Reklama

Z Polski

2014-02-05 12:12


Niedziela Ogólnopolska 6/2014, str. 9

W redakcji „Niedzieli”

„Anioł Dziecka Utraconego” dla kaplicy sejmowej

Figura „Anioła Dziecka Utraconego” 2 lutego br. została przekazana przez ks. inf. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego „Niedzieli”, grupie polskich parlamentarzystów. Figura zostanie ustawiona w kaplicy Sejmu RP.

– Dzisiaj na świecie toczy się wielki bój o życie nienarodzonych. Dziecko nienarodzone, które anioł trzyma w swoich rękach, to symbol milionów istnień ludzkich, które zostają zabite, a w ten sposób utracone dla ludzkości – mówił ks. Skubiś. Podkreślił, że „te dzieci są utracone dla Polski”. To anioł pokoju i życia, a nie śmierci. To jest wielki symbol dla Sejmu – podsumował redaktor naczelny „Niedzieli”.

Ks. Paweł Powierza – duszpasterz parlamentarzystów podkreślił, że anioł ma przypominać parlamentarzystom, by bronili i ratowali życie. – Władza musi być powierzona ludziom sumienia – zaznaczył Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego PiS.

Reklama

Figura przekazana do kaplicy sejmowej przedstawia anioła wpatrzonego w oblicze Boga, trzymającego w rękach dziecko nienarodzone.

Ks. Mariusz Frukacz

69. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

W niemieckim obozie śmierci

Byli więźniowie KL Auschwitz wraz z dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotrem Cywińskim 27 stycznia br. złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci. Hołd ofiarom oddawano również w innych miejscach Auschwitz i obozu filialnego – Birkenau.

W Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel koncelebrował Mszę św. w intencji ofiar obozu i byłych więźniów. W homilii zwrócił uwagę na konfrontację Jezusa z opinią rozpowszechnianą przez Jego przeciwników, którzy fałszywie Go oskarżali. Zauważył, że ten mechanizm nienawiści jest ponadczasowy. Przewrotna interpretacja czynów Jezusa jest stosowana nadal, była np. stosowana wobec więźniów obozów koncentracyjnych, czyniąc z nich skazańców, wrogów przeznaczonych na wyniszczenie.

W uroczystościach wzięli udział żyjący więźniowie KL Auschwitz i innych obozów śmierci, 60-osobowa delegacja Knesetu, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań oraz władz i samorządów.

Monika Jaworska

Kraków

Nagroda im. sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego dla Marka Jurka

Marek Jurek, były marszałek Sejmu, został włączony do grona 17 laureatów Nagrody im. sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wyróżnienie przyznawane jest od 1997 r. przez Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” i Fundację „Źródło”. Uroczystość odbyła się 28 stycznia br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.

Prowadzący konferencję prof. Janusz Kawecki podkreślił: – Nagrodę otrzymał obrońca życia człowieka, obrońca rodziny. Równocześnie pytał: – Czy w polityce można to wszystko, co buduje się na fundamencie Ewangelii, zrealizować? I zapewnił, że Marek Jurek na każdym miejscu, gdzie się znalazł, był sobą, był politykiem Polakiem. Słowa uznania dla pracy i postawy nagrodzonego przekazał za pośrednictwem bp. Jana Szkodonia kard. Stanisław Dziwisz. – Jest Pan jakby żywym rachunkiem sumienia, a niekiedy też jego wyrzutem dla wielu, którzy przyznają się do chrześcijańskiej wiary, ale nie są dość czytelni w swoich decyzjach, w swym zaangażowaniu – podkreślał w imieniu Metropolity Krakowskiego bp Szkodoń.

Po wręczeniu nagrody w kościele pw. św. Floriana została odprawiona Msza św., w czasie której modlono się o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz w intencji tegorocznego laureata nagrody i jego poprzedników.

Maria Fortuna-Sudor

Cudzysłów

Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej! Bo pełnia życia jest u szczytu…

* * *

Żywa wiara o nic nie pyta, tylko ufa jak Abraham, niczego nie chce dla siebie, a wszystko oddaje, nie dopuszcza do serca żadnego lęku, bo wie, że doświadczenia tego życia niczym są wobec radości, które Bóg daje sługom swoim.

Stefan Kardynał Wyszyński

Krótko

W Warszawie 2 lutego br. odbyła się manifestacja w obronie dzieci i przeciwko forsowaniu szerokich przywilejów dla osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych. Protest zorganizowano 2 dni przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad rezolucją zawierającą takie postulaty. – Zdrowy rozsądek, rodzina i naturalne więzi między kobietą i mężczyzną muszą być fundamentem społeczeństwa – podkreślali działacze Fundacji „CitizenGO”, która zorganizowała warszawską manifestację.

Zmarł bp Tadeusz Szurman – zwierzchnik katowickiej diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego i zastępca zwierzchnika tego Kościoła w Polsce. Miał 59 lat.

Tygodnik „wSieci” dotarł do raportu polskich archeologów, którzy badali teren katastrofy smoleńskiej. Naukowcy stwierdzili, że maszyna rozpadła się na 30 tys. kawałków. Niektóre z nich były pogięte i osmolone.

W samochodzie por. Artura Wosztyla, ważnego świadka w badaniu katastrofy smoleńskiej, ktoś przeciął przewody hamulcowe. Przypomnijmy, że wcześniej samobójstwo popełnił chor. Remigiusz Muś, inny członek załogi jaka, który 10 kwietnia 2010 r. wylądował na lotnisku w Smoleńsku.

W Polsce – demograficzna zapaść. Potwierdzają się najgorsze przewidywania. W ubiegłym roku przewaga zgonów nad urodzeniami w naszym kraju była największa od 1945 r.; wynosi od 16 do 20 tys.

Obrazy Mariusza Trynkiewicza, groźnego pedofila z Piotrkowa Trybunalskiego, wielokrotnie trafiały na aukcje charytatywne, w tym na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zmarła Nina Andrycz, słynna aktorka teatralna i filmowa, zwana damą polskiego kina, królową polskiego teatru, również autorka tomików poezji i powieści, prywatnie – żona premiera PRL-u Józefa Cyrankiewicza. Żyła 101 lat.

Strony informacyjne przygotowali Lidia Dudkiewicz i ks. Paweł Rozpiątkowski – na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego, KAI, BP KEP oraz RIRM.

Reklama

Jan Paweł II na ławie oskarżonych

2019-05-12 09:55

pb, mp / Kraków (KAI)

Wyemitowany wczoraj film Tomasza Sekielskiego zawiera dość uproszczone poglądy nt. roli jaką odegrał Jan Paweł II w sferze zwalczania przestępstw wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Zarzuca mu się, że bagatelizował te czyny i nie wykazał dostatecznych starań, aby je wyeliminować. Tymczasem fakty zdają się mówić co innego, co przytaczamy w poniższej analizie. Pontyfikat Jana Pawła II był przełomowym, jeśli chodzi o zwalczanie przestępstw pedofilskich w Kościele i rozpoczął on nową linię, kontynuowaną skutecznie do dziś przez jego następców.

Zdzisław Sowiński

Na płaszczyźnie zasad, potępienie tego rodzaju przestępstw było w Kościele zawsze, czego dowodem jest m. in. pierwsza instrukcja Świętego Oficjum (przekształconego z czasem w Kongregację Nauki Wiary) z 1922 r. „Crimen sollicitationis”, uzupełniona czterdzieści lat później i wydana z klauzulą poufności. Zobowiązywała ona osoby zaangażowane w proces do zachowania go w tajemnicy, której naruszenie pociągało za sobą automatyczne zaciągnięcie ekskomuniki (nie spadała ona jednak na ofiarę ani na zeznających świadków). Chciano w ten sposób chronić dobre imię zarówno samych ofiar, jak i oskarżonych, którzy nie zawsze okazywali się winnymi zarzucanych im czynów. Chodziło o to, by strony i świadkowie mogli składać swoje zeznania bez obaw, że szczegóły delikatnej natury wyciekną na zewnątrz. Instrukcja nie zawierała zakazu donoszenia o przestępstwie władzom cywilnym. W praktyce jednak powoływano się na nią, aby tego nie czynić, a zobowiązanie do tajemnicy odnośnie szczegółów procesu, interpretowano dość powszechnie jako zakaz nakładany na ofiary, aby na zewnątrz nie mogły ujawnić faktu, że doświadczyły przemocy seksualnej ze strony duchownych.

Działania Jana Pawła II

W obliczu pojawiających się w latach 90-tych doniesień o przestępstwach seksualnych wobec małoletnich w łonie niektórych Kościołów lokalnych, w 1994 r. Jan Paweł II wydał Indult dla Kościoła w Stanach Zjednoczonych, a w 1996 r. dla Kościoła w Irlandii mający na celu ochronę dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym.

Jednocześnie papież postanowił zastąpić instrukcję „Crimen sollicitationis”, znowelizowanymi rozwiązaniami. W 2001 r. zastąpił ją list apostolski Jana Pawła II „Sacramentorum sanctitatis tutela” (O ochronie świętości sakramentów), potwierdzający, że wykorzystywanie seksualne małoletnich należy do katalogu najcięższych przestępstw znanych prawu kościelnemu, których rozpatrywanie, łącznie z nakładaniem sankcji karnych, leży w wyłącznej gestii Kongregacji Nauki Wiary. Kierował nią wówczas kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, który w obliczu coraz liczniej pojawiających się na przełomie 2001/2002 r. oskarżeń pod adresem duchownych intensywnie zabrał się do rozwiązywania nabrzmiewającego problemu. On sam zresztą był inicjatorem decyzji Jana Pawła II.

Jeszcze w 2001 roku Kongregacja wydała normy wykonawcze („De delictis gravioribus”) do listu Jana Pawła II. Rok później Stolica Apostolska zatwierdziła wypracowane przez biskupów Stanów Zjednoczonych „Konieczne normy postępowania diecezji bądź eparchii w sprawie zarzutów seksualnego wykorzystywania małoletnich przez księży i diakonów”. Stanowiły, że „po otrzymaniu informacji o zarzutach wobec księdza lub diakona przeprowadzone zostanie wstępne dochodzenie”, a gdy „zostaną zgromadzone wystarczające dowody, poinformowana zostanie o tym Kongregacja Nauki Wiary”. Biskup „zwolni oskarżonego z posługi lub też z urzędu kościelnego czy też sprawowanej funkcji, wprowadzi zakaz mieszkania w danym miejscu i publicznego udziału w sprawowaniu Eucharystii, aż do czasu ogłoszenia wyniku procesu”.

A jeśli potwierdzi się choćby „pojedynczy akt seksualnego wykorzystania przez księdza lub diakona”, osoba ta „zostanie na stałe zwolniona z posługi kościelnej, nie wyłączając wykluczenia ze stanu duchownego”. Jeśli natomiast „kara wykluczenia ze stanu duchownego nie zostanie zastosowana, na przykład z powodu podeszłego wieku lub choroby, sprawca czynu powinien żyć w modlitwie i pokucie. Nie będzie mógł odprawiać publicznie Mszy świętej i udzielać sakramentów. Otrzyma polecenie, by nie nosić stroju duchownego i nie przedstawiać się jako kapłan”. Diecezje zostały zobowiązane do stosowania się „do wszystkich przepisów prawa cywilnego w sprawie informowania władz cywilnych o zarzutach” i pełnej współpracy z nimi podczas dochodzenia.

Normy te, w formie tzw. wytycznych, były stopniowo wdrażane przez krajowe konferencje biskupie

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Zielona Góra: Noc węgierska w muzeum

2019-05-20 23:50

Krystyna Dolczewska

Gdzie mogliście się Państwo dowiedzieć, jak brzmi po węgiersku znane powiedzenie „Polak, Węgier, dwa bratanki… ? Gdzie zjeść smaczną potrawę z papryką z kociołka i poznać kuchnię węgierską ? Gdzie zobaczyć przepiękne hafty ludu Matyó ? Na wszystkie „Gdzie ?” jest jedna odpowiedź: Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Lubuskiej, która odbyła się 18 maja w Zielonej Górze.

Krystyna Dolczewska
stroje ludu Matyó
Zobacz zdjęcia: Węgierska noc w Muzeum Ziemi Lubuskiej

W czasie nocy można było poznać węgierską muzykę ludową (Kapela Szabolcsa Szilágyiego) i rockową, węgierską sztukę ludową-wystawę i warsztaty, fotografie i filmy krótkometrażowe twórców węgierskich, a także wziąć udział w konkursie wiedzy o Węgrzech i poznać historię tego kraju.

W jakich sprawach i w którym wieku nasze drogi w historii połączyły się ? O tym opowiedzieli nam Ákos Engelmayer–historyk, w latach 1990–1995 ambasador w Polsce i János Tischler–historyk.

Filmy od 21.00 do 24.00 to ostatni punkt programu tej pięknej nocy z naszymi przyjaciółmi Węgrami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem