Reklama

Turystyka

Wakacyjny cykl „Aspektów”: Zobaczyć wiarę Ojców

Jakubów

Niedaleko Głogowa, w powiecie polkowickim, leży Jakubów - miejscowość, w której znajduje się jeden z najstarszych kościołów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. W 2007 r. kościół parafialny pw. św. Jakuba podniesiony został do godności Sanktuarium Pielgrzymkowego św. Jakuba Starszego Apostoła.

Jakubów od wieków kojarzony jest z kultem św. Jakuba Starszego Apostoła oraz z cudownym „Źródłem św. Jakuba” wypływającym z podnóża kościelnego wzgórza. Przez Jakubów wiedzie Szlak św. Jakuba, o który troszczy się Bractwo św. Jakuba Apostoła.

Średniowieczne początki

Wieś leżąca przy bocznym trakcie Głogów - Szprotawa zasiedlona była już w X wieku przez plemię Dziadoszan. Nazwa wsi pochodzi od św. Jakuba - patrona miejscowego kościoła. Ośrodek kościelny w Jakubowie zalicza się do najstarszych na ziemi głogowskiej i w północnej części Dolnego Śląska. Tradycja podaje, iż początki kościoła sięgają X wieku i wiąże je z czasami panowania Mieszka I i Dobrawy. Według księdza J. Görlicha, kronikarza parafii, pierwotna świątynia, wzniesiona z bali dębowych, powstała w 991 r. z fundacji Dąbrówki. Zbudowana została w miejscu, w którym poganie składali ofiary swoim bogom. Nie ma jednak (jak dotąd!) pewnego potwierdzenia tego faktu w źródłach historycznych.

Rodowód jakubowskiej świątyni jest średniowieczny i sięga pierwszych wieków kształtowania się państwowości polskiej. Od dwunastego stulecia jej los związany jest z głogowską kolegiatą, a pierwsza historyczna wzmianka na temat kościoła w Jakubowie pochodzi z 1376 r.

Burzliwe losy

W drugiej połowie XVI wieku dominującą religią stał się tu protestantyzm. W 1571 r. kościół przejęli protestanci. Podczas wojny trzydziestoletniej Szwedzi splądrowali kościół, spalili stare księgi, wywołując pożar, który strawił kilka domów. Po zakończeniu wojny, 21 stycznia 1654 r., cesarska komisja rewindykacyjna przekazała kościół katolikom.

W 1741 r., u początku wojen śląskich między Prusami a Austrią, ziemia głogowska znalazła się pod kontrolą pruską. Na początku XIX wieku w okolice zgermanizowanego Jakubowa napływać zaczęli Polacy, kolejni zaś osiedlili się tu w drugiej połowie XIX wieku. Od 1920 r. Jakubów ulegał rozbudowie i modernizacji. Choć na co dzień mieszkało tu niewiele ponad trzydzieści rodzin, corocznie przyjeżdżali tu zatrudniani sezonowo w rolnictwie Polacy. Wojska radzieckie zajęły Jakubów 10 lutego 1945 r. Wiosną tego samego roku nadzór nad wsią objęło wojsko polskie. Po wojnie wieś nazwano Dębiną, jednak w 1950 r. przywrócono jej nazwę Jakubów. Po II wojnie światowej parafią opiekowali się m.in. Ojcowie Redemptoryści, a parafia była też siedzibą dziekana.

Reklama

Po 1000 latach

W 1991 r. parafia pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie obchodziła oficjalnie swoje tysiąclecie. Dziś ośrodek kościelny w Jakubowie to dość unikatowy kompleks: gotycki kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła, kaplica cmentarna, wieża bramna - dzwonnica, murowane ogrodzenie wraz epitafiami oraz plebania. Całość dopełnia, znajdujące się poniżej kościelnego wzgórza, łaskami słynące od średniowiecza „Źródło św. Jakuba”.

Kościół tworzą trzy bryły o zróżnicowanych wysokościach z dobudowanymi przedsionkami i zakrystią. W XVI wieku kościół został przebudowany i wówczas ufundowano ołtarz szafkowy z figurami Dwunastu Apostołów. W środku ołtarza znajdowały się figury: Najświętszej Maryi Panny (w środku) i świętych Jakuba i Barbary. Obecny ołtarz główny jest barokowy, a w jego centrum znajduje się piękny olejny obraz przedstawiający patrona kościoła - św. Jakuba przedstawionego jako pielgrzyma na tle górskiego krajobrazu. W świetle najnowszych ustaleń obraz jest dziełem głogowskiego malarza J. G. Reinitiusa. Obecnie główny ołtarz podziwiać można w pełnym blasku, po zakończonych w grudniu 2010 r. pracach konserwatorskich.

Na szczególną uwagę zasługują również zrekonstruowane i odnowione polichromie znajdujące się na drewnianym stropie świątyni. Namalowane zostały na początku XVIII wieku przez Johanna Hoffmanna. Nad głównym ołtarzem przedstawiona została „Ostatnia Wieczerza” oraz postaci czterech ewangelistów i aniołów. Nad chórem widnieje św. Jakub na koniu, ze sztandarem - jako patron obrońców wiary. Nad nawą zobrazowana została Trójca Święta i Najświętsza Maryja Panna, tym wizerunkom towarzyszą aniołowie.

Reklama

Szlak św. Jakuba

Jakubów znany jest przede wszystkim jako miejscowość będąca celem wypraw pątniczych. Pielgrzymki do „Źródła św. Jakuba” znane są od wieków średnich: w XII i XIII wieku do Jakubowa przybywali pielgrzymi z Czech, Francji, Moraw i Śląska. Ta tradycja utrzymywała się przez wieki. 18 października 2004 r. zadecydowano o utworzeniu pierwszego w Polsce stałego szlaku św. Jakuba, łączącego Dolny Śląsk z europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii. Szlak ten pod nazwą „Dolnośląska Droga św. Jakuba” został oficjalnie otwarty 24 lipca 2005 r. i prowadzi z Głogowa do Zgorzelca. Szlak liczy ok. 130 km i wiedzie przez: Głogów - Jakubów Grodowiec - Polkowice - Chocianów - Bolesławiec - Lubań - Zgorzelec. Cztery lata temu wyznaczono również „Szlak Pątniczy do Jakubowa” na trasie Zgorzelec - Jakubów. Obie trasy mają ten sam przebieg i oznakowane są charakterystycznymi symbolami w postaci muszli występującej na tabliczkach czy naklejkach.

W kwietniu 2005 r. reaktywowano też pielgrzymkę z Głogowa do „Źródła św. Jakuba” w Jakubowie, nazwaną papieską. Ta coroczna, piesza wyprawa z głogowskiej kolegiaty do sanktuarium w Jakubowie gromadzi licznych wiernych, którzy wędrując, nawiązują tym samym do wielowiekowej tradycji pielgrzymowania głogowian do tego miejsca.

Bractwo św. Jakuba

Przełom w dziejach Jakubowa oraz miejscowej parafii nastąpił w 2004 r. wraz z powstaniem Bractwa św. Jakuba i ożywieniem kultu tego pierwszego męczennika z grona Apostołów. Nad funkcjonowaniem i rozwojem Szlaku św. Jakuba czuwa Bractwo św. Jakuba Apostoła. Stowarzyszenie powstało w czerwcu 2004 r. i skupiło w swoich szeregach katolików z okolicznych miast i miejscowości, pragnących przede wszystkim przywrócić ośrodkowi kościelnemu w Jakubowie dawną świetność oraz ożywić ruch pielgrzymkowy.

Reklama

W ten sposób bractwo nawiązuje do bogatej tradycji pielgrzymowania do grobu Apostoła w Santiago de Compostela w Hiszpanii, jednego z trzech najważniejszych chrześcijańskich ośrodków pątniczych, obok Jerozolimy i Rzymu. Pierwszym prezesem stowarzyszenia został Henryk Karaś. Przez kolejne lata staraniem bractwa nie tylko utworzony został wyżej wspomniany szlak, ale również powstało wiele cennych inicjatyw propagujących tradycję compostelańską poprzez: pielgrzymki, konferencje naukowe, przedsięwzięcia kulturalne, wydawnictwa i dewocjonalia. Stowarzyszenie to niezmiennie wspiera sanktuarium w Jakubowie.

W 2007 r. bp Adam Dyczkowski kościołowi parafialnemu pw. św. Jakuba nadał godność Sanktuarium Pielgrzymkowego św. Jakuba Starszego Apostoła. W sanktuarium znajdują się relikwie św. Jakuba Apostoła pochodzące z Rzymu.

W 2010 r. sanktuarium w Jakubowie po raz pierwszy uroczyście obchodziło compostelański Rok św. Jakuba. Wśród gości Roku Świętego do Jakubowa pielgrzymowali m.in. bp Stefan Regmunt, a także arcybiskup Santiago de Compostela Julian Barrio Barrio.

W świątyni i na terenie parafialnym systematycznie prowadzone są prace remontowe, konserwatorskie i renowacyjne. Pod czujnym okiem kustosza ks. kan. Stanisława Czerwińskiego Jakubów odzyskuje swój blask i zaprasza kolejnych pielgrzymów.

Uroczystości odpustowe obchodzone są we wspomnienie św. Jakuba Apostoła 25 lipca.

* * *

Informacje dla pielgrzymów na stronie: www.bractwoswjakuba.pl

2013-07-10 11:55

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kalisz: pątnicy najstarszej pielgrzymki wrócili od Maryi do Józefa

[ TEMATY ]

pielgrzymka

Bożena Sztajner/Niedziela

Cudowny obraz Świętej Rodziny z kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w którym szczególną cześć odbiera św. Józef, zwany Kaliskim

Cudowny obraz Świętej Rodziny
z kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, w którym szczególną cześć
odbiera św. Józef, zwany Kaliskim

- Kochani pielgrzymi jesteście potrzebni Panu Bogu i Jego Kościołowi. Nie dajcie powodów do zgorszenia, bo tym sposobem zachowacie wierność Bogu i Kościołowi - mówił bp Edward Janiak do pielgrzymów. Biskup kaliski przewodniczył w Sanktuarium św. Józefa Mszy św. na zakończenie 379. Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej i 25. Diecezji Kaliskiej.

Mieszkańcy Kalisza wyszli 19 sierpnia na ulice miasta, aby powitać powracających z Jasnej Góry pielgrzymów 379. Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej i 25. Diecezji Kaliskiej.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Rzemieślnicy zawierzyli się Maryi

2022-09-27 19:41

Magdalena Lewandowska

Orszak starszyzny cechowej przeszedł z katedry do auli PWT.

Orszak starszyzny cechowej przeszedł z katedry do auli PWT.

We Wrocławiu odbyło się Święto Rzemiosła Dolnośląskiego.

Mszy św. w katedrze wrocławskiej w intencji Rzemiosła Dolnośląskiego – koncelebrowanej przez kapłanów posługujących i współpracujących ze środowiskiem dolnośląskich rzemieślników – przewodniczył ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W homilii przekonywał dolnośląskich rzemieślników, by walczyli o swoją wiarę i zbawienie: – Dzisiaj chcemy otworzyć nasze oczy na Słowo Boże. Czasami nam się wydaje, że chrześcijaństwo powinno wnosić pokój do serca, sprawiać, żeby człowiekowi było przyjemnie, miło. A Chrystus mówi „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże pragnę, aby on zapłonął”. To Słowo Boże powinno nas dzisiaj uderzyć, jak młot, otworzyć nasze oczy. Bo szatan wlewa w nasze serca atrament ciemności. Wtedy nasze myśli, słowa i czyny są ciemne. Uzdrowić nas może tylko Jezus Chrystus.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję