Reklama

Polska

Przed nami nowe zadania

O nowym programie duszpasterskim, minionych wydarzeniach i wyzwaniach w Roku Życia Konsekrowanego z ks. dr. Krzysztofem Orą, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Świdnicy, rozmawia Julia A. Lewandowska

Niedziela świdnicka 2/2015, str. 1, 4-5

[ TEMATY ]

rozmowa

Ks. Sławomir Marek

JULIA A. LEWANDOWSKA: – Ostatnie dni kalendarzowego roku i początek nowego sprzyjają podsumowaniom i bilansom w różnych wymiarach, w tym także w wymiarze wspólnoty Kościoła lokalnego. Miniony rok diecezja świdnicka przeżywała w duchu dziękczynienia za dziesięć lat swego istnienia. Jaki on był dla diecezji i jej działań duszpastersko-ewangelizacyjnych?

KS. DR KRZYSZTOF ORA: – Był rok bardzo aktywny i bogaty w zdarzenia. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami zaplanowaliśmy, by 10-lecie naszej diecezji miało swoje punkty kulminacyjne. Zaliczają się do nich w pierwszej kolejności obchody z udziałem Nuncjusza Apostolskiego. Abp Celestino Migliore przewodniczył diecezjalnemu dziękczynieniu 29 marca, w rocznicę ustanowienia biskupstwa oraz ingresu pierwszego Biskupa Świdnickiego. Wówczas zgromadziły się w katedrze delegacje wiernych z terenu całej diecezji. Kolejnym wydarzeniem, które się wpisywało w kalendarium obchodów dziękczynienia, była Msza św. z racji uroczystości odpustowych związanych z patronem diecezji, czyli ze św. Stanisławem. Wtedy to w świdnickiej katedrze, 8 maja, Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Józef Kowalczyk, wówczas metropolita gnieźnieński i Prymas Polski. Ksiądz Prymas dokonał także poświęcenia na placu przed katedrą pomnika Jana Pawła II, ogłoszonego w 2012 r. patronem Świdnicy. Szczególnym wydarzeniem rocznicowym o zasięgu ogólnodiecezjalnym były rekolekcje ewangelizacyjne. Były one poprzedzone niedzielami ewangelizacyjnymi w parafiach. W oparciu o nasze siły, czyli księży i towarzyszące im osoby świeckie, utworzyliśmy tzw. zespoły ewangelizacyjne, które były skierowane do 24 dekanatów w naszej diecezji. Prawie w każdej parafii każdego dekanatu w jedną z niedziel podczas Mszy św. poprzez homilie kerygmatyczne, świadectwa dotyczące nawrócenia kierowane było do diecezjan zaproszenie zachęcające ich do udziału w rekolekcjach, którym przewodzili ojcowie – o. Enrique i o. Antonello, którzy przybyli do nas z Brazylii. Na dużym spotkaniu pod hasłem „Walczę o Ciebie” 29 czerwca na stadionie w Świdnicy zgromadziło się ponad 7000 osób, a wśród nich kilkudziesięciu kapłanów i wiele delegacji z parafii diecezji świdnickiej. Należy też wspomnieć, że 28 czerwca w Dzierżoniowie swój dzień ewangelizacji miała młodzież. Pomimo końca roku szkolnego w spotkaniu wzięło udział ponad 1,5 tysiąca młodych. W dalszym ciągu jesteśmy w roku obchodów dziesięciolecia diecezji i na przedłużeniu tego dziękczynienia trzeba zauważyć też początek diecezjalnej peregrynacji figury Matki Bożej Fatimskiej. Ksiądz Biskup Ignacy podkreśla w tym czasie, że poprzez spotkanie się w każdej parafii z orędziem Matki Bożej z Fatimy, a wcześniej w latach 2007-2010 z orędziem Bożego Miłosierdzia chcemy pochylić się i zgłębić nad zasadniczym duszpasterskim przesłanie pontyfikatu św. Jana Pawła II.

Reklama

– Jak Ksiądz Dyrektor podsumowuje realizację w diecezji świdnickiej ubiegłorocznego programu, który przebiegał pod hasłem „Wierzę w Syna Bożego”?

– To hasło stało się swoistym dopingiem do tego, by w myśl założeń programowych wyznaczonych przez zespół ds. duszpasterstwa przy Konferencji Episkopatu Polski przeprowadzić w diecezji rekolekcje kerygmatyczne. Ze względu na to, że jesteśmy diecezją, która w dalszym ciągu kształtuje swoje struktury i niestety nie mamy jeszcze takich możliwości personalnych, żeby rekolekcje kerygmatyczne przeprowadzić w ciągu jednego roku w każdej parafii, jakimś rozwiązaniem były wspomniane już niedziele ewangelizacyjne. Miały one wymiar kerygmatyczny – tak zalecał nam ogólnopolski program roku duszpasterskiego. Ponadto temat „Wierzę w Syna Bożego” był podejmowany przy okazji rekolekcji (wielkopostnych czy adwentowych), które były prowadzone w parafiach. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że najdobitniej przesłanie zakończonego już roku duszpasterskiego było realizowane w związku z przygotowaniami do rekolekcji diecezjalnych i ich przebiegiem. W związku z tym wspomnijmy najpierw przeprowadzone w Wambierzycach rekolekcje dla duszpasterzy. Były to rekolekcje dla wszystkich księży, które poprzedziły ogólnodiecezjlane spotkanie na stadionie w Świdnicy. Najpierw do Wambierzyc byli zaproszeni księża proboszczowie, a następnie księża wikariusze. Zasadniczo przesłanie ojców rekolekcjonistów – o. Enrique i o. Antonello – dążyło do tego, by każdy uczestnik rekolekcji odnowił wyznanie wiary w Jezusa. Było to wyznanie osobiste, ale także radosne w myśl tego, do czego nas zachęca od początku swojego pontyfikatu papież Franciszek, by świadectwo naszej wiary było na tyle dynamiczne i pełne entuzjazmu, by przyciągało też innych. Nasi goście, ojcowie z Brazylii, zachęcali, by poprzez wyznanie wiary w Syna Bożego i przyjęcie mocy Ducha Świętego rozpalić w sobie na nowo charyzmat, by tym samym być świadkiem Chrystusa, a nie tylko wykonywać administracyjne funkcje proboszcza, wikariusza czy katechety. „Wierzę w Syna Bożego” poprzez świadectwo i apostolski zapał – tak najkrócej ujęty program poprzez rekolekcje kapłańskie był skierowany najpierw do duszpasterzy, a potem podczas spotkania w Dzierżoniowie do młodzieży i ostatecznie do uczestników spotkania w Świdnicy. Zarówno młodzi, jak i dorośli bardzo entuzjastycznie reagowali na głoszone przez ojców słowo, którzy zachęcali przybyłych do wspólnej modlitwy i do ponowienia wyznania wiary w Syna Bożego.

– Księże Dyrektorze, w pierwszą niedzielę Adwentu – wraz z początkiem roku liturgicznego – Kościół w Polsce rozpoczął realizację programu duszpasterskiego, którego hasłem są słowa „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jakie są główne założenia tego programu duszpasterskiego?

– Główne założenia nowego programu duszpasterskiego są konsekwencją i kontynuacją tego zeszłorocznego. Ewangeliczne wezwanie „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” po zeszłorocznym wyznaniu wiary w Syna Bożego stanowi kolejny krok na drodze. Przecież rzeczywiste spotkanie z Chrystusem skutkuje nawróceniem i prowadzi do przyjęcia Jego Słowa, Ewangelii oraz wyraża się wewnętrzną przemianą, a w najgłębszym sensie zmianą myślenia. W haśle „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” jest zawarta bardzo konkretna podpowiedź. Chodzi w pierwszej kolejności o porzucenie grzesznego stylu życia, ale dalej musi dojść do przyjęcia Ewangelii. Akurat w naszej diecezji jesteśmy na początku trzyletniej peregrynacji figurki Matki Bożej Fatimskiej, a orędzie w Fatimie – jak wiemy – to jest echo słów: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Matka Boża przyszła do pastuszków, do dzieci fatimskich ze słowami wezwania do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Ze względu na przesłanie peregrynacji tegoroczne hasło programu duszpasterskiego w naszej diecezji będzie się realizowało bardzo dosłownie. Wszędzie tam, gdzie w najbliższych miesiącach dotrze figurka Matki Bożej i gdzie będą głoszone przez ojców franciszkanów rekolekcje towarzyszące tej peregrynacji, tam hasło będzie wyjątkowo doniośle słyszane.
Kolejną inicjatywą, którą w tym roku duszpasterskim chcemy podjąć, to zachęta do głębszego, uważniejszego zasłuchania się w Słowo Boże, zasłuchania się w Ewangelię. Będziemy proponować, by rozpalanie miłości do Słowa Bożego dokonało się przez „lectio divina”. To jest metoda czytania Słowa Bożego polegająca na czytaniu, rozmyślaniu, kontemplowaniu, a następnie na wprowadzeniu tego słowa w konkretny czyn. W porozumieniu z księżmi pallotynami, którzy mają swój ośrodek w Ząbkowicach, zaproponujemy sesje formacyjne i rekolekcje metodą „lectio divina”. Myślę, że ta konfrontacja ze Słowem Bożym poprowadzi tych, którzy skorzystają z zaproszenia, do głębszego nawrócenia, a zarazem przysłuży się „ubiblijnieniu” naszego duszpasterstwa.

– Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego będzie obchodzony w całym Kościele. Rozpoczął się 30 listopada 2014 r., a zakończy się 2 lutego 2016 r. uroczystą Mszą św. sprawowaną przez Papieża. Przed jakimi wyzwaniami duszpasterskimi w Roku Życia Konsekrowanego stoi Kościół w Polsce i w diecezji świdnickiej?

– Myślę, że wyzwania, przed jakimi stoi Kościół w Polsce w związku z rozpoczętym Rokiem Życia Konsekrowanego, są zbieżne w wyzwaniami naszej diecezji na tym bardzo ważnym odcinku życia Kościoła. Jestem przekonany, że najpierw należy Bogu dziękować za te powołania zakonne, które zostały rozpoznane i są wiernie wypełniane przez tyluż ojców, braci i siostry zakonne. Jesteśmy wdzięczni Panu za ich obdarowanie, za ich charyzmaty i chcemy w tym roku szczególnie Panu Bogu za osoby konsekrowane dziękować i doceniać ich obecność oraz znaczenie dla Kościoła i świata. Obserwujemy jednak od jakiegoś czasu spadek liczby powołań zakonnych. To spostrzeżenie skłania do refleksji i jest wyzwaniem dla Kościoła, by po pierwsze nie ustawał w modlitwie błagalnej o nowe powołania do życia konsekrowanego, ale także, by wskazywał, jaka jest rola i jaka jest wartość życia opartego na wypełnieniu ślubów: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. W naszej diecezji działa referat ds. życia konsekrowanego, który jest prowadzony przez ks. prał. dr. Marka Korgula przy współpracy s. Maksymilliany Jakubaszek ze Zgromadzenia Sióstr Jadwiżanek. W naszej diecezji uroczysta inauguracja Roku Życia Konsekrowanego nastąpiła 20 grudnia 2014 r., podczas uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego, która zgromadziła ojców, braci, siostry zakonne ze wszystkich niemal placówek zakonnych na terenie diecezji. Ksiądz Korgul podczas adwentowej konferencji księży dziekanów wskazał na priorytety w związku rokiem życia konsekrowanego. Wśród nich wymienił m.in.: większe zainteresowanie się życiem osób konsekrowanych, a także życiem osób konsekrowanych pełniących posługę na terenie parafii. Ksiądz Korgul wymienił też kilka propozycji pastoralnych na Rok Życia Konsekrowanego, które zostały opracowane przez Komisję Episkopatu Polski ds. Życia Konsekrowanego i konferencje przełożonych zakonnych. Spośród nich można z powodzeniem zrealizować choćby pomysł odwiedzania przez siostry zakonne poszczególnych parafii. Myślę, że spotkanie ze szczęśliwą w swoim powołaniu osobą zakonną jest w stanie skuteczniej oddziaływać na innych niż piękne foldery czy plakaty zachęcające do podjęcia życia według rad ewangelicznych.

2015-01-09 11:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Ruah, znaczy tchnienie Ducha!

Niedziela małopolska 13/2013, str. 5

[ TEMATY ]

rozmowa

Andrzej Jaśkowiec

ANDRZEJ JAŚKOWIEC: - Czy chrześcijańskie muzykowanie jest dobrą drogą do popularności? Czy opłaci się grać muzykę chrześcijańską?

CZYTAJ DALEJ

Grzechy śmiertelne i powszednie

2021-07-27 12:14

Niedziela Ogólnopolska 31/2021, str. VII

[ TEMATY ]

grzech

spowiedź

Adobe Stock

Pytanie czytelnika:
Na kazaniu w mojej parafii usłyszałam, że grzechy dzielą się na śmiertelne i powszednie. Cale życie byłam przekonana, że na ciężkie i lekkie. Proszę o wytłumaczenie, jak to teraz jest. Pozdrawiam. Aniela.

CZYTAJ DALEJ

Abp Gądecki: Synod ogłoszony przez papieża Franciszka przybiera nową postać

2021-08-03 10:48

[ TEMATY ]

synod

abp Stanisław Gądecki

episkopat.pl

- Nigdy jeszcze w dziejach Kościoła nie prowadzono synodu na tak szeroką skalę. Tym razem synod ma ogarnąć cały świat i przekazać głos całemu ludowi Bożemu – wyjaśnia abp Stanisław Gądecki w rozmowie z KAI. Przewodniczący Episkopatu kreśli zasadnicze idee i przebieg rozpoczynającego się w październiku Synodu Biskupów oraz zapowiada jak będzie się on toczyć w Polsce.

Abp Gądecki wyjaśnia też jakie są "kamienie graniczne, wyznaczające pole każdej dyskusji – jeśli ma ona pozostać dyskusją wewnątrz Kościoła i o Kościele". Tłumaczy, że „Synod nie jest parlamentem, ani nie polega na prowadzeniu badań socjologicznych i reformowaniu Kościoła w świetle ich wyników”. - Tu chodzi o coś innego. O to, by wspólnie słuchając Ducha Świętego odkryć, czego Bóg oczekuje od uczniów Chrystusa. Jeśli Duch Święty nie jest obecny, nie ma synodalności, więcej, nie ma Kościoła – konstatuje.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję