Reklama

Niedziela Częstochowska

Przestrzeń kultury

ANNA CICHOBŁAZIŃSKA: – Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater wreszcie może się pochwalić własną siedzibą w reprezentacyjnym miejscu Częstochowy – w pięknie odrestaurowanym budynku Zespołu Poklasztornego przy kościele św. Zygmunta Częstochowie. Najwyższy czas, przecież niebawem do Częstochowy ściągać będą artyści występujący na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, którego stowarzyszenie obecnie jest organizatorem. Taka siedziba podnosi na pewno prestiż festiwalu, wszak przez kilka lat gościł Pan stowarzyszenie w domu rodzinnym...

JAN SZYMA: – To prawda. Ale chcemy zamknąć ten rozdział stowarzyszenia i iść do przodu. Chciałbym podziękować abp. Wacławowi Depo i gospodarzowi miejsca ks. prał. Marianowi Wojcieszakowi, proboszczowi parafii św. Zygmunta, do której przynależy ten piękny budynek, za znalezienie w nim miejsca dla stowarzyszenia i wypełniania jego statutowej działalności, czyli organizacji przedsięwzięć kulturalnych w Częstochowie.

– Historia zatoczyła krąg. Stowarzyszenie, powołane w roku 1999 dla obrony i wspierania Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, od ubiegłego roku znów jest instytucją strategiczną dla funkcjonowania Festiwalu...

– Po zawierusze związanej ze zwolnieniem przez prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka ze stanowiska dyrektora Ośrodka Promocji Kultury Gaude Mater pani Małgorzaty Zuzanny Nowak, stowarzyszenie od ubiegłego roku przejęło organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, powierzając pani Nowak funkcję dyrektora Festwalu. Rozszerzyło też przestrzeń koncertowania. Już w ubiegłym roku artyści występowali m.in.: w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Lublińcu, Radomsku. W tym roku wśród 16 festiwalowych propozycji dwa koncerty będą realizowane w partnerstwie polsko-niemieckim. Partnerami naszego stowarzyszenia – głównego organizatora Festiwalu są Arcybiskupstwo w Kolonii i Freundeskreis Abtei Brauweiler. Dzięki tej współpracy w Częstochowie w ramach Festiwalu „Gaude Mater” odbędzie się koncert muzyki niemieckiej w wykonaniu Die Kölner Akademie (Pasja wg św. Jana Sebastiana Bacha – bazylika jasnogórska), a na zakończenie festiwalu, 10 maja, w opactwie benedyktynów w Brauweiler odbędzie się koncert muzyki polskiej z udziałem Polskiego Chóru Kameralnego „Schola Cantorum Gedanensis”. W ramach Festiwalu zostanie rozstrzygnięty Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski „Musica Sacra”, a opactwo w Brauwailer będzie miejscem prezentacji nagrodzonych kompozycji i uroczystości wręczenia nagród. W tym roku koncerty w Polsce odbywać się będą w Częstochowie, Katowicach, Gdańsku, Bydgoszczy, Bełchatowie, Zabrzu i Radomsku.

– Zmiana organizatora Festiwalu z instytucji miejskiej, dysponującej swoim budżetem, na stowarzyszenie, organizację pożytku publicznego, musiała wpłynąć na przygotowanie programu festiwalowych dni...

– To prawda. Jesteśmy zdani na własną przedsiębiorczość w zdobywaniu funduszy. Budżet Festiwalu to przecież setki tysięcy złotych. Zmierzyliśmy się z tym problemem już w ubiegłym roku. I choć Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Śląskie potraktowało w tym roku Festiwal „Gaude Mater” priorytetowo (300 i 150 tys. zł), to jednak jest to kropla w morzu potrzeb. Poszukujemy strategicznych sponsorów. Kultura kosztuje, a są to koncerty wieloosobowe w potężnymi chórami. Artyści przyjeżdżają do nas z całego świata, a pierwsze dni maja są w Częstochowie świętem muzyki. Wszystkie koncerty to wydarzenia muzyczne. Mają swoich stałych odbiorców, choć repertuar nie zawsze jest łatwy. Częstochowianie utożsamiają się z tym wydarzeniem muzycznym, jego ranga rośnie z każdym rokiem, rozsławiając Częstochowę w całym świecie.

– Teraz Festiwal to dziecko stowarzyszenia wymagające szczególnej troski i pochłaniające wiele wysiłku organizacyjnego, ale przecież działalność stowarzyszenia to wiele innych ważnych przedsięwzięć.

– Wymienię tylko najważniejsze: Święto Muzyki, którego pomysłodawcą i głównym organizatorem był przez lata prof. Krzysztof Pośpiech, a obecnie wyznaczony przez niego Jan Mroczek, oraz Konkurs Literacki im. Zofii Martusewicz kierowany do uczniów gimnazjum i liceum Częstochowy i regionu. Święto Muzyki przypomina i honoruje osoby, których muzyczne pasje miały i mają wpływ na życie muzyczne miasta. Dotychczas patronowali Dniom Muzyki m.in.: Krzysztof Pośpiech, Eugeniusz Brańka, Bolesław Ocias, Alfred Stępniewski, Dionizy Krzepczak, Chór Męski „Pochodnia”, Zespół Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskliego, Edward Mąkosza, rodzina Reszków, ks. prof. Krzysztof Szymonik, Adam Mroczek, Juliusz Łuciuk, Wojciech i Paweł Łukaszewscy.
W konkursie literackim, któremu patronuje znana w Częstochowie polonistka, wychowawca wielu pokoleń częstochowian, Zofia Martusewicz, wzięło już udział ponad 1000 uczniów. Nagrodzone prace zostały wydane przez stowarzyszenie w książce „W drodze do źródła” (w tym roku planowane jest drugie, rozrzerzone wydanie).
Działalność wydawnicza to kolejna przestrzeń działalności stowarzyszenia. Wydajemy poezję, wspomnienia, albumy. Ostatni album (jesteśmy współpartnerem wydania), autorstwa Małgorzaty Kupiszewskiej „Dokąd zmierzasz”, ukazał się jako podziękowanie za dar kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Ojcu Świętemu poświęciliśmy jeszcze jeden album „Powrót do Matki” z niepublikowanymi dotychczas zdjęciami Ojca Świętego z pierwszej pielgrzymki do Częstochowy. Wśród wydanych przez stowarzyszenie książek jest też pozycja o rodzinie Reszków „Władcy amerykańskiej sceny operowej: Jan i Edward Reszke”, wiersze dla dzieci Tadeusza Szymy pt. „Zwierzenia zwierząt”, a także książka Zofii Martusewicz „Obcując ze świętymi” z audiobukiem, poświęcona założycielce zgromadzenia sióstr nazaretanek bł. Franciszce Siedliskiej. Przed kanonizacją Jana Pawła II ukaże się zamówiony przez stowarzyszenie utwór skomponowany przez Łukasza Urbaniaka „Santo subito” do tekstu Tadeusza Szymy oraz książeczka tego ostatniego autora „Trzy wiersze dla świętego papieża z Polski” ze zdjęciami Stanisława Markowskiego i Zdzisława Sowińskiego. Stowarzyszenie jest też wydawcą dwu filmów: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”, poświęconego pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski, i „«Via Crucis” Stanisława Rodzińskiego”, poświęconego dziełu artysty przeznaczonemu dla kościoła akademickiego św. Ireneusza w Czestochowie, oraz płyt: „Misterium o Bogu ukrytym” do tekstu Karola Wojtyły w reżyserii Mariusza Domaszewicza oraz „Mój Gniatkowski”, poświęconej znanemu artyście pochodzącemu spod Częstochowy.
Co roku wydajemy kalendarz z pracami znanych malarzy i fotografików związanych z Częstochową. Stowarzyszenie uczestniczy też w organizacji plenerów fotograficznych i wystaw zagranicznych.
Stowarzyszenie jest również organizatorem wystaw malarstwa, m.in obrazów prof. Stanisława Rodzińskiego, Bolesława Stawińskiego, Józefa Wasiołka, Marka Czarnołęskiego, Irminy Majzner-Osuchowskiej, Karoliny i Włodzimierza Ściegiennych, Mariusza Pali, Pawła Jarosza oraz wystaw fotografii Roberta Sękiewicza i Jakuba Szymy. W tym roku planujemy wystawę prac Sławomira Jodłowskiego i Andrzeja Szlęzaka.
Wśród zadań statutowych stowarzyszenia jest też wspieranie edukacji uzdolnionej młodzieży. Stowarzyszenie czyni to przez fundację stypendiów artystycznych uczniom i studentom szkół artystycznych. W tym roku ufundowaliśmy stypendium im. Krzysztofa Pośpiecha. W planach mamy również uhonorowanie częstochowskich nauczycieli profesorów: Zofii Martusewicz i Stanisława Wieruszewskiego ich wiernymi kopiami z brązu usytuowanymi w Alejach NMP. Od ubiegłego roku z inicjastywy stowarzyszenia sala kameralna Filharmonii Częstochowskiej nosi nazwę Krzysztofa Pośpicha, a w planach mamy także nadanie jednej z ulic Częstochowy imienia tego zasłużonego dla miasta kompozytora, dyrygenta i animatora kultury. Na jego grobie niebawem zostanie umieszczona rzeźba znanej artystki Ewy Maliszewskiej.

– Skąd stowarzyszenie pozyskuje fundusze na działalność?

– Jako organizacja pożytku publicznego możemy się starać o pozyskiwanie 1 proc. podatku. To oczywiście nie wystarczy na nasze przedsięwzięcia, dlatego poszukujemy sponsorów. Dotychczas nie mieliśmy biura, telefonów, zatrudnionych na etatach osób. Byliśmy tanim stowarzyszeniem, przeznaczającym środki na działalność statutową. Od ubiegłego roku sytuacja się zmieniła. Zarządzamy organizacją Festiwalu „Gaude Mater”, to wymaga profesjonalnych działań organizacyjnych i siedziby. I taką siedzibę stowarzyszenie teraz posiada. Będzie tu nie tylko biuro, ale też sala wystawiennicza, sala koncertowa i miejsce spotkań. Piękny budynek Zespołu Poklasztornego parafii św. Zygmunta będzie żył kulturą, a rodzimi twórcy kultury będą mieć tu swoje miejsce. Biuro stowarzyszenia jest czynne codziennie w godz. 9-16.

– I na koniec jeszcze kilka słów o osobach tworzących Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater.

– Należy do niego ok. 50 osób. W zarządzie znajduje się oprócz mnie Grażyna Domaszewicz, Roman Wyborski, Iwona Kosta, Piotr Dobosz, Paweł Ruksza, Tomasz Głębocki i Jan Mroczek. Władze miasta i regionu doceniły naszą działalność, przyznając stowarzyszeniu nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy w 2008 r. w dziedzinie kultury oraz Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Ja sam również pełniąc funkcję prezesa CzPK, zostałem uhonorowany przez samorząd Częstochowy Tytułem Mecenasa Kultury za rok 2007, 2008 i 2009. To zobowiązuje...

Jeżeli chciałbyś wesprzeć Stowarzyszenie Gaude Mater odpisem 1 proc. swojego podatku, podajemy dane: Stowarzyszenie Przyjaciół Gaude Mater KRS 0000 16 20 61

2014-04-03 12:21

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

O Moniuszce na „Gaude Mater”

Niedziela częstochowska 20/2019, str. 2

[ TEMATY ]

Gaude Mater

Ks. Mariusz Frukacz/Niedziela

Pieśni Stanisława Moniuszki rozweselały publiczność

Wystawy oraz koncerty muzyki sakralnej, m.in. dzieła Stanisława Moniuszki, Henryka Mikołaja Góreckiego oraz Wojciecha Kilara znalazły się w programie 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”, który odbył się w Częstochowie w dniach 4-6 maja.

Festiwal rozpoczął wernisaż wystawy ikon Jadwigi Marii Kowalskiej i fotografii Zbigniewa Burdy w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater”.

W kościele ewangelicko-augsburskim wysłuchano koncertu z okazji 200. rocznicy urodzin Moniuszki, zatytułowanego „Śpiewnik domowy”. Pomysłodawcą i reżyserem była Beata Młynarczyk, która w rozmowie z „Niedzielą” podkreśliła, że „Moniuszko chciał, żeby jego pieśni trafiły pod strzechy, żeby były wykonywane w polskich domach, by ludzie się przy nich wspólnie bawili. Stąd pomysł na zorganizowanie wypełnionego jego muzyką polskiego salonu”.

W Bazylice Jasnogórskiej zabrzmiał koncert ze średniowiecznych zbiorów jasnogórskich. „Oficjum na Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny” wykonała Schola Gregoriana Cardinalis Stephani Wyszyński pod batutą Michała Sławeckiego.

Festiwal zakończył koncert finałowy w Filharmonii Częstochowskiej, podczas którego zabrzmiały: III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych” op. 36 Henryka Mikołaja Góreckiego oraz „Angelus” Wojciecha Kilara. Dzieła wykonali: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, dyrygent – Adam Klocek, przygotowanie chóru – Janusz Siadlak.

Organizatorem festiwalu jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, a partnerami: Miasto Częstochowa, Jasna Góra, Filharmonia Częstochowska oraz Kościół ewangelicko-augsburski.

Stanisław Moniuszko 8 września 1864 r. wykonał koncert na Jasnej Górze. Wystąpił wówczas z zespołem Warszawskiego Instytutu Muzycznego.

CZYTAJ DALEJ

Bp Muskus: pycha staje się często umiłowaną siostrą ludzi żyjących w Kościele

2020-08-11 11:45

[ TEMATY ]

bp Damian Muskus

facebook.com/pieszapielgrzymkakrakowska

Pycha staje się często umiłowaną siostrą ludzi żyjących w Kościele - powiedział bp Damian Muskus OFM, który spotkał się z krakowskimi pielgrzymami na Przeprośnej Górce. Jak dodał, o pysze ludzi Kościoła świadczą słowa czy gesty pogardy wobec tych, którzy inaczej myślą, a nawet "wobec tych, którzy kierując się troską o swoje zdrowie czy swoich bliskich przyjmują Komunię na rękę".

Bp Damian Muskus zwracał uwagę pątników, że pojednanie nie jest łatwym procesem, bo wymaga zaangażowania dwóch stron konfliktu. – Zdarza się, że wyciągnięta dłoń człowieka z jednej strony, spotyka się z zaciśniętą pięścią lub z kamieniem z drugiej strony – zauważył. Jak jednak dodał, o ile z tego powodu nie zawsze jest możliwe pojednanie, o tyle zawsze możliwe jest przebaczenie.

Według niego, w procesie pojednania przeszkadza pycha, która – jak pisał ks. Józef Tischner – jest sposobem bycia człowieka, który „stracił lub nie osiągnął świadomości własnej wartości i gubi się w labiryncie pozorów, które sam stworzył”.

- Pycha jest groźna, bo nie uznaje żadnych autorytetów. Pomniejsza nawet autorytet Boga. Właściwie stawia człowieka na Jego miejscu. Pyszny człowiek jest przekonany o swojej nieomylności, stąd próbuje narzucać innym własną wizję świata. Nie uznaje, że ktoś może mieć inne poglądy niż on, że może mieć inne sympatie, że może mieć inne gusta – opisywał. Jak zauważył, mogliśmy się o tym przekonać choćby podczas ostatnich wyborów, kiedy to samo ujawnienie sympatii do któregoś z kandydatów wywoływało skrajne emocje.

- Niestety, pycha staje się często umiłowaną siostrą ludzi żyjących w Kościele. Świadczą o tym słowa czy gesty pogardy wobec tych, którzy inaczej myślą, a nawet wobec tych, którzy kierując się troską o swoje zdrowie czy swoich bliskich przyjmują Komunię na rękę – ubolewał hierarcha.

Dodał, że z pychą „potrafią przyjaźnić się” też biskupi i księża. - Pycha w tym wydaniu polega na chęci uzależniania ludzi od siebie i uświadamiania im, jak wielką władzę mam nad nimi. Pycha wmawia: istniejesz o tyle, o ile masz władzę nad innymi – wyjaśniał.

Nic bardziej mylnego. Kiedy ksiądz przestaje być proboszczem, czyli traci proboszczowską władzę, traci też kapłaństwo? Nie! Nadal może służyć, z jeszcze większym oddaniem i poświęceniem dopóki mu sił starczy. Kiedy biskup wchodzi w wiek emerytalny traci moc sakra którą przyjął?

W przeciwieństwie do pychy, pokora polega na prawdzie. - Człowiek pokorny wie, kim jest, i nie udaje kogoś innego. Jeśli ktoś nie ma głosu, nie udaje Pavarottiego, jeśli nie ma słuchu, nie udaje wirtuoza, jeśli nie ma smykałki do jazdy, nie udaje Kubicy. Jest taki, jaki jest – charakteryzował.

- Pokora na tym polega, żeby być sobą. Żeby być takim, jakim się jest – zaznaczył, podając przykład św. Franciszka z Asyżu, który nie próbował być kimś innym niż jest. - Nie musiał i nie chciał udowadniać przed nikim swojej godności. Wiedział, że jest cenny w oczach Boga i nie zabiegał o podziw ludzi. Był po prostu sobą – opowiadał bp Muskus.

Podkreślił, że pycha stanowi przeszkodę nie tylko w pojednaniu ludzi, ale też na drodze pojednania z Bogiem. - Człowiek pyszny, któremu brakuje dziecięcej ufności, będzie ukrywał się przed szukającym go Dobrym Pasterzem. Człowiek pyszny nie pozwoli Mu wziąć się na ramiona i zaprowadzić do stada – dodał.

Zwrócił uwagę, że Bóg nie patrzy na nas jak na „jednorodne stado”, ale jak na pojedyncze, niepowtarzalne osoby. - Taka jest prawda o Kościele. Nie jesteśmy anonimowym tłumem, ale wspólnotą osób. Każdy z nas został zaproszony przez Boga osobiście, każdy z nas jest dla Niego kimś bliskim i kochanym – zaznaczył.

- Jesteśmy związani ze sobą przez Boże dziecięctwo i dlatego podziały i konflikty w Kościele, w naszych wspólnotach, tak bardzo ranią Jego Serce i gorszą świat.

- Nie mamy prawa odrzucać innych, nie wolno nam odwracać się od najsłabszych dzieci Boga, bo Jezus oddał życie za każdego, bez względu na pochodzenie, wyznanie, poglądy, sympatie polityczne, zapatrywania ideowe,

bez względu na wszystko – zaapelował bp Muskus.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: w ub.r. szpital Dzieciątka Jezus przeprowadził ponad 32 tys. operacji i zabiegów

2020-08-12 20:12

[ TEMATY ]

szpital

Watykan

operacja

Archiwum Medical Magnus Clinic

Klinika Medical Magnus ma wspaniałych specjalistów, z pasją wykonujących swą pracę

Należący do Stolicy Apostolskiej Szpital Dziecięcy im. Dzieciątka Jezus (Bambino Gesù) przeprowadził w ubiegłym roku ponad 32 tys. różnych zabiegów i operacji, zdrowie odzyskało co najmniej 29 tys. małych pacjentów oraz udzielił przeszło 2 mln porad ambulatoryjnych. Dane te ogłosiła w rozmowie z Radiem Watykańskim dyrektor placówki Mariella Enoc, przypominając zarazem, że w roku 2019 szpital obchodził 150-lecie istnienia.

"Codziennie staramy się zapewnić równowagę ekonomiczną temu niezwykłemu dziełu badań i opieki, nie kierując się przy tym nigdy samą tylko logiką zysku" – powiedziała szefowa "Bambino Gesù". Podkreśliła, że w tym roku szpital będzie musiał "zmierzyć się z niekorzystnymi skutkami gospodarczymi, spowodowanymi przez pandemię Covid-19, przede wszystkim ze względu na konieczność ograniczenia ogólnej działalności i działań na rzecz zwalczania obecnego stanu wyjątkowego”.

Z każdym rokiem rośnie liczba dzieci, przybywających na leczenie w tym obiekcie z całego świata: w ub.r. było ich 836 (1,6 proc. ogółu pacjentów) z ponad 100 krajów. O 5 proc. zwiększyły się interwencje pierwszej pomocy, których udzielono ok. 90 tys. w dwóch siedzibach szpitala: na Janikulum i Palidoro. Odnotowano 385 transportów związanych z zagrożeniem życia noworodków, a więc średnio ponad 1 interwencja dziennie a w 89 trzeba było korzystać z watykańskiego lądowiska dla śmigłowców. W 2019 udzielono prawie 120 tys. bezpłatnych noclegów dla 5569 rodziców, którzy mogli spędzić je przy swych dzieciach. Wzrasta także łączna liczba przeszczepów narządów stałych, komórek i tkanek - odnotowano ich 342.

W roku 2019 potwierdzono również uznanie Szpitala Dzieciątka Jezus jako placówki akademickiej przez Międzynarodową Komisję Wspólną (Joint Commission International). W tymże roku rozpoczęły działalność całkowicie przebudowana siedziba szpitala przy Viale Baldelli, obliczona na 80 konsultacji w zakresie chorób rzadkich, diagnostyki prenatalnej, kardiologii płodu i okołoporodowej oraz dwa ośrodki zajmujące się zaburzeniami autystycznymi.

Ale "Bambino Gesù" to również działalność naukowa, formacyjna i współpraca z innymi podobnymi placówkami. W ub.r. wzrosła o 17 proc. liczba projektów badawczych i studiów klinicznych. Naukowy zagraniczni, z którymi placówka watykańska współpracuje, pochodzą ze 114 krajów. Pacjentów z rzadkimi chorobami było ponad 14,5 tys., przy czym 48 proc. z nich przybyło tu spoza Rzymu i regionu Lacjum. Na badania naukowe w 2019 przeznaczono 23,6 mln euro. W szpitalu pracuje ok. 3,5 tys. osób: na stałych etatach, współpracowników i kontraktowych. W 2019 przeprowadzono ponad 28 tys. godzin formacji personelu sanitarnego i nie tylko sanitarnego. W szpitalu posługuje też prawie 900 wolontariuszy z 45 stowarzyszeń akredytowanych, którzy zapewnili codzienną pomoc na miejscu, spędzając tam łącznie 200 tys. godzin.

Szpital uczestniczy też w różnych inicjatywach solidarności z zagranicą w ramach projektów humanitarnych we współpracy z 12 krajami (Chiny, Ekwador, Etiopia,, Haiti, Indie, Jordania, Kambodża, Korea Południowa, Republika Środkowoafrykańska, Rosja, Syria i Tanzania) – łącznie 22 misje. W 2019 rozpoczął działalność Ośrodek dla Dzieci Niedożywionych, który na życzenie papieża Franciszka powstał w stolicy RŚA – Bangui.

16 listopada 2019 w Auli Pawła VI odbyły się główne uroczystości z okazji 150. rocznicy powstania Szpitala Dziecięcego "Bambino Gesù". Było to wzruszające spotkanie Franciszka z wielką rodziną tej placówki z udziałem ponad 6 tys. osób: lekarzy, pielęgniarek, wolontariuszy i pacjentów i ich rodzin. “Dziękuję Szpitalowi za jego otwarcie na świat, za zajmowanie się cierpieniami i dziećmi, pochodzącymi z wielu krajów. Wiem dobrze, że wymaga to wielkich środków materialnych i dlatego dziękuję tym, którzy wielkodusznie wspierają swymi darowiznami Fundację Dzieciątka Jezus [Fondazione del Bambino Gesù]” – powiedział Ojciec Święty. Podkreślił, że “oznacza to zobowiązanie wszystkich, aby Szpital Dzieciątka Jezus nadal okazywał szczególne umiłowanie przez Stolicę Apostolską dzieciństwa dzięki własnemu stylowi miłującej troski o małych chorych, ofiarowując konkretne świadectwo Ewangelii w pełnej zgodzie z nauczaniem Kościoła”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję