Reklama

Z Jasnej Góry

2016-02-03 08:47

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 6/2016, str. 8

Sympozjum

Rekolekcjoniści i spowiednicy

Tematy: „Nowe życie w Chrystusie”, „Światowe Dni Młodych” i „Rok Miłosierdzia” zostały podjęte na 25. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich, które odbywało się w dniach 25-28 stycznia br. na Jasnej Górze. Sympozjum, zorganizowane przez Komisję Duchowieństwa KEP, miało charakter zarówno modlitewny, jak i formacyjny. Wśród prelegentów byli m.in. członkowie Komisji Duchowieństwa: abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, arcybiskup senior Stanisław Nowak z Częstochowy, biskup senior Paweł Socha z Zielonej Góry, a także: biskup opolski Andrzej Czaja, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus i biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.

– Sakrament pokuty i pojednania ma szczególny wymiar i szczególne znaczenie w Roku Świętym Miłosierdzia. Ten rok jest, można by powiedzieć, swego rodzaju lekcją nawrócenia, życia łaską Boga, którą czasem możemy utracić na skutek grzechu, ale którą wciąż możemy odzyskać poprzez sakrament pokuty i pojednania – powiedział ks. dr Tomasz Rusiecki, dyrektor krajowy Unii Apostolskiej Kleru, ojciec duchowny kapłanów diecezji kieleckiej, odpowiedzialny za organizację spotkania.

26 stycznia Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo. W homilii mówił o medialnych atakach na Episkopat Polski. – Cel ataków jest zawsze taki sam: odebrać autorytet nauczania Kościołowi, czyniąc go jednym z głosów areopagu – zaznaczył. – Ewangelię trzeba przyjąć i rozważać, i głosić w całości, nigdy w oderwaniu od historii i dziejów Kościoła, bo zbyt wielu pojawiło się na świecie i w Polsce reformatorów religijnych i humanistów, ale bez odniesienia do Boga – podkreślił abp Depo. – A kiedy Kościół dzisiaj mówi o granicy dobra i zła, jest spychany na margines i do tzw. życia prywatnego – zauważył. Przypomniał też słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który mówił, że kapłani mają być przede wszystkim „specjalistami w dziedzinie życia duchowego, przewodnikami sumień i dusz ludzkich”.

Reklama

Koncert charytatywny

„Śląsk” na Jasnej Górze

Kapituła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wyróżniła cztery osoby honorowymi statuetkami w uznaniu ich pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych i dotkniętych problemami bytowymi. W tym roku statuetki otrzymali: bp Antoni Długosz, ks. prof. dr hab. Norbert Pikuła, Stanisław Gmitruk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Adrian Staroniek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM w Częstochowie. Wręczenie wyróżnień odbyło się 21 stycznia br. podczas koncertu kolędowego w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry zespołu „Śląsk” w Bazylice Jasnogórskiej. Był to koncert charytatywny ofiarowany przez artystów podopiecznym PKPS.

Najnowszy koncert kolędowy „Śląska”, zatytułowany „Święta Noc”, w grudniu ub.r. prezentowany był podczas tournée zespołu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na program składają się kolędy i pastorałki, m.in.: „Bóg się rodzi”, „W żłobie leży”, „Mędrcy świata”, „Ta święta noc”. Kilka utworów to kompozycje założyciela „Śląska” – prof. Stanisława Hadyny do słów znanego poety Kazimierza Szemiotha, m.in.: „Narodziła nam się Dobroć”, „Pasterze nie zwlekali”, „Na pasterkę gorole”, „Święta to biele”. Śpiew kolęd i pastorałek wzbogacają gawędy o Bożym Narodzeniu w góralskiej gwarze. Ich autorką jest mieszkająca w Białce Tatrzańskiej Hanna Nowobilska, a wygłasza je Piotr Hankus, długoletni solista zespołu, znany m.in. z wykonania „Starzyka”. Warto dodać, że we wrześniu ub.r. śpiewak uzyskał tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

Kazimierz Ratajczak, kierownik artystyczny, zapytany o działalność charytatywną zespołu przyznał, że „Śląsk” nie odmawia prośbom o włączenie się w działania charytatywne. – Od wielu lat bierzemy udział w akcjach „Szlachetna Paczka” i WOŚP, ściśle współpracujemy z Ośrodkiem dla Niepełnosprawnych „Caritas” w Rusinowicach, a także z ośrodkami dla nieletnich w Zawierciu i Lublińcu. Jeżeli tylko mamy możliwość, chętnie włączamy się w koncerty charytatywne, takie jak ten dla podopiecznych PKPS – powiedział.

Muzykom w jasnogórskim koncercie kolędowym dyrygował Mirosław Maciej Banach.

Anna Wyszyńska

Zapowiedź

Ogólnopolska Pielgrzymka Weteranów

Z wizytą na Jasną Górę 22 stycznia br. przybył Jan Józef Kasprzyk, zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak wyjaśnił, jego wizyta w Częstochowie była związana z zainicjowaniem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Weteranów Walk o Niepodległość, która odbędzie się w październiku 2016 r. Uczestniczyć w niej będą żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze różnych formacji walczących w II wojnie światowej o niepodległość, Żołnierze Wyklęci, działacze opozycji niepodległościowej oraz młode pokolenie, które chce przejąć tradycje patriotyczne, niepodległościowe, a zatem m.in. harcerze i strzelcy. Pomysł na Ogólnopolską Pielgrzymkę Weteranów Walk o Niepodległość zrodził się w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Mszy św. z okazji pielgrzymki weteranów przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

O. Marian Lubelski, paulin

Odszedł do wieczności

W wieku 79 lat zmarł o. Marian Lubelski, paulin. Święcenia diakonatu przyjął w 1960 r. w Wadowicach z rąk bp. Karola Wojtyły, a święcenia prezbiteratu – w 1961 r. na Jasnej Górze z rąk bp. Stefana Bareły. Kapłańskie ślady swojej posługi pozostawił w Krakowie na Skałce, w Warszawie, w Brdowie na Kujawach, w Leśniowie k. Żarek, w Wielgomłynach, a także na Jasnej Górze, gdzie w latach 2002-05 pełnił funkcję przeora. Ostatnie miesiące życia spędził w Leśniowie, zmagając się z ciężką chorobą. Zmarł 28 stycznia 2016 r. Mszy św. pogrzebowej w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach Leśniowie w dniu 30 stycznia przewodniczył i słowo pożegnalne wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli: przełożeni zakonni i współbracia paulini, księża diecezjalni, siostry zakonne, rodzina z młodszym bratem zmarłego – ks. Tadeuszem Lubelskim ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy (CM) oraz przyjaciele z całej Polski. Doczesne szczątki o. Mariana Lubelskiego spoczęły na parafialnym cmentarzu w Żarkach.

Wojciech Mścichowski

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Reklama

Zakopane: harcerze odbiorą z rąk słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju

2019-12-13 09:22

ZHP / Warszawa (KAI)

Prawie 4 tys. harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego przyjedzie do Zakopanego, aby wziąć udział w Betlejemskim Zlocie. Najważniejszą częścią wydarzenia będzie niedzielna msza święta, podczas której naczelniczka ZHP odbierze z rąk słowackich skautów Betlejemskie Światła Pokoju. W tym roku akcji towarzyszy hasło „Światło, które daje moc”.

Uczestnicząc w Betlejemskim Zlocie harcerki i harcerze przygotowują się do przyjęcia Betlejemskiego Ognia. Wydarzenie rozpocznie się piątkowym koncertem zespołu Mocni w Duchu.

W sobotę uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w grze miejskiej po Zakopanem. Oprócz zadań związanych z historią Światła harcerki i harcerze będą też pełnić będą służbę. Poznają także historię założycieli harcerstwa oraz zaznajomią się z zakopiańskim stylem w sztuce. Dla wytrwałych przewidziana jest trasa prowadząca przez Gubałówkę, która pozwoli harcerkom i harcerzom spojrzeć na świat z innej perspektywy.

Kulminacyjnym punktem Zlotu będzie niedzielna msza święta, która odbędzie się w Sanktuarium na Krzeptówkach. Podczas niej słowaccy skauci przekażą na ręce naczelniczki ZHP Betlejemskie Światło Pokoju. Następnie przedstawiciele poszczególnych środowisk i regionów odpalą Światło, aby zawieźć je do swoich miejscowości i podzielić się nim z lokalna społecznością.

Betlejemskie Światło Pokoju co roku odpalane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, które od 1918 roku wspiera wychowywanie kolejnych pokoleń młodych Polaków. ZHP dba o ich wszechstronny rozwój, rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim. Każdego dnia ponad 12 tys. instruktorów – wolontariuszy pełni służbę. Pracuje, aby ZHP stawało się coraz prężniej działającą organizacją, która zmienia otaczający nas świat. Ponad 110 tys. dzieci i młodzieży zrzeszonych w ZHP rozwija swoje umiejętności, zdobywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w dorosłym życiu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rada UE - Polityka klimatyczna

2019-12-13 19:00

Jadwiga Wiśniewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego

Szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie miał dokończyć wysiłki COP24 w Katowicach, podczas którego wypracowano zasady wdrażania Porozumienia Paryskiego, tzw. Katowicką Księgę Zasad. Pozostał do uzgodnienia mechanizm rozliczania uprawnień do emisji wynikających z projektów robionych wspólnie przez różne państwa tak, aby zgodnie z Art. 6 Porozumienia Paryskiego nie powodowało to podwójnego rozliczenia tego samego projektu.


Jadwiga Wiśniewska

W Katowicach okazało się to niemożliwe głównie ze względu na opór Brazylii, która ma najwięcej takich uprawnień. Brazylia miała zorganizować COP25, a po jej wycofaniu organizację przejęło Chile. Po wybuchu zamieszek w Santiago organizację szczytu przejęła Hiszpania, ale Chile utrzymało prezydencję. Niestety to zamieszanie odbiło się nie tylko na organizacji, ale również znacząco spowolniło tempo prac. Prawdopodobnie nie uda się uzgodnić zasad działania Art. 6. Delegaci na COP25 zwracają uwagę na zachowanie właściwych proporcji w działaniach w skali globalnej, tak by strony Konwencji Klimatycznej podejmowały działania zgodnie ze swoimi możliwościami.

Drugim głównym zagadnieniem na COP25 jest transfer pieniędzy między państwami rozwiniętymi, a państwami rozwijającymi się. Te ostatnie domagają się więcej pieniędzy od państw rozwiniętych, choć niektóre z nich (jak Arabia Saudyjska) są bogate. A poza tym polityka ta opiera się na założeniu, że państwa rozwinięte emitują więcej, niż rozwijające się. A prawda jest taka, że od kilku lat role odwróciły się.

Prawdziwym problemem okazały się jednak Chiny, które nagle zerwały negocjacje nad poprawą przejrzystości sprawozdawczości. To kluczowa sprawa by ocenić, czy strony faktycznie wywiązują się ze swoich zobowiązań. Gdy wydawało się, że do uzgodnienia pozostają już tylko bardzo techniczne szczegóły, takie jak format składania sprawozdań, delegacja chińska nagle zerwała rozmowy wprowadzając powszechną konsternację. Widać jak na dłoni, że jest problem z wdrożeniem Porozumienia Paryskiego.

Tymczasem Unia Europejska na COP25 tradycyjnie gra rolę prymusa. Frans Timmermans, który oficjalnie reprezentuje UE wraz z prezydencją fińską, chwali się Zielonym Ładem (Green Deal), którego głównym założeniem jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 r. , a także zwiększenie celu redukcji emisji na 2030 r. Obawiam się, że Green Deal jest nie tylko sposobem na ratowanie klimatu, ale także na stworzenie rynków dla nowych technologii, których promotorami są głównie państwa zachodnie.

Podczas spotkania z delegacją Parlamentu Europejskiego Fatih Birol, szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej, powiedział że bardzo podoba mu się Green Deal, ale globalnie niczego on nie zmieni. Na innym spotkaniu dowiedzieliśmy się, że Japonia buduje 22 elektrownie węglowe.

W międzyczasie dobiegł końca Szczyt Rady Europejskiej poświęcony neutralności klimatycznej. Przed Szczytem Premier Mateusz Morawiecki podkreślał: „Nie możemy zgodzić się na taki model transformacji gospodarczej, aby polskie społeczeństwo na tym ucierpiało”.

Twarda postawa Premiera przyniosła efekty. Brukselski szczyt to ogromny sukces Polski. Polska uzyskała zwolnienie z zasady zastosowania polityki neutralności klimatycznej już w 2050 r. Będziemy dochodzić do niej w swoim tempie. Ten wyjątek został wpisany do konkluzji szczytu.

We wnioskach ze szczytu znalazł się również zapis o utworzeniu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji z budżetem 100 mld euro, który ma wspomagać proces dochodzenia do neutralności klimatycznej. Znaczna część tego funduszu przypadnie Polsce na sprawiedliwą transformację. Podczas szczytu podjęto również decyzję o przeznaczeniu przez Europejski Bank Inwestycyjny dużych środków na transformację energetyczną, a we wnioskach pojawiło się także bezpośrednie odniesienie do energetyki jądrowej, co wsparła Polska. Dzięki skutecznym zabiegom Premiera Morawieckiego będziemy dochodzić do neutralności klimatycznej w sposób bezpieczny i korzystny gospodarczo.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem