Reklama

Z Jasnej Góry

2016-02-03 08:47

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 6/2016, str. 8

Sympozjum

Rekolekcjoniści i spowiednicy

Tematy: „Nowe życie w Chrystusie”, „Światowe Dni Młodych” i „Rok Miłosierdzia” zostały podjęte na 25. Sympozjum Rekolekcjonistów, Ojców Duchownych Seminariów i Spowiedników Kapłańskich, które odbywało się w dniach 25-28 stycznia br. na Jasnej Górze. Sympozjum, zorganizowane przez Komisję Duchowieństwa KEP, miało charakter zarówno modlitewny, jak i formacyjny. Wśród prelegentów byli m.in. członkowie Komisji Duchowieństwa: abp Wacław Depo – metropolita częstochowski, arcybiskup senior Stanisław Nowak z Częstochowy, biskup senior Paweł Socha z Zielonej Góry, a także: biskup opolski Andrzej Czaja, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Damian Muskus i biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej Adam Wodarczyk.

– Sakrament pokuty i pojednania ma szczególny wymiar i szczególne znaczenie w Roku Świętym Miłosierdzia. Ten rok jest, można by powiedzieć, swego rodzaju lekcją nawrócenia, życia łaską Boga, którą czasem możemy utracić na skutek grzechu, ale którą wciąż możemy odzyskać poprzez sakrament pokuty i pojednania – powiedział ks. dr Tomasz Rusiecki, dyrektor krajowy Unii Apostolskiej Kleru, ojciec duchowny kapłanów diecezji kieleckiej, odpowiedzialny za organizację spotkania.

26 stycznia Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo. W homilii mówił o medialnych atakach na Episkopat Polski. – Cel ataków jest zawsze taki sam: odebrać autorytet nauczania Kościołowi, czyniąc go jednym z głosów areopagu – zaznaczył. – Ewangelię trzeba przyjąć i rozważać, i głosić w całości, nigdy w oderwaniu od historii i dziejów Kościoła, bo zbyt wielu pojawiło się na świecie i w Polsce reformatorów religijnych i humanistów, ale bez odniesienia do Boga – podkreślił abp Depo. – A kiedy Kościół dzisiaj mówi o granicy dobra i zła, jest spychany na margines i do tzw. życia prywatnego – zauważył. Przypomniał też słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który mówił, że kapłani mają być przede wszystkim „specjalistami w dziedzinie życia duchowego, przewodnikami sumień i dusz ludzkich”.

Reklama

Koncert charytatywny

„Śląsk” na Jasnej Górze

Kapituła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wyróżniła cztery osoby honorowymi statuetkami w uznaniu ich pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, wykluczonych i dotkniętych problemami bytowymi. W tym roku statuetki otrzymali: bp Antoni Długosz, ks. prof. dr hab. Norbert Pikuła, Stanisław Gmitruk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Adrian Staroniek – naczelnik Wydziału Polityki Społecznej UM w Częstochowie. Wręczenie wyróżnień odbyło się 21 stycznia br. podczas koncertu kolędowego w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry zespołu „Śląsk” w Bazylice Jasnogórskiej. Był to koncert charytatywny ofiarowany przez artystów podopiecznym PKPS.

Najnowszy koncert kolędowy „Śląska”, zatytułowany „Święta Noc”, w grudniu ub.r. prezentowany był podczas tournée zespołu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Na program składają się kolędy i pastorałki, m.in.: „Bóg się rodzi”, „W żłobie leży”, „Mędrcy świata”, „Ta święta noc”. Kilka utworów to kompozycje założyciela „Śląska” – prof. Stanisława Hadyny do słów znanego poety Kazimierza Szemiotha, m.in.: „Narodziła nam się Dobroć”, „Pasterze nie zwlekali”, „Na pasterkę gorole”, „Święta to biele”. Śpiew kolęd i pastorałek wzbogacają gawędy o Bożym Narodzeniu w góralskiej gwarze. Ich autorką jest mieszkająca w Białce Tatrzańskiej Hanna Nowobilska, a wygłasza je Piotr Hankus, długoletni solista zespołu, znany m.in. z wykonania „Starzyka”. Warto dodać, że we wrześniu ub.r. śpiewak uzyskał tytuł Mistrza Mowy Polskiej.

Kazimierz Ratajczak, kierownik artystyczny, zapytany o działalność charytatywną zespołu przyznał, że „Śląsk” nie odmawia prośbom o włączenie się w działania charytatywne. – Od wielu lat bierzemy udział w akcjach „Szlachetna Paczka” i WOŚP, ściśle współpracujemy z Ośrodkiem dla Niepełnosprawnych „Caritas” w Rusinowicach, a także z ośrodkami dla nieletnich w Zawierciu i Lublińcu. Jeżeli tylko mamy możliwość, chętnie włączamy się w koncerty charytatywne, takie jak ten dla podopiecznych PKPS – powiedział.

Muzykom w jasnogórskim koncercie kolędowym dyrygował Mirosław Maciej Banach.

Anna Wyszyńska

Zapowiedź

Ogólnopolska Pielgrzymka Weteranów

Z wizytą na Jasną Górę 22 stycznia br. przybył Jan Józef Kasprzyk, zastępca Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak wyjaśnił, jego wizyta w Częstochowie była związana z zainicjowaniem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Weteranów Walk o Niepodległość, która odbędzie się w październiku 2016 r. Uczestniczyć w niej będą żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze różnych formacji walczących w II wojnie światowej o niepodległość, Żołnierze Wyklęci, działacze opozycji niepodległościowej oraz młode pokolenie, które chce przejąć tradycje patriotyczne, niepodległościowe, a zatem m.in. harcerze i strzelcy. Pomysł na Ogólnopolską Pielgrzymkę Weteranów Walk o Niepodległość zrodził się w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Mszy św. z okazji pielgrzymki weteranów przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Patronat medialny nad tym wydarzeniem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

O. Marian Lubelski, paulin

Odszedł do wieczności

W wieku 79 lat zmarł o. Marian Lubelski, paulin. Święcenia diakonatu przyjął w 1960 r. w Wadowicach z rąk bp. Karola Wojtyły, a święcenia prezbiteratu – w 1961 r. na Jasnej Górze z rąk bp. Stefana Bareły. Kapłańskie ślady swojej posługi pozostawił w Krakowie na Skałce, w Warszawie, w Brdowie na Kujawach, w Leśniowie k. Żarek, w Wielgomłynach, a także na Jasnej Górze, gdzie w latach 2002-05 pełnił funkcję przeora. Ostatnie miesiące życia spędził w Leśniowie, zmagając się z ciężką chorobą. Zmarł 28 stycznia 2016 r. Mszy św. pogrzebowej w sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej w Żarkach Leśniowie w dniu 30 stycznia przewodniczył i słowo pożegnalne wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. W ostatnim pożegnaniu uczestniczyli: przełożeni zakonni i współbracia paulini, księża diecezjalni, siostry zakonne, rodzina z młodszym bratem zmarłego – ks. Tadeuszem Lubelskim ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy (CM) oraz przyjaciele z całej Polski. Doczesne szczątki o. Mariana Lubelskiego spoczęły na parafialnym cmentarzu w Żarkach.

Wojciech Mścichowski

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Radio Jasna Góra UKF FM 100,6 MHz

Reklama

Modlitewna obrona Jasnej Góry

2019-06-17 17:30

Marian Florek

Wszystkie ogólnopolskie media, które komentowały II Marsz Równości w Częstochowie, koncentrowały się na spektakularnych wątkach związanych z tym wydarzeniem. A szkoda. Jakoś bez echa przeszła inicjatywa częstochowskiej Akcji Katolickiej, aby przy figurze Matki Bożej, stojącej na wejściu na plac jasnogórski, zorganizować modlitewną redutę.

Setki, jeśli nie tysiące ludzi z wielu stron Polski przyjechało w dniu 16 czerwca br., aby pokojowo z pełnym szacunkiem dla innych zamanifestować swoje przekonania i obronić przed profanacją Królową Polski - Matkę Bożą Częstochowską.

Wyrażnie podkreślił taki właśnie charakter zgromadzenia Artur Dąbrowski, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Częstochowie. Modlitwę poprowadził ks. Ryszard Umański, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Częstochowie i kapelan NSZZ „Solidarność” w Częstochowie. Przebiegała ona w atmosferze skupienia i powagi.

Biorący udział w II Marszu Równości i modlący się ludzie zostali sprawnie rozdzieleni przez policję. Incydenty dziejące się na obrzeżach zgromadzenia nie zakłócały atmosfery modlitwy. Wniosek z tego wydarzenia jest zatem jeden i chyba optymistyczny. W dobie prób rozhuśtania społecznych nastrojów, siła modlitwy stanowi jedyne i skuteczne remedium, aby zbudować miedzyludzką zgodę w naszej ojczyźnie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Z wakacyjnych ofert Caritas Polska skorzysta prawie 27 tys. polskich dzieci

2019-06-19 11:25

Caritas Polska / Warszawa (KAI)

W tym roku na letni wypoczynek z największą organizacją charytatywną wyjedzie około 25 000 dzieci z Polski i ponad 1800 dzieci polonijnych, pochodzących z terenów Białorusi, Ukrainy, Litwy i Gruzji. „Wakacyjna Akcja Caritas” organizowana jest od ponad 20 lat. Umożliwia tysiącom dzieci spędzenie letnich miesięcy poza domem – w górach, na Mazurach lub nad morzem. Akcja trwa do 31 sierpnia.

Archiwum Caritas

Wakacje to czas wypoczynku, żywego kontaktu z przyrodą, ale i zdobywania nowych umiejętności. Nie wszystkie dzieci mają jednak możliwość aktywnego spędzenia tego czasu i oderwania się choć na moment od swojego domu rodzinnego czy środowiska lokalnego.

Wakacyjna Akcja Caritas jest jedną z największych inicjatyw prowadzonych w okresie letnim i jedną z najstarszych prowadzonych przez Caritas w Polsce. Jest przeznaczona dla dzieci z rodzin, których nie stać na pełnopłatny wyjazd na wakacje.

W akcję włączają się wszystkie diecezjalne Zespoły Caritas. Na kolonie, półkolonie i wycieczki wyjeżdżają dzieci, podopieczni świetlic parafialnych i socjoterapeutycznych oraz młodzież objęta programem „Skrzydła”. Zgłoszenia dzieci odbywają się przez parafie lub diecezje.

– Programy kolonijne zostały tak skonstruowane, aby oprócz ekscytującego wypoczynku obejmowały całościowy rozwój dziecka i skierowane są na integralny rozwój osobowości. Podczas pobytu realizowane są wycieczki integracyjno – edukacyjne, warsztaty historyczne, artystyczne, taneczne a także zawody sportowe – powiedział ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska.

Dzieci uczą się współdziałania w grupie, a młodzież polonijna poszerza swoją wiedzę o polskiej tradycji, języku, kulturze i gospodarce. Czas wolny uczestnicy spędzać będą przy ognisku, grze na gitarze i śpiewaniu polskich piosenek.

Projekt w części współfinansuje Senat RP. Wypoczynek umożliwiają także darowizny indywidualnych ofiarodawców oraz dochód z dystrybucji wigilijnej świecy Caritas.

Aby wesprzeć organizację kolonii Caritas można wysłać SMS o treści WAKACJE pod numer 72052 (koszt 2,46 zł) lub dokonać wpłaty na konto CARITAS POLSKA z dopiskiem „Wakacyjna Akcja Caritas”:

Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 Bank Millenium S.A. 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem