Reklama

Niedziela Podlaska

Świętość jest spoiwem jedności

10 czerwca wieczorem, w Drohiczynie obchodzono kolejny Dzień Podlasia, upamiętniający wizytę św. Jana Pawła II na Podlasiu. W tym roku była to również diecezjalna uroczystość dziękczynienia za kanonizację św. Jana Pawła II

W katedrze Trójcy Świętej w Drohiczynie biskup drohiczyński Tadeusz Pikus wraz biskupem seniorem Antonim Dydyczem oraz kapłanami z diecezji drohiczyńskiej, siedleckiej i pińskiej na Białorusi koncelebrował Eucharystię dziękczynną. Miało to miejsce wieczorem, w tych samych godzinach, gdy 15 lat temu św. Jana Pawła II przybył na Drohiczyna.

Rozpoczynając liturgię bp Tadeusz Pikus podkreślił konieczność wdzięczności Bogu za wielki dar dla Podlasia jakim była wizyta św. Jana Pawła II. Przypomniał, że na wniosek bp. Antoniego Dydycza, Dzień Podlasia został przyjęty przez sejmiki trzech województw: mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego i wpisał się w tradycję. Podkreślił, że w tym roku jest on wyjątkowym wydarzeniem, gdy dziękujemy nie tylko za pobyt na Podlasiu św. Jana Pawła II, ale też za jego kanonizację. Bp Antoni Dydycz rozpoczął homilię, odwołując się też do słów, zacytowanych w liście pasterskim biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa. Powiedział, że z radością przywołujemy słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane piętnaście lat na błoniach drohiczyńskich, modlącego się, by wszyscy byli jedno. „Słuchali ich nie tylko katolicy, ale i prawosławni, protestanci, starowiercy, wyznawcy innych religii i niewierzący”. Przypomniał przesłanie, jakie św. Jan Paweł II pozostawił w czasie swej pielgrzymki do Polski po odzyskaniu częściowej wolności, którą zapoczątkowały wybory 25 lat temu. Mówił on wtedy o tym, jak powinniśmy ją realizować w oparciu o niezmienne wartości.

Bp Antoni Dydycz powiedział też, że powinniśmy się poważnie zastanowić, czy ten czas został właściwie zagospodarowany, czy nie ma w nas winy bierności i odpowiedzialności za dramaty naszych rodaków, cierpiących z powodu bezrobocia, emigracji zarobkowej, biurokracji, czy niesprawiedliwości, gdy z horyzontu znika zwykły człowiek. Powinno to być zawstydzeniem i stanowić wyzwanie, do budowania prawdziwej wolności w światłości Pana– podkreślił.

Reklama

Na Dzień Podlasia przybyli: Wicewojewoda Podlaski, Starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, przedstawiciele innych struktur władz samorządowych, policji, straży pożarnych, leśnicy, ludzie kultury, sztuki, bractwo kurkowe i rycerskie, siostry zakonne, alumni, przedstawiciele ruchów stowarzyszeń, instytucji i organizacji wraz pocztami sztandarowymi z terenu Podlasia i Mazowsza, wierni z diecezji drohiczyńskiej, diecezji sąsiednich, a także władze i wierni z Litwy. Bp Tadeusz Pikus dokonał aktu zawierzenia Podlasia następującymi słowami: „Zgromadzeni w świątyni na tej prastarej podlaskiej ziemi w Piętnastą Rocznicę Wizyty Apostolskiej papieża Jana Pawła II w Drohiczynie pragniemy w duchu wiary, za wstawiennictwem Maryi Matki Kościoła, podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za wszystko, czym nas obdarzył i obdarza, szczególnie zaś za kanonizację Jana Pawła II. Za wstawiennictwem świętego Rodaka chcemy powierzyć Jego miłości nas tu obecnych oraz wszystkich mieszkańców ziemi podlaskiej. Prosimy Cię, Panie, spojrzyj miłościwym okiem na nas i na naszą Ojczyznę. Wspieraj nasze władze, które są odpowiedzialne za jej losy. Prowadź nas na drogę nawrócenia i odnowy. Naucz nas poszanowania godności drugiego człowieka, gorliwej modlitwy i uczciwej pracy. Daj zgodę w rodzinach i zakładach pracy, ucz sprawiedliwości i szacunku dla mienia publicznego. Przez macierzyńskie ręce Maryi, Tobie oddajemy w opiekę wszystkie rodziny całego Podlasia. Prosimy Cię Panie o ich religijne i moralne odrodzenie, by rozbite małżeństwa jednały się, uzależnieni nałogami doznawali uzdrowienia, chorzy i cierpiący otrzymali ulgę, bezdomni dom, a bezrobotni pracę. Maryjo, zawierzamy Twojej macierzyńskiej opiece wszystkich kapłanów i osoby życia konsekrowanego, każdego alumna naszych Seminariów. Uproś u swego Syna liczne i dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. O Najświętsze Serce naszego Pana i Króla, spraw swą dobrocią wszechmocną, aby wszyscy mieszkańcy Podlasia, ogarnięci Twoją miłością, wpatrzeni w Maryję i świętego Jana Pawła II, trwali wiernie przy Tobie jako Twoi przyjaciele i oddani słudzy. Amen”.

Podczas Liturgii dary złożyli przedstawiciele poszczególnych dekanatów diecezji drohiczyńskiej, zaś życzenia imieninowe bp Antoniemu Dydyczowi złożyli w imieniu kapłanów Dziekan ciechanowiecki, w imieniu samorządowców Wójtowie gminy Repki i Sterdyń, a w imieniu diecezjan rodzina z parafii Drohiczyn. Podczas liturgii śpiewy wykonywał Chór Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego

Uroczystość zakończyła modlitwa i zapaleni zniczy przy tablicy upamiętniającej wojewodów podlaskich, pochowanych w kryptach katedry, z czasów, gdy Drohiczyn był stolica województwa.

2014-06-25 15:04

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Modlitewne noce i dnie

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży diecezji legnickiej po raz 9. organizuje akcję 40 Dni dla Życia. Ta modlitewna inicjatywa zrodziła się w USA i polega na ciągłej, trwającej 40 dni i 40 nocy, modlitwie w intencji życia poczętego.

Akcja rozpocznie się w Środę Popielcową 26 lutego o godz. 13, a zakończy w Niedzielę Palmową 5 kwietnia. – Udział w niej może wziąć każdy, kto zadeklaruje choć jedną godzinę modlitwy w ciągu akcji. Ważne jest to, że w tej modlitewnej krucjacie mogą uczestniczyć osoby z całej Polski i ze świata. Na naszej stronie internetowej uruchomiliśmy kalendarz zapisów. Każda osoba, dla której życie człowieka jest ważne i cenne, może wybrać dzień i godzinę dogodne dla siebie na swoją modlitwę – mówi ks. Tomasz Pązik, asystent kościelny KSM-u.

40 Dni dla Życia to nieprzerwany szturm do nieba w intencji powstrzymania ludzi przed zabijaniem dzieci nienarodzonych, a także w intencji pokoju na świecie. Również ta druga intencja jest ważna, zwłaszcza w obliczu konfliktów i wielu zagrożeń, które obserwujemy na całym świecie, a ostatnio na Bliskim Wschodzie.

Jak dodaje ks. Tomasz, forma modlitwy jest dowolna. – Może to być modlitwa indywidualna, rodzinna czy wspólnotowa. Mogą to być Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, rozważanie Pisma Świętego, litanie itd. Najważniejsze jest, by modlitwa trwała całą godzinę o wyznaczonej porze, bo tylko wtedy możemy mówić o nieprzerwanej modlitwie – podkreśla ks. Pązik.

Kalendarz zapisów został uruchomiony na stronie internetowej KSM: www.ksm.legnica.pl w zakładce 40 Dni dla Życia. Wystarczy wybrać jedną (lub więcej, w zależności od chęci i możliwości) godzinę w ciągu całej akcji. – Przyjmujemy również zapisy „na zakładkę”, ale prosimy, by w pierwszej kolejności dokonywać zapisów na wolne godziny. W szczególny sposób zwracamy się z prośbą do osób, które mają możliwość zapisania się na godziny wczesnoporanne, aby się zgłaszały, gdyż największy problem mamy zazwyczaj z zapełnieniem tych godzin – dodaje ks. Tomasz.

Zapraszamy wszystkich do zaangażowania się w tę akcję i do dawania świadectwa wiary o wartości życia ludzkiego. Swoje zgłoszenie lub ewentualne pytania można kierować mailowo: ksmdl.zarzad@gmail.com lub telefonicznie: 513 129 362.

CZYTAJ DALEJ

Moc wiary...

Pan Bóg w różny sposób przemawia do człowieka. Inaczej objawił się Eliaszowi, inaczej całemu Izraelowi, a jeszcze inaczej przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który według ciała był Izraelitą, a który „jest ponad wszystkim, Bogiem błogosławionym na wieki” (por. Rz 9, 5). Każdy z tych sposobów objawienia bardzo wyraźnie podkreśla prawdę, że Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi. Najpełniej objawiło się ono w przyjściu Syna Bożego, który wszedł w sam środek dramatu niewiary i nieposłuszeństwa człowieka wobec planu Bożego. To przyjście miało jeden podstawowy cel: „aby rozproszone przez grzech dzieci Boże zgromadzić w jedno” (por. J 11, 52) i aby „wszystkich przyciągnąć do siebie” (por. J 12, 32). Nie wolno nam jednak zapominać, że działanie Boże jest zawsze „siłą przekonującą miłości” i nigdy nie niszczy wolności człowieka. Jest to moc miłości oczekującej. „Wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana!” – słyszymy w wołaniu Boga do Eliasza (1 Krl 19, 11), nim da on swoją odpowiedź przez wiarę. Jest to moc miłości pozyskującej przez doświadczenia życia, którymi były dla Izraelitów: wybranie, tablice Dziesięciu przykazań, Przymierze i pełnienie służby Bożej. Jest to moc miłości pouczającej i przebaczającej, jak w przypadku tonącego i zapierającego się Szymona Piotra.

Widzimy więc, że Pan Bóg za każdym razem działa inaczej. Dlatego zawsze ze strony konkretnego człowieka potrzebne jest dobrowolne współdziałanie. Trudno nam to zrozumieć do końca, ale od stopnia naszej współpracy i naszego zaangażowania w wierze zależą również stan wiary lub niewiary naszych bliźnich i stopień przybliżenia im prawdziwego obrazu Boga. Powiedzmy sobie wprost, że boimy się takiej odpowiedzialności w wierze za ludzi naszej drogi życia, o której mówi św. Paweł Apostoł: „Wolałbym bowiem sam być (...) odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich” (Rz 9, 3). Jest w tej wypowiedzi Apostoła tak ogromny ładunek „bólu wiary i niewiary”, miłości braterskiej i odpowiedzialności, że aż sprzeczny z logiką wiary i rozumu.

Chciałbym w tym miejscu rozważań odwołać się do „rozmowy ewangelizacyjnej” przeprowadzonej z ks. prof. Edwardem Stańkiem z Krakowa, który podkreślił: Kto zna logikę Chrystusowego Krzyża, ten doskonale wie, że Ewangelia jest mocna przez to, iż odnosi zwycięstwo przez dobrowolne przyjęcie klęski. Tego wymiaru Ewangelii, a więc również wiary lub niewiary w Chrystusa, nie są w stanie uwzględnić żadne socjologiczno-polityczne oceny czy sondaże. Jeśli ktoś dostrzega ludzi odchodzących od Kościoła, a nie widzi nawracających się, jak w przypadku bohaterów dzisiejszej Liturgii Słowa: Szawła z Tarsu czy Piotra – ten nie jest w stanie obiektywnie ocenić wspólnoty ludzi ochrzczonych i nie powinien zabierać głosu na temat Kościoła i wiary.

Zakończmy nasze zamyślenie słowami modlitwy św. Augustyna: „Panie i Boże nasz! Wierzymy w Ciebie – Ojca i Syna, i Ducha Świętego... Ty, który jesteś moją nadzieją, wysłuchaj mnie i spraw, abym nie upadł w zmęczeniu i nie zaprzestał Cię szukać, lecz przeciwnie: bym zawsze płonął, szukając Twego Oblicza. Daj siły do szukania, Ty, który pozwalasz, by Cię znaleziono, i który pomnażasz nadzieję, że Cię coraz bardziej znajdywać będę... Moja siła i moja słabość stoją przed Twoim Obliczem... Moja wiedza i moja niewiara. Podtrzymuj pierwszą, a uzdrów drugą...” („De Trinitate”).

Polecamy „Kalendarz liturgiczny” – liturgię na każdy dzień
Jesteśmy również na Facebooku i Twitterze

CZYTAJ DALEJ

Franciszkański kościół w Kalwarii Pacławskiej bazyliką mniejszą

2020-08-10 18:41

[ TEMATY ]

franciszkanie

Monika Jaracz | Archidiecezja Krakowska

Decyzją Watykanu kościół w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla, gdzie znajduje się Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej, został podniesiony do godności bazyliki mniejszej. Dekret zostanie uroczyście ogłoszony podczas Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego 13 sierpnia o godz. 18.00.

Tytuł honorowy bazyliki mniejszej (basilica minor) jest nadawany przez papieża świątyniom wyróżniającym się wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową i duszpasterską. „Jerozolima Wschodu”, jak mówią jedni, czy „Jasna Góra Podkarpacia”, jak mówią drudzy, czekała na ten moment blisko cztery wieki.

Po mszy św. zostanie po raz pierwszy wykonane oratorium „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów, które skomponował Andrzej Głowienka, twórca form sakralnych, pierwszy polski tenor śpiewający w Teatro alla Scala w Mediolanie, wykładowca w Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra w Mediolanie. On też jest autorem libretta.

Wśród wykonawców zobaczymy i usłyszymy również Justynę Reczeniedi, solistkę Polskiej Opery Królewskiej oraz Massimo Pagano, śpiewaka Opery – Teatro alla Scala w Mediolanie oraz Sanocki Chór kameralny, Podkarpacką Orkiestrę Kameralną i muzyków Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu pod batuta Elżbiety Przystasz.

Utwór ku czci św. Jana Pawła II, który niegdyś pielgrzymował do Kalwarii Pacławskiej, powstał z okazji przypadających w tym roku jego 100. urodzin. Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Wydarzenie to będzie transmitowane przez TVP3.

Franciszkański kompleks klasztorny w Kalwarii Pacławskiej powstał na wzgórzu Karpat Wschodnich w XVII w. z inicjatywy kasztelana, wojewody, pisarza i historyka Andrzeja Maksymiliana Fredry, a odnowiony został w XVIII w. przez szlachcica Szczepana Józefa Dwernickiego, uznawanego za drugiego fundatora Kalwarii.

Wokół bazyliki i klasztoru, pośród łąk i lasów rozsianych jest ponad 40 kaplic, w większości wchodzących w skład Drogi Krzyżowej, Dróżek Pana Jezusa, Dróżek Matki Bożej, Dróżek Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W bazylice odbiera cześć słynący cudami obraz Matki Bożej, który przywędrował do Kalwarii z Kamieńca Podolskiego. To przed nim niegdyś modlili się między innymi hetman Stanisław Żółkiewski, król Jan Kazimierz czy król Jan III Sobieski.

Kalwaria Pacławska to nie tylko miejsce pielgrzymkowe, ale również wypoczynkowe, z parkiem krajobrazowym, rezerwatem przyrody i ścieżką edukacyjno-historyczno-przyrodniczą.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję