Reklama

Niedziela Sosnowiecka

W obronie cywilizacji miłości

Z Andrzejem Dubielem – menedżerem i animatorem kultury, rzecznikiem prasowym Prawicy Rzeczypospolitej, zaangażowanym w działalność Instytutu „Ordo Caritatis” – rozmawia Piotr Lorenc

PIOTR LORENC: – W różnych miastach naszej diecezji odbyły się spotkania w ramach działalności Instytutu „Ordo Caritatis”. Proszę przybliżyć działalność tej placówki.

ANDRZEJ DUBIEL: – Instytut „Ordo Caritatis”, powołany przez posła do Parlamentu Europejskiego, prezesa Prawicy Rzeczypospolitej Marka Jurka i Fundację Św. Benedykta, jest placówką edukacyjną oraz studyjną, która zajmuje się badaniem i popularyzowaniem wartości cywilizacji chrześcijańskiej. Instytut prowadzi działalność służącą upowszechnianiu zasad cywilizacji chrześcijańskiej i życia katolickiego, w tym m.in. uczy szacunku do macierzyństwa, działa na rzecz rodziny, ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, podtrzymania i upowszechniania tradycji i tożsamości narodowej Polaków, solidarności społecznej, wolnej przedsiębiorczości. Kształtuje postawy odpowiedzialności społecznej opartej na zasadach chrześcijańskich. Instytut realizuje swoje cele poprzez działalność edukacyjną – organizację kongresów, konferencji, wykładów oraz wydawnictwa i publikacje; wspieranie działalności religijnej oraz organizowanie i propagowanie działalności charytatywnej. Niebawem uruchomimy także projekt dotyczący badań w zakresie mediów, odnośnie do kwestii czy prawa opinii społeczności chrześcijańskiej są szanowane w mediach. Realizujemy cykl spotkań z osobowościami świata kultury, polityki i mediów. W naszym regionie gościliśmy do tej pory m.in.: Marka Jurka, Mariana Piłkę, prof. Bogdana Chazana i Jarosława Gowina. Wszyscy oni kierują się w życiu i swojej działalności zasadami chrześcijańskimi.

– Jest Pan organizatorem koncertów, menedżerem kultury. Dlaczego zaangażował się Pan w pracę Instytutu „Ordo Caritatis”?

– To właśnie poprzez działalność na rzecz promocji kultury chrześcijańskiej poznałem marszałka Marka Jurka. Kiedy dwa lata temu parlament francuski zalegalizował związki partnerskie i adopcję przez nie dzieci, uświadomiłem sobie, że linia frontu walki między cywilizacją śmierci a cywilizacją życia, o której mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, zbliża się do Polski. Jestem wychowankiem Ruchu Światło-Życie, od kilku lat z rodziną jeździmy na letnie rekolekcje do Carlsbergu, gdzie ostatnie lata życia spędził ks. Franciszek Blachnicki. To tam, czytając dzieła sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, rozważając m.in. o „wojnie cywilizacyjnej” postanowiłem zaangażować się w prace na rzecz obrony cywilizacji chrześcijańskiej. Zadzwoniłem do marszałka Marka Jurka i powiedziałem, że jestem do dyspozycji. Tak rozpoczęła się nasza współpraca. Zostałem rzecznikiem prasowym Prawicy Rzeczypospolitej, współtworzyłem zwycięską kampanię Marka Jurka do Parlamentu Europejskiego i zaangażowałem się w prace Instytutu „Ordo Caritatis”. Według mojej oceny działalność instytutu ma ogromne znaczenie i jestem przekonany, że odegra on znaczącą rolę w budowaniu i wzmacnianiu wartości chrześcijańskich w naszym kraju.

– W ramach Instytutu powstają akademie „Ordo Caritatis”. Czy na terenie diecezji sosnowieckiej także powstanie taka akademia?

– Akademia „Ordo Caritatis” działa już od kilku lat w Warszawie, od dwóch lat w Radomiu i Poznaniu. Natomiast na jesień bieżącego roku planowana jest inauguracja akademii także w innych miastach. Na pewno uruchomimy Akademię „Ordo Caritatis” w naszym regionie. Gdzie? Największe szanse ma Sosnowiec, ale w tym momencie za wcześnie, aby jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć.

– Jaki charakter ma Akademia „Ordo Caritatis”? Czy to może prywatna uczelnia?

– Akademia „Ordo Caritatis” nie ma charakteru prywatnej uczelni. Jest placówką ideową, ukierunkowaną na służbę. Celem akademii jest umożliwienie młodym poszerzania wiedzy i przygotowanie ich do przyjęcia odpowiedzialności za swoje życie, społeczności lokalne, odpowiedzialności za Polskę. W akademii odbywają się wykłady w cyklu dwutygodniowym bądź miesięcznym. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje Certyfikat Akademii „Ordo Caritatis”, a wyróżniającym się młodym osobom wręczany jest specjalny dyplom i mają oni możliwość odbycia praktyk w Instytucie „Ordo Caritatis”.

– Kto może wziąć udział w zajęciach Akademii „Ordo Caritatis”? Na kogo liczycie, że weźmie w nich udział?

– Akademia „Ordo Caritatis” to propozycja skierowana do młodzieży w wieku 16-22 lata, która ma szansę uczestniczyć w ciekawych zajęciach z historii, politologii czy ekonomii. Liczymy na młodych, kreatywnych i radosnych Polaków, którzy pragną się rozwijać.

– Na spotkania z jakimi wykładowcami czy ludźmi ze świata polityki i gospodarki mogą liczyć uczestnicy zajęć?

– Zajęcia będą prowadzić wybitne osobowości, eksperci w swoich dziedzinach, dla których fundamentem życia są wartości chrześcijańskie. Wśród wykładowców znajdą się m.in.: Marek Jurek, Cezary Mech – doktor ekonomii (był doradcą prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego), Krzysztof Kawęcki – prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Paweł Milcarek – doktor filozofii, redaktor naczelny „Christianitas”.

– Gdzie można się zapisać na zajęcia Akademii „Ordo Caritatis”?

– Pod koniec czerwca bieżącego roku planujemy uruchomić rekrutację. Jeśli chodzi o nasz region to szczegółowe informacje będą zamieszczone na mojej stronie internetowej: www.andrzejdubiel.pl. Niestety liczba miejsc jest ograniczona. Planujemy przyjąć od 12 do 20 osób. Wszystko jednak wyjaśni się w momencie przyjmowania zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy młodych do udziału w Akademii, a także do uczestnictwa w spotkaniach otwartych organizowanych przez Instytut „Ordo Caritatis”.

2015-06-11 09:55

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

5 pytań do… pana Pawła Solocha

2020-05-30 08:23

[ TEMATY ]

wywiad

polityka

5 pytań do...

Piotr Grzybowski rozmawia z Pawłem Solochem, Sekretarzem Stanu, Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Piotr Grzybowski: Czy może Pan Minister przybliżyć nam funkcję i miejsce BBN w strukturze naszego Państwa?

Paweł Soloch: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest instytucją pracującą na rzecz Prezydenta. Jest organem doradczym, ale podejmuje również działania związane z realizacją prezydenckich prerogatyw. Na polecenie Prezydenta lub z własnej inicjatywy przygotowujemy opinie, analizy czy projekty aktów prawnych. Zarówno w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i międzynarodowego. Biuro odpowiada też za współpracę ośrodka prezydenckiego z rządem w sprawach bezpieczeństwa.

Oczywiście szczególnie ważne jest wspieranie Prezydenta w realizacji jego kompetencji związanych ze zwierzchnictwem nad Siłami Zbrojnymi. Dotyczą one kierowania obroną państwa, zatwierdzania planów oraz dokumentów strategicznych, mianowana na stopnie oficerskie i generalskie czy wyznaczana oficerów na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych. BBN zapewnia także obsługę posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Po co tworzy się Strategię Bezpieczeństwa Narodowego ?

Z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to swego rodzaju „mapa drogowa”, zbiór konkretnych zadań i celów dotyczących wzmacniania bezpieczeństwa dla wszystkich organów i instytucji państwa. Prace nad Strategią są także dużym wysiłkiem jeśli chodzi o budowanie wspólnej myśli, z założeniem, że będzie ona konsekwentnie realizowana, także w razie zmiany władzy.

Z drugiej strony, jest to przekaz dla innych państw, ale też własnego społeczeństwa, dotyczący kształtu naszej polityki bezpieczeństwa. Jest to pewna wykładnia postrzegania zagrożeń przez władze oraz opis działań i przygotowań, jakie będziemy podejmować, aby te zagrożenia niwelować.

Oczywiście to, czego się oczekuje od każdej strategii, to przełożenie jej zapisów i rekomendacji na realne działania. Stąd w obecnej Strategii przywołana została kwestia przyjęcia ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwem narodowym. W porozumieniu z rządem uruchamiamy właśnie prace nad projektem tej ustawy.

Pan Prezydent Andrzej Duda 12 maja podpisał w dość uroczystej formie nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Co w niej jest nowego?

Może zacznę od tego, co nie zmieniło się w sposób zasadniczy jeżeli chodzi o kierunki działania państwa, ale zostało pewnym stopniu zmodyfikowane. Konsekwentnie realizujemy kierunek, nazwijmy „pro-zachodni”, związany z członkostwem Polski w NATO, Unii Europejskiej oraz strategicznym partnerstwem ze Stanami Zjednoczonymi. Zapisy dotyczące relacji z NATO i UE zostały uszczegółowione. Wskazujemy na konkretne inicjatywy, jak wzmocnienie mechanizmów odstraszania i obrony NATO czy przyspieszania procesów decyzyjnych i reagowania struktur Sojuszu w razie zagrożeń, a także wzmocnienie pewnych inicjatyw europejskich, takich jak PESCO. W Strategii na pewno większy nacisk położyliśmy na rolę nowych formatów zainicjowanych przez Prezydenta Andrzeja Dudę, jak Inicjatywa Trójmorza czy format „Bukaresztańskiej Dziewiątki”, skupiający państwa wschodniej flanki NATO.

W sposób mocniejszy, niż w poprzedniej Strategii, uwypuklone – jako zagrożenia dla ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym Polski – jest wskazanie expresiss verbis, polityki rosyjskiej. Szczególnie jeśli chodzi o ocenę sytuacji po agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku.

Natomiast w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego nowym, istotnym elementem jest przede wszystkim kwestia integracji zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Ogólnie mówiąc, chodzi o wzmocnienie państwa samego w sobie. Strategia zwiera szereg daleko idących zapisów dotyczących budowania odporności państwa na kryzysy, ochrony obywateli i obrony powszechnej.

W Strategii mamy także postulat wzmocnienia obrony cywilnej, czyli formacji chroniącej obywateli w czasie kryzysów, będącej pod ochroną międzynarodowych konwencji. Obecnie taką rolę pełnią chociażby Ochotnicze Straże Pożarne. Zarówno w małych miejscowościach, jak i na przedmieściach dużych miast funkcjonuje to znakomicie. Musimy zbudować podobny system także w dużych aglomeracjach. Chodzi o zaangażowanie obywateli i wolontariuszy w systemie budowanym w znacznej mierze na wzór państw skandynawskich, gdzie ma to charakter powszechny. W Polsce, jak powiedziałem, dotyczy to przede wszystkim mniejszych ośrodków. Wzorce OSP w jakiejś formule są do wykorzystania na terenie dużych miast.

Kolejną kwestią jest ułożenie relacji w sprawach bezpieczeństwa na najwyższych szczeblach kierowania państwem. Chodzi na przykład o stworzenie bardziej elastycznej formuły i zwiększenie efektywności w relacjach między Prezydentem a Radą Ministrów czy poszczególnymi ministerstwami. To są wnioski m.in. z ćwiczeń KRAJ 19, w których uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwa. Ćwiczenia te odbyły się z inicjatywy Prezydenta Andrzeja Dudy, po raz pierwszy od 14 lat.

Obecna pandemia również wpłynęła na pewne zapisy końcowe Strategii, chociaż w jakiś sposób zagrożenia o charakterze epidemicznym były antycypowane już wcześniej. Dotyczy to zdolności państwa do reagowania nie tylko na zagrożenia militarne, ale i wszelkie inne. Dużą rolę odgrywa tu kwestia koordynacji działań instytucji państwa. Stąd postulaty ustawy o zarządzaniu bezpieczeństwie narodowym, co zostało zapowiedziane w momencie podpisywania Strategii. Mówił o tym zarówno Prezydent Andrzej Duda, jak również Premier Mateusz Morawiecki. Obaj są co do tego zgodni.

Jeden z czterech filarów Strategii mówi o konieczności kształtowania postaw patriotycznych i pielęgnowania tożsamości narodowej Polaków, zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie. Są to uniwersalne wartości, nierozerwalnie związane z bezpieczeństwem państwa. Szczególnie w Polsce, gdzie przez 123 lata braku państwowości, to właśnie tożsamość i właściwe postawy pozwoliły przetrwać naszemu narodowi.

Są też oczywiście kwestie związane z nowymi wyzwaniami, takimi jak cyberbezpieczeństwo czy szerzej, bezpieczeństwo informacyjne. Paradoksalnie pandemia dodatkowo unaoczniła znaczenie tych obszarów bezpieczeństwa.

Od 2008 obserwujemy realne działania ofensywne – agresję Rosji, najpierw wobec Gruzji, później Ukrainy. Czy Polska jest należycie zabezpieczona na kierunku wschodnim?

W Strategii znalazły odzwierciedlenie zapisy dotyczące wzmocnienia krajowych zdolności odstraszenia, czyli własnych sił zbrojnych. Przede wszystkim chodzi o potwierdzenie, mimo widma kryzysu spowodowanego pandemią, osiągnięcia docelowego pułapu 2,5 proc. PKB wydatków na obronę już w 2024 roku. Z tym wiążą się inwestycje takie jak zwiększanie liczebności Sił Zbrojnych, także poprzez utworzenie ich nowego rodzaju, jakim są Wojska Obrony Terytorialnej, czy zakup nowoczesnego sprzętu i uzbrojenia.

Jest też kwestia dalszej adaptacji Sojuszu Północnoatlantyckiego do obecnej sytuacji bezpieczeństwa. Proszę zwrócić uwagę, że od 2014 roku, wskutek agresywnych działań Rosji, rola Sojuszu wyraźnie się zmieniła. Chodzi m.in. o dyslokację wojsk sojuszniczych na flance wschodniej, w tym obecność wojsk amerykańskich na terenie Polski. Stąd podkreślenie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, konsolidacji Sojuszu oraz zachowania jedności transatlantyckiej. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich publicznych dokumentach natowskich ocena zagrożenia, np. ze strony Rosji, dla wszystkich państw NATO jest jednoznaczna.

Podobnie utrzymywane są sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji. UE jest drugą organizacją, która – nie będąc organizacją wojskową – ma jednak znaczenie dla bezpieczeństwa i budowania jedności. Pojawiają się momentami pewne kryzysy między Stanami Zjednoczonymi a Europą, jednak jednym z nadrzędnych przekonań – nie tylko władz Polski, ale podobnie wielu innych państw zachodnich – jest to, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi stanowi podstawę bezpieczeństwa całego kontynentu europejskiego.

Czy widzi Pan taki moment, kiedy powie Pan: „zrobiłem wszystko - Polska jest bezpieczna”?

Na pewno jestem przekonany, że po pięciu latach prezydentury Andrzeja Dudy Polska jest bezpieczniejsza, niż była jeszcze w 2015 roku. Natomiast zapewnianie bezpieczeństwa to ciągły proces przygotowywania się na sytuacje, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie zdefiniować.

Popatrzmy chociażby na ostatnią sytuację. Jeszcze niedawno, mówiąc o zagrożeniach, mówiliśmy o zagrożeniach przede wszystkim o charakterze militarnym. Te zagrożenia oczywiście nie zniknęły, stąd zapisy w Strategii na temat Rosji. Pojawiło się jednak coś, czego pół roku temu, dziewięć miesięcy temu nikt nie przewidywał, czyli pandemia, która stanowi zagrożenie dla praktycznie wszystkich mieszkańców Ziemi.

CZYTAJ DALEJ

Dary Ducha Świętego – jak je zrozumieć?

2020-05-26 18:00

Niedziela Ogólnopolska 22/2020, str. 16-17

[ TEMATY ]

Duch Święty

Adobe. Stock

Duch Boży nie dał nam innego podręcznika do dobrego życia ani innego mistrza jak tylko Jezusa.

Bardzo wiele osób wyznaje, że mają trudność ze zrozumieniem siedmiu darów Ducha Świętego, które otrzymali w czasie bierzmowania. Sprawa jednak nie jest tak skomplikowana, jak się wydaje. Chrześcijanie, podobnie jak Chrystus (= namaszczony), są namaszczeni mocą i mądrością Ducha Świętego, aby przeżyć dobrze życie i dojść do Boga w niebie. Jeśli ktoś odkryje Ducha Świętego w sobie, odkryje tym samym znaczenie Jego darów.

CZYTAJ DALEJ

Archidiecezja częstochowska: procesje Bożego Ciała tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego

2020-06-01 10:15

[ TEMATY ]

Boże Ciało

Bożena Sztajner/Niedziela

Procesje eucharystyczne w Boże Ciało w archidiecezji częstochowskiej mają odbywać się tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego – czytamy w komunikacie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Ołtarze mają być urządzone na placu kościelnym, jeśli to możliwe, z wykorzystaniem także istniejących kaplic lub krzyży. „W procesji, będącej kontynuacją Mszy świętej, mogą wziąć udział tylko uczestnicy poprzedzającej ją Eucharystii, w liczbie, jaka może, stosownie od aktualnych przepisów, gromadzić się wewnątrz kościoła” – przypomina komunikat kurii.

„Jeśli urządzenie procesji nie jest możliwe, po Mszy świętej organizuje się uroczystą adorację eucharystyczną, przedłużoną i poszerzoną o rozważanie Słowa Bożego i teksty mówiące o Eucharystii, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Końcowego błogosławieństwa na cztery strony świata można udzielić sprzed drzwi świątyni” – czytamy w komunikacie.

Również tradycyjne procesje eucharystyczne organizowane z racji dawnej oktawy Bożego Ciała, zarówno w poszczególnej jej dni, jak też na zakończenie, mogą odbyć się wokół kościoła, ale bez urządzania ołtarzy.

Komunikat kurii zaleca, że procesję można także zastąpić adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele. „Warto odnowić tradycję nieszporów eucharystycznych. We wszystkie dni dawnej oktawy można urządzić całodzienne lub przynajmniej kilkugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu” – podkreśla komunikat.

„W związku z obecną sytuacją i takim sposobem celebracji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nie ma potrzeby ubiegania się o możliwość przejścia procesji po drogach publicznych w odpowiednich urzędach administracji samorządowej” – czytamy.

W komunikacie Kuria Metropolitalna w Częstochowie przypomina, że bieżący rok duszpasterski obchodzimy w Kościele w Polsce pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”. „Jest to dla nas sposobność do odnowienia naszej wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Szczególną okazją do wyrażenia naszej miłości do naszego Pana obecnego w Eucharystii jest coroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa” – podkreśla komunikat.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję