Reklama

Polska

Maryjo, bądź nam przewodniczką w wierze

Przez prawie dziewięć miesięcy po diecezji ełckiej wędrowała kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja rozpoczęła się 21 września 2013 r. w konkatedrze w Suwałkach, a zakończyła 7 czerwca 2014 r. na placu św. Jana Pawła II, nad którym góruje potężny i piękny pomnik Papieża Polaka.

Ten dzień był świętem dla diecezji ełckiej, jak również dla samego miasta Ełk. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości z kraju i z zagranicy.

Pożegnanie z Matką

Uroczystości rozpoczęły się od modlitewnego czuwania w ełckiej katedrze, a później obraz został przeniesiony na miejsce celebry ulicami miasta w procesji, którą prowadził bp Jerzy Mazur SVD. Przed Eucharystią, podczas modlitwy różańcowej przemówiła Magda Buczek. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił metropolita krakowski, wieloletni sekretarz osobisty św. Jana Pawła II kard. Stanisław Dziwisz, który przekazał dla diecezji szczególny dar: relikwie pierwszego stopnia – krew Ojca Świętego pobraną w dniu jego śmierci. Relikwie zostaną złożone w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku.

Reklama

Bp Mazur, witając wszystkich gości, wyraził wdzięczność Bogu i Matce Bożej za czas nawiedzenia, w którym wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej dotarł do 151 parafii. Na uroczystości obecni byli m.in.: abp Marek Zalewski – nuncjusz apostolski w Zimbabwe, abp Wojciech Ziemba – metropolita warmiński oraz biskupi z Litwy i Papui-Nowej Gwinei. Licznie przybyli kapłani z diecezji ełckiej oraz z innych diecezji, a także przedstawiciele parlamentu i władz samorządowych.

Jan Paweł II patronem i orędownikiem u Boga dla miasta Ełku

Dzień 7 czerwca to nie tylko zakończenie peregrynacji, ale również nowy etap w życiu miasta. Na prośbę licznych mieszkańców miasta, skierowaną do władz lokalnych, tego dnia ogłoszono bowiem św. Jana Pawła II „patronem i orędownikiem u Boga dla miasta Ełku”. Jest to historyczne wydarzenie, które wplata się w 15. rocznicę wizyty Ojca Świętego w tym mieście. Mówił o tym, wyrażając wdzięczność Janowi Pawłowi II, burmistrz miasta Tomasz Andrukiewicz. Dekret watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który został wydany 27 maja 2014 r., z upoważnienia papieża Franciszka odczytał kanclerz Kurii diecezjalnej ks. dr Marcin Maczan.

Przybył ponownie na mazurską ziemię – w relikwiach

W homilii kard. Dziwisz zwrócił szczególną uwagę na postać św. Jana Pawła II – na jego wrażliwość na sprawy społeczne i niesprawiedliwość, jaka dotyka wielu ludzi, zwłaszcza ubogich. Podkreślił podobieństwo do niego obecnego papieża Franciszka w tym wymiarze apostolskiej posługi. Odwołał się również do wizyty Ojca Świętego na ziemi ełckiej przed 15 laty, mówiąc, że bardzo cenił on mazurską ziemię i jeszcze zanim został wybrany na Stolicę Apostolską, często ją odwiedzał, a dziś przybywa ponownie w postaci relikwii. Ksiądz Kardynał nawiązując do wielkiej wrażliwości i zatroskania Papieża o każdego człowieka, o każdy stan życia, przypomniał, że Ojciec Święty zawsze patrzył na wszystko i spełniał swoją posługę w optyce chrystologicznej, że Chrystus był sensem jego życia oraz całej posługi kapłańskiej i biskupiej.

Reklama

Zawierzenie Matce Bożej

Na zakończenie Eucharystii bp Mazur wyraził wdzięczność wszystkim obecnym, każdemu, kto ubogacił tę uroczystość, a jednocześnie zapewnił kard. Dziwisza, że diecezja już przygotowuje się do przyjęcia młodzieży z całego świata, która przybędzie na Światowe Dni Młodzieży 2016. Ksiądz Biskup podziękował ojcom paulinom – o. Michałowi i o. Mariuszowi, kustoszom Obrazu, za trud włożony podczas peregrynacji, oraz bp. Romualdowi Kamińskiemu, odpowiedzialnemu za organizację peregrynacji na terenie diecezji. Przemówili też bp Rimantas Norvila z Litwy oraz bp Anton Bal z Papui-Nowej Gwinei. Podsumowaniem uroczystości było zawierzenie przez bp. Mazura całej diecezji – każdego diecezjanina, wszystkich stanów, zawodów i grup społecznych – Matce Bożej Częstochowskiej. Obraz nawiedzenia uroczyście odprowadzono do samochodu-kaplicy.

Po uroczystości kard. Dziwisz spotkał się na placu z młodzieżą przygotowującą się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie, a także złożył kwiaty przed pomnikiem św. Jana Pawła II, patrona Ełku.

Uroczystość zakończenia peregrynacji w diecezji ełckiej była transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam.

2014-06-10 14:43

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Matka Boża Lipińska Królowa

2020-08-05 07:21

Niedziela rzeszowska 32/2020, str. I

[ TEMATY ]

Matka Boża

figura

Figura Matki bożej

Długa była droga do tego wezwania. Pani mgr Barbara Brach napisała w ułożonej przez siebie pieśni: „Wiek czternasty odkrył twarz”.

Chodzi o Matkę Bożą w znaku figury, która wtedy powstała, a nieco dalej lokalizuje Matkę Bożą: „Tu w Lipinkach masz swój tron”.

CZYTAJ DALEJ

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

2020-08-07 16:27

[ TEMATY ]

zmarły

Tarnów

Portal Diecezjii Tarnowskiej

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz

Zmarł śp. ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz, były pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pełnił m.in. obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej. Był cenionym wykładowcą, autorem wielu książek i artykułów oraz promotorem prac naukowych. Miał 56 lat.

Msza święta pogrzebowa w kaplicy cmentarnej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego na cmentarzu w Szczucinie zostanie odprawiona w poniedziałek (10 sierpnia) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. prof. dr hab. Henryk Szmulewicz urodził się 2 września 1963 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Pochodził z parafii Szczucin. Egzamin dojrzałości złożył w I Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie w 1982 roku, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Jerzego Ablewicza w dniu 12 czerwca 1988 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Limanowa – Matki Boskiej Bolesnej (od 28 lipca 1988 roku do 20 czerwca 1991 roku) oraz Tarnów – Miłosierdzia Bożego (od 21 czerwca 1991 roku do 29 czerwca 1992). W latach 1992-1995 podjął studia specjalistyczne z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które uwieńczył doktoratem w 1995 roku.

W dniu 1 lutego 1996 roku został mianowany sekretarzem naukowym Biskupa Tarnowskiego Józefa Życieńskiego. Z dniem 10 marca 1997 roku otrzymał nominację na urząd Delegata do spraw Ekumenizmu w Diecezji Tarnowskiej. Ponadto sprawował obowiązki prefekta oraz ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, wicedyrektora Biblioteki Seminaryjnej, członka Diecezjalnej Komisji Kaznodziejskiej oraz cenzora do oceny ksiąg treści religijnej. Pełnił także obowiązki ojca duchownego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie (w latach 2001-2002) oraz kierownika administracyjnego Katolickiego Ośrodka Studiów Społecznych w Lipnicy Murowanej (w latach 2002-2003). Z dniem 26 sierpnia 2003 roku podjął posługę egzorcysty, którą pełnił do 2013 roku. Dekretem z dnia 1 grudnia 2019 roku został mianowany członkiem Komisji Teologicznej V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Od 1996 roku był związany z Instytutem Teologicznym w Tarnowie jako opiekun roku w studium dla świeckich. W 1999 roku został mianowany adiunktem Instytutu Teologicznego w Tarnowie. Był wykładowcą na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a ponadto wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kamieniecko-Podolskiej na Ukrainie.

21 stycznia 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z dniem 1 lutego 2008 roku objął stanowisko profesora nadzwyczajnego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ponadto 1 listopada 2015 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Był autorem wielu książek i artykułów naukowych oraz promotorem prac naukowych.

Za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 27 marca 1997 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 9 sierpnia 2014 roku został obdarzony godnością Kanonika Gremialnego Kapituły Kolegiackiej św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu.

CZYTAJ DALEJ

Jest Matką ufności i zawierzenia

2020-08-09 22:30

o. F. Salezy Nowak OFM / Biuro Prasowe Sanktuarium

W niedzielę 9 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczął się tygodniowy odpust ku czci Wniebowzięcia NMP. Uroczystość rozpoczęła odprawiona w bazylice Eucharystia, której przewodniczył o. Gwidon Hensel OFM Wikariusz Prowincji OO. Bernardynów. Po Mszy św. wierni modlili się na dróżkach, uczestnicząc w Procesji Boleści Maryi.

Podczas celebracji ojciec Gwidon wygłosił homilię do zgromadzonych pielgrzymów. - Przychodzimy tutaj nie tylko po to, by wyrazić naszą cześć Maryi, nie tylko po to, by świętować, ale właśnie po to, by zanurzyć się w rezerwuarze łaski i miłosierdzia. Przychodzimy z całym ciężarem i bagażem naszej codzienności i grzechów, naszej niedoskonałości i słabości. Ten bagaż przynosimy tutaj, na Kalwarię, na tę szczególną górę, aby doznać i doświadczyć odnowienia łaski i mocy chrztu.

Kaznodzieja przywołał wydarzenie z życia Eliasza, o którym mowa w pierwszym czytaniu. - Prorok przychodzi w doświadczeniu swojej bezsilności, i staje wobec Boga, który nie objawia się w strasznych zjawiskach swojej mocy i potęgi, ale w swojej łagodności, w łagodnym szmerze. Bóg chce na tej górze objawić się w łagodnym szmerze Ducha Świętego, który przychodzi w naszej modlitwie, ale przede wszystkim w sakramentach.

Następnie odwołał się do fragmentu z Ewangelii: - Ewangelia pokazuje uczniów w godzinie słabości, którą w jakiś sposób prowokuje sam Mistrz, wysyłając ich wieczorem na jezioro (…) Jesteśmy tutaj po to, by jak Piotr usłyszeć na nowo słowa Jezusa: Przyjdź! Przyjdź po falach i odmętach.

Mówił, że pójście w stronę Mistrza wymaga odwagi ze strony uczniów. - Dziś wyruszymy z procesją współcierpienia. Chcemy pójść za Tą, która nigdy nie zwątpiła, chcemy pójść pod krzyż Chrystusa, przez dni i godziny samotności, przez doświadczenie zmartwychwstania, ale też doświadczenie rodzącego się Kościoła.

Ojciec Gwidon zwracał uwagę, że Maryja jest matką ufności i zawierzenia, dlatego chętnie idziemy za Nią, ponieważ nie zawahała się odpowiedzieć na wezwanie woli Bożej.

Kapłan przypomniał słowa zawierzenia Maryi, które towarzyszyły Polakom od ślubów Jana Kazimierza przez Śluby Jasnogórskie. Stwierdził, że wymagają one wierności ze strony składających przyrzeczenia. - Przypominamy sobie te słowa, bo one są drogą, którą musimy przejść, aby także dziś wobec burz i przeciwności przetrwać opierając się na ramieniu Tej, która pod krzyżem Chrystusa podtrzymywała cały Kościół w chwili zwątpienia i słabości.

Zakonnik zachęcał do bezgranicznego zaufania Maryi, która jest przewodniczką w oddaniu się Bogu. - Przychodzimy tutaj, by się modlić, by w tym modlitewnym trwaniu z Matką otworzyć się na Bożą siłę, na Jego tajemnicze, przemieniające działanie. Z prostotą i wytrwałością pielgrzyma niech nas prowadzi Ta, która tutaj króluje, uzdrawia i pociesza – zakończył kaznodzieja.

Po Mszy św. wierni modlili się w czasie Procesji Boleści NMP. Podczas drogi wysłuchali kazań opartych o nauczanie zawarte w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a mówiące o Eucharystii jako źródle i szczycie życia chrześcijańskiego. Procesję zakończyły nieszpory przy Domku Matki Bożej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję