Reklama

Juliusz Łuciuk patronem szkoły muzycznej

2014-11-06 10:34

Anna Wyszyńska
Edycja małopolska 45/2014, str. 4

Jan Nowiński
Koncert w wykonaniu uczniów

Szkoła Muzyczna I stopnia w Mikluszowicach w powiecie bocheńskim otrzymała imię wybitnego współczesnego polskiego kompozytora Juliusza Łuciuka

Uroczystość, w której uczestniczył kompozytor i jego rodzina, odbyła się 19 października. Wybór patrona jest nieprzypadkowy. W bogatym dorobku kompozytorskim Juliusza Łuciuka są utwory pisane z myślą o najmłodszych wykonawcach – dzieciach, które dopiero rozpoczynają naukę muzyki, i młodzieży szkół muzycznych.

Msza św., hymn i fanfary

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Mikluszowicach, którą koncelebrowali: ks. inf. Zdzisław Sadko, ks. prał. Józef Piech – proboszcz parafii oraz ks. prał. Stefan Misiniec. Podczas liturgii został wykonany jeden z najbardziej znanych utworów Juliusza Łuciuka, skomponowana w 1993 r. „Msza polska” na sopran, chór mieszany i orkiestrę instrumentów dętych. Wykonawcami byli: Akademicki Chór „Organum” pod batutą prof. Bogusława Grzybka, zespół „Ricercar” oraz solistka Ewa Plechawska – sopran.

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości w muzycznym korowodzie, przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Grobli, przeszli z kościoła do budynku szkoły. Tam przy dźwiękach fanfary odsłonięto tablicę z nową nazwą szkoły. Uroczystą akademię w auli zainaugurowała pieśń „Gaude Mater Polonia” oraz skomponowany przez Juliusza Łuciuka ze słowami prof. Bogusława Grzybka hymn szkoły „Viva, viva musica” w wykonaniu chóru szkolnego i zespołu instrumentalnego. Kolejnym podniosłym momentem było odsłonięcie portretu kompozytora, namalowanego przez Lucynę Patyk. Oficjalnym dopełnieniem procedury nadania szkole imienia było odczytanie stosownej uchwały Rady Gminy oraz wręczenie aktu dyrektorowi szkoły Mateuszowi Grzybkowi. – To ważne, że uczniowie, zapoznając się z biografią i twórczością Juliusza Łuciuka, poznają artystę, który należy do czołówki współczesnych polskich kompozytorów – podkreślił wójt gminy Drwinia Jan Pająk.

Reklama

60 lat pracy twórczej

– Jest to dla mnie niespodziewana radość i zaszczyt, za który serdecznie dziękuję, ale jest to także artystyczne zobowiązanie – powiedział Juliusz Łuciuk. Kompozytor urodził się 1 stycznia 1927 r. w Nowej Brzeźnicy, wychował się w Częstochowie, a od czasu studiów muzycznych związany jest z Krakowem. W 1947 r. rozpoczął studia w PWSM, gdzie studiował kompozycję u Stanisława Wiechowicza i teorię muzyki. Ponadto studiował muzykologię pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1958-59 odbył studia kompozytorskie u Nadii Boulanger i Maxa Deutscha w Paryżu. Twórcza droga Juliusza Łuciuka trwa już 60 lat. Jego debiutem były „Trzy pieśni” do słów Leopolda Staffa, skomponowane w 1954 r. W tym samym roku otrzymały one drugą nagrodę na Konkursie Młodych Kompozytorów.

Dorobek Juliusza Łuciuka imponuje, zwłaszcza, że oprócz monumentalnych dzieł oratoryjnych, obszernego zbioru kompozycji chóralnych, znajdziemy w nim również utwory dla dzieci. – Pierwsze utwory dla dzieci pisałem w latach 60. i 70. – wspomina Juliusz Łuciuk. – Są to: improwizacje dziecięce, cykl „W Jaworowym lesie”, cykl utworów na 4 ręce oraz 4 sonatiny. W utworach tych realizowałem pewne elementy muzyki awangardowej w łatwych ujęciach, dostępnych dla młodych muzyków, a moim celem było uwrażliwienie percepcji muzycznej uczniów i przygotowanie ich do zainteresowania muzyką współczesną.

Także i tym razem Juliusz Łuciuk obdarował najmłodszych swoją muzyką. Uroczystość nadania imienia uświetnił koncert prawykonań jego utworów napisanych na tę szczególną okazję. Są to cykl „Melobarwy”, dwa obrazy ludowe „Wianek” i „Taniec” oraz pieśni do tekstów poezji dziecięcej „Ćma”, „Krzaczek róży” i „Pożegnanie elementarza”. Na finał Akademicki Chór „Organum” wykonał pieśń Juliusza Łuciuka „O ziemio polska”, a następnie, wraz z zespołem „Ricercar” – „Hymn uwielbienia”, który miał prawykonanie podczas uroczystości kanonizacyjnych królowej Jadwigi na krakowskich Błoniach w 1996 r.

Wyrazem uznania i szacunku dla kompozytora była obecność znakomitych gości. Do Mikluszowic przybyli profesorowie Akademii Muzycznej w Krakowie: prof. Joachim Grubisz, prof. Marek Kalinowski, prof. Czesław Ząbek, prezes zarządu i dyrektor Państwowego Wydawnictwa Muzycznego Adam Radzikowski, kierownik Wydziału Kultury UM Krakowa Stanisław Dziedzic oraz prezes krakowskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich Jerzy Stankiewicz.

Tagi:
szkoła

Reklama

Warszawska radna nie zna prawa? Religijne odniesienia w szkole są zgodne z Konstytucją RP

2019-06-25 16:22

Ordo Iuris

Szkolna gazetka na temat Wielkanocy była prawdopodobnie przyczyną zapytania przez warszawską radną Agatę Diduszko-Zyglewską dyrektora jednej ze szkół podstawowych o przestrzeganie „zasady neutralności religijnej publicznej jednostki edukacyjnej”. Tymczasem konstytucyjna zasada bezstronności nie wyklucza religijnych odniesień w szkołach. Dyrektor placówki zwrócił się o pomoc w tej sprawie do Instytutu Ordo Iuris, który przygotował analizę wykazującą bezzasadność postulatów radnej Diduszko-Zyglewskiej.

Kzenon/Fotolia.com
Zdaniem ks. prof. Krzysztofa Pawliny, współczesna młodzież bardziej „koncentruje się na własnym życiu, a mniej zajmuje się przyszłością swojego kraju”

Do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Warszawie wpłynęło zapytanie od radnej Agaty Diduszko-Zyglewskiej, przewodniczącej Komisji Kultury i Promocji Miasta Rady Warszawy, o to, czy szkoła przestrzega „zasady neutralności religijnej publicznej jednostki edukacyjnej”. Prawdopodobnie powodem interpelacji radnej była znajdująca się na szkolnym korytarzu gazetka poświęcona Wielkanocy. Dyrektor zwrócił się do Instytutu Ordo Iuris o pomoc, czego owocem jest przygotowana przez ekspertów analiza.

Zasady wspomnianej przez radną Diduszko-Zyglewską, ani innej, zbliżonej treściowo, nie zawiera żaden przepis polskiego prawa. Co więcej, zasada ta stoi w sprzeczności z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Prawo oświatowe jednoznacznie zobowiązuje szkoły do respektowania chrześcijańskiego systemu wartości oraz rozwijania wśród uczniów poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Z kolei Konstytucja RP przypomina, że polska kultura jest zakorzeniona w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. Obowiązkiem szkoły jest zatem uczyć o polskiej kulturze, a nie ją redefiniować. Ponadto, przepisy prawa oświatowego zobowiązują szkołę, aby umożliwiała uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej. Jednym ze sposobów realizacji tego obowiązku jest informowanie o zwyczajach, tradycjach i znaczeniu Świąt Wielkanocnych.

Zwolennicy tzw. świeckiej szkoły bardzo często powołują się na zasadę „neutralności światopoglądowej” państwa, która rzekomo miałaby być zapisana w art. 25 ust. 2 Konstytucji. Tymczasem przepis ten brzmi: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym”. W tym kontekście „bezstronność” oznacza jednak coś zupełnie innego niż „neutralność” i nie przypadkiem w trakcie prac legislacyjnych nad projektem konstytucji w Zgromadzeniu Narodowym nastąpiła zamiana tych słów. Bardzo trafnie te różnicę uchwycił Sąd Apelacyjny w Szczecinie, który w jednym z wyroków stwierdził, że bezstronność światopoglądowa oznacza „życzliwe zainteresowanie” i „życzliwe podejście” do religijności. Rozwinięciem tej konstytucyjnej zasady są m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające, że w szkole może znajdować się krzyż, jak i może być odmawiana modlitwa.

„Trzeba wyraźnie podkreślić, że Konstytucja RP oraz przepisy prawa oświatowego nie tylko nie zakazują obecności symboli religijnych ani nie rugują religijności z przestrzeni szkolnej, lecz potwierdzają, że szkoła jest miejscem otwartym na ekspresję religijną uczniów oraz zobowiązują do edukacji o polskiej kulturze zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu. Świeckość szkoły była standardem w PRL, ale Trybunał Konstytucyjny orzekł w 1991 r., że jest sprzeczna z zasadą demokratycznego państwa prawnego, która nadal obowiązuje. Dlatego werdykt Trybunału pozostaje aktualny do dziś” – tłumaczy dr Marcin Olszówka, ekspert Instytut Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kraków: ks. Franciszek Ślusarczyk nie jest już kustoszem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia

2019-06-19 14:28

md / Kraków (KAI)

Ks. prałat Franciszek Ślusarczyk został zwolniony z funkcji rektora Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i mianowany proboszczem w parafii NMP Matki Kościoła na Prądniku Białym w Krakowie. Listę zmian personalnych duchowieństwa opublikowano dziś na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej.

diecezja.pl
ks. Franciszek Ślusarczyk

Dotychczasowego kustosza zastąpi go ks. kanonik dr Zbigniew Bielas, proboszcz parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu.

Z łagiewnickim sanktuarium ks. F. Ślusarczyk był związany od 2002 r. Posługę kustosza i rektora pełnił pięć lat. Rektorem świątyni został w 2014 r. po tym, jak dotychczasowy kustosz - bp Jan Zając - przeszedł na emeryturę.

W Roku Miłosierdzia znalazł się w gronie powołanych przez papieża Franciszka misjonarzy miłosierdzia. Jako gospodarz sanktuarium Bożego Miłosierdzia przyjmował podczas Światowych Dni Młodzieży Ojca Świętego, który w łagiewnickiej bazylice wyspowiadał grupę młodzieży i na krótko spotkał się z chorymi. Był również odpowiedzialny za przygotowanie przyjęcia w Łagiewnikach młodych pielgrzymów z całego świata, którzy w trakcie ŚDM odbywali tam Pielgrzymkę Miłosierdzia.

Ksiądz Ślusarczyk jest również autorem Drogi Miłosierdzia - nabożeństwa, które po raz pierwszy zostało odprawione wieczorem 2 kwietnia 2016 r., w wigilię Niedzieli Miłosierdzia.

Franciszek Ślusarczyk urodził się 26 lipca 1958 r. w Dobczycach. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1984 roku z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Przez pierwsze lata kapłaństwa posługiwał jako wikariusz najpierw w Żywcu-Zabłociu (1984-1988), a następnie w Wieliczce (1988-1989). Rok później zamieszkał w parafii w Gaju. Od 1990 r. pełnił funkcję prefekta w krakowskim Seminarium Duchownym, a w latach 1997-2002 był jego wicerektorem.

Był pracownikiem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wieloletnim adiunktem w Katedrze Homiletyki, jest doktorem teologii.

W grudniu ub. roku został mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Kilka dni później "po refleksji i modlitwie zdecydował o nieprzyjmowaniu święceń biskupich i złożył na ręce Ojca Świętego dymisję z tego urzędu", jak poinformował w swoim komunikacie abp Marek Jędraszewski.

Ks. dr kanonik Zbigniew Bielas przyjął święcenia kapłańskie w 1992 r. Od 2012 r. do dnia nominacji na kustosza łagiewnickiego sanktuarium pełnił posługę proboszcza parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu Starym. Jest członkiem Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej oraz Komisji Nadzorującej Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Milewski: nie ma zgody na antychrześcijańskie działania

2019-06-25 21:15

eg / Garlino (KAI)

Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na antychrześcijańskie akty i działania – powiedział bp Mirosław Milewski w Garlinie w diecezji płockiej. Przewodniczył tam rocznicowej Eucharystii w 25. rocznicę zbudowania kaplicy w tej miejscowości.

episkopat.pl

Bp Mirosław Milewski w kazaniu powiedział, że każdy jubileusz, to czas spojrzenia wstecz, czas podsumowań, ale też potrzeba dziękczynienia i obietnica, że w kolejnych latach wierni będą w tej wspólnocie podtrzymywać swoją wiarę. Bo Jezus chce, aby iść Jego śladami. Dla kogoś, który na poważnie traktuje swoje chrześcijaństwo, to jedyna możliwa droga.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej zwrócił też uwagę na potrzebę opamiętania w codziennym życiu. Dlatego w kościołach całej Polski śpiewano w niedzielę suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”, żeby przeprosić za zło: za znieważanie Najświętszego Sakramentu, kpiny z katolickiej Mszy św., za „tęczowe” aureole wokół Matki Bożej z Dzieciątkiem, za niszczenie krzyży i ołtarzy w kościołach, za przemoc fizyczną wobec księży.

- Te haniebne akty są coraz częstsze. Wydaje się, że ich celem jest zepchnięcie przestraszonych katolików do katakumb. Potrzebna jest nasza wyraźna niezgoda na takie antychrześcijańskie akty i działania. Nigdy nie możemy godzić się na to, aby barbarzyńcy szargali nasze święte obrzędy i przedmioty. Módlmy się o opamiętanie za tych, których zdławiło zło, ale także w miarę naszych możliwości, protestujmy przeciwko aktom profanacji – zaapelował bp Milewski.

Parafia Grudusk prawdopodobnie powstała w XI wieku. Nosi wezwanie św. Apostołów Piotra i Pawła. Jej proboszczem jest ks. kan. Tadeusz Wołowiec. Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Garlinie zbudowana została w tej parafii w latach 1990-1994.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem