Reklama

Z Watykanu

2013-08-05 13:36


Niedziela Ogólnopolska 32/2013, str. 6

Kanonizacja dwóch papieży

Jan XXIII i Jan Paweł II - wspólna kanonizacja?

Papież Franciszek, pytany przez dziennikarzy na pokładzie samolotu w drodze powrotnej z Rio de Janeiro o kanonizację bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II, zwrócił uwagę, że Jan XXIII jest postacią przypominającą trochę wiejskiego proboszcza, kochającego każdego ze swych wiernych. Zachowywał się tak również jako biskup i papież. Jako papieski delegat w Turcji wydał wiele fałszywych metryk chrztu Żydom, aby ich ocalić. Franciszek przypomniał, że dwadzieścia dni przed śmiercią Jan XXIII przyjął abp. Agostino Casarolego, który zdawał sprawę ze swoich wizyt w krajach bloku wschodniego. Przed wyjściem zapytał go, czy nadal odwiedza nieletnich więźniów. Casaroli odpowiedział wówczas, że nigdy ich nie opuści. Papież Franciszek przypomniał także, iż Jan XXIII był wielkim papieżem, który zwołał II Sobór Watykański.

Mówiąc o Janie Pawle II, papież Franciszek wskazał natomiast, że był to wielki misjonarz Kościoła, który niósł ogień Ewangelii podobnie jak św. Paweł. Wspólna kanonizacja dwóch papieży będzie przesłaniem dla Kościoła - to ludzie wybitni, dzielni. Co do dnia kanonizacji, Ojciec Święty podał jako możliwe dwie daty: uroczystość Chrystusa Króla - 24 listopada 2013 r. oraz Niedzielę Miłosierdzia Bożego - 27 kwietnia 2014 r.

Polska Msza św.

Przy grobie bł. Jana Pawła II

Tradycyjnej czwartkowej Mszy św. sprawowanej w języku polskim przy grobie bł. Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej przewodniczył 1 sierpnia kard. Stanisław Dziwisz. Metropolita krakowski przyjechał do Rzymu w drodze powrotnej z Rio de Janeiro, gdzie uczestniczył w obchodach Światowego Dnia Młodzieży.

Reklama

W homilii przypomniał, że spotkania te były wynikiem programowego postawienia przez Papieża Polaka na młodych, których uważał za decydujący czynnik odnowy Kościoła i ewangelizacji. Owoce tej strategii widać było teraz w Brazylii. - Jesteśmy jeszcze pod wrażeniem ŚDM w Rio de Janeiro. Spotkanie papieża Franciszka z młodymi całego świata było wielkim świętem wiary. Zachowamy w pamięci radość i entuzjazm młodych w Rio de Janeiro. Odkryli oni w papieżu Franciszku ojca, brata, przyjaciela, przewodnika, nauczyciela. Zrozumieli, że nie muszą się wstydzić wiary, bo ona jest fundamentem mądrze i sensownie przeżytego życia. Hasłem ŚDM w Rio były słowa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Młodzi podjęli to zadanie. Módlmy się dziś, by Bóg utrwalił w młodych doświadczenie, jakie przeżyli, bo rzeczywiście czuli się posłani do świata - mówił kard. Dziwisz. Prosił także o modlitwę w intencji przygotowań do kolejnego światowego spotkania młodych, które odbędzie się w Krakowie. Zaznaczył, że jego szczególnym patronem będzie Jan Paweł II, który z pewnością do tego czasu zostanie ogłoszony świętym.

Nominacja papieska

Ks. Konrad Krajewski arcybiskupem i jałmużnikiem papieskim

Ojciec Święty Franciszek mianował papieskim jałmużnikiem ks. prał. Konrada Krajewskiego, który od 1998 r. pracuje w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych i jest papieskim ceremoniarzem. Jednocześnie papież Franciszek wyniósł go do godności arcybiskupa tytularnego Benwentu w północnej Afryce.

Nowy szef Urzędu Dobroczynności Apostolskiej, ks. prał. Konrad Krajewski urodził się 25 listopada 1963 r. w Łodzi. W 1982 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1988 r. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 11 czerwca 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Władysława Ziółka. Przez dwa lata pracował duszpastersko. W 1990 r. podjął studia w zakresie liturgiki na Papieskim Instytucie Liturgicznym „Anselmianum”, ukończone w 1993 r. kościelnym licencjatem. W 1995 r. uzyskał doktorat z teologii ze specjalizacją w dziedzinie liturgiki na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”. Po powrocie z Rzymu w 1995 r. był ceremoniarzem abp. Władysława Ziółka, wykładowcą liturgiki oraz dyrektorem biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. W 1997 r. podczas wizyty bł. Jana Pawła II w Polsce zajmował się przygotowaniem liturgicznym wszystkich spotkań z Ojcem Świętym. Od 1997 r. pełnił funkcję prefekta Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, a od 1 października 1998 r. podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych. Od 12 maja 1999 r. jest papieskim ceremoniarzem.

Należał do bliskich współpracowników bł. Jana Pawła II. Przed kamerami telewizji publicznej, w filmie „Tajemnica Jana Pawła II”, podzielił się przejmującymi wspomnieniami o osobie Ojca Świętego.

Ks. prał. Konrad Krajewski przez kilka lat był redaktorem „Niedzieli Łódzkiej”. Pełniąc swoje odpowiedzialne zadania, udzielał się także duszpastersko.

Jałmużnik papieski to arcybiskup, który należy do Famiglia Pontificia, czyli najbliższego otoczenia Ojca Świętego, i zawsze obecny jest obok prefekta Domu Papieskiego na uroczystościach i audiencjach. Do jego zadań należy udzielanie w imieniu papieża jałmużny potrzebującym. Zajmuje się także udzielaniem błogosławieństw papieskich - na ich formularzu widnieje jego podpis. Wszelkie wpływy z tego tytułu przeznaczane są na papieskie dzieła miłosierdzia oraz pewne instytucje dobroczynne podlegające bezpośrednio Stolicy Apostolskiej, a także na kilka szkół na terenie Rzymu i Castel Gandolfo.

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Ks. Dariusz Gronowski
Edycja zielonogórsko-gorzowska 25/2004

Bożena Sztajner
Miejsce narodzenia św. Jana Chrzciciela w Ain Karem

Św. Jan Chrzciciel to jeden z najbardziej znanych świętych. Nowy Testament poświęca mu niemal tyle miejsca, co samej Najświętszej Maryi Pannie. Wspomnienie jego narodzin obchodzimy w liturgii w randze uroczystości 24 czerwca, a oprócz tego 29 sierpnia wspominamy jego śmierć męczeńską.

Imię Jan znaczy „Bóg jest łaskawy”. Narodzenie Jana, syna kapłana Zachariasza i Elżbiety, archanioł Gabriel zwiastował Zachariaszowi; powołał się również na nie podczas zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie. W istocie poprzez swoją matkę Elżbietę Jan był krewnym Pana Jezusa. To jego Bóg powołał, by przygotował drogę na przyjście Mesjasza.

Św. Jan Chrzciciel czczony jest m.in. w Łagowie Lubuskim, który bierze swój początek od rycerskiego Zakonu św. Jana Chrzciciela, czyli joannitów. Oni to wznieśli zamek, stojący tam po dziś dzień, wokół niego zaś rozwinęła się osada. Obecnie stojący tam kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela został wzniesiony na miejscu kaplicy przyzamkowej w 1726 r., a przebudowany i rozbudowany o wieżę i transept w 1867 r. Ponieważ przez wieki świątynia była użytkowana przez ewangelików, została poświęcona po wojnie, po osiedleniu się ludności polskiej 28 października 1945 r. Od 1951 r. jest to kościół parafialny. Św. Jana Chrzciciela zobaczymy w nim na witrażu po prawej stronie prezbiterium. Natomiast stary ołtarz z tego kościoła obecnie znajduje się w osiemnastowiecznym kościele filialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jemiołowie. Na obrazie w centrum ołtarza widzimy młodego Jana z barankiem. Jest to ilustracja ewangelicznego zdania św. Łukasza: „Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż do czasu ukazania się swego w Izraelu” (por. Łk 1, 80).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wręczono medale zasłużonym dla Archidiecezji Warszawskiej

2019-06-24 22:33

Łukasz Krzysztofka

40 osób świeckich i jedna siostra zakonna zostało nagrodzonych medalami "Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej", które w archikatedrze warszawskiej, w jej święto patronalne św. Jana Chrzciciela, wręczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Uhonorowanie medalami odbyło się przed uroczystą Mszą św. odpustową, którą z metropolitą warszawskim koncelebrowali proboszczowie parafii nagrodzonych osób.

- Najbardziej cenię sobie to, że wszyscy odznaczeni w sposób szczególny potrafią praktykować swoje powołanie na mocy powołania chrzcielnego, które jest u podstaw wszystkich powołań – powiedział w homilii podczas Mszy św. metropolita warszawski. Kard. Nycz przywołał słowa papieża Franciszka, który uczy, że u podstaw wszystkich szczegółowych powołań stoi miłość. - Jeśli nie ma miłości u podstaw, będzie się tylko krążyć wokół spraw własnych – nawiązywał do słów Ojca św. metropolita warszawski.

Pasterz Kościoła warszawskiego podkreślił również, że przyznane dzisiaj odznaczenia, do których kandydatów zgłaszali proboszczowie ich parafii, są dowodem na mocną współpracę duchownych ze świeckimi i ich odpowiedzialność za Kościół lokalny. – Za tę współpracę bardzo wam dziękuję i proszę Boga, żeby nigdy nie zabrakło takich katolików świeckich, przez których Słowo Chrystusa jest obecne wszędzie tam, gdzie są posłani ludzie – powiedział na zakończenie homilii kard. Nycz.

Wśród uhonorowanych medalem „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” znalazł się m.in. prof. Włodzimierz Kluciński – wieloletni rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, należący od lat do Komitetu Promocyjnego Budowy Świątyni Opatrzności Bożej oraz jego małżonka Jadwiga Klucińska, z zawodu ekonomistka, zaangażowana m.in. w budowę kościoła oraz wolontariat Caritas w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego na Ursynowie.

Jedyna w gronie odznaczonych siostra zakonna – s. Leonia Maria Kalandyk ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej od 20 lat pracuje w parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie. Była katechetką w szkole podstawowej i gimnazjum. Założyła wspólnotę Kręgu Biblijnego RUAH, ponadto pracuje jako kancelistka, przygotowuje młodzież i dorosłych do przyjęcia sakramentów.

Z sylwetkami wszystkich nagrodzonych osób można zapoznać się na stronie archidiecezji warszawskiej:

http://archidiecezja.warszawa.pl/aktualnosci/zaangazowani-swieccy-z-medalami-za-zaslugi-dla-archidiecezji-warszawskiej/

Medale „Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej” przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Otrzymują je przede wszystkim świeccy zaangażowani w prace na rzecz diecezji lub parafii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem