Reklama

Z Jasnej Góry

Niedziela Ogólnopolska 24/2015, str. 8

BPJG/Magda Nowak

Gość z Watykanu

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w sercu Polski

Z wizytą na Jasną Górę przybył 30 maja br. kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Modlił się przed Cudownym Obrazem Matki Bożej wraz z uczestnikami 17. Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja. – Matka Boża Częstochowska jest znana na całym świecie. Serce Polski jest tutaj, w Częstochowie. Mam świadomość tego, że Matka Boża jest czczona na całym świecie, ale w sposób szczególny w Częstochowie i chętnie tutaj przyjeżdżam – mówił kard. Müller. Z rąk o. gen. Arnolda Chrapkowskiego i o. przeora Mariana Waligóry hierarcha otrzymał pamiątkowy wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. W zakrystii kard. Müller pobłogosławił pielgrzymów, a wśród nich – małe dzieci i osoby chore. Szczególna była chwila, kiedy klęcząc, przyjął błogosławieństwo prymicyjne od nowo wyświęconych paulinów i sam także udzielił im ojcowskiego błogosławieństwa.

Kard. Müller przybył do Polski jako gość Międzynarodowego Kongresu o Rodzinie „Ewangelia małżeństwa i rodziny”, który odbywał się w dniach 29-30 maja br. w Toruniu.

Święcenia

Nowi prezbiterzy w Zakonie Paulinów

Paulińscy diakoni przyjęli sakrament święceń kapłańskich z rąk metropolity częstochowskiego abp. Wacława Depo 30 maja br. w Bazylice Jasnogórskiej. Paulini mają pięciu neoprezbiterów. Są to: o. Paweł Kaczmarek, o. Bernard Wulczyński, o. Karol Olszewski, o. Benedykt Pluta i o. Jonasz Sowiński. Zebranych powitał o. Grzegorz Prus – rektor Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie. W homilii abp Depo zauważył, że łaski powołania nigdy nie zgłębimy do końca, zawsze pozostanie pytanie: „Dlaczego ja?”. – Tego nie wyraża się słowami, to wyraża się życiem. A świat będzie weryfikował nasze powołanie, naszą Bożo-ludzką służbę. O tym trzeba pamiętać, aby nie mieć złudzeń. Tobie musi wystarczyć Chrystus, skoro Jemu wystarczyło twoje „tak” – podkreślił Metropolita Częstochowski.

Reklama

Młodzi słuchacze Radia Maryja

Błogosławieni czystego serca

Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja, która 30 maja br. przybyła na Jasną Górę po raz 17., odbywała się pod hasłem: „Błogosławieni czystego serca”, nawiązującym do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Mszy św. przewodniczył bp Wiesław Szlachetka z Gdańska. Obecni byli m.in. o. Tadeusz Rydzyk – dyrektor Radia Maryja i o. Dariusz Paszyński – wikariusz prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów. Apel Jasnogórski poprowadził metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Młodzież adorowała również symbole Światowych Dni Młodzieży. Gościem pielgrzymki był kard. Gerhard Ludwig Müller, prefekt watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary.

Krótko

28 maja w wieku 83 lat zmarł o. Augustyn Łazur, paulin. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 2 czerwca w Bazylice Jasnogórskiej. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy.

29 maja odbyła się 7. Pielgrzymka Wolontariuszy. Obecny był Grzegorz Nienartowicz, prezes Fundacji dla Życia i Rodziny im. św. Jana Pawła II w Częstochowie.

Reklama

29 i 30 maja trwała 22. Pielgrzymka Ochotniczych Hufców Pracy z udziałem ok. 1,5 tys. osób. Obecny był komendant główny OHP Marian Najdychor. Mszy św. przewodniczył bp Antoni Długosz z Częstochowy, pierwszy krajowy duszpasterz OHP. Za organizację odpowiadał ks. prał. Jarosław Sroka, obecny krajowy duszpasterz OHP.

30 maja 18. Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi zgromadziła członków klubów HDK z całej Polski oraz duszpasterzy klubów z ks. płk. Zenonem Surmą, krajowym duszpasterzem HDK – w sumie ok. 1,5 tys. osób. Jak co roku można było oddać krew w autobusie-ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

30 maja odbyła się 26. Pielgrzymka Telekomunikacji, zorganizowana przez „Solidarność”. Mszy św. przewodniczył arcybiskup senior Stanisław Nowak z Częstochowy. Obecni byli: Bruno Duthoit – prezes Zarządu Orange w Polsce oraz Elżbieta Pakuła – przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji.

W dniach 28-31 maja trwały rekolekcje powołaniowe w Zakonie Paulinów. Nad spotkaniem czuwał o. Andrzej Grad, paulin, referent ds. powołań. Druga tura rekolekcji powołaniowych odbędzie się w dniach 18-21 czerwca w Krakowie na Skałce.

W dniach 1-3 czerwca odbyła się 15. Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych na temat: „Ograniczanie ubóstwa przez skuteczną ochronę socjalną i aktywną integrację społeczną w pracy socjalnej”.

Zapowiedzi

20 czerwca – 30. Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa; Pielgrzymka Akcji Katolickiej

20-21 czerwca – 34. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości

21 czerwca – 17. Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

2015-06-09 13:32

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Nowenna do Ducha Świętego

[ TEMATY ]

nowenna

Duch Święty

Pio Si/pl.fotolia.com

Jak co roku w oczekiwaniu na to Święto Kościół katolicki będzie odprawiał nowennę do Ducha Świętego i tym samym trwał we wspólnej modlitwie, podobnie jak apostołowie, którzy modlili się jednomyślnie po wniebowstąpieniu Pana Jezusa czekając w Jerozolimie na zapowiedziane przez Niego zesłanie Ducha Świętego.

Ponieważ nowenna do Ducha Świętego przypada w maju i czerwcu, dlatego łączy się ją z nabożeństwami majowymi czy też czerwcowymi w następujący sposób:

1. Po wystawieniu Najświętszego Sakramentu można zaśpiewać hymn: "O Stworzycielu, Duchu, przyjdź" lub sekwencję: "Przybądź, Duchu Święty" czy też inną pieśń do Ducha Świętego.

2. Modlitwa wstępna: Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić widomie na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

3. Na poszczególne dni nowenny:

Dzień pierwszy

W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Jezus "zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego" (J 7,37.39).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Dzień drugi

Pismo Święte poucza:

"Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego" (Tt 3,5-7).

Módlmy się:

Boże, który w Chrzcie Świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łaskawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Dzień trzeci

Pismo Święte poucza:

"Wszyscyśmy w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem" ( 1 Kor 12,13).

Módlmy się:

Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Dzień czwarty

Pismo Święte poucza:

"Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor 1,21-22).

Módlmy się:

Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieństwem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Dzień piąty

Pismo Święte poucza:

"Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą" (Rz 8,26-27).

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, dzięki mieszkającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa nasza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Dzień szósty

Pismo Święte poucza:

"Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy" (Ga 5,16.22.25).

Módlmy się:

Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Dzień siódmy

Pismo Święte poucza:

"Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele" (1 Kor 6,19-20).

Módlmy się:

Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Dzień ósmy

Pismo Święte poucza:

"Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha - Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego" (1 Kor 2, 1 ).

Módlmy się:

Przybądź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dzień dziewiąty

Pismo Święte poucza:

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4).

Módlmy się:

Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pomnożenia chwały Bożej. Amen.

4. Ojcze Nasz...

5. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

6. Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny (lub do Serca Pana Jezusa)

7. Zakończenie nabożeństwa błogosławieństwem eucharystycznym.

CZYTAJ DALEJ

Portugalia: wierni mogą powrócić do sanktuarium w Fatimie

2020-05-25 20:08

[ TEMATY ]

Fatima

StockPhotosArt/stock.adobe.com

Od wtorku do sanktuarium w Fatimie mogą powrócić wierni, poinformował w poniedziałek rektorat tego portugalskiego miejsca kultu. Było ono zamknięte dla pielgrzymów od 14 marca z powodu epidemii koronawirusa.

Według władz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w pierwszej kolejności przywrócony zostanie wstęp dla pielgrzymów do części muzealnych. Z kolei w sobotę wznowione zostaną w Fatimie Msze święte z udziałem wiernych. W najbliższych tygodniach większość nabożeństw będzie organizowanych na głównym placu sanktuarium, bądź wewnątrz bazyliki Trójcy Przenajświętszej, która jest największą świątynią Portugalii.

Warunkiem uczestnictwa w nabożeństwach w Fatimie będzie noszenie maseczki ochronnej. Będzie można ją zdjąć tylko w momencie przystępowania do Komunii Świętej. Przyjęcie jej możliwe będzie po położeniu przez kapłana hostii na dłoń osoby przystępującej do Eucharystii.

13 maja odbyły się pierwsze w historii sanktuarium w Fatimie obchody rocznicy objawień z 1917 r. bez udziału pielgrzymów. Wprawdzie rząd Portugalii dopuścił organizację tego wydarzenia, ale władze rektoratu nie zdecydowały się na masowy udział wiernych, tłumacząc, że nie posiadają możliwości spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję