Reklama

Z życia diecezji

Kronikę oprac. Tomasz Strużanowski
Edycja toruńska 1/2003

Dekanat Działdowo

6 grudnia w Biurze Wolontariatu, działającym przy Katolickim Stowarzyszeniu - Centrum Młodych w Działdowie odbyło się pierwsze szkolenie dla wolontariuszy. Przeszkolonych zostało 18 młodych osób. Zaczną oni pracę w charakterze wolontariuszy m.in. na oddziale paliatywnym szpitala, w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w ognisku wychowawczym działdowskiej Caritas, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Biuro prowadzi zapisy na kolejne szkolenia. Osoby chętne mogą się zgłaszać w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00 w Biurze Wolontariatu przy pl. Biedrawy 3 (budynek plebanii parafii Świętego Krzyża). Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności osoby młode, bezrobotnych oraz emerytów.
Sławomir Pszenny
Centrum Młodych, 0-603 449-203

Dekanaty grudziądzkie

Reklama

Tydzień Misyjny

Z okazji Tygodnia Misyjnego w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu przebywali klerycy z Misyjnego Seminarium Księży Werbistów z Pieniężna: br. Andrzej Borek SVD i br. Tomasz Bujarski SVD. W czasie swojego pobytu w szkole uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez Hannę Włodarczyk i sami prowadzili lekcje. Opowiadali m.in. o misjach w Papui-Nowej Gwinei i w Afryce. Dużą atrakcją były egzotyczne stroje przywiezione przez kleryków, które dzieci bardzo chętni przymierzały. Pokazany został także film o pracy misyjnej o. Żelazka. Dopełnieniem spotkań w szkole była wycieczka do Domu Misjonarzy Słowa Bożego w Górnej Grupie. Dzieci mogły zwiedzić tamtejsze muzeum etnograficzno-misyjne, posłuchać opowieści o. Kajeta-na o jego pracy w Ekwadorze. O. Jan prowadził dzieci po drukarni prowadzonej przez Księży Werbistów i pokazał, jak powstają książki. Wizyta w Górnej Grupie była też okazją do złożenia przez dzieci daru na misje.
Na zakończenie klerycy zostali obdarowani przez uczniów laurkami i maskotkami, aby zawsze pamiętali o tym spotkaniu.
M. Szczęsna i H. Włodarczyk

Święto patronalne kolejarzy

25 listopada, we wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, kolejarze regionu grudziądzkiego obchodzą uroczystości patronalne. Tego dnia została odprawiona Msza św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji pracowników kolei ze służby czynnej, emerytów, rencistów, członków rodzin, za chorych i zmarłych. W koncelebrze brali udział: ks. Zenon Grządka, proboszcz parafii i kapelan kolejarzy, który wygłosił słowo Boże, oraz ks. mjr Marek Reiner, kapelan jednostek lotniczych, który przybył na urlop z Bośni i Hercegowiny (pochodzący z rodziny kolejarskiej). Członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy: Tadeusz Kwiatkowski i Kazimierz Ziółkowski czytali lekcję i wezwania Modlitwy powszechnej. Na zakończenie zebrani wysłuchali Hymnu do św. Katarzyny Aleksandryjskiej według słów ks. Z. Słomskiego.
W drugiej części uroczystości odbyło się spotkanie członków i zaproszonych gości. Dzięki snutym wspólnie wspomnieniom zapanowała atmosfera serdecz-ności i braterstwa. Zaznaczyć należy, że kolejarze grudziądzcy mają regionalnego patrona, św. Józefa; sztandar stowarzyszenia, poświęcony w 1922 r., znajduje się w Izbie Pamięci Kolejarzy w Grudziądzu.
W pierwszej połowie listopada członkowie Stowarzyszenia brali udział w ogólnopolskich uroczystościach patronalnych kolejarzy na Jasnej Górze.
Henryk Turski

Dekanat Łasin

Wszystko dla Maryi

Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Łasinie zaprezentowali swoje talenty podczas dwudniowego Przeglądu Piosenki i Poezji Maryjnej. W kategorii "Pieśń" jury w składzie: Alicja Rybińska, Teresa Czyżak-Szram, Małgorzata Strug i Sławomir Domeracki nagrodziło: Annę Firlit (kl. 1a), Katarzynę Turalską (kl. 3b), Joannę Manthey (kl. 1a) i wyróżniło Natalię Bonna (kl. 1a).
Poezję o tematyce maryjnej najpiękniej recytowały: Lucyna Rucińska (kl. 2d) oraz prezentujące własną twórczość poetycką - Kornelia Moskwa i Justyna Błażyńska (obie z kl. 1b).
Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i nagrody w postaci książek, kaset magnetofonowych, prasy religijnej, kosmetyków i słodyczy oraz innych drobiazgów.
Na zakończenie proboszcz ks. Edmund Tucholski podziękował dzieciom i młodzieży za uczestnictwo i modlitwę w formie piosenki i wierszy dla Maryi. Przegląd zakończyło wspólne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.
alj

"Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie..."

Tradycyjnie już obchody Święta Niepodległości w Łasinie organizują wspólnie władze miasta, parafia oraz młodzież szkolna. Święto 11 listopada 2002 r. rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. kan. Edmund Tucholski. W homilii podkreślił wartość wolności dla każdego człowieka, a szczególnie dla Polaków, którzy o nią walczyli aż do ostatniej kropli krwi. Nie byłoby możliwe świętowanie tych rocznic, gdyby nie głęboka wiara naszych przodków, dzięki której w latach zniewolenia przetrwały największe wartości, język i tradycje narodowe.
Na zakończenie Mszy św. młodzież Gimnazjum nr 1 w Łasinie przedstawiła program słowno-muzyczny. W hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu, w ten sposób podkreślając słowa prezydenta Mościckiego, że Józef Piłsudski "dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek". Po uroczystościach w kościele wszyscy przy dźwiękach orkiestry strażackiej przemaszerowali pod pomnik "na Magdalence". Burmistrz Jan Kowarowski przedstawił krótki rys historyczny święta, złożono wiązanki kwiatów i wysłuchano pieśni legionowych w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Łasinie. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz przewodniczył modlitwie za zmarłych przodków i poległych w obronie wolnej Polski.
alj

Dekanaty toruńskie

Przestrzeń wypełnić pieśnią...

23 listopada 2002 r. w Zespole Szkół nr 11 w Toruniu odbył się IV Konkurs Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego "O Puchar Marszałka Województwa", zorganizowany przez Oddział Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Toruniu. Jury w składzie: prof. Henryk Stiuer - przewodniczący, prof. Roman Grucza, mgr Bożena Jankowska oceniło 14 chórów w trzech kategoriach: chóry mieszane, młodzieżowe, męskie. Konkurs rozpoczął się o godz. 9.30 odprawą dyrygentów, podczas której prezes Oddziału Pomorskiego PZCHiO Tadeusz Jarzębski przedstawił jurorów i przeprowadził losowanie kolejności wystąpień chórów. O godz. 10.00 połączone chóry pod dyrekcją prof. Romana Gruczy wykonały Gaude Mater, a kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Roman Czyżniewski oficjalnie otworzył tegoroczną edycję konkursu. W przerwie przesłuchań konkursowych wystąpił z krótkim koncertem chór Gimnazjum nr 3 w Toruniu pod dyrekcją Kazimierza Jaworskiego.
Po przesłuchaniu wszystkich zespołów połączone chóry męskie zaśpiewały Hymn Pomorza Z. Moczyńskiego, a chóry mieszane wykonały utwór J. Łuciuka do słów Ojca Świętego Jana Pawła II O, ziemio polska pod dyrekcją dyrektora artystycznego Oddziału Pomorskiego PZCHIO w Toruniu - prof. Romana Gruczy.
Przewodniczący odczytał werdykt jury: W kategorii chórów mieszanych pierwsze miejsce i puchar marszałka zdobył chór "Canto Grazioso" z Brodnicy pod dyrekcją Mirosławy Barczewskiej, drugie miejsce "Alla Camera" z Grudziądza pod dyrekcją Anny Janosz-Olszowy, trzecie miejsce ex aequo Chór Nauczycielski ZNP "Con anima" pod dyrekcją Janusza Heyki oraz Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" z Bydgoszczy pod dyrekcją Magdaleny Opalińskiej.
W kategorii chórów młodzieżowych pierwsze miejsce i puchar marszałka zdobył Katedralny Chór Chłopięco-Męski "Pueri Cantores Thorunienses" z Torunia pod dyrekcją Aleksandry Rogalskiej. Drugiego miejsca nie przyznano, a trzecie zajął Dziewczęcy Chór I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy pod dyrekcją Mirosławy Barczewskiej.
W kategorii chórów męskich pierwsze miejsce i puchar marszałka ex aequo zdobyły dwa chóry: "Copemicus" z Torunia pod dyrekcją Renaty Szerafin-Wójtowicz oraz "Echo" Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu pod dyrekcją Jerzego Cieślaka. Drugie miejsce zajął Chór im. Stanisława Moniuszki ze Żnina pod dyrekcją Beaty Różańskiej.
Grand Prix otrzymał Katedralny Chór Chłopięco-Męski "Pueri Cantores Thorunienses", natomiast nagrodę PZCHiO w Toruniu za promowanie polskiej współczesnej muzyki chóralnej Chór "Alla Camera" z Grudziądza. Jury podkreśliło dobre przygotowanie chórów, wysoki poziom artystyczny oraz duże zaangażowanie dyrygentów i chórzystów.
Na wyrazy uznania zasługują organizatorzy imprezy - Oddział Pomorski PZCHiO na czele z jego prezesem Tadeuszem Jarzębskim za dobre przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu.
Oby słowa ks. prof. Józefa Tischnera: "Przestrzeń między niebem a ziemią można wypełnić tylko pieśnią" wybrane na motto tegorocznego konkursu mogły spełniać się, mimo problemów finansowych, z jakimi borykają się działacze ruchu śpiewaczego na Pomorzu.
Aleksandra Rogalska

Dekanat Wąbrzeźno

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie

Chórzyści z parafii Matki Bożej Królowej Polski uroczyście obchodzili dzień swojej patronki św. Cecylii. W piątek 22 listopada uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez proboszcza parafii - ks. kan. Kazimierza Śmigeckiego. Po przeżyciach duchowych przyszedł czas na radosne spotkanie przy stole. Jak przystało na chórzystów, nie zabrakło chwalenia Boga śpiewem.
Ks. Dariusz Żurański

Reklama

Kwatera 79

2019-10-15 12:02

Agnieszka Bugała

Agnieszka Bugała

Każdy, kto był choć raz na Cmentarzu Osobowickim widział tę niezwykłą rzeźbę…

Stoi na cmentarzu od 2015 r. To „Pomnik Dzieci Nienarodzonych II” poświęcony dzieciom zmarłym przed urodzeniem (poronionym, lub urodzonym jako martwe). Autorami projektu pomnika są polscy artyści, ale figury – rodziców i dziecka – wykonał słowacki rzeźbiarz Martin Hudaćek. Polaków zainspirował jego „Pomniki Dzieci Nienarodzonych”, który zobaczyli w Bańskiej Bystrzycy.

Hudaćek słynie z realizacji pomników z posągami przezroczystych dzieci, obrazuje dzieci, które przychodzą do rodziców po śmierci, mają otwarte ramiona, jakby chciały przytulić zrozpaczonych i obolałych od straty swoich ukochanych maluchów.

Słowacki artysta jest też autorem Pomnika Nienarodzonych Dzieci w Kalifornii. Tam widzimy dwie figury - kobietę opłakującą aborcję i jej zabite dziecko, które ofiaruje matce wybaczenie. – Postać dziecka jest przezroczysta, co oznacza, że jest ono duchem - pisze na stronie internetowej Hudaćek - a więc kimś niematerialnym. Chodzi właściwie o duszę dziecka, które przychodzi z pociechą do kobiety – swej matki. Zgodziła się ona na jego aborcję, a teraz z tego powodu cierpi – tłumaczy artysta – i chciałaby mieć pewność, że ono nie ma do niej żalu.

„Moją misją jest to, aby mówić o naszym początku, a także o Stwórcy i kochającym Ojcu, który pokazuje nam każdego dnia dlaczego i jak żyć” – pisze na swojej stronie internetowej słowacki artysta.

Martin Hudaćek jest artystą zaangażowanym religijnie i takie tez są jego prace. Nie bierze udziału w wystawach, woli instalacje w otwartej przestrzeni, gdzie ma szanse na natychmiastowy dialog z odbiorcą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Żeganamy prof. Jana Szyszko

2019-10-16 12:37

wpolityce.pl

Rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe prof. Jana Szyszko, byłego ministra środowiska i wieloletniego posła. We mszy św. w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie - Starej Miłosnej bierze udział prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, członkowie rządu i parlamentarzyści.

Krzysztof Sitkowski/KPRP

Bardzo cię przepraszamy, ale z bólem muszę to przyznać, że zaskoczyłeś nas. Tyle razy z twoich ust słyszeliśmy o przyszłych planach na przyszłość. Przede wszystkim o twoim serdecznym pragnieniu twojej służby Polsce. Wieść o twoim rozstaniu się z ziemią bardzo szybko dała o sobie znać. Wszędzie pytano z niedowierzaniem: czy to możliwe, byś nas pozostawił będąc pełen dynamiki, sił, entuzjazmu? — mówił w homilii ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Krzysztof Sitkowki/KPPR

Pozostawiłeś kochaną małżonkę, dwie córki, dwoje wnucząt, zięcia, a także brata i siostrę z rodzinami. Odszedłeś od swoich przyjaciół, współpracowników, uczennic i uczniów, posłów, ministrów i ludzi nauki. A nade wszystko - szczerych ekologów, którzy razem z tobą troszczyli się o przyszłość naszej zieleni — dodał.

MK

Odchodzisz pełen poświęcenia, jako jeden z największych lekarzy naszej przyrody, a więc lasów i ich wszystkich mieszkańców — podkreślił ks. bp Pacyfik Dydycz.

Krzysztof Sitkowki/KPPR

Jan Szyszko został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z gwiazdą orderu „Odrodzenia Polski” za „wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej”. Odznaczenie odebrała żona zmarłego Krystyna Szyszko podczas mszy św. pogrzebowej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem