Reklama

Aspekty

Wszystkie drogi prowadzą do... Jakubowa

W tym roku obchodzimy dziesiątą rocznicę otwarcia pierwszego w naszej Ojczyźnie odcinka szlaku św. Jakuba (z Jakubowa do Zgorzelca) oraz dziesiątą rocznicę sprowadzenia z Rzymu relikwii św. Jakuba Starszego Apostoła. Z okazji jubileuszu w sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Jakubowie dzisiaj, tj. w niedzielę 28 czerwca, zostanie odprawiona uroczysta Eucharystia

2015-06-25 13:30

Niedziela zielonogórsko-gorzowska 26/2015, str. 4-5

[ TEMATY ]

szlaki św. Jakuba

Archiwum „Aspektów”

Sanktuarium pielgrzymkowe św. Jakuba Starszego Apostoła w Jakubowie

Okres wakacji to piękny czas wypoczynku, podróżowania i pielgrzymowania. Planując wakacyjną podróż, warto zwrócić uwagę na Jakubów, niewielką wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie polkowickim, położoną niedaleko Głogowa i na znajdujące się w niej sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła.

Pierwsze w Polsce

Sanktuarium w Jakubowie jest jednym z sześciu sanktuariów należących do diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Sanktuarium św. Jakuba jako pierwsze w Polsce zostało ustanowione 20 czerwca 2007 r. w Jakubowie przez ówczesnego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Adama Dyczkowskiego (w uroczystość św. Jakuba 25 lipca 2010 r. dekretem biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi zostało ustanowione sanktuarium św. Jakuba Apostoła Starszego w Lęborku. 22 kwietnia 2011 r. biskup diecezji bielsko-żywieckiej ustanowił sanktuarium św. Jakuba w Szczyrku). 13 czerwca 2005 r. sprowadzono z Rzymu relikwie Świętego, które stały się obiektem kultu w Jakubowie. Wpłynęło to na ożywienie kultu św. Jakuba na tych ziemiach. Relikwie znajdują się w dwóch pozłacanych relikwiarzach. Pierwszy z nich ma kształt sześcianu, na którym stoi figurka św. Jakuba, ubranego w typowy pątniczy strój – długą szatę, kapelusz i laskę. Na szacie postaci i na jej podstawie widnieją muszle, które są symbolem pielgrzyma na szlaku do Santiago de Compostela. Drugi relikwiarz, również ozdobiony muszlami, kształtem przypomina zarówno wbity w skałę miecz, jak i krzyż.

Kościół w Jakubowie

Pierwsza wzmianka o kościele w Jakubowie dotyczy czasów Mieszka I i pochodzi z 991 r. Jakkolwiek podważana przez historyków, świadczy o istnieniu na tych ziemiach pierwotnej wspólnoty chrześcijańskiej. Faktem natomiast jest, że nieopodal Jakubowa znajduje się, znane już w XII wieku, cudowne źródełko – cel pielgrzymowania średniowiecznych pątników. Od 1376 r. funkcjonował tu podległy kanonii głogowskiej kościół, który w okresie reformacji w 1571 r. został przemieniony na protestancki zbór. Zniszczony ołtarz i zrabowane wota były natomiast skutkiem prowadzonej w pierwszej połowie XVII wieku wojny trzydziestoletniej (1618-48) i najazdu szwedzkiego. Do ponownego odrodzenia Kościoła katolickiego na tych ziemiach doszło dopiero w połowie XIX wieku. Kościół w Jakubowie składa się z trzech brył o różnych wysokościach (nie licząc przedsionków i zakrystii). Surowy charakter świątyni nadaje zarówno zdecydowana przewaga kamienia polnego jako budulca, jak i wielość kubicznych form. Brama w wieży, będącej jednocześnie dzwonnicą, prowadzi do wnętrza świątyni, a całość budowli ma niewątpliwie gotycki charakter. Po lewej stronie od wejścia znajduje się późnobarokowa kaplica cmentarna wybudowana w 1752 r. przez ród Stochów. Data wykuta jest w arkadzie piaskowcowego portalu, który wieńczy herb rodu (liście układające się w kształt serca). Płyty nagrobne wmurowane w ściany kaplicy oraz ornament przedstawiający czaszkę z piszczelami świadczą, iż wcześniej był to prawdopodobnie grobowiec rodziny Krekwiczów z Wierzchowic. Ufundowany w XVI wieku ołtarz szafkowy z figurami 12 Apostołów stanowi ciekawy element wnętrza świątyni. W jego środkowej części znajdują się figury Najświętszej Maryi Panny, św. Barbary i św. Jakuba. Z kolei w ołtarzu głównym sanktuarium znajduje się obraz przedstawiający patrona świątyni w stroju pielgrzymim. Za postacią Świętego przedstawione są dwie sceny – przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor oraz męczeńska śmierć Apostoła.

Reklama

Szlak św. Jakuba

Z Jakubowem związany jest niewątpliwie szlak pielgrzymkowy. Już w średniowieczu miejscowość była celem wypraw pątniczych. W XII i XIII wieku do źródła św. Jakuba przybywali bowiem pielgrzymi z Francji, Czech, Moraw, a także Śląska. Decyzja o utworzeniu pierwszego w Polsce stałego szlaku św. Jakuba, łączącego Dolny Śląsk z europejską siecią szlaków do Santiago de Compostela w Hiszpanii, została podjęta 18 października 2004 r. Oficjalne otwarcie szlaku pod nazwą Dolnośląska Droga św. Jakuba, prowadzącego z Głogowa do Zgorzelca, nastąpiło 24 lipca 2005 r. Liczy on ok. 130 km i wiedzie przez: Głogów – Jakubów – Grodowiec – Polkowice – Chocianów – Bolesławiec – Lubań – Zgorzelec. Z kolei szlak pątniczy do Jakubowa ze Zgorzelca do Jakubowa wyznaczony został w 2009 r. Przebieg obu tras, oznakowanych charakterystycznymi symbolami w postaci muszli na tabliczkach czy naklejkach, jest ten sam. 10 lat temu, w kwietniu 2005 r., została natomiast reaktywowana pielgrzymka z Głogowa do źródła św. Jakuba w Jakubowie, zwana papieską. Liczni wierni, wyruszając spod głogowskiej kolegiaty i wędrując do sanktuarium w Jakubowie, nawiązują tym samym do wielowiekowej tradycji pielgrzymowania głogowian do tego miejsca.

Kustosz i bractwo

Bp Adam Dyczkowski, powołując w 2007 r. sanktuarium w Jakubowie, funkcję kustosza powierzył ks. Stanisławowi Czerwińskiemu. Ks. Stanisław przybył do Jakubowa w 1999 r. Z tą chwilą rozpoczął się nowy rozdział w historii parafii. Ksiądz Kustosz reaktywował bowiem kult św. Jakuba i jego szlaków. Został także opiekunem założonego w czerwcu 2004 r. Bractwa św. Jakuba w Jakubowie. Pierwszym prezesem stowarzyszenia skupiającego katolików z okolicznych miast i miejscowości został Henryk Karaś. Celem członków bractwa było przywrócenie ośrodkowi kościelnemu w Jakubowie dawnej świetności oraz ożywienie ruchu pielgrzymkowego. Tworząc pierwszy polski odcinek szlaku pątniczego włączony do europejskiej sieci dróg pielgrzymkowych św. Jakuba, bractwo nawiązało do wspaniałej i bogatej tradycji pielgrzymowania do grobu Apostoła w Santiago de Compostela, będącego obok Jerozolimy i Rzymu jednym z trzech najważniejszych chrześcijańskich ośrodków pątniczych. Cele bractwa to również: pomoc w odtwarzaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego chrześcijańskiej Europy, które niegdyś łączyło kraje, regiony i ludzi, wspieranie tradycji europejskich związanych z szerzeniem ruchu pielgrzymkowego pw. św. Jakuba Apostoła, włączenie Polaków w coraz powszechniejszy ruch osób świeckich z Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii i Czech, wspierających ideę pielgrzymek związanych ze św. Jakubem, oraz opieka i nadzór nad powstającymi z inicjatywy bractwa szlakami św. Jakuba Apostoła w Polsce. Bractwa św. Jakuba Apostoła w Polsce działają również w Szczyrku, Żabnie, Więcławicach Starych i Ośnie Lubuskim.

Pierwszy z Dwunastu

Św. Jakub Apostoł był synem Zebedeusza i Salome, kuzynki Najświętszej Maryi Panny, oraz bratem św. Jana Apostoła Ewangelisty. Zgodnie z legendą, tuż po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Hiszpanii, gdzie głosił Chrystusa. Po powrocie do Jerozolimy został jej pierwszym biskupem, ponosząc tam w 44 r. jako pierwszy z Dwunastu męczeńską śmierć (Euzebiusz z Cezarei podaje jako głos tradycji, że św. Jakub ucałował swojego kata, który wzruszony czynem Apostoła miał się nawrócić, wyznać Chrystusa i ponieść z nim męczeńską śmierć). W VII wieku, gdy Arabowie zajęli Ziemię Świętą, jego ciało miało być w tajemnicy przewiezione do Hiszpanii i tam złożone do grobu. Ciało Świętego ukryto jednak, gdy na Półwysep Iberyjski wtargnęli Maurowie. Po kilkuset latach zapomniany grób św. Jakuba odnalazł biskup Teodomir, prowadzony w cudowny sposób na pole spadających gwiazd. Dzisiaj jest to Santiago de Compostela – miejsce pielgrzymek całej Europy.

Słowo na jubileusz

Ks. kan. Stanisław Czerwiński, kustosz sanktuarium: – Uroczystość 10-lecia otwarcia pierwszego w Polsce szlaku św. Jakuba Starszego Apostoła z Jakubowa do Zgorzelca i połączona uroczystość przywiezienia relikwii św. Jakuba z Watykanu do Jakubowa to na pewno zwieńczenie wszystkich wysiłków członków Bractwa św. Jakuba w Polsce, zmierzających do propagowania kultu św. Jakuba poprzez odtwarzanie szlaków św. Jakuba w Polsce, ale przede wszystkim troski o pielgrzymów, którzy zdążają tymi szlakami polskimi do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła. (…) Te uroczystości to nie tylko spojrzenie w przeszłość, na to, co udało się uczynić, ale w przyszłość, czyli co dalej czynić, aby kult św. Jakuba rozwijał się tak dynamicznie, jak rozwija się dotychczas. (…) Z nadzieją patrzymy na to, żeby zobaczyć kult św. Jakuba nie tylko w Europie, ale na całym świecie.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Na jakubowym szlaku

2019-11-13 11:47

Niedziela sosnowiecka 46/2019, str. 8

[ TEMATY ]

historia

szlaki św. Jakuba

Archiwum organizatorów

W kaplicy pyrzowickiego Międzynarodowego Portu Lotniczego

Od średniowiecza jednym z najważniejszym szlaków komunikacyjnych w Europie Środkowej była tzw. Wysoka Droga, nazywana również Drogą Królewską – Via Regia. Rozwijały się przy niej tak ważne ośrodki, jak: Frankfurt n. Menem, Lipsk, Wrocław, Kraków, Lwów czy Kijów. Polski odcinek Camino na Drodze Królewskiej rozpoczyna się na polsko-ukrainskiej granicy w Korczowej (lub Medyce) i prowadzi przez Podkarpacie, Małopolskę, Górny i Dolny Śląsk aż do Zgorzelca, dołączając się do szlaku przez wschodnie Niemcy. Dawniej Drogą podróżowali kupcy, dyplomaci oraz pielgrzymi. Dziś Droga Królewska stanowi ważny czynnik rozwoju poszczególnych regionów oraz przestrzeń, która przyciąga pielgrzymów i turystów nie tylko z Polski.

Pod opieką św. Jakuba

W diecezji sosnowieckiej znajduje się wyjątkowe miejsce związane ze św. Jakubem Apostołem – patronem pielgrzymów i wędrowców – Sączów. Leży on na pątniczym szlaku Via Regia, powstałym w średniowieczu i związanym z hiszpańskim sanktuarium Santiago de Compostella. To właśnie w Sączowie łączą się dwa szlaki polskiego Camino: Via Regia oraz prowadzący z Częstochowy odcinek będący przedłużeniem Warszawskiej Drogi św. Jakuba. Prowadzący przez Zagłębie Dąbrowskie odcinek tego szlaku pełni funkcję lokalnej trasy turystycznej i kulturowej, prezentujący zabytki i historię naszego regionu. Przy sączowskiej parafii znajduje się siedziba Zagłębiowskiego Klubu Przyjaciół Camino, który działa w ramach stowarzyszenia Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Kapelanem i kustoszem Zagłębiowskich Szlaków Świętego Jakuba jest ks. Marek Sendal. Od 2013 r. w Sączowie istnieje Dom św. Jakuba Apostoła, w którym pielgrzymi idący Drogami św. Jakuba mogą znaleźć miejsce na odpoczynek. – Każdego 28. dnia miesiąca sprawowana jest Msza św. ku czci św. Jakuba Apostoła przed jego relikwiami. Podczas specjalnego nabożeństwa odczytywane są intencje zanoszone przez pośrednictwo tego świętego. Cieszę się, że nasza świątynia gromadzi nie tylko miejscowych czcicieli patrona, ale miłośników Dróg Jakubowych, którzy co miesiąc licznie przybywają na to spotkanie – opowiada ks. Marek Sendal.

Cywilizacyjny postęp na kulturowym szlaku

Ważnym wydarzeniem na kulturowym Szlaku św. Jakuba Via Regia było symboliczne otwarcie szlaku św. Jakuba z Pyrzowic do Sączowa. Inicjatorami przedsięwzięcia były Górnośląski Klub Przyjaciół Camino i Zagłębiowski Klub Przyjaciół Camino przy Stowarzyszeniu Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Stowarzyszenia na wspólnym spotkaniu w dniu 22 października br. w Tarnowskich Górach zgodnie podjęły decyzję i wspólnie urzeczywistniły swoje zamiary. Na początku organizatorzy i pielgrzymi spotkali się na krótkim nabożeństwie w kaplicy Chrystusa Zbawiciela na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Nabożeństwo prowadził proboszcz parafii pw. Nawiedzenia Matki Boskiej w Pyrzowicach ks. Mirosław Sołtysek. Następnie pielgrzymi pieszo przemierzyli trasę 7 km prowadzącą z Pyrzowic do Sączowa. Uczestnikami wydarzenia byli pielgrzymi z różnych stron naszego województwa, m.in.: z Czeladzi, Pyrzowic, Rogoźnika, Sączowa, Sosnowca, Wojkowic, Woźnik, Zabrza i Zawiercia. Na zakończenie sprawowana była Msza św. przy relikwiach św. Jakuba Apostoła przez proboszcza sączowskiej parafii i kustosza Zagłębiowskich Szlaków św. Jakuba, ks. Marka Sendala. Po nabożeństwie na tutejszej plebanii odbyło się spotkanie pielgrzymów.

– Otwarty odcinek Drogi św. Jakuba z Pyrzowic do Sączowa ma wielkie znaczenie. Stanowi dwukierunkowy łącznik na trasie Pyrzowice-Sączów i ułatwia pielgrzymom dostęp do sieci szlaków pielgrzymkowych na południu Polski oraz powrót do domów po zakończeniu pielgrzymowania tymi szlakami – stwierdzają pomysłodawcy inicjatywy.

CZYTAJ DALEJ

Łomża: uroczystości pogrzebowe bp. Stanisława Stefanka

2020-01-23 14:16

[ TEMATY ]

biskup

śmierć

twitter.com

Uroczystości pogrzebowe bp. Stanisława Stefanka odbyły się w czwartek w Łomży. - Dałeś się poznać jako obrońca prawdy i życia, promotor wiary, małżeństwa i rodziny oraz wartości religijnych i narodowych - mówił w homilii o śp. biskupie seniorze łomżyńskim bp Ignacy Dec. Zmarły 17 stycznia hierarcha został pochowany w tamtejszej katedrze św. Michała Archanioła.

W świątyni na uroczystościach pogrzebowych zgromadzili się licznie mieszkańcy miasta i członkowie lokalnych wspólnot katolickich, obecni byli przedstawiciele władz samorządowych i parlamentarzyści.

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i metropolita poznański. We wstępie do liturgii przypomniał życiorys Zmarłego oraz jego zasługi dla diecezji łomżyńskiej i aktywność w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

Bp Stefanek zorganizował m.in. w dawnym budynku seminarium duchownego Bursę Szkolną dla młodzieży, powołał do istnienia diecezjalne Radio Nadzieja oraz Muzeum Diecezjalne. Przez wiele lat z jego inicjatywy funkcjonował Katolicki Ośrodek Adopcyjny w Łomży. Biskup otworzył też istniejące do dzisiaj Okno Życia.

Ważnym wydarzeniem w czasie jego posługi było przeprowadzenie I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, wskazującego kierunki pracy dla lokalnego Kościoła.

Śp. bp Stefanek aktywnie uczestniczył w pracach Episkopatu Polski. Był członkiem Komisji ds. Rodziny, Komisji ds. Misji, Komisji ds. Zakonnych i Komisji ds. Liturgii. W 1993 r. został członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Homilię wygłosił biskup świdnicki Ignacy Dec. Nawiązując do Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, zaznaczył, że w życiu i śmierci należymy do Boga. - Nasz Zbawiciel przychodzi po swoich, którzy w niego uwierzyli i Mu zaufali, pokochali Go i dla Niego tu żyli. Przychodzi, by ich przeprowadzić przez bramę śmierci do nowego życia. To Bóg nam wybiera godzinę tego przyjścia, tak jak nam wybrał godzinę naszego poczęcia i przyjścia na świat - mówił bp Dec.

"Jesteśmy przekonani, że ta godzina Jego przyjścia jest dla nas odpowiednia, chociaż nam wydaje się, że jest ona niekiedy przedwczesna i niespodziewana. W Słowie Bożym znajdujemy ukojenie, gdy drążą nas pytania: dlaczego już? Dlaczego tak? A dzisiaj pytamy, dlaczego taki piękny biskupi kwiat został już wycięty z ogródka polskiego Episkopatu?" - zastanawiał się kaznodzieja.

Podziękował także Bogu za to, co poprzez posługę bp. Stefanka, zostawił w sercach poszczególnych ludzi. Przypomniał, że powołanie kapłańskie ks. Stefanka ukształtowało się w Towarzystwie Chrystusowym, a posługa naukowo-dydaktyczna na katolickich uczelniach: Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Młody kapłan szedł śladem abp. Kazimierza Majdańskiego, który zaszczepił w nim miłość do małżeństwa i rodziny.

Bp Dec podkreślił, że w długoletniej aktywności dydaktycznej oraz posłudze biskupiej bp. Stefanka jego współpracownicy wskazywali na wielki talent kaznodziejski Zmarłego.

- Tak wiele wygłosiłeś homilii, kazań, konferencji i rekolekcji do różnych grup społecznych, kapłanów, sióstr zakonnych, małżonków, rodziców, parlamentarzystów. Twoje kazania bazowały na Piśmie Świętym i nauce Kościoła, były ozdabiane mocnymi, dobrze dobranymi przykładami z codziennego życia małżeńskiego i rodzinnego. Były wypowiadane z wielką pasją i poruszały wiernych. Dziś Twoje usta zamilkły, ale ślady Twoich wystąpień pozostały w naszych sercach - powiedział bp Dec.

"Gdy zamknęła się książka Twojego ziemskiego, w oparciu o to, czego doświadczyliśmy i co o Tobie mówią i piszą w mediach katolickich, możemy powiedzieć, że byłeś prawym człowiekiem, autentycznym chrześcijaninem, prawdziwym ojcem, bratem, pasterzem i przyjacielem każdego człowieka. Dałeś się poznać jako obrońca prawdy i życia, promotor wiary, małżeństwa i rodziny oraz wartości religijnych i narodowych" - podkreślił bp Ignacy Dec.

Depesze kondolencyjne w związku ze śmiercią bp. Stanisława Stefanka przesłali m.in. prezydent RP Andrzej Duda, nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, kard. Gerhard L. Mueller, prymas Polski abp Wojciech Polak oraz arcybiskupi metropolici i biskupi, a także marszałek Sejmu Elżbieta Witek i rektorzy uczelni wyższych.

W imieniu Towarzystwa Chrystusowego zmarłego współbrata pożegnał ks. Krzysztof Olejnik. Krótkie słowo pożegnania wygłosił także o. Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.

Ordynariusz łomżyński bp Janusz Stepnowski zachęcił w niedawnym liście do diecezjan, aby uwzględniając wrażliwość śp. bp. Stanisława Stefanka na sprawy związane z obroną życia i rodziny, zamiast kwiatów złożyć ofiarę przeznaczoną na Fundusz Obrony Życia.

Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk. abp. Antoniego Baraniaka 28 czerwca 1959 w Poznaniu w Towarzystwie Chrystusowym. Sam wspominał, że powołanie do służby kapłańskiej czuł od dziecka. Już jako 13-latek wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Ziębicach koło Wrocławia. Mówił, że od samego początku czuł na sobie „ciężar wyboru”, ale w tym wszystkim pomagała mu gorąca modlitwa matki. Rodzice byli dla niego największym autorytetem.

Pobyt w seminarium ożywił zamiłowanie kleryka do Biblii. - Pismo Święte stało się moim życiem – wspominał bp Stefanek. Dlatego tuż po święceniach kapłańskich ks. Stefanek rozpoczął studia w sekcji antropologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1965 r. obronił pracę magisterską pt. „Pascha w najstarszych tradycjach biblijnych”. Tytuł doktora teologii otrzymał po obronie rozprawy pt: „Mowy Balaama w reinterpretacji prorockiej”.

Biskupia droga ks. Stefanka rozpoczęła się w Szczecinie – 4 lipca 1980 r. został mianowany biskupem pomocniczym w Szczecinie, a 24 sierpnia tego roku został konsekrowany przez biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego w katedrze szczecińskiej.

26 października 1996 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem łomżyńskim. Uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej odbył 17 listopada 1996 r. Po ukończeniu 75. roku życia przeszedł na emeryturę 11 listopada 2011 r. Jego dewizą biskupią były słowa: „In omnibus Christus” (We wszystkim Chrystus).

Podczas swej posługi szczególną troską otoczył rodzinę – przez wiele lat był członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny, a także członkiem Rady Episkopatu Polski ds. Rodziny. Do roku 2007 r. przez dwie kadencje kierował pracami tego gremium.

Od 1972 r. był nauczycielem akademickim w ATK w Warszawie, prowadził zajęcia z zakresu teologii biblijnej, małżeństwa i rodziny. Przez ponad 30 lat związany był z Instytutem Studiów nad Rodziną w Łomiankach, w latach 1993-2010 był dyrektorem tej placówki, która obecnie jako Wydział Nauk o Rodzinie należy do struktur Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Zmarł 17 stycznia w szpitalu w Lublinie. Miał 83 lata.

CZYTAJ DALEJ

Abp Jędraszewski zachęca do uczczenia pamięci ofiar Holokaustu

2020-01-24 12:28

[ TEMATY ]

abp Marek Jędraszewski

Holocaust

Bożena Sztajner/Niedziela

Abp Marek Jędraszewski

W związku ze zbliżającymi się obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu abp Marek Jędraszewski zachęca wiernych Archidiecezji Krakowskiej do zapalenia świecy w oknie każdego domu 27 stycznia o godz. 18.00.

Akcja „Światło Pamięci” ma na celu uświadomienie zagrożeń związanych z nietolerancją religijną i etniczną. Jest ona adresowana do wszystkich tych, którym bliskie są podstawowe prawa człowieka – prawo do życia i wolności, bez względu na różnice rasowe i wyznaniowe.

Skierowana do wiernych Archidiecezji Krakowskiej zachęta, aby zapalić świecę w oknie każdego domu 27 stycznia o godz. 18.00, stanowi odpowiedź na apel wystosowany w tej sprawie przez Fundację Shalom.

27 stycznia, rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i ośrodka zagłady Auschwitz, Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję