Reklama

Rok 2015 w diecezji drohiczyńskiej

2015-12-16 12:12

Oprac. ks. Artur Płachno
Edycja podlaska 51/2015, str. 4-5

Ks. Artur Płachno

Rok 2015 wpisał kolejne karty w historię Kościoła drohiczyńskiego. Był to rok inauguracji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, Roku Miłosierdzia i przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie

• W styczniu odbyło się wiele spotkań opłatkowych. Uczestniczyli w nich biskup drohiczyński Tadeusz Pikus oraz biskup senior Antoni Dydycz. Były to spotkania z władzami i służbami różnych szczebli, organizacjami ruchami i stowarzyszeniami w Drohiczynie, spotkania z sołtysami w dekanatach i różnymi środowiskami w parafiach.

• Zarówno podczas ferii zimowych, jak i podczas wakacji odbyło się wiele rekolekcji, kolonii, obozów i warsztatów dla dzieci i młodzieży. Organizatorami większości tych akcji były: Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Ruch Światło-Życie oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Działające przy KSM Biuro pielgrzymuj.pl organizowało też liczne pielgrzymkowe wyjazdy w kraju i za granicę.

• W Hajnówce odbyły się Diecezjalne Modlitwy Ekumeniczne, abp. Tadeusz Pikus wziął udział w prawosławnych uroczystościach na Grabarce i na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. (3)
9 i 10 kwietnia odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę pod hasłem: „Błogosławieni czystego serca...” .
25 maja w Drohiczynie odbył się Dzień Modlitw o Świętość Kapłanów. W Sokołowie Podlaskim uczczono 150. rocznicę stracenia ks. Stanisława Brzóski – naczelnego kapelana powstania styczniowego.

Reklama

• Kapłan diecezji drohiczyńskiej ks. Paweł Rytel-Andrianik podczas 369. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski został wybrany nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpił on na tym stanowisku ks. Józefa Klocha.

• 6 czerwca biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, podczas Eucharystii celebrowanej w katedrze pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie, udzielił błogosławieństwa do pełnienia funkcji lektora 96 chłopcom i mężczyznom z parafii diecezji drohiczyńskiej.
10 czerwca w Drohiczynie i w diecezji drohiczyńskiej obchodzono kolejny Dzień Podlasia, upamiętniający 16. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II. W katedrze pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie biskup drohiczyński Tadeusz Pikus wraz biskupem seniorem Antonim Dydyczem oraz biskupem seniorem z diecezji łomżyńskiej Stanisławem Stefankiem, kapłanami z diecezji drohiczyńskiej i pińskiej na Białorusi koncelebrował Eucharystię dziękczynną. (2)
13 czerwca, w liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy, w kościele pofranciszkańskim w Drohiczynie modlono się także szczególnie w intencji biskupa seniora Antoniego Dydycza, który w Roku Życia Konsekrowanego przeżywał 60. rocznicę złożenia ślubów zakonnych.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią ” – pod takim hasłem odbywał się tegoroczny 22. Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2015.
19 czerwca w katedrze pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie biskup drohiczyński Tadeusz Pikus udzielił święceń diakonatu sześciu alumnom V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.
20 czerwca w sanktuarium w Łazówku biskup drohiczyński Tadeusz Pikus udzielił natomiast święceń prezbiteratu: Krzysztofowi Nagórnemu z parafii Dołubowo, Emilowi Skoblowi z parafii Rudka oraz Łukaszowi Wojewódzkiemu z parafii Łazówek. (4)
28 czerwca na ołtarzu polowym, ustawionym przed świątynią w Domanowie, gdzie znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, biskup drohiczyński Tadeusz Pikus dokonał aktu jego koronacji. (1)

• Od 25 lipca do 8 sierpnia w diecezji drohiczyńskiej odbywała się peregrynacja symboli Światowych Dni Młodzieży – krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki zostały uroczyście odebrane z diecezji łomżyńskiej, a przekazane diecezji warszawsko-praskiej. (9)
W sierpniu wyruszyła jubileuszowa, 25. Drohiczyńska Pielgrzymka Piesza na Jasna Górę. Jej hasłem były słowa: „Życie w obfitości”. Kierownikiem pielgrzymki po raz drugi był ks. Robert Grzybowski. Towarzyszyły jej krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. (6)
Na mocy dokumentu wydanego przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, podpisanego przez jej prefekta kard. Roberta Saraha, Stolica Apostolska ogłosiła św. Rocha patronem Sokołowa Podlaskiego. Proklamacja tego wydarzenia mała miejsce 16 sierpnia, w uroczystość odpustową, w sokołowskiej konkatedrze podczas Eucharystii celebrowanej przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa.(10)
W niedzielę 23 sierpnia podczas obchodów 600-lecia parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie Podlaskim odbyła się konsekracja świątyni konkatedralnej. Eucharystii przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak, konsekracji dokonał biskup drohiczyński Tadeusz Pikus, homilię wygłosił biskup senior Antoni Dydycz, a obecni byli również biskup siedlecki Kazimierz Gurda oraz biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Piotr Sawczuk. (8)

• Diecezjalne Dziękczynienie za Plony odbyło się 12 września przy bazylice pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim.
Diecezjalny Dzień Młodzieży 14 września w Serpelicach odbył się natomiast pod hasłem: „Błogosławieni czystego serca...” i był wpisany w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. (7)

• 14 września ks. Mariusz Boguszewski został kierownikiem biura Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie w Warszawie.

• Nowy rok akademicki 2015/2016 zainaugurowano w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie 1 października. Rozpoczęło go 34 alumnów, w tym 6 na I kursie. 11 października w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach Stacji sutannę przyjęło siedmiu alumnów III roku.
17 października w Drohiczynie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej obchodziło 20. rocznicę swego istnienia. (5)

• W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 22 listopada w katedrze pw. Trójcy Świętej w Drohiczynie, w święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji Katolickiej i WSD w Drohiczynie, bp Tadeusz Pikus przyjął ślubowanie nowych członków KSM i Akcji Katolickiej oraz włączył do kandydatury do diakonatu i kapłaństwa alumnów V roku.
W nocy z 27 na 28 listopada miało miejsce włamanie do kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Milejczycach, podczas którego wyrwano metalowe tabernakulum z naczyniami liturgicznymi i przechowywanym w nich Najświętszym Sakramentem, dokonując profanacji. Modlitwy ekspiacyjne odbyły się w kościołach diecezji 6 grudnia, w Milejczycach 8 grudnia przewodniczył im bp Tadeusz Pikus.
29 listopada w katedrze Trójcy Świętej w Drohiczynie podczas Eucharystii celebrowanej przez biskupa drohiczyńskiego Tadeusza Pikusa zainaugurowano obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski w diecezji drohiczyńskiej. Delegacje parafialne odebrały z jego rąk świece jubileuszowe.

• 13 grudnia w katedrze drohiczyńskiej i diecezjalnych sanktuariach Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim i Bielsku Podlaskim otwarto obchody Roku Miłosierdzia w diecezji drohiczyńskiej. Dokonali tego bp Tadeusz Pikus i bp Antoni Dydycz.

• Z prezbiterium drohiczyńskiego w 2015 r. odszedł do Pana ks. kan. Edmund Tararuj z Domu Św. Antoniego w Drohiczynie. Odeszli także związani z diecezją drohiczyńską: ks. kan. Michał Śliwiński, salezjanin ks. Jan Bujalski, franciszkanin br. Mariusz Zieliński, sercanin br. Jerzy Cudnik, karmelitanka s. Elżbieta od Trójcy Świętej Teresa Kuncewic, sercanka s. Barbara Konobrodzka, loretanka s. Maria Zofia Alina Chomiuk oraz sercanka s. Maria Mierzejewska.

• W 2015 r. tytuł doktora na Uniwersytecie w Oxfordzie otrzymał ks. Paweł Rytel-Andrianik, zaś na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem ks. Rafał Pokrywiński.

• Dwukrotnie w diecezji drohiczyńskiej – na Grabarce i w Sokołowie Podlaskim gościł oficjalnie prezydent Andrzej Duda. On też odznaczył w Rzymie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski ks. Bogdana Sewerynika, pracującego w Watykanie kapłana diecezji siedleckiej, pochodzącego z Węgrowa. Medalem Zasługi został uhonorowany także ks. Tadeusz Syczewski, a Medalem Zasługi dla Samorządu Terytorialnego bp Antoni Dydycz.

• W kilku parafiach dokonały się w minionym roku kolejne zmiany duszpasterzy. Bp Tadeusz Pikus mianował dziekanów, powołał nową Radę Duszpasterską, Radę Kapłańską. Powołał też inne nowe inwestycje i struktury, a wikariuszami generalnymi diecezji mianował ks. Tadeusza Syczewskiego i ks. Zbigniewa Rostkowskiego. Biskupi Tadeusz Pikus i Antoni Dydycz wizytowali parafie dekanatów sokołowskiego i sterdyńskiego.

• Odbyły się olimpiady i konkursy dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego przy współpracy z innymi instytucjami.

Tagi:
podsumowanie

Reklama

Rada DIAK

2018-10-22 12:50

Mirosław Olejniczak

Mszą św. dziękczynną w paradyskiej świątyni celebrowanej przez ks. kan. Zbigniewa Samociaka – Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej 20 października rozpoczęto spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, zamykające działalność pracy Stowarzyszenia w kadencji 2014-2018.

Archiwum autora
Uczestnicy spotkania w Paradyżu

Członkowie Rady DIAK zebrani na zwyczajnym posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie – Paradyżu podsumowali wydarzenia mijającej kadencji w wymiarze: parafialnym, diecezjalnym i krajowym. Za najważniejsze uznano przeprowadzenie przez najbardziej trudny okres Zespołu Szkół Katolickich w Zielonej Górze i utworzenie z niej największej placówki katolickiej w diecezji, znaczne rozszerzenie podejmowanych rekolekcji formacyjnych, prowadzonych konkursów, przeglądów i zawodów oraz wydanie Śpiewnika Pieśni Patriotycznej jako daru AK dla Niepodległej. AK szeroko włączyła się w krajową inicjatywę „Różaniec do granic”, ogólnopolską promocję życia nienarodzonego „Żyjesz bo Twoi Rodzice Cię kochali” oraz uroczystości ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem AK w Polsce. Poprzez uruchomienie strony na Facebooku, DIAK podjęła też wyzwanie nowej formy komunikowania się i ewangelizacji. Podczas Rady przyjęto sprawozdania: finansowe oraz z działalności DIAK z kadencji 2014-2018. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada udzieliła ustępującemu Zarządowi absolutorium. Prezes DIAK w latach 2007-2018 Urszula Furtak, pełniąca od roku 2016 również funkcję Prezesa Akcji Katolickiej w Polsce, odstąpiła od kandydowania na kolejną kadencję. W przeprowadzonych wyborach Rada DIAK wyłoniła trzech kandydatów na prezesa DIAK: Ryszarda Furtaka, Stanisława Walnera i Marka Witkowskiego. Ostatecznego mianowania prezesa dokona dekretem Biskup Diecezjalny. Rada DIAK wybrała także sześciu pozostałych członków Zarządu: Urszulę Furtak, Zbigniewa Gawła, Jana Greczycho, Krystynę Koszylowską, Andrzeja Stankowiaka i Danutę Tchórzewską oraz pięcioosobową Komisję Rewizyjną. Delegatem Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej do Rady Krajowego Instytutu wybrano Marka Witkowskiego. Z pasterskim błogosławieństwem JE Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, który odwiedził zebranych, rozpoczęto kolejną kadencję apostolskiej działalności Stowarzyszenia, wyznaczoną na lata 2018-2022.

Króluj nam Chryste!

*Mirosław Olejniczak, przewodniczący zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odpowiedź Naczelnego Rabina Polski na oświadczenie Kościoła ws. Pruchnika

2019-04-24 18:45

BP KEP / Warszawa (KAI)

Dziękujemy Konferencji Biskupiej za ich jasną, jednoznaczną oraz błyskawiczną odpowiedź na antysemickie pobicie oraz spalenie podobizny Żyda w miejscowości Pruchnik – napisał Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz do Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w odpowiedzi na oświadczenie bp. Rafała Markowskiego ws. Pruchnika.

pl.wikipedia.org
Michael Schudrich

Publikujemy pełną treść odpowiedzi:

Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy Konferencji Biskupiej za ich jasną, jednoznaczną oraz błyskawiczną odpowiedź na antysemickie pobicie oraz spalenie podobizny Żyda w miejscowości Pruchnik.

Będziemy nadal ściśle współpracować z naszymi braćmi z Konferencji Biskupów w walce z nienawiścią, czy to na Sri Lance, czy w naszej ukochanej Polsce.

Michael Schudrich

Naczelny Rabin Polski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Pogrzeb śp. Marka Tarnowskiego – zamordowanego na plebanii kościoła św. Augustyna

2019-04-25 10:07

mag / Warszawa (KAI)

- Nagła śmierć naszego współbrata pokazuje nam jak ważne jest przygotowanie do spotkania z Chrystusem – podkreślił kard. Kazimierz Nycz w czasie pogrzebu śp. Marka Tarnowskiego, zamordowanego na plebanii kościoła św. Augustyna na stołecznym Muranowie.

Anna Druś/Archidiecezja Warszawska

Uroczystości odbyły się w kościele św. Feliksa z Kantalicjo na stołecznym Marysinie, gdzie zmarły należał do wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej. Liturgię, której przewodniczył metropolita warszawski koncelebrowało wielu kapłanów związanych ze wspólnotą.

– Nagła śmierć waszego współbrata pokazuje nam jak ważne jest przygotowanie na spotkanie z Chrystusem – powiedział kard. Kazimierz Nycz. - Ta spowiedź tuż przed śmiercią. Spowiedź na końcu Drogi Neokatechumenalnej, która szedł – to jest nauka dla nas wszystkich, byśmy nie tyle bali się śmierci nagłej, ile bali się śmierci nieprzygotowanej - podkreślił.

Kard. Nycz przestrzegł jednocześnie członków wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej przed sakralizacją zła i grzechu, nawet, gdy patrzymy na to, co się stało z perspektywy Zmartwychwstania. - Zło pozostaje złem. Gdybyśmy tą drogą poszli za daleko, bylibyśmy o krok od powiedzenia, że Pan Bóg tak chciał. A to przecież nie byłoby prawdą Po liturgii ciało zmarłego spoczęło na pobliskim cmentarzu.

W czwartek 11 kwietnia br. na plebanii kościoła pw. św. Augustyna na warszawskiej Woli napastnik zaatakował 64- letniego p. Marka Tarnowskiego, ojca jednego kapłanów archidiecezji warszawskiej, katechistę Drogi Neokatechumenalnej. Mężczyzna wychodził z plebanii, gdzie przystępował do sakramentu pokuty. W jego obronie stanął jeden z dyżurujących kapłanów. On również został zaatakowany przez napastnika.

Ciężko pobity Marek Tarnowski mimo reanimacji nie przeżył.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem