Reklama

Głos z Torunia

W blasku Bożego Miłosierdzia

Jako zaszczyt i zobowiązanie ks. prał. Stanisław Majewski przyjął powierzenie swojej parafii przez bp. Andrzeja Suskiego misji szerzenia kultu Jezusa Miłosiernego w Kościele toruńskim. „Nie wiem, czy sprostamy temu zadaniu – powiedział ks. Stanisław – niemniej jednak o miłosierdzie dla nas i całego świata prosić będziemy” („Głos z Torunia” nr 17/1995). Przyjrzyjmy się dziełu, które kustosz diecezjalnego sanktuarium prowadzi przy wsparciu czcicieli Jezusa Miłosiernego

Niedziela toruńska 17/2014, str. 4-5

[ TEMATY ]

miłosierdzie

ARCHIWUM PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. FAUSTYNY W TORUNIU

Sanktuarium jest sercem parafii powołanej w północnej części Torunia 1 maja 1990 r. Rok wcześniej ks. prał. Stanisław Majewski podczas audiencji prywatnej u Jana Pawła II otrzymał błogosławieństwo na dzieło tworzenia nowej parafii.

Geneza sanktuarium

Pierwszą Mszę św. ks. Stanisław odprawił 1 maja 1990 r. w warunkach polowych. 9 maja 1990 r. biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił krzyż misyjny i plac budowy kościoła. Natychmiast przystąpiono do budowy kaplicy, w której przez dekadę koncentrowało się życie parafii. 13 lipca 1992 r. zaczęto wznosić kościół. 10 kwietnia 1994 r. w święto Miłosierdzia Bożego, gdy „jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32), ordynariusz diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski poświęcił kamień węgielny pochodzący z grobu św. Faustyny Kowalskiej w Łagiewnikach. W 1997 r. bp Jan Chrapek już w murach kościoła, ale jeszcze pod gwiazdami, odprawił niezapomnianą Pasterkę. 11 czerwca 1999 r., 4 dni po wizycie Jana Pawła II w Toruniu, zainstalowano w świątyni kopię Drzewa Życia, która stanowiła główny element wystroju ołtarza papieskiego na toruńskim lotnisku.

1 maja 2000 r., dzień po kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, parafia otrzymała jej imię jako drugie wezwanie. 9 marca 2002 r. podczas pielgrzymki jubileuszowej do Rzymu Ojciec Święty poświęcił wizerunek Jezusa Miłosiernego, wotum 10-lecia powstania diecezji. Obraz przekazany kościołowi przez bp. Andrzeja Suskiego po peregrynacji w diecezji został umieszczony w ołtarzu Najświętszego Sakramentu. 15 września 2003 r. Biskup toruński ogłosił świątynię Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a 10 października 2004 r. dokonał jej konsekracji. 22 października 2008 r. Benedykt XVI poświęcił koronę wykonaną z pierścionków i obrączek ofiarowanych przez parafian; kustosz sanktuarium ks. prał. Majewski wraz z bp. Suskim zaniósł ją na grób bł. Jana Pawła II. 19 kwietnia 2009 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, bp Andrzej dokonał koronacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.

Reklama

Funkcję ewangelizacyjną pełni przemyślany wystrój świątyni, m.in. witraże przedstawiające drogę krzyżową w aspekcie 14 uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała.

Przy parafii działają: Caritas, Ognisko Wychowawcze, Klub Seniora, grupa Anonimowych Alkoholików, poradnie psychologiczna, rodzinna, od uzależnień. Od 2011 r. działa wielofunkcyjny Ośrodek Parafialny „Samarytanin”, w którym funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzący m.in. zajęcia terapeutyczne, imprezy świąteczne i okolicznościowe. Od 25 sierpnia 2011 r. nowinę o Bogu bogatym w miłosierdzie szerzą przy sanktuarium siostry z nowo utworzonego domu Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia; prócz daru modlitwy niosą posługę potrzebującym w ośrodku „Samarytanin”. Od 1993 r. ukazuje się tygodnik parafialny (dostępny także w wersji elektronicznej) „Wspólnota i My”.

Obraz Jezusa Miłosiernego

Obraz Jezusa Miłosiernego to wizerunek Zbawiciela namalowany po raz pierwszy w historii Kościoła na Jego wyraźne życzenie. S. Faustyna napisała: „Wieczorem [22 lutego 1931 r. w Płocku], kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, druga dotyka szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według tego rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” („Dzienniczek”, 47).

Reklama

Wizerunek przedstawia Zbawiciela, który przynosi ludziom pokój przez odpuszczenie grzechów, za cenę swej męki i śmierci krzyżowej. Promienie krwi i wody oraz blizny po ranach ukrzyżowania przywołują wydarzenia z Wielkiego Piątku. Obraz łączy ewangeliczne wydarzenia, które najpełniej mówią o miłości Boga do człowieka. Jego treść wiąże się z liturgią 2. niedzieli wielkanocnej, gdy Kościół czyta Ewangelię wg św. Jana o ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa w Wieczerniku i ustanowieniu sakramentu pokuty (J 20, 19-29). Jezus zapytany o znaczenie promieni wychodzących z Jego serca wyjaśnił: „Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” (Dz 299). Dwa promienie oznaczają sakramenty i wszelkie łaski Ducha Świętego, którego biblijnym symbolem jest woda oraz nowe przymierze Boga z człowiekiem zawarte we krwi Chrystusa. Do tak rozumianego kultu obrazu, polegającego na postawie chrześcijańskiej ufności i miłosierdzia, Jezus przywiązał specjalne obietnice: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz” (Dz 570), „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu, na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz 48).

Warto przeczytać: Święta s. M. Faustyna Kowalska, „Dzienniczek”; ks. Józef Orchowski, „Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie”, ks. Wojciech Miszewski, „Jestem Królem Miłosierdzia”; www.milosierdzie.org. Więcej o sanktuarium: www.niedziela.pl/dzial/66/Glos-z-Torunia

Dziękuję ks. prał. Stanisławowi Majewskiemu za pomoc w przygotowaniu materiału o sanktuarium

Odpusty

Święto Miłosierdzia Bożego – 2. niedziela wielkanocna – Msza św. poprzedzona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego – godz. 15

Uroczystość św. Faustyny Kowalskiej – 5 października – godz. 15

Kult Miłosierdzia Bożego

Nabożeństwo Godzina Miłosierdzia Bożego: od poniedziałku do piątku – godz. 15; w piątki nabożeństwo poprzedzone Mszą św.; spowiedź św. w godz. 15-17

W Wielki Piątek: Godzina Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa i rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego – godz. 15

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Faustyny po rodzinach parafii – początek 14 kwietnia 1996 r.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach diecezji w latach 2002-03

Koronacja Obrazu w 2009 r.

Doroczne pielgrzymki do miejsc objawień św. Faustyny

Działalność Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” (spotkania co drugi piątek miesiąca; po Mszy św. o godz. 15 konferencje w „Samarytaninie” (więcej: www.faustyna.pl)

Wieczysta adoracja w diecezji toruńskiej (w nawiązaniu do peregrynacji Obrazu po parafiach w latach 2002-03) od 18 kwietnia do 31 października 2014. Adoracja w sanktuarium: 15-16 września (w rocznicę przyjęcia Obrazu)

2014-04-24 14:19

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: na całym świecie będzie obchodzone wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej

[ TEMATY ]

miłosierdzie

Faustyna

św. Faustyna

s. Faustyna

youtube.com/faustyna

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała z upoważnienia Ojca Świętego dekret o wpisaniu wspomnienia dowolnego św. Faustyny Kowalskiej do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego.

W dokumencie przypomniano drogę życiową św. Faustyny, kanonizowanej w Rzymie w roku 2000 przez św. Jana Pawła II. Podkreślono, że głoszone przez nią orędzie Bożego Miłosierdzia szybko rozpowszechniło się na całym świecie. „ Z tego powodu papież Franciszek, przyjmując petycje i prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, biorąc pod uwagę wpływ duchowości św. Faustyny w różnych częściach świata, nakazał, aby imię św. Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Ogólnego Kalendarza Rzymskiego, a jej wspomnienie dowolne wszyscy obchodzili 5 października. Niech to nowe wspomnienie zostanie wpisane do wszystkich Kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin, przyjmując załączone do tego dekretu teksty liturgiczne, które mają być przetłumaczone, zatwierdzone a po zatwierdzeniu przez tę dykasterię opublikowane przez konferencje episkopatów” – czytamy w dekrecie noszącym datę 18 maja 2020 roku – setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Dokument podpisali prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Robert Sarah oraz sekretarz, abp Arthur Roche.

Teksty te są już zatwierdzone i od kilku lat obowiązują w Kościele w Polsce.

CZYTAJ DALEJ

Modlitwa odpocznienia

[ TEMATY ]

modlitwa

Adobe Stock

W czasie wakacji warto przypomnieć, że modlitwa może być też duchowym odpoczynkiem. Trzeba powiedzieć, że istnieje także modlitwa, którą św. Teresa z Avili nazywa po prostu modlitwą odpocznienia. Jest to oczywiście jedna z form modlitwy, obok modlitwy uwielbienia, prośby, dziękczynienia czy przebłagania. W modlitwie odpocznienia – jak z samej nazwy to wynika – trzeba po prostu odpoczywać. Jak to zrobić? Oto kilka wskazówek św. Teresy.

Modlitwa odpocznienia to modlitwa przyjmowania

W tym rodzaju modlitwy człowiek musi pozwolić duszy odpocząć w Bogu. Nie potrzeba w niej żadnego wysiłku, żadnych dociekań. Głównym zadaniem człowieka jest wtedy, aby otworzył się na przyjmowanie. W modlitwie odpocznienia wszystko połączone jest z niezmiernie wielką pociechą, a z tak małą pracą, że rozmyślanie nikogo nie zmęczy i nie znuży. Kiedy Bóg daje człowiekowi odpoczywać na modlitwie nie powinno się burzyć tego odpoczynku przez intelektualne rozmyślanie albo przez szukanie słów. W takiej modlitwie człowiek ma zachować ciszę i nie robić hałasu. Hałasem w tym przypadku jest silenie się rozumu na znalezienie myśli i wielu słów, na dziękczynienie Bogu za wszelkie dobrodziejstwa. Hałasem jest także gromadzenie w pamięci własnych grzechów i przewinień w poczuciu winy, że się nie zasłużyło na łaskę pokoju, która płynie z tej modlitwy. W modlitwie odpocznienia masz przyjmować wszelkie Boże smaki i nie próbować się za nie odwdzięczać Bogu. Żeby odpocząć na modlitwie, pozwól Bogu na obdarowywanie siebie i nie szukaj na siłę sposobów odwzajemnienia się. W tej modlitwie mamy zapomnieć o sobie i z wdzięcznością przyjmować to, co jest nam dane.

Możesz dodać tylko kilka swoich „ździebełek słomy”

Kiedy Bóg daje ci łaskę modlitwy odpocznienia, nie oznacza to jednak twojej całkowitej bierności. Możesz do tej łaski Boga dołożyć kilka swoich „ździebełek słomy”. Z wyczuciem zacznij kołysać się na falach Bożego prowadzenia. Jeśli czujesz potrzebę skierowania do Boga kilku słów, zrób to. Nie należy w modlitwie odpocznienia zaniechać całkowicie modlitwy wewnętrznej albo niekiedy i ustnej. Jeśli dusza chce i może, pozwól jej wypowiedzieć kilka słów miłości wobec Boga. W modlitwie odpocznienia mamy być spokojni i czuć się dobrze. Kiedy wypowiadamy jakieś słowo, to tylko wtedy, gdy czujemy taką spontaniczną potrzebę. Najważniejsze jest poddawanie się wewnętrznym impulsom.
Trzeba też pamiętać, że przyjście i odejście modlitwy odpocznienia nie jest w naszej możności. Dusza po prostu pozwala od początku do końca prowadzić się Bogu. Zachowuje się tutaj jak celnik, spuszczając oczy z pokorą. Spróbuj więc skosztować w te letnie, wakacyjne dni, jak wspaniały odpoczynek może ci dać Bóg, kiedy zaczniesz się do Niego modlić.

CZYTAJ DALEJ

Tour de Pologne - Pedersen: dedykuję zwycięstwo Jakobsenowi

2020-08-06 20:50

[ TEMATY ]

kolarstwo

Tour de Pologne

PAP

Duńczyk Mads Pedersen

Pierwszy na mecie drugiego etapu Tour de Pologne w Zabrzu Duńczyk Mads Pedersen z ekipy Trek-Segafredo zadedykował zwycięstwo Holendrowi Fabio Jakobsenowi, który po kraksie w środę na finiszu pierwszego odcinka przebywa w stanie ciężkim w szpitalu w Sosnowcu.

„Przede wszystkim chcę dedykować zwycięstwo Fabio, życzę mu szybkiego powrotu do życia i do kolarstwa. Moja ekipa wykonała dziś świetną pracę, pomagając mi wygrać. W tym roku nie ma wielu okazji do ścigania, dlatego trzeba walczyć wszędzie” – powiedział Jakobsen, który w Zabrzu odniósł pierwszy triumf jadąc w zdobytej w zeszłym roku tęczowej koszulce mistrza świata.

Koszulkę najaktywniejszego praktycznie zapewnił sobie Maciej Paterski z reprezentacji Polski. Dzień po dniu uczestniczył w ucieczce i wygrał wszystkie pięć lotnych premii, w tym dwie na czwartkowym etapie.

„Czułem się lepiej niż wczoraj. Współpraca z Juliusem van den Bergiem (towarzyszem ucieczki - PAP) układała się bardzo dobrze. Koszulkę muszę jeszcze dowieźć do Krakowa, co nie będzie łatwe, bo od jutra zaczynają się góry. Wyścig jest ciężki i wymaga dużo sił” – ocenił kolarz ścigający się na co dzień w grupie Wibatech.

Dyrektor sportowy reprezentacji Polski Andrzej Domin jest przekonany, że jego podopieczny utrzyma ciemnoniebieską koszulkę do końca wyścigu.

„Cieszymy się, że zdobyliśmy tę koszulkę. Taki mieliśmy plan na dwa pierwsze dni wyścigu. Teraz liderem naszej drużyny będzie Piotr Brożyna. Wszyscy zawodnicy będą mu pomagać na górskich odcinkach. Wierzymy, że stać go na miejsce w pierwszej dziesiątce klasyfikacji generalnej” – skomentował Domin.

Dyrektor Tour de Pologne Czesław Lang cieszył się przede wszystkim z dobrych wiadomości ze szpitala w Sosnowcu, gdzie przebywa Jakobsen. W kraksie w Katowicach Holender bardzo ucierpiał, ale na szczęście nie doznał urazu mózgu ani kręgosłupa, ale pozostaje w śpiączce farmakologicznej, z której ma być wybudzony w piątek.

„Była wielka niewiadoma, czy Jakobsen przeżyje. Dzięki Bogu, że przeżył i jego stan zdrowia powinien się poprawiać. Dziękuję wszystkim służbom medycznym, bo wykonały wspaniałą pracę. W takich trudnych sytuacjach sprawdzają się ludzie. Wszyscy stanęli na wysokości zadania” – podkreślił.

W piątek kolarze wystartują z Wadowic, rodzinnego miasta Świętego Jana Pawła II, którego setna rocznica urodzin wypadła 18 maja. Lang zdradził w TVP Sport, że honorowym starterem ma być wieloletni osobisty sekretarz Papieża Polaka, kardynał Stanisław Dziwisz. (PAP)

af/ co/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję