Reklama

Rozbieżności pozostały, ale dialog trwa

2014-10-03 14:24

kg (KAI/DICI) / Ecône / KAI

Michał Firlej/www.missa.pl

Niedawne rozmowy z kard. Gerhardem Müllerem pokazały, że obie strony pozostają na swoich pozycjach i różnice między nami się utrzymują, zarazem jednak jest wola dalszej wymiany poglądów i dyskusji. W ten sposób przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X bp Bernard Fellay ocenił swe spotkanie z prefektem Kongregacji Nauki Wiary 23 września w rozmowie ze związanym z tą wspólnotą serwisem informacyjnym DICI. Bractwo, skupiające księży przeciwnych nauczaniu i decyzjom Soboru Watykańskiego II, po latach braku więzi z Watykanem, od 2009 prowadzi z nim rozmowy nt. zbliżenia stanowisk.

Na pytanie, czy wspomniane spotkanie z kardynałem wniosło coś nowego do dotychczasowych kontaktów, biskup odparł, że z jednej strony wszystko pozostało po staremu w odniesieniu do rozbieżności doktrynalnych i oceny Vaticanum II, z drugiej jednak jest nowy papież i nowy prefekt Kongregacji Nauki Wiary, a więc trzeba na nowo podejść do dialogu.

„I to spotkanie pokazuje, że i oni, i my nie chcemy zerwania stosunków i obie strony nalegają na potrzebę wyjaśnienia zagadnień doktrynalnych przed uznaniem kanonicznym [Bractwa]” – stwierdził przełożony wspólnoty. Dodał, że władze rzymskie domagają się podpisania Preambuły Doktrynalnej [do przyszłego porozumienia], „podczas gdy my nie możemy tego uczynić ze względu na zawarte w niej dwuznaczności”.

Zdaniem biskupa, nowością jest też zaostrzający się kryzys w Kościele, o czym świadczy m.in. słynna już wypowiedź kard. Waltera Kaspera z 20 lutego br. o możliwości dopuszczania rozwodników, którzy wstąpili w nowe związki małżeńskie, do Komunii św. Przełożony Bractwa zwrócił uwagę, że to wystąpienie kardynała jest pierwszym tego rodzaju głosem krytycznym w łonie Kościoła od czasów ostrych krytyk pod adresem Novus Ordo Missae [nowego obrzędu Mszy posoborowej] ze strony kardynałów Ottavianiego i Bacciego w 1969.

Reklama

„Nie zmieniła się jednak postawa władz rzymskich, które nigdy nie biorą pod uwagę naszych krytyk Soboru, gdyż uważają je za drugorzędne lub złudne w obliczu poważnych problemów, jakie przeżywa dzisiaj Kościół” – stwierdził bp Fellay. Zaznaczył, że Rzym dobrze wie, że jest kryzys w Kościele, i to na najwyższym szczeblu, bo wśród kardynałów, ale nie biorą pod uwagę faktu, że to właśnie Sobór jest najważniejszą przyczyną tego bezprecedensowego kryzysu. „Przypomina to trochę dialog głuchych” – dodał rozmówca DICI.

Wyjaśnił następnie, że kard. Kasper, przedstawiając swe propozycje, powołał się na nauczanie Vaticanum II, że o ile doktryna, czyli nauczanie Kościoła jest niezmienna, o tyle w pewnych konkretnych sytuacjach duszpasterskich jej zastosowanie nie jest konieczne. „Dla nas takie rozróżnienie między doktryną a praktyką duszpasterską jest sztuczne i nie do przyjęcia, gdyż duszpasterstwo musi koniecznie wynikać z doktryny” – stwierdził przełożony Bractwa. Zaznaczył, że rozumowanie kardynała jest jednym z wielu przykładów posoborowych „zasadniczych zmian w Kościele, które dotykają także doktryny”.

Pytany o sens dalszych rozmów z Kurią Rzymską, skoro spotkania w latach 2009-11 nie doprowadziły do zbliżenia stanowisk, hierarcha przywołał postawę założyciela Bractwa, abp. Marcela Lefebvre’a, który „nigdy nie odrzucał zaproszenia ze strony władz rzymskich”. „Odpowiadamy zawsze tym, którzy pytają nas o powody naszej wierności Tradycji. Nie umielibyśmy sprzeciwić się temu obowiązkowi i będziemy to robili zawsze w duchu i zgodnie z zobowiązaniami, jakie określiła nasza ostatnia kapituła generalna” – powiedział bp Fellay. Dodał, że w obliczu niepodważalnych faktów, tzn. kryzysu w Kościele, „musimy, wyznając w pełni wiarę, nieść świadectwo o żywotności Tradycji”.

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X formalnie ustanowił 1 listopada 1970 r. w Ecône na terenie szwajcarskiej diecezji Lozanny, Genewy i Fryburga jej biskup François Charriere. Rzeczywistym jednak jej twórcą był Francuz abp Marcel Lefebvre (1905-91) ze Zgromadzenia Ducha Świętego (duchaczy), w latach 1955-62 arcybiskup stolicy Senegalu – Dakaru. Nie zgadzał się on z uchwałami Soboru Watykańskiego II (chociaż sam podpisał wszystkie jego dokumenty) i nowe stowarzyszenie stawiało sobie za zadanie pielęgnowanie dotychczasowej liturgii mszalnej, tzw. trydenckiej oraz kształcenie w tym duchu nowych księży.

Sprzeciw abp Lefebvre’a dotyczył zresztą nie tylko Mszy, ale także m.in. ekumenizmu, dialogu z innymi religiami, zasady wolności religijnej czy soborowej zachęty do tworzenia krajowych konferencji biskupich. Wszystkie te zjawiska świadczyły – jego zdaniem – o wyrzekaniu się przez Kościół katolicki dotychczasowej zasady jedynozbawczości i o słabnięciu jego posłannictwa w świecie.

Działalność Bractwa szybko wzbudziła zastrzeżenia, a wkrótce ostrą krytykę ze strony Kościoła w Szwajcarii, Stolicy Apostolskiej i osobiście Pawła VI, a później także Jana Pawła II. Gdy 30 czerwca 1988 arcybiskup, bez zgody i mimo ostrzeżeń ze strony Stolicy Apostolskiej, konsekrował czterech biskupów (w tym bp. B. Fellaya), Watykan uznał Bractwo za schizmatyckie a jego biskupów ekskomunikował. Te kary kościelne zdjął z nich dopiero 21 stycznia 2009 Benedykt XVI. Wkrótce potem rozpoczęły się rozmowy między Stolicą Apostolską a Bractwem, które jednak dotychczas nie doprowadziły do zbliżenia stanowisk obu stron. Główną przyczyną rozbieżności jest stosunek do Vaticanum II i jego nauczania – Watykan nalega na uznanie go za ważne i obowiązujące w całym Kościele, co Bractwo stanowczo odrzuca.

Tagi:
lefebryści

Szwajcaria: biskup użycza kościoła lefebrystom na ich 50-lecie

2019-09-24 13:32

pb (KAI/rts.ch) / Fryburg

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X zorganizuje obchody swego 50-lecia w kościele użyczonym im „w drodze wyjątku” przez diecezję Lozanny, Genewy i Fryburga. Bractwo założył w 1969 r. we Fryburgu abp Marcel Lefebvre, sprzeciwiający się niektórym decyzjom Soboru Watykańskiego II i posoborowej reformie liturgicznej.

wikipedia.com
Międzynarodowe seminarium Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X w Ecône

Szwajcarskie media zwracają uwagę, że użyczenie lefebrystom na obchody jubileuszowe kościoła św. Maurycego we Fryburgu i kaplicy Matki Bożej z Bourgillon na obrzeżach miasta bp Charles Morerod nazwał „aktem ekumenicznym”. Tymczasem słowem „ekumeniczny” określa się relacje Kościoła katolickiego ze wspólnotami kościelnymi, które do niego nie należą.

Zdaniem mediów może to określać nowy paradygmat relacji z lefebrystami, po fiasku zainicjowanych za pontyfikatu Benedykta XVI rozmów z nimi i rozwiązaniu przez papieża Franciszka odpowiedzialnej za nie Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, której kompetencje przejęła Kongregacja Nauki Wiary.

Obchody jubileuszowe 50-lecia Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X we Fryburgu odbędą się 5 października. To w tym szwajcarskim mieście przez pierwsze dwa lata znajdowała się siedziba lefebrystowskiego Bractwa, zanim przeniosło się ono w 1971 r. do seminarium duchownego w Ecône. Biskupem Lozanny, Genewy i Fryburga jest bp Charles Morerod OP, który w latach 2009-12 uczestniczył jako ekspert w rozmowach z lefebrystami,

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież spełnił ostatnie życzenie argentyńskiego chłopca

2019-12-07 16:29

Krzysztof Bronk /vaticannews / Watykan (KAI)

Włoska prasa trafiła na ślad wzruszającej historii 11-letniego Argentyńczyka, który w 2013 r. zmarł na raka. Jego ostatnim życzeniem było zostać pochowanym w Watykanie, blisko Papieża Franciszka. W 2015 r. Papież zrealizował jego pragnienie. Urna z prochami małego Tomasito spoczęła na niemieckim cmentarzu, nieopodal Domu św. Marty.

vatican.news

Franciszek poznał chłopca jeszcze w Buenos Aires. Tomasito był bowiem krewnym sekretarki wikariusza generalnego tej diecezji. Odznaczał się wielką zażyłością z Jezusem. Swą postawą i pobożnością nawrócił rodziców, którzy za jego sprawą pobrali się w kościele – wspomina Papież w rozmowie z dziennikiem La Stampa. Chłopiec świadomie przygotowywał się na śmierć. Było to szczególne dziecko, bo całkowicie zanurzone w miłości Boga – dodaje Ojciec Święty.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Franciszek: niech Maryja uczy nas zawsze mówić Bogu „tak”

2019-12-08 12:23

st (KAI) / Watykan

Do wielkodusznego odpowiadania Bogu na Jego plany i propozycje na wzór Niepokalanej Maryi Dziewicy zachęcił Franciszek wiernych w swoim rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański” 8 grudnia na Placu św. Piotra w Watykanie.

Vatican Media

Papież zauważył, że uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest umieszczona w kontekście Adwentu, który jest okresem oczekiwania na wypełnienie się Bożych obietnic. Jednak w dzisiejszej uroczystości rozważamy już część tego, co z Bożych obietnic się wypełniło w życiu Maryi Panny. Zanim się zaczęła poruszać w łonie swej matki, była już tam obecna uświęcająca miłość Boga, chroniąc ją przed skażeniem złem, które jest wspólnym dziedzictwem rodziny ludzkiej.

Franciszek nawiązał do czytanego dziś fragmentu Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1, 26-38), opisującego scenę zwiastowania. Podkreślił pełne zaufanie Maryi Bogu i całkowite oddanie się Jemu do dyspozycji. „Odpowiadając doskonale na plan Boga względem niej, Maryja staje się «cała piękna», «cała święta», bez najmniejszej oznaki samozadowolenia. Jest arcydziełem, ale pozostając pokorną, maluczką, ubogą. Odzwierciedla się w Niej piękno Boga, który cały jest miłością, łaską, darem siebie” – podkreślił Ojciec Święty.

Zauważył, że dyspozycyjność Maryi wobec Boga znajduje swój wyraz w Jej postawie dyskretnej służby i nawiedzeniu Elżbiety. „Również w naszych wspólnotach jesteśmy wezwani do podążania za przykładem Maryi, praktykując styl dyskrecji i ukrycia” – wskazał Franciszek. „Niech uroczystość naszej Matki pomoże nam uczynić z całego naszego życia «tak» dla Boga, «tak» składające się z adorowania Go i codziennych gestów miłości i służby” – powiedział Ojciec Święty przed odmówieniem modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniem apostolskiego błogosławieństwa.

(Rozszerzymy)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem