Reklama

Świadek świętości papieża

2013-10-29 16:38

Małgorzata Godzisz
Edycja zamojsko-lubaczowska 44/2013, str. 6

Archiwum M. Godzisz

Nasza diecezja w październiku otrzymała z rąk abp. Mieczysława Mokrzyckiego relikwie bł. Jana Pawła II w parafiach Matki Bożej Różańcowej w Zawalowie i Świętej Trójcy w Komarowie

MAŁGORZATA GODZISZ: - Księże Arcybiskupie, jak odczytywać te znaki obecności Błogosławionego?

ABP MIECZYSŁAW MOKRZYCKI: - Prośba, by w parafii mieć relikwie bł. Jana Pawła II to wyraz wielkiej wiary, miłości, nadziei, którą nasi wierni pokładają właśnie w Nim. Nadal jest żywy w naszych sercach. Ludzie chcą dalej mieć Go blisko siebie, chcą Go słuchać, chcą się do Niego modlić. Chcą Go prosić, tak jak zawsze podczas Jego posługi jako Piotra naszych czasów, tak i teraz błogosławionego, a wkrótce świętego.

- „W życiu i śmierci Totus Tuus przez Niepokalaną”. Te słowa bł. Jan Paweł II napisał w swoim testamencie w 1980 r. Kim dla Niego była Maryja?

- Maryja była dla Niego najlepszą Matką. Matką Dobrej Rady. Pocieszycielką. Zawsze oddawał się Jej. Prosił, by wstawiała się za Nim w Jego posługiwaniu do swojego Syna, wypraszała potrzebne łaski, światło Ducha Świętego Ojciec Święty miał wielką cześć do Matki Najświętszej. W święta maryjne był inny niż w pozostałe dni. Był radosny, pogodny. To faktycznie mogłem zauważyć. Zawsze Jej ufał i powierzał swoje sprawy.

- Różaniec był dla bł. Jana Pawła II modlitwą tętniącą życiem. Ksiądz Arcybiskup widział, jak przemienia ona wielu. A czego sam doświadczył modląc się z Nim właśnie na różańcu?

- Pogłębiała się nasza wiara, miłość i ufność do Chrystusa. Mogliśmy rozważać tajemnice zbawienia, odkupienia każdego człowieka. A jednocześnie to uświęcenie poprzez rozważanie tajemnic upodabnia nas do Chrystusa. Stajemy się lepszymi. Stajemy się bardziej świętymi w naszym życiu.

- Ojciec Święty był propagatorem modlitwy różańcowej. Każdego, kogo spotkał, starał się do niej zachęcać i wręczał widoczny znak w postaci perłowego różańca. Jaki miał w tym cel?

- Ojciec Święty poprzez modlitwę różańcową umacniał swoją wiarę i posługiwanie. Zawsze po spotkaniu z każdym człowiekiem przekazywał mu różaniec. Podczas swoich nawiedzin w sanktuariach maryjnych wręczał również Matce Bożej swój papieski różaniec. Wskazywał nam, że właśnie dzięki tej modlitwie możemy przybliżać się do Boga i zbawić. Ojciec Święty rozdał tych różańców całe tony, ale wręczając je zachęcał do modlitwy, medytacji, do zastanowienia się nad tą wielką miłością, jaką Bóg obdarzył każdego człowieka oddając za niego życie, zbawiając go i czyniąc Bożym dzieckiem.

- Bł. Jan Paweł II całe życie dążył do świętości. Ksiądz Arcybiskup był tego świadkiem. Jak Ksiądz Arcybiskup odczytuje decyzję papieża Franciszka o kanonizacji?

- Już po Jego śmierci wierni zgromadzeni na Placu św. Piotra obwołali Ojca Świętego świętym. Wołali: „natychmiast święty”! Benedykt XVI przychylił się do tego głosu ludu i rozpoczął od razu proces beatyfikacyjny. Ojciec Święty Franciszek, po zakończonym procesie, a także po zatwierdzeniu cudu, podjął również tą decyzję, aby Ojca Świętego Jana Pawła II zaliczyć w grono świętych. By na całym świecie mógł być dla wszystkich orędownikiem.

- 13 października, w 96. rocznicę objawień fatimskich papież Franciszek zawierzył świat Niepokalanemu Sercu Maryi. Podobnie uczynił to bł. Jan Paweł II. Dlaczego wszyscy mamy powtórzyć gest św. Jana i przyjąć Maryję do siebie?

- Ojciec Święty powierza świat, ponieważ wie, że potrzebuje tej matczynej opieki, troski. By świat uznał Maryję jako przewodniczkę, która prowadzi nas do Chrystusa. Byśmy zrozumieli, że w naszym życiu potrzebna jest nie tylko matka ziemska, ale ta Matka niebieska, która nas zna, czeka i chce być naszą przewodniczką ku zbawieniu.

- Maryja obiecuje: „Moje Niepokalane Serce zwycięży”. Jak zrozumieć te słowa, wcielić je w życie i realizować?

- Jeśli przyjmiemy tak jak Maryja wolę Bożą w naszym życiu, zaufamy Panu Bogu, to przez stawanie się coraz lepszym, będziemy budować tutaj Królestwo Boże, budować dobroć, miłość, pokój przezwyciężając zło i nienawiść.

Tagi:
relikwie rozmowa

Reklama

Poprawność polityczna rządzi światem

2019-07-16 11:47

Rozmawia Włodzimierz Rędzioch
Niedziela Ogólnopolska 29/2019, str. 38-39

magna-carta.it
Eugenio Capozzi

Czym jest poprawność polityczna, dlaczego wyklucza się jej przeciwników i dlaczego nienawidzi ona chrześcijaństwa. Na pytania Włodzimierza Rędziocha odpowiada prof. Eugenio Capozzi

WŁODZIMIERZ RĘDZIOCH: – Jak zdefiniowałby Pan Profesor poprawność polityczną?

PROF. EUGENIO CAPOZZI: – Jako „katechizm cywilny”, sumę nakazów, zakazów, cenzur, które są wyrazem bardzo precyzyjnej ideologii – możemy ją nazwać neoprogresywizmem, ideologią „Innego”, „utopią różnorodności”. Chodzi o ideologię, która w całości potępia kulturę zachodnioeuropejską jako imperialistyczną i dyskryminującą i planuje zmienić mentalność ludzkości – zastąpić ją radykalnym relatywizmem kulturowym i etycznym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wielka Brytania: lekarze chcą odłączyć 5-letnie dziecko od aparatury podtrzymującej życie

2019-07-19 12:34

rk (KAI/LifeSiteNews.com) / Londyn

O losach 5-letniej dziewczynki, którą brytyjscy medycy chcą odłączyć od urządzeń podtrzymujących życie, rozstrzygnie sąd. Choć dziecko zgodził się przyjąć włoski szpital pediatryczny w Genui, londyńska placówka medyczna sprzeciwia się temu, by rodzice zorganizowali i opłacili transport córki. Komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali – Charlie Gard i Alfie Evans – zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury utrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

AR

Tafida Raqeeb, córka imigrantów z Bangladeszu, straciła przytomność kilka miesięcy temu na skutek pęknięcia naczyniaka tętniczo-żylnego mózgu. Mimo operacji, pięcioletnie dziecko nie odzyskało przytomności, a lekarze Royal London Hospital zwrócili się do sądu, by ten pozwolił na odłączenie pacjentki od aparatury, która zapewnia jej życie w stanie półprzytomności. Tafida reaguje na ból, daje niekiedy oznaki życia.

Rodzice Shalina i Mohammed poprosili o pomoc włoskich pediatrów z Instytutu im. Gianniny Gaslini w Genui – szpitala o światowej renomie. Ci, po zapoznaniu się z dokumentacją i konsultacji z brytyjskimi lekarzami, zgodzili się interweniować. Rodzice mają jedynie zorganizować i opłacić transport. O losach dziecka ma ostatecznie zdecydować brytyjski wymiar sprawiedliwości.

Włoscy komentatorzy wskazują na podobieństwo tego przypadku do wcześniejszych spraw, w których mali pacjenci brytyjskich szpitali zostali odłączeni decyzją sądu od aparatury podtrzymującej życie, choć pomoc oferowały im placówki medyczne na całym świecie.

W lipcu 2017 roku w londyńskim hospicjum dla dzieci zmarł liczący niespełna rok Charlie Gard, cierpiący od urodzenia na rzadką chorobę genetyczną. Wcześniej Trybunał Europejski polecił odłączyć wszystkie aparaty zapewniające życie małego pacjenta. Szpital dziecięcy pw. Dzieciątka Jezus w Rzymie był gotów zaopiekować się chłopcem.

W ubiegłym roku na polecenie sądu i wbrew woli jego rodziców został odłączony od aparatury Alfie Evans. Nastąpiło to na 11 dni przed drugą rocznicą urodzin dziecka, cierpiącego na niedobór transaminazy GABA. Jego rodzice bezskutecznie walczyli o przetransportowanie syna do watykańskiego szpitala pediatrycznego. Pomoc w tej sprawie oferował także prezbiteriański szpital pediatryczny w Nowym Jorku.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem