Reklama

Niedziela Wrocławska

Umieć pomóc

Wychodzący ze sklepu z siatkami pełnymi zakupów mijają staruszkę. Ubrana bardzo skromnie nie zaczepia nikogo. Tylko raz na jakiś czas nieśmiało wyciągnie rękę. Nie każdy dostrzega ten gest, niektórzy reagują, niewielu umie prawdziwie pomóc. Sensem istnienia wielu instytucji pomocowych jest właśnie umiejętność mądrej pomocy.

Niedziela wrocławska 4/2015, str. 6-7

[ TEMATY ]

Caritas

Sylwia Jurczyńska

Domy Opieki Caritas

Coraz więcej rodzin nie jest w stanie zapewnić opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi. Rodziny szukają specjalistycznych placówek, w której seniorzy zostaną objęci opieką. Często rodziny stają przed dylematem, czy samodzielnie opiekować się rodzicem i zrezygnować z pracy, czy szukać innej formy opieki.

Takie wsparcie dają domy pomocy społecznej Caritas: zapewniają całodobową opiekę osobom w wieku podeszłym, wymagającym stałej opieki medycznej. – Podopieczni korzystają z różnorodnych zajęć w świetlicy, z zajęć fizjoterapeutycznych, kulturalnych, uczestniczą w nabożeństwach i Mszach św. – mówi rzecznik Caritas.

Magdalena Olaczek, dyrektor DPS w Malczycach: – Zainteresowanie naszą placówką jest bardzo duże. Codziennie kilka osób dzwoni, dopytując się o warunki przyjęcia. Są wśród nich osoby skierowane do nas przez gminy, ale także indywidualnie interesują się warunkami przyjęcia do nas osoby starsze, które mają trudności w samodzielnym, codziennym funkcjonowaniu. Naszą działalność reguluje Ustawa o pomocy społecznej, co oznacza, że jesteśmy zobowiązani przyjąć podopiecznych kierowanych do naszego domu przez gminy. Zwykle mamy komplet, czyli 40 miejsc, jakimi dysponujemy, jest zajęte.

Reklama

Staramy się utrzymywać placówkę na dobrym poziomie, zobowiązani jesteśmy do wypełnienia wszelkich procedur, co nieraz jest kłopotliwie. Przed laty np. musieliśmy dostosować naszą domową kuchnię do przepisów unijnych. Działanie zgodnie z wymogami Ustawy sprawia jednocześnie, że jesteśmy placówką wiarygodną na zewnątrz: nasze standardy są ściśle określone i kontrolowane przez odpowiednie instytucje Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa. Dzięki temu nasza placówka wzbudza duże zaufanie społeczne, co jest ważne w przypadku np. złej reklamy prywatnych domów opieki, które nastawione są na zysk.

Misja Dworcowa wg ks. Jana Schneidera

Diagnoza, jaką w XIX wieku postawił ks. Jan Schneider w czasie dynamicznych zmian społecznych okresu rewolucji przemysłowej, jest aktualna do dziś. Młodzi ludzie, szczególnie dziewczęta z małych wsi i miasteczek przybywający do Wrocławia w poszukiwaniu pracy często schodziły na złą drogę. Niejednokrotnie praca na służbie w bogatych domach kończyła się pozbawieniem ich godności dziewczęcej. Ks. Schneider zobaczył potrzebę powołania miejsca, gdzie dziewczęta mogłyby się schronić na czas poszukiwania pracy i nauczyć się odpowiedzialnej samodzielności. Tak powstał pierwszy zakład dla dziewcząt oraz Zgromadzenie Sióstr Marianek, które za cel postawiło sobie ratowanie dziewcząt i kobiet przed nędzą moralną i materialną.

W roku 1895 na bazie charyzmatu ks. Schneidera we Wrocławiu znów powstała Misja Dworcowa. Siostry i świeccy wolontariusze podczas dyżurów na dworcu i na ulicach miasta odnajdywali zagubione, często bezdomne dziewczęta, proponując pomoc. Św. Gertruda od szukających schronienia została patronką placówki Misji Dworcowej, które odtąd udziela pomocy kilkuset osobom rocznie.

Reklama

Siostry prowadzą Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Pomorskiej 16b we Wrocławiu. To miejsce powstało dla młodych kobiet, które nie są w stanie same sobie poradzić; dla tych, które nie mają dokąd pójść ani z kim porozmawiać. Stale przebywa tu ok. 30 kobiet w wieku 18-30 lat. Ośrodek zapewnia im dach nad głową, pomoc socjalną, pedagogiczną, psychologiczną oraz motywuje do rozpoczęcia lub powrotu do przerwanej nauki. Młode kobiety przebywają tu ok. 3 miesięcy. W tym czasie korzystają z terapii, szkoleń zawodowych, by osiągnąć kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy, szukają mieszkań na czas próbny (mieszkanie chronione) oraz mieszkań i – najpierw pod dyskretną opieką – rozpoczynają samodzielne życie.

Siostra Goretti, przełożona domu: – Do naszego Ośrodka trafiają dziewczyny, często młode mamy, które znajdujemy wprost na ulicy. Czasami zgłaszają się same, czasami kierowane przez MOPS. W ostatnich miesiącach pukających było o wiele więcej niż miejsc, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc, skupiamy się przede wszystkim na pomocy młodym kobietom w kryzysie. Staramy się w naszym domu stworzyć namiastkę ciepła rodzinnego, aby te młode osoby zaznały w ten sposób miłości i bezpieczeństwa.

Przyjmujemy matki z małymi dziećmi (do 12 m-cy) i dla nich prowadzimy wraz z Fundacją Dzieci Niczyje program i grupę wsparcia. Nie tylko naszym podopiecznym zapewniamy pomoc. Pukają do nas inne osoby w potrzebie, stale pomagamy rodzinom wielodzietnym, dzielimy się tym, co dostajemy z każdym, kto do nas przyjdzie z prośbą o pomoc. Głodnych karmimy, potrzebujących ubrania – ubieramy.

Doświadczamy wielu pozytywnych aktów ofiarności. Nasze społeczeństwo nie jest bogate, ale dzieli się tym, co ma. Niedawno jedna pani przyniosła upieczone przez siebie ciasto. To wzruszający gest dzielenia się.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Działalność Caritas – instytucji, której systemowy sposób działania przynosi efektywne wsparcie dla osób potrzebujących pomocy, można opisywać na wiele sposobów. – O naszych działaniach wiele mówią liczby – mówi Paweł Trawka, rzecznik Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. – Poznajcie Państwo niektóre z nich:

* * *

Dane z działalności CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ za 2014 rok:

Pierwsze potrzeby:

5301 osób skorzystało z łaźni przy ul. Katedralnej 7

1895 osób obsłużył magazyn odzieży

137 500 posiłków wydała jadłodajnia we Wrocławiu

11 000 posiłków wydała jadłodajnia w Oławie

Akcje:

Akcja Embargo – pomoc rolnikom, których dotknęło embargowprowadzone przez Rosję – 60 000 kg przekazanych owoców i warzyw, rozdysponowanych wśród ośrodków pomocowych Unijnego Programu Dożywiania FEAD – 76 650 kg żywności rozdysponowanej dla 4240 zadeklarowanych osób

Publiczne zbiórki żywności: 22 402 kg żywności, którą zbierało 600 wolontariuszy – paczki dla kilku tysięcy gospodarstw domowych

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom: rozprowadzono 78 730 świec z przeznaczeniem na sfinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży

Wielkanocne Dzieło Caritas: rozprowadzono 26 450 chlebków wielkanocnych na cele statutowe Caritas oraz 29 258 paschalików

Jałmużna wielkopostna: 44 000 skarbonek i ulotek trafiło do parafii

Skrzydła: 24 stypendia dla dzieci i młodzieży

Ludzie:

107 Parafialnych Zespołów Caritas:

923 osób zarejestrowanych w Parafialnych Zespołach Caritas

187 osób wspomagających

29 Szkolne Zespoły Caritas:

713 uczniów

29 szkół

200 pacjentów objętych opieką hospicjum domowego, szczególnie z mniejszych miejscowościach

36 podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Małkowicach

30 podopiecznych w DO w Dobroszycach

40 podopiecznych w DO w Malczycach

100 dzieci w szkole w Kotowicach

50 dzieci i młodzieży w Klubach Środowiskowych

1075 osób Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów

Caritas pomaga i potrzebuje pomocy

Działalność Caritas można wspomóc, przekazując 1% podatku. To nic nie kosztuje, nie stanowi obciążenia budżetu, jednak przyczynia się do tego, że ktoś głodny zostanie nakarmiony, zasmucony się uśmiechnie, chory otrzyma wsparcie.

Zaufaj nam i przekaż swój 1%. Zrobimy dobry użytek z Twoich pieniędzy.

CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ
KRS: 0000219742

Siostry Marianki apelują o pomoc

Szczególnie o przekazywanie na Ośrodek Interwencji Kryzysowej 1% podatku.

Okres zimowy to zwiększone wydatki, choćby na ogrzewanie domu. Siostry pomagają też innym osobom w potrzebie. Stale potrzebna jest każda ilość żywności i środków czystości.

STOWARZYSZENIE MISJA DWORCOWA
KRS: 0000176071

2015-01-23 11:17

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Zielona Góra: Konferencja nt. Akcji #WdzięczniMedykom

2020-03-31 18:49

[ TEMATY ]

Caritas

#WdzięczniMedykom

Archiwum diecezjalnej Caritas

Bp Tadeusz Lityński, Jacek Smykał, Ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej apelowali o wzięcie udziału w Akcji #WdzięczniMedykom

W siedzibie diecezjalnej Caritas w Zielonej Górze 31 marca odbyła się konferencja prasowa poświęcona Akcji #Wdzięczni Medykom, mającej na celu wsparcie finansowe szpitalnych oddziałów zakaźnych z terenu naszej diecezji.

W konferencji wzięli udział ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Tadeusz Lityński, Jacek Smykał, Ordynator Oddziału Zakaźnego Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze oraz ks. Stanisław Podfigórny, dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Wszyscy zgodnie apelowali o wzięcie udziału w Akcji #WdzięczniMedykom, prowadzonej przez Caritas Polska, w którą włączyła się również nasza diecezjalna Caritas.

Zobacz zdjęcia: Konferencja nt. Akcji #WdzięczniMedykom

Biskup Diecezjalny w czasie konferencji zwrócił się do diecezjan za pośrednictwem TVP 3 Gorzów. - Pragniemy w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej rozpocząć Akcję #WdzięczniMedykom, ale może bardziej #PomagamyMedykom. Chcemy pomóc w tej trudnej sytuacji, gdy oni są w tym bezpośrednim froncie walki o nasze zdrowie i o nasze życie. Pragnę zwrócić się z prośbą, z apelem, niezależnie od naszych przekonań politycznych, niezależnie od naszego przekonania światopoglądowego, do wszystkich mieszkańców Ziemi Lubuskiej i Ziemi Głogowskiej, o pomoc, o wsparcie dla naszych medyków. Sytuacja jest dramatyczna, dynamiczna z każdym dniem i do naszej modlitwy, do naszego dobrego słowa wobec nich i dla nich, chcemy również dołączyć bardzo konkretną pomoc - mówił bp Lityński, zachęcając diecezjan do wsparcia akcji i przekazanie środków na zakup do szpitalnych oddziałów zakaźnych niezbędnego sprzętu i środków ochrony. Biskup zachęcił też do przeżywania rekolekcji wielkopostnych transmitowanych za pośrednictwem lokalnej telewizji.

- Żaden szpital, żadne państwo, nie jest w stanie ponieść tak ogromnych kosztów diagnostyki, kosztów hospitalizacji, kosztów w ogóle tej całej epidemii. Dlatego ten apel Księdza Biskupa jest bardzo ważny. Potrzebujemy każdy pieniądz, za który można kupić sprzęt jednorazowy, maski, fartuchy. Liczyliśmy, że w ciągu 2 dni czasami zużywamy ponad 1000 sztuk różnego sprzętu. Także to są ogromne ilości Jesteśmy na początku epidemii, więc spodziewamy się za kilka tygodni wielu tysięcy zakażeń, nie mówiąc o ilościach zgonów. Dlatego następne sprawy to zakup respiratorów. Rozumiem, że społeczeństwo w czasie epidemii raczej biednieje niż się bogaci, ale jeżeli jest taka możliwość i mogą Państwo wyłożyć parę złotych na sprzęt dla tych 4 szpitali w naszym województwie lubuskim będziemy bardzo wdzięczni jako lekarze bezpośrednio zajmujący się tymi pacjentami - powiedział Jacek Smykał.

W naszej diecezji środki z akcji mają wesprzeć 4 szpitale na terenie województwa lubuskiego, które zajmują się diagnostyką i hospitalizacją pacjentów zakażonych wirusem Covid19. Środki z akcji zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu medycznego: respiratorów, masek, fartuchów i termometrów. Szpitale wytypowane na terenie naszego województwa to: Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o., 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią filia Żagań, Jednoimienny Szpital Zakaźny w Gorzowie Wlkp.

Akcja trwa do 10 kwietnia. Można ją wspomóc wpłacając dowolną kwotę na konto diecezjalnej Caritas lub wysyłając SMS o treści MEDYK na numer 72052.

CZYTAJ DALEJ

Ponad 100 tys. osób codziennie modli się różańcem on-line na „TeoBańkologii”

2020-04-06 09:07

[ TEMATY ]

różaniec

youtube.com

Statystyki wieczornych modlitw różańcowych na facebookowym profilu i kanale YouTube „TeoBańkologia” wskazują, że wierni coraz mocniej angażują się w nabożeństwa on-line. W rocznicę śmierci św. Jana Pawła II różaniec z ks. Teodorem Sawielewiczem z Oleśnicy zgromadził blisko 200 tys. osób.

Duchowny, który działa na portalach społecznościowych, m.in. prowadząc na profilu facebookowym „TeoBańkologia” modlitwy on-line czy zamieszczając grafiki z codziennym błogosławieństwem kapłańskim, ocenia, że to widoczny znak czasu. - Ludzie, którym pandemia ograniczyła realną możliwość pójścia do kościoła, zaczynają szukać innych przestrzeni rozwoju duchowego. Taką amboną staje się Internet, w którym wierni zyskują mocne poczucie wspólnoty - podkreśla ks. Sawielewicz.

Kapłan od kilku tygodni prowadzi na facebookowym i youtubowym profilu „TeoBańkologia” różaniec w intencji ustania trwającej epidemii koronawirusa, czy to formie odmawianej, czy to śpiewanej. Codziennie dołącza do niego około 2-3 tysiące nowych osób, które włączają się w modlitwę podczas trwania transmisji.

- Kolejne tysiące oglądają re-transmisję. Swoisty rekord padł w ostatni czwartek, kiedy w rocznicę śmierci papieża Polaka na „TeoBańkologii”, jak i innych kanałach YouTube, do których wysyłany jest sygnał transmisji modlitwy, czyli „Serce z nieba”, „Ku Bogu” i „EWTN Polska” zebrało się blisko 200 tys. osób! To wyraźnie pokazuje, że w sytuacji kryzysu modlitwa rodzinna prowadzona on-line zaczyna odgrywać bardzo istotną rolę - opisuje kapłan.

Potwierdzają to także uczestnicy modlitw. - Praktycznie codziennie odmawiamy on-line z różaniec i przeżywamy to bardzo mocno. Czuję, że to zbliża do siebie jeszcze bardziej całą rodzinę. Słowa księdza jakby dotyczyły bezpośrednio życia mojego i moich bliskich - brzmi jedno ze świadectw nadesłanych do ks. Sawielewicza.

Ks. Sawielewicz zaprasza serdecznie do wspólnej modlitwy na youtube oraz facebook. Zazwyczaj na „TeoBańkologii” odmawiany jest różaniec, ale w środę zebrani proszą o łaski za przyczyną św. Rity, a w piątki odprawiają Drogę Krzyżową.

Kapłan z Oleśnicy w diecezji wrocławskiej prowadzi także akcję „Zalewamy Facebooka błogosławieństwem!” na fanpejdżuZobacz. Przygotował dla księży specjalne grafiki, które mogą oni udostępniać na profilach, które prowadzą w mediach społecznościowych. Duchowny prowadzi również Internetowe Rekolekcje Nieparafialne pod wymownym tytułem „Pozbądź się wirusa…”.

CZYTAJ DALEJ

Patriarcha chaldejski: pandemia koronawirusa „szansą na przebudzenie” dla ludzkości

2020-04-06 17:39

[ TEMATY ]

koronawirus

Bożena Sztajner/Niedziela

Patriarcha Louis Raphaël I Sako

Pandemia koronawirusa dotyka ludzi na całym świecie, zarówno pod względem zdrowotnym jak i ekonomicznym. „Jednak ten kryzys może być dla ludzkości także szansą na przebudzenie się” - stwierdził patriarcha Katolickiego Kościoła Chaldejskiego kard. Louis Raphaël I Sako w opublikowanym 5 kwietnia w Bagdadzie przesłaniu wielkanocnym.

Ludzie usunęli Boga ze swego świata albo zrzucili na Niego swe błędy, skrytykował kard. Sako. Podkreślił, że Wielkanoc i pandemia stanowią „apel o pełne nawrócenie do Boga, do zasad naszej wiary, do naszej duchowości oraz do prawdziwej moralności”, gdy przygotowujemy lepszą przyszłość.

Chaldejski patriarcha zaapelował do przywódców politycznych, aby nie tracili swojego człowieczeństwa i w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zrewidowali swoje priorytety. Trzeba „znaleźć właściwe rozwiązania dla poszanowania życia we wszystkich jego formach, chronić środowisko naturalnego przez zwalczanie jego zanieczyszczenia i zmian klimatycznych, zaprzestać wspierania produkcji śmiercionośnej broni”.

Nadszedł czas, aby kierujący państwami uchwalili przepisy, które „będą gwarantowały prawa człowieka i budowały świat bez wojen, bez konfliktów, bez strachu i bez ubóstwa” - stwierdził kard. Sako.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję