Reklama

Aspekty

Wszystkie drogi prowadzą do... Jakubowa

W tym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę otwarcia pierwszego w naszej Ojczyźnie odcinka szlaku św. Jakuba (z Jakubowa do Zgorzelca) oraz dziesiątą rocznicę sprowadzenia z Rzymu relikwii św. Jakuba Starszego Apostoła. Z okazji jubileuszu w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie dzisiaj, tj. w niedzielę 28 czerwca, zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 26/2015, str. 4-5

[ TEMATY ]

szlaki św. Jakuba

Archiwum „Aspektów”

Sanktuarium pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie

Okres wakacji to piękny czas wypoczynku, podróżowania i pielgrzymowania. Planując wakacyjną podróż, warto zwrócić uwagę na Jakubów, niewielką wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, położoną niedaleko Głogowa i na znajdujące się w niej sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła.

Pierwsze w Polsce

Sanktuarium w Jakubowie jest jednym z sześciu sanktuariów należących do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Sanktuarium św. Jakuba jako pierwsze w Polsce zostało ustanowione 20 czerwca 2007 r. w Jakubowie przez ówczesnego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Adama Dyczkowskiego (w uroczystość św. Jakuba 25 lipca 2010 r. dekretem biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi zostało ustanowione sanktuarium św. Jakuba Apostoła Starszego w Lęborku. 22 kwietnia 2011 r. biskup diecezji bielsko-żywieckiej ustanowił sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku). 13 czerwca 2005 r. sprowadzono z Rzymu relikwie Świętego, które stały się obiektem kultu w Jakubowie. Wpłynęło to na ożywienie kultu św. Jakuba na tych ziemiach. Relikwie znajdują się w dwóch pozłacanych relikwiarzach. Pierwszy z nich ma kształt sześcianu, na którym stoi figurka św. Jakuba, ubranego w typowy pątniczy strój – długą szatę, kapelusz i laskę. Na szacie postaci i na jej podstawie widnieją muszle, które są symbolem pielgrzyma na szlaku do Santiago de Compostela. Drugi relikwiarz, również ozdobiony muszlami, kształtem przypomina zarówno wbity w skałę miecz, jak i krzyż.

Kościół w Jakubowie

Pierwsza wzmianka o kościele w Jakubowie dotyczy czasów Mieszka I i pochodzi z 991 r. Jakkolwiek podważana przez historyków, świadczy o istnieniu na tych ziemiach pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Faktem natomiast jest, że nieopodal Jakubowa znajduje się, znane już w XII wieku, cudowne źródełko – cel pielgrzymowania średniowiecznych pątników. Od 1376 r. funkcjonował tu podległy kanonii głogowskiej kościół, który w okresie reformacji w 1571 r. został przemieniony na protestancki zbór. Zniszczony ołtarz i zrabowane wota były natomiast skutkiem prowadzonej w pierwszej połowie XVII wieku wojny trzydziestoletniej (1618-48) i najazdu szwedzkiego. Do ponownego odrodzenia Kościoła katolickiego na tych ziemiach doszło dopiero w połowie XIX wieku. Kościół w Jakubowie składa się z trzech brył o różnych wysokościach (nie licząc przedsionków i zakrystii). Surowy charakter świątyni nadaje zarówno zdecydowana przewaga kamienia polnego jako budulca, jak i wielość kubicznych form. Brama w wieży, będącej jednocześnie dzwonnicą, prowadzi do wnętrza świątyni, a całość budowli ma niewątpliwie gotycki charakter. Po lewej stronie od wejścia znajduje się późnobarokowa kaplica cmentarna wybudowana w 1752 r. przez ród Stochów. Data wykuta jest w arkadzie piaskowcowego portalu, który wieńczy herb rodu (liście układające się w kształt serca). Płyty nagrobne wmurowane w ściany kaplicy oraz ornament przedstawiający czaszkę z piszczelami świadczą, iż wcześniej był to prawdopodobnie grobowiec rodziny Krekwiczów z Wierzchowic. Ufundowany w XVI wieku ołtarz szafkowy z figurami 12 Apostołów stanowi ciekawy element wnętrza świątyni. W jego środkowej części znajdują się figury Najświętszej Maryi Panny, św. Barbary i św. Jakuba. Z kolei w ołtarzu głównym sanktuarium znajduje się obraz przedstawiający patrona świątyni w stroju pielgrzymim. Za postacią Świętego przedstawione są dwie sceny – przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor oraz męczeńska śmierć Apostoła.

Reklama

Szlak św. Jakuba

Z Jakubowem związany jest niewątpliwie szlak pielgrzymkowy. Już w średniowieczu miejscowość była celem wypraw pątniczych. W XII i XIII wieku do źródła św. Jakuba przybywali bowiem pielgrzymi z Francji, Czech, Moraw, a także Śląska. Decyzja o utworzeniu pierwszego w Polsce stałego szlaku św. Jakuba, łączącego Dolny Śląsk z europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii, została podjęta 18 października 2004 r. Oficjalne otwarcie szlaku pod nazwą Dolnośląska Droga św. Jakuba, prowadzącego z Głogowa do Zgorzelca, nastąpiło 24 lipca 2005 r. Liczy on ok. 130 km i wiedzie przez: Głogów – Jakubów – Grodowiec – Polkowice – Chocianów – Bolesławiec – Lubań – Zgorzelec. Z kolei szlak pątniczy do Jakubowa ze Zgorzelca do Jakubowa wyznaczony został w 2009 r. Przebieg obu tras, oznakowanych charakterystycznymi symbolami w postaci muszli na tabliczkach czy naklejkach, jest ten sam. 10 lat temu, w kwietniu 2005 r., została natomiast reaktywowana pielgrzymka z Głogowa do źródła św. Jakuba w Jakubowie, zwana papieską. Liczni wierni, wyruszając spod głogowskiej kolegiaty i wędrując do sanktuarium w Jakubowie, nawiązują tym samym do wielowiekowej tradycji pielgrzymowania głogowian do tego miejsca.

Kustosz i bractwo

Bp Adam Dyczkowski, powołując w 2007 r. sanktuarium w Jakubowie, funkcję kustosza powierzył ks. Stanisławowi Czerwińskiemu. Ks. Stanisław przybył do Jakubowa w 1999 r. Z tą chwilą rozpoczął się nowy rozdział w historii parafii. Ksiądz Kustosz reaktywował bowiem kult św. Jakuba i jego szlaków. Został także opiekunem założonego w czerwcu 2004 r. Bractwa św. Jakuba w Jakubowie. Pierwszym prezesem stowarzyszenia skupiającego katolików z okolicznych miast i miejscowości został Henryk Karaś. Celem członków bractwa było przywrócenie ośrodkowi kościelnemu w Jakubowie dawnej świetności oraz ożywienie ruchu pielgrzymkowego. Tworząc pierwszy polski odcinek szlaku pątniczego włączony do europejskiej sieci dróg pielgrzymkowych św. Jakuba, bractwo nawiązało do wspaniałej i bogatej tradycji pielgrzymowania do grobu Apostoła w Santiago de Compostela, będącego obok Jerozolimy i Rzymu jednym z trzech najważniejszych chrześcijańskich ośrodków pątniczych. Cele bractwa to również: pomoc w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy, które niegdyś łączyło kraje, regiony i ludzi, wspieranie tradycji europejskich związanych z szerzeniem ruchu pielgrzymkowego pw. św. Jakuba Apostoła, włączenie Polaków w coraz powszechniejszy ruch osób świeckich z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii i Czech, wspierających ideę pielgrzymek związanych ze św. Jakubem, oraz opieka i nadzór nad powstającymi z inicjatywy bractwa szlakami św. Jakuba Apostoła w Polsce. Bractwa św. Jakuba Apostoła w Polsce działają również w Szczyrku, Żabnie, Więcławicach Starych i Ośnie Lubuskim.

Pierwszy z Dwunastu

Św. Jakub Apostoł był synem Zebedeusza i Salome, kuzynki Najświętszej Maryi Panny, oraz bratem św. Jana Apostoła Ewangelisty. Zgodnie z legendą, tuż po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Hiszpanii, gdzie głosił Chrystusa. Po powrocie do Jerozolimy został jej pierwszym biskupem, ponosząc tam w 44 r. jako pierwszy z Dwunastu męczeńską śmierć (Euzebiusz z Cezarei podaje jako głos tradycji, że św. Jakub ucałował swojego kata, który wzruszony czynem Apostoła miał się nawrócić, wyznać Chrystusa i ponieść z nim męczeńską śmierć). W VII wieku, gdy Arabowie zajęli Ziemię Świętą, jego ciało miało być w tajemnicy przewiezione do Hiszpanii i tam złożone do grobu. Ciało Świętego ukryto jednak, gdy na Półwysep Iberyjski wtargnęli Maurowie. Po kilkuset latach zapomniany grób św. Jakuba odnalazł biskup Teodomir, prowadzony w cudowny sposób na pole spadających gwiazd. Dzisiaj jest to Santiago de Compostela – miejsce pielgrzymek całej Europy.

Reklama

Słowo na jubileusz

Ks. kan. Stanisław Czerwiński, kustosz sanktuarium: – Uroczystość 10-lecia otwarcia pierwszego w Polsce szlaku św. Jakuba Starszego Apostoła z Jakubowa do Zgorzelca i połączona uroczystość przywiezienia relikwii św. Jakuba z Watykanu do Jakubowa to na pewno zwieńczenie wszystkich wysiłków członków Bractwa św. Jakuba w Polsce, zmierzających do propagowania kultu św. Jakuba poprzez odtwarzanie szlaków św. Jakuba w Polsce, ale przede wszystkim troski o pielgrzymów, którzy zdążają tymi szlakami polskimi do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła. (…) Te uroczystości to nie tylko spojrzenie w przeszłość, na to, co udało się uczynić, ale w przyszłość, czyli co dalej czynić, aby kult św. Jakuba rozwijał się tak dynamicznie, jak rozwija się dotychczas. (…) Z nadzieją patrzymy na to, żeby zobaczyć kult św. Jakuba nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

2015-06-25 13:30

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Na jakubowym szlaku

Niedziela sosnowiecka 46/2019, str. 8

[ TEMATY ]

historia

szlaki św. Jakuba

Archiwum organizatorów

W kaplicy pyrzowickiego Międzynarodowego Portu Lotniczego

Od średniowiecza jednym z najważniejszym szlaków komunikacyjnych w Europie Środkowej była tzw. Wysoka Droga, nazywana również Drogą Królewską – Via Regia. Rozwijały się przy niej tak ważne ośrodki, jak: Frankfurt n. Menem, Lipsk, Wrocław, Kraków, Lwów czy Kijów. Polski odcinek Camino na Drodze Królewskiej rozpoczyna się na polsko-ukrainskiej granicy w Korczowej (lub Medyce) i prowadzi przez Podkarpacie, Małopolskę, Górny i Dolny Śląsk aż do Zgorzelca, dołączając się do szlaku przez wschodnie Niemcy. Dawniej Drogą podróżowali kupcy, dyplomaci oraz pielgrzymi. Dziś Droga Królewska stanowi ważny czynnik rozwoju poszczególnych regionów oraz przestrzeń, która przyciąga pielgrzymów i turystów nie tylko z Polski.

Pod opieką św. Jakuba

W diecezji sosnowieckiej znajduje się wyjątkowe miejsce związane ze św. Jakubem Apostołem – patronem pielgrzymów i wędrowców – Sączów. Leży on na pątniczym szlaku Via Regia, powstałym w średniowieczu i związanym z hiszpańskim sanktuarium Santiago de Compostella. To właśnie w Sączowie łączą się dwa szlaki polskiego Camino: Via Regia oraz prowadzący z Częstochowy odcinek będący przedłużeniem Warszawskiej Drogi św. Jakuba. Prowadzący przez Zagłębie Dąbrowskie odcinek tego szlaku pełni funkcję lokalnej trasy turystycznej i kulturowej, prezentujący zabytki i historię naszego regionu. Przy sączowskiej parafii znajduje się siedziba Zagłębiowskiego Klubu Przyjaciół Camino, który działa w ramach stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Kapelanem i kustoszem Zagłębiowskich Szlaków Świętego Jakuba jest ks. Marek Sendal. Od 2013 r. w Sączowie istnieje Dom św. Jakuba Apostoła, w którym pielgrzymi idący Drogami św. Jakuba mogą znaleźć miejsce na odpoczynek. – Każdego 28. dnia miesiąca sprawowana jest Msza św. ku czci św. Jakuba Apostoła przed jego relikwiami. Podczas specjalnego nabożeństwa odczytywane są intencje zanoszone przez pośrednictwo tego świętego. Cieszę się, że nasza świątynia gromadzi nie tylko miejscowych czcicieli patrona, ale miłośników Dróg Jakubowych, którzy co miesiąc licznie przybywają na to spotkanie – opowiada ks. Marek Sendal.

Cywilizacyjny postęp na kulturowym szlaku

Ważnym wydarzeniem na kulturowym Szlaku św. Jakuba Via Regia było symboliczne otwarcie szlaku św. Jakuba z Pyrzowic do Sączowa. Inicjatorami przedsięwzięcia były Górnośląski Klub Przyjaciół Camino i Zagłębiowski Klub Przyjaciół Camino przy Stowarzyszeniu Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Stowarzyszenia na wspólnym spotkaniu w dniu 22 października br. w Tarnowskich Górach zgodnie podjęły decyzję i wspólnie urzeczywistniły swoje zamiary. Na początku organizatorzy i pielgrzymi spotkali się na krótkim nabożeństwie w kaplicy Chrystusa Zbawiciela na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Nabożeństwo prowadził proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Matki Boskiej w Pyrzowicach ks. Mirosław Sołtysek. Następnie pielgrzymi pieszo przemierzyli trasę 7 km prowadzącą z Pyrzowic do Sączowa. Uczestnikami wydarzenia byli pielgrzymi z różnych stron naszego województwa, m.in.: z Czeladzi, Pyrzowic, Rogoźnika, Sączowa, Sosnowca, Wojkowic, Woźnik, Zabrza i Zawiercia. Na zakończenie sprawowana była Msza św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła przez proboszcza sączowskiej parafii i kustosza Zagłębiowskich Szlaków św. Jakuba, ks. Marka Sendala. Po nabożeństwie na tutejszej plebanii odbyło się spotkanie pielgrzymów.

– Otwarty odcinek Drogi św. Jakuba z Pyrzowic do Sączowa ma wielkie znaczenie. Stanowi dwukierunkowy łącznik na trasie Pyrzowice-Sączów i ułatwia pielgrzymom dostęp do sieci szlaków pielgrzymkowych na południu Polski oraz powrót do domów po zakończeniu pielgrzymowania tymi szlakami – stwierdzają pomysłodawcy inicjatywy.

CZYTAJ DALEJ

Kontakt

Redakcja


Centrala: (34) 369 43 22
Sekretariat: redakcja@niedziela.pl, (34) 369 43 02
Dział ogłoszeń: ogloszenia@niedziela.pl, (34) 369 43 65
Księgarnia: kolportaz@niedziela.pl, (34) 369 43 52
Dział kolportażu: kolportaz.niedziela@niedziela.pl, (34) 369 43 51
Patronaty: patronat@niedziela.pl, (34) 369 43 24
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Książek rodo@niedziela.pl, tel: 506 744 552

Redakcja internetowa

E-mail: internet@niedziela.pl
Dział redakcyjny:
Monika Książek - kierownik (monika@niedziela.pl)
Damian Krawczykowski (damian.krawczykowski@niedziela.pl)
Marcin Mysłek (marcin@niedziela.pl)


Tel.: (34) 369 43 25
Dział techniczny: webmaster@niedziela.pl

 

Edycje diecezjalne

Redakcja zielonogórsko-gorzowska: ks. Adrian Put (redaktor odpowiedzialny), Katarzyna Krawcewicz, Kamil Krasowski
E-mail: aspekty@diecezjazg.pl; zielonagora-gorzow@niedziela.pl
Adres: ul. Obywatelska 1, 65-736 Zielona Góra
Tel.: 666 028 246
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-13
Redakcja częstochowska: Karolina Mysłek, tel. (34) 369 43 70
 
Redakcja toruńska: ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny),
Renata Czerwińska,
Ewa Melerska
E-mail: torun@niedziela.pl
Adres: ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
Tel.: (56) 622 35 30
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja szczecińsko-kamieńska: ks. Grzegorz Wejman (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: szczecin@niedziela.pl
Adres: pl. św. Ottona 1, 71-250 Szczecin
Tel./fax: (91) 454 15 91
Dyżury: pon.- pt. w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.szczecin@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25


Redakcja częstochowska: Ks. Mariusz Frukacz (redaktor odpowiedzialny)
Sławomir Błaut
Maciej Orman
E-mail: czestochowa@niedziela.pl
Adres: ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 369 43 91, (34) 369 43 85


Redakcja kielecka: ks. Tomasz Siemieniec (redaktor odpowiedzialny), Agnieszka Dziarmaga, Katarzyna Dobrowolska, Władysław Burzawa
E-mail: kielce@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II nr 3, 25-013 Kielce
Tel.: (41) 344 20 77
Redakcja częstochowska: Jolanta Marszałek, tel. (34) 369 43 25
E-mail: edycja.kielce@niedziela.pl


Redakcja legnicka: ks. Piotr Nowosielski (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: legnica@niedziela.pl
Adres: ul. Jana Pawła II 1, 59-220 Legnica
Tel.: (76) 724 41 52
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28
E-mail: edycja.legnica@niedziela.pl


Redakcja lubelska: ks. Mieczysław Puzewicz, Urszula Buglewicz
E-mail: lublin@niedziela.pl
Adres: Kuria Metropolitalna, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
Tel. kom.: 607 669 192, tel./fax (81) 743 68 47
Redakcja częstochowska: Maciej Orman, tel. (34) 369 43 85,


Redakcja łódzka:
E-mail: lodz@niedziela.pl
Adres: ul. Ks. I. Skorupki 3, 90-458 Łódź
Tel.: (42) 664 87 52
Dyżury w siedzibie redakcji: pon. i śr. godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 31


Redakcja małopolska: Maria Fortuna-Sudor – redaktor odpowiedzialny,
ks. dr Jan Abrahamowicz – asystent kościelny.
Anna Bandura
E-mail: krakow@niedziela.pl
Adres: ul. Bernardyńska 3, 31-034 Kraków
Tel.: (12) 432 81 57, 605825450
Dyżury: pon. w godz. 13-15, wt. w godz. 10-14 lub po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja bielska: ks. Piotr Bączek (redaktor odpowiedzialny) (baczek@niedziela.pl),
Tel.: 502 271 175
Mariusz Rzymek
Monika Jaworska
E-mail: bielsko-biala@niedziela.pl
Adres: ul. Żeromskiego 5-7, 43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 819 06 20
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka, tel. (34) 369 43 28


Redakcja podlaska: ks. Marcin Gołębiewski (redaktor odpowiedzialny), Monika Kanabrodzka
E-mail: drohiczyn@niedziela.pl
Adres: ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn
Tel./fax: (85) 656 57 54
Dyżury: pon., wt., pt. w godz. 8.30-13.30
Redakcja częstochowska: Beata Włoga, tel. (34) 369 43 70


Redakcja przemyska: ks. Zbigniew Suchy (redaktor odpowiedzialny),
Romana Trojniarz
E-mail: przemysl@niedziela.pl
Adres: pl. Katedralny 4 A, 37-700 Przemyśl
Tel.: (16) 676 06 00, 601 855 100
Dyżury: godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Anna Cichobłazińska, tel. (34) 369 43 30
E-mail: edycja.przemysl@niedziela.pl


Redakcja rzeszowska: ks. Józef Kula (redaktor odpowiedzialny),
s. Hieronima Janicka,
Alina Ziętek - Salwik
Adres: ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów
Tel./fax: (17) 852 52 74,
E-mail: rzeszow@niedziela.pl
Dyżury: pon.-pt. w godz. 10-12
Redakcja częstochowska: Anna Wyszyńska (edycja.rzeszow@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 24


Redakcja sandomierska: ks. dr Wojciech Kania (redaktor odpowiedzialny)
E-mail: ; sandomierz@niedziela.pl
Tel. 601201383
Redakcja częstochowska: Ks. Jacek Molka (biblia@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 31


Redakcja sosnowiecka: ks. Tomasz Zmarzły (redaktor odpowiedzialny)
Piotr Lorenc
E-mail: sosnowiec@niedziela.pl
Adres: ul. Wawel 19, 41-200 Sosnowiec
Tel.: (32) 293 51 51 (Kuria),
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


Redakcja świdnicka: ks. Mirosław Bendyk (redaktor prowadzący edycję)
E-mail: swidnica@niedziela.pl
Adres: pl. św. Jana Pawła II 2-3, 58-100 Świdnica
Redakcja częstochowska: Julia A. Lewandowska (edycja.swidnica@niedziela.pl), tel. (34) 369 43 25

Dyżur telefoniczny: 602-336-086


Redakcja warszawska: Andrzej Tarwid (redaktor odpowiedzialny),
Asystent kościelny: ks. dr Janusz Bodzon
Wojciech Dudkiewicz, Artur Stelmasiak,
Magdalena Wojtak,
dr Łukasz Krzysztofka
E-mail: warszawa@niedziela.pl
Adres: ul. Długa 29, lok 229, 00-238 Warszawa
Tel.: (22) 635 90 69, 600 340 635
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. (34) 369 43 85


Redakcja wrocławska: Ks. Łukasz Romańczuk (redaktor odpowiedzialny),
Tel.: 696 719 107,
Marzena Cyfert, Grzegorz Kryszczuk
Wanda Mokrzycka - stała współpraca
E-mail: wroclaw@niedziela.pl
Adres: ul. Katedralna 3 (I piętro), 50-328 Wrocław
Redakcja częstochowska: Sławomir Błaut, tel. (34) 369 43 85


Redakcja zamojsko-lubaczowska:
Ks. Krzysztof Hawro (redaktor odpowiedzialny), Ewa Monastyrska
E-mail: zamosc-lubaczow@niedziela.pl
Adres: ul. Zamoyskiego 1, 22-400 Zamość
Tel.: 783 596 040
Redakcja częstochowska: Marzena Cyfert, tel. (34) 369 43 28


CZYTAJ DALEJ

Groźny wypadek Holendra Fabio Jakobsena na finiszu pierwszego etapu kolarskiego Tour de Pologne

2020-08-05 18:55

[ TEMATY ]

Tour de Pologne

PAP

Do makabrycznej kraksy doszło na finiszu pierwszego etapu 77. Tour de Pologne w Katowicach, w której mocno ucierpiał Holender Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).

Pierwszy linię mety minął inny Holender Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), ale tuż przed „kreską” zepchnął na barierki swojego rodaka. Jakobsen z ogromnym impetem wpadł na płotki i wyłamał je, uderzając w sędziego pomiaru czasu.

Po chwili odezwały się sygnały karetek pogotowia. Na miejsce przyleciał też helikopter, który zabrał poszkodowanych do szpitala.

Wszystko wskazuje na to, że Groenewegen zostanie zdyskwalifikowany, ale sędziowie nie podjęli jeszcze decyzji

Holenderski kolarz Fabio Jakobsen znajduje się w śpiączce farmakologicznej, a jego stan jest poważny - przekazano PAP z biura prasowego wyścigu.

Został on zwycięzcą pierwszego etapu wyścigu.

PAP
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję