Reklama

Niedziela Lubelska

Sakralne skarby Powiśla

Człowiek jest twórcą kultury, ale jednocześnie kultura tworzy człowieka - tymi słowami abp Stanisław Budzik, w liście zatytułowanym „Przywrócone piękno”, podsumował efekty realizacji projektu „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa”

Niedziela lubelska 16/2013, str. 6-7

[ TEMATY ]

zabytki

Paweł Wysoki

Dzięki unijnej dotacji wnętrze świątyni odzyskało dawny blask

Dzięki unijnej dotacji wnętrze świątyni odzyskało dawny blask

W ramach zadań, jakie zostały podjęte, odnowiono, zabezpieczono i odrestaurowano wyjątkowe na szeroką skalę zabytki sakralne, skupione wokół Kazimierza i jego okolic. Miasto nie zostało wybrane przypadkowo; od wieków stanowi bowiem szczególne miejsce dla malarzy, pisarzy i innych artystów, ceniących piękno w swej najdoskonalszej formie. Naczelny cel wszelkich działań stanowiło wykorzystanie potencjału kulturowego oraz dziedzictwa Powiśla Lubelskiego w upowszechnianiu i promowaniu turystyczno-kulturalnej atrakcyjności Polski. Jak podkreślał Tomasz Pękalski, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, to dzieło przywraca także piękno Lubelszczyzny, zwłaszcza kiedy wjeżdża się do niej od strony Wisły.

Wartość współpracy

W realizację projektu włączyło się w charakterze partnerów osiem parafii rzymskokatolickich: pw. św. Jana Chrzciciela w Baranowie nad Wieprzem, pw. św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu, pw. Bożego Ciała w Józefowie nad Wisłą, pw. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym, pw. św. Klemensa i św. Małgorzaty w Klementowicach, pw. św. Tomasza Apostoła i św. Stanisława w Piotrawinie, pw. św. Wojciecha w Wąwolnicy oraz pw. św. Floriana i św. Urszuli w Wilkowie. Liderem projektu była archidiecezja lubelska. Zaangażowanie wszystkich podmiotów podkreślał w swoim wystąpieniu na konferencji, jaka odbyła się na zakończenie projektu, ks. dr Tadeusz Pajurek, dyrektor ekonomiczny archidiecezji. Podkreślał, że sukces ma wielu ojców i nie można zapominać o tym, iż inicjatywę wspólną wszystkich parafii stanowiła troska i dbałość o dziedzictwo kulturowe. Zaznaczył przy tym, że wskazane kościoły były i nadal są ośrodkami skupiającymi lokalną społeczność oraz kultywującymi tradycje przekazywane od pokoleń. Do tej wypowiedzi nawiązał dr Dariusz Kopciowski, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, który podkreślił doniosłą rolę prac konserwatorskich, które pomagają ustalić historię budowlaną obiektu.

Sienkiewiczowski Baranów

Reklama

Dr D. Kopciowski, przybliżając historię parafii w Baranowie, przypomniał ciekawostkę związaną z „Potopem” Henryka Sienkiewicza. To właśnie w tym dziele można odnaleźć wzmiankę dotyczącą przejazdu Onufrego Zagłoby przez Baranów i jego krótkiej, aczkolwiek znaczącej tam wizyty. Sienkiewicz ustami Zagłoby tak stwierdza: „Całkiem inaczej by ta bitwa poszła, gdyby nie to, żem właśnie poprzedzającego dnia do Baranowa, do tamtejszego kanonika, odjechał i Czarniecki, nie wiedząc, gdzie jestem, poradzić się mnie nie mógł. Może też i Szwedzi o owym kanoniku zasłyszeli, bo u niego miody przednie, i niebawem pod Gołąb podeszli. Gdym wrócił, było już za późno, król nastąpił i zaraz trzeba było uderzać”.

Echa historii

Wyjątkowością może poszczycić się nie tylko Baranów, ale i każda z pozostałych parafii biorących udział w projekcie. Warto wspomnieć chociażby o gotyckiej budowli w Piotrawinie z połowy XV wieku. Wiąże się z nią historia wskrzeszenia rycerza, zwana inaczej cudem piotrawińskim. Wspomniany rycerz w ostatnich chwilach swego życia miał sprzedać wieś biskupowi Stanisławowi ze Szczepanowa. Niestety, trzy lata po jego śmierci o tereny te upomniała się rodzina zmarłego. Na sądzie nikt nie chciał potwierdzić wersji, którą przedstawiał biskup. Ten zaś nie zniechęcił się i wskutek żarliwej modlitwy wskrzesił zmarłego. Rycerz zaświadczył przed królem o prawowitym posiadaniu ziem przez biskupa. Od tamtej pory na tych terenach rozpowszechnił się szczególny kult św. Stanisława, który zresztą trwa do dziś. Innym przykładem może być także kazimierski kościół farny, kryjący pod sobą mury dwóch wcześniejszych budowli sakralnych - w tym jednej XIV-wiecznej.

Digitalizacja kultury

Istotną formą rozpowszechniania informacji na temat szeroko pojętych dzieł kultury, a także ich samych, jest przeniesienie ich w rzeczywistość wirtualną. Paweł Myszka, koordynator programu digitalizacji zasobów dziedzictwa kultury, zauważył, że rejestracja danego dzieła w jakiejkolwiek formie, np. nagrania dźwięku organów albo wizualizacji projektu architektonicznego, daje wiele możliwości. Pozwala chociażby udostępnić je szerszemu gronu odbiorców. Umożliwia ponadto wykorzystanie go do celów naukowych, edukacyjnych bądź komercyjnych, a także zabezpiecza przed całkowitym unicestwieniem. W efekcie - jak wymienia, można dzięki temu m.in. szerzyć postawy patriotyczne, wspomagać kulturowy, cywilizacyjny, społeczny i gospodarczy rozwój, chronić dziedzictwo kulturowe oraz środowisko naturalne kraju, a także zwiększać atrakcyjność gmin i powiatów, na których terenie znajdują się dane obiekty. Digitalizacja odnowionych zasobów była jednym z celów, jakich podjęto się w trakcie realizowania projektu.

Troska o tożsamość

Powiśle Lubelskie jest bogate w perły architektury sakralnej. Budownictwo oraz troska, z jaką dba się o jego niezmienioną formę, stanowią wyraz chrześcijańskiej tożsamości społeczności, które gromadziły i stale gromadzą się wokół tych poszczególnych, ważnych dla nich miejsc. Piękno i niepowtarzalność obiektów wyrażają dorobek kulturowy przeszłych pokoleń, który winien być otoczony stałą opieką. Postuluje to we wspomnianym już liście abp Stanisław Budzik. W liście czytamy: „Każdy, kto chciałby wartości chrześcijańskie przenieść do lamusa wspomnień, wymazać z mapy Polski, nadać im charakter jedynie folklorystycznej ozdoby, wyrządza naszej tysiącletniej kulturze niepowtarzalną szkodę”. Tym bardziej kolejne generacje będą nosić na sobie brzemię odpowiedzialności za to, co zostanie przekazane im w tym niepowtarzalnym spadku.

Projekt „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego - renowacja i ochrona dziedzictwa” został zrealizowany ze środków własnych archidiecezji oraz dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13.

2013-04-19 11:58

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Parafia zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku w kategorii „zabytki”

2020-09-23 20:49

[ TEMATY ]

zabytki

nagroda

Facebook

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej jako inwestor oraz firma Castellum jako wykonawca i autor projektu to laureaci pierwszej nagrody w ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku 2019 i Budowa XXI w. w kategorii „obiekty zabytkowe”. Nagrodzony projekt dotyczył rewitalizacji obiektów parafialnych. Uroczysta gala konkursu odbyła się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie.

Ogółem do konkursu zgłoszono ponad 700 inwestycji zakończonych w 2019 r. Z tej liczby do finału przeszło ponad 40 z nich. A tylko 10 zdobyło I miejsca w 10 różnych kategoriach. Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników i Wręczenia Nagród w 24. edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2019 i Budowa XXI w.” odbyła się dziś na Zamku Królewskim w Warszawie.

Projekt rewitalizacji zespołu pojezuickich obiektów w Rawie Mazowieckiej otrzymał Pierwszą nagrodę w kategorii „Obiekty Zabytkowe”. Projekt ten zdobył też kolejne pierwsze miejsce w głosowaniu internetowym, które odbywało się niezależnie od werdyktu jury konkursu.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią w uroczystości mógł uczestniczyć 1 przedstawiciel ze strony inwestora, wykonawcy oraz

projektanta. Nagrodę w imieniu parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej odebrał proboszcz parafii, ks. Bogumił Karp. Wykonawcę i Projektanta reprezentował Dyrektor z firmy Castellum - Marek Hałon.

Konkurs Modernizacja Roku jest największym konkursem w dziedzinie inwestycji w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

W tej archidiecezji nie będzie tradycyjnych wizyt kolędowych

2020-09-25 21:02

[ TEMATY ]

kolęda

Katowice

Ks. Krzysztof Hawro

Co roku na drzwiach naszych mieszkań pojawia się znak błogosławieństwa

Co roku na drzwiach naszych mieszkań pojawia się znak błogosławieństwa

O tym, że w tym roku nie będzie tradycyjnych wizyt kolędowych w domach wiernych archidiecezji katowickiej poinformował Wydział Duszpasterski katowickiej Kurii Metropolitalnej.

Powodem jest aktualna sytuacja epidemiczna. Natomiast w okresie Bożego Narodzenia odprawiane będą msze święte w intencji parafian z poszczególnych ulic.

Wydział Duszpasterski katowickiej Kurii Metropolitalnej informacje w tej sprawie przesłał do wszystkich parafii archidiecezji katowickiej.

"Aktualna sytuacja epidemiczna uniemożliwia przeprowadzenie tzw. kolędy w tradycyjnej formie. Odwiedziny duszpasterskie ograniczamy wyłącznie do błogosławieństwa nowych domów i mieszkań na zaproszenie gospodarzy" - czytamy w komunikacie.W tym roku w okresie Bożego Narodzenia ma jednak pojawić się nietypowa forma modlitwy za wiernych z poszczególnych osiedli i ulic.

"Jednocześnie zachęcamy duszpasterzy do celebracji w okresie Bożego Narodzenia (jeśli to konieczne – także w czasie Adwentu) Eucharystii w intencji parafian z poszczególnych ulic oraz kolędowych Nieszporów (wieczorów), z uwzględnieniem stosownych przepisów sanitarnych" - brzmią zalecenia katowickiej kurii.Aktualnie w województwie śląskim na kwarantannie z powodu koronawirusa przebywa 2 261 osób, w szpitalach jest 192 pacjentów. Służby sanitarne informują o 22 050 osobach z wynikiem dodatnim po przeprowadzonych testach, z czego wyzdrowiało 20 688 osób, a zmarło 537.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: Papież rozmawiał o sytuacji na Kaukazie ze zwierzchnikiem Ormian

2020-09-27 20:57

Copyright: Vatican Media

W dniu wybuchu walk między siłami Armenii i Azerbejdżanu o Górski Karabach papież Franciszek przyjął zwierzchnika Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Karekina II. Niedzielna audiencja, planowana od dawna, nabrała dramatycznego znaczenia - mówią komentatorzy.

O porannej audiencji poinformowało watykańskie biuro prasowe, nie podając szczegółów.

Następnie w południe, w czasie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański, papież wystosował ogólny apel o pokój na Kaukazie, nie wymieniając z nazwy stron konfliktu. Wezwał je do dialogu i negocjacji oraz zapewnił o swej modlitwie za ten region.

Watykaniści podkreślają, że spotkanie papieża ze zwierzchnikiem Kościoła Ormiańskiego miało nadzwyczajny przebieg ze względu na wiadomości napływające z Armenii i Azerbejdżanu, które były tematem ich rozmowy.

Karekin II według mediów poprosił Watykan o pomoc i opisał sytuację w regionie.

W wywiadzie dla dziennika "Il Messaggero" powiedział, że papież wyraził ból z powodu tego, co dzieje się na pograniczu obu krajów. Jak dodał, powiedział Franciszkowi, że to Turcja wspiera Azerbejdżan, by "wywołał wojnę".

"Celem jest umocnienie pozycji militarnej Turcji w regionie" - dodał duchowny. Podkreślił też: "Boimy się".

W niedzielę doszło do walk między siłami Azerbejdżanu i Armenii. Oba kraje oskarżają się nawzajem o eskalowanie sytuacji. (PAP)

sw/ akl/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję