Reklama

Parafia pw. św. Mikołaja w Głogowie

Serce Starego Miasta

Waldemar Hass
Edycja zielonogórsko-gorzowska 1/2003

Od ponad 750 lat istnieje w Głogowie parafia pw. św. Mikołaja. Tradycyjnie 6 grudnia obchodzone są tu uroczystości odpustowe. W tym roku był to także czas modlitwy dziękczynno-błagalnej w intencji wszystkich wiernych wspólnoty oraz pracujących wśród nich duszpasterzy. Szczególnie niecierpliwie na ten dzień czekały przede wszystkim dzieci...

Głogowska fara

W dziejach miasta Głogowa (którego 750-lecie będziemy obchodzić w przyszłym roku) kościół pw. św. Mikołaja pełnił rolę głównej świątyni. Nieznany jest dokładny czas powstania tego kościoła, choć w świetle badań naukowych za najbardziej możliwą przyjmuje się datę około roku 1240. Pierwsza budowla była trzynawową romańską bazyliką zbudowaną na wzniesieniu blisko murów obronnych w południowej części Starego Miasta. Jednak w trakcie pożaru miasta w 1291 r. romański kościół spłonął. Odbudowano świątynię już w stylu gotyckim, otoczoną z czasem koroną pięknych kaplic (m.in. pw.: Najświętszej Maryi Panny, Świętej Trójcy, św. Anny). Niestety, pożary nie omijały tego kościoła i w następnych latach. W XV wieku płonął przynajmniej dwukrotnie, a oprócz tego w 1473 r. częściowo uległ uszkodzeniu, gdyż - jak napisał kronikarz - "zwaliła się kolumna i spadły na ziemię trzy połączone w jedno osłony wraz ze stropem. I choć wielką szkodę poniósł kościół, lecz za łaską Bożą nie doznał urazu żaden człowiek" (Annales Glogovienses). Po każdym takim dramatycznym wydarzeniu mieszczanie remontowali i odbudowywali swoją świątynię.
Następne stulecia również doświadczały kościół św. Mikołaja, odciskając na nim swoje ślady i pozostawiając blizny. Świątynia ta stała się np. przedmiotem wieloletnich sporów między katolikami i uzurpującymi sobie również prawo do niej protestantami. Nie uniknięto też, niestety, kolejnego pożaru. Najbardziej tragicznym jednak okazał się wiek XX...

Duchowo i materialnie

Zniszczenia, jakim uległ kościół pw. św. Mikołaja w trakcie działań wojennych, były tak ogromne, że zrujnowany budynek głogowskiej fary do dziś stanowi symbol tamtych dramatycznych wydarzeń, które obróciły w gruzy dawną świetność Starego Miasta. Dziś rolę świątyni parafialnej św. Mikołaja w tej części Głogowa pełni dawny kościół jezuitów pw. Bożego Ciała. Tak też zachowana została wielowiekowa tradycja. Na czele współczesnej parafii św. Mikołaja od lat jako proboszcz stoi - ks. kan. dr Stanisław Jaworecki. W pracy duszpasterskiej wspomaga go trzech wikariuszy, ksiądz rezydent oraz emerytowany kapłan; pomocą służą również Siostry Służebniczki Dębickie, których siedziba mieści się przy kaplicy na ul. Staromiejskiej.
Ta kilkunastotysięczna parafia położona jest w mieście centralnie, znaczny jej obszar to pięknie odbudowywana starówka. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się nie tak dawno otwarty imponujący głogowski ratusz. To właśnie tu powoli przenosi się ciężar życia gospodarczo-administracyjnego i kulturalnego Głogowa. Parafia pw. św. Mikołaja stanowi niejako serce w organizmie Starego Miasta. Oprócz codziennego rytmu życia liturgicznego i katechetycznego ma ona do zaoferowania szeroką gamę działań i inicjatyw duszpasterskich. Duchowo są wspierani chorzy, materialnie - biedni (Caritas); organizowane są pielgrzymki (stąd od lat wychodzi głogowska pielgrzymka na Jasną Górę), nabożeństwa oraz adoracje Najświętszego Sakramentu. Przy parafii działa wiele grup i stowarzyszeń - m.in.: Apostolat Maryjny, Akcja Katolicka, Parafialny Zespół Caritas, Odnowa w Duchu Świętym, Ruch Światło-Życie, Trzeci Zakon św. Franciszka, grupa Przyjaciół Paradyża czy Klub Inteligencji Katolickiej. W obiektach parafii znajduje się również dom rekolekcyjny.
Warto też w tym miejscu podkreślić, że znamiennym i cennym owocem pracy duszpasterskiej jest m.in. liczne grono kapłanów pochodzących z tej wspólnoty.
W ostatnim czasie parafia przeżywała szczególnie uroczyście dwa wydarzenia. Pierwszym była peregrynacja i nawiedzenie relikwii świętych Pięciu Braci Męczenników, mające miejsce w dniach 24 i 25 października ub.r., w którym uczestniczył bp Adam Dyczkowski. Drugim istotnym wydarzeniem było święto patrona parafii. Tradycyjnie 6 grudnia, we wspomnienie św. Mikołaja, odprawiona została Msza św. odpustowa. Celebracji przewodniczył ks. kan. Włodzimierz Lange - proboszcz parafii konkatedralnej z Zielonej Góry, a homilię wygłosił ks. Ryszard Klimek z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z Krzepowa.

Reklama

Za przykładem patrona

6 grudnia, jak powszechnie wiadomo, św. Mikołaj wyczekiwany jest zwłaszcza przez dzieci. Nie inaczej było też wśród dziewczynek i chłopców z głogowskiej parafii pw. św. Mikołaja, przychodzących od ponad roku do świetlicy terapeutycznej noszącej nazwę "U św. Mikołaja".
I tym razem się nie zawiedli. Przy akompaniamencie dzwonków w biskupim stroju św. Mikołaj przybył i do nich. Przyniósł ze sobą cały wór prezentów, a w zasadzie kilka worków, które pomagało mu dźwigać dwóch pomocników. Dla tak wyczekiwanego gościa dzieci - pod bacznym okiem Joanny Bernat i wolontariuszy - przygotowały specjalny program artystyczny. Żadne dziecko nie wyszło ze świetlicy bez prezentów. Jak powiedział ks. Hubert Relich, opiekun tej placówki oraz Parafialnego Zespołu Caritas, takie obdarowanie dzieci prezentami możliwe było dzięki ofiarom wiernych, a także współpracy członków Caritas i zaangażowaniu wolontariuszy, m.in. z Zespołu Szkół Samochodowych w Głogowie.
Na co dzień z oferty świetlicy terapeutycznej korzysta około 25 dzieci. Utrzymywana jest ona ze środków parafii oraz dzięki pomocy, niestety wciąż niezbyt licznego grona, sponsorów. Dzieci oprócz fachowej opieki otrzymują m. in.: pomoc przy odrabianiu lekcji, mają możliwość zabawy, nauki gry na gitarze, a także zjedzenia posiłku. Odbywają się cykliczne spotkania z rodzicami, nawiązano także współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym i Szkołą Muzyczną. W miarę możliwości organizowane były różnego rodzaju darmowe wyjazdy: np. do wodnego kompleksu rekreacyjnego w Polkowicach. W planach są wycieczki do kina i teatru. Dzieci ze świetlicy zaznaczają również swoją obecność w parafii czy to przez różnego rodzaju występy, czy też, jak to miało miejsce podczas uroczystości odpustowych, sprzedając własnoręcznie wykonane kartki świąteczne. A jak zapewnia wychowawczyni - na wiernych parafii czeka już następna niespodzianka - na okres Bożego Narodzenia dzieci przygotowały jasełka.

Kard. Sarah: módlcie się i pokutujcie za waszych pasterzy

2019-11-12 17:30

Krzysztof Bronk/vaticannews.va / Mediolan (KAI)

„Dzięki nieustannej modlitwie w swym klasztorze Benedykt XVI dodaje nam sił. Ta modlitwa jest najpiękniejszą encykliką, jaką mógł przekazać dziś Kościołowi, który musi nauczyć się modlić” – uważa kard. Robert Sarah. Jego zdaniem to właśnie modlitwa jest głównym remedium na kryzys współczesnego Kościoła. „Jeśli myślicie, że wasi kapłani i biskupi nie są święci, to bądźcie święci dla nich! Pokutujcie i pośćcie za ich wady” – mówił prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego podczas spotkania z katolikami w Mediolanie.

Magdalena Miła

Afrykański purpurat przypomniał, że to modlitwa, a nie zniesienie celibatu jest również podstawową odpowiedzią na brak powołań. Jezus przewidział taką sytuację i nie powiedział: musicie się jakoś przeorganizować, ale powiedział „módlcie się!”. Zdaniem kard. Saraha zniesienie celibatu wyrządziłoby w Kościele wielkie szkody.

Zachęcając wiernych do modlitwy, kard. Sarah zapewnił, że w ten sposób zdołają się obronić przed zagrożeniami, które niesie współczesny świat. Przeżywany przez niego kryzys ma różne przejawy, ale jego podstawową przyczyną jest odrzucenie Boga, zamknięcie Go w swoistym areszcie domowym. Tam gdzie Bogu odmawia się centralnego miejsca, tam i człowiek traci przynależną mu pozycję. Na tym opierały się totalitaryzmy XX w. i z tego wypływa też współczesny totalitaryzm relatywizmu. Jednym z tego przejawów jest ideologia gender, która jest lucyferiańską odmową przyjęcia od Boga swej natury. Dociera to również do Kościoła. Kard. Sarah ujawnił, że on sam musiał zająć się sprawą kobiety, która po zmianie płci została przyjęta do seminarium. „Musiałem interweniować, aby zatrzymać święcenia diakonatu” – powiedział prefekt watykańskiej kongregacji.

Afrykański kardynał zaznaczył, że mówiąc o współczesnym świecie musimy pamiętać, że to my doprowadziliśmy do jego dechrystianizacji. „Boli mnie, kiedy widzę, jak wielu biskupów zaprzedaje nauczanie Kościoła i tworzy podziały wśród wierzących” – mówił w Mediolanie kard. Sarah.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Konferencja: Creatio Continua. Ekologia integralna i wyzwania antropocenu

2019-11-14 11:23

Naukowcy szacują, że do roku 2050 może zginąć nawet milion gatunków. Człowiek jest sprawcą i zarazem uczestnikiem VI masowego wymierania żywych organizmów na Ziemi. Czy katastrofa klimatyczna wyznaczy kres epoki człowieka?

Wraz z postępującą degradacją planety, człowiek zaczyna rozumieć, że na nim spoczywa odpowiedzialność za bioróżnorodność, za stan atmosfery, za klimat jednym słowem – za życie na Ziemi.

Encyklika „Laudato si” papieża Franciszka przestrzega przed tym procesem samozagłady, podtrzymując wezwanie do „nawrócenia ekologicznego”, które św. Jan Paweł II sformułował w encyklice „Centesimus annus” i w późniejszych katechezach. Wskazuje też drogi wyjścia.

Jeśli chcemy wygrać z kryzysem klimatycznym, musimy na nowo zrozumieć, co to naprawdę znaczy „czynić sobie ziemi poddaną”. Wiemy już, że panowanie człowieka nie jest absolutne, ale służebne — jest to rzeczywisty odblask jedynego i nieskończonego panowania Boga. Nie jest to misja absolutnego i niepodważalnego władcy, lecz sługi Królestwa Bożego (za Jan Paweł II). Stawiamy tezę, że odkrycie na nowo teologii stworzenia, ekologicznej duchowości i ekologicznej etyki – może wygenerować impuls niezbędny do skutecznej ochrony atmosfery, klimatu, bioróżnorodności – świata życia, który zamieszkuje człowiek.

Konferencja odbywa się w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, realizowanego przez Caritas Polska. Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść materiałów konferencyjnych odpowiada wyłącznie Caritas Polska.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem