Reklama

Filateliści w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

2014-05-14 15:40

Aneta Kamieniecka
Edycja przemyska 20/2014, str. 8

W szczególny sposób kanonizację Jana Pawła II uczcił Jarosław. Podziękowaniem Bożej Opatrzności za dar świętości Papieża Polaka były uroczystości w jarosławskiej kolegiacie, wystawa filatelistyczna oraz kartka pocztowa i datownik poświęcone Janowi Pawłowi II, wydane z okazji kanonizacji przez Pocztę Polską.

Dziękczynienie w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II rozpoczęła Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej Msza św., której w kolegiacie pw. Bożego Ciała przewodniczył ks. dziekan Jan Jagustyn, a okolicznościową homilię wygłosił proboszcz parafii ks. prał. Marian Bocho. Jednym z akcentów związanych z kanonizacją Papieża Polaka jest wystawa filatelistyczna znaczków i kart pocztowych związanych z Janem Pawłem II oraz kultem Matki Bożej prezentowana w Galerii „Za Chórem” jarosławskiej kolegiaty.

Na wystawie znalazły się trzy cykle: „Papież Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata” ze zbiorów kolekcjonerskich Stanisława Świerka, „Sanktuaria Maryjne” ze zbiorów Stanisława Roga oraz zbiór klasy międzynarodowej „Kult Jasnej Góry” Juliana Bałucha. Perełką kolekcjonerską tego zbioru, a dziś także relikwią, jest autentyczny autograf Jana Pawła II, złożony w 1991 r. podczas VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie na całostce pocztowej wydanej z okazji odbywających się tam uroczystości.

Reklama

„Tu, w tej świątyni, w której się obecnie gromadzimy, stawiał swoje stopy ogłoszony dziś świętym Jan Paweł II. Stąd błogosławił mieszkańców ziemi jarosławskiej. Tę wystawę poświęcamy w hołdzie naszemu wielkiemu rodakowi” – mówił podczas otwarcia wystawy Julian Bałuch przypominając, że św. Jan Paweł II, symbol dobra i miłości do Boga i człowieka, był i wciąż jest najczęściej przedstawianą osobą na znakach pocztowych na wszystkich kontynentach. „Niewiele jest krajów, które nie wydały żadnego znaku pocztowego z wizerunkiem Papieża Polaka. Wśród nich są m.in. Rosja, Białoruś i Mołdawia” – wylicza Julian Bałuch.

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II Poczta Polska wydała kartkę pocztową i przygotowała okolicznościowy datownik stosowany na poczcie głównej w Jarosławiu do 24 maja. Okolicznościowy datownik i ozdobna kartka pocztowa związane z kanonizacją Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia powstały z inicjatywy Zarządu Oddziału Polskiego Związku Filatelistów w Jarosławiu. Datownik i kartka pocztowa, stanowiące gratkę dla kolekcjonerów, a zarazem historyczną pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II, ukazują wizerunek Ojca Świętego w stroju pontyfikalnym z ręką uniesioną do góry w geście błogosławieństwa. Jest to fragment mozaiki z kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, autorstwa włoskiego artysty prof. Venturiniego. Na datowniku, nad postacią Papieża, został umieszczony herb Wolnego Królewskiego Miasta Jarosławia i napis w części górnej: „Kanonizacja Papieża Jana Pawła II”, zaś w dolnej: „Jarosław 1 27.04.2014”. Z kolei kartka pocztowa z wizerunkiem Papieża ukazuje od góry napis: „Kanonizacja Papieża Jana Pawła II – Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia Wystawa Filatelistyczna”, u dołu zaś widnieje napis: „Fragment Mozaiki z Kolegiaty pw. Bożego Ciała w Jarosławiu”. Autorem projektu datownika i kartki jest Julian Bałuch, posiadacz unikatowego zbioru kart pocztowych i stempli okolicznościowych wydawanych z różnych okazji. W swoich zbiorach kolekcjoner i wystawca posiada m.in. karty i stemple, jakie ukazały się w 2000 r. z okazji nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Jarosławia, a także szereg innych wydanych już po śmierci Polaka Papieża. W swojej refleksji podkreśla, że św. Jan Paweł II był i wciąż pozostaje dla Polski darem od Pana Boga, który nie odszedł, bo wciąż jest obecny w swej nauce, jaką pozostawił, ale także w różnego rodzaju zbiorach, także filatelistycznych. „Ojciec Święty uczył, jak mamy żyć, jak pracować. Wpajał nam nieustannie, że najważniejsza jest miłość do Pana Boga i do siebie nawzajem. Mam nadzieję, że także poprzez kartkę pocztową i okolicznościowy datownik pozostanie jeszcze bliżej w sercach nie tylko kolekcjonerów” – zauważa Julian Bałuch.

Tagi:
kanonizacja

Propozycja kard. Ouelleta: św. Jan Henryk Newman - doktorem Kościoła

2019-10-13 13:33

pb (KAI/thetablet.co.uk) / Watykan

Prefekt Kongregacji ds. Biskupów kard. Marc Ouellet zaproponował, by kanonizowany 13 października kard. Jan Henryk Newman został ogłoszony doktorem Kościoła ze względu na wkład, jaki wniósł w rozwój doktryny chrześcijańskiej. Podkreślił, że nowy święty rozumiał, iż Kościół musi zaadaptować swój język do kulturowych wyzwań swoich czasów.

WŁODZIMIERZ RĘDZIOCH

Dotychczas tytuł doktora Kościoła przyznano 36 świętym: mężczyznom i kobietom, którzy pomogli w głębszym rozumieniu wiary. - Wydaje mi się, że ten angielski wykładowca stoi w jednym szeregu z takimi nauczycielami wiary, jak Atanazy i Augustyn - powiedział 75-letni purpurat na poprzedzającym kanonizację spotkaniu ku czci Newmana, zorganizowanym przez ambasadę Wielkiej Brytanii przy Stolicy Apostolskiej w Domku Piusa IV w Ogrodach Watykańskich.

- Dzięki swej znajomości Ojców Kościoła, szczególnie Atanazego, odkrył, że aby zachować swa integralność, wiara Kościoła musi adaptować swój język to kulturowych wyzwań i zagrożeń ze strony herezji - wyjaśnił kanadyjski kardynał. - I chociaż depozyt [wiary] się nie zmienia, to wiedza Kościoła o nim się rozwija, pogłębia i wyraża w nowy sposób, zawsze w wierności pierwotnej idei.

Kard. Ouellet podkreślił, że dla Newmana wiara była zarówno uczuciowym „spotkaniem osobistym” z Bogiem, jak też „racjonalnym przylgnięciem”, które pociąga za sobą pewność i odpowiedzialność.

Głos zabrali również: prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów kard. Fernando Filoni, który nazwał Newmana „współczesnym św. Augustynem”, oraz sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, który przypomniał słowa św. Pawła VI o „niewidzialnej obecności” Newmana na Soborze Watykańskim II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki

2019-10-18 12:22

pk / Warszawa (KAI)

35 lat temu ksiądz Jerzy Popiełuszko, kapelan Solidarności, przygotowywał się do wyruszenia w podróż do Bydgoszczy. Tam, w duszpasterstwie ludzi pracy, miał wygłosić słowa dotyczące sprawiedliwości, prawdy i męstwa a także zaniechania nienawiści i przemocy. Z podróży tej, jak pokazała historia, nigdy nie powrócił. Zakatowane przez funkcjonariuszy komunistycznej służby bezpieczeństwa ciało kapłana odnaleziono w wodach Wisły. Nieprzypadkowo data 19 października przez parlament i prezydenta RP wybrana została na doroczne Święto Duchownych Niezłomnych.

Graziako/Niedziela
Ks. Jerzy Popiełuszko”, Teresa Chromy (1984 r.)

Od 18 do 20 października w Sanktuarium Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbędą się uroczystości upamiętniające 35. rocznicę dramatycznej śmierci kapłana. Już w piątek 18 października wieniec przed grobem księdza Jerzego około 18:30, w obecności świadków życia kapłana złoży prezydent Andrzej Duda. Tego samego dnia o godzinie 19:00 odbędzie się Wieczór Świadków podczas którego pięć osób związanych z księdzem Jerzym Popiełuszką opowie o jego drodze życia oraz dojrzewaniu do świętości.

19 października o godzinie 18:00 będą miały miejsce centralne uroczystości. W ich trakcie kardynał Kazimierz Nycz, przewodniczący liturgii, dokona poświęcenia kaplicy w której w specjalnej gablocie wystawione zostaną relikwie sutanny jaka miał na sobie męczennik w momencie śmierci. Uroczystą liturgię zakończy modlitwa o kanonizację kapłana oraz złożenie wieńców przy jego grobie przez członków rządu, przedstawicieli służb mundurowych, Solidarności oraz licznych instytucji. W uroczystościach weźmie udział rodzina księdza Jerzego, jego bliscy, przedstawiciele rządu i samorządów. Cały dzień honorową wartę przy grobie pełnić będzie blisko sto pocztów sztandarowych Solidarności.

20 października zaś, Muzeum księdza Jerzego Popiełuszki znajdujące się na terenie parafii Świętego Stanisława Kostki, zaprasza do uczestnictwa w grze miejskiej. Jej uczestnicy poznają miejsca związane z działalnością kapelana Solidarności na terenie stolicy. Jednym z miejsc będzie Huta Warszawa, gdzie emerytowani członkowie Solidarności z 1980 opowiedzą uczestnikom o burzliwych latach 80tych, o walce o wolność i o zaangażowaniu w nią księdza Jerzego Popiełuszki.

„Osoba księdza Jerzego Popiełuszki nie należy jedynie do historii… ideały, które wskazał ksiądz Jerzy są uniwersalne i wskazują nam jak żyć dziś i jak myśleć o przyszłości” – powiedział kustosz sanktuarium księdza Jerzego Popiełuszki, ks. Marcin Brzeziński.

Ksiądz Jerzy Popiełuszko, urodzony w 1947 roku w Okopach na Białostocczyźnie, po zdaniu matury wstąpił do Warszawskiego Seminarium Duchownego. Jako kleryk odbywał przymusową służbę wojskową w specjalnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach, gdzie wobec komunistycznej indoktrynacji dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i wartości. Po święceniach kapłańskich otrzymanych w 1972 roku pełnił posługę w kilku parafiach Archidiecezji Warszawskiej, zajmując się m.in. duszpasterstwem młodzieży i służby zdrowia. W ostatnich latach życia posługiwał w parafii Św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu gdzie związał się z Solidarnością oraz celebrował comiesięczne Msze Święte za Ojczyznę gromadzące wokół świątyni wielotysięczne tłumy.

W czasie Stanu Wojennego ksiądz Jerzy występował w obronie internowanych wskutek czego stał się obiektem nękania i prowokacji ze strony służb komunistycznego reżimu. Swoją ostatnią duszpasterską podróż odbył 19 października 1984 roku do parafii Świętych Polskich Braci Męczenników do Bydgoszczy. Podczas podróży powrotnej został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, jego umęczone ciało wrzucono do Wisły na wysokości tamy we Włocławku. Pogrzeb Księdza Jerzego, który miał miejsce 3 listopada 1984 roku zgromadził blisko milionową rzeszę ludzi. Od 1984 roku grób męczennika odwiedziły blisko 23 miliony wiernych, w tym liczni kardynałowie, biskupi, prezydenci i przedstawiciele świata kultury. Papież Benedykt XVI 6 czerwca 2010 roku zaliczył księdza Jerzego Popiełuszkę do grona błogosławionych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież do Indian amazońskich: Ewangelia musi się inkulturować

2019-10-18 19:16

Beata Zajączkowska/vaticannews / Watykan (KAI)

Ewangelia musi się inkulturować, aby „ludy przyjęły nauczanie Jezusa we własnej kulturze”. Papież Franciszek mówił o tym w czasie spotkania z grupą około 40 Indian amazońskich. Część z nich uczestniczy w synodzie, a pozostali biorą udział w innych okołosynodalnych inicjatywach, jakie odbywają się w Rzymie.

Vatican News / AFP
Papież do Indian amazońskich

Na początku spotkania dwoje przedstawicieli rdzennych ludów Amazonii podziękowało Papieżowi za zwołanie synodu i poprosiło go o pomoc w zapewnieniu spokojnego i szczęśliwego życia ich ludom, w ochronie ziemi i wody, tak aby mogli z nich korzystać także ich potomkowie.

Franciszek mówił o tym, że Ewangelia jest ziarnem, które pada w ziemię i wzrasta zgodnie z cechami danej ziemi. Mówiąc o regionie amazońskim, wskazał na niebezpieczeństwo nowych form kolonizacji. Odwołując się do początków chrześcijaństwa, które zrodziło się w świecie żydowskim, rozwijało się w świecie grecko-łacińskim, a w końcu dotarło do innych ziem, w tym słowiańskich, wschodnich i amerykańskich, Ojciec Święty podkreślił, że Ewangelia musi się inkulturować, aby „ludy przyjęły nauczanie Jezusa we własnej kulturze”.

W czasie spotkania z Papieżem przedstawicielom Indian towarzyszyli abp Roque Paloschi, metropolita Porto Velho w Brazylii, i kard. Claudio Hummes, relator generalny Synodu Biskupów. Spotkanie miało charakter bardzo spontaniczny. Franciszek otrzymał w prezencie m.in. tradycyjny łuk oraz pióropusz, w którym chętnie pozował do zdjęć.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem