Reklama

Niedziela Kielecka

Misjolodzy obradowali w Kielcach

2015-09-24 12:02

Niedziela kielecka 39/2015, str. 1, 6

[ TEMATY ]

spotkanie

zjazd

TD

Obrady Stowarzyszenia Misjologów Polskich w rektoracie WSD

Ponad 20 misjologów z różnych ośrodków akademickich w Polsce uczestniczyło w ogólnopolskim Zjedzie Stowarzyszenia Misjologów Polskich, który od 6 do 8 września odbywał się w Kielcach. Miejscem obrad było Wyższe Seminarium Duchowne. Debatom przewodniczył ks. prof. dr hab. Jan Górski – prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich (UŚ Katowice), a wśród uczestników i prelegentów byli m.in. biskup ełcki Jerzy Mazur SVD – przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski i biskup kielecki Jan Piotrowski – niegdyś misjonarz i od początku członek SMP.

Misjologia w praktyce

Otwarcie obrad misjologów nastąpiło po Nieszporach w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza przez biskupa kieleckiego dr. Jana Piotrowskiego i ks. prof. Jana Górskiego. Wykład wprowadzający pt. „Nowa wizja misji” wygłosiła dr hab. Klara A. Csiszar z Frankfurtu. Wystąpienie gościa z instytutu frankfurckiego, dotyczące praktycznego wymiaru misjologii w nauczaniu papieża Franciszka, ks. prof. Górski w rozmowie z „Niedzielą” określił jako interesujące, podkreślając zarazem akademicki i naukowy charakter działalności SMP. – Promujemy misjologię jako naukę akademicką, rozwijaną w ośrodkach akademickich, w tym w seminariach duchownych. Raz do roku odbywamy walne spotkania całego stowarzyszenia, połączone ze sprawozdaniem naukowym, wydajemy rocznik „Studia Misjologiczne”. Chodzi o to, aby w sposób naukowy coraz lepiej wyjaśniać zagadnienie misji Kościoła Ad Gentes i nowej ewangelizacji oraz o praktyczne owoce tych działań w diecezjach – mówi ks. prof. Jan Górski.

Podczas kieleckiego spotkania omawiana była także spuścizna czerwcowego kongresu misyjnego, dorobek misyjny Kościoła kieleckiego oraz bogactwo wydawnictw misyjnych w okresie międzywojennym.

Reklama

Misyjność Kościoła kieleckiego

Bp dr Jan Piotrowski przypominając, iż „polecenie boskiego Misjonarza jest wciąż aktualne” oraz że „Kościół jest misyjny ze swej natury” nakreślił historię misyjnej działalności w diecezji kieleckiej, począwszy od lat 80. i pierwszych misji kapłańskich w Afryce – na Wybrzeżu Kości Słoniowej, następnie w Kongu, na Karaibach, w Ameryce Południowej, Kazachstanie. Ksiądz Biskup wymienił nazwiska kilkunastu misjonarzy tworzących ten misyjny dorobek oraz wkład zakonnych zgromadzeń męskich i żeńskich w dzieło misyjne. Wspomniał m.in. sługę Bożego o. Wojciecha Piwowarczyka i jego zasługi w rozbudzaniu wrażliwości misyjnej, scharakteryzował także różne współczesne formy pracy, takie jak wakacyjne turnusy czy aktywność kolędników misyjnych. – Powołanie w grudniu 2014 r. Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej systematyzuje wszystko to, co dotąd było – zaznaczał bp Jan Piotrowski, przypominając m.in. o stałej modlitwie pierwszych piątków miesiąca, o powołaniu moderatorów dekanalnych i zaistnieniu wkładki diecezjalnej w piśmie „Misje dzisiaj” (co spowodowało blisko pięciokrotny wzrost nakładu w diecezji kieleckiej). Biskup Piotrowski wspomniał także o tradycjach misyjnych w diecezji kieleckiej, m.in. o tym, iż kleryckie ognisko misyjne odnotowane w źródłach w 1932 r., było jednym z pierwszych w Polsce, zaś obecnie w Kole Misyjnym w WSD działa 12 kleryków.

Wyprostowanie nóg przed dalszą drogą

Tak bp Jerzy Mazur, odwołując się m.in. do nauczania papieża Franciszka, określił kierunek wytyczony przez ogólnopolski Kongres Misyjny, który po 16 latach został ponownie zorganizowany w Polsce od 14 do 16 czerwca 2015 r. Bp Mazur przypomniał zakrojone na szeroką skalę przygotowania oraz dorobek Kongresu i jego nowości. Jedną z nich było „wyjście Kongresu do diecezji i archidiecezji”, co skutkowało ożywieniem wspólnot, organizacją festynów, spotkań z misjonarzami, wystaw i wieloma ciekawymi projektami misyjnymi. – Kongres był nastawiony na przyszłość i służył integracji środowisk misyjnych – podkreślał bp Mazur. Mówił o aktywnej pracy w grupach tematycznych, cytował wypowiedzi biskupów uczestniczących w Kongresie.

Omówił także materiały publicystyczne (m.in. zbiór biogramów misjonarzy) i liturgiczno-homiletyczne będące pokłosiem Kongresu, zapowiedział również przygotowanie, pod egidą Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, zakrojonego na szeroką skalę dokumentu podsumowującego Kongres i wszelkie formy zaangażowania misyjnego Kościoła w Polsce, pod kierunkiem misjologów i praktyków w zakresie działalności misyjnej. Proponował przygotowanie szeregu sympozjów celem budzenia wrażliwości misyjnej wśród wiernych, zastanawiał się nad kontynuacją kongresu misyjnego w poszczególnych metropoliach oraz nad ideą powołania misyjnego instytutu laikatu. Swoje wystąpienie Biskup Ełcki zakończył przysłowiem afrykańskim: „Tam, gdzie teraz rosną drzewa, wkrótce będzie las”, życząc, aby zapał misyjny spowodował szybki wzrost tego lasu.

Co może misyjna prasa

Z wystąpienia ks. dr. Andrzeja Kalety z diecezji kieleckiej, który mówił nt. „Funkcje polskiej prasy misyjnej katolickiej w okresie międzywojennym”, wynikało, że znaczenie prasy w tak istotnym dla państwowości polskiej międzywojniu było nie do przecenienia i że fakt ten zobowiązuje także współcześnie do uwzględnienia tej ważnej formy promocji misji.

Prelegent przedstawił lata 1918-1939 w Polsce jako okres dynamizmu w bardzo wielu wymiarach, w tym w zakresie rozwoju prasy misyjnej.

Przypomniał, że tradycje piśmiennictwa misyjnego to początek XVII wieku, zaś czasopiśmiennictwa – poł. XIX wieku, a także scharakteryzował wpływ nauczania kolejnych papieży i ich encyklik.

Wyliczył aż 38 funkcjonujących w międzywojniu tytułów misyjnych; wyodrębnił Kraków i Poznań jako najbardziej dynamiczne ośrodki wydawnicze; wśród funkcji czasopism misyjnych wymienił m.in. informacyjną, propagowania misji i ich wspierania, gromadzenia środków, wychowawczą, organizatorską. Była mowa także o poczytności listów misjonarzy drukowanych w prasie, zakładaniu różnego rodzaju funduszy na rzecz misji, powoływaniu organizacji wspierających. – Prasa misyjna przyczyniła się do wychowania pokolenia, które wspaniale sprawdziło się po wybuchu II wojny światowej – zauważał ks. dr Kaleta.

* * *

Uczestnicy Zjazdu w Kielcach modlili się także podczas Mszy św. w bazylice kieleckiej pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, wzięli również udział w wycieczce do Jędrzejowa, z pobytem i modlitwą w archiopcatwie cysterskim.

Zjazd zakończyła Msza św. z Jutrznią pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego.

* * *

Stowarzyszenie Misjologów Polskich
funkcjonuje od 2006 r. z siedzibą w Katowicach. Liczy 38 członków, reprezentujących liczne ośrodki akademickie. Celem Stowarzyszenia Misjologów Polskich jest: refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów, troska o dydaktykę misjologii.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Poranki z Bogiem

2020-01-21 12:48

Niedziela toruńska 4/2020, str. VI

[ TEMATY ]

spotkanie

celebracja

Rok Moniuszkowski

Helena Maniakowska

Seniorka Beata Chomicz zwierza się pani profesor z rodzinnych koligacji z Moniuszką

Piąta rano. Pobudka i pierwsze myśli oraz kroki ku Bogu. Każdy dzień rozpoczęty Eucharystią – wiara na pierwszym miejscu, potem wszystko układa się idealnie.

Powyższe słowa doskonale oddają sylwetkę i postawę Stanisława Moniuszki, któremu poświęcony był rok 2019. Ten wybitny kompozytor, urodzony 5 maja 1819 r. w Ubielu, był nie tylko dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie i twórcą polskiej opery narodowej, ale tworzył też operetki i balety. Był także dyrygentem, organistą i pedagogiem. Jego najsłynniejsze dzieła to opery: Halka, Straszny dwór i Paria, a dorobek kompozytorski obejmuje m.in. msze i Litanie ostrobramskie, kantaty, utwory religijne, symfoniczne, kameralne i solowe, a także muzykę do dramatów oraz ok. 268 pieśni zawartych w Śpiewnikach domowych. W swojej twórczości „imponuje różnorodnością, bogactwem melodycznym i głębokim zakorzenieniem w narodowej tradycji muzycznej. Jego twórczość operowa i pieśniarska stanowi trzon polskiego repertuaru wokalnego i niejednokrotnie jest osią zainteresowań artystycznych najwybitniejszych polskich śpiewaków” – czytamy m.in. w uchwale Sejmu o Roku Stanisława Moniuszki.

CZYTAJ DALEJ

Komunikat gliwickiej Kurii nt. Marcina Zielińskiego

2020-01-21 18:43

[ TEMATY ]

Odnowa w Duchu Świętym

charyzmatycy

Tomasz Rozmus

Kuria w Gliwicach wydała oświadczenie, w którym wyjaśnia dlaczego Biskup Gliwicki podjął decyzję o zmianie prelegenta spotkania modlitewnego zaplanowanego na 23 stycznia w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gliwicach, które miał poprowadzić znany charyzmatyk Marcin Zieliński.

Prezentujemy treść komunikatu Kurii:

Mając na uwadze komunikat Kurii Diecezjalnej w Łowiczu z dnia 8 lutego 2019 roku oraz fakt, że niektóre wątki nauczania pana Marcina Zielińskiego budzą wątpliwości natury teologicznej, Biskup Gliwicki podjął decyzję o zmianie prelegenta w ramach spotkania zaplanowanego w Gliwicach w dniu 23 stycznia 2020 roku.

Ks. Sebastian Wiśniewski, Kanclerz Kurii

CZYTAJ DALEJ

Bp Greger: prawda o Auschwitz nie powinna nas dzielić

2020-01-26 20:27

[ TEMATY ]

Auschwitz

Grzegorz Jakubowski/KPRP

„Prawda o tym, co się wydarzyło za drutami niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau nie powinna nas w żaden sposób dzielić” – podkreślił bp Piotr Greger, który 26 stycznia przewodniczył Mszy św. w intencji ofiar obozu Auschwitz i żyjących byłych więźniów obozu w oświęcimskim Centrum Dialogu i Modlitwy.

W modlitwie „o Boże błogosławieństwo i zdrowie” dla byłych więźniów w przeddzień 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu KL Auschwitz-Birkenau, wziął udział prezydent RP Andrzej Duda z małżonką Agatą. W Eucharystii uczestniczyło około 30 byłych więźniów obozu, przedstawiciele lokalnej społeczności Oświęcimia i pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Centrum Dialogu i Modlitwy, a także była premier Beata Szydło.

Grzegorz Jakubowski/KPRP

Biskup nawiązał w swej homilii do sytuacji podzielonego wewnętrznie Kościoła w Koryncie. Opis tego kryzysu znajduje się w czytanym dziś fragmencie Pawłowego 1 Listu do Koryntian. Kaznodzieja zwrócił uwagę, jak ważne jest, by starać się dążyć do zgody.

„Jest sprawą nie podlegającą dyskusji, że każda wspólnota sama musi podjąć wysiłek organizacyjny, zobowiązana jest do sprawiedliwego dzielenia zadań, a równocześnie musi podjąć kroki przezwyciężające wszystkie próby rozbicia jedności” – wyjaśnił i dodał, że równie ważna jest umiejętność odczytywania przeszłości – by mówić o historycznych faktach „w sposób prawdziwy, bez jakichkolwiek zafałszowań, zbędnych komentarzy czy niepotrzebnych interpretacji”.

„Refleksja historyczna zawsze obecna jest, a przynajmniej powinna być, w każdej społeczności. Czasem przybiera postać prymitywnej propagandy i manipulacji, niekiedy bywa próbą zmierzenia się ze sprawami tak trudnymi, jak przerażająca oraz pełna przestrogi historia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i wielu innych podobnych miejsc na świecie” – stwierdził.

Grzegorz Jakubowski/KPRP

„Prawda o tym, co się wydarzyło za drutami niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, zbudowanego na obrzeżach Oświęcimia, nie powinna nas w żaden sposób dzielić. Ofiara życia tych ludzi, poprzedzona okrutnym męczeństwem, niech się stanie siłą jednoczącą współczesne społeczeństwo, nie tylko żyjące nad Wisłą. Przekaz o tym nieludzkim świecie adresowany do współczesnego człowieka musi być jasny i jednoznaczny” – podkreślił hierarcha i wskazał, że najwięcej do powiedzenia w tej sprawie powinni mieć „ci, którzy tę gehennę przeżyli”. „Oni wiedzą o tym najlepiej, ich wiedza jest , oni tego nie wyczytali z książek, oni o tym nie usłyszeli o innych, oni tego doświadczyli ” – dodał duchowny i powtórzył, że „nigdy i nigdzie, a zwłaszcza w ich obecności, nie wolno o tych wydarzeniach kłamać”.

Zaapelował, by „w imię jedności międzyludzkiej” mówić o faktach. „Im więcej wobec faktów zamieszania, kombinowania, manipulacji czy dopowiedzeń, tym dalej jesteśmy od czystych faktów. O historii trzeba nam zawsze i wszystkim mówić jednym głosem, zgodnie z zaistniałymi faktami. Inaczej będziemy doświadczać nikomu niepotrzebnego podziału, o którym z bólem pisze św. Paweł, mając na uwadze troskę o jedność w Kościele korynckim” – zauważył.

Biskup przypomniał na koniec, że jedność i zgoda „to nie tylko nasza ludzka sprawa, to również wielkie pragnienie kochającego nas bezgranicznie, miłosiernego Boga”.

Z biskupem przy ołtarzu modlili się: kapelan prezydenta RP ks. Zbigniew Kras, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, dziekan oświęcimski ks. kan. Fryderyk Tarabuła, proboszcz oświęcimskiej parafii św. Maksymiliana ks. Mariusz Kiszczak, ks. Jan Nowak oraz ks. Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy, a także franciszkanie konwentualni – gwardian klasztoru w Harmężach o. Piotr Cuber oraz o. Jan Maria Szewek z Krakowa.

Modlitwę wiernych przeczytała była więźniarka KL Auschwitz Jadwiga Wakulska z Lublina, która urodziła się w Auschwitz-Birkenau we wrześniu 1944 roku. Zaraz po urodzeniu została zabrana matce do eksperymentów, jakich dokonywał niemiecki oficer SS i lekarz obozowy Josef Mengele. Zbrodniarz wkraplał dziecku chemiczne krople do oczu, a następnie wstrzykiwał za uchem bakterie ropnicy, od których dziecko dostało wrzodów na całym ciele. Dzięki wyzwoleniu obozu, cierpienie dziewczynki się zakończyło i w ten sposób ocalała.

Akompaniament muzyczny podczas liturgii zapewnił Chór św. Maksymiliana w Harmężach, który zaśpiewał m.in. tradycyjne polskie kolędy.

Za modlitwę i uczestnictwo we Mszy św. podziękował na koniec dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr M.A. Cywiński.

Obchody 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau rozpoczną się w poniedziałek na terenie Miejsca Pamięci od zapalenia zniczy i złożenia wieńców pod Ścianą Straceń w byłym obozie Auschwitz I.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję