Reklama

Misjolodzy obradowali w Kielcach

2015-09-24 12:02

Agnieszka Dziarmaga
Edycja kielecka 39/2015, str. 1, 6

TD
Obrady Stowarzyszenia Misjologów Polskich w rektoracie WSD

Ponad 20 misjologów z różnych ośrodków akademickich w Polsce uczestniczyło w ogólnopolskim Zjedzie Stowarzyszenia Misjologów Polskich, który od 6 do 8 września odbywał się w Kielcach. Miejscem obrad było Wyższe Seminarium Duchowne. Debatom przewodniczył ks. prof. dr hab. Jan Górski – prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich (UŚ Katowice), a wśród uczestników i prelegentów byli m.in. biskup ełcki Jerzy Mazur SVD – przewodniczący Komisji Misyjnej Episkopatu Polski i biskup kielecki Jan Piotrowski – niegdyś misjonarz i od początku członek SMP.

Misjologia w praktyce

Otwarcie obrad misjologów nastąpiło po Nieszporach w seminaryjnej kaplicy św. Kazimierza przez biskupa kieleckiego dr. Jana Piotrowskiego i ks. prof. Jana Górskiego. Wykład wprowadzający pt. „Nowa wizja misji” wygłosiła dr hab. Klara A. Csiszar z Frankfurtu. Wystąpienie gościa z instytutu frankfurckiego, dotyczące praktycznego wymiaru misjologii w nauczaniu papieża Franciszka, ks. prof. Górski w rozmowie z „Niedzielą” określił jako interesujące, podkreślając zarazem akademicki i naukowy charakter działalności SMP. – Promujemy misjologię jako naukę akademicką, rozwijaną w ośrodkach akademickich, w tym w seminariach duchownych. Raz do roku odbywamy walne spotkania całego stowarzyszenia, połączone ze sprawozdaniem naukowym, wydajemy rocznik „Studia Misjologiczne”. Chodzi o to, aby w sposób naukowy coraz lepiej wyjaśniać zagadnienie misji Kościoła Ad Gentes i nowej ewangelizacji oraz o praktyczne owoce tych działań w diecezjach – mówi ks. prof. Jan Górski.

Podczas kieleckiego spotkania omawiana była także spuścizna czerwcowego kongresu misyjnego, dorobek misyjny Kościoła kieleckiego oraz bogactwo wydawnictw misyjnych w okresie międzywojennym.

Reklama

Misyjność Kościoła kieleckiego

Bp dr Jan Piotrowski przypominając, iż „polecenie boskiego Misjonarza jest wciąż aktualne” oraz że „Kościół jest misyjny ze swej natury” nakreślił historię misyjnej działalności w diecezji kieleckiej, począwszy od lat 80. i pierwszych misji kapłańskich w Afryce – na Wybrzeżu Kości Słoniowej, następnie w Kongu, na Karaibach, w Ameryce Południowej, Kazachstanie. Ksiądz Biskup wymienił nazwiska kilkunastu misjonarzy tworzących ten misyjny dorobek oraz wkład zakonnych zgromadzeń męskich i żeńskich w dzieło misyjne. Wspomniał m.in. sługę Bożego o. Wojciecha Piwowarczyka i jego zasługi w rozbudzaniu wrażliwości misyjnej, scharakteryzował także różne współczesne formy pracy, takie jak wakacyjne turnusy czy aktywność kolędników misyjnych. – Powołanie w grudniu 2014 r. Misyjnego Dzieła Diecezji Kieleckiej systematyzuje wszystko to, co dotąd było – zaznaczał bp Jan Piotrowski, przypominając m.in. o stałej modlitwie pierwszych piątków miesiąca, o powołaniu moderatorów dekanalnych i zaistnieniu wkładki diecezjalnej w piśmie „Misje dzisiaj” (co spowodowało blisko pięciokrotny wzrost nakładu w diecezji kieleckiej). Biskup Piotrowski wspomniał także o tradycjach misyjnych w diecezji kieleckiej, m.in. o tym, iż kleryckie ognisko misyjne odnotowane w źródłach w 1932 r., było jednym z pierwszych w Polsce, zaś obecnie w Kole Misyjnym w WSD działa 12 kleryków.

Wyprostowanie nóg przed dalszą drogą

Tak bp Jerzy Mazur, odwołując się m.in. do nauczania papieża Franciszka, określił kierunek wytyczony przez ogólnopolski Kongres Misyjny, który po 16 latach został ponownie zorganizowany w Polsce od 14 do 16 czerwca 2015 r. Bp Mazur przypomniał zakrojone na szeroką skalę przygotowania oraz dorobek Kongresu i jego nowości. Jedną z nich było „wyjście Kongresu do diecezji i archidiecezji”, co skutkowało ożywieniem wspólnot, organizacją festynów, spotkań z misjonarzami, wystaw i wieloma ciekawymi projektami misyjnymi. – Kongres był nastawiony na przyszłość i służył integracji środowisk misyjnych – podkreślał bp Mazur. Mówił o aktywnej pracy w grupach tematycznych, cytował wypowiedzi biskupów uczestniczących w Kongresie.

Omówił także materiały publicystyczne (m.in. zbiór biogramów misjonarzy) i liturgiczno-homiletyczne będące pokłosiem Kongresu, zapowiedział również przygotowanie, pod egidą Komisji Misyjnej Episkopatu Polski, zakrojonego na szeroką skalę dokumentu podsumowującego Kongres i wszelkie formy zaangażowania misyjnego Kościoła w Polsce, pod kierunkiem misjologów i praktyków w zakresie działalności misyjnej. Proponował przygotowanie szeregu sympozjów celem budzenia wrażliwości misyjnej wśród wiernych, zastanawiał się nad kontynuacją kongresu misyjnego w poszczególnych metropoliach oraz nad ideą powołania misyjnego instytutu laikatu. Swoje wystąpienie Biskup Ełcki zakończył przysłowiem afrykańskim: „Tam, gdzie teraz rosną drzewa, wkrótce będzie las”, życząc, aby zapał misyjny spowodował szybki wzrost tego lasu.

Co może misyjna prasa

Z wystąpienia ks. dr. Andrzeja Kalety z diecezji kieleckiej, który mówił nt. „Funkcje polskiej prasy misyjnej katolickiej w okresie międzywojennym”, wynikało, że znaczenie prasy w tak istotnym dla państwowości polskiej międzywojniu było nie do przecenienia i że fakt ten zobowiązuje także współcześnie do uwzględnienia tej ważnej formy promocji misji.

Prelegent przedstawił lata 1918-1939 w Polsce jako okres dynamizmu w bardzo wielu wymiarach, w tym w zakresie rozwoju prasy misyjnej.

Przypomniał, że tradycje piśmiennictwa misyjnego to początek XVII wieku, zaś czasopiśmiennictwa – poł. XIX wieku, a także scharakteryzował wpływ nauczania kolejnych papieży i ich encyklik.

Wyliczył aż 38 funkcjonujących w międzywojniu tytułów misyjnych; wyodrębnił Kraków i Poznań jako najbardziej dynamiczne ośrodki wydawnicze; wśród funkcji czasopism misyjnych wymienił m.in. informacyjną, propagowania misji i ich wspierania, gromadzenia środków, wychowawczą, organizatorską. Była mowa także o poczytności listów misjonarzy drukowanych w prasie, zakładaniu różnego rodzaju funduszy na rzecz misji, powoływaniu organizacji wspierających. – Prasa misyjna przyczyniła się do wychowania pokolenia, które wspaniale sprawdziło się po wybuchu II wojny światowej – zauważał ks. dr Kaleta.

* * *

Uczestnicy Zjazdu w Kielcach modlili się także podczas Mszy św. w bazylice kieleckiej pod przewodnictwem bp. Jerzego Mazura, wzięli również udział w wycieczce do Jędrzejowa, z pobytem i modlitwą w archiopcatwie cysterskim.

Zjazd zakończyła Msza św. z Jutrznią pod przewodnictwem bp. Jana Piotrowskiego.

* * *

Stowarzyszenie Misjologów Polskich
funkcjonuje od 2006 r. z siedzibą w Katowicach. Liczy 38 członków, reprezentujących liczne ośrodki akademickie. Celem Stowarzyszenia Misjologów Polskich jest: refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski, organizowanie seminariów naukowych i sympozjów, troska o dydaktykę misjologii.

Tagi:
spotkanie zjazd

Odbył się XXXI Ogólnopolski Zjazd Rodziny szkół im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

2018-06-20 08:36

Katarzyna Pszczółkowska

W tym roku gospodarzem XXXI Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II był po raz pierwszy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, który należy do niej już od 2006 roku. Współorganizatorem wydarzenia było Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II. Tegoroczny zjazd odbył się w dniach 15 – 16 czerwca 2018 roku pod hasłem: „Idźmy w przyszłość z nadzieją”.

Piotr Machowski
Piotr Machowski

Zespół Szkół w Radzyniu Podlaskim przygotowywał się do wydarzenia już od dawna. Od listopada 2017 r. każdego 16 dnia miesiąca odbywały się „Spotkania z Patronem Szkoły”, podczas których zaproszeni księża prelegenci przybliżali młodzieży życie i nauczanie Patrona Zespołu Szkół. Uwieńczeniem tych spotkań był zorganizowany w maju koncert urodzinowy „Śpiewamy dla Jana Pawła II”, w którym wzięli udział uczniowie szkół powiatu radzyńskiego. Odbył się również konkurs wiedzy i konkursy recytatorskie o życiu św. Jana Pawła II.

W czerwcowym wydarzeniu brało udział blisko 70 szkół z terenu Polski, w tym dwie szkoły z zagranicy – Wilna i Grodna.

Piotr Machowski

Po rejestracji uczestników wyruszył uroczysty przemarsz do Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim wraz z pocztami sztandarowymi i orkiestrą. W Sanktuarium miała miejsce Msza Święta pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, w obecności ks. Biskupa Kazimierza Gurdy, Biskupa Siedleckiego oraz duchowego opiekuna Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, ks. Biskupa Henryka Tomasika, Biskupa Radomskiego, ks. Romana Wiszniewskiego, Dziekana Dekanatu Radzyńskiego oraz przybyłych księży. Kardynał Stanisław Dziwisz podkreślał ogromną rolę placówek oświatowych noszących imię papieża Polaka.

- Są to szczególne szkoły. Nie tylko uczą, ale przede wszystkim wychowują na dobrych obywateli i członków Kościoła – mówił, przybliżając sylwetkę Jana Pawła II. - Jan Paweł II otwierał serca młodzieży na Chrystusa i równocześnie starał się otwierać serca całych narodów. Modlimy się za szkoły Jana Pawła II z całej Polski i z zagranicy.

Po Mszy Świętej, uczestnicy wydarzenia udali się na plac szkolny na oficjalne odsłonięcie płaskorzeźby Jana Pawła II.

Piotr Machowski

- Upamiętniając dzisiejszy dzień społeczność szkoły ufundowała płaskorzeźbę z wizerunkiem naszego Patrona. Zwracam się z serdeczną prośbą do waszej Eminencji o poświęcenie, a pana Starostę o odsłonięcie tej płaskorzeźby - mówiła dyrektor ZSP Grażyna Dzida. Po odsłonięciu i poświęceniu płaskorzeźby, Kardynał Dziwisz podarował gospodyni uroczystości obraz z wizerunkiem papieża, mówiąc, że ten obraz zawieszony na korytarzu będzie przypominał nauczycielom i uczniom spuściznę, którą zostawił papież Polak. Tuż po tym uczestnicy wydarzenia podążyli na halę widowiskowo – sportową, gdzie odbyła się część artystyczna.

Po odśpiewaniu hymnu Rodziny Szkół Jana Pawła II, wręczone zostały kosze z podziękowaniami dla osób, które objęły Patronatem Honorowym wydarzenie w Zespole Szkół. Byli to: Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda, Biskup Radomski Henryk Tomasik, Dziekan Dekanatu Radzyńskiego ks. prałat Roman Wiszniewski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Starosta Powiatu Radzyńskiego Lucjan Kotwica, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

- Bardzo cieszę się, że tyle osób odpowiedziało na nasze zaproszenie. Wielu z Państwa musiało pokonać różne przeszkody, by dziś być razem w tej wielkiej Rodzinie, której patronuje św. Jan Paweł II. Jest to dla nas szczególny rok, gdyż przeżywamy 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową naszego Patrona. Świętujemy również 200 – lecie powstania Diecezji Siedleckiej, 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz 550 – lecie miasta Radzyń Podlaski – mówiła dyrektor ZSP.

Wśród gości znaleźli się: ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, ks. Biskup Henryk Tomasik Duszpasterz i Ojciec Rodziny Szkól im. Jana Pawła II, ks. Biskup Kazimierz Gurda Biskup Siedlecki, ks. Dariusz Kowalczyk Prezes Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ks. dr Grzegorz Stolarski, ks. Romana Wiszniewski Dziekan Dekanatu Radzyńskiego, ks. Prałat Henryk Hołoweńko, Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski, Sławomir Sosnowski Marszałek Województwa, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Małgorzata Kiec Dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lucjan Kotwica Starosta Powiatu Radzyńskiego, Jan Gil Wicestarosta, Jerzy Rębek Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski, Tomasz Stefan wiceburmistrz, Wiesław Mazurek wójt Gminy Radzyń Podlaski, radni powiatu radzyńskiego, miasta i gminy Radzyń Podlaski, kierownictwo zakładów oraz instytucji szkół i przedszkoli. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć inicjatorów powstania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II - Małgorzaty i Zbigniewa Gumińskich oraz Małgorzaty Szostek przewodniczącej Rodziny Szkół Diecezji Siedleckiej. Przybyli również przedstawiciele szkół z Polski i zagranicy.

Goście obejrzeli spektakl słowno - muzyczny przygotowany przez nauczycieli języka polskiego pod kierunkiem Józefa Obroślaka i Mateusza Obroślaka. Na scenie pojawił się szkolny chór i zespół rockowy, wykonując pieśni religijne. Następnie wręczono nagrody za konkursy: on-line Wiedzy o Janie Pawle II, recytatorski, Diecezjalny Konkurs Plastyczny:

Konkurs on-line z wiedzy o św. Janie Pawle II:

Mateusz Antol I miejsce

Daria Stanisławska II miejsce

Karol Szczygielski III miejsce

Powiatowego Konkursu Wiedzy o św. Janie Pawle II

W kategorii klas IV – VI

I miejsce: Aleksandra Kozieł

II miejsce: Martyna Belniak

III miejsce: Kinga Morawik

W kategorii klas VII i gimnazjum

I miejsce: Emilia Bandyk

II miejsce: Aleksandra Budzyńska

III miejsce: Dominika Zielnik

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce: Piotr Machowski

II miejsce: Patrycja Korolczuk

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy świętego Jana Pawła II

W kategorii klas I – III

I miejsce: Karolina Próchniewicz

W kategorii klas IV – VI

I miejsce: Wiktoria Kaźmiruk

II miejsce: Weronika Cichosz i Jakub Piekarski

III miejsce: Anna Gryczka i Zyta Toczyńska

W kategorii klas VII i gimnazjum

I miejsce: Patryk Łazuga

II miejsce: Agata Adameczek

III miejsce: Alicja Szabrańska i Marek Sposób

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce: Katarzyna Rola

II miejsce: Natalia Telej

W drugiej części Zjazdu konferencję „Wychowanie do pracy. Uwagi na marginesie encykliki Laborem exercens Jana Pawła II.” wygłosił ks. Grzegorz Stolarski, doktor filozofii i wykładowca na Uniwersytecie Siedleckim. Świadectwem podzielili się również Joanna i Jacek Wrona z Częstochowy, rodzice Glorii cudownie uzdrowionej za wstawiennictwem Jana Pawła II. W trakcie piątkowego wydarzenia miał również miejsce występ orkiestry Arti Sentemo który poruszył niejedno serce. Pierwszy dzień zjazdu zakończył występ „Ulaniaków” z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II z Ulana – Majoratu. W drugim dniu uczestnicy zjazdu udali się do Sanktuarium Błogosławionych Unitów Podlaskich w Pratulinie, Kolegiaty w Janowie Podlaskim oraz Stadniny Koni Arabskich. Uroczystości zakończyły się około 15:00, wywołując dużo emocji i wrażeń wśród uczestników.

- Te dwa dni, to jak zostały przygotowane i zorganizowane, robią na nas wielkie wrażenie. Nigdy nie było okazji, żeby odwiedzić ten rejon Polski, a odwiedzić warto! Jest pięknie i malowniczo. Mimo, że to dość daleko, ani przez chwilę nie żałowaliśmy, że tu jesteśmy – mówili o wydarzeniu goście z Wielkopolski.

Wydarzenie miało na celu propagowanie dziedzictwa Jana Pawła II i integrację społeczności szkół noszących imię tego Wielkiego Papieża Polaka i niewątpliwie w Radzyniu się to udało.

K. Pszczółkowska

LISTA SPONSORÓW ZJAZDU RODZINY SZKÓŁ IM JANA PAWŁA II

Pan Krzysztof Manowiec Automan Białka

Zakład AESCULAP CHIFA SPÓŁKA Z O.O. (B.Braun) Nowy Tomyśl

Pan Arkadiusz Panasz Biuro Rachunkowości "Abakus"

Pan Edward Bajko Prezes Zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek

Pan Krzysztof Andrzej Niedziałek Prezes RK Niedziałek

Pan Sławomir Sałata Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

Firma „Protechnika”z Łukowa

Spółdzielnia SIMENA w Radzyniu Podlaskim

Państwo Małgorzata i Marian Baran ANKARO w Radzyniu Podlaskim

Fabryka Domów Drewnianych Bartek

Państwo Basaraba Resta Spółka Jawna

Pan Paweł Olejniczak VOBOS Hurtownia Okien i Drzwi

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radzyń Podlaski

C.M.C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Produkcja Palet Drewnianych w Andrychowie

INTERTRANSPORT SP.Z.O.O Marynin 13 C Michał Jastrzębski

Firma „Mariusz” Aneta Mazurek – Kleszcz w Radzyniu Podlaskim

PSS „Społem” Radzyń Podlaski

Masarnia Ubojnia „ZEMAT” Zdzisław Trościańczyk Wohyń

F.H.U BELLO HORIZONTE Barbara Gajownik Radzyń Podl.

Sołtys wsi Białka Marek Matejuk

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim

„TOPAZ” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE

Buch Witold Zakład kamieniarsko - betoniarski.

Starosta Powiatu Radzyńskiego

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Wójt Gminy Radzyń Podlaski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Górale zawsze bronili Krzyża na Giewoncie i będą bronić go do końca

2019-08-24 08:13

wpolityce.pl

Po czwartkowej tragicznej burzy w Tatrach, w których zginęło pięć osób pojawiły się głosy, żeby usunąć Krzyż z Giewontu.

Bożena Sztajner

Krzyż na Giewoncie był ustawiony dużo wcześniej niż czerwona i tęczowa zaraza próbuje nas zniszczyć. To wotum postawione przez górali w 1901 r. — komentuje, dla portlau wpolityce.pl, stryjeczny prawnuk Józefa Kurasia „Ognia”, Bartłomiej Kuraś.

Przez lata niejedna burza uderzała w niego i chciała go zniszczyć. Czwartkowy wypadek jest przykrą i tragiczną sprawą, ale to nie jest powód do usunięcia symbolu wiary — podkreśla.

Jeżeli dojdzie do próby usunięcia Krzyża górale będą go bronić. Górale zawsze bronili Krzyża na Giewoncie i będą bronić go do końca. Pan Hartman nie jest pierwszą osobą i zapewne nie ostatnią, która domaga się usunięcia Krzyża z Giewontu — dodaje Bartłomiej Kuraś.

Dziennikarz, zakopiańczyk, Witold Gadowski dla portalu wpolityce.pl mówi: mój wuj, ks. Walenty Gadowski wytyczył szlak na Orlą Perć. Papież Jan Paweł II poświęcił jego tablicę na Kasprowym Wierchu. Moja mama codziennie patrzy się na Krzyż na Giewoncie i modli się. Jeżeli ktoś spróbuje zniszczyć Krzyż na Giewoncie, zobaczy co znaczy gniew górali. Nie wolno tknąć pamiątki męki i śmierci naszego Zbawiciela! To nasze, góralskie wotum dla Pana Boga.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Prymas Polski podczas dożynek: wdzięczność przełamuje w nas egoizm

2019-08-24 20:39

bgk / Pobiedziska (KAI)

„Wdzięczność, przełamując egoizm, uczy nas tego, abyśmy rozumieli i pojęli, że żywność nie jest własnością prywatną, lecz darem Opatrzności, którym z łaską Bożą należy się dzielić” – przypomniał Prymas Polski abp Wojciech Polak podczas dziękczynienia archidiecezji gnieźnieńskiej za tegoroczne plony.

KEP

Uroczystości dożynkowe odbyły się w sobotę 24 sierpnia w Pobiedziskach. Wspólnie z abp. Wojciechem Polakiem Mszę św. dziękczynną w miejscowym kościele pw. św. Michała Archanioła celebrowali księża przybyli z archidiecezji wraz z rolniczymi delegacjami.

„Wspólnie dziękujemy za tegoroczne zbiory i jeszcze raz prosimy, aby nigdy i nikomu nie zabrakło chleba” – mówił w homilii Prymas Polski, powtarzając za papieżem Franciszkiem, że wciąż nie jesteśmy dość nawykli, aby dzielić się nim z innymi. A przecież w codziennej modlitwie prosimy o chleb nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich. Sam Jezus uczy nas, byśmy modląc się mieli na ustach przede wszystkim „Ty”.

„Chleb, o który chrześcijanin prosi w modlitwie, nie jest «moim chlebem». To jest nasz chleb powszedni. Za niego dziś Bogu dziękujemy. I choć to prawda, że przecież i ten nasz chleb powszedni został i tym razem wypracowany przez konkretnych ludzi, przez rolników, którzy włożyli w niego całe swoje serce, cały swój rolniczy trud i wysiłek, jakże niełatwy w obliczu dewastującej w tym roku i nasz region suszy, to jednak, jak mówił do rolników święty Jan Paweł II, bardzo leży nam na sercu, by tego chleba nie brakowało nikomu na naszym globie, a brakuje, leży nam na sercu, by go nie brakowało w naszej Ojczyźnie” – mówił abp Polak.

Prymas przypomniał też za papieżem Franciszkiem, że żywność nie jest własnością prywatną, lecz darem Opatrzności, którym z łaską Bożą należy się dzielić. Trzeba – podkreślił – abyśmy to lepiej zrozumieli, aby wdzięczność przełamała nasz egoizm, otworzyła serca i dłonie dla potrzebujących, nie pozwoliła obojętnie przechodzić wobec próśb i cierpień sióstr i braci.

Po zakończeniu liturgii abp Polak poświęcił dożynkowe wieńce będące wyrazem radości i dumy z zebranych plonów, ale i symbolem pracy rolnika, która – jak mówił w homilii – domaga się wysiłku, cierpliwości, ale także szacunku i pokory wobec natury. Na zakończenie Mszy św. zacytował słowa Cypriana Kamila Norwida byśmy uczyli się dzielić chlebem, ale także, „byśmy chleb z uszanowaniem zawsze podnosili”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem