Reklama

Qui bene cantat bis orat

2014-07-08 14:29

Ks. Andrzej Widak
Edycja rzeszowska 28/2014, str. 7

Ks. Andrzej Widak

W dniach 13-15 czerwca br. w Rzeszowie odbył się XVIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Religijnej „Cantate Deo”. Organizatorem festiwalu jest Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Rzeszowie, Diecezja Rzeszowska oraz Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Przesłuchania konkursowe miały miejsce jak w roku ubiegłym w kościele farnym, dzięki życzliwości proboszcza ks. prał. Jana Szczupaka. W festiwalu w 6 kategoriach wzięło udział 20 chórów, w tym jeden ze Stropkova na Słowacji oraz jeden polsko-słowacki – „Vox Amici”. Występy chórów oceniało jury w składzie: prof. Elżbieta Wtorkowska z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy (przewodnicząca), prof. Milan Pazurik z Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy oraz ks. dr Andrzej Widak z Rzeszowa. Każdy z chórów prezentował repertuar składający się z utworów religijnych a cappella. Zespoły mogły wykonać także jeden utwór z towarzyszeniem instrumentalnym. Przesłuchania konkursowe miały miejsce13 i 14 czerwca br.
15 czerwca zostały ogłoszone wyniki festiwalu.
Nagrodę Grand Prix otrzymał Sanocki Zespół Wokalny „Soul” (dyr. Monika Brewczak). W kategorii chórów dziecięcych wyróżnienie za występ otrzymał Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Leżajsku (dyr. Iwona Ćwikła). W kategorii chórów młodzieżowych do lat 25 I miejsce przyznano Chórowi „Portamento” ze Starachowic (dyr. Bożena Magdalena Mrózek), II – Chórowi II LO im. M. Kopernika w Mielcu (dyr. Antoni Stańczyk), III – Chórowi Młodzieżowemu I LO im. S. Konarskiego w Mielcu (dyr. Paweł Lis). W tej kategorii wyróżnienia za udział otrzymały również dwa zespoły prowadzone przez Wiesława Pyzię: Chór „Pryma” przy Zespole Szkół Spożywczych oraz Chór „Dominanta” III LO im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie. W kategorii chórów męskich i żeńskich I miejsce zdobył Podkarpacki Chór Męski (dyr. Grzegorz Oliwa), III – Chór Męski „Melodia” z Mielca (dyr. Antoni Stańczyk). II miejsca nie przyznano. Najliczniejsza grupa zespołów zaprezentowała się w kategorii chórów mieszanych. W tej kategorii nie zostało przyznane I miejsce, II miejsce ex aequo zajęły Chór „Harmonia” z Mikołowa (dyr. Elżbieta Krusz) oraz Chór Mieszany „Sonores” z Sanoka (dyr. Monika Brewczak), III miejsce ex aequo – Chór Mieszany „Fraza” z Kosiny (dyr. Katarzyna Sobas-Klocek) oraz Chór Nauczycielski „Akord” ZNP i SCK z Mielca (dyr. Paweł Lis). W tej kategorii wystąpiły również: Chór Kameralny „Camerata” z Soniny (dyr. Ewa Drewniak) oraz Chór Mieszany „Cantus” z Trzciany (dyr. Łukasz Adamus). W kategorii chórów akademickich wyróżnienie za występ otrzymał Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie (dyr. Iwona Tylka). W kategorii chórów kameralnych I miejsce zdobył Sanocki Chór Kameralny z Sanoka (dyr. Bożena Przystasz), II miejsce – Polsko-Słowacki Chór Kameralny „Vox Amici”. Wyróżnienie za udział otrzymał Chór Kameralny „Camerata” z Soniny.
Jury festiwalu przyznało również nagrodę specjalną, którą otrzymała dr Bożena Magdalena Mrózek jako wyróżnienie za osobowość dyrygenta i wkład w rozwój chóralistyki.
Jak co roku festiwalowi towarzyszył koncert. Tym razem wzięły w nim udział cztery chóry: Chór Akademicki Politechniki Rzeszowskiej (dyr. Justyna Szela-Adamska), Chór „Vox coelestis” Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie (dyr. Agnieszka Tomaszek), Chór łańcuckiej Fary (dyr. Michał Horodecki) oraz Strzyżowski Chór Kameralny (dyr. Grzegorz Oliwa). W programie zostały wykonane utwory sakralne kompozytorów polskich.
Mszy św., która była centrum festiwalu a zarazem zwieńczeniem wysiłków i zmagań uczestników przewodniczył bp Kazimierz Górny.
Festiwal ma swoje ważne miejsce na mapie kulturalnej Polski i przyczynia się do propagowania i rozwoju chóralistyki. Dzieło XVIII Festiwalu Pieśni Religijnej „Cantate Deo” to trud pracy jego organizatorów a szczególnie Marii Troniny-Telichowskiej, która jest kierownikiem organizacyjnym festiwalu, oraz prof. Grzegorza Oliwy, jego dyrektora artystycznego. Instytucjami wspomagającymi i finansującymi festiwal były: Diecezja Rzeszowska, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Zarząd Miasta, Wojewódzki Dom Kultury oraz Parafia Farna pw. św. Wojciecha i Stanisława w Rzeszowie.

Tagi:
festiwal

Reklama

Toruń: dziś wieczorem rozpoczyna się Song of Songs Festival

2019-07-19 13:15

tk / Toruń (KAI)

Adam Strug, Natalia Niemen, Gospel Rain, Darek Majelonek Hyperhemon – to niektórzy spośród wykonawców, jacy pojawia się na tegorocznym Song of Songs Festival. Jeden z największych festiwali muzyki chrześcijańskiej w Europie odbędzie się w dniach 19-20 lipca na Scenie Plenerowej Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu.

informacja prasowa

Idea i cel organizowania tej cyklicznej imprezy wynika z przekonania, że w niespokojnej Europie można i trzeba szukać obszarów, w których młodzi ludzie znajdą wspólną płaszczyznę z innymi, podobnie czującymi i myślącymi – zaznaczają organizatorzy.

Ich zdaniem najlepszą formą takiego kontaktu jest muzyka, w szczególności ta inspirowana chrześcijańską tradycją i prawdą płynącą z Ewangelii. „Jest ona jednocześnie drogą do pokonywania uprzedzeń, wrogości i obojętności wobec innych ludzi, czy innych wyznań religijnych” – czytamy na stronie internetowej Festiwalu. Dlatego, zgodnie z formułą towarzyszącą Festiwalowi od początku, także i tym razem zaprezentują się chrześcijańscy muzycy różnych wyznań.

W programie dwanaście koncertów, które zagrają znakomite gwiazdy Polskiej sceny muzycznej.

W trakcie Festiwalu prowadzona będzie zbiórka pod hasłem: „Budujemy i utrzymujemy Most do Nieba – pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie”. To element ogólnopolskiej akcji fundacji Fundacja Aniołów Miłosierdzia.

Song of Songs Festival to międzynarodowy festiwal muzyki chrześcijańskiej, którego pierwsza edycja odbyła się w 1998 r. (z przerwą w latach 2011-16).

Festiwal jest jedną największych w Europie Środkowo-Wschodniej prezentacją czołówki polskich artystów wykonujących współczesną, profesjonalną muzykę chrześcijańską.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: polski kapłan nowym prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej

2019-07-19 13:09

kg (KAI) / Watykan

Franciszek mianował 19 lipca prałatem audytorem Trybunału Roty Rzymskiej ks. prał. Roberta Gołębiowskiego, pochodzącego z diecezji radomskiej, dotychczasowego oficjała większego I klasy, obrońcę węzła małżeńskiego. Jest on drugim Polakiem obdarzonym tą godnością w Trybunale – pierwszym jest 64-letni prał. Grzegorz Erlebach, pochodzący z Lublińca w diecezji opolskiej. Ponadto emerytowanym prałatem audytorem jest długoletni dziekan tej watykańskiej instancji sądowniczej prał. Antoni Stankiewicz.

Agnieszka Kutyła

Ks. Robert Gołębiowski urodził się 29 marca 1962 r. w Garbatce-Letnisku w powiecie kozienickim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1988 r. Po roku posługiwania jako wikariusz w radomskiej parafii Matki Bożej Miłosierdzia wyjechał na studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po ich ukończeniu rozpoczął pracę w Watykanie, m.in. w Trybunale Roty Rzymskiej, w którym dotychczas był obrońcą węzła małżeńskiego. Jest on także postulatorem sprawy beatyfikacji Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego (1902-80), długoletniego administratora apostolskiego diecezji sandomierskiej.

Mimo wieloletniego pobytu w Watykanie i pracy dla Stolicy Apostolskiej ks. Gołębiowski nie stracił kontaktu ze swoją rodzinną miejscowością i parafią, za co 26 sierpnia 2018 r. podczas obchodów Dożynek Gminno-Parafialnych otrzymał statuetkę „Szycha Garbacka” za zasługi i inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności w kategorii „Działalność społeczna i troska o człowieka”.

Prałat Honorowy Jego Świątobliwości to tytuł honorowy przyznawany duchownym za szczególne zasługi w Kościele. Zewnętrznym wyróżnikiem jest fioletowa sutanna, sutanna oblamowana bez pelerynki i pas z frędzlami. W Polsce zwyczajowo nazywa się prałatem również honorowego kapelana Jego Świątobliwości.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem