Reklama

Z Polski

2014-02-05 12:12


Niedziela Ogólnopolska 6/2014, str. 9

W redakcji „Niedzieli”

„Anioł Dziecka Utraconego” dla kaplicy sejmowej

Figura „Anioła Dziecka Utraconego” 2 lutego br. została przekazana przez ks. inf. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego „Niedzieli”, grupie polskich parlamentarzystów. Figura zostanie ustawiona w kaplicy Sejmu RP.

– Dzisiaj na świecie toczy się wielki bój o życie nienarodzonych. Dziecko nienarodzone, które anioł trzyma w swoich rękach, to symbol milionów istnień ludzkich, które zostają zabite, a w ten sposób utracone dla ludzkości – mówił ks. Skubiś. Podkreślił, że „te dzieci są utracone dla Polski”. To anioł pokoju i życia, a nie śmierci. To jest wielki symbol dla Sejmu – podsumował redaktor naczelny „Niedzieli”.

Ks. Paweł Powierza – duszpasterz parlamentarzystów podkreślił, że anioł ma przypominać parlamentarzystom, by bronili i ratowali życie. – Władza musi być powierzona ludziom sumienia – zaznaczył Mariusz Błaszczak, szef Klubu Parlamentarnego PiS.

Reklama

Figura przekazana do kaplicy sejmowej przedstawia anioła wpatrzonego w oblicze Boga, trzymającego w rękach dziecko nienarodzone.

Ks. Mariusz Frukacz

69. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

W niemieckim obozie śmierci

Byli więźniowie KL Auschwitz wraz z dyrektorem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotrem Cywińskim 27 stycznia br. złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci. Hołd ofiarom oddawano również w innych miejscach Auschwitz i obozu filialnego – Birkenau.

W Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel koncelebrował Mszę św. w intencji ofiar obozu i byłych więźniów. W homilii zwrócił uwagę na konfrontację Jezusa z opinią rozpowszechnianą przez Jego przeciwników, którzy fałszywie Go oskarżali. Zauważył, że ten mechanizm nienawiści jest ponadczasowy. Przewrotna interpretacja czynów Jezusa jest stosowana nadal, była np. stosowana wobec więźniów obozów koncentracyjnych, czyniąc z nich skazańców, wrogów przeznaczonych na wyniszczenie.

W uroczystościach wzięli udział żyjący więźniowie KL Auschwitz i innych obozów śmierci, 60-osobowa delegacja Knesetu, przedstawiciele duchowieństwa różnych wyznań oraz władz i samorządów.

Monika Jaworska

Kraków

Nagroda im. sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego dla Marka Jurka

Marek Jurek, były marszałek Sejmu, został włączony do grona 17 laureatów Nagrody im. sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wyróżnienie przyznawane jest od 1997 r. przez Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” i Fundację „Źródło”. Uroczystość odbyła się 28 stycznia br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.

Prowadzący konferencję prof. Janusz Kawecki podkreślił: – Nagrodę otrzymał obrońca życia człowieka, obrońca rodziny. Równocześnie pytał: – Czy w polityce można to wszystko, co buduje się na fundamencie Ewangelii, zrealizować? I zapewnił, że Marek Jurek na każdym miejscu, gdzie się znalazł, był sobą, był politykiem Polakiem. Słowa uznania dla pracy i postawy nagrodzonego przekazał za pośrednictwem bp. Jana Szkodonia kard. Stanisław Dziwisz. – Jest Pan jakby żywym rachunkiem sumienia, a niekiedy też jego wyrzutem dla wielu, którzy przyznają się do chrześcijańskiej wiary, ale nie są dość czytelni w swoich decyzjach, w swym zaangażowaniu – podkreślał w imieniu Metropolity Krakowskiego bp Szkodoń.

Po wręczeniu nagrody w kościele pw. św. Floriana została odprawiona Msza św., w czasie której modlono się o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz w intencji tegorocznego laureata nagrody i jego poprzedników.

Maria Fortuna-Sudor

Cudzysłów

Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej! Bo pełnia życia jest u szczytu…

* * *

Żywa wiara o nic nie pyta, tylko ufa jak Abraham, niczego nie chce dla siebie, a wszystko oddaje, nie dopuszcza do serca żadnego lęku, bo wie, że doświadczenia tego życia niczym są wobec radości, które Bóg daje sługom swoim.

Stefan Kardynał Wyszyński

Krótko

W Warszawie 2 lutego br. odbyła się manifestacja w obronie dzieci i przeciwko forsowaniu szerokich przywilejów dla osób homoseksualnych, biseksualnych i transseksualnych. Protest zorganizowano 2 dni przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim nad rezolucją zawierającą takie postulaty. – Zdrowy rozsądek, rodzina i naturalne więzi między kobietą i mężczyzną muszą być fundamentem społeczeństwa – podkreślali działacze Fundacji „CitizenGO”, która zorganizowała warszawską manifestację.

Zmarł bp Tadeusz Szurman – zwierzchnik katowickiej diecezji Kościoła ewangelicko-augsburskiego i zastępca zwierzchnika tego Kościoła w Polsce. Miał 59 lat.

Tygodnik „wSieci” dotarł do raportu polskich archeologów, którzy badali teren katastrofy smoleńskiej. Naukowcy stwierdzili, że maszyna rozpadła się na 30 tys. kawałków. Niektóre z nich były pogięte i osmolone.

W samochodzie por. Artura Wosztyla, ważnego świadka w badaniu katastrofy smoleńskiej, ktoś przeciął przewody hamulcowe. Przypomnijmy, że wcześniej samobójstwo popełnił chor. Remigiusz Muś, inny członek załogi jaka, który 10 kwietnia 2010 r. wylądował na lotnisku w Smoleńsku.

W Polsce – demograficzna zapaść. Potwierdzają się najgorsze przewidywania. W ubiegłym roku przewaga zgonów nad urodzeniami w naszym kraju była największa od 1945 r.; wynosi od 16 do 20 tys.

Obrazy Mariusza Trynkiewicza, groźnego pedofila z Piotrkowa Trybunalskiego, wielokrotnie trafiały na aukcje charytatywne, w tym na aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zmarła Nina Andrycz, słynna aktorka teatralna i filmowa, zwana damą polskiego kina, królową polskiego teatru, również autorka tomików poezji i powieści, prywatnie – żona premiera PRL-u Józefa Cyrankiewicza. Żyła 101 lat.

Strony informacyjne przygotowali Lidia Dudkiewicz i ks. Paweł Rozpiątkowski – na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego, KAI, BP KEP oraz RIRM.

Reklama

Tajemnice Światła

Ks. Adam Galek
Niedziela w Chicago 41/2003

„Z wierności dla ciebie ziemio, mówię o świetle,
którego ty dać nie możesz,
mówię o świetle
bez niego nie spełni się człowiek
bez niego i ty się nie spełnisz - ziemia - w człowieku.”
(„Obrzęd” Karol Wojtyła)

Modlitwa różańcowa jest bardzo ważną i trudną rozmową z Bogiem, kontemplacją Boga. Modlitwa różańcowa - opowieść o życiu Syna Bożego, cudowna historia naszego zbawienia. Obrazy tajemnic naszej wiary. W 24. rocznicę swojego Pontyfikatu Jan Paweł II ogłosił List Apostolski Rosarium Virginis Mariae o Różańcu Świętym, w którym ustanowił okres od października 2002 do października 2003 - Rokiem Różańca. Nowością było to, że Różaniec został wzbogacony o nową tajemnicę - Tajemnicę Światła. Światłem jest sam Jezus Chrystus, który powiedział:
„Ja jestem światłością Świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8,12).
Warto sobie przypomnieć tę niedawno ogłoszoną tajemnicę raz jeszcze, w ostatnim miesiącu Roku Rożańcowego, po to aby zawsze nosić to światło w sercu.

Pierwsza tajemnica światła - Chrzest Jezusa w Jordanie

„Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło” (Mt 4,16).
W momencie przyjęcia chrztu w Jordanie, Jezus przyjął także Ducha Świętego, tym samym Bóg Ojciec namaścił go słowami: „Tyś jest Mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Tak zaczyna się droga Chrystusa, początek głoszenia odpuszczania grzechów, życia wiecznego, świadczenia o niezmiernej miłości Boga Ojca.
Światło towarzyszy nam od początku przyjścia na świat. Gdy jesteśmy przynoszeni przed ołtarz, rodzice zapalają świecę od Paschału, który jest symbolem Światłości i Nieskończoności Boga. Kapłan wypowiada wtedy słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. W ten sposób zaczyna się droga wiary każdego człowieka należącego do wspólnoty Kościoła.

Druga tajemnica światła - Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2,5).
Jezus został zaproszony na wesele do wspólnego radowania się, biesiadowania, świętowania daru miłości dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny. Dom, do którego został zaproszony, był zwykły, pełen trosk i spraw codziennych. Jezus rozwiązał ich problemy, ponieważ byli mu posłuszni i zachowali to, co dobre do samego końca.

Trzecia tajemnica Światła - głoszenie królestwa bożego i wzywanie do nawrócenia

„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15).
Cała działalność Chrystusa, Ewangelia życia, Jego nauki, odpuszczanie grzechów, głoszenie miłosierdzia Bożego - to ciągła misja, która uświadamia ludziom tajemnicę Boga i jego Królestwa. Współczesny człowiek, zagubiony w stercie spraw codziennych, zagoniony wśród doczesności, nie ma czasu na myślenie o świętości, o zbawieniu, wieczności. Ciągle biega, ale tak naprawdę za czym? I czy warto tak biec?

Czwarta tajemnica światła - Przemienienie na górze Tabor

„To jest Syn mój. Jego słuchajcie” (Łk 9, 35).
Wysoka góra - świadek modlitwy Jezusa, przemienia Chrystusa - Światłości świata.
Uczniowie - trzech świadków chwały Najwyższego Boga, a zatem świadków tego, co ma nadejść: cierpienia i krzyża dla zbawienia ludzkości. Nie wiedzieli co mają powiedzieć, długo potem milczeli. Jednak nielicznym wybranym dane było oglądać chwałę Chrystusa, Jego przemienienie, Jego zjednoczenie z Bogiem Ojcem. Tylko nieliczni zostali szczególnie wybrani, by nosić ślady cierpieniai miłości Chrystusa do nas, ślady haniebnej śmierci na krzyżu. Poniżonego krzyża, który został wywyższony.

Piąta tajemnica wiary

„Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie” (J14,6).
Chrystus daje nam swoje Ciało jako pamiątkę życia, śmierci i zmartwychwstania do światłości Boga. Chrystus daje nam także Kielich Nowego Przymierza we Krwi Swojej, oraz Nowy Testament jako drogowskaz do Królestwa Bożego. Chrystus obnażając Siebie w Eucharystii, daje nam cała prawdę o Sobie, Bogu Ojcu i Duchu Świętym. Daje nam największą tajemnicę naszej wiary, Eucharystię - najdoskonalszą modlitwę, spektakl naszej wiary, siły i miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Ksiądz Jerzy Popiełuszko - globalny święty

2019-10-18 12:21

ar, aw / Warszawa (KAI)

Gdy media całego świata informowały w październiku 1984 r., że w Polsce agenci komunistycznej bezpieki zamordowali katolickiego kapłana, nikt nie przypuszczał, że jest to początek niezwykłego fenomenu - obok św. Jana Pawła II i św. Faustyny Kowalskiej ks. Jerzy Popiełuszko jest polskim świętym globalnym. Do jego grobu spontanicznie pielgrzymowało ponad 23 mln osób, w tym papieże, prezydenci i premierzy, politycy i ludzie kultury oraz zwyczajni ludzie ze wszystkich kontynentów. Relikwie męczennika czczone są w ponad tysiącu kościołach na całym świecie, w krajach tak odległych jak Uganda, Boliwia, Peru. W sobotę 19 października przypada 35. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Archiwum

Siła słabego

Już pierwszej nocy po odnalezieniu zmasakrowanego ciała ks. Jerzego w konfesjonałach kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu zaczęły dziać się prawdziwe cuda - wspominają kapłani, którzy słuchali do świtu spowiedzi. Choć tłumy nie oblegają już świątyni, grób męczennika jest stale nawiedzany. Pod kościół wciąż podjeżdżają autokary z pielgrzymami z Polski i ze świata. - Wśród cudzoziemców przeważają Francuzi, Włosi i Amerykanie, ale niedawno była grupa z Kamerunu - mówi KAI pracownica Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, działającego od dekady w podziemiach świątyni. Co ciekawe, Francuzi pielgrzymowali tu najliczniej jeszcze na długo przed cudownym uzdrowieniem ich rodaka, które otwiera drogę do kanonizacji męczennika.

Milena Kindziuk, autorka biografii ks. Jerzego i jego matki Marianny, twierdzi, że po przekazaniu informacji o cudzie zauważalny jest wzrost liczby pielgrzymów. - Nie są to już kilometrowe kolejki jak kiedyś, gdy sięgały Dworca Gdańskiego, ale codziennie do kościoła i na grób przybywają tu osoby, które chcą modlić się za wstawiennictwem ks. Jerzego. Gdyż ma on opinię bardzo skutecznego orędownika.

Pielgrzymi modlą się przy grobie, wstępują do kościoła, gdzie przechowywane są relikwie męczennika, zwiedzają poświęcone mu muzeum, wypisują intencje modlitewne i podziękowania za otrzymane łaski.

Niezależnie od wieku, pochodzenia społecznego czy narodowości fascynacja świadectwem skromnego księdza, który nawoływał do porzucenia przemocy, do zwyciężania zła dobrem, do stosowania ubogich środków, życia Ewangelią - wciąż trwa.

Spontaniczny kult

W pogrzebie ks. Jerzego, który odbył się 3 listopada 1984 r., wzięło udział od 600 do 800 tys. osób, być może nawet milion. Ten nieprzebrany strumień ludzki trzeba było zorganizować - stopniowo powstawała infrastruktura, która usprawniała przepływ pielgrzymów - służba porządkowa, medyczna, informacyjna. Przy parafii zbudowano Dom Pielgrzyma Amicus, w 20. rocznicę męczeństwa otwarto Muzeum im. ks. Jerzego Popiełuszki, zaś rok po beatyfikacji męczennika, na wiosnę 2011 r., został otwarty Ośrodek Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Jego życie i dzieło są także tematem kilkunastu monografii, setek artykułów, kilku prac doktorskich. Do masowej wyobraźni, także młodych odbiorców, wszedł dzięki filmowi Rafała Wieczyńskiego "Popiełuszko. Wolność jest w nas" ze znakomitą kreacją Adama Woronowicza. Premiera odbyła się w 2009 r., a obraz miał ogromną widownię - obejrzało go ponad 1,5 mln osób w Polsce oraz kilkaset tysięcy za granicą. Duszpasterz ludzi pracy inspirował nie tylko Polaków - w 2012 r. odbyła się w Watykanie premiera filmu dokumentalnego pt. "Jerzy Popiełuszko: Messenger of the Truth (Orędownik Prawdy)". Scenarzysta i producent obrazu Paul Hensler pracował nad nim ponad dekadę.

Kościół oficjalnie potwierdził intuicję wiernych - ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. w Warszawie jako męczennik za wiarę.

Wyjątkowo skuteczny święty

Beatyfikacja niewątpliwie ożywiła zainteresowanie ks. Jerzym, ale umożliwiła też takie inicjatywy, jak stworzenie portalu modlitewnego w kwietniu 2013 r. Jest on prowadzony przez Misjonarzy ks. Jerzego. Łukasz Urbaniak skomponował "Missa in memoriam Beati Georgii Popieluszko", zaś biskup polowy WP Józef Guzdek ustanowił medal jego imienia rok po wyniesieniu na ołtarze.

Zapytana o fenomen kultu błogosławionego księdza Milena Kindziuk odpowiada, że ludzi przyciąga jego wyjątkowa skuteczność. Czują, że sanktuarium męczennika na Żoliborzu jest miejscem uprzywilejowanym, w którym za wstawiennictwem skromnego kapłana Bóg wysłuchuje ich próśb. Znane są przypadki odzyskanego wzroku, uzdrowień z nowotworów, ale też spowiedzi odbytej po dziesięcioleciach. Jego własna matka Marianna, która miała zaplanowaną operację stawów i przyjechała na grób syna, by prosić go o uzdrowienie, została wysłuchana tak, że do końca życia była w stanie zbierać kartofle.

Dlatego pielgrzymi będą tu nadal przybywać, a kanonizacja tylko wzmocni ich intuicję o ks. Jerzym jako o skutecznym orędowniku - uważa Milena Kindziuk.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem