Reklama

Rodzina Wujka Karola

2015-05-21 12:27

Katarzyna Jaskólska
Edycja zielonogórsko-gorzowska 21/2015, str. 4-5

Aleksandra Bielecka
Żółto-białe balony – w papieskich barwach

Aż 43 szkoły w naszej diecezji za swojego patrona przyjęły Papieża Polaka. Dołączyły tym samym do setek szkół w całej Polsce, tworzących Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II

Spotykają się, wymieniają doświadczenia, pielęgnują pamięć o swoim patronie i starają się żyć według jego nauk. – Celem Rodziny jest m.in. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży nauczania Jana Pawła II, formowanie postaw moralnych i światopoglądowych w duchu wartości chrześcijańskich, integrowanie środowisk szkolnych poprzez dzielenie się osiągnięciami w zakresie nauczania i wychowania oraz podejmowanie wspólnych działań – wyjaśnia ks. Andrzej Sapieha, rzecznik kurii biskupiej.

Od 1998 r.

Wszystko zaczęło się w Radomiu. 16 października 1998 r. Szkole Podstawowej nr 41 nadano imię Jana Pawła II. I wtedy jeden z rodziców, Zbigniew Gumiński, wpadł na pomysł, żeby odszukać w Polsce inne szkoły noszące to samo imię i wspólnie spotkać się z Ojcem Świętym w czerwcu 1999 r. To wydarzenie stało się okazją do pierwszego spotkania przedstawicieli tych szkół. Już podczas drugiego spotkania postanowiono, że społeczność ta powinna nazywać się Rodziną Szkół im. Jana Pawła II – była to inicjatywa Tadeusza Łuszczaka, dyrektora SP nr 1 w Sułoszowej.

Obecnie Rodzina ma swoją stronę internetową i bazę placówek z całego kraju, które chciały się do niej przyłączyć.

Reklama

Potrójna uroczystość

W naszej diecezji pierwszy zjazd Rodziny miał miejsce 18 maja 2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu. Inicjatorką spotkania była dyrektor Danuta Urban. – Świtało mi to już od trzech, czterech lat. Termin wybraliśmy nieprzypadkowo, bo 18 maja obchodzimy rocznicę urodzin Jana Pawła II, ale również 10. rocznicę nadania naszej szkole imienia. Planowaliśmy podwójną uroczystość, a wyszła potrójna, bo doszło do tego dziękczynienie za dar beatyfikacji papieża – mówiła podczas pierwszego zjazdu. – W Polsce istnieje Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, ale trudno nam uczestniczyć w spotkaniach, które odbywają się choćby we wschodniej części kraju. Dlatego zaproponowałam bp. Stefanowi Regmuntowi i wojewódzkiemu kuratorowi oświaty stworzenie Rodziny w naszej diecezji i inicjatywa się spodobała.

Pomysł chwalił wtedy również ówczesny lubuski kurator oświaty Roman Sondej: – Cieszę się, że nazywacie się Rodziną, bo to duża szansa na to, żeby z tej współpracy coś wspaniałego się zrodziło. Jako kuratorium nie mieliśmy wątpliwości, że tę inicjatywę należy poprzeć. Możecie liczyć na pomoc kuratora.

Oficjalnie Diecezjalna Rodzina Szkół im. Jana Pawła II powołana została 10 października 2011 r. dekretem bp. Stefana Regmunta.

Lokalnie i ogólnopolsko

Bycie w Rodzinie to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie. Choćby do tego, żeby wychowywać uczniów w duchu nauki świętego papieża. Szkoły we własnym zakresie organizują różne akcje, często łączą się w ramach jednej diecezji lub województwa. Ale jednoczą też wysiłki podczas ważnych akcji ogólnopolskich. Jednym z takich wydarzeń (na bardzo szeroką skalę) była budowa Szkoły im. Jana Pawła II w Togo. Rodzina zobowiązała się do zebrania potrzebnej kwoty. W projekt włączyło się 139 szkół z całej Polski – przeprowadzono w nich zbiórki. Fundusze zbierano też podczas 11. i 12. Pielgrzymki na Jasną Górę. Udział w akcji wzięły również szkoły z Wilna i Monachium, co pokazało, że Rodzina wyszła już poza granice kraju. Szkoła w Togo wzniesiona została jako pomnik wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II i znak wdzięczności za jego beatyfikację.

Wciąż jest obecny wśród nas

Szkoły noszące imię Jana Pawła II (lub Karola Wojtyły, bo takie również przyłączają się do Rodziny) przyczyniają się do poszerzania wiedzy o papieżu nie tylko wśród swoich wychowanków. – Zdaję sobie sprawę z tego, że moi uczniowie są za młodzi, żeby dobrze pamiętać Jana Pawła II. Ale to nie znaczy, że nic o nim nie wiedzą. Mają mnóstwo okazji do tego, żeby o nim rozmawiać, a nawet coś przeczytać. W naszej diecezji są przecież organizowane konkursy papieskie, dużo się mówiło o kanonizacji, Światowe Dni Młodzieży też są przecież pod papieskim patronatem, a do tego dochodzą jeszcze lekcje religii – wyjaśnia ks. Marcin Bobowicz, katecheta z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kargowej. – Św. Jan Paweł II wciąż jest obecny wśród nas i młodzi o nim słyszą. I jest on dla nich ważny, na co najlepszym dowodem jest fakt, że w zeszłym roku nasi uczniowie sami wybrali go na patrona swojej szkoły. Nikt ich do tego nie zmusił. Uroczyście nadano to imię naszemu gimnazjum 16 października ubiegłego roku. Ten tytuł jest nie tylko zachętą dla młodzieży do naśladowania Jana Pawła II, ale też wyzwaniem dla nas – nauczycieli, by pomagać uczniom zgłębiać naukę tej postaci, by ukazywać im naszego wielkiego świętego.

Dumne ze swojego patrona

A co mówią sami uczniowie zrzeszeni w Rodzinie? Hania Wojciechowska i Iza Cieślak z Zespołu Edukacyjnego nr 3 w Zielonej Górze (na który składa się SP nr 21 im. Karola Wojtyły i Gimnazjum nr 8 im. Jana Pawła II) są bardzo dumne ze swojego patrona. – Zdarza się, że na lekcjach mówimy o Janie Pawle II. Kiedy jest jakieś święto z nim związane, to oczywiście je obchodzimy. Bierzemy udział w konkursach o papieżu, robimy prace plastyczne przedstawiające jego życie i wiele innych rzeczy – mówi Hania. – Wydaje mi się, że Jan Paweł II dla każdego człowieka może być wzorem do naśladowania. Dla mnie jest, w końcu jestem uczniem szkoły, która nosi jego imię. Podziwiam go za wszystko. Nawet kiedy był już starszym człowiekiem, mimo trudności, mimo tego, że był schorowany, to i tak cieszył się każdym dniem, był bardzo dobrym przykładem.

Uczniowie tych szkół nie tylko biorą udział w konkursach papieskich, ale też zostają ich laureatami. Prezentacja Izy zajęła niedawno wysoką lokatę w Międzyszkolnym Konkursie „Jan Paweł II moim nauczycielem i mistrzem”. – Skupiłam się na tym, czego Jan Paweł II dokonał, na tym, że był wielkim autorytetem dla młodzieży i bardzo lubił spędzać z młodzieżą czas. Ale też chciałam pokazać to, co zrobił dla mnie i dlaczego chcę go naśladować. Już za życia był święty, a teraz już oficjalnie to ogłoszono. Jest patronem rodzin. I powiedział, że trzeba mierzyć człowieka miarą serca – myślę, że wszyscy powinni próbować to robić – opowiada Iza.

Na ścianie przy głównym wejściu do szkoły wiszą trzy płaskorzeźby przedstawiające Jana Pawła II – na jednej z nich umieszczono hasło: „Nie lękajcie się waszej młodości i waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości”. Inne znane słowa Ojca Świętego brzmią: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. – To są jak najbardziej aktualne słowa, zwłaszcza dla młodzieży – uważa Iza. – Jesteśmy zdolni do tego, żeby od siebie wymagać. Chcemy wyrosnąć na mądrych ludzi i dążyć do świętości.

Tagi:
szkoła patron

Reklama

Czy katecheza w szkole jest dziś potrzebna?

2019-09-17 14:31

Katarzyna Dobrowolska
Edycja kielecka 38/2019, str. 1, 7

TER

Programy nauczania są i tak przeładowane. Po co jeszcze dwie godziny w tygodniu religii? – pytają krytykujący szkolną katechezę. Katecheci zauważają, że nauczanie jest coraz trudniejsze, ale bardzo potrzebne. Młodzież i dzieci mają coraz więcej problemów, są zdominowani przez media społecznościowe, co paradoksalnie prowadzi ich do większej samotności i problemów w relacjach. Potrzebują uwagi, wysłuchania i cierpliwości. Lekcje religii osadzone blisko tych problemów, jakimi żyje dziś młody człowiek, oparte na Ewangelii są szansą, by młode pokolenie mogło poznać chrześcijańskie wartości i kształtować swoje człowieczeństwo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież zezwolił na pielgrzymki do Medjugorie

2019-05-12 11:35

st (KAI) / Watykan, Medjugorie

Papież Franciszek postanowił zezwolić na pielgrzymki do Medjugorja, które od tej pory będą mogły być organizowane oficjalnie przez diecezje i parafie, a nie tak jak dotychczas obywać się tylko w formie prywatnej. Ogłosili to dzisiaj nuncjusz apostolski w Bośni i Hercegowinie, abp Luigi Pezzuto oraz specjalny wizytator apostolski, abp Henryk Hoser SAC. Jak podkreślił tymczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej, Alessandro Gisotti, nie oznacza to uznania autentyczności rzekomych objawień.

Moto Itinerari / Foter.com / CC BY-SA

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Alessandro Gisotti, wyjaśnił, że papieska decyzja wypływa z troski o to, aby te pielgrzymki nie były interpretowane jako uwierzytelnienie „znanych wydarzeń”, które nadal wymagają zbadania przez Kościół. Dlatego należy unikać, aby takie pielgrzymki powodowały zamieszanie lub dwuznaczność w aspekcie doktrynalnym.

Jedocześnie tymczasowy rzecznik Stolicy Apostolskiej podkreślił, że decyzja ta uwzględnia znaczny napływ osób udających się do Medjugoria i obfite owoce łaski, jakie miały tam miejsce. Dodał, że wizytator apostolski „będzie miał większą swobodę w ustanawianiu - w porozumieniu z ordynariuszami miejsc – relacji z kapłanami odpowiedzialnymi za organizowanie pielgrzymek do Medjugorie, jako pewnych i dobrze przygotowanych osób, oferując im informacje i wskazówki, aby mogli owocnie prowadzić te pielgrzymki.

Decyzja papieża ma miejsce w rok od mianowania abp Henryka Hosera, emerytowanego biskupa warszawsko-praskiego specjalnym wizytatorem apostolskim dla parafii Medjugorie, na czas nieokreślony, co nastąpiło 31 maja 2018 r.

Rokrocznie do Medjugorie przybywa ok. 2,5 mln osób z całego świata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: II Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów

2019-09-21 16:58

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

Z udziałem ok. 700 osób na Jasnej Górze odbyła się II Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów. Spotkanie zorganizowane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Arch. Częstochowskiej moało też zwrócić uwagę na potrzebę apostolskiego angażowania seniorów w Kościele oraz było okazją do budowania mostów miedzy pokoleniami.

BPJG

O powołaniu osoby starszej wiekiem mówił w homilii bp Piotr Turzyński. Radomski biskup pomocniczy zwrócił uwagę na cztery wymiary tej misji: wdzięczność za życie i pamięć o przeszłości, służbę i świadectwo o Bogu. – Jako starsze pokolenie macie być mostem miedzy młodymi i historią, mówić im o mądrości życia; po co się żyje, że warto żyć, warto żyć dla czegoś co jest większe od nas, warto się poświęcać, warto wytrwać. Tu na czele tych wartości, tych obowiązków jest wiara, jest pan Bóg – przekonywał kaznodzieja.

- Kochani seniorzy, widzimy, ze dziś sekularyzacja zatacza coraz większe kręgi. Widzicie i Wy, wielu z Was płacze, ze syn nie chodzi do Kościoła, że córka się rozwiodła, ze dzieci nie umieją pacierza. Oto jest wasza misja, oto jest wasz obowiązek, od którego nie wolno się uwolnić, zdezerterować – trzeba mówić o Bogu – zachęcał seniorów bp Turzyński. Podkreślił także, ze osoby starsze nie są na marginesie życia, lecz z ich mądrością, wiarą, pamięcią są w sercu życia. Bp Turzyński przekonywał że potrzebna jest służba osób starszych modlitwą i cierpieniem, przez co mogą u Boga wypraszać nawrócenie grzeszników, błogosławieństwo dla najbliższych, dla kapłanów, ocalenie Polski i Kościoła.

BPJG

Pielgrzymka jest wyrazem potrzeb pokolenia 60+, które odczytuje proces starzenia się jako pewną formę służby, dzielenia się własnym doświadczeniem - zauważyła Renata Olczyk, wiceprezes Akcji Katolickiej Arch. Częstochowskiej i prezes Fundacji „Czyn Katolicki” w arch. częstochowskiej. - Seniorzy jest to grupa ludzi, która potrzebuje nas, młodych ludzi, i my również ich potrzebujemy – podkreśliła Renata Olczyk - Oni pokazują nam jak żyć, są taką księgą wiedzy. My chcemy tych ludzi wspierać, być z nimi.

Wiceprezes Akcji Katolickiej Arch. Częstochowskiej zwróciła uwagę na wielka potrzebę u ludzi starszych różnych form aktywności - Mamy wiele różnych wykładów, które dotyczą i bezpieczeństwa, i prawa, i profilaktyki zdrowotnej, mamy również sporo wyjazdów, są to pielgrzymki do różnych świętych miejsc w Polsce. Oprócz tego nasi seniorzy uczęszczają na basen, mają aerobik wodny, mają ‘kijki’ - chodzą i ćwiczą, mają biesiady taneczne, grilla, to są fajne imprezy dla osób starszych i cieszą się dużym powodzeniem”.

Na pielgrzymkę przyjechali seniorzy z różnych części kraju, m.in. z Koła „Most Aktywnego Seniora” w Rajczy w diec. bielsko - żywieckiej. – To jest ta okazja, żeby się zjednoczyć, porozmawiać, pośpiewać, być razem – podkreśliła Jadwiga Hutera.

Seniorzy zawierzyli się także Maryi Jasnogórskiej. Po Mszy św. odbył się panel, który podejmował problematykę historyczną, ale też zagadnienia społeczne dotyczące ludzi w starszym wieku.

Zostali zaproszeni: Elżbieta Bojanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Bartosz Kapuściak z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Maria Szulikowska, autorka licznych publikacji poświęconym Sługom Bożym, rodzinie Ulmów z Markowej.

List do uczestników pielgrzymki przesłał Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin.

Ogólnopolska Pielgrzymka Seniorów na Jasną Górę odbyła się w przededniu przypadającego 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych oraz w 20-rocznicę ogłoszenia listu apostolskiego Jana Pawła II „Do osób w podeszłym wieku”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem