Reklama

Z życia WSD w Łodzi


Edycja łódzka 1/2003

Dni Powołaniowe

W dniach 25-26 listopada 2002 r. w łódzkim Wyższym Seminarium Duchownym odbyły się, organizowane każdego roku w porze jesiennej, Dni Powołaniowe, często określane mianem "dni otwartych". Dni Powołaniowe to czas szczególnej modlitwy w intencji licznych i (przede wszystkim) świętych powołań do służby Bożej w kapłaństwie czy też we wspólnocie zakonnej. Owa modlitwa obejmuje także tych wszystkich, którzy pragną z Bożą pomocą rozeznać swoje powołanie i niekoniecznie myślą o wkroczeniu na drogę formacji seminaryjnej. Stąd w Dniach Powołaniowych uczestniczyć mogli wszyscy ci, którzy pragną poznać - choćby tylko fragmentarycznie - życie tych, którzy wsłuchując się w głos swego serca, słyszą wezwanie Jezusa: pójdź za Mną.
Każdy Dzień rozpoczynał się w kaplicy seminaryjnej o godz. 17.00 wspólną modlitwą i adoracją Ukrzyżowanego, prowadzoną przez kleryków WSD w Łodzi, w której uczestniczyła młodzież, dorośli, jak i klerycy oraz ich seminaryjni wychowawcy. Po rozmowie z Bogiem i uwielbieniu Go w tajemnicy Krzyża wszyscy obecni uczestniczyli w auli WSD w programie powołaniowym, który tradycyjnie przygotowali alumni z V roku. Ów program wyraził się w refleksji nad tajemnicą każdego powołania ludzkiego - a przede wszystkim powołania do świętości. Jego celem było także zwrócenie uwagi widza na te momenty codziennej, zabieganej rzeczywistości, które człowiek przeżywa jakby pozbawiony świadomości swego zasadniczego wezwania do bycia kimś szczególnym - sakramentem Boga.
Następnie Dni Powołaniowe przeniosły się do pokoików kleryckich i na rozległe korytarze seminaryjne. Ożywione dyskusje i śmiech wypełniły 80-letnie mury Domu Ziarna - bo tak często określa się WSD - czyniąc z niego niejako Dom Wszystkich. Około godziny 20.00 przybyli goście opuścili Seminarium, wracając do swoich rodzin i miejsc, gdzie na co dzień starają się służyć człowiekowi i Bogu. Wszystkich tych, którzy nas przez te dwa dni odwiedzili, i o nas - o klerykach, a szczególnie o kapłanach - pamiętają w modlitwie, radośnie pozdrawiamy i zapewniamy, że i oni mają własne miejsce w naszych sercach!
Alumn Przemysław Janiszewski

Świąteczne wizyty

Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi od 10 lat odwiedzają co dwa tygodnie chore dzieci na różnych oddziałach pediatrycznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Przed Bożym Narodzeniem organizują dla dzieci opłatek - wręczają upominki i książeczki, występuje zespół muzyczny z seminarium, klerycy przygotowują przedstawienie dla dzieci. W tym roku spotkanie opłatkowe miało miejsce w środę 18 grudnia. Dzięki współpracy z WSD szpitalna szkoła wzbogaciła się o gry edukacyjne i Pismo Święte. Klerycy zorganizowali także wraz z siostrami antoniankami wigilijne spotkanie dla mieszkańców Domu Samotnej Matki. Tutaj także przynieśli świąteczne prezenty i serdeczne życzenia. Odpowiedzialnym za obie inicjatywy był kleryk Bogusław Staruś.
(ead)

Reklama

Kleryckie spotkanie

W czwartek 12 grudnia w katedrze łódzkiej odbyło się spotkanie modlitewne alumnów Wyższych Seminariów Duchownych z terenu Łodzi. Na uroczystość stawili się wraz z opiekunami seminarzyści z Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów w Łagiewnikach, Seminarium Duchownego Księży Salezjanów i pełniący rolę gospodarzy klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00. Najpierw kleryków przywitał rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi - ks. dr Janusz Lewandowicz, a następnie abp Władysław Ziółek. W związku z trwającym Rokiem Różańca Świętego wszystcy modlili się, rozważając tajemnice światła. W kontemplacji kolejnych tajemnic pomagał komentarz Księdza Arcybiskupa. Rozmyślanie prowadziło nas przez życie Jezusa, poczynając od Chrztu Jezusa w Jordanie, a kończąc na ustanowieniu Eucharystii. W rozważaniu nie mogło zabraknąć oczywiście roli Maryi w życiu Chrystusa. Każde z Seminariów miało okazję przewodniczyć, prowadząc jedną z dziesiątek Różańca. Recytowane części przeplatane były śpiewanymi, co dawało niepowtarzalny efekt w takim obiekcie sakralnym, jakim jest katedra. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy była adoracja Najświętszego Sakramentu. Przebywający w tym czasie w katedrze ludzie obdarzali kleryków serdecznymi spojrzeniami, co jeszcze bardziej napełniało optymizmem. Po zakończeniu spotkania zmarznięci, ale napełnieni nowym duchem klerycy przeszli do budynku WSD. W czasie kolacji alumni wszystkich trzech seminariów mieli okazję do przywitania się ze starymi znajomymi i nawiązania nowych znajomości. Nawiązanie kontaktu było o tyle łatwiejsze, że część wykładowców z seminarium diecezjalnego prowadzi również zajęcia w seminarium Ojców Franciszkanów. Po kolacji była okazja zaprosić nowych znajomych na krótką wycieczkę po budynku seminarium. W czasie pożegnania wszyscy klerycy zapewnili się o wzajemnej modlitwie. Kolejne spotkanie odbędzie się u Księży Salezjanów.
Alumn Darek Wyroda

W maju 2003 r. Karmelitanki Bose, czyli mniszki z klauzurowego Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel będą świętować 75-lecie pobytu w Łodzi i modlitewnej służby na rzecz Kościoła łódzkiego i mieszkańców miasta. Darem materialnym z okazji jubileuszu mogłaby się stać wymiana nieczynnej instalacji ogrzewania w kościele i klasztorze mniszek. Koszt przedsięwzięcia przekracza możliwości finansowe Karmelu, dlatego podajemy numer konta dla wszystkich, którzy zechcą wesprzeć to dzieło: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. III Oddział w Łodzi - Filia nr 3, ul. Piotrkowska 109, numer 10601493-320000812505. Klasztor Karmelitanek Bosych, ul. św. Teresy 6, 91-348 Łódź. Z dopiskiem: " na cele kultu religijnego".

Reklama

Trudne wybory dla katolików

2019-10-10 20:05

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Za kilka dni wielu katolików stanie przed trudnym dylematem odnośnie wyboru listy i kandydatów, na których oddadzą głos. Dylemat ten może być szczególnie trudny, gdy wśród kandydatów i partii, z list których startują, trudno wybrać osoby jednocześnie kompetentne, uczciwe i nie tylko deklarujące przywiązanie do wiary i wartości ewangelicznych, ale też postępujące zgodnie z nimi. Wybór polityczny dla katolika jest ważny, to wręcz moralny obowiązek, aby troszczyć się o sprawy Ojczyzny i nie ignorować możliwości wpływania na to, kto może podejmować w naszym imieniu ważne decyzje.

Artur Stelmasiak / Niedziela
Magdalena Korzekwa-Kaliszuk

Co radzi Jezus?

Jezus dał nam kilka wskazówek, które mocno odnoszą się do tego, komu warto zaufać, a komu nie jest mądrze powierzać spraw naszego państwa, naszych rodzin i dzieci. <> (Łk, 16, 10). Z tego powodu osobiście nie wyobrażam sobie oddać głosu na polityka, który zachowuje się nieuczciwie wobec męża lub żony, zdradzając małżonka i żyjąc w konkubinacie z inną osobą. Dlaczego ktoś taki miałby być wierny Ojczyźnie i ofiarnie wykonywać służbę dla Polaków, skoro w swojej osobistej sprawie nie jest wierny. Podobnie, nie wyobrażam sobie zagłosowania na polityka, który nie był do tej pory wierny wartościom, które deklarował lub – mając możliwość działania – nie czynił tego.

Stosunek do życia sprawdzianem dla polityka

Politycy mają możliwość decydowania dosłownie o życiu i śmierci innych ludzi. Najbardziej czytelnym przykładem w tym obszarze jest podejście do ludzkiego życia. Prawna możliwość zabijania dzieci przed narodzinami jest wyrazem słabości naszego Państwa. Podobnie jak brak należytego ścigania przestępczości aborcyjnej. W Evangelium Vitae św. Jan Paweł II wprost napisał o obowiązku polityków w tym obszarze. Przypomniał, że do prawa, które dopuszcza zabijanie, nie wolno się nigdy stosować „ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu” (Za: Evangelium Vitae 73, Kongr. Nauki Wiary, Deklaracja z 18 listopada 1974, 22: AAS 66 (1974), 744).

Sprawa ochrony życia dotyczy zarówno ustawy dopuszczającej zabijanie dzieci w oparciu o tzw. ustawowe wyjątki, jak i ustawy o in vitro oraz innych aktów prawnych dopuszczających działania wbrew ludzkiemu życiu, jak rozporządzenie pozwalające na sprzedaż pigułek antyimplantacyjnych, tzw. „dzień po”, które – jeśli doszło do poczęcia dziecka – mają na celu zabicie go.

Nie tylko deklaracje, lecz konkretne czyny

W tym względzie zadaniem katolika jest uważne analizowanie nie tylko deklaracji kandydatów politycznych, sposobu argumentacji swoich postaw, lecz również ich konkretnych czynów. W tym względzie zdecydowanie najprościej jest zweryfikować tych kandydatów, którzy już byli członkami parlamentu. Pomocny może być Katolicki Latarnik Wyborczy (http://latarnik.info/), gdzie łatwo można sprawdzić, jak w sprawach dotyczących aborcji, in vitro oraz innych ważnych spraw, jak np. handel w niedzielę, głosowali posłowie. Warto sprawdzić listę parlamentarzystów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności eugenicznej przesłanki aborcyjnej oraz pod apelem o pilne podjęcie prac w tym obszarze. To jednak nie tylko podpisy i głosowania są wyznacznikiem tego, czy konkretny kandydat będzie aktywnie działał na rzecz ochrony życia. Bierne głosowanie czy składanie podpisów to ważne elementy działalności parlamentarnej, lecz do zmiany świata na rzecz bardziej ewangelicznego potrzeba aktywności, inicjatywy i roztropnej odwagi konkretnych ludzi, którzy nie tylko świetnie zrozumieją, że tu i teraz jest czas na walkę o ochronę życia każdego człowieka, ale też poczynią w tym obszarze konkretne kroki. Głęboko wierzę, że nawet mała, lecz bardzo zaangażowana grupa katolików, w tym katolickich polityków, może zmienić bieg historii w tym temacie.

Wśród kandydatów, którzy nie zasiadali jeszcze w parlamencie, zdecydowanie ważnym kryterium dla katolika, są zarówno konkretne deklaracje takich osób w sprawach dotyczących wartości, z których to deklaracji będzie można takie osoby rozliczyć, ale też dotychczasowe działania na rzecz poprawy prawa i opinii publicznej w tych obszarach.

Potrzeba aktywnych wyborców

Tylko roztropne, aczkolwiek stanowcze działania prawne na rzecz pełnej ochrony życia, są skuteczne w tym obszarze. Działania te mogą być stopniowe, lecz odwlekanie ich na nieoznaczoną przyszłość i stawianie innych priorytetów, to postępowanie wbrew Ewangelii. Naturalnie, że działania te wymagają silnego wsparcia poprzez kampanie wpływające na postawy Polaków. Nie ma jednak żadnego moralnego ewangelicznego uzasadnienia dla bierności polityków w kwestii ludzkiego życia, czyli prawnej dopuszczalności aborcji, w tym pigułek antyimplantacyjnych i in vitro.

Niedzielne wybory to zatem ogromny dylemat dla zaangażowanych katolików. Wybór ludzi uczciwych, oddanych Ewangelii, aktywnych w działaniu i mądrych w swoim postępowaniu jest możliwy, ale wymaga zaangażowania także tych, którzy oddają głos. Stałe monitorowanie sytuacji prawnej, społecznej i działań parlamentarzystów oraz ofiarna praca na rzecz naszej Ojczyzny to klucz dla postępowania ewangelicznego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

"Powołany" - film ukazujący wartość kapłaństwa

2019-10-15 07:16

Materiał prasowy

"Powołany” to powstający film dokumentalny opowiadający o miłości i mocy Bożej ukazującej wartość kapłaństwa przez pryzmat świadectw osób świeckich.

Przedstawimy w nim unikatowe historie ludzi, którzy doświadczyli wyjątkowego spotkania z żywym Bogiem poprzez posługę kapłanów, które zmieniło ich dotychczasowe życie. Filmowy obraz będzie wprowadzał w tajemnicę złożenia przez Boga szczególnego daru, który niosą kapłani. Film będzie przeprowadzał widza przez najważniejsze posługi zlecone kapłanom przez samego Boga, takie jak: głoszenie Słowa Bożego, sakrament Chrztu świętego, sakrament pojednania i pokuty, sakrament Eucharystii, modlitwa o uzdrowienie, modlitwa o uwolnienie i egzorcyzm, ochrona życia poczętego, posługa miłosierdzia, opieki rodzin oraz przygotowania do śmierci.W filmie wystąpią uznani kapłani, osoby konsekrowane i stygmatycy, tacy jak: brat Elia, o. James Manjackal, o. John Bashobora, ks. Dominik Chmielewski, o. Antonello i Henrique, ks. Marek, Dziewiecki. ks. Tomasz Kancelarczyk, ks. Radosław Siwiński i wielu innych.W warstwie dokumentalnej zobaczymy niesamowite historie osób świeckich, którzy namacalnie doświadczyli spotkania z żywym Bogiem poprzez posługę kapłanów.

Dlaczego chcemy zrealizować ten projekt?

Widzimy ogromną potrzebę zrealizowania filmu, który na nowo pokaże wielu ludziom wartość sakramentu kapłaństwa. Myślimy tutaj zarówno o Polsce jak i całym świecie. Nasz film ma na celu przybliżyć ludzi do Boga a w następstwie zmianę stylu życia, na taki który będzie przepełniony miłością i szacunkiem do drugiego człowieka. W filmie pokazujemy ludzi, których życie było pozbawione Boga oraz do czego to doprowadziło. W każdej z tych historii widz może odnaleźć cząstkę siebie i zestawić z swoim życiem. Chcemy, żeby ten film dotarł do ludzi wierzących jak i niewierzących. Żeby był umocnieniem wiary dla ludzi świeckich jak i kapłanów. Iskrą zapalającą osobową relację z Bogiem u tych, którzy ją utracili lub dopiero jej poszukują. Uświadomieniem jak wygląda życie bez Boga a jak nabiera sensu kiedy zwracamy się do stwórcy. Ten film będzie źródłem wiary dla każdego człowieka.

Więcej informacji na katolikwspiera Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem