Reklama

Qui bene cantat bis orat

2014-07-08 14:29

Ks. Andrzej Widak
Edycja rzeszowska 28/2014, str. 7

Ks. Andrzej Widak

W dniach 13-15 czerwca br. w Rzeszowie odbył się XVIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”. Organizatorem festiwalu jest Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Rzeszowie, Diecezja Rzeszowska oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Przesłuchania konkursowe miały miejsce jak w roku ubiegłym w kościele farnym, dzięki życzliwości proboszcza ks. prał. Jana Szczupaka. W festiwalu w 6 kategoriach wzięło udział 20 chórów, w tym jeden ze Stropkova na Słowacji oraz jeden polsko-słowacki – „Vox Amici”. Występy chórów oceniało jury w składzie: prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (przewodnicząca), prof. Milan Pazurik z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz ks. dr Andrzej Widak z Rzeszowa. Każdy z chórów prezentował repertuar składający się z utworów religijnych a cappella. Zespoły mogły wykonać także jeden utwór z towarzyszeniem instrumentalnym. Przesłuchania konkursowe miały miejsce13 i 14 czerwca br.
15 czerwca zostały ogłoszone wyniki festiwalu.
Nagrodę Grand Prix otrzymał Sanocki Zespół Wokalny „Soul” (dyr. Monika Brewczak). W kategorii chórów dziecięcych wyróżnienie za występ otrzymał Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku (dyr. Iwona Ćwikła). W kategorii chórów młodzieżowych do lat 25 I miejsce przyznano Chórowi „Portamento” ze Starachowic (dyr. Bożena Magdalena Mrózek), II – Chórowi II LO im. M. Kopernika w Mielcu (dyr. Antoni Stańczyk), III – Chórowi Młodzieżowemu I LO im. S. Konarskiego w Mielcu (dyr. Paweł Lis). W tej kategorii wyróżnienia za udział otrzymały również dwa zespoły prowadzone przez Wiesława Pyzię: Chór „Pryma” przy Zespole Szkół Spożywczych oraz Chór „Dominanta” III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. W kategorii chórów męskich i żeńskich I miejsce zdobył Podkarpacki Chór Męski (dyr. Grzegorz Oliwa), III – Chór Męski „Melodia” z Mielca (dyr. Antoni Stańczyk). II miejsca nie przyznano. Najliczniejsza grupa zespołów zaprezentowała się w kategorii chórów mieszanych. W tej kategorii nie zostało przyznane I miejsce, II miejsce ex aequo zajęły Chór „Harmonia” z Mikołowa (dyr. Elżbieta Krusz) oraz Chór Mieszany „Sonores” z Sanoka (dyr. Monika Brewczak), III miejsce ex aequo – Chór Mieszany „Fraza” z Kosiny (dyr. Katarzyna Sobas-Klocek) oraz Chór Nauczycielski „Akord” ZNP i SCK z Mielca (dyr. Paweł Lis). W tej kategorii wystąpiły również: Chór Kameralny „Camerata” z Soniny (dyr. Ewa Drewniak) oraz Chór Mieszany „Cantus” z Trzciany (dyr. Łukasz Adamus). W kategorii chórów akademickich wyróżnienie za występ otrzymał Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (dyr. Iwona Tylka). W kategorii chórów kameralnych I miejsce zdobył Sanocki Chór Kameralny z Sanoka (dyr. Bożena Przystasz), II miejsce – Polsko-Słowacki Chór Kameralny „Vox Amici”. Wyróżnienie za udział otrzymał Chór Kameralny „Camerata” z Soniny.
Jury festiwalu przyznało również nagrodę specjalną, którą otrzymała dr Bożena Magdalena Mrózek jako wyróżnienie za osobowość dyrygenta i wkład w rozwój chóralistyki.
Jak co roku festiwalowi towarzyszył koncert. Tym razem wzięły w nim udział cztery chóry: Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej (dyr. Justyna Szela-Adamska), Chór „Vox coelestis” Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie (dyr. Agnieszka Tomaszek), Chór łańcuckiej Fary (dyr. Michał Horodecki) oraz Strzyżowski Chór Kameralny (dyr. Grzegorz Oliwa). W programie zostały wykonane utwory sakralne kompozytorów polskich.
Mszy św., która była centrum festiwalu a zarazem zwieńczeniem wysiłków i zmagań uczestników przewodniczył bp Kazimierz Górny.
Festiwal ma swoje ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski i przyczynia się do propagowania i rozwoju chóralistyki. Dzieło XVIII Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” to trud pracy jego organizatorów a szczególnie Marii Troniny-Telichowskiej, która jest kierownikiem organizacyjnym festiwalu, oraz prof. Grzegorza Oliwy, jego dyrektora artystycznego. Instytucjami wspomagającymi i finansującymi festiwal były: Diecezja Rzeszowska, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Zarząd Miasta, Wojewódzki Dom Kultury oraz Parafia Farna pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie.

Tagi:
festiwal

IV Festiwal Filmów Chrześcijańskich – ARKA 2019

2019-11-12 21:13

Karol Regulski

IV Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA 2019 odbywa się w 8 miastach Polski: w Głuszycy, Krakowie, Lublinie, Łomży, Nowym Sączu, Rzeszowie, Siedlcach oraz Warszawie. Filmy prezentowane są w kolejne weekendy listopada 2019. W Dobrym Miejscu odbędzie się warszawska edycja wydarzenia.

festiwalarka.pl

Tygodnik Katolicki "Niedziela" obiął wydarzenie swoim patronatem.

IV Festiwal Filmów Chrześcijańskich „Arka”

Miejsce: Aula im. bł. ks. J. Popiełuszki, ul. Dewajtis 3.

Czas trwania: do 2019-12-01

Czwarta już edycja Festiwalu Arka jest odpowiedzią na potrzeby ludzi ceniących spotkania z filmem dobrym i ważnym – w myśl hasła przewodniego: „Weź udział w święcie kina chrześcijańskiego”. Wierzymy, że filmy, które wybraliśmy i które obejrzy polska publiczność, wpisują się w mądrą i otwartą dyskusję o współczesnym świecie. Filmy, które mówią o sensie życia i o wartościach chrześcijańskich. Wartościach, które zbudowały fundamenty naszego świata, które są tak ważne dla wspólnego rozwoju Polski i Europy.

Fundacja Węzeł

W programie tegorocznej edycji Festiwalu ARKA znajdują się najważniejsze premiery kina chrześcijańskiego:

Niesamowita łaska / Amazing grace: Aretha Franklin - (Dobre Miejsce, 15.11 (niedziela) godz. 19:00) -

Jutro czeka nas długi dzień - (Dobre Miejsce, 17.11 (niedziela) godz. 18:00) /p>

Odwaga w ogniu - (Dobre Miejsce, 01.12 (niedziela) godz. 18:00)

Lourdes

Schronienie w chmurach / A shelter among clouds

Życie w górach / This Mountain Life

Odrodzenie / Resurrection

Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA jest dla tych, którzy są ciekawi. Dla tych, którym nie jest wszystko jedno. Dla tych, którzy poszukują prawdy i odpowiedzi na najważniejsze pytania. Wreszcie dla tych, którzy kochają kino i chcą w nim spędzać czas w przekonaniu, że nie był to czas stracony.

Festiwal ARKA to także: spotkania wokół tematyki filmów z liderami lokalnych społeczności, dyskusje na ważkie społecznie tematy, poruszające problemy współczesnego świata, spotkania z twórcami filmów pokazywanych na festiwalu, koncerty, warsztaty.

Szczegóły: www.festiwalarka.pl

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Nabierzcie ducha!

2019-11-13 08:09

O. Krzysztof Osuch SJ
Niedziela Ogólnopolska 46/2019, str. 31

stock.adobe.com

Zapowiedź zburzenia świątyni i podboju Jerozolimy przez pogan już dawno się spełniła. Czekamy na spełnienie obietnicy co do powtórnego przyjścia Chrystusa. To dla nas intrygujące, jak dużo mówi Pan o tym, co poprzedzi Jego powrót i jakie „zjawiska” będą się intensyfikować w końcu dziejów. Znaki zwiastujące koniec dopełniających się „czasów ostatecznych” trudno jest interpretować. Obserwując to, co się dzieje w kilku ostatnich dekadach (czy paru wiekach), możemy twierdzić, że liczne są znaki końca i bliskiej Paruzji. Nikt jednak nie wie – i wiedzieć nie może – jakie zamiary ma jeszcze Bóg wobec świata i ludzkiej historii. Znamy rzecz najważniejszą – historia ludzkości nie jest linią biegnącą z nieskończoności w nieskończoność. Ma ona swój początek i kres. Nie jest też zamkniętym kręgiem z cyklicznymi powrotami...

Życie człowieka kończy się śmiercią. Koniec mieć będzie też ludzkość jako całość. Także ziemia, mimo osadzenia w potężnym i genialnym akcie stwórczym Boga, jest tylko czasowa (nie wieczna). Bezpowrotnie przeminie. Niezależnie od naszej woli (wyobrażeń czy oczekiwań) nadchodzi ostatnia godzina ludzkich dziejów. Stoimy przed kurtyną, która w każdej chwili może zostać podniesiona! Ukaże się wtedy wspaniałość naszego Zbawiciela!

Tak, jeszcze jesteśmy tu, unoszeni wartkim strumieniem zdarzeń... Uczniowie Jezusa liczą się z tym, że zanim powróci Pan „z wielką mocą i chwałą”, będą musieli wiele wycierpieć. Owszem, bywały dla wierzących okresy spokojniejsze, ale w czasach ostatecznych nic nie będzie im oszczędzone. Pojawią się fałszywi prorocy i religijni szarlatani. Będą wojny, rewolucje, trzęsienia ziemi, głód i zarazy, prześladowania i więzienia, rozdarcia i zdrady, także ze strony bliskich. Blisko końca „ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie” (Łk 21, 11). Wierzący w Chrystusa już doświadczają tego wszystkiego w nadmiarze! Co za ból i współczucie!

Ale pociechą i ostoją są słowa Jezusa: „(...) nie trwóżcie się (...). To najpierw musi się stać” (Łk 21, 9). „A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21, 28).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Boliwia: wiele rodzin nie ma co włożyć do garnka

2019-11-17 20:18

Ks. Szymon Zurek (Vaticanews) / Santa Cruz del Sierra (KAI)

W Boliwii kontekst Światowego Dnia Ubogich w tym roku jest zupełnie wyjątkowy. Trwający trzy tygodnie kryzys rządowy, spowodował zwiększenie niepokoju w społeczeństwie i masowe protesty. W kraju rośnie bieda i wiele rodzin nie ma co jeść. W pomoc potrzebującym aktywnie włączają się Caritas i inne organizacje kościelne.

Galyna Andrushko/pl.fotolia.com

Pokojowy, ale jednak protest, blokady, niemożność realizowania codziennych obowiązków, podjęcia pracy: wszystko to przyczyniło się do tego, że w peryferyjnych dzielnicach np. dwumilionowego miasta Santa Cruz de la Sierra, wiele rodzin nie ma co włożyć do garnka. Należałoby właściwie wskazać, że Dzień Ubogich trwa w tutejszych parafiach od ponad dwóch tygodni. Sąsiedzi organizują między sobą tzw. „olla común” czyli wspólne gotowanie, mając na względzie przede wszystkim te rodziny, którym nie starcza pieniędzy na zakup żywności. "Jest to piękne świadectwo solidarności między sąsiadami, bez względu na wyznanie wiary czy przekonania polityczne" – uważa pracujący tam polski kapłan ks. Szymon Zurek.

W parafiach grupy Caritas rozeznawały w tych dniach konkretne potrzeby najbardziej potrzebujących rodzin, by móc przygotować na Niedzielę Ubogich obiady i zanieść je do dzielnic. Np. w parafii św. Franciszka z Asyżu przygotowano ponad 450 porcji obiadów. W całe to dzieło byli zaangażowani członkowie wszystkich grup parafialnych: katechiści, grupa młodzieżowa, grupy muzyczne, lektorzy, animatorzy Kościelnych Wspólnot Podstawowych, Legion Maryi.

Ks. Zurek podkreślił, że w tym szczególnie trudnym czasie dla Boliwijczyków, możliwość podzielenia się z najbardziej potrzebującymi braćmi i siostrami, jest piękną okazją do praktykowania przykazania miłości, przelania wiary, którą żyją, która im dała tyle siły w trudnych dniach kryzysu, w konkretny czyn miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem