Reklama

Z życia diecezji

Kronikę oprac. Tomasz Strużanowski
Edycja toruńska 1/2003

Dekanat Działdowo

6 grudnia w Biurze Wolontariatu, działającym przy Katolickim Stowarzyszeniu - Centrum Młodych w Działdowie odbyło się pierwsze szkolenie dla wolontariuszy. Przeszkolonych zostało 18 młodych osób. Zaczną oni pracę w charakterze wolontariuszy m.in. na oddziale paliatywnym szpitala, w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, w ognisku wychowawczym działdowskiej Caritas, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Polskim Czerwonym Krzyżu.
Biuro prowadzi zapisy na kolejne szkolenia. Osoby chętne mogą się zgłaszać w każdą środę od godz. 16.00 do 18.00 w Biurze Wolontariatu przy pl. Biedrawy 3 (budynek plebanii parafii Świętego Krzyża). Zapraszamy wszystkich chętnych, a w szczególności osoby młode, bezrobotnych oraz emerytów.
Sławomir Pszenny
Centrum Młodych, 0-603 449-203

Dekanaty grudziądzkie

Reklama

Tydzień Misyjny

Z okazji Tygodnia Misyjnego w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu przebywali klerycy z Misyjnego Seminarium Księży Werbistów z Pieniężna: br. Andrzej Borek SVD i br. Tomasz Bujarski SVD. W czasie swojego pobytu w szkole uczestniczyli w lekcjach prowadzonych przez Hannę Włodarczyk i sami prowadzili lekcje. Opowiadali m.in. o misjach w Papui-Nowej Gwinei i w Afryce. Dużą atrakcją były egzotyczne stroje przywiezione przez kleryków, które dzieci bardzo chętni przymierzały. Pokazany został także film o pracy misyjnej o. Żelazka. Dopełnieniem spotkań w szkole była wycieczka do Domu Misjonarzy Słowa Bożego w Górnej Grupie. Dzieci mogły zwiedzić tamtejsze muzeum etnograficzno-misyjne, posłuchać opowieści o. Kajeta-na o jego pracy w Ekwadorze. O. Jan prowadził dzieci po drukarni prowadzonej przez Księży Werbistów i pokazał, jak powstają książki. Wizyta w Górnej Grupie była też okazją do złożenia przez dzieci daru na misje.
Na zakończenie klerycy zostali obdarowani przez uczniów laurkami i maskotkami, aby zawsze pamiętali o tym spotkaniu.
M. Szczęsna i H. Włodarczyk

Święto patronalne kolejarzy

25 listopada, we wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, kolejarze regionu grudziądzkiego obchodzą uroczystości patronalne. Tego dnia została odprawiona Msza św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w intencji pracowników kolei ze służby czynnej, emerytów, rencistów, członków rodzin, za chorych i zmarłych. W koncelebrze brali udział: ks. Zenon Grządka, proboszcz parafii i kapelan kolejarzy, który wygłosił słowo Boże, oraz ks. mjr Marek Reiner, kapelan jednostek lotniczych, który przybył na urlop z Bośni i Hercegowiny (pochodzący z rodziny kolejarskiej). Członkowie Stowarzyszenia Kolejarzy: Tadeusz Kwiatkowski i Kazimierz Ziółkowski czytali lekcję i wezwania Modlitwy powszechnej. Na zakończenie zebrani wysłuchali Hymnu do św. Katarzyny Aleksandryjskiej według słów ks. Z. Słomskiego.
W drugiej części uroczystości odbyło się spotkanie członków i zaproszonych gości. Dzięki snutym wspólnie wspomnieniom zapanowała atmosfera serdecz-ności i braterstwa. Zaznaczyć należy, że kolejarze grudziądzcy mają regionalnego patrona, św. Józefa; sztandar stowarzyszenia, poświęcony w 1922 r., znajduje się w Izbie Pamięci Kolejarzy w Grudziądzu.
W pierwszej połowie listopada członkowie Stowarzyszenia brali udział w ogólnopolskich uroczystościach patronalnych kolejarzy na Jasnej Górze.
Henryk Turski

Dekanat Łasin

Wszystko dla Maryi

Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Łasinie zaprezentowali swoje talenty podczas dwudniowego Przeglądu Piosenki i Poezji Maryjnej. W kategorii "Pieśń" jury w składzie: Alicja Rybińska, Teresa Czyżak-Szram, Małgorzata Strug i Sławomir Domeracki nagrodziło: Annę Firlit (kl. 1a), Katarzynę Turalską (kl. 3b), Joannę Manthey (kl. 1a) i wyróżniło Natalię Bonna (kl. 1a).
Poezję o tematyce maryjnej najpiękniej recytowały: Lucyna Rucińska (kl. 2d) oraz prezentujące własną twórczość poetycką - Kornelia Moskwa i Justyna Błażyńska (obie z kl. 1b).
Dzięki sponsorom wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i nagrody w postaci książek, kaset magnetofonowych, prasy religijnej, kosmetyków i słodyczy oraz innych drobiazgów.
Na zakończenie proboszcz ks. Edmund Tucholski podziękował dzieciom i młodzieży za uczestnictwo i modlitwę w formie piosenki i wierszy dla Maryi. Przegląd zakończyło wspólne nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny.
alj

"Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie..."

Tradycyjnie już obchody Święta Niepodległości w Łasinie organizują wspólnie władze miasta, parafia oraz młodzież szkolna. Święto 11 listopada 2002 r. rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. kan. Edmund Tucholski. W homilii podkreślił wartość wolności dla każdego człowieka, a szczególnie dla Polaków, którzy o nią walczyli aż do ostatniej kropli krwi. Nie byłoby możliwe świętowanie tych rocznic, gdyby nie głęboka wiara naszych przodków, dzięki której w latach zniewolenia przetrwały największe wartości, język i tradycje narodowe.
Na zakończenie Mszy św. młodzież Gimnazjum nr 1 w Łasinie przedstawiła program słowno-muzyczny. W hołdzie Marszałkowi Piłsudskiemu, w ten sposób podkreślając słowa prezydenta Mościckiego, że Józef Piłsudski "dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek". Po uroczystościach w kościele wszyscy przy dźwiękach orkiestry strażackiej przemaszerowali pod pomnik "na Magdalence". Burmistrz Jan Kowarowski przedstawił krótki rys historyczny święta, złożono wiązanki kwiatów i wysłuchano pieśni legionowych w wykonaniu orkiestry dętej OSP w Łasinie. Na zakończenie Ksiądz Proboszcz przewodniczył modlitwie za zmarłych przodków i poległych w obronie wolnej Polski.
alj

Dekanaty toruńskie

Przestrzeń wypełnić pieśnią...

23 listopada 2002 r. w Zespole Szkół nr 11 w Toruniu odbył się IV Konkurs Chórów Województwa Kujawsko-Pomorskiego "O Puchar Marszałka Województwa", zorganizowany przez Oddział Pomorski Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Toruniu. Jury w składzie: prof. Henryk Stiuer - przewodniczący, prof. Roman Grucza, mgr Bożena Jankowska oceniło 14 chórów w trzech kategoriach: chóry mieszane, młodzieżowe, męskie. Konkurs rozpoczął się o godz. 9.30 odprawą dyrygentów, podczas której prezes Oddziału Pomorskiego PZCHiO Tadeusz Jarzębski przedstawił jurorów i przeprowadził losowanie kolejności wystąpień chórów. O godz. 10.00 połączone chóry pod dyrekcją prof. Romana Gruczy wykonały Gaude Mater, a kierownik Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Roman Czyżniewski oficjalnie otworzył tegoroczną edycję konkursu. W przerwie przesłuchań konkursowych wystąpił z krótkim koncertem chór Gimnazjum nr 3 w Toruniu pod dyrekcją Kazimierza Jaworskiego.
Po przesłuchaniu wszystkich zespołów połączone chóry męskie zaśpiewały Hymn Pomorza Z. Moczyńskiego, a chóry mieszane wykonały utwór J. Łuciuka do słów Ojca Świętego Jana Pawła II O, ziemio polska pod dyrekcją dyrektora artystycznego Oddziału Pomorskiego PZCHIO w Toruniu - prof. Romana Gruczy.
Przewodniczący odczytał werdykt jury: W kategorii chórów mieszanych pierwsze miejsce i puchar marszałka zdobył chór "Canto Grazioso" z Brodnicy pod dyrekcją Mirosławy Barczewskiej, drugie miejsce "Alla Camera" z Grudziądza pod dyrekcją Anny Janosz-Olszowy, trzecie miejsce ex aequo Chór Nauczycielski ZNP "Con anima" pod dyrekcją Janusza Heyki oraz Towarzystwo Śpiewu "Harmonia" z Bydgoszczy pod dyrekcją Magdaleny Opalińskiej.
W kategorii chórów młodzieżowych pierwsze miejsce i puchar marszałka zdobył Katedralny Chór Chłopięco-Męski "Pueri Cantores Thorunienses" z Torunia pod dyrekcją Aleksandry Rogalskiej. Drugiego miejsca nie przyznano, a trzecie zajął Dziewczęcy Chór I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy pod dyrekcją Mirosławy Barczewskiej.
W kategorii chórów męskich pierwsze miejsce i puchar marszałka ex aequo zdobyły dwa chóry: "Copemicus" z Torunia pod dyrekcją Renaty Szerafin-Wójtowicz oraz "Echo" Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu pod dyrekcją Jerzego Cieślaka. Drugie miejsce zajął Chór im. Stanisława Moniuszki ze Żnina pod dyrekcją Beaty Różańskiej.
Grand Prix otrzymał Katedralny Chór Chłopięco-Męski "Pueri Cantores Thorunienses", natomiast nagrodę PZCHiO w Toruniu za promowanie polskiej współczesnej muzyki chóralnej Chór "Alla Camera" z Grudziądza. Jury podkreśliło dobre przygotowanie chórów, wysoki poziom artystyczny oraz duże zaangażowanie dyrygentów i chórzystów.
Na wyrazy uznania zasługują organizatorzy imprezy - Oddział Pomorski PZCHiO na czele z jego prezesem Tadeuszem Jarzębskim za dobre przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu.
Oby słowa ks. prof. Józefa Tischnera: "Przestrzeń między niebem a ziemią można wypełnić tylko pieśnią" wybrane na motto tegorocznego konkursu mogły spełniać się, mimo problemów finansowych, z jakimi borykają się działacze ruchu śpiewaczego na Pomorzu.
Aleksandra Rogalska

Dekanat Wąbrzeźno

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie

Chórzyści z parafii Matki Bożej Królowej Polski uroczyście obchodzili dzień swojej patronki św. Cecylii. W piątek 22 listopada uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej przez proboszcza parafii - ks. kan. Kazimierza Śmigeckiego. Po przeżyciach duchowych przyszedł czas na radosne spotkanie przy stole. Jak przystało na chórzystów, nie zabrakło chwalenia Boga śpiewem.
Ks. Dariusz Żurański

Reklama

W niedzielę rozpoczyna się Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

2019-07-19 10:11

tk / Warszawa (KAI)

Pod hasłem „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa” obchodzony będzie XX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa i tegoroczna „Akcja św. Krzysztofa”. Po raz kolejny organizacja MIVA Polska zaprasza kierowców, aby za każdy bezpiecznie przejechany kilometr wpłacili 1 gr na środki transportu dla misjonarzy. W tym roku tydzień św. Krzysztofa potrwa od 21 do 28 lipca.

Arkadiusz Bednarczyk

Jak co roku, Tygodniowi św. Krzysztofa towarzyszy misyjna „Akcja św. Krzysztof”. Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska podkreśla, że akcja ta jest apelem do kierowców, żeby podziękować za szczęśliwe przejechane kilometry i jako dziękczynienie podarować swój grosz na pojazdy misyjne. – Ta akcja to też modlitwa za kierowców, błogosławieństwo pojazdów i apel o bezpieczne podróże – mówi.

MIVA Polska stworzyła także „Dekalog Kierowcy”, który w konkretny sposób jest propozycją do wdrążania przykazań Bożych w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami. – Prowadzący pojazd ma być chrześcijaninem także na drodze, nie tylko w kościele, w domu czy też w miejscu pracy. Ma pokazywać to w swoim sposobie prowadzenia pojazdu i odnoszenia się do innych użytkowników drogi – tłumaczy ks. Kraśnicki.

Dodaje, że samo święcenie pojazdów we wspomnienie św. Krzysztofa nie wystarczy, bowiem najważniejsze jest to, by to błogosławieństwo "dotknęło" świadomości kierującego tym pojazdem.

W 2018 r. w ramach „Akcji św. Krzysztof” udało się zebrać prawie 2 mln 800 tys. zł na. Za te pieniądze zakupiono środki transportu dla misjonarzy w 34 krajach świata. Było to: 40 samochodów, 3 busy, 2 ambulanse; 2 traktory; 1 moto-taczka; 64 motocykle i motorowery; 516 rowerów; 3 łodzie; 2 quady; 3 skutery śnieżne; 5 wózków inwalidzkich; 3 konie i 3 wozy. Najwięcej środków transportu zakupiono dla Afryki, następnie dla Ameryki Południowej i Azji, 11 wspomoże misjonarzy w innych regionach.

"Misjonarze coraz bardziej oczekują pomocy ze strony MIVA Polska" – mówi ks. Kraśnicki dodając, że w dawniejszych latach pomoc w zakupie środków transportu pochodziła głownie z organizacji "Kirche in Not" (Kościół w potrzebie). "Cieszymy się, że na to zapotrzebowanie możemy odpowiadać coraz lepiej" - dodaje duchowny.

Z okazji nadchodzącego Tygodnia św. Krzysztofa, MIVA Polska przypomniała opracowany przez siebie Dekalog Kierowcy. Oto jego treść:

"Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

1. Nie będziesz egoistą na drodze, 2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi, 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę - umiej też podziękować, 4. Szanuj pieszych, 5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy, 6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny, 7. Nie bądź brawurowy w prędkości, 8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo, 9. Pomagaj potrzebującym na drodze, 10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej Policji".

MIVA Polska podaje też tragiczne statystyki: w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło aż 2843 osób, czyli o 12 więcej niż w roku poprzednim.

***

MIVA Polska powstała w Roku Jubileuszu 2000 jako agenda Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.

Konferencja Episkopatu Polski na swoim 370. Posiedzeniu Plenarnym dnia 7 października 2015 roku powołała MIVA Polska jako kościelną publiczną osobę prawną i zatwierdziła statut MIVA.

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 25 marca 2016 r. MIVA Polska otrzymała osobowość prawną.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Drohiczyn: ingres bp. Piotra Sawczuka

2019-07-20 09:23

mip, tk / Drohiczyn (KAI)

W sobotę odbędzie się ingres biskupa Piotra Sawczuka do katedry drohiczyńskiej. Nominację dla dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej ogłoszono 17 czerwca.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

Uroczystość ingresu rozpocznie się o godz. 11.00 w katedrze Trójcy Przenajświętszej w Drohiczynie. Mszy przewodniczyć będzie i homilię wygłosi bp Sawczuk. W liturgii uczestniczyć będą parlamentarzyści, ministrowie i samorządowcy, a także biskupi i duchowni w wielu diecezji.

W mieście spodziewane są duże utrudnienia w ruchu drogowym. - Ulice Kościelna, Jana z Drohiczyna, Farna oraz Plac Kościuszki będą dla zamknięte – informuje kanclerz kurii ks. Zbigniew Rostkowski.

Liturgia transmitowana będzie za pośrednictwem diecezjalnej telewizji internetowej, TVP Białystok oraz Radia Podlasie.

Bp Piotr Sawczuk został mianowany przez papieża Franciszka biskupem drohiczyńskim 17 czerwca br. Zastąpi on biskupa Tadeusza Pikusa, który ze względów zdrowotnych prosił Stolicę Apostolską o zwolnienie z pełnionego urzędu.

Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. Jego rodzice – Henryk i Zofia - prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Kornicy, a Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. otrzymując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bpa dra Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. "Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły" i uzyskał 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii.

W 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk był notariuszem i sędzią w Sądzie Biskupim; w latach 1996-2003 pełnił urząd notariusza, zaś od 2003 do 2013 r. kanclerza siedleckiej Kurii Diecezjalnej. Od 2009 r. był wikariuszem generalnym diecezji.

Był wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Przez cały czas pracy w kurii angażował się w funkcjonowanie różnych agendach kurialnych, szczególnie w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wielokrotnie występował jako delegat biskupów siedleckich w rozwiązywaniu różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji.

23 stycznia 2003 ks. Sawczuk został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a 23 stycznia 2009 kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tegoż gremium. 20 września 2010 r. Benedykt XVI podniósł go do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

19 stycznia 2013 Benedykt XVI mianował ks. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej, ze stolicą tytularną w Ottana.

Bp Sawczuk opublikował książkę „Kornica – dzieje pisane krwią i kredą”, poświęconą 100-leciu powstania parafii rodzinnej. Jest także autorem wielu artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie”, a także w „Echu Katolickim”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem