Reklama

Niedziela Zamojsko - Lubaczowska

XVIII Festiwal Pieśni Maryjnej, Górecko 2013

Radośnie zaśpiewali Panu

Festiwal Pieśni Maryjnej dla Ludowych Zespołów Śpiewaczych z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej wybrzmiał po raz pierwszy 17 lat temu w Łaszczówce. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest ks. Tadeusz Sochan, obecnie proboszcz parafii św. Stanisława w Górecku Kościelnym. I właśnie do urokliwego Górecka przywędrował wraz z ks. Sochanem w 2000 r. ów festiwal. W roku bieżącym, w pierwszą niedzielę sierpnia, odbyła się jego 18. edycja i miała wyjątkowy rozmach, biorąc pod uwagę zarówno liczbę zespołów śpiewaczych i chórów uczestniczących w zmaganiach konkursowych, jak i ogromną festiwalową publiczność. Dodatkowych wrażeń dostarczyli hojni sponsorzy (każdy zespół otrzymał gratyfikację finansową), nowy spektakularny amfiteatr na polanie Górecko-Dąbrowa, gwiazda festiwalu, którą tym razem była kochana przez Polaków i Greków Eleni, a także wymarzona pogoda, która nigdy ks. Tadeusza nie zawodzi. Festiwal Pieśni Maryjnej odbywał się pod honorowym patronatem Pasterza diecezji, J. E. bp. Mariana Rojka.

Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się kwadrans po godz. 9.00, zaraz po uroczystym otwarciu festiwalu. Przed publicznością zaprezentowało się 38 podmiotów wykonawczych. Każdy zespół i chór obdarował publiczność dwoma utworami - pieśnią maryjną i swoją ulubioną pieśnią. Przez festiwalową scenę do godz. 19.00 przeszły setki artystów, którzy śpiewali i grali najpiękniej jak potrafili. Wrażeń zatem nie mogło zbraknąć. Atmosferę podgrzewało nie tylko sierpniowe słońce, ale także para prowadzących - Ewa Maciocha z Gminnego Ośrodka Kultury w Aleksandrowie i Marcin Janos Krawczyk, aktor filmowy i teatralny, który tego dnia zaprezentował się także w roli reżysera nagradzanego na wielu prestiżowych festiwalach filmu dokumentalnego „Matka 24h”, opowiadającego o wędrówce obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Film ten, wraz z autografem reżysera można było nabyć podczas trwania przesłuchań konkursowych.

Podczas Festiwalu Pieśni Maryjnej nie mogło zabraknąć modlitwy. O godz. 13.00 odbyła się uroczysta Eucharystia transmitowana przez TV Polonia. Przewodniczył jej gospodarz festiwalu ks. Tadeusz Sochan, który powitał wszystkich jego uczestników, gości i parafian, kierując słowa pozdrowienia także w kierunku widzów TV Polonia w Polsce i poza jej granicami.

Reklama

Homilię wygłosił ks. Paweł Głowik, wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Grabowcu, opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, autor audycji „Od wiedzy do wiary” w Katolickim Radiu Zamość, zaangażowany w grupę charyzmatyczną „Galilea”. Nie mogło w niej zabraknąć odniesień muzycznych, gdyż nie sposób, uczestnicząc w festiwalu, nie oddać się refleksji nad muzyką i pieśnią. Zwracając się do uczestników Eucharystii ks. Paweł mówił: - Wszyscy doskonale wiecie, że muzyka pociąga, porywa, zachwyca. Ona stwarza taki klimat, że dotykamy Boga. Ale musi to być muzyka na wysokim poziomie. Bo jeżeli wykonawca danej muzyki albo wokalista zacznie fałszować, to nie tylko on nie będzie czuł się dobrze, ale również i ci, którzy go słuchają będą powoli odchodzili. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że psalm z bieżącej niedzieli wzywa do takiej pieśni. Autor natchniony mówi: „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni”. - Myślę, że Bóg nie wzywa nas tylko do pieśni naszymi ustami, ale wzywa nas do pieśni naszym życiem - mówił ks. Paweł Głowik - Nasza wiara, bo przecież jesteśmy ludźmi wierzącymi, ma być pieśnią ku chwale Boga Ojca. Ukazując relacje między wiarą a muzyką, zauważył, że (…) muzyk, który ma najlepszą gitarę, nie wyda prawidłowych dźwięków, nie zagra poprawnie pieśni, gdy nie ma dwóch narzędzi; gdy nie ma słuchu muzycznego i nie ma zmysłu wzroku, czyli nie potrafi czytać nut. Wokalista nie zaśpiewa pięknej pieśni, pomimo że ma piękną barwę głosu, jeśli nie ma słuchu, nie ma zmysłu wzroku nie może odczytać tekstu pieśni, nie może wejść w tonację. Potrzeba słuchu i oczu, aby zobaczyć. Tak samo jest i z wiarą - podkreślił, przywołując słowa papieża Franciszka, zawarte w najnowszej encyklice „Lumen Fidei”, w której Ojciec Święty mówi konkretnie - wiara potrzebuje słuchu i widzenia. Człowiek wierzący musi słuchać; słuchać głosu Boga i musi dostrzegać Jego działanie we współczesnym świecie. Inaczej straci wiarę. Ks. Paweł zachęcał do wsłuchiwania się w słowo Boga i cenienie go ponad słowo człowieka.

O oprawę muzyczną Mszy św. festiwalowej zadbał zespół śpiewaczy „Jarzębina” z Kocudzy; jak stwierdziły - nie bez racji - jego członkinie podczas konkursowego występu: jedyny wygrany Euro 2012 w Polsce.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w godzinach wieczornych. Profesjonalne Jury, w składzie: Irena Kozubowska, Ewa Kowalczyk, Janina Biegalska, Andrzej Sar, Janina Soluch, Apolonia Korga, ks. Tadeusz Sochan oceniło zespoły w dwóch kategoriach - zespołów śpiewaczych i chórów, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, poziom wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.

Reklama

Bursztynowe Różańce w kategorii zespołów śpiewaczych otrzymały: „Grabowiczanki” z Grabowicy, „Prosto z Księżyca” z Jarczowa, „Podzamcze” z Mełgwi. W kategorii chóru Bursztynowe Różańce otrzymały: „Knieja” z Zamościa, „Jaśmin” z Rzeplina, „Sonata” z Tomaszowa Lubelskiego. Srebrne Różańce w kategorii ludowych zespołów śpiewaczych trafiły w ręce zespołów „Wójtowianie” z Krasnobrodu i „Aleksandrowiacy” z Aleksandrowa. W kategorii chóru Srebrne Różańce otrzymały chór męski „Klucz” z Majdanu Starego i chór „Arion” ze Świdnika. Złote Różańce w kategorii zespołów śpiewaczych otrzymały zespoły „Na Granicy” z Kryłowa i „Stanislaus” z Górecka. Nagroda główna - Grand Prix Festiwalu - powędrowała do Zespołu Śpiewaczego z Kapelą z Honiatycz i chóru „Tomaszowiacy” z Tomaszowa. Każdy zespół otrzymał dyplom, nagrodę finansową oraz obraz Matki Bożej Góreckiej według wizji ks. Tadeusza Sochana ufundowany przez gazetę „Echa Roztocza”, a namalowany przez Magdę Maciochę, która na każdej z prac złożyła autograf. Część konkursową zakończyła wspólna fotografia.

Gwiazdą wieczoru festiwalowego była Eleni. Artystka gorąco powitała publiczność wyrażając wdzięczność za zaproszenie na tak cudowny Festiwal. Pogratulowała wykonawcom i laureatom, dzieląc się radością z faktu, że przez dłuższy czas była świadkiem wspaniałych występów. A potem wyśpiewała swoje najpiękniejsze przeboje, zarówno polskie, jak i greckie porywając festiwalową publiczność do wspólnej zabawy, ale i refleksji. Długo jeszcze górecki amfiteatr rozbrzmiewał muzyką na najwyższym poziomie, a roztoczańskie echo niosło ją daleko po otaczających lasach, przekazując światu wieść o tych, którzy po raz 18. radośnie zaśpiewali Panu.

2013-08-13 12:39

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

2020-05-30 19:26

archiwum

Zarządzenia dotyczące programu duszpasterskiego diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w czasie epidemii

Etap III – Odnowa

Wprowadzenie

Tegoroczna uroczystość Zesłania Ducha Świętego przynosi nam szczególną nadzieję w sytuacji zmagania z trwającą wciąż w naszym kraju epidemią. Po okresie ograniczeń, które radykalnie wpłynęły na życie Kościoła na świecie i w naszej ojczyźnie, pojawiają się warunki powrotu do coraz pełniejszego udziału w chrześcijańskim życiu. Widzimy w tym znak spełniającej się Bożej obietnicy, zawartej w proroctwie Ezechiela, która towarzyszy diecezjalnemu programowi duszpasterskiemu w tym szczególnym okresie: Zgromadzę was na nowo (Ez 11,17).

Jak wiadomo, w programie duszpasterskim wyznaczone zostały trzy etapy, uzależnione od obowiązujących przepisów sanitarnych: etap I – Możliwość, etap II – Zachęta oraz etap III – Odnowa. Po dyskusji podczas wideokonferencji z księżmi dziekanami i po uwzględnieniu aktualnych wytycznych władz państwowych przechodzimy do etapu III, który rozpocznie się 1 czerwca br.

Realizacja etapu III

Najistotniejsze dla działalności parafii normy sanitarne dotyczą następujących kwestii:

• W kościołach i kaplicach nie obowiązuje limit gromadzących się osób (Rozporządzenie Rady Ministrów § 15 ust. 8).

• Wierni mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego także podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie duchowni i to tylko w trakcie sprawowania liturgii (§ 18 ust. 1 pkt 3).

• Dozwolone są zgromadzenia plenerowe do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny (§ 15 ust. 8).

W związku z tym, z dniem 1 czerwca br. odwołuję dyspensę z 14 marca br. dotyczącą obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Powracamy zatem do obowiązujących w prawie kościelnym zasad (por. kan. 1247 i 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego), od przestrzegania których zwolnione są jedynie osoby chore, w podeszłym wieku, przebywające na kwarantannie czy też z innych ważnych przyczyn niezdolne do fizycznej obecności na Mszy św.

Na obecnym etapie należy przestrzegać następujących wytycznych w poszczególnych obszarach duszpasterstwa. Zmieniają one bądź uzupełniają dotychczasowe przepisy diecezjalne.

1. Katecheza parafialna

a) Spotkania grup parafialnych oraz spotkania formacyjne można organizować w kościołach lub w salkach parafialnych z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz odpowiedniego dystansu. W spotkaniach może uczestniczyć także młodzież i dzieci (ministranci, grupy oazowe, KSM itp.).

b) Na prośbę rodziców i za zgodą proboszcza możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie. Czas przygotowań nie może być krótszy niż miesiąc. Program formacji powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu ustania epidemii. Powrót do grupowego sposobu przygotowania i celebrowania I Komunii św. będzie możliwy po otwarciu szkół i rozpoczęciu zajęć z religii w szkole.

c) Na prośbę rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do bierzmowania. Należy je przeprowadzić według programu i zasad diecezjalnych z zachowaniem norm sanitarnych.

d) Możliwe jest przygotowanie do bierzmowania osób dorosłych. Należy je przeprowadzić w wyznaczonych dekanatach: Głogów – NMP Królowej Polski, Gorzów Wlkp. – Katedra, Kostrzyn nad Odra, Lubsko, Pszczew, Sława, Sulęcin, Świebodzin – NMP Królowej Polski, Zielona Góra – Podwyższenia Krzyża Świętego. Formacja powinna trwać od czerwca do sierpnia i przebiegać według obowiązującego programu diecezjalnego. Uroczystość bierzmowania odbędzie się 7 września br. (poniedziałek) w parafii katedralnej w Gorzowie Wlkp. Informację o terminach i miejscu spotkań z kandydatami należy przesłać do 15 czerwca do Wydziału Nauki Katolickiej.

2. Sprawowanie sakramentów i sakramentaliów

Z zachowaniem przez celebransa zasad higieny opisanych w poprzednich zarządzeniach w sprawowaniu sakramentów świętych należy uwzględnić, co następuje:

a) Eucharystia

• Służby liturgicznej nie obowiązują ograniczenia wieku.

• Dzieci mogą uczestniczyć we Mszy św. bez opieki rodziców.

• Przypominamy, że dopuszczalne są dwie formy przyjmowania Komunii św. – na rękę i do ust. Osoby przyjmujące Komunię św. na rękę obowiązane są do spożycia Eucharystii w obecności szafarza bezpośrednio po jej otrzymaniu.

• Szafarze Komunii św. są zobowiązani do zachowania szczególnej higieny i dezynfekcji rąk.

• Przywrócona zostaje posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., ale tylko w zakresie pomocy przy jej rozdzielaniu w kościołach.

• Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansu co najmniej 2 metrów.

• Śpiew suplikacji na zakończenie Mszy św. można zastąpić stosownym wezwaniem w modlitwie wiernych lub inną formą modlitwy o zachowanie od pandemii, suszy i innych klęsk.

• Z uwagi na zniesioną dyspensę od uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, należy zachować roztropność odnośnie transmisji internetowych.

b) Pokuta i pojednanie

• W parafiach należy organizować codzienny dyżur spowiedniczy.

• Należy przypomnieć wiernym o obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej oraz zachęcać do korzystania z tych sakramentów.

c) Komunia chorych, Wiatyk i sakrament chorych

• Chorych z posługą sakramentalną mogą odwiedzać jedynie kapłani na prośbę zainteresowanych.

• Podczas sprawowania posługi należy zachować obowiązek używania maseczki ochronnej przez celebransa oraz zasady higieny opisane w rozporządzeniu z dnia 26 marca br.

d) Małżeństwo

• Kursy przedmałżeńskie należy organizować w każdym dekanacie według wytycznych Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.

• Należy wznowić działalność parafialnych poradni rodzinnych. Doradcy rodzinni prowadzą spotkania z narzeczonymi z zachowaniem zasad sanitarnych.

• Od 1 czerwca obowiązują nowe wzory dokumentów przedślubnych. Protokół podstawowy dostępny jest w Księgarni św. Antoniego, a pozostałe formularze na stronie https://kancelaria.diecezjazg.pl/

e) Pogrzeb

• Dozwolone są wszystkie liturgiczne formy pogrzebu.

3. Obchody Bożego Ciała

Tegoroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obwarowana jest ograniczeniami wciąż trwającego stanu epidemii. Ze względu na limit zgromadzeń 150 osób, obchody koncentrować się będą zasadniczo wokół kościołów parafialnych lub filialnych. W związku z tym w parafiach należy:

• zorganizować procesję eucharystyczną wokół kościoła (bez stacji) po każdej lub po wyznaczonej Mszy św. z udziałem jedynie uczestników liturgii. Tam, gdzie procesja wokół kościoła jest niemożliwa, należy wyjść przed kościół z Najświętszym Sakramentem i udzielić błogosławieństwa eucharystycznego,

• zachęcić wiernych do udekorowania domów i mieszkań emblematami eucharystycznymi, flagami itp.

Wykorzystać można także następujące propozycje:

• Adoracja Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach.

• W dni oktawy można urządzać procesje wokół kościoła po Mszy św. oraz adoracje Najświętszego Sakramentu.

4. Kuria i urzędy parafialne

• Od 2 czerwca br. Kuria Diecezjalna w Zielonej Górze wraca do zwykłych godzin urzędowania.

• Należy przywrócić normalne godziny urzędowania kancelarii parafialnych, zachowując normy sanitarne.

• Zbiórki do puszek przewidziane w kalendarzu liturgicznym należy przeprowadzać według dotychczasowych zasad.

Zakończenie

Żywiąc nadzieję na dalszą poprawę sytuacji epidemicznej w naszej ojczyźnie, zachęcam wszystkich wiernych do włączania się z roztropnością ale i odwagą w życie duszpasterskie w swoich parafiach, słuchania słowa Bożego we wspólnocie i przystępowania do sakramentów świętych. Proszę też duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych o modlitwę za dotkniętych epidemią i tych, którzy służą chorym. Wszystkich zawierzam wstawiennictwu Matki Bożej Rokitniańskiej i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

CZYTAJ DALEJ

Pomnik św. Jana Pawła II stanął w Łukowej

2020-05-31 22:05

Joanna Ferens

Uroczyste poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II

W kościele pw. WNMP w Łukowej odbyły się (31.05) gminno - parafialne uroczystości związane z 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II. Podczas wydarzenia został odsłonięty i poświęcony pomnik św. Jana Pawła II, Papieża Polaka.

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy św., którą sprawował ks. proboszcz Waldemar Kostrubiec. W rozmowie podkreślał, iż pomnik jest oddolną inicjatywą mieszkańców i ma wymiar duchowej łączności z Ojcem Świętym Janem Pawłem II: – Jest to dar parafian i przejaw ich czci do Ojca Świętego. Ja pragnę, by nie był to jedynie pomnik pamiątka, który powstał, by uczcić osobę Jana Pawła II, ale by był pomnik, który w naszych sercach budzi oddźwięk. Prawdziwym pomnikiem wdzięczności i czci będzie wówczas, kiedy będziemy starali się poznawać nauczanie Papieża Polaka i według niego żyć. Ten pomnik jest dla nas wszystkich zobowiązaniem, by żyć po Bożemu, by żyć dobrze. Chcemy także każdego dnia żyć słowami, które pozostawił nam św. Jan Paweł II – dodaje ks. proboszcz.

Na wszystkich ścianach cokołu pomnika umieszczono różnorodne informacje, o których informuje dyrektor GOK w Łukowej, Wiesława Kubów: – Na froncie cokołu umieściliśmy napis ‘Pokój tobie, Polsko! Ojczyzno moja!’ z papieskiej homilii. Na pozostałych tablicach są informacje o ofiarodawcach i fundatorach oraz fragment przemówienia Papieża z jego wizyty w Zamościu w 1999 roku, w którym powierzył Zamojszczyznę Matce Odkupiciela. Są także informacje ku czci jakich rocznic pomnik powstał. I tak obok, setnej rocznicy urodzin Papieża Polaka, jest to także 100-lecie Cudu nad Wisłą oraz 73-lecie wizyty w Łukowej późniejszego Prymasa Polski, a wówczas biskupa lubelskiego, Stefana Wyszyńskiego. Jeśli chodzi o samą osobę Jana Pawła II, to Papież przedstawiony jest w geście błogosławieństwa, jakby szedł z nim do mieszkańców, w ręku trzyma ferulę, czyli zakończony krzyżem pastorał papieski – podkreślała.

Dopełnieniem uroczystości była wystawa udostępniona przez Centrum Myśli Jana Pawła II, ‘Karol Wojtyła. Narodziny’, część artystyczna w wykonaniu Chóru ‘Harmonia’ oraz rozstrzygnięcie i wręczenie nagród w konkursie literackim, którego celem było napisanie odpowiedzi na list Ojca św. skierowany do dzieci całego świata z 1994 roku. Laureatami konkursu zostali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łukowej: Jan Grzyb, Nikola Jurkiewicz, Zuzanna Kaproń, Maja Kraczek, Wiktor Sikorski, Maja Tworzewska, Kacper Jagucek i Emilia Jurkiewicz. Na zakończenie uroczystości, przedstawiciele społeczności gminnej złożyli pod pomnikiem kwiaty i zapalili znicze. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Parafia pw. WNMP w Łukowej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję