodziców zgodnie z uznanym przez nich systemem wartości.

26.08.2019 – 02.09.2019 Pomysł narodu wyszedł od Boga, nie od ludzi.

19.08.2019 – 26.08.2019 Kościół w Polsce trwał z narodem i chce trwać z narodem.

05.08.2019 – 12.08.2019 W uroczystość Wniebowzięcia wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję.

29.07.2019 – 05.08.2019 Podejmiemy dodatkowe wołanie do Boga w intencji uproszenia nowych powołań kapłańskich.

22.07.2019 – 29.07.2019 Mamy, za kogo przepraszać Boga i mamy, o co Boga prosić.

15.07.2019 – 22.07.2019 Wsłuchajcie się w głos Boga w medytacji, a nie w pośpiechu.

08.07.2019 – 15.07.2019 Bracia kapłani, to od waszej osobistej wiary tak wiele zależy.

01.07.2019 – 08.07.2019 Najpierw się wsłuchajmy w głos Boga.

24.06.2019 – 01.07.2019 Idź i przemawiaj w moim Imieniu.

17.06.2019 – 24.06.2019 Niech Bóg przyjmie nasze wołanie i udzieli łaski powołania wielu kandydatom.

10.06.2019 – 17.06.2019 Najpierw się wsłuchajcie w głos Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach.

03.05.2019 – 10.06.2019 Modlitwa za Ojczyznę jako dobrowolne zobowiązanie gorących serc.

27.05.2019 – 03.06.2019 Nowe zjednoczenie, po tamtym pierwszym w Duchu Bożym, będzie możliwe tylko w Chrystusie jako Głowie.

20.05.2019 – 27.05.2019 Zachowamy i wierność Bogu, i wierność naszym dziejom, i zasadom, i wartościom.

13.05.2019 – 20.05.2019 Pytam Maryi: Co mamy czynić dalej? A Maryja odpowiada: Czyńcie, co mój Syn wam powie”.

06.05.2019 – 13.05.2019 Polska dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy ją umiłują po Bogu najbardziej.

29.04.2019 – 06.05.2019 Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej. Abp Andrzej Dzięga

23.04.2019 – 29.04.2019 Na dzieła podejmowane w Mocy Ducha Świętego otaczam Was moją modlitwą i z serca błogosławię.

08.04.2019 – 15.04.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą cichej jałmużny.

01.04.2019 – 08.04.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą uporządkowania naszego systemu wartości.

25.03.2019 – 01.04.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą postu.

18.03.2019 – 25.03.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą modlitwy, ufnej w Boże miłosierdzie.

11.03.2019 – 18.03.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą troski o nasze życie wewnętrzne.

04.03.2019 – 11.03.2019 Chrystus prowadzi nasze myśli na ewangeliczną drogę Bożej nadziei, która jest drogą pokory.

25.02.2019 – 04.03.2019 Ludzie otwartego serca walczą jednak o Prawdę, o Życie i o Miłość.

18.02.2019 – 25.02.2019 Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej.

11.02.2019 – 18.02.2019 Oto Maryja – upominająca, by nie obrażać więcej Boga.

04.02.2019 – 11.02.2019 Oby nic się nie zmieniało w polskiej duszy przez następne pokolenia.

28.01.2019 – 04.02.2019 Trzeba się włączyć aktywnie we Wspólnotę uczniów Chrystusa.

21.01.2019 – 28.01.2019 Ewangeliczna droga Bożej nadziei, to droga pokory i troski o nasze życie wewnętrzne.

08.01.2019 – 15.01.2019 Sam Chrystus nasze dzieje współtworzył, sam Chrystus te dzieje z nami przeżywał i chce je przeżywać dalej.

31.12.2018 – 07.01.2019 Napełniajmy ten świat miłością.

10.12.2018 – 17.12.2018 Maryja nieustannie wskazuje na Chrystusa, prowadzi nas do Niego.

03.12.2018 – 10.12.2018 Ten przywilej jest Bożym darem – darem Boga jest Jej Niepokalane Poczęcie.

26.11.2018 – 03.12.2018
Maryja – wierna Służebnica Pańska, rozmiłowana w Panu, rozważająca nieustannie w swoim sercu Jego Słowo.

19.11.2018 – 26.11.2018
Rzeczpospolita – sprawa dla wszystkich. Dom dla wszystkich, z jednakowym otwarciem i jednakowymi szansami.

12.11.2018 – 19.11.2018
Jesteś Królową Korony Polskiej. Oto, Narodzie, Twoja Królowa – niewyczerpalne już źródło twojej suwerenności.

05.11.2018 – 12.11.2018
Idziemy i dzisiaj prowadzeni poprzez dzieje Ojczyzny naszej w nowy czas, świadomi, że jesteśmy narodem tysiącletnim.

29.10.2018 - 05.11.2018
Rzeczpospolita – sprawa dla wszystkich. Dom dla wszystkich.

22.10.2018 – 29.10.2018 Ludzie otwartego serca walczą jednak o Prawdę, o Życie i o Miłość.

15.10.2018 – 22.10.2018 Maryi zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

08.10.2018 – 15.10.2018 Taką Ją czcimy. A jednocześnie potwierdzamy: Oto Matka i Królowa.

01.09.2018 – 08.10.2018 Zapominamy o świętości Bożego daru każdego życia i chcemy się z Bogiem targować o naturę i jakość życia ludzkiego, a nawet wykradać Bogu ten dar.

24.09.2018 – 01.10.2018 Wsłuchajcie w głos Boga: w wyciszonym sercu, często na kolanach, często w modlitwie, w medytacji.

17.09.2018 – 24.09.2018 Pani nasza Częstochowska. Tu chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością.

10.09.2018 – 17.09.2018 Maryja uczyła nas poprzez nasze dzieje, abyśmy zawierzali Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

27.08.2018 – 03.09.2018
„Bóg przypomina, że to do Niego należy ziemia i to, co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy”.

20.08.2018 - 27.08.2018
Obecność Maryi w Cudownym Obrazie Jasnogórskim promieniuje na cały naród.

13.08.2018 - 20.08.2018
Tutaj, na Jasnej Górze, jesteście przy naszej Matce i Królowej jako dzieci szczególnie Jej bliskie.

06.08.2018 - 13.08.2018
Przeżywając uroczystość Wniebowzięcia, chcemy rozjaśnić łaską Pana nasze myślenie, nasze rozumowanie.

30.07.2018 - 06.08.2018
Zbyt często, niestety, unikamy pogłębionej wspólnoty uczniów Pana, pozostając tylko na pewnym minimum.

23.07.2018 - 30.07.2018
Bądźcie pozdrowieni na tym szlaku pielgrzymowania do Matki Kapłanów i Królowej naszej Ojczyzny.

16.07.2018 - 23.07.2018
Głosili Chrystusa siedzącego po prawicy Ojca, a w Jego ręku jest władza, a Jego prawo umacnia narody ziemi.

09.07.2018 - 16.07.2018
Pięknie się w naszym pokoleniu rozwija wolontariat, szczególnie młodzież jest na to otwarta.

02.07.2018 - 09.07.2018
A oni poszli i głosili Jezusa (…), którego trzeba bardziej słuchać niż ludzi.

25.06.2018 - 02.07.2018
Niech Bóg przyjmie to nasze wołanie i niech udzieli łaski powołania wielu kandydatom.

18.06.2018 - 25.06.2018
Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale jest także dla tego świata.

11.06.2018 - 18.06.2018
Warto otworzyć się na charyzmaty Bożego Ducha, warto podjąć jakieś dodatkowe dzieło w imię Pana.

04.06.2018 - 11.06.2018
Zapominamy o najważniejszym Bożym prawie miłości, które oznacza również świadome pomnażanie dobra w każdym pokoleniu.

28.05.2018 - 04.06.2018
Ludzie otwartego serca walczą jednak o Prawdę, o Życie i o Miłość.

28.05.2018 - 04.06.2018
Ludzie otwartego serca walczą jednak o Prawdę, o Życie i o Miłość.

21.05.2018 - 28.05.2018
Opatrzność Boża sprawia, że w tym roku wielokrotnie powracamy do sprawy wolności i niepodległości naszego Narodu i naszej Ojczyzny.

14.05.2018 - 21.05.2018
W kapłańską dojrzałość wchodzą roczniki powołanych w czasie niezwykłego pontyfikatu świętego papieża Jana Pawła II.

30.04.2018 - 07.05.2018
Program Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego to program budowania w naszej Ojczyźnie Królestwa Twojego – Maryjo i Twojego Syna.

23.04.2018 - 30.04.2018
Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione i owocne będą nasze modlitwy.

16.04.2018 - 23.04.2018
Bez kapłana zachwieje się życie duchowe i sakramentalne, a także przepowiadanie Prawdy Bożej.

09.04.2018 - 16.04.2018
Trzeba się też włączyć aktywnie we Wspólnotę uczniów Chrystusa.

03.04.2018 - 10.04.2018
Pomoc Bożą przyjmujemy najsilniej poprzez uczestnictwo w życiu sakramentalnym.

19.03.2018 - 26.03.2018
Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem!

12.03.2018 - 19.03.2018
Trzeba spełnić zwyczajne warunki życia w prawdzie wobec Boga i wobec ludzi.

05.03.2018 - 12.03.2018
Podejmiemy dodatkowe wołanie do Boga, adorację i post, w intencji uproszenia nowych powołań kapłańskich.

26.02.2018 - 05.03.2018
Powróćmy do zwyczajnej odpowiedzialności za siebie i za innych.

19.02.2018 - 26.02.2018
Żyje w nas jasnogórska modlitwa św. Jana Pawła II, który wielokrotnie o Ojczyźnie mówił i o Ojczyznę się upominał.

12.02.2018 - 19.02.2018
Oto Niewiasta przeniknięta bólem, ale niezmiennie pełna miłości, wierna także pod krzyżem.

05.02.2018 - 12.02.2018
Ważne jest, by łączyć siły, łączyć umysły, łączyć serca i łączyć działania w imię Boga.

29.01.2018 - 05.02.2018
Maryja – wierna Służebnica Pańska, rozmiłowana w Panu, rozważająca nieustannie w swoim sercu Jego Słowo w kolejnych tajemnicach Jej życia.

22.01.2018 - 29.01.2018
Tak się rodziła Rzeczpospolita (…) kraj, w którym biedak mógł rozmawiać z królem, a głos króla bywał równy głosowi biedaka.

15.01.2018 - 22.01.2018
Chrystus siedzący po prawicy Ojca, a w Jego ręku jest władza, a Jego prawo umacnia narody ziemi.

08.01.2018 - 15.01.2018
Idziemy przez nasze dzieje świadomi, że jesteśmy pośrodku Europy.

01.01.2018 - 08.01.2018
Pytam Maryi: Co mamy czynić dalej? A Maryja odpowiada: „Czyńcie, co mój Syn wam powie”.

25.12.2017 - 01.01.2018
Zapraszamy do wspólnej modlitwy – także modlitwy zawierzenia narodu, rodzin i każdego ludzkiego życia.

11.12.2017 - 18.12.2017
Częstochowa – to imię brzmi wzruszającym dźwiękiem w polskich sercach, tak przed wiekami, jak i w obecnym pokoleniu.

04.12.2017 - 11.12.2017
Oto Matka Jezusa Chrystusa… w kolejnych objawieniach przypominająca nam o potrzebie powracania w każdym pokoleniu na drogę wierności Bogu.

27.11.2017 - 04.12.2017
Oto Maryja, Matkę Jezusa Chrystusa poprzedzająca nas poprzez dzieje na drogach wiary.

20.11.2017 - 27.11.2017
Oto Ona, Matka Jezusa Chrystusa, z miłością pokazująca drogę ku niebu.

13.11.2017 - 20.11.2017
Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, Bożej miłości (…), tam jest Bóg, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

06.11.2017 - 13.11.2017
Modlitwy za Ojczyznę składamy w dłonie Matki Bożej – Królowej Korony Polskiej, by – orędując za nami – przedstawiała te sprawy swojemu Synowi.

30.10.2017 - 06.11.2017
Oto Niewiasta upominajaca, by nie obrazac wiecej Boga.

23.10.2017 - 30.10.2017
Oto Niewiasta zachęcająca, by ratować dusze biednych grzeszników, szczególnie poprzez wytrwałą modlitwę różańcową.

16.10.2017 - 23.10.2017
Bóg wybiera sobie każdy naród i go prowadzi. Chce prowadzić każdy naród.

09.10.2017 - 16.10.2017
Jasna Góra. Tu przywołujemy troskę św. Królowej Jadwigi o to królewskie sanktuarium i jej modlitwę przed obliczem Maryi.

02.10.2017 - 09.10.2017
Głos polskich serc i pragnień jest rozpoznawalny w czasie modlitwy, tej osobistej i małżeńskiej, i rodzinnej.

25.09.2017 - 02.10.2017
Błękitne rozwińmy sztandary, bośmy: „spod znaku Maryi, rycerski my huf” (hufiec).

18.09.2017 - 25.09.2017
Razem z całym niebem i razem z całym Kościołem pielgrzymującym na ziemi wpatrujemy się z podziwem i miłością w Maryję, Matkę Jezusa Chrystusa.

11.09.2017 - 18.09.2017
Maryja zachęca, by ratować dusze biednych grzeszników, szczególnie poprzez wytrwałą modlitwę różańcową.

04.09.2017 - 11.09.2017
Oto Niewiasta, przeniknięta bólem, ale niezmiennie pełna miłości, wierna także pod krzyżem.

28.08.2017 - 04.09.2017
Pomóż nam w tym, Maryjo, byśmy pośród chaosu dzisiejszego świata byli siewcami Ewangelii.

21.08.2017 - 28.08.2017
Oto Niewiasta obecna z czujną miłością w Kanie Galilejskiej i wypraszająca u swojego Syna początek znaków, aby uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

14.08.2017 - 21.08.2017
Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Godzina apelowej modlitwy to coraz bardziej godzina modlitwy narodowej.

07.08.2017 - 14.08.2017
Cud nad Wisłą z 1920 r. pokazuje dobitnie, że jedynie w zjednoczeniu wysiłku i odwagi żołnierza (…), ale także z odważną odpowiedzialnością polityków oraz z modlitwą całego narodu jest szansa na zwycięstwo w najważniejszych zmaganiach.

31.07.2017 - 07.08.2017
Chrystus polskie dzieje współtworzył, sam je z nami przeżywał i chce je przeżywać dalej.

24.07.2017 - 31.07.2017
Żyjący powstańcy warszawscy powtarzają każdego roku, że warto było. Że tak było trzeba.

17.07.2017 - 24.07.2017
Gdy mówimy o sobie jako o narodzie, to musimy szukać naszego narodowego odniesienia do Boga, do Bożych spraw.

10.07.2017 - 17.07.2017
Dziękujemy za mądrą i odważną walkę o sprawy Boże, o sprawy rodziny, małżeństwa, o sprawy życia.

03.07.2017 - 10.07.2017
Bożych darów marnować ani trwonić nie można.

26.06.2017 - 03.07.2017
„Jeśli chcemy rozpoznawać siebie jako Naród, musimy te słowa wyśpiewywać często, świadomie: «My chcemy Boga»”.

19.06.2017 - 26.06.2017
Matko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj. Do Syna Twego po polskich drogach nas prowadź.

12.06.2017 - 19.06.2017
„Nie ma innego ludzkiego życia, jak tylko to, które jest z Bożej ręki i jest Bożym darem”.

05.06.2017 - 12.06.2017
Tu chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością, by płonęły życiem łaski Bożej, by mogła nastać – jak wołał św. Jan Paweł II – cywilizacja miłości, cywilizacja serca.

29.05.2017 - 05.06.2017
Oto Matka przyjmująca wraz ze wspólnotą Apostołów i uczniów Pańskich dar Ducha Świętego – trwale odmieniający oblicze tej ziemi.

22.05.2017 - 29.05.2017
Człowiek sam, z całą swoją mądrością i wiedzą, powinien niezmiennie być poddany Bogu.

15.05.2017 - 22.05.2017
Stańcie przed Maryją. Jej zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

01.05.2017 - 08.05.2017
Tyle jest w Polsce Mszy św. za Ojczyznę odprawianych. Już trzecie pokolenie wyrasta kształtowane modlitwą Apelu Jasnogórskiego.

24.04.2017 - 01.05.2017
Oto, Narodzie, twoja Królowa – niewyczerpalne źródło twojej suwerenności.

17.04.2017 - 24.04.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w miłości Ojczyzny i w pracy dla narodu i państwa.

03.04.2017 - 10.04.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w uczciwym prowadzeniu przedsiębiorstwa i w pracy na własnym gospodarstwie rolnym.

27.03.2017 - 03.04.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego.

20.03.2017 - 27.03.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w gorliwości życia kapłańskiego i zakonnego.

13.03.2017 - 20.03.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w służbie ludzkiemu życiu.

06.03.2017 - 13.03.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

06.03.2017 - 13.03.2017
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę. Łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

27.02.2017 - 06.03.2017
My biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, ludzie świeccy wzywajmy się wzajemnie: na kolana, do modlitwy, do pokuty, do wielkiego zawierzenia.

20.02.2017 - 27.02.2017
Szkołą duchowości chrześcijańskiej według duchowości Maryi jest codzienne uwielbienie Boga, ale także codzienne Jego przebłaganie.

13.02.2017 - 20.02.2017
Nie ma innego ludzkiego życia, jak tylko to, które jest z Bożej ręki i jest Bożym darem.

06.02.2017 - 13.02.2017
Nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie i wszędzie nieście pokój.

30.01.2017 - 06.02.2017
Kiedy za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie, łatwiej będzie wytrwać w miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.

23.01.2017 - 30.01.2017
Doświadczamy w naszym pokoleniu, wręcz w naszych dniach, swoistego związania spraw Nieba ze sprawami ziemi.

16.01.2017 - 23.01.2017
Żyje w nas jasnogórska modlitwa św. Jana Pawła II, który wielokrotnie o Ojczyźnie mówił i o Ojczyznę się upominał.

09.01.2017 - 16.01.2017
Modlitwa całego narodu jest szansą na zwycięstwo w najważniejszych zmaganiach.

02.01.2017 - 09.01.2017
Każde dziecko Bóg daje rodzicom, i to rodzice jako pierwsi za nie odpowiadają.

26.12.2016 - 02.01.2017
Maryja uczyła nas poprzez nasze dzieje, abyśmy zawierzali się Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

12.12.2016 - 19.12.2016
Oby nic się nie zmieniało w polskiej duszy przez następne pokolenia. Będzie tak, jeśli zachowamy wierność Bogu.

05.12.2016 - 12.12.2016
Szliśmy poprzez dzieje, szepcząc „Pod Twoją obronę”, szepcząc „Zdrowaś Maryjo”, patrząc w wizerunek Częstochowskiej Pani w domach i w chatach, w pałacach i na emigracji.

28.11.2016 - 05.12.2016
Nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie od domu do domu, od miasta do miasta i wszędzie nieście pokój.

21.11.2016 - 28.11.2016
Bądźcie pozdrowieni, Bracia Kapłani. To za Wami idzie lud Boży, za Wami odzyskuje nadzieję i za Wami idąc, podejmuje największe i najtrwalsze dzieła.

14.11.2016 - 21.11.2016
Godzina apelowej modlitwy to coraz bardziej godzina modlitwy narodowej. I błogosławieństwa udzielanego narodowi.

07.11.2016 - 14.11.2016
Taka modlitwa jest potrzebna. Już nie tylko modlitwa jednostek, chociażby najbardziej wybitnych i najbardziej świętych, ale modlitwa społeczna, narodowa.

31.10.2016 - 07.11.2016
Dzięki Tobie, Maryjo, wiemy jako naród, co to znaczy uznać panowanie Chrystusa w życiu osobistym i rodzinnym, i społecznym.

24.10.2016 - 31.10.2016
Jest Bożym zamiarem, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: „i to, co w niebiosach i to, co na ziemi”.

17.10.2016 - 24.10.2016
Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej. To jest głęboki i piękny program.

10.10.2016 - 17.10.2016
Człowiek sam, z całą swoją mądrością i wiedzą, powinien niezmiennie być Bogu poddany.

03.10.2016 - 10.10.2016
„Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena”– skoro Ona jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być też Bogiem sławny.

26.09.2016 - 03.10.2016
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena – skoro Ona jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być też Bogiem sławny.

19.09.2016 - 26.09.2016
Ważne jest, by tylko łączyć siły, łączyć umysły, łączyć serca i łączyć działania w imię Boga.

12.09.2016 - 19.09.2016
Człowiek z całą swoją mądrością i wiedzą powinien niezmiennie być Bogu poddany, Jego o dary ziemi prosić i Jemu za te dary dziękować.

05.09.2016 - 12.09.2016
Chcemy się od Maryi uczyć zawierzenia i błagania do Boga.

29.08.2016 - 05.09.2016
Nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi! Napełniajmy ten świat miłością o wiele bardziej niż ci, którzy przed wami nie umieli do końca pokochać.

22.08.2016 - 29.08.2016
To jest wołanie, by rodzi- na, powstająca na gruncie małżeństwa jako związku mężczyzny i niewiasty, była niezmiennie podstawą siły narodu.

15.08.2016 - 22.08.2016
Tu przywołujemy słowa codziennej modlitwy za polski Naród. Już trzecie pokolenie wyrasta na codziennym wołaniu Ojców Paulinów wraz z pielgrzymami.

08.08.2016 - 15.08.2016
Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi! Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem! Nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi! Napełniajmy ten świat miłością.

01.08.2016 - 08.08.2016
Uwiadamiamy sobie, że – obok innych narodów – nam wskazał Pan naszą polską drogę, nasze polskie dzieje, nasze polskie ścieżki.

25.07.2016 - 07.08.2016
Przynosimy na Jasną Górę nadzieję Światowych Dni Młodzieży, z których może popłynąć nowa siła ku duchowemu umocnieniu naszej polskiej młodzieży.

18.07.2016 - 25.07.2016
Maryja wskazuje na Chrystusa i prowadzi nas do Niego. Maryja uczy nas tego także w naszych polskich dziejach.

11.07.2016 - 18.07.2016
Pomóż nam, Maryjo, zjednoczyć się w modlitwie narodowej przed Tobą (…) Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione i owocne będą te modlitwy.

04.07.2016 - 11.07.2016
Tam, gdzie rodzina jest oparta na Bożym prawie, tam jest Bóg, tam jest miłość, tam zgoda i współpraca, tam nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

27.06.2016 - 04.07.2016
Doświadczamy w naszym pokoleniu, wręcz w naszych dniach, swoistego związania spraw Nieba ze sprawami ziemi.

20.06.2016 - 27.06.2016
Program budowania w naszej Ojczyźnie Królestwa Twojego – Maryjo – i Twojego Syna wymaga przemodlenia. Bez modlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

13.06.2016 - 20.06.2016
Św. Jan Paweł II wołał o cywilizację miłości, cywilizację serca. Ta cywilizacja wymaga jednak nowego rozpoznania i przyjęcia zasad, wedle których organizowane jest życie osobiste każdego z nas, a także życie rodzinne, społeczne i narodowe.

06.06.2016 - 13.06.2016
Bądźcie pozdrowieni Bracia Kapłani. Od Waszego świadectwa, radości serca i zaangażowania zależy dynamizm wspólnot parafialnych.

30.05.2016 - 06.06.2016
Chcemy, by trwająca od pokoleń spokojna, ufna modlitwa za naszą Ojczyznę mogła teraz narastać i potężnieć.

23.05.2016 - 30.05.2016
Dlatego nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie od domu do domu, od miasta do miasta i wszędzie nieście pokój.

16.05.2016 - 23.05.2016
Spraw, Matko i Królowo, niech błogosławione i owocne będą te modlitwy. Także Wy, Siostry i Bracia, nie lękajcie się. Kto ma serce dla Polski, kto ufa w moc wstawiennictwa Maryi - weźcie różańce w dłonie i módlcie się w tych intencjach. Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę.

09.05.2016 - 16.05.2016
Zadziwia nas prośba Jezusa Chrystusa, aby wysłannicy Jego Ewangelii, idący w mocy Jego Ducha, nie szukali żadnych ziemskich gwarancji.

02.05.2016 - 09.05.2016
Maryi zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

25.04.2016 - 02.05.2016
Pragniemy stanąć przed Matką i Królową, w Nią się wpatrzeć, w Nią się wsłuchać i Jej zawierzać siebie.

18.04.2016 - 25.04.2016
Tam jest Bóg, tam jest miłość, tam jest zgoda i współpraca, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

11.04.2016 - 18.04.2016
Bracia Kapłani. To Wy jesteście siłą Kościoła, także na polskiej ziemi. Od Waszej osobistej wiary tak wiele zależy.

04.04.2016 - 11.04.2016
Niech za modlitwą pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie.

21.03.2016 - 28.03.2016
Jest Bożym zamiarem, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

14.03.2016 - 21.03.2016
Nie bójcie się przyjść przed oblicze Maryi! Nie bójcie się stanąć przed Chrystusem! Nie bójcie się być radosnymi, dobrymi, pogodnymi ludźmi!

07.03.2016 - 14.03.2016
Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, Bożej miłości, przemocy nie ma. Tam jest Bóg, tam jest miłość, tam jest zgoda i współpraca, tam jest nadzieja i poczucie bezpieczeństwa.

29.02.2016 - 07.03.2016
Ewangelia święta – przyniesiona na słowiańskie ziemie przez świętych Cyryla i Metodego, których wysłannicy chodzili także po naszych ziemiach, przyjęta formalnie aktem konstytucyjnego chrztu, wyborem politycznym przez Mieszka I, chyba największego polityka polskiego całego Tysiąclecia – przyjęta wtedy przez ojców stała się niemal konstytucyjną zasadą.

22.02.2016 - 29.02.2016
Jeśli chcemy rozpoznawać siebie jako naród, musimy wyśpiewywać często aklamację: „My chcemy Boga”, bo to On jest naszym Królem, bo On nasz Pan.

15.02.2016 - 22.02.2016
Maryja uczy nas poprzez nasze dzieje, abyśmy zawierzali Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

08.02.2016 - 15.02.2016
„Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena” – skoro Ona jest sławna Bogiem, to i każdy, kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być też Bogiem sławny.

01.02.2016 - 08.02.2016
Narody najbardziej rozpoznają się po tym, czy są wierne Bogu, czy są wsłuchane w głos Boga.

25.01.2016 - 01.02.2016
Maryja nieustannie wskazuje na Chrystusa, prowadzi nas do Niego.

18.01.2016 - 25.01.2016
Uświadamiamy sobie, że obok innych narodów nam wskazał Pan naszą polską drogę, nasze polskie dzieje, nasze polskie ścieżki.

11.01.2016 - 18.01.2016
Każde dziecko Bóg daje rodzicom, i to rodzice jako pierwsi za nie odpowiadają.

4.01.2016 - 11.01.2015
Wsłuchujemy się w Słowo Pana, które Kościół święty podaje nam jako duchowy pokarm.

28.12. 2015 - 04.01.2016
Bracia Kapłani. To Wy jesteście siłą Kościoła, także na polskiej ziemi.

07.12. 2015 - 14.12.2015
Gdy chcemy mówić o sobie jako o Narodzie, musimy sięgnąć do jeszcze innego kryterium - nie tylko społecznego, kulturowego, gospodarczego, politycznego czy językowego - duchowego.

30.11.2015 - 07.12.2015
Maryja – Niepokalanie Poczęta; Pełna Łaski, z którą – zgodnie ze słowami anielskiej modlitwy – jest Pan.

23.11.2015 - 30.11.2015
Maryja uczy nas, abyśmy zawierzali Jej, byli w Nią wpatrzeni i za Nią podążali.

16.11.2015 - 23.11.2015
Nam również wskazał Pan naszą polską drogę, nasze polskie dzieje, nasze polskie ścieżki.

09.11.2015 - 16.11.2015
Kto chce znaczyć i dokonać cokolwiek istotnego, musi być Bogiem sławny, jak Maryja.

2.11.2015 - 09.11.2015
Nasze polskie dzieje możemy pokazywać innym narodom bez wstydu i bez kompleksów.

26.10.2015 - 02.11.2015
Jest Bożym zamiarem, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie.

19.10.2015 - 26.10.2015
Każde dziecko Bóg daje rodzicom, i to rodzice jako pierwsi za nie odpowiadają.

28.09.2015 - 5.09. 2015
Nie szukajcie gwarancji ziemskich, ale w Bożą moc wyposażeni idźcie od domu do domu, od miasta do miasta i wszędzie nieście pokój.

21.09.2015 - 28.09. 2015
Naszych polskich dziejów nie wstydźmy się.

14.09.2015 - 21.09. 2015
Tam, gdzie rodzina jest prawdziwa, oparta na Bożym prawie, Bożej miłości, przemocy nie ma.

07.09.2015 - 14.09. 2015
Polska to Matka, po Bogu umiłowana najbardziej.

31.08.2015 - 07.09.2015
Naród ma prawo głosu. Ten, który sprawuje rządy, ma obowiązek wsłuchać się w ten głos.

24.08.2015 - 31.08.2015
Bóg wybiera sobie każdy naród i go prowadzi.

17.08.2015 - 24.08.2015
Z naszych polskich dziejów, pokoleń naszych ojców, możemy być dumni. Możemy dzieje te pokazywać innym narodom bez wstydu i bez kompleksów.

10.08.2015 - 17.08.2015
W któryś wyciszony dzień stańcie przed Maryją. Jej zawierzcie swoje życie. Poczujcie się w Jej dłoniach bezpieczni.

03.08.2015 - 10.08.2015
Gdy mówimy o sobie jako o narodzie, to musimy szukać naszego narodowego odniesienia do Boga, do Bożych spraw.

27.07.2015 - 03.08.2015
Poczujcie się przed Bogiem wolni. Poczujcie się pełni pokoju i zawierzajcie swoje życie Bogu.

20.07.2015 - 27.07.2015
Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę, kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę na wszystkie sposoby.

13.07.2015 - 20.07.2015
Człowiek sam, z całą swoją mądrością i wiedzą, powinien niezmiennie być Bogu poddany.

06.07.2015 - 13.07.2015
Ziemia jest w stanie w naturalny sposób dać chleb powszedni wszystkim swoim mieszkańcom, byleby nie marnować Bożych darów.

29.06.2015 - 06.07.2015
Człowiek sam, z całą swoją mądrością i wiedzą, powinien niezmiennie być Bogu poddany.

22.06.2015 - 29.06.2015
Chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością, by płonęły życiem łaski Bożej.

15.06.2015 - 22.06.2015
Maryja przypomina nam o potrzebie powracania na drogę wierności Bogu.

08.06.2015 - 15.06.2015
To jest nasze wołanie, by rodzina była niezmiennie podstawą siły narodu.

01.06.2015 - 08.06.2015
Oby cały świat zobaczył swoją nadzieję w Niepokalanej.

25.05.2015 - 01.06.2015
Nie obrażajmy więcej Boga Trójjedynego.

18.05.2015 - 25.05.2015
Maryja przyjmuje wraz ze wspólnotą Apostołów i uczniów Pańskich dar Ducha Świętego – trwale odmieniający oblicze tej ziemi.

11.05.2015 - 18.05.2015
Za modlitwą niech pójdzie czyn, to znaczy wytrwałe działanie.

04.05.2015 - 11.05.2015
Godzina apelowej modlitwy to coraz bardziej godzina modlitwy narodowej.

27.04.2015 - 04.05.2015
Taką Ją czcimy: Oto Matka i Królowa.

20.04.2015 - 27.04.2015
Chcemy rozjaśnić łaską Pana nasze myślenie, by jak u Maryi było coraz bardziej zgodne z Bożą myślą.

07.04.2015 - 13.04.2015
Na Jasnej Górze podejmujemy każdego dnia na nowo modlitwę związaną ze św. Wojciechem.

07.04.2015 - 13.04.2015
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata, ale jest także dla tego świata.

30.03.2015 - 6.04.2015
Droga Chrystusa Zmartwychwstałego to jedyna i pewna, prowadząca nas zawsze do światła.

23.03.2015 - 30.03.2015
Chcemy rozjaśnić łaską Pana nasze myślenie, aby było coraz bardziej zgodne z Bożą myślą.

16.03.2015 - 23.03.2015
Maryja z miłością pokazuje nam drogę ku niebu.

09.03.2015 - 16.03.2015
Bez modlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

02.03.2015 - 09.03.2015
Oto Niewiasta przeniknięta bólem, ale niezmiennie pełna miłości, wiernie stała pod Krzyżem.

23.02.2015 - 02.03.2015
To były ich prawdziwe zmagania o Ojczyznę, o Państwo Polskie.

16.02.2015 - 23.02.2015
Czas wkraczać na drogę miłości Boga i człowieka.

09.02.2015 - 16.02.2015
Musimy wytrwać w służbie ludzkiemu życiu.

02.02.2015 - 09.02.2015
Maryja, Matka i Królowa, poprzedza nas poprzez dzieje na drogach wiary.

26.01.2015 - 02.02.2015
Maryjo! do Syna Twego po polskich drogach nas prowadź.

19.01.2015- 26.01.2015
Należy uznać panowanie Bożego prawa w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.

12.01.2015- 19.01.2015
Człowiek z całą swoją mądrością i wiedzą powinien być oddany Bogu.

05.01.2015- 12.01.2015
Darów Bożych marnować ani trwonić nie można.

29.12.2014 - 05.01.2015
Chcemy umocnić naszą wolę, by jak wola Maryi była poddana woli Bożej.

08.12.2014 - 15.12.2014
To jest nasze wołanie, aby rodzina była niezmiennie podstawą siły narodu.

01.12.2014 - 08.12.2014
Dbajmy o to, aby cały świat zobaczył swoją nadzieję w Niepokalanej.

24.11.2014 - 01.12.2014
Maryja z miłością pokazuje nam drogę do nieba.

17.11.2014 - 24.11.2014
Jego Królestwo nie jest z tego świata, ale jest także dla tego świata.

10.11.2014 - 17.11.2014
Bez modlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

03.11.2014 - 10.11.2014
Modlitwy za Ojczyznę składamy w dłonie Matki Bożej.

27.10.2014 - 03.11.2014
Oby nasze serca płonęły życiem łaski Bożej.

20.10.2014 - 27.10.2014
Aby cały świat zobaczył swoją nadzieję w Niepokalanej.

13.10.2014 - 20.10.2014
Posłuszeństwo Słowu Bożemu rodzi mądrość.

06.10.2014 - 12.10.2014
Wytrwać w służbie ludzkiemu życiu.

29.09.2014 - 06.10.2014
Głos polskich serc słyszą konfesjonały jasnogórskie.

22.09.2014 - 29.09.2014
Proszę, weźcie różańce w dłonie i módlcie się.

15.09.2014 - 22.09.2014
Bez modlitwy puste pozostaną słowa i nietrwałe czyny.

08.09.2014 - 15.09.2014
Naród jest suwerenem we własnym państwie.

01.09.2014 - 08.09.2014
W naszych dniach należy związać sprawy Nieba ze sprawami ziemi.

25.08.2014 - 01.09.2014
Niech różaniec opasuje naszą Ojczyznę

18-25.08.2014
Jasna Góra – tu chcemy rozpalać nasze serca Bożą miłością.

11-18.08.2014
Oto Wniebowzięta Matka Kościoła i nasza Matka, z miłością pokazująca drogę ku niebu.

04-11.08.2014
W Polsce i w świecie, należy powrócić do Boga i szczerze oddać pokłon Bogu.

28.07-04.08.2014
Miłość Boga wszystko zwycięża, rozprasza mroki świata, daje odwagę oraz pełnię życia i działania.

2014-07-17 08:59

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Abp Dzięga odprawił Mszę św. w intencji zmarłego prezydenta Gdańska

[ TEMATY ]

abp Andrzej Dzięga

Paweł Adamowicz

Redaktor01/pl.wikipedia.org

- Nawet jeśli w Polsce były zabójstwa osób publicznych, to nigdy nie było dla nich społecznej akceptacji - mówił w homilii w poniedziałek wieczorem abp Andrzej Dzięga. Metropolita szczecińsko-kamieński przewodniczył Mszy św. za duszę śp. Pawła Adamowicza w szczecińskiej katedrze. Prezydent Gdańska zmarł po południu w wyniku odniesionych ran po ataku nożownika. Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Arcybiskup na początku Mszy św. podkreślił, że podjął intencję za duszę śp. Pawła Adamowicza w pierwszej Mszy św. w katedrze po ogłoszeniu informacji o śmierci prezydenta Gdańska. - Szczecin i Gdańsk są pewną klamrą, także duchową. Są klamrą solidarności, dlatego w pierwszym odruchu serca, bez żadnych wątpliwości, podjąłem tą osobistą intencję - powiedział abp Andrzej Dzięga.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Dawne ślady miasta ukryte przed światem

2023-01-28 13:00

[ TEMATY ]

Łódź

Piotr Drzewiecki

Podczas przebudowy różnych fragmentów miasta Łodzi, prowadzone są badania archeologiczne. Naukowcy znajdują ukryte na co dzień przed światem przedmioty świadczące o bogatej historii mieszkańców miasta.

CZYTAJ DALEJ

Osiem rad jak być szczęśliwym

2023-01-28 20:00

[ TEMATY ]

ks. Paweł Rytel‑Andrianik

rozważanie Słowa Bożego

Sr. Amata CSFN

Ewangelia: Mt 5, 1-12a

1.  Słowo wstępu

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję