Reklama

Niedziela Świdnicka

Na noszach modlitwy

Jak to jest, że w związku ze zbliżającym się Spotkaniem Młodych w Krakowie organizatorzy z uwagi na zainteresowanie zastanawiają się, jak poszerzyć o kolejne sektory już przygotowane miejsce spotkań, tak by pomieścić zapowiadane tłumy młodych ludzi. A później? Daremny trud, by odnaleźć ich w świątyniach. Gdzie oni są? Co robią? Dlaczego ich nie ma w naszych kościołach? Co zrobić, by to zmienić? Niejedna tęga głowa myśli nad tym i stara się odnaleźć odpowiedź, a co ważniejsze, sposób na to, by młodych przyciągnąć do Kościoła, przyprowadzić do Jezusa. Św. Jan Paweł II, którego relacje z młodzieżą były bardzo ciepłe i charakteryzowały się obopólnym zrozumieniem, przekonywał młodzież, że nie mogą przegrać swojej młodości. Gorąco zabiegał, aby młodym dawać wsparcie. Janowi Pawłowi II zawdzięczamy Spotkania Młodych. Święty Papież nie szczędził sił, by niestrudzenie modlić się za młodych i kierować do nich słowa nadziei i pokrzepienia. Pamiętamy słowa, które wypowiedział na łożu śmierci: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie i za to wam dziękuję”. Jak więc szukać młodych, pokazał Papież z Krakowa. Czas, by każdy z nas, bez względu na to, co robi, niestrudzenie szukał młodych i przyprowadzał do Jezusa. Jak to robić?

Krucjata

Z czym się kojarzy krucjata, z walką? – Jest to walka, ale duchowa – dzieli się Jarosław Komorowski, katecheta z Kłodzka. – Niezwykle ważna, potrzebna. Po raz pierwszy spotkałem się z taką formą modlitwy dzięki inicjatywie Krucjaty w Intencji Nienarodzonych Dzieci. Wspólnie z żoną zaangażowaliśmy się, modliliśmy. Siła tkwi w częstotliwości modlitwy, systematyczności – podkreśla. – Jeśli jest tak, jak to ktoś kiedyś zauważył, a w co ja wierzę, że jedne „Zdrowaś Maryjo”, wypowiedziane z głęboką wiarą, może zatrząś całym piekłem, to jaką moc ma modlitwa wielu ludzi, wspólnoty? – zauważa katecheta. – Później zaangażowaliśmy się z żoną w Krucjatę w Intencji Rodzin i Małżeństw zagrożonych rozbiciem. Zrozumiałem, jak ważne jest modlić się za nienarodzonych, ale również za rodziny i małżeństwa. Pomyślałem, że brakuje takiej modlitwy za młodych, zwłaszcza za tę młodzież dojrzewającą, będącą w tym najtrudniejszym okresie życia. Najważniejszym. Zwróciłem się wtedy do kilku kapłanów w całej Polsce z prośbą o przygotowanie specjalnej modlitwy w intencji młodzieży. Był rok 2009. Na reakcję czekałem kilka miesięcy. Odpowiedziało dwóch: ks. Marek Dziewiecki i o. Kazimierz Lubomicki OMI. Pierwszy napisał piękną modlitwę, która zmieściła się na jednej kartce. Drugi, obszerny, przejmujący głębią treści program życia. Siła tych słów modlitwy, przeszła moje najśmielsze oczekiwania.

Osobiste doświadczenie

Zanim opowiemy o tym, co się wydarzyło wśród kłodzkiej młodzieży, po tym, jak Jarosław Komorowski zaprosił ich do zapoznania się ze słowami modlitw przygotowanych przez wcześniej wspomnianych kapłanów, cofnijmy się o kilkanaście lat, do szkolnych lat Jarka.

Reklama

– Kiedy opowiadam o tych moich doświadczeniach, uświadamiam sobie, że początek tej mojej troski za innych miał miejsce w Konarzewie. Byłem tam na rekolekcjach, zabrał mnie kolega. Miałem 17 lat. I choć wcześniej służyłem jako ministrant, dopiero tam doświadczyłem bliskości Pana Boga – wspomina. – Kiedy modlono się nade mną o uzdrowienie mojego życia, przeżyłem spotkanie z Jezusem. To było tak silne doświadczenie, że po powrocie opowiadałem w swojej klasie o tych rekolekcjach, o moim doświadczeniu, teraz rozumiem, że ich zagadałem, chyba wystraszyłem. Nikt nie pojechał ze mną na kolejny termin rekolekcji, choć tak ich zachęcałem. Dopiero po wielu miesiącach kilku chłopaków się tam wybrało. Owocem tych rekolekcji były nasze wspólne modlitwy, spotykaliśmy się na długich przerwach i modliliśmy się w korytarzach szkolnych, salach, a kiedy zrobiło się ciepło również na szkolnym podwórku. Dla niektórych był to dziwny widok, ale byliśmy również takim znakiem, swoistym świadectwem. Intencji nie brakowało. Każdy z nas przynosił ich dużo. Modliliśmy się za siebie, całą szkołę, rodziny. I teraz po latach, będąc katechetą w szkole, widzę, że młodzi potrzebują tego samego. Jeden z księży powiedział, że dlatego nie spotykamy młodych w świątyniach, tych, którzy tak tłumnie uczestniczą w Spotkaniach Młodych, pielgrzymkach itp., ponieważ trudno im uwierzyć w miłość, kiedy wracają do domów, gdzie znęca się ojciec alkoholik albo samotna matka, pogubiona w relacjach damsko-męskich, nie dają im obrazu miłującego Boga. Nie doświadczając miłości, nie wierzą w nią.

Jesteśmy sparaliżowani

W 2011 r. podczas każdej lekcji religii w kłodzkim gimnazjum Jarek zaprosił młodzież do zapoznania się z treścią modlitwy ks. Marka Dziewieckiego oraz programem życia wg o. Kazimierza Lubomickiego OMI. – To, co się wydarzyło, przeszło moje najśmielsze oczekiwania. Trudno mi opisać emocje, jakie wtedy przeżywałem – wspomina katecheta. – Słowa modlitwy wywarły na młodzieży ogromne wrażenie, w kilku klasach młodzi się rozpłakali. Poprosiłem ich, aby wynotowali te słowa modlitwy, programu życia, które szczególnie zapamiętali lub wywarły na nich wrażenie. Kiedy czytałem ich prace, przebijały się takie opinie, które mówiły o tym, że te modlitwy budzą dobre pragnienia, że słowa modlitwy mówią o nich prawdę, że w ich życiu jest dokładnie tak, jak w tych modlitwach. Zrozumiałem, że przez te modlitwy działa Duch Święty. Owocem tych katechez były grupki młodych, którzy raz w tygodniu, a najrzadziej raz w miesiącu spotykali się, by rozważać wspólnie modlitwy i modlić się we własnych intencjach. O. Lubomicki wyjaśnił mi, że nie może to być modlitwa za młodych, ponieważ wtedy, modląc się, myślimy o innych, a przecież potrzebujemy modlić się za siebie i za innych. Dlatego swój program na życie, modlitwę, nazwał: „Modlitwa młodych za siebie i za innych młodych”. Jeśli chcemy porozmawiać z Panem Bogiem o innych, a modlitwa to rozmowa z Bogiem, musimy najpierw zadbać o własne relacje z Jezusem. O. Lubomicki wyjaśnia, że trudno rozmawiać odwróconym do kogoś plecami, tak samo jest w relacji z Panem Bogiem, jeśli jest ona zaburzona, jak możemy rozmawiać i to jeszcze o kimś innym. Najpierw więc trzeba zacząć od siebie – cytuje o. Lubomickiego katecheta. – Ta opinia zakonnika sprawdza się na przykładzie mojej młodzieży – podkreśla Jarek. – W te grupki modlących zaangażowali się ci, którzy są w jakiś grupach przy kościele. A więc tacy, którzy posiadają pewną duchową wrażliwość. Od 2011 r. co roku w okolicach września lub najpóźniej października przeprowadzam katechezy przy pomocy tych modlitw, efekty zawsze są podobne. Kolejne grupki modlących się. Wciąż są sparaliżowani i wciąż ci, którzy niosą ich do Jezusa. Każdy z nas w życiu ma momenty, dłuższe lub krótsze, w których jest sparaliżowany – zauważa Jarek. – Tę prawdę uświadomił mi o. Antonello podczas niedawno przeprowadzonych rekolekcji diecezjalnych w Wałbrzychu.

Potrzebne są nosze

W rekolekcjach oprócz Jarka i jego rodziny wzięła udział również jego młodzież, również ta, którą by o to nie podejrzewał.

Reklama

– Byliśmy bardzo zbudowani, jedna z dziewcząt podczas modlitwy prowadzonej przez o. Antonello została uzdrowiona z silnej depresji, nie tylko więc była całą sobotę, kiedy to młodzi się modlili, ale przyjechała również w niedzielę wraz z babcią. Pan Bóg zaczął uzdrawiać całą ich rodzinę. Właśnie w niedzielę, kiedy kapłan rozpoczynał adorację przed Najświętszym Sakramentem, nawiązując do wcześniej rozważanego fragmentu Ewangelii, gdzie opisano uzdrowienie sparaliżowanego, którego przyniesiono do Jezusa na noszach, wypowiedział słowa zachęty do modlitwy: „Przynieśmy teraz na noszach do Jezusa, wszystkich nam bliskich i intencje, które nosimy w sercu”. W tym momencie zrozumiałem, że krucjatę za młodych nazwiemy „Na noszach modlitwy”. Moim pragnieniem serca jest to, by jak największą liczbę młodych przyprowadzić do Jezusa. Zachęcam do odwiedzin: nanoszachmodlitwy.blogspot.com i niech słowa o. Piotra Pawła Reckiego będą najlepszym podsumowaniem tego mojego pragnienia: „A może... może nie przychodzą do Jezusa (młodzi), bo są… sparaliżowani? Duchowy paraliż dopada dziś przecież wielu. Może oni po prostu już nigdy sami do Jezusa nie przyjdą. Może, jak człowiek z Ewangelii, potrzebują, żeby ich ktoś zarzucił sobie na ramiona (dosłownie albo w przenośni) i przytargał ich do Mistrza. Może o to właśnie chodzi?”.

2015-11-10 12:09

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Katowice: 40 lat Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

[ TEMATY ]

krucjata

Ks. Adam Stachowicz

Składanie deklaracji Krucjaty Wyzwolenia Człowieka

Ruch Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC), zrzeszający abstynentów i działający na rzecz abstynencji od alkoholu, obchodzi 40-lecie istnienia. Z tej okazji bp Adam Wodarczyk przewodniczył Mszy św. w kościele Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki Wolności. W homilii zachęcał wszystkich do pogłębionej modlitwy, zwłaszcza za młodych.

Z diecezji gliwickiej, bielsko-żywieckiej, katowickiej, a nawet gdańskiej przybyli członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, aby wspólnie przeżywać 40. rocznicę tego dzieła. Spotkali się w Katowicach, w kościele – wotum KWC pod wezwaniem Niepokalanej Jutrzenki Wolności.

Bp Wodarczyk zauważył, że wydarzenia związane z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka oraz Ruchem Światło-Życie należy odczytywać w pewnej sekwencji. – 50 lat temu powstał Ruch Światło-Życie. Po 10 latach powstaje to wielkie dzieło, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. To jedno z najbardziej owocnych dzieł. Żywe świadectwo. Po kolejnych 10 latach przeżywamy w Polsce przemiany, gdzie widzimy owocowanie tej wielkiej modlitwy Jana Pawła z placu Piłsudskiego, kiedy modlił się „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi” – mówił biskup.

Duchowny mówił również o pielgrzymce do Warszawy z 2009 podczas której dziękowano za 30-lecie Krucjaty oraz modlitwy św. Jana Pawła II. – Wiązało się to z błogosławieństwem krzyża, który tam do dzisiaj stoi – przypomniał biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.

Mówiąc o samym dziele Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zauważył, że „różnych tłumaczeń, czy to trzeba takiego czynu, czy to konieczne, czy może należy inaczej - było wiele”. – Każdy z nas wie, przed iloma pokusami szatańskimi to dzieło nas uchroniło. Wydawało by się, że to każdy składa ofiarę, ale faktycznie jest tak, że to każdy został uratowany – zauważył bp Wodarczyk.

Zachęcał także członków KWC do wytrwałej modlitwy zwłaszcza za młodzież, która zastanawia się czy podjąć to niełatwe dzieło. – Dzisiaj młodzi są poddani wielu trudnym bodźcom, więc myślę, że składanie tych deklaracji jest pewnie nawet trudniejsze niż kiedyś. O nich trzeba się bardzo modlić. To jest wielkie wyzwanie! – apelował.

Ks. Wojciech Ignasiak, duszpasterz trzeźwości archidiecezji katowickiej oraz moderator Ośrodka Profilaktyczno-Szkoleniowego im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach zauważył, że spotkanie ze św. Janem Pawłem II w Nowym Targu było wielkim umocnieniem i wielką inspiracją dla Ruchu Światło-Życie.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka zrzesza w swoich szeregach całkowitych abstynentów i zmierza do tego, aby jak najwięcej ludzi w imię miłości do Niepokalanej nakłonić do decyzji całkowitej abstynencji od alkoholu.

Abstynencja w KWC ma przede wszystkim wartość nadprzyrodzoną, jako akt ekspiacji, wynagrodzenia za grzechy pijaństwa. Chodzi w niej o dobrowolne wyrzeczenie się alkoholu z motywu miłości Boga i bliźniego.

CZYTAJ DALEJ

USA: szczepionka na koronawirusa ma być dobrowolna

2020-05-20 08:33

[ TEMATY ]

szczepionka

koronawirus

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że przyszła szczepionka przeciwko Covid-19 będzie dobrowolna. Przedstawiając szczegóły operacji „Warp Speed”, mającej na celu wyprodukowanie i dystrybucję ponad 500 milionów ampułko-strzykawek do stycznia 2021 r., przy wykorzystaniu zasobów naukowych, medycznych, wojskowych i wsparciu sektora prywatnego, prezydent zapewnił, że nowa szczepionka będzie dla tych, „którzy chcą ją dostać”. Dodał, że „nie każdy będzie chciał ją dostać”.

Obawy o możliwe ograniczenie podstawowych wolności wzbudziły wcześniejsze informacje, o tym, że nową szczepionkę wdrażać ma amerykańska armia, co miało sugerować, że lek będzie podawany przymusowo. Opinia publiczna w USA nie kryła zaniepokojenia w tej sprawie.

W ciągu zaledwie jednego tygodnia prawie 440 000 osób podpisało petycję portalu obrońców życia LifeSiteNews skierowaną do światowych przywódców sprzeciwiających się obowiązkowemu szczepieniu na koronawirusa.

CZYTAJ DALEJ

Portugalia: wierni mogą powrócić do sanktuarium w Fatimie

2020-05-25 20:08

[ TEMATY ]

Fatima

StockPhotosArt/stock.adobe.com

Od wtorku do sanktuarium w Fatimie mogą powrócić wierni, poinformował w poniedziałek rektorat tego portugalskiego miejsca kultu. Było ono zamknięte dla pielgrzymów od 14 marca z powodu epidemii koronawirusa.

Według władz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w pierwszej kolejności przywrócony zostanie wstęp dla pielgrzymów do części muzealnych. Z kolei w sobotę wznowione zostaną w Fatimie Msze święte z udziałem wiernych. W najbliższych tygodniach większość nabożeństw będzie organizowanych na głównym placu sanktuarium, bądź wewnątrz bazyliki Trójcy Przenajświętszej, która jest największą świątynią Portugalii.

Warunkiem uczestnictwa w nabożeństwach w Fatimie będzie noszenie maseczki ochronnej. Będzie można ją zdjąć tylko w momencie przystępowania do Komunii Świętej. Przyjęcie jej możliwe będzie po położeniu przez kapłana hostii na dłoń osoby przystępującej do Eucharystii.

13 maja odbyły się pierwsze w historii sanktuarium w Fatimie obchody rocznicy objawień z 1917 r. bez udziału pielgrzymów. Wprawdzie rząd Portugalii dopuścił organizację tego wydarzenia, ale władze rektoratu nie zdecydowały się na masowy udział wiernych, tłumacząc, że nie posiadają możliwości spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję