Reklama

Wiara

Cuda nad cuda - Pan idzie z nieba

Geneza uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwanej potocznie Bożym Ciałem, sięga 750 lat wstecz. Uroczystość ta wyraża szczególną wdzięczność Kościoła za niezwykły dar obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

Niedziela Ogólnopolska 24/2014, str. 16-17

[ TEMATY ]

Boże Ciało

GRAZIAKO

Orvieto, katedra pw. Najświętszej Maryi Panny

Pierwotna inicjatywa ustanowienia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku, kiedy to biskup Liège – Robert z Thourotte pod wpływem objawień, jakie miała św. Julianna z Cornillon, przeorysza klasztoru Sióstr Augustianek, wydał polecenie zorganizowania pierwszej procesji eucharystycznej (1246 r.). Jednak w tym samym roku wraz ze śmiercią biskupa święto Bożego Ciała wykreślono z obchodów liturgicznych jako niezgodne z nauczaniem Kościoła i pod względem nazwy wysoce niestosowne. Po pewnym czasie i ponownym rozpatrzeniu całej sprawy zostało jeszcze raz zatwierdzone i w roku 1251 ulicami Liège znów przeszła procesja eucharystyczna, której przewodził archidiakon Jakub, przyszły papież Urban IV (1261-64).

Tajemnica Bożej obecności

Wkrótce dzięki wydarzeniu, które miało miejsce w niewielkiej włoskiej miejscowości Bolsena, uroczystość Bożego Ciała miała przekroczyć ramy lokalnego Kościoła. Wydarzenie to przyczyniło się do ustanowienia święta i zapoczątkowania procesji eucharystycznych ku czci Ciała i Krwi Pańskiej.

W 1263 r. na pielgrzymkę z Pragi do Rzymu wyruszył ks. Piotr. Od dłuższego już czasu dręczyły go wewnętrzne wątpliwości w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, toteż ufał, że właśnie tam – u grobu świętych Apostołów odzyska głęboką wiarę.

Reklama

Po drodze zatrzymał się w Bolsenie, aby w tamtejszym sanktuarium św. Krystyny pomodlić się i odprawić Mszę św. Nie przypuszczał wówczas, że Bóg wybierze nie Rzym – jak tego oczekiwał – ale niewielkie włoskie miasteczko, aby objawić mu tajemnicę swojej eucharystycznej obecności. W chwili konsekracji, kiedy uniósł w górę białą Hostię, ujrzał sączące się i spływające na korporał i ołtarzowy obrus krople krwi. W pierwszym odruchu chciał ten fakt ukryć, ale wierni to zauważyli i natychmiast otoczyli ołtarz, zdumieni i zatrwożeni tym, co się stało. Wtedy kapłan ochłonął i zrozumiał, że dokonał się cud i że musi opowiedzieć wszystkim, co się tu wydarzyło.

Wieść o wydarzeniu w Bolsenie rozniosła się natychmiast po okolicy, docierając też do niedaleko położonego Orvieto – miasta usytuowanego na powulkanicznej skale, identyfikowanego ze starożytnym etruskim miastem Wulczi i przyłączonego w VIII wieku do Państwa Kościelnego. To właśnie w Orvieto już od 3 lat przebywał, niczym w Stolicy Apostolskiej, papież Urban IV (Rzym był wówczas miastem bardzo niespokojnym). Tam też z różnych przyczyn na przestrzeni wieków rezydowało aż 33 papieży.

Zakrwawiony korporał

Urban IV, zapoznawszy się z relacją dotyczącą cudownych wydarzeń, zarządził wszczęcie procesu dochodzeniowego. Natychmiast wysłał do Bolseny bp. Giacomo Maltragę wraz z grupą teologów, wśród których prawdopodobnie znajdował się też przebywający wówczas na dworze papieskim dominikanin – św. Tomasz z Akwinu. Mieli oni na miejscu zbadać charakter i istotę wydarzenia, wysłuchać świadków cudu oraz zebrać wszystkie ich świadectwa. Warto podkreślić przy tej okazji, że św. Tomasz z Akwinu na polecenie papieża opracował wówczas także teksty liturgiczne, których używa się do dziś, a najbardziej znane i często śpiewane w naszych kościołach fragmenty hymnów to: „Przed tak wielkim Sakramentem” i „O zbawcza Hostio”.

Reklama

Po powrocie wysłanników i wnikliwym przeanalizowaniu ich relacji papież uznał wydarzenie w Bolsenie za niewątpliwy cud eucharystyczny i nakazał niezwłocznie przenieść cenną relikwię w uroczystej procesji do Orvieto. Sam wyszedł wówczas na spotkanie relikwii i podniósłszy wysoko zakrwawiony korporał, ukazał go licznie zgromadzonym wiernym, po czym uroczyście wniósł ów dowód realnej obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie w progi kościoła. Wydarzenie to uznaje się dziś za początek procesji eucharystycznych ku czci Ciała i Krwi Pańskiej, o czym warto pamiętać, uczestnicząc rokrocznie w podobnych uroczystościach w naszych parafiach.

Krew Zbawiciela

Wkrótce bezcenna relikwia została umieszczona w pięknie zdobionym, wykonanym ze złota i srebra relikwiarzu, a rozbudowana z czasem i upiększona katedra w Orvieto – jedno z największych dziś arcydzieł architektury gotyckiej ze specjalnie wybudowaną kaplicą Korporału, stała się miejscem modlitwy licznie przybywających tam pielgrzymów. I do dnia dzisiejszego obydwa te miasta – Bolsena i Orvieto – stanowią jedno z wielu miejsc kultowych we Włoszech, wpisując się na trwałe zarówno w historię Włoch, jak i w historię Kościoła katolickiego.

Warto jeszcze zaznaczyć, że w Orvieto każdego roku w czasie procesji Bożego Ciała obnosi się nie monstrancję, lecz właśnie Korporał – bezcenną dla wierzących relikwię, niekwestionowane świadectwo żywej obecności Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

W sierpniu 1264 r. papież Urban IV specjalną bullą ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla całego Kościoła. Jednakże ze względu na przedwczesną, zaledwie po 3 latach sprawowania pontyfikatu, śmierć papieża (październik 1264 r.) bulla nie została ogłoszona. Wieść o wydarzeniach w Bolsenie i Orvieto niezależnie od tego szybko rozeszła się po ówczesnej Europie i w latach 1270-79 uroczyste procesje urządzano już w niemieckiej Kolonii, a stopniowo wprowadzały je również inne miasta europejskie. W 1317 r. papież Jan XXII, ogłaszając bullę Urbana IV, nakazał, by święto Bożego Ciała obchodzono w całym Kościele 60 dni po Wielkanocy, zaś Marcin V w XV wieku wprowadził obowiązek urządzania w tym dniu także uroczystych procesji eucharystycznych.

W Polsce pierwsza procesja Bożego Ciała odbyła się w 1320 r. w Krakowie na polecenie biskupa Nankiera. Niedługo potem podobne procesje zaczęto wprowadzać w Poznaniu, Wrocławiu, Gnieźnie. I tak stopniowo ta nowa forma eucharystycznej pobożności zataczała coraz szersze kręgi. W końcu XIV wieku procesje eucharystyczne z okazji Bożego Ciała stały się powszechne w Niemczech, Anglii, północnych Włoszech, Polsce.

Korporał z Orvieto przez wieki stanowił żywe zainteresowanie naukowców. Badano go wielokrotnie, a badania przeprowadzone w latach 1970-71, z wykorzystaniem najnowocześniejszych wówczas metod badawczych, wykazały, że znajdujące się na nim plamy to krew człowieka grupy AB, zgodna z grupą krwi na Całunie Turyńskim. Kolejne badania ustawicznie prowadzą do wniosków, że krew na korporale zachowuje niezmiennie właściwości krwi ludzkiej. W 1990 r. w uroczystościach w Orvieto uczestniczył Ojciec Święty Jan Paweł II.

Zdążając z pielgrzymką lub turystycznie do Rzymu, na pewno warto zatrzymać się w zielonej Umbrii, niemal na jej granicy z Toskanią, gdzie przy Autostradzie Słońca leży miasteczko Orvieto. Widać je z daleka, bo wznosi się na powulkanicznej skale. W Orvieto, gdzie wszystko się zaczęło, ulicami miasta w święto Bożego Ciała przechodzi barwna procesja, a uczestniczący w niej mieszkańcy, ubrani w historyczne średniowieczne stroje, stanowią niezwykłą atrakcję turystyczną. Uczestnicząc obecnie w naszych parafiach w procesjach eucharystycznych, miejmy też świadomość, że są one kontynuacją i naśladownictwem tamtej procesji z Bolseny do Orvieto, która miała miejsce przed ponad 750 laty.

2014-06-10 14:43

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Radosne świętowanie w Jaśle

Niedziela rzeszowska 26/2020, str. I

[ TEMATY ]

Boże Ciało

Jasło

Natalia Janowiec

Uroczystości Bożego Ciała przewodniczył bp Edward Białogłowski

Czerwiec miał obfitować w wiele ważnych wydarzeń dla mieszkańców miasta. Ze względu na sytuację epidemiologiczną miały one ograniczony charakter.

Pomimo rezygnacji ze Mszy św. z udziałem wiernych, tradycyjnych procesji i koncertów, nie pomniejszono rangi uroczystości.

Świętowanie rozpoczęła uroczystość Bożego Ciała. Centralnym punktem była Eucharystia pod przewodnictwem bp. Edwarda Białogłowskiego na placu polowym przy kościele farnym.

Dzień patrona miasta Jasła, św. Antoniego, świętowano uroczystą Mszą św. Była ona również okazją do uczczenia 25-lecia kapłaństwa o. Artura Zajchowskiego, któremu patronuje święty z Padwy. – W moim życiu kapłańskim, mówi o. Artur, dwukrotnie posługiwałem w bazylice w Padwie. Przekonałem się wówczas, jak wielkie jest oddziaływanie św. Antoniego na ludzi z całego świata.

Choć zabrakło tradycyjnej procesji na skwer poświęcony świętemu, wierni, jak co roku, dziękowali patronowi za wszelkie dobrodziejstwa, łaski, pomoc, opiekę.

Obchody uwieńczyła uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, celebrowana w kościele farnym pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby, który w specjalnym komunikacie zaprosił wiernych do udziału w tym wydarzeniu. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie pomnika Chrystusa Króla. W uroczystości wzięły udział m.in. władze kościelne i samorządowe, członkowie społecznego komitetu budowy, darczyńcy, mieszkańcy miasta i regionu jasielskiego.

CZYTAJ DALEJ

Reklama w Tygodniku Katolickim „NIEDZIELA”

„Niedziela” to:

• ogólnopolski tygodnik katolicki, istniejący na rynku od 1926 roku

• informacje o życiu Kościoła w Polsce i na świecie, o sprawach społecznych, rodzinnych, gospodarczych i kulturalnych

• obecność w polskich parafiach w kraju i poza granicami (Włochy, USA, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania), w sieciach kolporterskich i na Poczcie Polskiej

• szczególna obecność w 19 diecezjach w Polsce, w których ukazują się edycje diecezjalne: warszawska, krakowska, częstochowska, wrocławska, sosnowiecka, podlaska, bielska, świdnicka, szczecińska, toruńska, zamojska, przemyska, legnicka, zielonogórska, rzeszowska, sandomierska, łódzka, kielecka, lubelska

• 68 stron ogólnopolskich i 8 diecezjalnych

• portal www.niedziela.pl

• księgarnia (www.ksiegarnia.niedziela.pl) – ponad 350 publikacji książkowych

• studio radiowe Niedziela FM oraz telewizyjne Niedziela TV z możliwością przygotowania materiałów w jakości HD, własny kanał na YouTube, materiały na portalu www.niedziela.pl, zamówienia realizowane dla TV Trwam, TVP i lokalnej telewizji

• jest obecna w internecie, w rozgłośniach radiowych, w niektórych telewizjach regionalnych

Reklama w naszym Tygodniku jest potwierdzeniem wiarygodności firmy - do tego przyzwyczailiśmy naszych Czytelników.
Wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie "Niedzieli" przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego pozwoliły ustalić profil Czytelników "Niedzieli":

• wiek - 28 - 65 lat

• wykształcenie - wyższe i średnie

• kobiety i mężczyźni w proporcjach 48% do 52%

• mieszkańcy dużych i średnich miast oraz wsi
Kolportaż - 60% parafie, 40% Poczta Polska, KOLPORTER i inne firmy kolporterskie;

Nakład: zmienny od 85 tys. do 115 tys. w zależności od okoliczności

Kontakt
Zamówienie reklamy lub ogłoszenia można przesłać:

Reklama
   Krzysztof Walaszczyk
   Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
   marketing@niedziela.pl

Ogłoszenia
   Barbara Kozyra
   tel. (34) 369 43 65
   tel. na centralę: (34) 365 19 17 w. 365
   ogloszenia@niedziela.pl

drogą pocztową pod adresem:
   Redakcja Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
   ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa


Regulamin przyjmowania zleceń

Regulamin insertowania

Formaty reklam

Cennik reklam

Cennik insertów

Terminarz reklam (2020)

Materiały do pobrania

Publikacje logo o szerokości powyżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Publikacje logo o szerokości poniżej 25 mm

Logo „Niedzieli” (Plik PDF)
Logo „Niedzieli” (Plik JPEG)

Reklama internetowa

Krzysztof Walaszczyk
Dział Marketingu Tygodnika Katolickiego "Niedziela"
tel. (34) 369 43 49, 603 701 615
marketing@niedziela.pl

Cennik reklam internetowych

CZYTAJ DALEJ

Kalisz: bp Buzun pielgrzymuje rowerem na Jasną Górę

2020-08-11 20:55

[ TEMATY ]

pielgrzymka

bp Buzun Łukasz

facebook.com/RadioRodzinaDiecezjiKaliskiej

45 rowerzystów wyruszyło dzisiaj z Kalisza w dwóch grupach w 19. Diecezjalnej Pielgrzymce Rowerowej na Jasną Górę, gdzie dotrą 13 sierpnia wraz z pielgrzymami 383. Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej i 29. Diecezji Kaliskiej. Wśród pielgrzymów jest biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

W związku ze stanem epidemii w tym roku pielgrzymka jest mniej liczna.

Pomysłodawcą pielgrzymki rowerowej jest Ireneusz Reder z Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. – Wcześniej organizowałem wyjazdy rowerowe po Polsce, a w 2000 r. pojechaliśmy do Rzymu. Potem pojawił się pomysł, aby pielgrzymować rowerami na Jasną Górę. Wtedy uzyskaliśmy aprobatę ówczesnego kierownika pielgrzymki ks. Krzysztofa Ordziniaka i tak to się zaczęło. Grupa rozrosła się i obecnie są dwie: kalisko-pleszewska i jarocińska, w których pielgrzymują rowerzyści z całej diecezji, a nawet spoza – powiedział w rozmowie z KAI Ireneusz Reder, który przewodzi grupie kalisko-pleszewskiej pod patronatem Akcji Katolickiej. Po raz drugi do grupy dołączył biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun.

– Od dzieciństwa jeżdżę na rowerze. Bardzo to lubię. Pielgrzymowałem już kiedyś rowerem z diecezji białostockiej, z której pochodzę – mówi dla KAI biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.

Duchowny dodaje, że pielgrzymka to przede wszystkim czas modlitwy. – Pielgrzymując wstępujemy do kościołów i zatrzymujemy się, aby pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem. Pierwszy taki postój mamy w kościele pocysterskim w Ołoboku. Odmawiamy też Koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę brewiarzową. Dzień kończymy Apelem Jasnogórskim, a na różańcu modlimy się indywidualnie w czasie jazdy. Oczywiście, każdego dnia będziemy uczestniczyć we Mszy św. – podkreśla bp Buzun.

Koordynatorem grupy jarocińskiej jest ks. kan. Andrzej Piłat, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Jarocinie. Wśród pielgrzymów jest także ks. Tomasz Kubiak, proboszcz parafii św. Barbary w Magnuszewicach.

- Modlitwa na trasie wygląda inaczej niż w pielgrzymce pieszej. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy w kościele w Jarocinie modlitwą i błogosławieństwem i wyruszyliśmy do św. Józefa w Kaliszu, aby tutaj uczestniczyć wspólnie z drugą grupą we Mszy św. i dalej pielgrzymować na Jasną Górę. W drodze indywidualnie modlimy się i wspólnie na postojach. Nawiedzamy też cmentarz, aby pomodlić się przy grobie ks. Marka Kulawinka, który z nami też jeździł na Jasną Górę – mówi ks. kan. Andrzej Piłat.

Rowerzyści rozpoczęli pielgrzymkę od Mszy św. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, której przewodniczył bp Łukasz Buzun.

W pielgrzymce rowerowej po raz siódmy uczestniczy pani Urszula. – Ta pielgrzymka będzie znamienna i na pewno zapisze się w naszej pamięci. Będziemy ją przeżywać inaczej ze względu na panującą sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Zabieram ze sobą dużo intencji. Modlę się za wszystkie osoby, które zostają w Kaliszu, za całe miasto, a przede wszystkim za diecezję kaliską, która znalazła się w trudnej sytuacji. Będziemy to wszystko omadlać i wypraszać łaski u Matki Najświętszej – zaznaczyła rowerzystka z Kalisza.

Pani Grażyna co roku czuje potrzebę serca, aby pielgrzymować do Matki Bożej. – W tym roku jadę już ósmy raz. Jest to potrzeba serca, aby z podziękowaniami i prośbami ruszyć do naszej Matki. Moja mama jest bardzo chora i jadę prosić Matkę Bożą o zdrowie dla niej i błogosławieństwo dla całej mojej rodziny – powiedziała uczestniczka pielgrzymki z Jarocina.

Rowerzyści dotrą na Jasną Górę 13 sierpnia wspólnie z pątnikami 383. Pieszej Pielgrzymki Kaliskiej i 29. Diecezji Kaliskiej. Pielgrzymów w Częstochowie powita bp Łukasz Buzun.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję