Reklama

Rycerze Kolumba w Łodzi

2013-08-07 14:15

Jadwiga Kamińska
Edycja łódzka 32/2013, str. 1, 6-7

Jadwiga Kamińska

Zakon Rycerzy Kolumba jest bratnią organizacją mężczyzn o zasięgu globalnym. Działają m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, a od 2011 r. w Łodzi przy parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Historia Zakonu

Pod koniec XIX wieku tysiące katolików z wielu krajów Europy, w tym również z Polski, emigrowało do Ameryki za chlebem. W swoich ojczyznach cierpieli głód i prześladowania religijne. Na nowej ziemi katolicy także nie zaznali szczęścia. Traktowano ich jak obywateli drugiej kategorii. W pracy spotykali się z wyzyskiem i wrogością. Niebezpieczne warunki panujące w fabrykach, zwłaszcza na stanowiskach, jakie zajmowali emigranci, sprawiły, iż wiele rodzin pozbawionych zostało jedynych żywicieli. Postrzegając te uwarunkowania 29-letni ks. Michael J. McGivney z parafii Najświętszej Marii Panny w New Haven w stanie Connecticut grupie mężczyzn ze swojej parafii zaproponował założenie świeckiej katolickiej organizacji samopomocowej.

W 1882 r. powstało stowarzyszenie, przyjmując za patrona Krzysztofa Kolumba, któremu Ameryka zawdzięcza odkrycie i ewangelizację. W organizacji tej katoliccy emigranci znaleźli poczucie bezpieczeństwa i przyjęli nazwę Zakonu Rycerzy Kolumba. Głównymi zasadami, jakimi się kierowali, to miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. W 2004 r. bł. Jan Paweł II widząc postępującą laicyzacje w Europie, poprosił Rycerzy Kolumba, aby rozpoczęli działalność na Starym Kontynencie.

Reklama

Zakon do Polski przybył na zaproszenie księży kardynałów: Józefa Glempa, Franciszka Macharskiego i Stanisława Dziwisza. W 2006 r. powstała pierwsza Rada Rycerzy Kolumba w Krakowie (nr 1400). Zasady działalności tak jak pod koniec XIX wieku, tak i dzisiaj są takie same. Katoliccy mężczyźni służą Kościołowi, wspólnocie oraz rodzinie. W Polsce w 54 Radach działa ponad 2600 członków.

Zakon Rycerzy Kolumba w Łodzi

Łódzka Rada Rycerzy Kolumba (nr 15279) została założona 15 kwietnia 2011 r. przy kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, dzięki inicjatywie ks. prał. Edwarda Wieczorka i za aprobatą abp. Władysława Ziółka, ówczesnego metropolity łódzkiego.

Rada lokalna to najmniejsza jednostka organizacyjna Rycerzy, którą tworzy co najmniej 30 członków, pełnoletnich mężczyzn, praktykujących katolików. Rada łódzka posiada trzy Okrągłe Stoły: przy parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Łodzi, przy parafii Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi i przy parafii Wszystkich Świętych w Sieradzu.

W łódzkiej Radzie lokalnej co roku są wybierani funkcjonariusze Rady. Radzie przewodniczy Wielki Rycerz. Obecnie w Łodzi wielkim rycerzem jest Sławomir Sosiński, a kapelanem, który dba o rozwój duchowy Rycerzy, ks. kan. Wiesław Kamiński, proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pozostałymi funkcjonariuszami są: zastępca wielkiego rycerza Grzegorz Stuleblak, kanclerz Piotr Mec, kronikarz Piotr Jaworski, skarbnik Andrzej Pańczak, radca Marek Kujawiński, kustosz Jacek Chodak, strażnik wnętrz Mieczysław Jędrzejczyk, strażnik bram Paweł Bogucki, trzyosobowa Rada Powierników oraz Rada Dyrektorów.

Łódzka Rada lokalna podlega Rejonowi 15. Najwyższą jednostką organizacyjną Zakonu w Polsce jest Stan, na czele którego stoi delegat stanowy dr Krzysztof Orzechowski, a kapelanem stanowym jest kard. Franciszek Macharski.

Najwyższą jednostką organizacyjną Zakonu jest Rada Najwyższa, na której czele stoi Najwyższy Rycerz. Obecnie najwyższym rycerzem Rycerzy Kolumba jest Carl A. Anderson, a najwyższym kapelanem arcybiskup metropolita Baltimore William Edward Lori. Centrala Zakonu znajduje się w USA w New Haven.

Rycerzem Zakonu Kolumba może zostać mężczyzna, który ukończył 18 lat i jest wierzącym i praktykującym katolikiem Kościoła rzymskokatolickiego, o czym może zaświadczyć inny Rycerz albo proboszcz parafii kandydata. Po pozytywnym rozważeniu kandydatury osoby ubiegającej się o członkostwo, podczas Inicjacji Pierwszego Stopnia kandydat zostaje przyjęty w poczet rycerzy.

Rycerze w trakcie swojego duchowego rozwoju zdobywają stopnie: Miłosierdzie, Jedność, Braterstwo. Pierwszy stopień otrzymują członkowie podczas przyjmowania ich do Zakonu. Pełnoprawny Rycerz musi posiadać trzeci stopień, co upoważnia go do uczestnictwa w konwencji stanowej. Dodatkowy stopień zwany „Patriotycznym”, uprawnia Rycerza do noszenia od święta wyróżniającego stroju. Rycerze zwracają się do siebie słowami „zacny bracie”, a pozdrawiają okrzykiem „wiwat Jezus”.

Służba Bogu i ludziom

W Polsce działalność Zakonu skupia się przede wszystkim w parafiach, przy których działają Rady lokalne. Na comiesięcznych zebraniach Rycerzy podejmowane są inicjatywy, które starają się zrealizować.

Łódzka Rada lokalna podczas swojej zaledwie dwuletniej działalności wyremontowała salę, w której odbywają się zebrania Rycerzy, i kaplicę w kościele na potrzeby wspólnoty głuchych. Członkowie Zakonu czynnie włączyli się w wykonanie dużego parkingu przy kościele. Rycerze Kolumba są zawsze gotowi pomagać Księdzu Proboszczowi w doraźnych potrzebach, takich jak: sprzątanie posesji przy kościele czy wykonanie drobnych remontów. Włączają się we wszystkie inicjatywy księży z parafii, jak zorganizowanie polowego punktu święcenia pokarmów czy organizacji Święta Pszczoły, zbudowali szopkę bożonarodzeniową. Dla wspólnoty parafialnej organizują piknik rodzinny z darmowym poczęstunkiem, z okazji Dnia Dziecka dla najmłodszych parafian przygotowują wielki plac zabaw z karuzelą, zjeżdżalniami i innymi atrakcjami. Zapraszają dzieci na degustację słodkości.

Rycerze pomagają sobie w ważnych momentach życia, radosnych, takich jak ślub czy chrzest, ale także smutnych, takich jak pogrzeb. Członkowie Zakonu i ich rodziny mogą na siebie liczyć w każdej potrzebie. Ponieważ Rada nie ma kwalifikacji do pomocy zewnętrznej dla osób potrzebujących, włączono się w działalność łódzkiej Caritas. Organizują wyprawki dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole, a także koszyczki wielkanocne dla najbiedniejszych parafian.

Ustanowili Dzień Rycerzy Kolumba, podczas którego zapoznają parafian z działalnością Rady i Zakonu. Dla Rycerzy organizują zjazdy Wielkich Rycerzy oraz inicjacje wszystkich stopni. Podczas konwencjiw Krakowie wyrazili chęć zorganizowania kolejnego spotkania w Łodzi.

Działania Rad finansowane są ze składek członkowskich oraz datków Rycerzy i ich sympatyków.

Tagi:
Rycerze Kolumba

Reklama

Nowa Rada Stanowa Rycerzy Kolumba

2019-05-19 10:35

Podczas trwającej w Licheniu, IX Konwencji Stanowej Rycerzy Kolumba w Polsce, w sobotę 18 maja 2019 roku, dokonano wyboru Rady Stanowej.

Skład Rady Stanowej nie zmienił się, wybrano:

Delegat Stanowy - br. Tomasz Wawrzkowicz

Sekretarz Stanowy - br. Krzysztof Zuba

Skarbnik Stanowy - br. Andrzej Stefaniuk

Radca Stanowy - br. Marek Ziętek

Kustosz Stanowy - br. Dariusz Wolniak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Warszawa: jutro obrady Rady Stałej KEP i szkolenie dla metropolitów

2019-05-21 12:09

mip, mp / Warszawa (KAI)

Jutro, 22 maja, zbierze się w Warszawie na nadzwyczajnym spotkaniu Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Będzie ono w dużej mierze poświęcone problematyce wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele. Ponadto w tym samym dniu odbędzie się szkolenie wszystkich arcybiskupów metropolitów z zakresu norm prawnych zawartych w ostatnim motu proprio Franciszka.

episkopat.pl

Nadzwyczajne spotkanie zwołał przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki. Tematem posiedzenia będzie omówienie dalszych działań Kościoła w Polsce ws. ochrony nieletnich.

Natomiast tematem odrębnego, kilkugodzinnego szkolenia dla arcybiskupów metropolitów będą zasady wprowadzane przez list apostolski Motu Proprio „Vos estis lux mundi”, opublikowany przez Stolicę Apostolską 9 maja, a którego normy obowiązywać będą w całym Kościele katolickim od 1 czerwca br. W ramach Kościoła katolickiego w Polsce jest 14 metropolii rzymsko-katolickich oraz jedna greckokatolicka.

Szkolenie prowadzić będą prawnicy kościelni współpracujący z Konferencją Episkopatu Polski – informuje abp Wojciech Polak, który jest delegatem KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży i w ramach Konferencji Episkopatu koordynuje sprawy związane z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich.

Istotą Motu Proprio „Vos estis lux mundi” są regulacje prawne dotyczące całego Kościoła katolickiego w zakresie działań podejmowanych w przypadkach wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Zawierają też one regulacje odnoszące się do biskupów podejrzanych o przestępstwa bądź zaniedbania w tej materii.

Obecnie w skład Rady Stałej wchodzą z urzędu: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, abp Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego KEP, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP.

Z wyboru w Radzie Stałej jest sześciu biskupów diecezjalnych: abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, abp Sławoj Leszek-Głódź, metropolita gdański, abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, bp Andrzej Czaja, biskup opolski.

W skład Rady wchodzi też dwóch biskupów pomocniczych. Są to: bp Marek Mendyk, biskup pomocniczy diecezji legnickiej i bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oświadczenie Franciszkanów po artykule "Gazety Wyborczej"

2019-05-22 07:11

mip / Kraków (KAI)

Przemysław Kowalczyk był uczniem szkoły od września 1989 r. do 24 stycznia 1990 r. - czytamy w nowym oświadczeniu Biura Prasowego Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) związanym z publikacją w "Gazecie Wyborczej". Wcześniej wydane oświadczenie zostało poszerzone o nową wiedzę.

BP KEP
Kard. Henryk Gulbinowicz

Publikujemy treść sprostowania:

W związku z artykułem Gazety Wyborczej zatytułowanym „Były uczeń seminarium duchownego oskarżył kardynała Gulbinowicza o molestowanie” wyższy przełożony o. Józefa, byłego rektora Niższego Seminarium Duchownego w Legnicy, natychmiast po otrzymaniu informacji o publikacji w internecie osobiście skontaktował się z o. Józefem. O godz. 12.31 do mediów zostało przesłane następujące oświadczenie:

„Oświadczamy, że z rozmowy wynikają jasno dwie rzeczy:

Po pierwsze, imię i nazwisko Przemysław Kowalczyk nie figuruje w żadnych archiwalnych dokumentach szkoły. Kilku upoważnionych pracowników szkoły kilka razy sprawdzało dzienniki i inne dokumenty i nie odnaleźli takiego nazwiska.

Po drugie, o. Józef nigdy nikogo po nic nie wysyłał do kard. H. Gulbinowicza. Ani uczniów, ani dorosłych”.

Jednak o godz. 16.55 o. Józef zadzwonił do Sekretariatu Prowincji z wiadomością, że odnalazł informację, że Przemysław Kowalczyk był uczniem szkoły od września 1989 r. do 24 stycznia 1990 r. Jednocześnie podtrzymuje wypowiedź, że żaden z jego uczniów nigdy nie był przez niego posyłany do Księdza Kardynała.

Biuro Prasowe Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

***

"Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, w którym Karol Chum, wrocławski informatyk i autor wierszy, oskarża o molestowanie kardynała Henryka Gulbinowicza, ówczesnego metropolitę wrocławskiego. Miało to mieć miejsce w styczniu 1989 r., gdy Przemysław Kowalczyk (Karol Chum to jego literacki pseudonim) miał 15 lat i był klerykiem Niższego Seminarium Duchownego franciszkanów w Legnicy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem