Reklama

Polka wśród trędowatych

2015-02-26 11:12

Z reżyser filmu Wandą Różycką-Zborowską rozmawia Dorota Niedźwiecka.
Edycja legnicka 9/2015, str. 6-7

Dorota Niedźwiecka
Urszula Sulima składa podziękowania Wandzie Różyckiej-Zborowskiej

Z reżyser filmu Wandą Różycką-Zborowską – o uśmiechniętej, wyciszonej i otwartej na drugiego człowieka dr Wandzie Błeńskiej, misjonarce w Ugandzie – rozmawia Dorota Niedźwiecka

DOROTA NIEDŹWIECKA: – Film „Ikona życia misyjnego” jest rozprowadzany od kilku tygodni. Praca nad nim trwała 3 lata. Jaka była jego bohaterka?

WANDA RÓŻYCKA-ZBOROWSKA: – Podczas ostatnich trzech lat od 2011 r. do śmierci Pani Doktor w 2014 r. spędziłam z nią wiele czasu. I wiele się nauczyłam. Wanda Błeńska była radosna i wyciszona. Mówiła, by w życiu nie skupiać się na tym, co złe, ale wyszukiwać momenty radosne i je pielęgnować. Kochała życie. A jednocześnie potrafiła przyjmować cierpienie, które ofiarowywała Panu Bogu.

– Przez film przewija się mnóstwo sentencji lekarki.

– „Cieszmy się z drobiazgów codziennego życia”. „Nie żywmy trosk i kłopotów”. „Mądrość polega na poznaniu siebie: w dobrym i złym. I tego, co drażni unikać lub ofiarować to Panu Bogu”, „Każdy popełnia błędy, a mądrość polega na tym, by je zobaczyć i naprawić”, „Myślę, że Pan Bóg jest zadowolony, gdy ludzie są szczęśliwi. Naprawdę szczęśliwy człowiek nie może chcieć zła dla drugiego” – to kilka jej myśli. Bardzo lubiłam jej słuchać i patrzeć na nią.

– Pokazuje ją Pani z perspektywy ostatnich lat życia.

– W filmie chciałam pokazać, że ludzie starzy są nam potrzebni. To oni niosą nam życiową mądrość, mogą pokazać, jaki jest owoc dobrze przeżytego życia. Byłam nią zachwycona: wiele przeżyła, a mimo to była zawsze uśmiechnięta i opowiadała z niesamowitym poczuciem humoru.

– Ta opowieść to także rodzaj testamentu.

– To jest testament dla nas, byśmy w życiu radowali się z tego, co jest. „Cokolwiek się dzieje” – mówiła – „cokolwiek dzieje się trudnego, i cokolwiek się w tej chwili na tym świecie dzieje, nad tym wszystkim czuwa Pan Bóg”.

– Podobno nigdy nie narzekała...

– Myślę, że to było mocno związane z doświadczeniem trudnego życia w Afryce. Początki pracy lekarza przy misji Sióstr Franciszkanek w Bulubie nie przypominały dzisiejszego ucywilizowanego osiedla. Dr Błeńska mieszkała w małym, prymitywnie urządzonym domku, swoje pierwsze operacje przeprowadzała na polowym łóżku, a sala operacyjna była bez sufitu – nakryta dachówkami... Zakres obowiązków Pani Doktor obejmował: badania wszystkich pacjentów – mieszkańców Buluby i chorych dochodzących, normalną pracę w szpitalu obejmującą poza trądem wszystkie działy medycyny, operacje i przyjmowanie porodów, pracownię histologiczną, kontakt z ośrodkami naukowymi, szkolenie personelu pomocniczego, wykłady dla studentów medycyny na Uniwersytecie Makerere, wyjazdy na seminaria, dojazdy na operacje do innych filii Buluby, kontakty z innymi osiedlami dla trędowatych w Ugandzie, udział w światowych zjazdach leprologów, pracę konsultacyjną i doradczą w innych krajach Afryki.

– Czego nauczyła się Pani od dr Błeńskiej?

– Myślę, że obcując z nią, nauczyłam się więcej niż z książek. Często towarzyszyłam jej w milczeniu i chłonęłam mądrość. Zdałam sobie sprawę, że w wieku 100 lat dźwiga tysiące dni na swoich barkach. I jeśli potrafiła pięknie przejść swoje życie, to piękno w niej pozostało. Bycie z takim człowiekiem, nawet kiedy milczy, jest skarbem, jest miłością.

– Dr Błeńska mówiła, że nieporozumienia pochodzą najczęściej z tego, że ktoś zmienia fakty, nie zrozumie. I mówiła, by nie chować urazy, ale cieszyć się tym, co w życiu dobre.

– Mówiła też, że to, przez co denerwujemy się, często powstaje tylko w naszej głowie. Dobrze jest najpierw słuchać, a potem mówić – dopiero z tego zasłuchania w drugiego.

– Film powstał z zasłuchania się w Panią Doktor.

– W tym zasłuchaniu można doświadczyć, że nie wypowiadała się źle o żadnym człowieku. Dużo się zastanawiała, była zasłuchana w swoje wnętrze. Jak się do niej przyszło, często bardzo długo milczała. O Afryce mogła mówić w nieskończoność. Natomiast podczas nagrań zazwyczaj patrzyła i dopiero po jakimś czasie zaczynała mówić. Nieraz nie odpowiadała na moje pytanie, a po pewnym czasie zaczynała mówić coś w związku z tym, jakby słuchała najpierw, co Pan Bóg chce, by powiedziała.

* * *

Dr Wanda Błeńska
była przedwojenną absolwentką medycyny, działaczką AK. Po wojnie uciekła do Anglii, gdzie zrobiła specjalizację medycyny tropikalnej. W latach 1951-93 przepracowała w Ugandzie, gdzie jako pierwszy lekarz leczyła chorych na trąd. Ośrodek za jej sprawą stał się nowoczesnym centrum medycznym i szkoleniowym ze szpitalem, który miał 100 łóżek i z oddziałem dziecięcym. Stworzyła także zaplecze diagnostyczne, przyczyniła do powstania domów dla trędowatych i kościoła. Do Polski wróciła w 1994 r. Zmarła w listopadzie 2014 r. w wieku 103 lat.

Tagi:
wywiad trąd

Miłosierdzie to konkretne czyny

2019-04-24 09:01

Jolanta Kobojek
Edycja częstochowska 17/2019, str. 6

Mówienie o miłosierdziu jest ważne, jednak nie mniej istotne jest głoszenie go konkretnymi czynami – takie słowa ks. Andrzeja Partiki, kustosza częstochowskiego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, realizowane są każdego dnia w miejscu zwanym Doliną Miłosierdzia

Archiwum Doliny Miłosierdzia
Każdy może przyjść, by otrzymać ciepły posiłek

Pallotyni wraz z istniejącą tam od ponad 4 lat Fundacją ufam Tobie próbują odpowiadać na konkretne potrzeby drugiego człowieka. Każda podejmowana przez nich inicjatywa jest odpowiedzią na realny brak. Tak narodziły się wszystkie akcje – i te jednorazowe, i te całoroczne.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pogrzeb śp. Marka Tarnowskiego – zamordowanego na plebanii kościoła św. Augustyna

2019-04-25 10:07

mag / Warszawa (KAI)

- Nagła śmierć naszego współbrata pokazuje nam jak ważne jest przygotowanie do spotkania z Chrystusem – podkreślił kard. Kazimierz Nycz w czasie pogrzebu śp. Marka Tarnowskiego, zamordowanego na plebanii kościoła św. Augustyna na stołecznym Muranowie.

Anna Druś/Archidiecezja Warszawska

Uroczystości odbyły się w kościele św. Feliksa z Kantalicjo na stołecznym Marysinie, gdzie zmarły należał do wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Liturgię, której przewodniczył metropolita warszawski koncelebrowało wielu kapłanów związanych ze wspólnotą.

– Nagła śmierć waszego współbrata pokazuje nam jak ważne jest przygotowanie na spotkanie z Chrystusem – powiedział kard. Kazimierz Nycz. - Ta spowiedź tuż przed śmiercią. Spowiedź na końcu Drogi Neokatechumenalnej, która szedł – to jest nauka dla nas wszystkich, byśmy nie tyle bali się śmierci nagłej, ile bali się śmierci nieprzygotowanej - podkreślił.

Kard. Nycz przestrzegł jednocześnie członków wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej przed sakralizacją zła i grzechu, nawet, gdy patrzymy na to, co się stało z perspektywy Zmartwychwstania. - Zło pozostaje złem. Gdybyśmy tą drogą poszli za daleko, bylibyśmy o krok od powiedzenia, że Pan Bóg tak chciał. A to przecież nie byłoby prawdą Po liturgii ciało zmarłego spoczęło na pobliskim cmentarzu.

W czwartek 11 kwietnia br. na plebanii kościoła pw. św. Augustyna na warszawskiej Woli napastnik zaatakował 64- letniego p. Marka Tarnowskiego, ojca jednego kapłanów archidiecezji warszawskiej, katechistę Drogi Neokatechumenalnej. Mężczyzna wychodził z plebanii, gdzie przystępował do sakramentu pokuty. W jego obronie stanął jeden z dyżurujących kapłanów. On również został zaatakowany przez napastnika.

Ciężko pobity Marek Tarnowski mimo reanimacji nie przeżył.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Kamiński prosi o podjęcie modlitwy o deszcz

2019-04-26 12:21

dw-p.pl / Warszawa (KAI)

Kolejny rok jesteśmy świadkami dotykającej region środkowej Europy długotrwałej suszy. (...) Od sprzyjających warunków atmosferycznych zależą plony lub ich brak, los wielu rodzin żyjących z uprawy roli i hodowli zwierząt, wreszcie zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla nas wszystkich. Bardzo proszę wszystkich o podjęcie intensywnej modlitwy błagalnej o deszcz - wzywa diecezjan bp Romuald Kamiński.

pixabay.com

Publikujemy treść listu ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej:

Wielebni Duszpasterze, Czcigodne Osoby Życia Konsekrowanego, Umiłowani Diecezjanie,

Wszyscy niejednokrotnie słyszeliśmy fragment zapisany w Księdze proroka Izajasza: Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne…. (Iz 55,10-11a).

Towarzyszą one Kościołowi w Liturgii Słowa, w Liturgii Godzin. Prorok Pański mówi o skuteczności działania Słowa Bożego w ludzkich duszach, jednak mamy świadomość, że wyrazistość tego obrazu płynie z odwiecznego doświadczenia: woda, deszcz jest czynnikiem, bez którego nie ma możliwości, by ziemia wydała plony.

Kolejny rok jesteśmy świadkami dotykającej region środkowej Europy długotrwałej suszy. Występowanie tego zjawiska w chwili obecnej jest tym groźniejsze, iż na polach trwa intensywny proces wegetacji, zawiązywania się owoców w sadach, itd. Od sprzyjających warunków atmosferycznych zależą plony lub ich brak, los wielu rodzin żyjących z uprawy roli i hodowli zwierząt, wreszcie zapewnienie wystarczającej ilości żywności dla nas wszystkich.

Bardzo proszę wszystkich o podjęcie intensywnej modlitwy błagalnej o deszcz. Zalecam, by ta intencja została włączona jako wezwanie każdej modlitwy powszechnej podczas wszystkich Mszy Świętych sprawowanych w parafiach i innych ośrodkach Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Proszę także, by w miarę możliwości duszpasterskich, w intencji tak potrzebnych opadów podjąć modlitwę przed Najświętszym Sakramentem.

Kładę tę intencję na sercu wszystkim diecezjanom z nadzieją, że uwzględnią ją w swoich osobistych modlitwach.

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Romuald Kamiński Biskup Warszawsko-Praski

Warszawa, 26 kwietnia 2019 roku

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem