Reklama

Niedziela Rzeszowska

Rzeszowski Festiwal Wiary i Muzyki

Od kilku miesięcy Rzeszów był miejscem, gdzie szczególnie zwracano uwagę na Chrystusa. To tutaj trwał – a w zasadzie nadal trwa w sercach – wielki festiwal wiary. To miasto nad Wisłokiem stało się przykładem, jak wiara wyszła poza kościoły i to nie tylko podczas dorocznej procesji Bożego Ciała. Kolejne akcje i wydarzenia, które przygotowywały do Festiwalu Wiary 2014 stawały się zarazem okazją do nowej ewangelizacji. I uświadomiły, że nie jesteśmy sami

Wszystkie nasze drogi, zamierzenia muszą prowadzić do Boga. Życiowy sukces bez Boga nie jest nic warty. Tylko z Eucharystią, tylko pod krzyżem Chrystusa jesteśmy w stanie żyć w zgodzie z sobą, żyć naprawdę, żyć pełnią życia. I pamiętać, że wiara nie jest czymś, co mamy chować i – jak chce wiele współczesnych „twórców opinii publicznej” – niemal się wstydzić. Raz w roku każdy z nas ma szansę powiedzieć światu jasno i wyraźnie, że w naszym życiu jest miejsce dla Boga. Miejsce najważniejsze.

Wiara idzie ulicami...

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej rozpoczęła się w Rzeszowie Mszą św. przed kościołem farnym, której przewodniczył bp Jan Wątroba, a w koncelebrze uczestniczył także biskup senior Kazimierz Górny. W homilii Biskup Rzeszowski podkreślił, że Eucharystia jest chlebem ludzi wolnych, którzy wyszli z niewoli grzechu, jest także chlebem ludzi sprawiedliwych. „Sprawiedliwość wymaga, aby oddać Bogu i ludziom to, co im się należy. Bogu jesteśmy winni posłuszeństwo i miłość, które razem tworzą pobożność – mówił. Eucharystia jest także chlebem życia wiecznego – podkreślał bp Wątroba. – Kto odrzuca Eucharystię jest nosicielem śmierci wiecznej”.

Po Mszy św. ok. 6 tys. ludzi wyruszyło w procesji eucharystycznej. Pierwszy ołtarz przy kościele Świętego Krzyża przygotowali parafianie wraz z rzemieślnikami oraz Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Po modlitwie młodzież z Szkolnych Kół Caritas zabrała z ołtarza ogromny bochen chleba i niosła go dalej w procesji. Ołtarz przy ul. Lisa-Kuli przygotowali żołnierze i policjanci, trzeci przy ul. Cieplińskiego – Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna oraz służba więzienna, ostatni – parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

Na zakończenie Biskup tradycyjnie pobłogosławił też chleby, które wierni zabrali do domów, a składka zebrana w czasie Mszy św. w Boże Ciało w Rzeszowie przeznaczona zostanie na posiłki dla ubogich przygotowywane przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

Reklama

Festiwal muzyki z duchem

Przygotowują się do niego kilka miesięcy, czekają kilka miesięcy i wreszcie jest. Oczekiwane święto muzyki religijnej i święto wiary. Wiary wyznawanej publicznie zarówno podczas procesji Bożego Ciała, jak i koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha”. Organizowany od 2003 r. z inspiracji Jana Budziaszka koncert jest świadectwem, że przy muzyce „podszytej” duchem można doskonale się bawić i robią to zarówno starsi, jak i młodsi, świeccy i osoby duchowne. Ten festiwal chrześcijańskiej radości i uwielbieniowe spotkanie modlitewne to największe cykliczne spotkanie tego typu w Europie, a może – i nie będzie w tym przesady – także na świecie.

Zaczęło się od kilku tysięcy, teraz podczas dwunastej edycji koncertu do Parku Sybiraków w Rzeszowie przybyło ok. 20 tys. ludzi. Dzięki temu, że pomysłowi Budziszka przyklasnęli księża Andrzej Cypryś i Mariusz Mik, dziś Rzeszów można określić jako „stolicę muzyki religijnej”. I nie jest to określenie na wyrost, bo koncert tworzą artyści z całej Polski, zawodowi muzycy i uczniowie szkół muzycznych, połączone chóry młodzieżowe, to wielki wysiłek organizacyjny oraz wielkie serce i pełna oddania praca setek ludzi przygotowujących to wydarzenie.

Tradycyjnie śpiew animowali znani artyści muzycy chrześcijańskiej, m.in. muzycy grupy „New Life M”, Agnieszka Musiał, Beata Bednarz, Katarzyna Bogusz, „Mate.O”, Leopold Twardowski, Krzysztof Szczypuła, jak również połączone chóry młodzieżowe z Podkarpacia oraz muzycy Filharmonii Rzeszowskiej i rzeszowskich szkół muzycznych. W tym roku furorę zrobił zespół „Claret Gospel” – czarnoskórzy wokaliści z Wybrzeża Kości Słoniowej, którzy zachwycili barwnymi strojami i niezwykłą rytmiką śpiewu i tańca. Tegoroczny koncert zakończyły świadectwa rodzin, które wyjechały na emigrację.

Reklama

Rzeszowski koncert to także fenomen pod względem udziału w nim publiczności, która nie jest tylko biernym odbiorcą tego, co dzieje się na scenie. Publiczność śpiewa z wykonawcami, tańczy, bierze czynny udział w koncercie. Można powiedzieć, że scena jest tam, gdzie są zebrani uczestnicy koncertu, artystą jest więc niemal każdy z przybyłych na koncert.

Na tegorocznym koncercie obecni byli m.in. czterej biskupi – Jan Wątroba, Kazimierz Górny i Edward Białogłowski z Rzeszowa oraz Stanisław Jamrozek z Przemyśla, marszałek województwa Władysław Ortyl i wicemarszałek Bogdan Romaniuk, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc i wiceprezydent Stanisław Sienko, europoseł-elekt Marek Jurek, jak również znany prezenter pogody Tomasz Zubilewicz. Zaprezentował się także Korpus Reprezentacyjny Stopnia Patriotycznego Zakonu Rycerzy Kolumba, w którego asyście został wniesiony na scenę Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikona Matki Bożej „Salus Populi Romani”, które delegacja młodych z Polski otrzymała w kwietniu tego roku w Watykanie z rąk młodzieży brazylijskiej.

Chrystus przeszedł przez Rzeszów

Św. Jan Paweł II mówił, że „Nowa Ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu” i patrząc na jego działalność można stwierdzić, że te słowa doskonale wcielał w życie. Kontakt z wiernymi, spotkania, wspólne śpiewy, modlitwy, piękno kierowanych słów, myśli, świadomość znaczenia w ewangelizacji współczesnych środków społecznego przekazu i nowinek technologicznych – to przykład doskonały jak docierać do ludzi. Patrząc na przygotowania do II Festiwalu Wiary i na sam Festiwal w Rzeszowie można śmiało stwierdzić, że papieskie widzenie nowej ewangelizacji znalazło świetnych kontynuatorów, a w organizacyjne ramy ujęli je ks. Paweł Tomoń, ks. Daniel Drozd, o. Wiktor P. Tokarski OFM oraz Arkadiusz Gemra wraz z wieloma wolontariuszami.

Reklama

Zanim jednak w dniach 18-21 czerwca finał Festiwalu Wiary stał się faktem, to Rzeszowianie mogli być świadkami akcji zapraszających do uczestniczenia w nim. „Zagadaj księdza, zagadaj siostrę” to było wyjście do ludzi na ulice, place i danie im możliwości zadania pytań, dosłownego zagadywania księży i sióstr o rzeczy i sprawy ważne. „Masz pytanie, którego nigdy nie zadałeś osobie duchownej? Chcesz poruszyć ważny problem? Nie musisz iść do kościoła. Wystarczy, że dziś przyjdziesz na okrągłą kładkę, rzeszowski Rynek czy jedną z głównych ulic miasta” – zachęcali organizatorzy akcji. Okazała się ona kapitalnym wstępem do Festiwalu Wiary i pokazała, że ludzie szukają takiego kontaktu i rozmowy. Potem był na rzeszowskim Rynku Taniec Uwielbienia, Christoteka oraz Randka Małżeńska w Ogrodach Bernardyńskich. Na przygotowania do Festiwalu złożyły się również Wieczory Uwielbienia w kościele pw. Chrystusa Króla w Rzeszowie, Seminarium Odnowy Wiary i katechezy audiowizualne w bazylice Ojców Bernardynów.

Festiwal Wiary rozpoczął się 18 czerwca br. nabożeństwem pokutnym i adoracją krzyża. Piękny i zabytkowy krzyż z bazyliki Ojców Bernardynów stanął na środku Hali Podpromie i został tam aż do zakończenia rekolekcji. Rekolekcje pod hasłem „Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan” prowadzone były przez ks. Rafała Jarosiewicza, znanego z Przystanku Jezus, a także inicjatora mobilnego konfesjonału i bramki „sms z nieba” oraz Szkołę Nowej Ewangelizacji z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Modlitwy, świadectwa, katechezy i rozmowy, wymiana doświadczeń, przeżyć, szukanie odpowiedzi na wiele pytań. Tak właśnie było przez te kilka dni nie tylko na Podpromiu, ale w całym Rzeszowie. „Chrystus przeszedł przez Rzeszów” – powiedział 21 czerwca bp Jan Wątroba podczas Eucharystii kończącej rekolekcje i były to słowa świetnie obrazujące to wszystko, co działo się w związku z Festiwalem. W koncelebrze uczestniczyło 21 kapłanów, na hali było zebranych ok. 1600 osób, którzy zmienili ją w wielką wspólnotę uwielbienia z pieśniami i tańcami, były również kolejne świadectwa i dalsza modlitwa. Dla wszystkich zgromadzonych i zaangażowanych w organizację Festiwalu było to olbrzymie przeżycie duchowe, spotkanie z Bogiem, podziękowanie mu za otrzymane dobro, chwila na zamyślenie, zatrzymanie, dojrzenie obok człowieka. Za rok kolejny Festiwal?

2014-07-02 16:29

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Serce i dusza śpiewają Maryi

Maj to miesiąc obfitujący w nabożeństwa i uroczystości, podczas których wierni w szczególny sposób proszą najświętszą maryję pannę o łaski oraz dają wyrazy wdzięczności za wszystkie wysłuchane modlitwy

W parafii pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Garbowie-Cukrowni już na stałe w kalendarium wydarzeń majowych wpisany jest Festiwal Pieśni Maryjnej „Ave Maria”, który stał się szczególnym sposobem szerzenia czci Maryi. W 1984 r. ówczesny proboszcz parafii w Garbowie ks. Stanisław Wąsik wybudował kaplicę w Zagrodach. Stała się ona podstawą zawiązania parafii, którą erygowano dekretem abp. Bolesława Pylaka 12 czerwca 1993 r. Początkowo parafia nosiła nazwę Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zagrodach. W 1994 r. zmieniono ją na Garbów-Cukrownia.

CZYTAJ DALEJ

Msza św. krok po kroku

Rozumienie znaków i symboli, gestów i postaw pozwala nam świadomie i owocnie uczestniczyć we Mszy św.

Każdy, kto poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, wie, że we Mszy św. należy uczestniczyć. Ale nie wszyscy zadają sobie pytanie, czym owo uczestnictwo jest i co należy zrobić, aby stało się ono świadome, czynne i owocne, czyli właśnie takie, jakie powinno być. Na pewno odpowiednie uczestnictwo nie ogranicza się jedynie do wypełnienia pierwszego przykazania kościelnego, czyli do fizycznej obecności w kościele w każde niedzielę i święto nakazane. Aby prawdziwie uczestniczyć we Mszy św., nie wystarczy także być tylko skupionym i pobożnym oraz gorliwie się modlić. To zbyt mało, a nawet można powiedzieć, że nie do końca o to by chodziło. Warto więc przyglądnąć się naszemu uczestnictwu we Mszy św. i spróbować odnaleźć, co w niej jest naprawdę ważne.

CZYTAJ DALEJ

Prezydent Duda gratuluje zwycięstwa Pavlowi i zaprasza do złożenia wizyty w Polsce

2023-01-28 18:27

[ TEMATY ]

Andrzej Duda

Jakub Szymczuk/KPRP

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent RP Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda w sobotę na Twitterze pogratulował zwycięstwa nowemu prezydentowi Czech Petrowi Pavlowi i zaprosił go do złożenia wizyty w Warszawie.

"Dziś zakończyły się wybory prezydenckie u naszych sąsiadów Czechów. Nowym Prezydentem Republiki Czeskiej został wybrany Gen. Petr Pavel! Szanowny Panie Prezydencie, serdeczne gratulacje i pozdrowienia z Polski! Zapraszamy z wizytą do Warszawy!" - napisał prezydent Andrzej Duda w sobotę na Twitterze.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję