Reklama

Głos z Torunia

W blasku Bożego Miłosierdzia

Jako zaszczyt i zobowiązanie ks. prał. Stanisław Majewski przyjął powierzenie swojej parafii przez bp. Andrzeja Suskiego misji szerzenia kultu Jezusa Miłosiernego w Kościele toruńskim. „Nie wiem, czy sprostamy temu zadaniu – powiedział ks. Stanisław – niemniej jednak o miłosierdzie dla nas i całego świata prosić będziemy” („Głos z Torunia” nr 17/1995). Przyjrzyjmy się dziełu, które kustosz diecezjalnego sanktuarium prowadzi przy wsparciu czcicieli Jezusa Miłosiernego

Niedziela toruńska 17/2014, str. 4-5

[ TEMATY ]

miłosierdzie

ARCHIWUM PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚW. FAUSTYNY W TORUNIU

Sanktuarium jest sercem parafii powołanej w północnej części Torunia 1 maja 1990 r. Rok wcześniej ks. prał. Stanisław Majewski podczas audiencji prywatnej u Jana Pawła II otrzymał błogosławieństwo na dzieło tworzenia nowej parafii.

Geneza sanktuarium

Pierwszą Mszę św. ks. Stanisław odprawił 1 maja 1990 r. w warunkach polowych. 9 maja 1990 r. biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił krzyż misyjny i plac budowy kościoła. Natychmiast przystąpiono do budowy kaplicy, w której przez dekadę koncentrowało się życie parafii. 13 lipca 1992 r. zaczęto wznosić kościół. 10 kwietnia 1994 r. w święto Miłosierdzia Bożego, gdy „jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących” (Dz 4, 32), ordynariusz diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski poświęcił kamień węgielny pochodzący z grobu św. Faustyny Kowalskiej w Łagiewnikach. W 1997 r. bp Jan Chrapek już w murach kościoła, ale jeszcze pod gwiazdami, odprawił niezapomnianą Pasterkę. 11 czerwca 1999 r., 4 dni po wizycie Jana Pawła II w Toruniu, zainstalowano w świątyni kopię Drzewa Życia, która stanowiła główny element wystroju ołtarza papieskiego na toruńskim lotnisku.

Reklama

1 maja 2000 r., dzień po kanonizacji św. Faustyny Kowalskiej, parafia otrzymała jej imię jako drugie wezwanie. 9 marca 2002 r. podczas pielgrzymki jubileuszowej do Rzymu Ojciec Święty poświęcił wizerunek Jezusa Miłosiernego, wotum 10-lecia powstania diecezji. Obraz przekazany kościołowi przez bp. Andrzeja Suskiego po peregrynacji w diecezji został umieszczony w ołtarzu Najświętszego Sakramentu. 15 września 2003 r. Biskup toruński ogłosił świątynię Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a 10 października 2004 r. dokonał jej konsekracji. 22 października 2008 r. Benedykt XVI poświęcił koronę wykonaną z pierścionków i obrączek ofiarowanych przez parafian; kustosz sanktuarium ks. prał. Majewski wraz z bp. Suskim zaniósł ją na grób bł. Jana Pawła II. 19 kwietnia 2009 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, bp Andrzej dokonał koronacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.

Funkcję ewangelizacyjną pełni przemyślany wystrój świątyni, m.in. witraże przedstawiające drogę krzyżową w aspekcie 14 uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała.

Przy parafii działają: Caritas, Ognisko Wychowawcze, Klub Seniora, grupa Anonimowych Alkoholików, poradnie psychologiczna, rodzinna, od uzależnień. Od 2011 r. działa wielofunkcyjny Ośrodek Parafialny „Samarytanin”, w którym funkcjonuje Dzienny Dom Pomocy Społecznej prowadzący m.in. zajęcia terapeutyczne, imprezy świąteczne i okolicznościowe. Od 25 sierpnia 2011 r. nowinę o Bogu bogatym w miłosierdzie szerzą przy sanktuarium siostry z nowo utworzonego domu Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia; prócz daru modlitwy niosą posługę potrzebującym w ośrodku „Samarytanin”. Od 1993 r. ukazuje się tygodnik parafialny (dostępny także w wersji elektronicznej) „Wspólnota i My”.

Obraz Jezusa Miłosiernego

Reklama

Obraz Jezusa Miłosiernego to wizerunek Zbawiciela namalowany po raz pierwszy w historii Kościoła na Jego wyraźne życzenie. S. Faustyna napisała: „Wieczorem [22 lutego 1931 r. w Płocku], kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, druga dotyka szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według tego rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” („Dzienniczek”, 47).

Wizerunek przedstawia Zbawiciela, który przynosi ludziom pokój przez odpuszczenie grzechów, za cenę swej męki i śmierci krzyżowej. Promienie krwi i wody oraz blizny po ranach ukrzyżowania przywołują wydarzenia z Wielkiego Piątku. Obraz łączy ewangeliczne wydarzenia, które najpełniej mówią o miłości Boga do człowieka. Jego treść wiąże się z liturgią 2. niedzieli wielkanocnej, gdy Kościół czyta Ewangelię wg św. Jana o ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa w Wieczerniku i ustanowieniu sakramentu pokuty (J 20, 19-29). Jezus zapytany o znaczenie promieni wychodzących z Jego serca wyjaśnił: „Blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę, czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz. Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” (Dz 299). Dwa promienie oznaczają sakramenty i wszelkie łaski Ducha Świętego, którego biblijnym symbolem jest woda oraz nowe przymierze Boga z człowiekiem zawarte we krwi Chrystusa. Do tak rozumianego kultu obrazu, polegającego na postawie chrześcijańskiej ufności i miłosierdzia, Jezus przywiązał specjalne obietnice: „Przez obraz ten udzielać będę wiele łask dla dusz” (Dz 570), „Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu, na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały” (Dz 48).

Warto przeczytać: Święta s. M. Faustyna Kowalska, „Dzienniczek”; ks. Józef Orchowski, „Święta Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie”, ks. Wojciech Miszewski, „Jestem Królem Miłosierdzia”; www.milosierdzie.org. Więcej o sanktuarium: www.niedziela.pl/dzial/66/Glos-z-Torunia

Dziękuję ks. prał. Stanisławowi Majewskiemu za pomoc w przygotowaniu materiału o sanktuarium

Odpusty

Święto Miłosierdzia Bożego – 2. niedziela wielkanocna – Msza św. poprzedzona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego – godz. 15

Uroczystość św. Faustyny Kowalskiej – 5 października – godz. 15

Kult Miłosierdzia Bożego

Nabożeństwo Godzina Miłosierdzia Bożego: od poniedziałku do piątku – godz. 15; w piątki nabożeństwo poprzedzone Mszą św.; spowiedź św. w godz. 15-17

W Wielki Piątek: Godzina Miłosierdzia Bożego, Droga Krzyżowa i rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia Bożego – godz. 15

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii bł. Faustyny po rodzinach parafii – początek 14 kwietnia 1996 r.

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach diecezji w latach 2002-03

Koronacja Obrazu w 2009 r.

Doroczne pielgrzymki do miejsc objawień św. Faustyny

Działalność Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” (spotkania co drugi piątek miesiąca; po Mszy św. o godz. 15 konferencje w „Samarytaninie” (więcej: www.faustyna.pl)

Wieczysta adoracja w diecezji toruńskiej (w nawiązaniu do peregrynacji Obrazu po parafiach w latach 2002-03) od 18 kwietnia do 31 października 2014. Adoracja w sanktuarium: 15-16 września (w rocznicę przyjęcia Obrazu)

2014-04-24 14:19

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W promieniach Miłosierdzia

Niedziela lubelska 17/2016, str. 6-7

[ TEMATY ]

miłosierdzie

Paweł Wysoki

Przez miasto Puławy przeszła procesja z obrazem Jezusa Miłosiernego

Przez miasto Puławy przeszła procesja z obrazem Jezusa Miłosiernego

W 110. rocznicę nadania praw miejskich Puławy zostały zawierzone Bożemu Miłosierdziu

Na prośbę władz miasta z prezydentem Januszem Groblem, akt zawierzenia Puław i ziemi puławskiej dokonał się podczas uroczystości odpustowych w parafii pw. Miłosierdzia Bożego. Bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, klęcząc przed wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i Najświętszym Sakramentem oraz przyzywając wstawiennictwa apostołów miłosierdzia: św. Faustynę Kowalską, św. Jana Pawła II i bł. ks. Michała Sopoćko, powierzył Bogu społeczność miasta i regionu. – Zawierzamy Twemu Miłosierdziu naszą małą ojczyznę, władze i instytucje, urzędy i zakłady pracy, szkoły i szpitale, parafie i zgromadzenia zakonne, wszystkich mieszkańców poczynając od najmłodszych pod sercami matek, przez dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny, osoby chore, cierpiące i bezrobotne. W Twym nieskończonym Miłosierdziu zanurzamy tych, którzy pobłądzili na drogach życia. Zawierzamy dziś losy świata i człowieka, ufając, że w Tobie zawsze odnajdziemy źródło nadziei i ufności – mówił bp Artur Miziński.

CZYTAJ DALEJ

Zmiany personalne 2021

2021-05-31 13:54

diecezja. legnica

Czcigodni i Drodzy Prezbiterzy Diecezji Legnickiej!Nadszedł czas dorocznych zmian personalnych związanych z aktualnymi potrzebami duszpasterskimi i łączących się z posłaniem części kapłanów do wspólnot parafialnych w charakterze proboszczów lub wikariuszy. Wobec realiów naszej Diecezji w ostatnich latach coraz wyraźniej brzmią słowa Zbawiciela „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,35).

Nie jest to związane tylko z faktem, że obecnie w naszym Seminarium przygotowuje się do kapłaństwa jedynie 14 alumnów (dla porównania: w roku 2005 było ich 75). Do tego ogólnego radykalnego i stałego spadku liczby powołań do życia kapłańskiego dochodzą naturalne okoliczności, do których należy m.in. przechodzenie na emeryturę kolejnych pokoleń księży proboszczów, choroby czy śmierć oraz cały szereg innych przyczyn wykluczających konkretnych kapłanów z pełnowymiarowej posługi duszpasterskiej, czy wreszcie odejścia niektórych prezbiterów ze stanu kapłańskiego.W tej sytuacji z przykrością i z troską muszę stwierdzić, że nie jest możliwe posłanie do parafii takiej liczby księży, która w pełni by zaspokoiła potrzeby związane z posługą sakramentalną, duszpasterską i katechetyczną.

CZYTAJ DALEJ

I Ogólnopolskie Forum Charis

2021-06-19 07:56

[ TEMATY ]

CHARIS

Charis

I Ogólnopolskie Forum Charis odbędzie się 19 czerwca w formule hybrydowej (stacjonarnie u jezuitów w Łodzi) i online. Podczas I Ogólnopolskiego Forum Charis zaplanowano m. in. wykład kard. Cantalamessy pt. „Odnowa charyzmatyczna w służbie dla całego kościoła” czy Pino Scafuro – moderatora CHARIS INTERNATIONAL.

Homilię podczas uroczystej Mszy św. wygłosi abp Grzegorz Ryś. Modlitwę uwielbienie i dziękczynienia poprowadzi Marcin Zieliński, lider wspólnoty Głos Pana.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję