Reklama

Z Watykanu

2015-04-07 15:37


Niedziela Ogólnopolska 15/2015, str. 4

Audiencja Generalna

Dobra Pascha to wejście w tajemnicę naszego zbawienia

Do przeżywania Triduum Sacrum jako nie tylko upamiętniania męki Pana, ale też wejścia w tajemnicę zabawienia, aby ożywiały nas uczucia Chrystusa, zachęcił papież Franciszek 1 kwietnia br. podczas audiencji generalnej.

Ojciec Święty przypomniał, że Triduum rozpoczyna się w Wielki Czwartek wieczorem pamiątką Ostatniej Wieczerzy – ustanowienia Eucharystii. Podkreślił znaczenie obmycia stóp Piotrowi i Apostołom przez Pana Jezusa, który wyrażał w ten sposób sens swojego życia i swojej męki jako służbę Bogu i braciom. Także i my, sprawując pamiątkę Pana w Eucharystii, łączymy się w komunii z Chrystusem Sługą. – Kiedy przystępujemy do Komunii św., nie będąc szczerze gotowymi obmywać stopy jedni drugim, to nie rozpoznajemy Ciała Pańskiego – przestrzegał Papież.

Mówiąc o liturgii Wielkiego Piątku, Ojciec Święty wskazał, że Jezus poprzez swoją ofiarę przemienił największą niesprawiedliwość w największą miłość. Przypomniał, że na przestrzeni wieków byli mężczyźni i kobiety, którzy poprzez świadectwo swego życia odzwierciedlali tę miłość doskonałą. Przywołał też postać ks. Andrei Santoro, kapłana diecezji rzymskiej i misjonarza w Turcji, zamordowanego 5 lutego 2006 r. – Oni wspierają nas w ofiarowywaniu naszego życia braciom jako daru miłości, na wzór Jezusa – powiedział Ojciec Święty.

Reklama

Komentując charakter Wielkiej Soboty, kiedy Kościół rozważa „spoczynek” Chrystusa w grobie po zwycięskiej walce na krzyżu, Franciszek wskazał na Maryję, w której zawarta jest cała wiara Kościoła. Podtrzymuje Ona płomień wiary, nadziei wbrew nadziei w zmartwychwstanie Jezusa.

Omawiając Wigilię Paschalną, papież Franciszek zaznaczył, że w tę świętą noc Kościół przekazuje nam światło Zmartwychwstałego, Chrystus bowiem zwyciężył śmierć, a my wraz z Nim.

(RV)

Kongregacja Edukacji Katolickiej

Zmiana prefekta

Papież Franciszek przyjął rezygnację złożoną w związku z ukończeniem przewidzianego prawem wieku przez dotychczasowego prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej – kard. Zenona Grocholewskiego, a na nowego jej szefa mianował dotychczasowego przewodniczącego Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej – kard. Giuseppe Versaldiego.

Kard. Versaldi urodził się 30 lipca 1943 r. w Villarboit k. Vercelli w północnych Włoszech. Po przyjęciu w 1967 r. święceń kapłańskich pracował duszpastersko w archidiecezji Vercelli i w miejscowym seminarium duchownym. W latach 1972-76 studiował psychologię i prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Następnie piastował stanowiska duszpasterskie i administracyjne w wielu instytucjach w swej archidiecezji.

4 kwietnia 2007 r. Benedykt XVI mianował ks. Versaldiego biskupem Alessandrii, a 21 września 2011 r. Ojciec Święty ustanowił go przewodniczącym Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej. 18 lutego 2012 r. Benedykt XVI włączył go do Kolegium Kardynalskiego.

Zdaniem watykanistów, wybór kard. Versaldiego na prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej jest związany z reformą dykasterii ekonomicznych Stolicy Apostolskiej. Wiele kompetencji kierowanej przez niego prefektury przejął Sekretariat ds. Gospodarczych, na którego czele stoi Australijczyk, kard. George Pell.

(KAI)

Ojciec Święty do Polaków

Niech św. Jan Paweł II wstawia się za nami

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Drodzy bracia i siostry, w tych dniach Triduum Sacrum, przeżywając na nowo mękę naszego Pana, wejdźmy w tajemnicę i podejmijmy zachętę apostoła Pawła: Niech was ożywiają uczucia znamienne dla Jezusa Chrystusa (por. Flp 2, 5). Wtedy nasze święta będą dla nas „dobrą Paschą”.

Jutro przypada 10. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Wspominamy go jako wielkiego świadka cierpiącego, umarłego i zmartwychwstałego Chrystusa i prosimy go, aby wstawiał się za nami, za rodzinami i za Kościołem, by światło zmartwychwstania rozjaśniało wszelkie mroki naszego życia i napełniało nas radością i pokojem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Audiencja generalna, 1 kwietnia 2015 r.

(RV)

Papież o ochronie środowiska

Tekst encykliki jest już gotowy

Encyklika papieża Franciszka na temat ochrony środowiska naturalnego jest już gotowa. Manuskrypt ma być krótszy od adhortacji apostolskiej „Evangelii gaudium”, uważanej za program pontyfikatu Ojca Świętego, która ukazała się w listopadzie 2013 r. Tekst encykliki został przekazany tłumaczom i prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu br. dokument będzie ogłoszony w tłumaczeniu na najważniejsze języki.

(KAI)

Gwardia szwajcarska

W obronie tradycji

Komendant Gwardii Szwajcarskiej Christoph Graf jest przeciwny przyjmowaniu w szeregi tej formacji kobiet i obcokrajowców. – Jeszcze nie przyszedł czas na przyjmowanie kobiet – stwierdził Graf w wywiadzie dla szwajcarskiej gazety „Aargauer Zeitung”. Podkreślił, że Gwardia ma 500-letnią tradycję, którą stale kultywuje. Dotyczy to zresztą całego Kościoła katolickiego. – Do czego doprowadziłoby nas uleganie każdej modzie? W końcu mielibyśmy biskupki, a może nawet papieżycę – powiedział komendant.

(KAI)

Z twittera papieża Franciszka

Spowiedź jest sakramentem czułości Boga, sposobem, aby nas przytulić.

Reklama

Dzieją się Cuda

2019-06-12 09:02

Jolanta Marszałek
Niedziela Ogólnopolska 24/2019, str. 20-21

Od kilku miesięcy w parafii pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu znajdują się relikwie św. Szarbela z Libanu. I dzieją się cuda. Ludzie doznają wielu łask, także uzdrowienia. Jedną z uzdrowionych jest Barbara Koral – żona Józefa, potentata w branży produkcji lodów, i matka trójki dzieci. Cierpiała na raka trzustki, po którym nie ma śladu. 17 maja br. publicznie podzieliła się swoim świadectwem

Wikipedia

W październiku ub.r. wykryto u mnie nowotwór złośliwy trzustki – opowiada Barbara Koral. – Przeżyłam szok. Ale głęboka wiara i ufność w łaskawość Boga wyjednały mi pokój w sercu. Leżałam w szpitalu w Krakowie przy ul. Kopernika, nieopodal kościoła Jezuitów. Dzieci i mąż byli ze mną codziennie. Modliliśmy się do Jezusa Przemienionego za wstawiennictwem św. Jana Pawła II oraz św. Szarbela. Zięć Piotr przywiózł od znajomego księdza płatek nasączony olejem św. Szarbela. Codziennie odmawialiśmy nowennę i podczas modlitwy pocierałam się tym olejem. Czułam, że mając św. Szarbela za orędownika, nie zginę – wyznaje.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jurajska Padwa odnowiona

2019-06-16 20:14

Marian Florek

Była to podniosła uroczystość – powiedziała w rozmowie z „Niedzielą” pani Czesława Chechelska, członkini Koła Gospodyń Wiejskich – i ważna dla mieszkańców Koziegłówek oraz okolicznych wiosek, którzy dla swojej parafii robią wiele, nie tylko wspomagając ją materialnie, ale i czynnie angażując się w uświetnianie każdej parafialnej uroczystości. Troska o dobro kultury chrześcijańskiej jest obecna wśród parafian, którzy wprost mówili- Przecież to zabytek, trzeba o niego zadbać, bo jak nie my to kto? A burmistrz Koziegłów- Jacek Ślęczka skomentował całą uroczystość  jako wyjątkową tak dla mieszkańców gminy Koziegłowy jak i dla władz samorządowych, i jako niezwykle ważny zasób sił duchowych na kolejne sto lat działania parafii.

Marian Florek/TV Niedziela

Dzięki unijnym dotacjom a przede wszystkim wsparciu parafian, ludzi dobrej woli, samorządu, Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, przy wielkim zaangażowaniu ks. Kazimierza Świerdzy, proboszcza parafii i kustosza sanktuarium, zostały szczęśliwie sfinalizowane prace związane z odnową sanktuarium Świętego Antoniego z Padwy i placu kościelnego w Koziegłówkach. W dniu 15 czerwca br. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski dokonał aktu  poświęcenia odnowionej świątyni i placu kościelnego.

Zobacz zdjęcia: Jurajska Padwa odnowiona

Finał rewitalizacji to owoc wielu poczynań, które trwały kilka lat,  to owoc pragnień ludzkich serc. Parafianie zapragnęli aby ten kościół został odnowiony. I tak też się stało – stwierdził  ks. Kazimierza Świerdza, proboszcza parafii, komentując z radością sobotnią uroczystość. W dalszej części rozmowy z „Niedzielą” zwierzył się, iż było mu wstyd, zawiadując tak znaczącą parafią a tak zaniedbaną. Zobowiązująca nazwa – Jurajska Padwa zmobilizowała go do działania. I teraz, kiedy rewitalizacja sanktuarium została zrealizowana,  jest wdzięczny Bogu, Matce Bożej Szkaplerznej, patronce miejsca i św. Antoniemu, którego kult jest bardzo żywy i rozpowszechniony. Jest również wdzięczny ofiarodawcom z parafii i spoza niej, pielgrzymom z Polski i z zagranicy. Wyraził również podziękowania wobec Wernera Folkerta, głównego koordynatora projektu rewitalizacji.

A sam koordynator powiedział, że czuje ogromną satysfakcję z dokonanego dzieła, bo zawsze uważał, że to miejsce powinno  było wyglądać godnie jak przystało na sanktuarium Świętego Antoniego Padewskiego. Dlatego po porozumieniu się z proboszczem podjął się zadania odnowy tego zaniedbanego miejsca. Jego rola  polegała na staraniach w uzyskaniu funduszy unijnych i na nadzorowaniu całości projektu pod względem organizacyjnym, finansowym oraz dokumentacyjnym.

   Ks. Świerdza na pytanie co dalej odpowiedział, że odnowa będzie dalej trwała. Bo przecież Kościół to przede wszystkim duchowa budowla, a nie tylko jej materialna część.  W Kościele ludzie mają wzrastać do świętości. A estetyczny wymiar świątyni, jej wygląd ma tylko pomagać ludziom w dążeniu do zbawienia.

Podobnie pogląd wyraził w rozmowie z „Niedzielą” również abp Wacław Depo, metropolita częstochowski - „ Ja się bardzo cieszę, ze możemy dzisiaj potwierdzić ustawiczny cud przemiany i odnowienia kościoła. Bo przy zewnętrznej stronie (tej odnowy) chodzi przede wszystkim o przemianę człowieka (…). (…)  o budowanie prawdziwego kościoła od wewnątrz.”

Prawda ta jeszcze wielokrotnie pojawiała się w wypowiedziach hierarchy. Wierni usłyszeli ją w akcie poświęcenia kościoła, gdzie  mocno wybrzmiała w formule prośby o Boże błogosławieństwo dla widzialnego miejsca kultu i wspólnoty ludzi. Również na początku Mszy św. przy powitaniu wiernych, gdzie apelował do wiernych aby ukochali Kościół razem z Chrystusem i razem ze sobą oraz  w trakcie homilii, mówiąc o pięknym wnętrzu świątyni, do którego wnętrza wchodzi się z Chrystusem w sercu. Bo nawet najbardziej piękna i znana świątynia nie może być traktowana przez wierzących jak muzeum. W dalszej części homilii abp Wacław Depo odniósł się do postaci patrona sanktuarium św. Antoniego Padewskiego, którego pamięć przetrwała wieki i trwa dzięki potężnej sile miłości, którą miał w sobie, a którą czerpał z Chrystusa. Żył krótko ale intensywnie, oddając swoje młode życie na służbę zbawienia ludzi. I dzisiaj również jego przykład wzywa nas do świętości. A oznacza to przede wszystkim odkrycie prawdy o nas samych wobec Boga, który dał swojego syna Jezusa dla naszego zbawienia. Obecnie zaprzecza się w różnoraki sposób tej prawdzie, m.in. negując ludzką płciowość- męskość i kobiecość.  I co więcej współczesny człowiek sam chce być jak Bóg. Nie chce być świętym, nie chce stać w prawdzie wobec Najwyższego, chce sam decydować o sobie. Na końcu homilii abp Depo przytoczył prorocze stwierdzenie Romana Brandstaettera, który powiedział po ostatniej wojnie – „Moje pokolenie chciało uratować siebie a nie Boga. Dlatego leży teraz na grzbiecie jak żółw i o własnych siłach nie może się podnieść”. Remedium na taką sytuację jest Bóg, który może nas uczynić świadkami wiary, również poprzez swoich świętych, abyśmy w trudnych czasach umieli żyć godnie – spointował swoją wypowiedź Arcypasterz.

Podczas  uroczystości metropolita częstochowski poświęcił również obraz św. Jana Pawła II Wielkiego, który od tego momentu ma być również w tym miejscu  duchowym przewodnikiem na drogach uświęcania się parafian i odwiedzających sanktuarium pielgrzymów.

Po nabożeństwie ks. Kazimierza Świerdza dziękował wszystkim obecnym za przybycie. Wyraził wdzięczność abp Wacławowi Depo za sprawowanie Eucharystii i za poświęcenie kościoła i przykościelnego placu. Dziękował współcelebransom – ks. Mariuszowi Trojanowskiemu, sekretarzowi metropolity częstochowskiego,  ks. prałatowi Stanisławowi Gębce. Dziękował odpowiedzialnym za rewitalizację oraz przedstawicielom władz różnego stopnia i prowieniencji, których wymienił z imienia i nazwiska. Podziękował gorąco wszystkim darczyńcom oraz organizacjom zaangażowanym w codzienne życie parafii. Szczególne podziękowania skierował do europosłanki Jadwigi  Wiśniewskiej, która wychowała się na tej ziemi, a dla której to miejsce – kontynuwał ksiądz proboszcz - jest przedmiotem szczególnej troski a kościół św. Antoniego Padewskiego świadkiem jej gorliwej modlitwy od samego dzieciństwa aż do dzisiaj.

Potem były naręcza kwiatów złożone na ręce abp. Wacława Depo z podziękowaniami od przedstawicieli wspólnoty parafialnej oraz na ręce ks. Kazimierza Świerdza.  

Najnowszy kościół parafialny pod wezwaniem św. Antoniego w Koziegłówkach został zbudowany w latach 1903-1908 według projektu Hugona Kudery i planów inż. Józefa Pomianowskiego, w stylu włoskiego renesansu. W swoim wnętrzu zachował elementy, które były wystrojem starszego,  nie istniejącego już kościoła.

M. in. po obu stronach ołtarza stoją stare figury świętych: św. Mikołaja i św. Wojciecha. Ołtarz jest dziełem późnobarokowym. Obraz św. Antoniego, malowany w Rzymie, został przywieziony z Włoch w 1635r i zasłynął łaskami, o czym można przeczytać w specjalnie zaprowadzonej księdze. Świadczą o tym również wiszące przy nim liczne wota srebrne.  Kościół w Koziegłówkach, dzięki nagromadzonym w nim zabytkom i obrazowi św. Antoniego jest miejscem pielgrzymek każdego 13 czerwca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem