Reklama

Z Polski

2013-12-03 15:58


Niedziela Ogólnopolska 49/2013, str. 11

Bolesław Cieśla

Dokument społeczny KEP – konferencja w Sejmie

W trosce o człowieka i dobro wspólne

W Sali Kolumnowej Sejmu RP 30 listopada br. miała miejsce konferencja „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Jej organizatorami byli: Akcja Katolicka oraz Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Uczestników konferencji zaszczycił swoją obecnością i słowem abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Konferencja nawiązywała do Dokumentu Społecznego Konferencji Episkopatu Polski z marca 2012 r. Dokument ten skupił uwagę Akcji Katolickiej i parlamentarzystów, bo – jak zaznaczyli otwierający obrady: Halina Szydełko, prezes zarządu KI AK, i poseł Robert Telus, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu – środowisku Akcji Katolickiej zależy na aktywnym i świadomym uczestnictwie w życiu społecznym oraz na przeciwstawianiu się działaniom antychrześcijańskim.

Abp Celestino Migliore, gratulując inicjatywy konferencji, podkreślił, że wobec natłoku różnych informacji człowiek czuje zaniepokojenie i niepewność. Istnieje więc pilna potrzeba edukacji społecznej. Niezaprzeczalny rozwój ekonomiczny Polski wymaga pracy organicznej i odpowiedniego reagowania na rzeczywistość. Tylko wtedy można być aktywnym uczestnikiem życia społecznego w duchu społecznej nauki Kościoła. Nie wolno biernie podporządkowywać się bezwzględnym prawom ekonomii.

Reklama

Bp Marek Solarczyk, krajowy asystent Akcji Katolickiej, zwrócił uwagę, że tam, gdzie pewne grupy społeczne odkrywały swą podmiotowość w życiu publicznym, tam zawsze na początku byli duchowni. Później ich miejsce przejmowali świeccy. Przypomniał również – jako zachętę, ale i przestrogę – słowa papieża Franciszka z adhortacji „Evangelii gaudium” (Radość Ewangelii): „Każda wspólnota Kościoła, która nie zamierza w pełni i w sposób twórczy skutecznie współpracować, aby ubodzy żyli godnie i nikt nie był wykluczony, narazi się także na ryzyko rozkładu, chociaż mówi o tematach społecznych lub krytykuje rządy. Łatwo podda się w końcu światowości duchowej, maskowanej praktykami religijnymi, bezowocnymi zebraniami lub pustymi przemówieniami”.

Te słowa były znakomitym wprowadzeniem do meritum konferencji, czyli Dokumentu Społecznego KEP. Jego autor – abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, zaznaczył, że powstał on z troski biskupów i jako odpowiedź na oczekiwania, by Kościół określił, co ma do powiedzenia na temat życia społecznego, politycznego i gospodarczego zwłaszcza w okresie kryzysu, ujawniającego się także w sferze moralności społecznej. W nauczaniu Kościoła jest miejsce na treści społeczne, a katolicka nauka społeczna nie jest dodatkiem, lecz integralną częścią Magisterium Kościoła. Milczenie biskupów byłoby więc po prostu zaniedbaniem obowiązków.

Odnosząc się do Dokumentu Społecznego KEP, prelegent podkreślił jego związek z encykliką papieża Benedykta XVI „Caritas in veritate” (Miłość w prawdzie).

Konferencja, której dopełnienie stanowiły wykłady ks. prof. dr. hab. Stanisława Fela z KUL-u, dr. hab. Roberta Szweda, również z KUL-u, i dr. Sławomira Sowińskiego z UKSW, była dobrą okazją do promocji Dokumentu Społecznego KEP, bo rolą świeckich jest także, by nie zawisł on w społecznej próżni.

Marian Salwik

Oświadczenie Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej

Akt zawierzenia gminy Chrystusowi

Kuria Metropolitalna w Szczecinie wydała oświadczenie dotyczące faktu, który miał miejsce 23 listopada br. podczas Mszy św. kończącej Rok Wiary, sprawowanej pod przewodnictwem abp. Andrzeja Dzięgi. Burmistrz Goleniowa Robert Krupowicz zawierzył wtedy siebie, swoją rodzinę i gminę Jezusowi Chrystusowi. Jak zaznaczył, uczynił to jako osoba prywatna, a nie publiczna. Politycy SLD uznali ten akt za dyskryminację wyznawców innych religii i złamanie konstytucji, która zapewnia rozdział państwa od Kościoła.

„Ideologicznie nachylone opinie, wypowiadane w związku z powyższym Aktem przez niektórych parlamentarzystów i radnych tzw. lewicy, w świetle przepisów prawa są zdecydowanym nadużyciem interpretacyjnym norm prawa polskiego” – czytamy w oświadczeniu Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej.

Cudzysłów

Gdy w doświadczeniu, które nas nawiedza, poddajemy się tej myśli, jaką chce przeprowadzić Bóg zgodnie z tym, co jest Jemu potrzebne, bądźmy spokojni o wartość naszego cierpienia.

* * *

Nauczmy się umiejętności zwracania się do Maryi we wszystkim. Gdy napotykamy trudności nie do rozwiązania, podwajajmy nasze modlitwy do Matki Najświętszej, a Ona sama je rozwiąże.

Stefan Kardynał Wyszyński

Krótko

Sąd Apelacyjny w Warszawie na 9 grudnia wyznaczył rozprawę, podczas której ogłosi wyrok w cywilnej sprawie, jaką wytoczyli posłowie Twojego Ruchu (dawniej Ruch Palikota), domagając się usunięcia krzyża z sali obrad plenarnych Sejmu RP. W pierwszej instancji sąd oddalił wniosek.

Wyznawcy islamu wyrazili oburzenie profanacją krzyża w Polsce. Liga Muzułmańska w RP wydała specjalne oświadczenie, gdzie solidaryzuje się ze wszystkimi, których oburzyła instalacja „Adoracja Chrystusa” w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.

Dochodzenie w sprawie obrazy uczuć religijnych w związku z prezentacją w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej filmu „Adoracja Chrystusa” wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście, na podstawie art. 196 Kodeksu karnego.

Projekt zmian w Kodeksie wyborczym, który wprowadza zakaz agitacji wyborczej na terenie kościołów i w miejscach kultu religijnego innych związków wyznaniowych, trafił do prac komisji. Sejm nie poparł wniosku o jego odrzucenie w pierwszym czytaniu.

Gen. Waldemar Skrzypczak, wiceminister obrony, wokół którego w ostatnim czasie pojawiło się sporo kontrowersji, podał się do dymisji. Według „Rzeczpospolitej”, został do tego zmuszony przez Kancelarię Premiera.

Rosjanie na 11 tys. dolarów wyliczyli straty za zniszczenia wyrządzone podczas Marszu Niepodległości. Nie chce za nie płacić ani MSZ, ani warszawski Ratusz.

Krzysztof Biegun, zwycięzca niedawnego inauguracyjnego konkursu indywidualnego o Puchar Świata w Skokach Narciarskich w sezonie 2013/2014 w Klingenthal, to wychowanek Parafialnego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” w Gilowicach na Żywiecczyźnie.

W Polsce co drugie dziecko rodzi się w nieformalnym związku. Jednym z powodów jest fakt, że samotne matki łatwiej otrzymują pomoc publiczną.

Strony informacyjne przygotowali Lidia Dudkiewicz i ks. Paweł Rozpiątkowski, na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego, KAI, BP KEP oraz RIRM

Bp Piotr Sawczuk nowym biskupem drohiczyńskim

2019-06-17 12:02

tk / Warszawa (KAI)

Biskup Piotr Sawczuk, 57-letni biskup pomocniczy diecezji siedleckiej, został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem drohiczyńskim. Zastąpił on bp. Tadeusza Pikusa, który złożył rezygnację z tego urzędu.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

Publikujemy komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce:

Komunikat

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Tadeusza Pikusa z posługi biskupa drohiczyńskiego.

2. Mianował biskupem drohiczyńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji siedleckiej Piotra Sawczuka.

Warszawa, 17 czerwca 2019 roku.

ks. prał Kryspin Dubiel Chargé d'Affaires a.i.

Piotr Henryk Sawczuk urodził się 29 stycznia 1962 r. w małżeństwie Henryka i Zofii z d. Guberska. Jego rodzice prowadzili własne gospodarstwo rolne w miejscowości Kornica w woj. mazowieckim. Został ochrzczony 25 lutego 1962 r. w kościele parafialnym w Kornicy, a 1 września 1979 r. przyjął sakrament bierzmowania. Szkołę Podstawową ukończył w 1977 r. w Kornicy, a Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej w 1981 r. otrzymując świadectwo dojrzałości.

Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 6 czerwca 1987 r. w katedrze siedleckiej otrzymał świecenia kapłańskie z rąk bpa dra Jana Mazura. Następnie przez dwa lata był wikariuszem w parafii Wisznice. W tym czasie na Wydziale Teologicznym KUL napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika pracę pt. Komunijność Kościoła wg kardynała Karola Wojtyły i uzyskał 21 czerwca 1988 r. tytuł magistra teologii.

W roku 1989 rozpoczął studia specjalistyczne na Wydziale Prawa Kanonicznego ATK w Warszawie. W 1992 r. uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego, na podstawie pracy pt. Teoria rozdziału Kościoła od państwa w świetle nauki Soboru Watykańskiego II, napisanej pod kierunkiem o. prof. dra hab. Stanisława Pasternaka. Dnia 27 czerwca 1996 r. obronił rozprawę doktorską pt. «Communicatio in sacris» w kanonicznym prawie karnym, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzego Syryjczyka, uzyskując stopień naukowy doktora prawa kanonicznego. W okresie studiów kanonistycznych pełnił przez 6 lat funkcję kapelana Sióstr Loretanek, w domu głównym, przy ul. Ks. Kłopotowskiego w Warszawie i w siedzibie Wydawnictwa Ss. Loretanek, przy ul. Żeligowskiego w Warszawie-Rembertowie.

W diecezji siedleckiej ks. Piotr Sawczuk pełnił i pełni następujące urzędy i funkcje: był notariuszem w Sądzie Biskupim (1989-1990); od 1993 r. jest sędzią w Sądzie Biskupim; w latach 1996-2003 pełnił urząd notariusza Kurii Diecezjalnej; od 1 lipca 2003 r. do chwili obecnej pełni urząd kanclerza Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, a od 7 listopada 2009 r. funkcję wikariusza generalnego. Ponadto od 1996 r. jest wykładowcą prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II oraz w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Przez cały czas pracy w Kurii angażował się w funkcjonowanie różnych agendach kurialnych, szczególnie w ostatnim czasie w pracach II Synodu Diecezji Siedleckiej. Wielokrotnie występował jako delegat Biskupów Siedleckich: bp. Jana Wiktora Nowaka i bp. Zbigniewa Kiernikowskiego w rozwiązywaniu różnych, bieżących spraw administracyjnych i duszpasterskich w diecezji, jako szafarz sakramentu bierzmowania oraz przeprowadzał wizytacje kanoniczne w parafiach.

23 stycznia 2003 r. został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Siedleckiej, a 23 stycznia 2009 r. kanonikiem gremialnym i prałatem scholastykiem tejże Kapituły Katedralnej. 20 września 2010 r. Ojciec Święty Benedykt XVI podniósł ks. kan. Piotra Sawczuka do godności Kapelana Jego Świątobliwości.

19 stycznia 2013 r., Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. dr. Piotra Sawczuka biskupem pomocniczym Diecezji Siedleckiej, ze stolicą tytularną w Ottana.

17 czerwca 2019 r. został mianowany przez papieża Franciszka nowym biskupem drohiczyńskim.

Ks. Sawczuk opublikował drukiem książkę pt.: Kornica – dzieje pisane krwią i kredą, poświęconą 100-leciu powstania parafii rodzinnej oraz wiele artykułów w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” i w tygodniku diecezjalnym „Podlaskie Echo Katolickie” i „Echo Katolickie”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Komunikat kurii gliwickiej w związku z zatrzymaniem proboszcza z Pawonkowa

2019-06-17 18:18

ks. sw / Gliwice (KAI)

Kuria gliwicka poinformowała w przesłanym KAI komunikacie, że z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęła informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Wobec księdza podejrzanego o przestępstwa seksualne wobec osoby małoletniej niezwłocznie wszczęto postępowanie kanoniczne, a proboszcz został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.

pixabay.com

Kuria odnosi się w komunikacie do sprawy ks. Waldemara C., proboszcza z parafii w Pawonkowie w powiecie lublinieckim. Kapłan został zatrzymany pod zarzutem przestępstw o charakterze seksualnym, m.in. dopuszczania się tzw. innych czynności seksualnych wobec osoby małoletniej oraz prezentowania jej treści o charakterze pornograficznym. Po przesłuchaniu w prokuraturze w Lublińcu ksiądz został aresztowany na trzy miesiące.

Mieszkanie ks. C. zostało przeszukane w ubiegły czwartek. Został zabezpieczony sprzęt komputerowy, który zostanie zbadany przez biegłego z zakresu informatyki. Tego samego dnia zatrzymano księdza.

Poniżej pełny tekst komunikatu:

Gliwice, 17 czerwca 2019 roku

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W GLIWICACH W ZWIĄZKU Z ZATRZYMANIEM PROBOSZCZA PARAFII W PAWONKOWIE

Z głębokim ubolewaniem i zaskoczeniem przyjęliśmy informację o zarzutach postawionych proboszczowi parafii św. Katarzyny w Pawonkowie oraz prowadzonym dochodzeniu prokuratorskim. Po otrzymaniu tej informacji została niezwłocznie wszczęta procedura kościelna, zaś proboszcz parafii został zawieszony we wszelkich obowiązkach duszpasterskich.

Równocześnie Kuria Diecezjalna deklaruje wszelką pomoc instytucjom publicznym w wyjaśnieniu sprawy oraz osobom poszkodowanym. Deklarujemy ponadto, że ze strony kościelnej zostaną dołożone wszelkie starania w celu wyjaśnienia okoliczności sprawy.

Kuria Diecezjalna w Gliwicach Kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem