Reklama

Niedziela Świdnicka

Mamy świętego – Jana Pawła II

O diecezjalnych wydarzeniach związanych z kanonizacją Papieża Polaka z ks. dr. Krzysztofem Orą, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Świdnickiej Kurii Biskupiej, rozmawia Julia A. Lewandowska

JULIA A. LEWANDOWSKA: – Papież Franciszek podczas konsystorza w dniu 30 września 2013 r. wyznaczył na dzień 27 kwietnia 2014 r. kanonizację dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. Rzym rozpoczął wtedy przygotowania do tego wielkiego wydarzenia. A jak to przygotowanie wyglądało w diecezji świdnickiej?

KS. DR KRZYSZTOF ORA: – Już w lutym podczas konferencji księży dziekanów Biskup Świdnicki przedstawił szczegółowy, ogólnodiecezjalny program przygotowań do kanonizacji bł. Jana Pawła II. Pasterzowi naszej diecezji zależało w pierwszej kolejności na zaakcentowaniu duchowego wymiaru oczekiwania na dzień 27 kwietnia. W liście pasterskim skierowanym do wiernych w niedzielę 23 lutego Biskup Ignacy zapowiedział nowennę przygotowującą na wydarzenia kanonizacyjne. Istotą zaplanowanego na 9 kolejnych niedziel programu jest bezpośrednie odwołanie się do papieskiego nauczania, a dokładnie do jego rozważań związanych z Dekalogiem, jakie Ojciec Święty przeprowadził podczas pielgrzymki do Ojczyny w 1991 r. Z tej okazji zostały przygotowane specjalne płyty, na których znalazł się materiał dźwiękowy, zawierający głos nauczającego na temat Bożych przykazań Papieża. Ponadto parafie wraz ze swoim duszpasterzami zostały zachęcone, by w trakcie trwania nowenny kierować do Boga za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II modlitwy, zwłaszcza poprzez wezwania litanijne. Szczególnie wskazanym czasem modlitwy była godzina 15, czyli Godzina Miłosierdzia złączona z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Ponadto wszystkim parafiom w diecezji świdnickiej zostały zaproponowane okolicznościowe banery przypominjące postać Ojca Świętego i wskazujące na datę kanonizacji.

– W liście pasterskim bp. Ignacego Deca, który odczytano we wszystkich kościołach diecezji świdnickiej 23 lutego 2014 r., Ksiądz Biskup napisał, aby odkryć na nowo wartość Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, którego propagatorem był Jan Paweł II, oraz zapowiedział, że diecezja świdnicka będzie uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. Proszę przybliżyć ideę tej akcji?

– Akcja Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia została zaproponowana wszystkim diecezjom w Polsce przez stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Koordynatorzy całego przedsięwzięcia na 30 marca br. do Łagiewnik zaprosili delegacje młodzieży z poszczególnych diecezji, by tego w dnia w światowym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odebrać lampion ze światłem z miejsca wyjątkowo bliskiego Ojcu Świętemu. Następnie światło z Łagiewnik zostało przekazane młodzieży we wszystkich diecezjach podczas dorocznych spotkań organizowanych z racji Światowego Dnia Młodzieży w Niedzielę Palmową. W diecezji świdnickiej tradycją jest, że spotkanie młodzieży odbywa się w sobotę przed Niedzielą Palmową. Tego dnia w katedrze świdnickiej delegacje przybyłej młodzieży ze wszystkich dekanatów odebrały w okolicznościowym lampionie z rąk Księdza Biskupa Iskrę Miłosierdzia, którą przekazały dalej księżom proboszczom ze swojego regionu. Z kolei duszpasterze w dzień kanonizacji wszystkim, którzy przybędą do kościoła ze świecą, przekażą płomyk ognia z Łagiewnik, by ci zanieśli go do swoich domów. Pomysłodawcy i wszyscy zaangażowani w tę inicjatywę mają nadzieję, że 27 kwietnia, w Niedzię Miłosierdzia Bożego, ogień z Łagiewnik zapłonie w niemal w każdym polskim domu.

– O co najczęściej prosili diecezjalnie? Za co dziękowali Janowi Pawłowi II?

– W ramach nowenny przedkanonizacyjnej przede wszystkim dziękowaliśmy Panu Bogu, że w osobie Jana Pawła II otrzymaliśmy wyjątkowego świadka wiary w Syna Bożego i niezwykłego zawierzenia Maryi, uległego prowadzeniu Ducha Świętego, który umiłował Kościół i troszczył się o zbawienie każdego człowieka. Nie mam wątpliwości, że Jan Paweł II był i jest dla wielu z nas przykładem życia wiarą, wrażliwości na sprawy Boże i ludzkie. Czas przygotowania do kanonizacji wiązał się z modlitwą także błagalną za przyczyną naszego Wielkiego Rodaka. Wiemy, że za życia Ojca Świętego wiele osób zwracało się z prośbą o jego modlitwę w swoich sprawach. Wierzymy, że tym bardziej dokonuje się to teraz, kiedy mamy tak wiele świadectw ludzi, którzy dzielą się z innymi doświadczeniem skuteczności wstawiennictwa Jana Pawła II.

– Diecezja świdnicka, podobnie jak inne diecezje w Polsce, zorganizowała wyjazd autokarowy na uroczystości kanonizacyjne. Ile grup pielgrzymkowych wyjechało do Rzymu?

– Nie dysponuję dokładnymi danymi co do liczby organizowanych z diecezji pielgrzymek do Rzymu na uroczystości kanonizacyjne błogosławionych papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. Docierają do mnie jednak liczne głosy o wyjeździe czy wylocie mniejszej czy większej grupy parafialnej, czy też grupy formacyjnej. Cieszy fakt, że wiele parafii podjęło się przygotowania takiej wyjątkowej propozycji udziału w tak wielkim dla Kościoła i naszej Ojczyzny wydarzeniu. Wiem, że niektóre pielgrzymki mają na celu tylko i wyłącznie udział w Mszy św. kanonizacyjnej w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Są też i takie organizowane wyjazdy, gdzie pielgrzymki spędzą więcej czasu we Włoszech, odwiedzając jeszcze inne miejsca, do których zazwyczaj docierają pielgrzymi.

– Nie wszyscy mogli bezpośrednio uczestniczyć w Mszy św. kanonizacyjnej dwóch papieży. Proszę opowiedzieć Czytelnikom „Niedzieli Świdnickiej” o wydarzeniach, które zaplanowano na Niedzielę Miłosierdzia w Świdnicy.

– W dzień kanonizacji, nie mamy w Świdnicy zaplanowanego centralnego wydarzenia. W parafiach i to nie tylko biskupiego miasta odbędzie się w przeddzień kanonizacji, czyli w sobotę 26 kwietnia czuwanie modlitewne, które potrwa do godziny 21.37. Centralne, diecezjalne uroczystości pomyślane jako dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II jest przewidziane na 8 maja, na uroczystość św. Stanisława, patrona Polski i naszej diecezji. W dzień diecezjalnego odpustu przybędzie do Świdnicy abp Józef Kowalczyk, prymas Polski, który dokona także na placu przed katedrą odsłonięcia i poświęcenia długo wyczekiwanego pomnika św. Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że tego dnia przybędą do Świdnicy, stolicy diecezji, liczne delegacje parafialne, by wziąć udział we wspólnym dziękczynieniu za wyniesienie do chwały ołtarzy Ojca Świętego.

– Czy już dzisiaj możemy mówić o owocach tej kanonizacji?

– Myślę, że już na etapie duchowych przygotowań do kanonizacji możemy śmiało mówić o pierwszych owocach tego znaczącego dla historii wydarzenia. Mam na myśli zwłaszcza słowo, nauczanie Papieża, które dociera każdej niedzieli do wiernych diecezji świdnickiej i przypomina im prawdy, na których powinno się opierać życie osobiste, rodzinne i społeczne, a które zawarte są w słowach Dekalogu. Ponadto różnego rodzaju inicjatywy związane z kanonizacją, które są przygotowywane na poziomie lokalnym, na poziomie parafii, wioski czy miasta są doskonałą okazją do doświadczenia solidarności, współpracy międzyludzkiej opartej na wartościach ewangelicznych, których niestrudzonym promotorem był Jan Paweł II.

– W tym roku minęła dziesiąta rocznica powstania diecezji świdnickiej, którą papież Jan Paweł II ustanowił rok przed swoją śmiercią. Zdaniem Biskupa Świdnickiego, kanonizacja stanowi dla polskich katolików wielkie wezwanie, by na nowo wsłuchać się w głos największego Rodaka i uczynić w świetle jego nauczania „indywidualny, rodzinny, społeczny i narodowy rachunek sumienia”. Czy patrząc na dzisiejszą diecezję świdnicką, możemy powiedzieć, że głos Papieża przebił się we wszystkie sektory naszego życia?

– Nasza diecezja nie jest ziemią wybraną, która byłaby wolna od trosk, z którymi borykają się inni. Być może nawet w pewnych kwestiach jest u nas trudniej niż gdzie indziej. Ale nie chodzi o licytowanie się i uprawianie popularnego wśród nas narzekania. Istotne jest, by zauważyć, że wiele problemów osobistych, rodzinnych, społecznych udałoby się uniknąć, gdyby wprowadzono w życie Ewangelię, której niestrudzonym głosicielem był Jan Paweł II. Papież po ojcowsku, z zaangażowanie i zatroskaniem tłumaczył nam, że prawdziwe szczęście człowieka nie wynika z tego, ile posiada, ale kim jest, na jakim fundamencie buduje swoją teraźniejszość i przyszłość. Dlatego nadal jest aktualne wsłuchiwanie się w papieskie nauczanie, i konfrontowanie się z nim. Ważne jest, by w obliczu trudności nie kapitulować, nie ulegać rezygnacji i przekonaniu, że nic nie można już zmienić, bo takie są czasy. Jeden ze znamiennych tytułów autobiograficznej książki Papieża brzmi „Wstańcie, chodzimy!”. To jest program na dziś, o którym przypomina także nam papież Franciszek, który 27 kwietnia ogłosi bł. Jana Pawła II świętym.

2014-04-24 14:19

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wadowice: papieskie muzeum wyróżnione międzynarodową nagrodą

2020-08-10 16:06

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

Wadowice

Julia A. Lewandowska

Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zostało laureatem międzynarodowej nagrody „La stele della Ienca”, przyznawanej przez Stowarzyszenie Kulturalne San Pietro della Ienca za wkład w rozwój dziedzictwa św. Jana Pawła II.

Stowarzyszenie San Pietro della Ienca swoją nagrodę przyznało po raz dziewiętnasty. Wyróżnienie dla wadowickiego muzeum akurat w tym roku jest szczególne, bo obchodzony jest jubileusz 100-lecia urodzin Karola Wojtyły. 2 sierpnia w imieniu Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach nagrodę odebrał ks. Łukasz Piórkowski. W swoim przemówieniu podkreślił, że nagroda jest dopiero początkiem relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a Muzeum. – Obydwie instytucje i tworzących je ludzi łączy więź oparta na bliskości z Janem Pawłem II i warto tę więź pogłębiać – podkreślał dyrektor muzeum.

Nagroda „La stele della Ienca” jest co roku przyznawana osobom i instytucjom za ich wkład w rozwój dziedzictwa św. Jana Pawła II. W gronie laureatów znaleźli się m.in. kard. Stanisław Dziwisz i żandarmeria watykańska.

Stowarzyszenie San Pietro della Ienca jest w swoich działaniach wspierane przez kard. Giuseppe Petrocchiego – arcybiskupa L’Aquila oraz lokalne władze samorządowe. Stowarzyszenie jest związane z niewielkim kościołem, usytuowanym u podnóża Gran Sasso – najwyższego masywu Apeninów. Ten kościół stał się pierwszym w Europie i drugim na świecie sanktuarium Jana Pawła II – wkrótce po jego beatyfikacji.

CZYTAJ DALEJ

UOKiK: 115 mln zł kary dla Biedronki

2020-08-10 10:21

[ TEMATY ]

gospodarka

sklep

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na właściciela sieci Biedronka - spółkę Jeronimo Martins Polska – karę w wysokości 115 mln zł - poinformował w poniedziałek Urząd. Biedronka naruszała prawa konsumentów, nieprawidłowo informując o cenach w sklepach - dodał.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w komunikacie, że napływały do niego "liczne skargi konsumentów oraz informacje z Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dotyczące nieprawidłowego uwidaczniania cen w sklepach sieci Biedronka".

"Setki sygnałów dotyczyły wyższych cen w kasie, niż na sklepowych półkach lub braku cen przy towarze. Skargi dały podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska" - czytamy.

Jak wskazano, w jego trakcie Prezes Urzędu zlecił kontrole Inspekcji Handlowej, które potwierdziły skalę nieprawidłowego informowania o cenach w sklepach należących do JMP.

Z ustaleń Urzędu wynika, że praktyka trwa co najmniej od 2016 r. Dopiero wszczęcie postępowania pod koniec ubiegłego roku przyczyniło się do podjęcia przez właścicieli Biedronki działań, których celem ma być rozwiązanie stwierdzonych nieprawidłowości. Prezes UOKiK będzie monitorował skutki wdrażanych zmian, mających usunąć naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

"Długotrwała praktyka spowodowała realne straty w portfelach konsumentów i bezpodstawne wzbogacenie się właściciela sieci ich kosztem. Dlatego zdecydowałem o nałożeniu na Jeronimo Martins Polska kary w wysokości 115 mln zł. Istnienie nieprawidłowości potwierdziła również sama spółka tłumacząc je błędami ludzkimi wynikającymi z dużej skali działalności. Nie wykluczamy, że tak rzeczywiście mogło być, nie usprawiedliwia to jednak w żadnym stopniu działania na niekorzyść klientów, tym bardziej, że przez długi czas przedsiębiorca – pomimo licznych nieprawidłowości wykrywanych przez Inspekcję Handlową - nie starał się systemowo rozwiązać tego problemu. Tak duży podmiot powinien dochować należytej staranności w swojej działalności, aby błędy w oznaczeniu nie dotykały osób kupujących w jego sklepach" - powiedział cytowany w komunikacie Chróstny.

Jak wskazał, cena jest jednym z najważniejszych kryteriów, jakimi kierują się konsumenci przy wyborze produktów. "Niedopuszczalne jest wprowadzanie konsumentów w błąd co do właściwej ceny towarów. W przypadku Biedronki klienci przez długi czas płacili najczęściej więcej niż wynikało to z ceny na sklepowych półkach. Nie zawsze mieli nawet tego świadomość" – podkreślił prezes UOKiK.

Urząd podał przykładowe skargi konsumentów. Jedna z nich dotyczyła piersi z kurczaka.

"Zachęcony gazetka oraz kartką nad produktem postanowiłem zakupić Pierś z kurczaka w promocyjnej cenie 9.99zl. Po zrobieniu zakupów udałem się do kasy za towar zapłaciłem lecz w chwili zapłaty nie zauważyłem na paragonie że piersi są w cenie regularnej czyli 16.89 za kg (…)Poprosiłem o możliwość zwrotu towaru, lecz usłyszałem że niestety nie, bo z tym towarem opuściłem sklep i pani nie przyjmie go. Więc powiedziałem że to oszustwo i tego tak nie zostawię i zgłoszę to do UOKiK, inna z pań obsługi powiedziała +i co z tego, co nam zrobią+" - czytamy w przytoczonej przez UOKiK skardze.

Inna skarga dotyczyła papieru toaletowego, który był z wystawioną ceną 9,99 zł, a sprzedawano go po 16,99 zł. Jak wskazał autor skargi, "w przypadku zauważenia tego oszustwa, nie było możliwości zakupu papieru po cenie zgodnej z wystawioną".

Kolejna skarga dotyczyła zniczy. "Na palecie ze zniczami wisiała duża kartka z ceną za znicz. Przy zakupie dwóch zniczy miała być cena 7.99zł za sztukę. W kasie została naliczona inna cena 12,99 zł za sztukę. Po zwróceniu uwagi Pani kierownicze, poinformowała mnie że mogę jedynie zwrócić zakupione znicze" - czytamy.

UOKiK przypomina, że każdy sprzedawca ma obowiązek uwidocznienia ceny towaru. "Uniemożliwienie konsumentowi zapoznania się z ceną na etapie wyboru produktu jest poważnym naruszeniem jego prawa do rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Tymczasem kontrole Inspekcji Handlowej wykazały, że w sklepach Biedronka średnio aż 14 proc. towarów nie miało informacji o cenie" - podał Urząd.

UOKiK przekazał, że poza sankcją pieniężną, w sklepach Biedronka będzie musiała znaleźć się również informacja o prawach przysługujących konsumentom w przypadku różnicy w cenie na półce i w kasie o treści: "W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług)".

Decyzja nie jest prawomocna, przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ pad/

CZYTAJ DALEJ

Piontkowski: w kolejnym roku przesuniemy egzamin ósmoklasisty; będzie pod koniec maja

2020-08-11 17:20

[ TEMATY ]

edukacja

egzamin

Screen

W kolejnym roku przesuniemy egzamin ósmoklasisty; do tej pory był pod koniec kwietnia, będzie pod koniec maja – zapowiedział we wtorek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Szef MEN wskazał na konferencji prasowej w Warszawie, że doświadczenia pokazały, że "można przesunąć nieco termin egzaminu".

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa przesunięto terminy przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i matur. Egzamin ósmoklasisty, który pierwotnie miał być od 21 do 23 kwietnia, przeprowadzony został w dniach 16-18 czerwca. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w czerwcu, zdawał go w drugim terminie: 7-9 lipca.

"Po dyskusji uznaliśmy, że w kolejnym roku szkolnym przesuniemy, przynajmniej na razie, egzamin ósmoklasisty. On dotąd, zgodnie z regułami, odbywał się w końcu kwietnia. Dyrektorzy szkół podstawowych wyraźnie wskazywali jednak, że tak wczesny termin przeprowadzania egzaminu demobilizuje ósmoklasistów i oni w końcowym etapie roku szkolnego są mniej zmobilizowani, mniej przykładali się do nauki" - powiedział minister.

"Stąd uzgodniliśmy, że w kolejnym roku szkolnym ten egzamin ósmoklasisty odbędzie się w końcówce maja" – poinformował Dariusz Piontkowski.

Szef MEN pytany, czy zmiana od przyszłego roku szkolnego terminu egzaminu ósmoklasisty będzie miała wpływ na termin przeprowadzenia matur, odpowiedział: "Na razie tego nie przewidujemy. Matura wraca tradycyjnie na początek maja, tak jak to było w ubiegłych latach.

Egzaminu ósmoklasisty to konsekwencja wprowadzenia reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. W tym roku przeprowadzany był po raz drugi - w ubiegłym roku uczniowie zdawali go po raz pierwszy.

Egzamin jest trzydniowy. W pierwszym dniu uczniowie zdają egzamin z języka polskiego, w drugim z matematyki, w trzecim z języka obcego. Wszystkie trzy egzaminy są pisemne.

W takiej formie - trzy dni, trzy egzaminy - egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony tylko do 2021 r. W 2022 r. egzamin będzie trwał cztery dni - uczniowie będą zdawali także z przedmiotu do wyboru (biologii, chemii, fizyki, geografii albo historii).

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia. (PAP)

Autorki: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Danuta Starzyńska-Rosiecka

ktl/ dsr/ mhr/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję