Reklama

Niedziela Sandomierska

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Jubileusz „Alzheimera” w Koprzywnicy

Niedziela sandomierska 14/2013, str. 1, 4-5

[ TEMATY ]

opieka społeczna

Ks. Adam Stachowicz

Podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Podopieczni Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Boże Miłosierdzie nie upokarza jak ludzka jałmużna, lecz wlewa w serce szczęście i nadzieję. Zaufali mu bez reszty święci Rafał Kalinowski, siostra Faustyna i błogosławiony Michał Sopoćko, głosił je bł. Jan Paweł II
Bp Krzysztof Nitkiewicz

Jezus Miłosierny uczy nas miłości do człowieka. On z miłości do ludzi oddał życie. Jezus zarówno w Wieczerniku w Wielki Czwartek, kiedy umył uczniom nogi, jak i na Golgocie, gdzie oddał swoje życie, uczy nas pokory i służby. W naszych czasach również nie brakuje ludzi, którzy swoim życiem, zdolnościami i zaangażowaniem służą innym.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy - popularny „Alzheimer”

Mija właśnie 10 lat od czasu, gdy 7 kwietnia 2003 r. rozpoczął w Koprzywnicy działalność Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób chorych na chorobę Alzheimera i zespoły otępienne. Zakład obecnie pełni opiekę całodobową dla 49 chorych - mężczyzn i kobiet. Posługę wobec chorych, nieraz nawet z poważnym zaawansowaniem demencji, pełni ponad 30 osób obsługi: 2 lekarzy internistów, psycholog, logopeda, rehabilitanci, pielęgniarki, opiekunki i personel pomocniczy. Przy ośrodku istnieje również tzn. grupa wsparcia społecznego - głównie kobiety zaangażowane w odwiedzanie, wspólne rozmowy i modlitwę w podopiecznymi. Ich pomoc ma ogromny walor terapeutyczny. Dla nich, jak informuje kierownik placówki Lucyna Majkowska, zorganizowaliśmy w ramach projektu jako podziękowanie w 2008 r. wyjazd integracyjny do Kurozwęk.

Stowarzyszenie i podejmowane działania

W lutym 2002 r. z inicjatywy pracowników Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medyk” powstało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera. Stowarzyszenie swoją działalność zawdzięcza lekarzom. Należą do nich: Marek Majkowski, Piotr Sobolewski i Dominik Machaj. Głównym celem Stowarzyszenia jest stworzenie w Koprzywnicy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób z chorobą Alzheimera, jak również pozyskiwanie środków finansowych na ten cel. Ponadto jego celem jest objęcie opieką i pomocą chorych i niepełnosprawnych, ich rodzin a także organizowanie szkoleń i grup wsparcia społecznego. Prowadzona przez Stowarzyszenie pracownia fizjoterapii świadczy usługi rehabilitacyjne i masaże.

Dzięki uprzejmości państwa Majkowskich Stowarzyszenie może korzystać z zagrody agroterapeutycznej, w której przebywają zwierzęta służące do terapii chorych. Miejsce to jest również wykorzystywane w ramach współpracy z innymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz chorych czy niepełnosprawnych.

Reklama

Z kroniki Zakładu

Początki nie były łatwe. W lipcu 2002 r. rozpoczynają się prace adaptacyjno-wykończeniowe w budynku. Prace utrudniały braki finansowe i niemożność pozyskania środków zewnętrznych. Jednak determinacja inicjatorów doprowadziła do tego, że 7 kwietnia 2003 r. ks. Jerzy Burek, miejscowy proboszcz, dokonał poświęcenia i można było otworzyć i rozpocząć działalność placówki. Jak podkreśla dr Marek Majkowski: - Takich miejsc w Polsce jest niewiele. Istnieje natomiast ogromne zapotrzebowanie na miejsce w tego typu placówce. Wielu ludzi dzwoni czy wysyła podanie z prośbą o przyjęcie.

Stowarzyszenie już w kolejnym roku prowadzenia działalności, 16 października, zorganizowało w Koprzywnicy pierwszą konferencję naukowo-szkoleniową pod hasłem: „Wygraj z czasem”. - Działalność naukowo badawcza jest jednym z zadań jakie stawia przed sobą Zakład - podkreśla dr Majkowski. - Dlatego też w dniach 13-15 czerwca 2008 r. wespół z Sandomierzem zorganizowaliśmy IX Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich z całej Polski. Podejmując różnego typu programy profilaktyczne w 2008 r. dyrekcja i opiekunowie uczestniczyli wraz z podopiecznymi w „nocnym czytaniu poezji w ramach programu walki z rakiem”. Przedsięwzięcie o tyle ważne, że zwraca uwagę szerokiej grupy społecznej na obecne problemy cywilizacyjne.

W ramach diagnozy i programów profilaktycznych państwo Majkowscy w koprzywnickiej jednostce podjęli się w 2009 r. udziału w programie integracji społecznych, gdzie była badana ocena aktywności fizycznej i wydatków energetycznych osób po 60. roku życia. W badaniu przez nich prowadzonym wzięło udział 95 osób.

Placówka nadal się rozwija i ciągle jest modernizowana. 10 marca 2010 r. dokonano otwarcia nowej części mieszczącej Zakład Opiekuńczo-Leczniczo-Rehabilitacyjny.

Reklama

Opieka duszpasterska

Poza opieką medyczną chorym potrzebna jest również pomoc duchowa i duszpasterska. Oprócz okoliczności okresowych, jak święta, wizyta duszpasterska i dzień chorego, zakład jest objęty opieką duszpasterską przez kapłanów z parafii św. Floriana. Msze św. w wewnątrzzakładowym oratorium są sprawowane w pierwszą środę miesiąca. Kapłani w razie potrzeby służą również chorym w posłudze sakramentalnej. Na 5-lecie działalności w 2008 r. zostało dokonane poświęcenie kapliczki z figurą Matki Bożej w parku rekreacyjnym. - Nie wyobrażam sobie działalności naszego zakładu bez współpracy z kapłanami - opowiada Kierownik zakładu. - Modlitwa na pacjentów wpływa pozytywnie, a wręcz terapeutycznie. Oprócz Mszy św. lubią słuchać lub śpiewać pieśni religijne - szczególnie kolędy, które nieraz wspaniale pamiętają. Podopieczni, mimo że nieraz nie pamiętają tego co się stało przed chwilą, zdarza się, że pamiętają to co było dawniej - za młodu. Przy kapliczce, razem z innymi mieszkańcami Koprzywnicy, gromadzą się na nabożeństwa majowe.

- W placówce gościliśmy biskupów naszej diecezji - informuje Marek Majkowski. 11 maja 2003 r. zakład odwiedził bp Andrzej Dzięga, który poświęcił tablicę pamiątkową bp. Piotra Gołębiowskiego. - Pomysł na tablicę wziął się z tego, że ks. Piotr Gołębiowski pełnił w naszej parafii posługę proboszcza. 5 czerwca 2010 r. gościliśmy bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Na pamiątkę spotkania Ordynariusz Sandomierski poświęcił obraz św. Walentego. Pomysł na wizerunek tego świętego wziął się stąd, że jest on patronem naszej parafii. Patronuje, jak większość wie, zakochanym, ale również ludziom cierpiącym na choroby nerwowe czyli też choroby otępienne. W końcu w ramach wizytacji parafii 18 lutego 2011 r. bp Edward Frankowski modlił się z pracownikami i podopiecznymi.

Reklama

Jubileusz i plany na przyszłość

Jak informuje Kierownik jednostki: - Jubileusz rozpoczniemy Mszą św. 7 kwietnia o godz. 15. Będzie to nasze osobiste podziękowanie Bogu i ludziom za 10 lat posługi i prośba o siły do dalszej pracy. W czerwcu planujemy występ orkiestry górniczej ze Śląska. Nadarzyła się taka możliwość dzięki sponsoringowi Holdingu Węglowego. Chcemy również u nas zorganizować konferencję naukową dla osób z całej Polski, którzy zajmują się problematyką tego typu chorób.

Zamiłowanie po rodzicach podjęła córka Natalia. Ukończyła w 2010 r. studia magisterskie na wydziale psychologii. Zaczęła udzielać się na różnych ogólnopolskich konferencjach w tematyce związanej z chorobą Alzhaimera. Publikuje artykuły i otwarła przewód doktorski. W zakładzie działa gabinet psychologa, w którym pracuje. Istnieje w nim możliwość konsultacji psychologicznej i psychoterapeutycznej. Stowarzyszenie udostępnia psychologa, dlatego porady są bezpłatne.

W przyszłości konieczne wydaje się wybudowanie wodnego kompleksu rehabilitacyjnego z wszelkiego rodzaju zabiegami oraz basenem. Ciągłe trzeba dostosowywać placówkę do zmieniających się standardów, nabywać coraz to nowszy sprzęt rehabilitacyjny. Stowarzyszenie na swoją działalność i potrzeby lecznicy pozyskuje szczególnie środki z odpisu podatkowego. Nadal też są planowane działania na rzecz krzewienia i pogłębiania wiedzy na temat chorób otępiennych.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.alzheimer.koprzywnica.info

2013-04-05 14:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kocham, choć nie mam już siły

Od lat opiekują się obłożnie chorymi rodzicami. Z czego musieli zrezygnować, co poświęcić, by sprostać sytuacji? Jak sobie radzą z codziennością? Kto im pomaga?

Opowiem ci o swoim dniu. Nieważne którym, to bez znaczenia. U mnie nie ma sobót, niedziel, dni wolnych czy świąt – Elżbieta, doradca klienta indywidualnego w jednym z polskich banków, opiekuje się mamą od 2014 r. – Wstaję o 5 rano i sprawdzam, co u mamy. Potem zabieram się za jej poranną toaletę. Zmiana pampersów, powolne, delikatne mycie, bo mama cały czas jęczy, przebieranie w czystą koszulę, czesanie. Mówię do niej cicho, uspokajam, głaszczę po policzku i serce mi pęka. Przygotowuję śniadanie i karmię, też powoli, małymi łyżeczkami. Potem podawanie leków, mierzenie ciśnienia krwi, przygotowanie następnych dawek leków. Przed wyjściem do pracy ogarniam jeszcze mieszkanie, nim przyjdzie pani Jadzia, opiekunka. Zostaje z mamą przez kolejne 6 godzin. Gdy wracam, reszta dnia wygląda jak cofnięty film. Te same czynności, tylko w odwrotnej kolejności.

CZYTAJ DALEJ

Kuria w Kielcach bada sprawę w związku ze zmianą barwy komunikantu w kościele w Topoli

2022-12-04 16:19

[ TEMATY ]

Kielce

davideucaristia/pixabay.com

W związku z wydarzeniami w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Topoli w powiecie kazimierskim, w diecezji kieleckiej - gdy włożony do naczynia z wodą komunikant zmienił barwę, kuria w Kielcach wydała specjalne oświadczenie.

Jest ono podpisane przez rzecznika diecezji kieleckiej, ks. Łukasza Zygmunta. Zaleca się spokój i rozwagę, aby specjaliści mogli należycie zbadać sprawę, według stosowanych w takiej sytuacji procedur.

CZYTAJ DALEJ

Brazylia: jutro odbędzie się beatyfikacja 20-letniej Izabeli Krystyny Mrad Campos

2022-12-09 16:32

[ TEMATY ]

Brazylia

błogosławiona

Wikipedia/autor: Bastião Já Sabe na licencji Creative Commons

Isabel Cristina Mrad Campos

Isabel Cristina Mrad Campos

W sobotę 10 grudnia podczas Mszy św. polowej w Barbacena w Brazylii arcybiskup-senior Aparecidy kard. Raymundo Damasceno Assis ogłosi błogosławioną urodzoną w tym mieście Izabelę Krystynę Mrad Campos. W 1982 w wieku 20 lat została ona zamordowana, broniąc się przed wykorzystywaniem seksualnym i gwałtem.

Oto krótki życiorys nowej błogosławionej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję