Reklama

Niedziela Legnicka

Rok Życia Konsekrowanego

Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego

Niedziela legnicka 5/2015, str. 4-5

[ TEMATY ]

towarzystwo

św. Franciszek

Monika Łukaszów

Ks. Dariusz Kułan, dyrektor salezjańskiego liceum w Lublinie

W listopadzie 2014 r. papież Franciszek zainaugurował w Kościele Rok Życia Konsekrowanego. Przez kolejne miesiące będziemy przybliżać na naszych łamach zgromadzenia zakonne w diecezji legnickiej. Na terenie diecezji posługuje 15 żeńskich oraz 6 męskich zgromadzeń zakonnych. Ponadto 3 osoby świeckie z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła oraz 2 dziewice konsekrowane. To blisko 280 osób. Zgromadzenia zakonne prowadzą m.in. domy dziecka, przedszkola i szkoły. Posługują również w służbie zdrowia, parafiach, szkołach oraz innych placówkach oświatowo-wychowawczych. Naszą prezentację zaczynamy od Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, czyli Salezjanów.

Charyzmat zgromadzenia

Zgromadzenie Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego zostało założone we Włoszech w XIX wieku przez ks. Jana Bosko. Kapłan całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz młodzieży, szczególnie tej najuboższej i opuszczonej. Salezjanie w swojej pracy są wierni słowom założyciela: „Być dla młodzieży znakiem miłości Boga”. Charyzmatem zakonu jest praca z młodzieżą, stąd tam, gdzie są Salezjanie, zakładane są szkoły, prowadzone bursy, a także organizowana jest praca wychowawcza w tzw. oratoriach. Obecnie jest ich ponad 15 tys. w 132 krajach. W zgromadzeniu są księża oraz bracia zakonni tzw. koadiutorzy. Do Polski salezjanie trafili pod koniec XIX wieku i osiedlili się w Oświęcimiu, który stanowi kolebkę zgromadzenia w Polsce. To tutaj na zaproszenie proboszcza ks. Andrzeja Knycza 15 sierpnia 1898 r. przybyli pierwsi salezjanie, przejmując ruiny podominikańskiego klasztoru. Dzisiaj, w całym kraju pracuje ponad 1 tys. salezjanów w 4 prowincjach tzw. Inspektoriach: Krakowska, Warszawska, Pilska i Wrocławska. Księża salezjanie, pracujący w Lubinie, należą do prowincji wrocławskiej. Ks. Mariusz Jeżewicz z Domu Zakonnego Najświętszego Serca Pana Jezusa podkreśla, że Lubin jest w pewnym sensie ewenementem w skali światowej. – Tutaj bowiem na 7 istniejących parafii, 3 prowadzone są przez salezjanów. Są to parafie pw.: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Częstochowskiej i św. Jana Bosko. W samym tylko Lubinie pracuje 30 salezjanów, głównie są to księża, także 1 brat zakonny i 2 kleryków odbywających praktykę pedagogiczną. Osobny dom mają także siostry salezjanki. W mieście działają prężnie także liceum i gimnazjum salezjańskie – mówi ks. Mariusz.

Formacja

Formacja w tym zgromadzeniu trwa aż 9 lat dla kapłanów i blisko 5 lat dla braci zakonnych. Podzielona jest na kilka etapów, w czasie których powołani zdobywają odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, filozoficzne i teologiczne. Cała formacja rozpoczyna się od etapu poznania i rozeznania się kandydata we wspólnocie zakonnej. Następnie jest prenowicjat, gdzie kandydat przez pół roku uczestnicząc w różnych spotkaniach, przygotowuje się do nowicjatu. Roczny pobyt w nowicjacie kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych. Na tym etapie formacji zakonnej, kandydaci na kapłanów otrzymują sutanny, a koadiutorzy krzyże zakonne. Później w murach seminarium w Lądzie n. Wartą kandydat odbywa 2-letnie studia z zakresu filozofii i pedagogiki. Kolejny etap to praktyka duszpasterska tzw. asystencja. Kandydaci posyłani są do różnych wspólnot salezjańskich, aby tam zdobywać pierwsze doświadczenia w pracy z młodzieżą. Po ukończonej praktyce kandydat zostaje skierowany do Krakowa, gdzie przez 4 lata odbywa studia teologiczne oraz przygotowanie do profesji wieczystej i święceń prezbiteratu.

Reklama

Szkoła

Szkoła w Lubinie działa już od blisko 25 lat i ma już swoją renomę. Jej specyfiką jest to, że oprócz dobrego wykształcenia, szkoła wychowuje młodzież w duchu św. Jana Bosko. – Bardzo mocno akcentujemy personalizm chrześcijański. Każdy uczeń w naszej szkole nie jest anonimowy, znany jest nie tylko z imienia, ale także rozeznany jest pod kątem jego życia – mówi ks. Dariusz Kułan, dyrektor lubińskiej placówki.

I jak się okazuje, uczniowie bardzo sobie to cenią. Uczniowie „salezjana” zgodnie podkreślają, że w ich szkole panuje zupełnie inna atmosfera niż w dużych szkołach. Jest to jedna wielka rodzina. Jak dodaje ks. Kułan zarówno dla niego, jak i dla wszystkich wychowawców najważniejsza jest troska o ucznia i jego dobro. – Wszystko inne – jak mówi dyrektor – przyjdzie samo. – Naszych wychowanków uczymy podejmowania obowiązków każdego dnia i to nie tylko przez obowiązek nauki, ale również przez wolontariat, który w naszej szkole prowadzony jest na szeroką skalę.

Jednak podstawową rzeczą, która wyróżnia salezjańską szkołę od innych jest tzw. słówko. Na wzór ks. Bosko, który zwracał się do swoich wychowanków wieczorem tzw. słówkiem na dobranoc, salezjanie ze względu na rzeczywistość szkolną, praktykują słówko na dzień dobry. Codziennie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami gromadzą się w głównym korytarzu, tuż przed rozpoczęciem lekcji, i zaczynają dzień od wspólnej modlitwy. Następnie jeden z księży lub nauczycieli mówi krótkie słówko na dzień dobry.

Reklama

Jak dodaje ks. Kułan, szkoła reprezentuje wysoki poziom nauczania, o czym świadczy wiele osiągnięć uczniów na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólnopolskim, jak również zdawalność matury, która w tej szkole jest na poziomie 98%.

Wśród sukcesów, którymi może pochwalić się dyrekcja szkoły, są m.in. osiągnięcia sportowe dziewcząt w piłce ręcznej, chłopców w piłce siatkowej, a także wysokie miejsca w konkursach plastycznych, historycznych czy chemicznych. Obecnie w szkole uczy się 263 uczniów w 10 oddziałach.

Oratorium

Pierwsze oratorium zostało założone przez św. Jana Bosko w Turynie dla trudnej i biednej młodzieży. Według założyciela wszystkie tego typu placówki powinny bazować na czterech podstawowych elementach: dom, szkoła, kościół i boisko. Ks. Tomasz Rutkowski, kierownik Oratorium w Lubinie, tłumaczy, że jest to miejsce, w którym młodzież chce odkrywać swoje powołanie w życiu, spędzać wolny czas w duchu wartości chrześcijańskich, ale chce także odkrywać Pana Boga i uczy się razem działać, aby wspólnie coś tworzyć dla dobra innych. – To miejsce, gdzie przez zabawę, modlitwę i pracę nad sobą, młodzi pragną wzrastać i rozwijać się. Można tutaj nawiązywać przyjaźnie i czuć, że jest się otoczonym opieką – dodaje ks. Tomasz. W lubińskim oratorium można także skorzystać z pomocy w nauce, uczestnicząc w korepetycjach udzielanych przez wolontariuszy. Tutaj w każdą sobotę ok. 30 dzieci uczestniczy w organizowanych dla nich różnych zajęciach, które prowadzą wolontariusze z oratorium młodzieżowego.

Bursa

Bursa salezjańska jest katolicką placówką opiekuńczo-wychowawczą młodzieży męskiej, uczącej się w gimnazjach i szkołach średnich. W lubińskiej placówce obecnie przebywa 25 chłopców, w większości uczniów szkoły salezjańskiej. Opiekę nad wychowankami sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Wśród niej pracuje Sebastian Andrzejewski, brat zakonny. – Fakt, że jestem bratem zakonnym i nie noszę habitu, pomaga mi w nawiązaniu lepszego kontaktu z uczniami. Jestem z nimi przez całą dobę. Wspólnie się bawimy, uczymy i modlimy. Staramy się wychowywać dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli – mówi Sebastian, dlatego też w naszej placówce akcentowana jest wspólna modlitwa, organizowane są konferencje dotyczące różnych ciekawych tematów, a także zajęcia sportowe. Jednak najważniejsze w salezjańskich placówkach jest bycie i towarzyszenie młodemu człowiekowi w jego codziennym życiu – dodaje br. Sebastian.

Siostry salezjanki

Z Salezjanami współpracują na co dzień siostry salezjanki, których pełna nazwa brzmi Córki Maryi Wspomożycielki. Zgromadzenie zostało założone przez ks. Bosko jako wotum wdzięczności za łaski, jakimi Bóg obdarzał jego dzieło apostolskie przez przyczynę Maryi Wspomożenie Wiernych. Charyzmat salezjański został zainicjowany przez św. Jana Bosko i św. Marię Dominikę Mazzarello, a następnie przekazany dzięki ich pasji wychowawczej, zakorzenionej w głębokim życiu eucharystycznym i maryjnym. Zgromadzenie realizuje w Kościele dzieło wychowania chrześcijańskiego właściwe systemowi prewencyjnemu, skierowanemu do dzieci i młodzieży, zwłaszcza do najmniejszych i najuboższych. Blisko 13 tys. sióstr tego zgromadzenia pracuje w 94 państwach na 5 kontynentach. W Polsce pracuje ok. 400 sióstr w dwóch Inspektoriach – Warszawskiej i Wrocławskiej. Na terenie diecezji legnickiej jest jedna wspólnota pięcioosobowa pw. Miłosierdzia Bożego w Lubinie. Główną działalnością sióstr jest katechizacja w szkołach na wszystkich szczeblach edukacji. Siostry prowadzą grupy młodzieżowe, schole, pracują w oratoriach, współpracując z salezjanami i osobami świeckimi z Rodziny Salezjańskiej.

2015-01-29 13:33

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Asyż: kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz pielgrzymowali do grobu św. Franciszka

[ TEMATY ]

kard. Stanisław Dziwisz

św. Franciszek

Asyż

grób

kard. Kazimierz Nycz

pielgrzmi

Św. Franciszek Borgiasz przedstawiany jest w ikonografii z trupią czaszką w diademie (obraz z klasztoru Jezuitów w Starej Wsi)

Kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz uczestniczyli w narodowej pielgrzymce Włochów do Asyżu. Polscy hierarchowie modlili się w intencji papieża Franciszka oraz za kard. Franciszka Macharskiego, który był wielkim czcicielem Biedaczyny z Asyżu.

- Św. Franciszek z Asyżu jest patronem Italii i w dniu jego święta odbywa się narodowa pielgrzymka, podczas której Włosi powierzają jego opiece swój kraj. Modlą się także w intencji papieża Franciszka – powiedział kard. Stanisław Dziwisz.

- Dołączyliśmy do tej pielgrzymki, by u św. Franciszka modlić się za papieża, ale także w intencji drogiego nam kard. Franciszka Macharskiego, który żył duchowością Biedaczyny z Asyżu i gorliwie go naśladował – dodał.

Pielgrzymka do Asyżu jest wędrówką do źródeł Ewangelii, ponieważ – jak napisali włoscy biskupi w orędziu skierowanym do Kościoła w Italii – „Franciszek jest ikoną Chrystusa i sługą Kościoła”. „Pielgrzymka jest piękną okazją i prostym zobowiązaniem. Franciszek był błogosławieństwem dla swego czasu i na zawsze, już od 800 lat, jest błogosławieństwem dla Kościoła i dla ludzi pragnących pokoju i dobra” – podkreślili.

Do Asyżu w dniu swojego patrona przybyły tysiące pielgrzymów z Włoch. Mszę św. celebrowało kilkuset kapłanów i kilkudziesięciu biskupów. Przewodniczył jej arcybiskup Florencji, kard. Giuseppe Betori. Jutro polscy hierarchowie wezmą udział w szóstym konsystorzu zwołanym przez papieża Franciszka, podczas którego Ojciec Święty włączy do Kolegium kardynalskiego 13 nowych kardynałów.

CZYTAJ DALEJ

TVP zapowiada transmisje liturgii Triduum Paschalnego z Jasnej Góry

2020-03-30 13:51

[ TEMATY ]

Jasna Góra

Ks. Daniel Marcinkiewicz

Transmisje liturgii Triduum Paschalnego z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze przeprowadzi Telewizja Polska. Liturgie w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę rozpoczną się o godz. 18.00. Transmisje zostaną przeprowadzone na antenie TVP3 w paśmie ogólnopolskim.

W sobotę, 4 kwietnia, przed Niedzielą Palmową, w TVP1 o godzinie 20:00 zostanie nadane Orędzie okolicznościowe abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

W Wielki Piątek, 10 kwietnia, TVP1 o godz. 20.50 przeprowadzi transmisję Drogi Krzyżowej z udziałem papieża Franciszka.

W Niedzielę Wielkanocną, 12 kwietnia o godz. 7.00 TVP1 będzie transmitować Mszę św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a o godz. 11.00 - Mszę św. Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi z Watykanu.

W Poniedziałek Wielkanocny, 13 kwietnia, o godz. 7.00 w TVP1 będzie transmitowana Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, o godz. 11.00 Msza św. z Jasnej Góry, a o godz. 12.00 na tej samej antenie - modlitwa Regina Coeli z Watykanu.

W Wielką Sobotę 11 kwietnia, o godzinie 20.00 w TVP1, Orędzie Wielkanocne wygłosi abp Stanisław Gądecki.

W Niedzielę Wielkanocną o 9.00 w TVP1 pokazany zostanie program "Ziarno", zatytułowany "Z miłości za nas wszystkich!" a o 9.30 - reportaż "Wielkanocna radość śpiewania z Arką Noego".

Redakcja Programów Katolickich TVP rekomenduje także inne pozycje. W Wielką sobotę w TVP1 o godz. 9.00 pokazane zostaną świąteczne wydania Studia Raban i Rodzinnego Ekspresu - kolejno o 9.00 i 9.30 - oraz dwa filmy fabularne: o godz. 10.00 "Bernadetta. Cud w Lourdes" a o 21.30 - "Niebo istnieje naprawdę".

CZYTAJ DALEJ

Dekret Stolicy Apostolskiej ws. wezwania do modlitwy wiernych w Wielki Piątek

2020-04-03 14:00

[ TEMATY ]

Wielki Piątek

Barbara Przywoźna

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret z propozycją dodatkowego wezwania do modlitwy wiernych w Wielki Piątek 2020 roku. Intencja dotyczy modlitwy „za wszystkich udręczonych trwającą epidemią”.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zaproponowała dołączenie dodatkowej intencji do modlitwy powszechnej odmawianej podczas liturgii Wielkiego Piątku. Brzmi ona: „Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, * aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, * dał siły tym, którzy się nimi opiekują, * pocieszył płaczące rodziny, *a zmarłym dał pełnię odkupienia".

Po modlitwie w ciszy kapłan zaśpiewa: „Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę, † prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia; * w Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych; udziel sił tym, którzy im służą; daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego".

Dekret dotyczy Wielkiego Piątku 2020 roku.

Publikujemy tłumaczenie dekretu wraz z tekstem modlitwy wiernych:

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Prot. N. 155/20

DEKRET w sprawie dołączenia intencji specjalnej do modlitwy powszechnej odmawianej podczas liturgii Męki Pańskiej jedynie w roku 2020

Liturgia Męki Pańskiej sprawowana w tym roku w Wielki Piątek ma szczególny wydźwięk z powodu straszliwej pandemii, która dotknęła cały świat.

W dniu, kiedy obchodzimy mękę i odkupieńczą śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, który, jako baranek bez skazy, wziął na siebie cierpienie i grzech świata, Kościół wznosi błagania do Boga Ojca wszechmogącego za całą ludzkość, a w sposób szczególny za tych, którzy cierpią najbardziej, oczekując jednocześnie z wiarą radości zmartwychwstania swego Oblubieńca.

Dlatego też Kongregacja ta, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Ojca Świętego FRANCISZKA, korzystając z możliwości, której Mszał Rzymski udziela biskupom diecezjalnym na wypadek szczególnie poważnej i publicznej potrzeby, proponuje dołączenie dodatkowej intencji do modlitwy powszechnej odmawianej podczas liturgii Wielkiego Piątku, tak aby do Boga Ojca dotarły błagania tych, którzy przyzywają Go w swej udręce i aby wszyscy, pomimo przeciwności, mogli doświadczyć radości Jego miłosierdzia.

Do niniejszego Dekretu załącza się tekst wezwania i modlitwy.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 30 marca 2020 r.

✠ Robert kard. Sarah Prefekt

✠ Arthur Roche Arcybiskup Sekretarz

____________________

Wielki Piątek Modlitwa powszechna

9b. ZA UDRĘCZONYCH W OKRESIE EPIDEMII

Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią, * aby nasz Bóg i Pan przywrócił chorym zdrowie, * dał siły tym, którzy się nimi opiekują, * pocieszył płaczące rodziny, *a zmarłym dał pełnię odkupienia.

Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan śpiewa:

Wszechmogący wieczny Boże, w Tobie słaba ludzkość ma najlepszą obronę, † prosimy Cię, wejrzyj łaskawie na znużenie Twoich dzieci, które przygniata boleść gwałtownego utrapienia; * w Twojej łasce ulżyj cierpieniu chorych; udziel sił tym, którzy im służą; daj wieczny odpoczynek zmarłym i spraw, aby w tych nieszczęśliwych dniach wszyscy mogli odnaleźć pociechę w Twoim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego. W. Amen.

CZYTAJ DALEJ
E-wydanie
Czytaj Niedzielę z domu

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję