Reklama

Z Jasnej Góry

2015-07-29 08:04

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 31/2015, str. 8

Skałka – Jasna Góra

Skałeczni pielgrzymi z Krakowa

W dniu 21 lipca br. przybyła na Jasną Górę 39. Piesza Pielgrzymka z Krakowa-Skałki. Co roku przewodnikami i duszpasterzami pielgrzymki są ojcowie z klasztoru Ojców Paulinów na Skałce i bracia klerycy z WSD Zakonu Paulinów. W tym roku po raz pierwszy pielgrzymkę prowadził o. Dominik Słabik. Wędrowano pod hasłem: „Bądźcie mocni w Panu” (Ef 6,10). Pielgrzymka podąża Szlakiem Orlich Gniazd. Główna intencja każdej pielgrzymki to modlitwa i ofiara za Ojca Świętego, Kościół i Ojczyznę. W pielgrzymce uczestniczyło 315 pątników, w tym aż 26 sióstr zakonnych. Trud pieszego wędrowania podjęły także rodziny wielodzietne.

22 lipca Eucharystii dla pielgrzymów przewodniczył o. Kazimierz Maniecki, definitor Zakonu Paulinów, a koncelebrował m.in. o. Zachariasz Jabłoński, który kiedyś był przewodnikiem paulińskiej pielgrzymki i nadal z wielką serdecznością ją wspiera. O. Jabłoński wspomniał o początkach pielgrzymki, zainicjowanej przez śp. o. Rufina Abramka. – Przed 39 laty, kiedy zaczynaliśmy pielgrzymować, Kraków nie miał pielgrzymki, były tylko rajdy, które nieraz uświetniał swoją obecnością Karol Wojtyła. I wtedy zrodziła się myśl, że warto byłoby reanimować ruch pielgrzymkowy z Krakowa. I wyruszyliśmy z błogosławieństwem Pana Boga. Byliśmy bez habitów, żeby nie narażać młodych nauczycieli na represje. No i szczęśliwie udało nam się ten szlak odtworzyć – opowiadał. Jednocześnie podjął temat nadchodzącego jubileuszu 40-lecia pieszego pielgrzymowania i poinformował o projekcie wydania książki z tej okazji, w której mogłyby się znaleźć świadectwa, przeżycia i historie skałecznych pielgrzymów.

Czytajmy „Jasną Górę”!

W lipcowo-sierpniowym numerze dwumiesięcznika „Jasna Góra” redakcja publikuje kazanie o. Stanisława Przepierskiego OP pt. „Śluby Jasnogórskie – droga Jezusa do ludzkości”. (...) Ważnym dopełnieniem tego tematu jest wywiad o. Roberta Jasiulewicza z ks. Dariuszem Kowalskim, proboszczem parafii pw. Świętych Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego w Warszawie, przeprowadzony w czasie peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w tej parafii. O. Michał Lukoszek OSPPE wyjaśnia sens wyboru życia w celibacie i przywołując adhortację Jana Pawła II „Vita consecrata”, przypomina, że „takie świadectwo jest niezwykle potrzebne ludziom żyjącym hedonistyczną mentalnością współczesnej kultury”. Zofia Chmielewska relacjonuje natomiast VI Zjazd Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego, który odbył się 2 maja br. i był poświęcony tematowi „Miłość Chrystusa w Eucharystii”.

Reklama

Wśród tematów historycznych redakcja przypomina historię Cudownego Obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, który przez 140 lat znajdował się na Jasnej Górze. O. Eustachy Rakoczy OSPPE pisze o 100. rocznicy wyzwolenia przez legionistów Piłsudskiego Leśnej Podlaskiej, gdzie znajduje się sanktuarium Ojców Paulinów.

Dwumiesięcznik „Jasna Góra”, nr 4/2015 – adres redakcji: ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa, www.miesiecznik.jasnagora.pl, e-mail: miesiecznik@jasnagora.pl.

(akw)

Franciszkański Zakon Świeckich

W dniach 17-18 lipca br. na Jasnej Górze odbyła się 22. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. – Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota ludzi świeckich żyjących duchem św. Franciszka. Należą do niego osoby żyjące w rodzinach, pracujące zawodowo, a także kapłani diecezjalni – podkreśliła s. Joanna Berłowska, przełożona narodowa FZŚ. – Naszym głównym zadaniem jest doskonalenie duchowe, dążenie do świętości i apostołowanie w świecie i na te sprawy kładziemy nacisk w formacji.

Mszy św. pielgrzymkowej przewodniczył o. Rufin Maryjka OFM, minister prowincjalny Prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Franciszkanów. Na spotkaniu obecni byli także m.in. asystenci narodowi FZŚ: o. Gabriel Kudzia OFM i o. Andrzej Romanowski OFMCap.

Pielgrzymka Nowogródzian

Uczestnicy 45. Pielgrzymki Nowogródzian na Jasną Górę uczcili pamięć 11 sióstr nazaretanek rozstrzelanych przez hitlerowców 1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku (leżącym do 1939 r. w Polsce, a obecnie na Białorusi). W 2000 r. siostry z Nowogródka beatyfikował papież Jan Paweł II. Po raz pierwszy nowogródzian na Jasną Górę przywiózł sługa Boży ks. Aleksander Zienkiewicz, kapelan zamordowanych sióstr. W niedzielę 19 lipca br. w jasnogórskim sanktuarium modliło się kilkadziesiąt osób, wśród nich potomkowie rodzin ocalonych przez bohaterskie zakonnice, a także rodziny, znajomi i wychowankowie sióstr nazaretanek oraz ci, których korzenie rodzinne wywodzą się z Nowogródka. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Jan Adamarczuk, duszpasterz środowiska nowogródzian.

Pielgrzymka z Wadowic

Jubileuszowa 30. Piesza Pielgrzymka z Wadowic dotarła na Jasną Górę 19 lipca br. Wędrowało w niej 413 osób. Barwami pielgrzymki były kolory papieskie: biały i żółty, a hasło nawiązywało do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży: „Błogosławieni czystego serca”. Głównym przewodnikiem pielgrzymki był ks. Adam Garlacz. W ciągu 6 dni pielgrzymi pokonali 145 km.

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Żeganamy prof. Jana Szyszko

2019-10-16 12:37

wpolityce.pl

Odszedł jeden z najlepszych lekarzy naszej przyrody, który kochał polską ziemię służąc Ojczyźnie swoją wiedzą, doświadczeniem i oddaniem. Był wierny Bogu i ludziom. Będzie nam ciebie brakowało - tak wspominano śp. prof. Jana Szyszki, byłego ministra środowiska, profesora nauk leśnych, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Prof. Szyszko zmarł nagle tydzień temu w wieku 75 lat.

Krzysztof Sitkowski/KPRP

Krzysztof Sitkowki/KPPR

W uroczystościach pogrzebowych, które odbyły się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Miłosnej wzięli udział najwyżsi przedstawiciele państwa na czele z prezydentem Andrzejem Dudą oraz premierem rządu RP. Mateuszem Morawieckim i prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim. Mszy św. przewodniczył abp Sławoj Leszek Głódź, zaś homilię wygłosił biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Dydycz. Liturgię koncelebrowało dziesięciu biskupów.

MK

- Kończąc swoją ziemską wędrówkę, zmierzasz do „Domu Naszego Ojca”, który jest domem miłości, pokoju i wiecznej radości. Poprzez naszą wspólną modlitwę chcemy do wieńca twojego życia dołożyć coś od siebie – powiedział witając zgromadzonych biskup diecezji warszawsko-praskiej Romuald Kamiński.

W homilii bp Antoni Pacyfik Dydycz podkreślił wkład zmarłego profesora w troskę o polską przyrodę. Zwrócił uwagę, że u podstaw podejmowanych przez niego wysiłków leżała głęboka wiara w Boga, miłość do tego co stworzone oraz szacunek dla dziedzictwa narodowego i rodzimej kultury.

- Mimo licznych trudności, nie traciłeś spokoju pamiętając słowa psalmu 116, w którym czytamy: „Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem jestem w wielkim ucisku”. Do wszystkiego podchodziłeś z wielkim spokojem. To głębokie przekonanie, a w istocie twoja wiara towarzyszyły ci przez całe twoje życie. Zawsze byłeś pogodny, niezależenie od różnego rodzaju sytuacji, nawet tych najmniej ciekawych, oczekując na Boże błogosławieństwo we wszystkich okolicznościach kolejnych etapów twojego życia – powiedział bp Dydycz.

Krzysztof Sitkowki/KPPR

Zwrócił też uwagę na wkład zmarłego profesora w dziedzinie nauki, gospodarki i polityki. – Zabiegał, by cała jego praca, nauka i poświęcenie służyły rodzinie, a potem wszystkim z którymi spotykał się w swoim bogatym życiu. Bliskie były mu słowa „Polak chociaż stąd miedzy narodami słynny, że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny. Gotów puścić się w kraje świata w nędzy i poniewierce przeżyć długie lata walcząc z ludźmi i z losem póki mu wśród burzy przyświeca ta nadzieja, że Ojczyźnie służy” - powiedział duchowny. Podkreślił, że trudności poprzedniego systemu profesor przeszedłeś bez strat moralnych i duchowych. Wspomniał o zorganizowanej przez zmarłego Międzynarodowej Konferencji Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki papieża Franciszka Laudato Si”. Papieska Akademia Nauk przyznała mu nagrodę „Nauka dla Pokoju” – przypomniał bp Dydycz.

Powiedział, że troska śp. prof. Szyszko o Ojczyznę wyrażała się w propagowaniu takich postaw i takich porządków, które zabezpieczałyby ład w przyrodzie, a porządek w ludzkim życiu. - Z tego względu miałeś czas na spotkania z wychowankami, by ich umacniać w trosce o bezpieczeństwo ludzi oraz całej natury stworzonej – zwrócił uwagę biskup.

Zaznaczył, że szczególne miejsce w sercu i działalności profesora zajmowała Puszcza Białowieska. – Z odwagą, kompetencją, pasją i poświeceniem ratował ją przed katastrofą mając świadomość, że nie da się jej niczym innym zastąpić. Niestety, przy tej okazji wiele nacierpiał się bez powodu – powiedział kaznodzieja.

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Jan Szyszko został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Jego ciało spocznie na miejscowym cmentarzu parafialnym.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Watykan: papież odwiedził rodzinę byłego szefa żandarmerii

2019-10-16 14:09

st (KAI) / Watykan

Wczoraj wieczorem, po zakończeniu obrad Synodu dla Amazonii Ojciec Święty udał się do mieszkania byłego dowódcy Żandarmerii Watykańskiej, Domenico Giani, znajdującego się w obrębie Państwa Watykańskiego i podziękował mu za lata ofiarnej służby – podaje serwis vaticannews.

Mazur/episkopat.pl

Odwiedzając rodzinę byłego szefa służ bezpieczeństwa Watykanu Franciszek po raz kolejny bardzo wyraźnie podziękował dowódcy Korpusu Żandarmerii za jego poświęcenie w ciągu dwudziestu lat pracy dla trzech papieży. Obecna była małżonka i córka Domenico Giani’ego, zaś jego syn przebywa na studiach w Stanach Zjednoczonych – dodał serwis vaticannews. Jak podaje włoska prasa były dowódca żandarmerii ma zamiar powrócić do rodzinnego miasta Arezzo w Toskanii.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem